Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.327 din 31 octombrie 2007 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului Romaniei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.327 din 31 octombrie 2007  privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.327 din 31 octombrie 2007 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului Romaniei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 2 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregãtirii şi desfãşurãrii în bune condiţii a referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, se suplimenteazã bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cel al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Ministerului Afacerilor Externe, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative repartizeazã instituţiilor prefectului fondurile necesare pentru organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României.
(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se suportã din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(5) Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de comunicaţii de date, în vederea asigurãrii serviciilor de telefonie specialã şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie, se vor asigura prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
ART. 2
(1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat, asigurã achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipãrirea buletinelor de vot la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative tipãreşte buletinele de vot şi le repartizeazã instituţiilor prefectului.
(3) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigurã, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente.
(4) Instituţiile prefectului asigurã imprimarea machetelor listei electorale suplimentare şi ale listei electorale speciale şi achiziţionarea hârtiei pentru acestea din fondurile repartizate conform art. 1 alin. (3).
(5) Plata hârtiei efectiv consumate se face în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor referendumului.
(6) Cheltuielile privind tipãrirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor referendumului, precum şi dotarea cu echipamente şi tehnicã de calcul, aplicaţii informatice şi consumabile necesare efectuãrii operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul circumscripţiilor, se asigurã din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã.
ART. 3
(1) În cadrul bugetelor aprobate, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României se realizeazã de cãtre ordonatorii de credite, cu informarea periodicã a Comisiei pentru transparenţã.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, respectiv al organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, din 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presã.
(3) Componenţa nominalã a comisiei prevãzute la alin. (1) se stabileşte de cãtre preşedintele Comisiei Tehnice Centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, respectiv organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, de organizaţiile neguvernamentale şi de Clubul Român de Presã.
(4) Comisia prevãzutã la alin. (1) îşi desemneazã preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).
ART. 4
Pentru reducerea cheltuielilor necesare desfãşurãrii procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale aflate în stare corespunzãtoare recuperate de la alegerile anterioare.
ART. 5
(1) Pe toatã perioada exercitãrii atribuţiilor privind organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigurã acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordã o indemnizaţie de 50 lei pe zi, pe întreaga perioadã de activitate, care se asigurã din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participã la executarea operaţiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 35 lei pe zi, pe întreaga perioadã de activitate, care se asigurã de Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(4) Membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi cei ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiazã de o indemnizaţie de 50 lei pe zi, pe întreaga perioadã de activitate, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participã la efectuarea operaţiunilor generate de desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, pe lângã aceste birouri, primesc o indemnizaţie de 35 lei pe zi, pe întreaga perioadã de activitate.
(5) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participã la realizarea operaţiunilor legate de desfãşurarea referendumului naţional din data 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, precum şi personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau al Ministerului Apãrãrii, aflat în misiune de pazã la acest birou, li se asigurã în fiecare zi de activitate bãuturi rãcoritoare, cafea şi gustãri, în limita sumei de 7 lei de persoanã. Aceste cheltuieli se asigurã din bugetul alocat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2).
(6) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi ai biroului de circumscripţie al municipiului Bucureşti, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participã la realizarea operaţiunilor legate de desfãşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, precum şi personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau al Ministerului Apãrãrii, aflat în misiune de pazã la aceste birouri, li se asigurã în fiecare zi de activitate bãuturi rãcoritoare, cafea şi gustãri, în limita sumei de 7 lei de persoanã.
(7) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau al Ministerului Apãrãrii, aflat în misiune de pazã la aceste birouri, li se asigurã, în ziua votãrii, bãuturi rãcoritoare, cafea şi gustãri, în limita sumei de 7 lei de persoanã.
(8) Plata indemnizaţiilor prevãzute la alin. (4) se face pe baza listelor de prezenţã avizate de preşedinţii birourilor electorale.
(9) Veniturile din indemnizaţiile prevãzute la alin. (2)-(4) se impoziteazã conform prevederilor legale în vigoare.
(10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfãşuratã pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numãrul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(11) Pe lângã drepturile prevãzute la alin. (4), membrii birourilor electorale care domiciliazã în alte localitãţi beneficiazã de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementãrilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.
(12) Plata indemnizaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (11) şi a cheltuielilor de protocol prevãzute la alin. (6) şi (7) se asigurã din bugetele instituţiilor prefectului, din sumele repartizate conform art. 1 alin. (3), iar pentru secţiile de votare din strãinãtate plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se asigurã din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2).
ART. 6
Cheltuielile pentru materialele necesare tipãririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea şi a listelor electorale suplimentare se asigurã de instituţiile prefectului din sumele repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3), iar cheltuielile pentru selectarea şi prelucrarea datelor privind cetãţenii cu drept de vot, precum şi cheltuielile pentru dotarea cu echipamente şi tehnicã de calcul necesare desfãşurãrii acestor activitãţi se asigurã de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 7
Cheltuielile necesare în vederea transportului documentelor prevãzute de lege pentru desfãşurarea procesului electoral se asigurã din bugetele instituţiilor prefectului, din sumele repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3), iar pentru transportul documentelor repartizate secţiilor de votare din strãinãtate, din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe conform art. 1 alin. (2).
ART. 8
(1) Confecţionarea timbrelor autocolante ce se aplicã pe documentele de identitate ale cetãţenilor şi tipãrirea buletinelor de vot se asigurã de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative repartizeazã timbrele autocolante şi buletinele de vot cãtre instituţiile prefectului, care împreunã cu primarii repartizeazã aceste materiale secţiilor de vot.
(3) Confecţionarea ştampilelor necesare controlului şi desfãşurãrii procesului electoral, inclusiv a ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", se asigurã de prefecţi, din sumele repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3).
(4) Ministerul Afacerilor Externe distribuie la secţiile de votare din strãinãtate timbrele autocolante necesare exercitãrii dreptului de vot de cãtre cetãţenii români aflaţi în strãinãtate.
ART. 9
Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei organizãri şi desfãşurãri a referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României se face de cãtre fiecare autoritate contractantã responsabilã, în condiţiile prevederilor <>art. 122 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
Sumele neutilizate puse la dispoziţia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã se restituie în vederea reîntregirii Fondului de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicãrii rezultatului referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 11
Sumele alocate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului pentru desfãşurarea procesului electoral se vireazã cu aceastã destinaţie în bugetul fiecãrei instituţii a prefectului şi structurilor ministerului cu atribuţii în domeniu, iar decontarea cheltuielilor respective se efectueazã cu respectarea prevederilor legale.
ART. 12
Ministerul Economiei şi Finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în structura bugetului de stat pe anul 2007 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
----------------
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 31 octombrie 2007.
Nr. 1.327.


ANEXĂ


- mii lei -
┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┬──────┐
│ │ │ Cheltuieli │ │
│ INSTITUŢIA │Capitol├────────┬─────────┬───────┤ TOTAL│
│ │ │Personal│Materiale│Capital│ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Ministerul Internelor şi │ │ 29.552│ 14.156│ 580│44.288│
│ Reformei Administrative │ │ │ │ │ │
├────────┬─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │1) instituţiile │ 51.01 │ 28.000│ 12.000│ 430│40.430│
│ │ prefectului │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │2) Biroul Electoral │ 51.01 │ 192│ 336│ 150│ 678│
│ │ Central │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ TOTAL CAP 51.01 │ 51.01 │ 28.192│ 12.336│ 580│41.108│
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┬─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │1) Inspectoratul General │ 61.01 │ 1.200│ 1.500│ │ 2.700│
│ │ al Poliţiei │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │2) Comandamentul Naţional│ 61.01 │ 0│ 300│ │ 300│
│ │ al Jandarmeriei │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │3) Centrul Naţional de │ 61.01 │ 160│ 20│ 0│ 180│
│ │ Administrare a Bazelor│ │ │ │ │ │
│ │ de Date privind │ │ │ │ │ │
│ │ Evidenţa Persoanelor │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ TOTAL CAP 61.01 │ 61.01 │ 1.360│ 1.820│ 0│ 3.180│
├──────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴──────┤
│ │
├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Secretariatul General al │ 51.01 │ │ 175│ 970│ 1.145│
│ Guvernului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ - Institutul Naţional de │ 51.01 │ │ 175│ 970│ 1.145│
│ Statisticã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴──────┤
│ │
├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬──────┤
│3. Ministerul Afacerilor Externe │ 51.01 │ 300│ 800│ │ 1.100│
├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. Serviciul de Telecomunicaţii │ 61.01 │ │ 816│ │ 816│
│ Speciale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴──────┤
│ │
├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ TOTAL GENERAL │ │ 29.852│ 15.947│ 1.550│47.349│
└──────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴──────┘----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016