Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.309 din 27 decembrie 2012  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri.
    ART. 2
    La data de 1 ianuarie 2013, Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abrogă.


                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                      Contrasemnează:
                     ─────────────────
                     Viceprim-ministru,
               ministrul dezvoltării regionale
                  şi administraţiei publice,
                    Nicolae-Liviu Dragnea

                      Viceprim-ministru,
                ministrul finanţelor publice,
                       Daniel Chiţoiu

               Ministrul delegat pentru buget,
                       Liviu Voinea


    Bucureşti, 27 decembrie 2012.
    Nr. 1.309.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate
    prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004)

                                     TABLOUL
            cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,
            alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
                                începând cu anul 2013

    I. codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL II │
│ Impozitul şi taxa pe clădiri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valorile impozabile │
│ pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul │
│ persoanelor fizice │
│ │
│Art. 251 alin. (3) │
├───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ Tipul clădirii │ Valoarea impozabilă │
│ │ - lei/mý - │
│ ├─────────────────────┬───────────────┤
│ │Cu instalaţii de apă,│Fără instalaţii│
│ │canalizare, electrice│ de apă, │
│ │ şi încălzire │ canalizare, │
│ │(condiţii cumulative)│ electrice sau │
│ │ │ încălzire │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi │ │ │
│exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte │ │ │
│materiale rezultate în urma unui tratament termic │ │ │
│şi/sau chimic │ 935 │ 555 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din │ │ │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │ │ │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui │ │ │
│tratament termic şi/sau chimic │ 254 │ 159 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu │ │ │
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice │ │ │
│alte materiale rezultate în urma unui tratament │ │ │
│termic şi/sau chimic │ 159 │ 143 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│ │ │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │ │ │
│ori din orice alte materiale nesupuse unui │ │ │
│tratament termic şi/sau chimic │ 95 │ 63 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│ 75% │ 75% │
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│ din suma care s-ar │din suma care │
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare │ aplica clădirii │ s-ar aplica │
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D │ │ clădirii │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│ 50% │ 50% │
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol │ din suma care s-ar │ din suma care │
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│ aplica clădirii │ s-ar aplica │
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de │ │ clădirii │
│clădiri prevăzute la lit. A-D │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL III │
│ Impozitul şi taxa pe teren │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu construcţii│
│ │
│Art. 258 alin. (2) │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zona în cadrul│ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi │
│localităţii │ - lei/ha - │
│ ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┤
│ │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │
├──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ A │ 10353 │ 8597 │ 7553 │ 6545 │ 889 │ 711 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ B │ 8597 │ 6499 │ 5269 │ 4447 │ 711 │ 534 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ C │ 6499 │ 4447 │ 3335 │ 2113 │ 534 │ 355 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ D │ 4447 │ 2113 │ 1763 │ 1230 │ 348 │ 178 │
└──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan │
│ - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - │
│ │
│Art. 258 alin. (4) │
│ - lei/ha - │
├────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤
│Nr. │ Zona│ │ │ │ │
│crt.│Categoria de folosinţă │ A │ B │ C │ D │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 1. │Teren arabil │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 2. │Păşune │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 3. │Fâneaţă │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 4. │Vie │ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 5. │Livadă │ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 6. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie │ │ │ │ │
│ │forestieră │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 7. │Teren cu ape │ 15 │ 13 │ 8 │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 8. │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 9. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan │
│ │
│Art. 258 alin. (6) │
│ - lei/ha - │
├────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤
│Nr. │ Zona│ │ │ │ │
│crt.│Categoria de folosinţă │ A │ B │ C │ D │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 1. │Teren cu construcţii │ 31 │ 28 │ 26 │ 22 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 2. │Teren arabil │ 50 │ 48 │ 45 │ 42 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 3. │Păşune │ 28 │ 26 │ 22 │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 4. │Fâneaţă │ 28 │ 26 │ 22 │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 5. │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută │ │ │ │ │
│ │la nr. crt. 5.1 │ 55 │ 53 │ 50 │ 48 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│5.1.│Vie până la intrarea pe rod │ x │ x │ x │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 6. │Livadă pe rod, alta decât cea │ │ │ │ │
│ │prevăzută la nr. crt. 6.1 │ 56 │ 53 │ 50 │ 48 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│6.1.│Livadă până la intrarea pe rod │ x │ x │ x │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 7. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie │ │ │ │ │
│ │forestieră, cu excepţia celui prevăzut│ │ │ │ │
│ │la nr. crt. 7.1 │ 16 │ 14 │ 12 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│7.1.│Pădure în vârstă de până la 20 de ani │ │ │ │ │
│ │şi pădure cu rol de protecţie │ x │ x │ x │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 8. │Teren cu apă, altul decât cel cu │ │ │ │ │
│ │amenajări piscicole │ 6 │ 5 │ 2 │ 1 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│8.1.│Teren cu amenajări piscicole │ 34 │ 31 │ 28 │ 26 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 9. │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤
│10. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL IV │
│ Impozitul pe mijloacele de transport │
│ │
│Art. 263 alin. (2)*1) │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ │
│crt.│ Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ 1. │Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│ │
│ │cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv │ 8 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │ │
│ │2.000 cmc inclusiv │ 18 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │ │
│ │2.600 cmc inclusiv │ 72 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │ │
│ │3.000 cmc inclusiv │ 144 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │ 290 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6. │Autobuze, autocare, microbuze │ 24 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7. │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă │ │
│ │autorizată de până la 12 tone, inclusiv │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8. │Tractoare înmatriculate │ 18 │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ II. Vehicule înregistrate │ │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Vehicule cu capacitate cilindrică: │ lei/200 cmc│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.1.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc │ 2-4 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.2.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc │ 4-6 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată │ 50-150 │
│ │ │ lei/an │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
___________
    *1) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind
        aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi
        completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru
        reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, şi nu au fost indexate,
        deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (4)*2) │
│Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau │
│mai mare de 12 tone │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă │ Impozitul │
│ │ (lei/an) │
│ ├─────────────────┬────────────┤
│ │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme│
│ │ cu sistem de │de suspensie│
│ │ suspensie │pentru axele│
│ │ pneumatică sau │ motoare │
│ │ echivalentele │ │
│ │ recunoscute │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │două axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │13 tone │ 0 │ 133 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │14 tone │ 133 │ 367 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │15 tone │ 367 │ 517 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │18 tone │ 517 │ 1169 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 5. │Masa de cel puţin 18 tone │ 517 │ 1169 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │3 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │17 tone │ 133 │ 231 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │19 tone │ 231 │ 474 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │21 tone │ 474 │ 615 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │23 tone │ 615 │ 947 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 5. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │25 tone │ 947 │ 1472 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 6. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │26 tone │ 947 │ 1472 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 7. │Masa de cel puţin 26 tone │ 947 │ 1472 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│4 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │25 tone │ 615 │ 623 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │27 tone │ 623 │ 973 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │29 tone │ 973 │ 1545 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │31 tone │ 1545 │ 2291 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 5. │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │32 tone │ 1545 │ 2291 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 6. │Masa de cel puţin 32 tone │ 1545 │ 2291 │
├────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Art. 263 alin. (5)*3) │
│Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport │
│marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă │ Impozitul │
│ │ (lei/an) │
│ ├─────────────────┬────────────┤
│ │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme│
│ │ cu sistem de │de suspensie│
│ │ suspensie │pentru axele│
│ │ pneumatică sau │ motoare │
│ │ echivalentele │ │
│ │ recunoscute │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │2+1 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │14 tone │ 0 │ 0 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │16 tone │ 0 │ 0 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │18 tone │ 0 │ 60 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │20 tone │ 60 │ 137 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 5. │Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │22 tone │ 137 │ 320 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 6. │Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │23 tone │ 320 │ 414 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 7. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │25 tone │ 414 │ 747 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 8. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │28 tone │ 747 │ 1310 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 9. │Masa de cel puţin 28 tone │ 747 │ 1310 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │2+2 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │25 tone │ 128 │ 299 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │26 tone │ 299 │ 491 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │28 tone │ 491 │ 721 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │29 tone │ 721 │ 871 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 5. │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │31 tone │ 871 │ 1429 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 6. │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │33 tone │ 1429 │ 1984 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 7. │Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │36 tone │ 1984 │ 3012 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 8. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │38 tone │ 1984 │ 3012 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 9. │Masa de cel puţin 38 tone │ 1984 │ 3012 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│2+3 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │38 tone │ 1579 │ 2197 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │40 tone │ 2197 │ 2986 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone │ 2197 │ 2986 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│IV. │3+2 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │38 tone │ 1395 │ 1937 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │40 tone │ 1937 │ 2679 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │44 tone │ 2679 │ 3963 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 44 tone │ 2679 │ 3963 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ V. │3+3 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │38 tone │ 794 │ 960 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │40 tone │ 960 │ 1434 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de │ │ │
│ │ │44 tone │ 1434 │ 2283 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ 4. │Masa de cel puţin 44 tone │ 1434 │ 2283 │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘
___________
    *2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
        Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării
        lor au trecut mai puţin de 3 ani.
    *3) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
        Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării
        lor au trecut mai puţin de 3 ani.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (6) │
│Remorci, semiremorci sau rulote │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ Masa totală maximă autorizată │ Impozit │
│ │ - lei - │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) Până la o tonă, inclusiv │ 9 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone │ 34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone │ 52 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│d) Peste 5 tone │ 64 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│Art. 263 alin. (7) │
│Mijloace de transport pe apă │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal │ 21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri │ 56 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3. Bărci cu motor │ 210 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4. Nave de sport şi agrement │Între 0 şi 1119│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5. Scutere de apă │ 210 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│6. Remorchere şi împingătoare: │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) până la 500 CP, inclusiv │ 559 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv │ 909 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv │ 1398 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│d) peste 4000 CP │ 2237 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta │ 182 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv │ 182 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 │ │
│ de tone, inclusiv │ 280 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone │ 490 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL V │
│ Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (1) │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│a) până la 150 mý, inclusiv │ 5-6 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│b) între 151 şi 250 mý, inclusiv │ 6-7 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│c) între 251 şi 500 mý, inclusiv │ 7-9 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│d) între 501 şi 750 mý, inclusiv │ 9-12 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│e) între 751 şi 1000 mý, inclusiv │ 12-14 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│f) peste 100 mý │14 + 0,01 lei/mý, pentru fiecare│
│ │mý care depăşeşte 1000 mý │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (4) │ │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau │Între 0 şi 8 lei, inclusiv │
│excavări │pentru fiecare mý afectat │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (7) │ │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru│Între 0 şi 8 lei, inclusiv, │
│chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate │pentru fiecare mý de suprafaţă │
│pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru │ocupată de construcţie │
│amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a │ │
│firmelor şi reclamelor │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (11) │ │
│Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind │Între 0 şi 13 lei, inclusiv, │
│lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele │pentru fiecare racord │
│publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie │ │
│electrică, telefonie şi televiziune prin cablu │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (12) │ │
│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către│Între 0 şi 15 lei, inclusiv │
│comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către│ │
│primari sau de structurile de specialitate din cadrul │ │
│consiliului judeţean │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (13) │ │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură │Între 0 şi 9 lei, inclusiv │
│stradală şi adresă │ │
├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (1) │ │ │
│Taxa pentru eliberarea unei │1. în mediul rural │Între 0 şi 15 lei, inclusiv │
│autorizaţii pentru desfăşurarea ├───────────────────┼────────────────────────────────┤
│unei activităţi economice │2. în mediul urban │Între 0 şi 80 lei, inclusiv │
├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (2) │ │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de │Între 0 şi 20 lei, inclusiv │
│funcţionare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (3) │ │
│Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe │Între 0 şi 32 lei, inclusiv, │
│planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, │pentru fiecare mý sau fracţiune │
│deţinute de consiliile locale │de mý │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (4) │ │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de producător │Între 0 şi 80 lei, inclusiv │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (5) │ │
│Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei │Între 0 şi 4195 lei, inclusiv │
│privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL VI │
│ Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate │
├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 271 alin. (2) │Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: │
│ │ │
│ │ - lei/ mý sau fracţiune de mý -│
│ ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │a) în cazul unui afişaj situat în │Între 0 şi 32, inclusiv │
│ │locul în care persoana derulează o │ │
│ │activitate economică │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │b) în cazul oricărui alt panou, │Între 0 şi 23, inclusiv │
│ │afişaj sau structură de afişaj pentru│ │
│ │reclamă şi publicitate │ │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL VII │
│ Impozitul pe spectacole │
├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 275 alin. (2) │Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/ mý -│
│ ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │a) în cazul videotecilor │Între 0 şi 2, inclusiv │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │b) în cazul discotecilor │Între 0 şi 3, inclusiv │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL XIII │
│ Sancţiuni │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice │
├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (3) │Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă│
│ │de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la │
│ │279 lei la 696 de lei │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (4) │Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, │
│ │vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a │
│ │biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se │
│ │sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. │
├───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (6)│(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale │
│ │amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, │
│ │respectiv: │
│ │- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu │
│ │amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă │
│ │de la 1116 lei la 2784 lei. │
│ │Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, │
│ │vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a │
│ │biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se │
│ │sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei. │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ANEXA │
│ Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ │
│crt.│ Extras din norma juridică - lei - │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CAPITOLUL I │
taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de │
│ instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă │
│ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte │
│ servicii prestate de unele instituţii publice │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │Eliberarea de către organele administraţiei publice │ │
│ │centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum │ │
│ │şi de instituţii de stat, care, în exercitarea │ │
│ │atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite │ 2 │
│ │situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a │ │
│ │oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt │ │
│ │sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care │ │
│ │se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Eliberarea certificatului de producător │Punct abrogat prin art. 80│
│ │ │lit. j) din Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 36/2002 │
│ │ │privind impozitele şi │
│ │ │taxele locale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra │ │
│ │animalelor, pe cap de animal: │ X │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- pentru animale peste 2 ani │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii │ │
│ │asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de │ │
│ │proprietate: │ X │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- pentru animale peste 2 ani │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală │Punct abrogat prin art. 1,│
│ │ │pct. 144 din Legea │
│ │ │nr. 174/2004 pentru │
│ │ │aprobarea Ordonanţei │
│ │ │Guvernului nr. 92/2003 │
│ │ │privind Codul de procedură│
│ │ │fiscală │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi │ │
│ │a altor certificate medicale folosite în justiţie │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier │ │
│ │judiciar │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a │ │
│ │schimbării numelui şi sexului │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 9. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a │ │
│ │desfacerii căsătoriei │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│10. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă │ │
│ │române, a actelor de stare civilă întocmite de │ │
│ │autorităţile străine │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│11. │Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a │ │
│ │actelor de stare civilă │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│12. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul │ │
│ │celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate │ 2 │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ CAPITOLUL II │
taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea │
│ menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare │
│ şi de pescuit │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │Acte de identitate: │ X │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate │ │
│ │pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea │ │
│ │valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii │ │
│ │străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi │ │
│ │înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului │ │
│ │sau a reşedinţei cetăţenilor români │ 5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului│Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │sau a reşedinţei │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 70/2009 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor│ │
│ │străini şi ale persoanelor fără cetăţenie │ 6 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor │urgenţă a Guvernului │
│ │pierdute, furate sau deteriorate │nr. 70/2009 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │privind furnizarea unor date din Registrul permanent de │urgenţă a Guvernului │
│ │evidenţă a populaţiei │nr. 70/2009 │
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit │ 2 │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │
│ CAPITOLUL III │
taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii │
│ permiselor de conducere │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o │ │
│ │şcoală de conducători de autovehicule: │ x │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │ │
│ │din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E │ 6 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │autovehicule din categoria A │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 70/2009 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │urgenţă a Guvernului │
│ │subcategoriile B, B1, B+E │nr. 70/2009 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │ │
│ │din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, │ │
│ │D+E, C1+ E, D1+E, Tb şi TV │ 28 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │urgenţă a Guvernului │
│ │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv │nr. 70/2009 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │autovehicule din categoriile C+E, D+E │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 70/2009 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │ │
│ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│ │
│ │în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost │ │
│ │respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi │ 84 │
│ │categorii a permisului de conducere, precum şi pentru │ │
│ │persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de│ │
│ │autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile │ │
│ │B, B1, B+E │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│urgenţă a Guvernului │
│ │în permisul anulat │nr. 70/2009 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi │urgenţă a Guvernului │
│ │categorii a permisului de conducere │nr. 70/2009 │
│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ CAPITOLUL IV │
taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de │
│ circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a │ │
│ │autovehiculelor şi remorcilor: │ x │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ │
│ │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv │ 60 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │Abrogat prin Ordonanţa de │
│ │autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 70/2009 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ │
│ │autorizată mai mare de 3.500 kg │ 145 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei │ │
│ │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent │ │
│ │sau temporar │ 9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a │ │
│ │autovehiculelor şi remorcilor │ 414 │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ CAPITOLUL IV^1) │
│ Taxă pentru furnizare date │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice │ │
│ │privind furnizarea unor date din Registrul naţional de │ │
│ │evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional │ │
│ │de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor │ 5 │
│ │de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al │ │
│ │municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de │ │
│ │conducere şi certificatelor de înmatriculare │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ CAPITOLUL V │
taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza │
│ Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi │
│ completările ulterioare │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra │ │
│ │terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar │ 15 │
│ │nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole │ │
│ │şi forestiere │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

                   _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016