Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.309 din 24 octombrie 2007  privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului in domeniul public al orasului Ocna Sibiului si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.309 din 24 octombrie 2007 privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului in domeniul public al orasului Ocna Sibiului si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 1 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã înscrierea în inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocna Sibiului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Se aprobã transmiterea imobilelor prevãzute la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocna Sibiului în domeniul public al oraşului Ocna Sibiului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.
ART. 3
Predarea-preluarea bunurilor imobile prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.309.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al
Oraşului Ocna Sibiului care se înscriu în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului şi se transmit din
domeniul public al statului în domeniul public al
oraşului Ocna Sibiului, judeţul Sibiu


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Locul unde Persoana Persoana Caracteristicile Numãr
crt. este situat juridicã juridicã tehnice ale atribuit
imobilul de la care la care se imobilului de
se transmite transmite Ministerul
imobilul imobilul Economiei
şi
Finanţelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 523.092 mp
Sibiului, Sibiului - Teren agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/1
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 16.700 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/10
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/3
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/4
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
───┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼───────────
6. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/5
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/6
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/7
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/9
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 250 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/10
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 2.623 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/11
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 12.900 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 18.745 mp
Sibiului, Sibiului - Zonã de agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 1.715 mp
Sibiului, Sibiului - Teren agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/3
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 4.200 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/7
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 14.242 mp
Sibiului, Sibiului - Zonã agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 9.986 mp
Sibiului, Sibiului - Zonã agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/4
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 8.714 mp
Sibiului, Sibiului - Zonã agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/5
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 7.194 mp
Sibiului, Sibiului - Zonã agrement
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/6
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 11.200 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/5
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 3.300 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/4
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 10.632 mp
Sibiului, Sibiului - Pãşune
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2645/2/1/1/1/1/2/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 6.070 mp
Sibiului, Sibiului - Fânaţ
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6691
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2672/7
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 1.431 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6447
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 660/1/32/1/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 300 mp
Sibiului, Sibiului - Teren pentru construcţii
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 6922
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 660/1/24
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 118.070 mp
Sibiului, Sibiului - Arãtor
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 1005
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2640/2
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 956 mp
Sibiului, Sibiului - Arãturã
judeţul Sibiu, in adminis- C.F. 1923
intravilan trarea nr. top.
Consiliului 2640/1
Local al
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Oraşul Ocna Statul român Oraşul Ocna Suprafaţa = 327 mp
Sibiului, Sibiului - (3/8 din 871 mp)
judeţul Sibiu, in adminis- Teren pentru construcţii
intravilan trarea C.F. 7041
Consiliului nr. top.
Local al 743,744
Oraşului
Ocna
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice