Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.309 din 14 octombrie 2008  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.309 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre:

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baia de Criş" se completeazã cu o nouã subsecţiune, subsecţiunea I "Completãri", prevãzutã în anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru", dupã poziţia nr. 207 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 208 şi 209, prevãzute în anexa nr. 2.
3. La anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brãnişca", dupã poziţia nr. 133 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 134 şi 135, prevãzute în anexa nr. 3.
4. Anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bretea Românã" se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogã poziţia nr. 203;
b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 50, coloana nr. 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum vicinal Calea Şipuşului";
- la poziţia nr. 118, coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţa Baltã, sat Bretea Românã, de la nr. 26 la nr. 40, drum din balast în lungime de 810 m, lãţime = 6 m, suprafaţã = 4.860 mp";
- la poziţia nr. 119, coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţa Micã, sat Bretea Românã, de la nr. 73 la nr. 84, drum din balast în lungime de 750 m, lãţime = 4 m, suprafaţã = 3.000 mp";
- la poziţia nr. 175, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "51.224,60";
- la poziţia nr. 176, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "60.000,00";
- la poziţia nr. 177, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "35.875,80";
- la poziţia nr. 178, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "39.011,70";
- la poziţia nr. 180, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "20,00";
- la poziţia nr. 181, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "250,00";
- la poziţia nr. 182, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "20,00";
- la poziţia nr. 183, coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Construit din: fundaţie de beton, zidãrie din cãrãmidã, acoperiş din ţiglã. Instalaţie alimentare cu apã (grup sanitar+fosã septicã), rampã pentru persoane cu handicap, instalaţie de încãlzire centralã pe lemne, clãdire CT, Suprafaţã construitã = 1.514 mp. Parc primãrie în suprafaţã de 8.469 mp. Construcţia este situatã între vecinii: la est: Furtunã Ovidiu, la vest: D.J. 668, la sud: Horvat Dan, la nord: Şcoala Generalã", iar coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "80.499,20";
- la poziţia nr. 184, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "22,15";
- la poziţia nr. 185, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "11,60";
- la poziţia nr. 186, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "7,32";
- la poziţia nr. 187, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "12,00";
- la poziţia nr. 188, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "12,76";
- la poziţia nr. 189, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "9,45";
- la poziţia nr. 190, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "9,45";
- la poziţia nr. 191, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "68,83";
- la poziţia nr. 192, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "8,77";
- la poziţia nr. 193, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "15,00";
- la poziţia nr. 194, coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie din cãrãmidã, instalaţie de alimentare cu apã, grup sanitar, fosã septicã, instalaţie de încãlzire centralã termicã pe lemne şi clãdire CT, Suprafaţã construitã desfãşuratã 1.000,86 mp (P+1), teren aferent = 7.400 mp, între vecini: la est: Furtunã Ovidiu, la vest: D.J. 668, la sud: Consiliul local, la nord: Coposescu Maria", iar coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "607.763,91";
- la poziţia nr. 195, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "5,72";
- la poziţia nr. 196, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "2,40";
- la poziţia nr. 197, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "13,00";
- la poziţia nr. 198, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "3,70";
- la poziţia nr. 199, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "6,50";
- la poziţia nr. 200, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "9,90";
- la poziţia nr. 201, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "11,45";
- la poziţia nr. 202, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "6,05";
- la poziţia nr. 207, coloana nr. 5 va avea urmãtorul cuprins: "6,96";
- la poziţia nr. 228, coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Pãşuni şi fâneţe în suprafaţã de 1.411,89 ha";
- la poziţia nr. 229, coloana nr. 2 va avea urmãtorul cuprins: "Pãşuni împãdurite necuprinse în amenajament", iar coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Pãşuni împãdurite în suprafaţã de 99,06 ha";
- la poziţia nr. 230 coloana nr. 3 va avea urmãtorul cuprins: "Terenuri neproductive şi degradate în suprafaţã de 37,67 ha";
c) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 230 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 231-245, prevãzute în anexa nr. 4.
5. La anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buceş", dupã poziţia nr. 75 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 76 şi 77, prevãzute în anexa nr. 5.
6. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra", dupã poziţia nr. 165 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 166, prevãzutã în anexa nr. 6.
7. La anexa nr. 41 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hãrãu", dupã poziţia nr. 116 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 117-121, prevãzute în anexa nr. 7.
8. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orãştioara de Sus", dupã poziţia nr. 154 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 155 şi 156, prevãzute în anexa nr. 8.
9. La anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori", dupã poziţia nr. 70 se introduc douã poziţii noi, poziţiile nr. 71 şi 72, prevãzute în anexa nr. 9.
10. La anexa nr. 55 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romos", dupã poziţia nr. 94 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 95-97, prevãzute în anexa nr. 10.
11. La anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şoimuş", dupã poziţia nr. 191 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 192, prevãzutã în anexa nr. 11.
12. Anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomeşti" se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogã poziţia nr. 35;
b) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 69 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 70, conform anexei nr. 12.
13. Anexa nr. 64 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Turdaş" se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogã poziţia nr. 5;
b) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 53 se introduc cinci poziţii noi, poziţiile nr. 54-58, conform anexei nr. 13.
14. Anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unirea" se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
a) titlul anexei nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unirea" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei General Berthelot";
b) în cuprinsul anexei nr. 65, denumirea comunei "Unirea" şi a satului de reşedinţã a acesteia se modificã şi se înlocuieşte cu "General Berthelot";
c) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 83 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 84-95, conform anexei nr. 14.
15. La anexa nr. 66 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vaţa de Jos", dupã poziţia nr. 122 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 123 şi 124, prevãzute în anexa nr. 15.
ART. II
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul internelor şi
reformei administrative,
Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 14 octombrie 2008.
Nr. 1.309.

ANEXA 1

Judeţul Hunedoara
Comuna Baia de Criş

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Baia de Criş, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA 1
Bunuri imobile
┌────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
│I. Completãri │
├────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────────────┤
│ 1. │ 1.3.7.1. │ Drum │Drum de pãmânt, L=350 m, l=3 │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │exploatare 1.095│m, în extravilanul satului │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │Baldovin, din Str. Principalã │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │Baldovin la pârâul Solniţa, │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │necesar pentru reţeaua de │ │ │ nr. 31/2008 │
│ │ │ │canalizare din Baldovin la │ │ │ │
│ │ │ │staţia de epurare │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │ 1.3.7.1. │ Drum │Drum de pãmânt, L=98 m, l=4 m, în│ 1991 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ vicinal 121 │intravilanul satului Risculia, │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │din DJ 762 pânã la Rişcuţa I │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │ │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 31/2008 │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │ 1.8.4. │ Canal │Localitatea Rişca, Cn 1.464 │ 1892 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ extravilan │deschis, ml 700, lãţime 4 m de │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │pãmânt, amplasat între DE 1.465 │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │Rişca-Unghiuri la Cn 1.496/2, │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │necesar pentru evacuarea apelor │ │ │ nr. 31/2008 │
│ │ │ │menajere │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │ 1.8.13 │ Teren platou │Localitatea Baia de Criş, din │ 1998 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ Vãlişoara │Str. Depozitului pânã la linia │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │C.F.R., suprafaţã de 6.000 mp, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │necesarã realizãrii staţiei de │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │epurare. │ │ │ nr. 31/2008 │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │ 1.8.3 │ Teren │Suprafaţã de 5.899 mp │ 1892 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ extravilan │Situat în satul Rişca, necesar │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │realizãrii staţiei de epurare, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │fânaţ. │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord-canal, est- │ │ │ nr. 31/2008 │
│ │ │ │proprietate particularã, sud- │ │ │ │
│ │ │ │proprietate particularã, vest- │ │ │ │
│ │ │ │canal Cn1.464 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 6. │ 1.8.3 │ Teren │Suprafaţã de 2.651 mp │ 2008 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ extravilan │Situat în satul Baldovin, necesar│ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │realizãrii staţiei de epurare, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │fânaţ. │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord-drum DE 1.095 │ │ │ nr. 31/2008 │
│ │ │ │şi proprietate particularã, est- │ │ │ │
│ │ │ │proprietate particularã, sud- │ │ │ │
│ │ │ │drum DE 1.095 şi proprietate │ │ │ │
│ │ │ │particularã, vest-proprietate │ │ │ │
│ │ │ │particularã, nr. cadastral 484 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 7. │ 1.8.3 │ Teren │Suprafaţã de 2.271 mp │ 2008 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ extravilan │Situat în satul Rişculiţa, │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │necesar realizãrii staţiei de │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │epurare, arabil. │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord-proprietate │ │ │ nr. 31/2008 │
│ │ │ │particularã, est-pârâu, sud- │ │ │ │
│ │ │ │proprietate particularã, vest-DJ │ │ │ │
│ │ │ │762, nr. cadastral 458/17 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│ 8. │ 1.8.3 │Teren extravilan│Suprafaţã de 1.550 mp │ 2008 │ - │Domeniul public al comunei│
│ │ │ │Situat în satul Rişculiţa, │ │ │ Baia de Criş, Hotãrârea │
│ │ │ │necesar realizãrii staţiei de │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │epurare, arabil. │ │ │ Comunei Baia de Criş │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord-proprietate │ │ │ nr. 31/200 │
│ │ │ │particularã, est-pârâu, sud- │ │ │ │
│ │ │ │parcela 458/17, vest-proprietate │ │ │ │
│ │ │ │particularã, nr. cadastral 458/18│ │ │ │
└────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────────────┘
ANEXA 2

Judeţul Hunedoara
Comuna Baru

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Baru, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│208 │ 1.6.2 │Teren în suprafaţã│Teren în suprafaţã de 1.950 mp, │ 2006 │ 2000 │Domeniul public al comunei │
│ │ │ de 1.950 mp │identificat între vecinãtãţile: nord:│ │ │Baru, Hotãrârea Consiliului│
│ │ │ destinat │primãrie, est: primãrie, sud: drum │ │ │ Local al Comunei Baru │
│ │ │construcţiei unei │acces, vest: primãrie, înscris în │ │ │ nr. 62/2008 │
│ │ │ baze sportive │CF nr. 67/N Baru, nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ multifuncţionale │448, nr topo 1.288/2, teren inclus │ │ │ │
│ │ │ │în domeniul public în vederea │ │ │ │
│ │ │ │construirii unei baze sportive │ │ │ │
│ │ │ │multifuncţionale │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│209 │ 1.6.2 │Teren în suprafaţã│Teren în suprafaţã de 17.880 mp, │ 2006 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ de 17.780 mp │identificat între vecinãtãţile: nord:│ │ │Baru, Hotãrârea Consiliului│
│ │ │ destinat │C.F.R., est: drum, sud: primãrie, │ │ │ Local al Comunei Baru │
│ │ │construcţiei unei │vest: drum acces, înscris în Titlul │ │ │ nr. 62/2008 │
│ │ │ baze sportive │de proprietate nr. 20/3.684/ │ │ │ │
│ │ │ multifuncţionale │09.07.2008, nr. topo. 1.288/3, │ │ │ │
│ │ │ │teren inclus în domeniul public în │ │ │ │
│ │ │ │vederea construirii unei baze │ │ │ │
│ │ │ │sportive multifuncţionale │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 3

Judeţul Hunedoara
Comuna Brãnişca
COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Brãnişca, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│134.│ 1.8.8. │ Teren extravilan │Teren în suprafaţã de 2.500 mp, │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │(pentru staţia de │situat în extravilanul satului Boz, │ │ │ Brãnişca, Hotãrârea │
│ │ │ tratare a apei) │comuna Brãnişca, necesar │ │ │ nr. 32/2008 a Consiliului │
│ │ │ │realizãrii staţiei de tratare a apei,│ │ │ Local al Comunei Brãnişca │
│ │ │ │identificat în Titlul de proprietate │ │ │ │
│ │ │ │nr. 20/1802, pag. 6, nr. top. al │ │ │ │
│ │ │ │parcelei 350 - extravilan sat Boz │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│135 │ 1.8.8. │ Teren intravilan │Teren în suprafaţã de 2.500 mp, │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │(pentru staţia de │situat în intravilanul satului Boz, │ │ │ Brãnişca, Hotãrârea │
│ │ │ captare a apei) │comuna Brãnişca, necesar realizãrii │ │ │ nr. 32/2008 a Consiliului │
│ │ │ │staţiei de captare a apei, │ │ │ Local al Comunei Brãnişca │
│ │ │ │identificat în Titlul de proprietate │ │ │ │
│ │ │ │nr. 88.546/235, nr. top. al │ │ │ │
│ │ │ │parcelei - 229/1, intravilan sat Boz │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 4

Judeţul Hunedoara
Comuna Bretea Românã

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Bretea Românã, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│231.│ 1.8.3. │Pãşuni împãdurite │Pãşuni împãdurite în suprafaţã │ 1995 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ în amenajament │de 68,91 ha │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ silvic │ │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │ │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│232.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din DN66 în satul Mãceu │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Mãceu │(fost grajd CAP), drum din │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │pãmânt, lungime - 1.000 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │lãţime - 4 m, suprafaţã - 4000 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│233.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din DJ 668C pânã la │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │canalul Bedeci (Vâlcelele Bune), │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │drum din pãmânt, lungime - 500 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │lãţime - 4 m, suprafaţã 2.000 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │nr. top.: De 3018/89, │ │ │ nr. 33/2008 │
│ │ │ │De 3031/22/1 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│234.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din DJ 668C pânã la │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │canalul Bedeci (Vâlcelele Bune), │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │drum din pãmânt, lungime - 500 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │lãţime - 4 m, suprafaţã 2.000 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │nr. top.: De 3018/130, │ │ │ nr. 33/2008 │
│ │ │ │De 3031/40/1 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│235.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din DJ 668C pânã în locul │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │numit Poiana Popii (Vâlcelele │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │Bune), drum din pãmânt, lungime - │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │800 m, lãţime - 4 m, suprafaţã - │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │3.200 mp │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│236.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din Valea Bunã pânã la │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │locul numit Lupoaia, drum din │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │pãmânt, lungime - 1.500 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │lãţime - 4 m, suprafaţã - 6.000 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│237.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din Valea Rea pânã la │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │Popeşti, drum din pãmânt, │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │lungime - 700 m, lãţime - 4 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │suprafaţã - 2.800 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│238.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din DC 59B în pãşunea │ 1991 │ │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │Coasta Bunã (pe lângã cimitir), │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │drum din pãmânt, lungime - 400 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │lãţime - 4 m, suprafaţã - 1.600 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│239.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum din balast din Uliţa Coasta │ 1991 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Vâlcelele Bune │Bunã pânã în pãşune, lungime - │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │500 m, lãţime - 4 m, suprafaţã - │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │2.000 mp │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│240.│ 1.6.2. │ Cãmin cultural │Construcţie din cãrãmidã, │ 2007 │142.773,85 │Domeniul public al comunei │
│ │ │ 100 de locuri │suprafaţa construitã - 230,06 mp, │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ Bretea Streiului │teren aferent - 1.200 mp, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │şi şcoalã primarã │Vecini: la est - Biserica │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │Ortodoxã, la vest - DN 66, la │ │ │ nr. 33/2008 │
│ │ │ │nord - Domeniile statului, fost │ │ │ │
│ │ │ │dispensar veterinar, la sud - │ │ │ │
│ │ │ │Bãrgãoanu Petru Tatian │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│241.│ 1.8.4. │Alimentare cu apã │Conductã PEID, DN 'd6 90, │ 2007 │116.473,95 │Domeniul public al comunei │
│ │ │a localitãţii Ruşi│lungime - 880 m, PE 80, PN 6, │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ (extindere) │DN 75, cãmine, vane = 4; │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │Hidranţi = 2 │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│242.│ 1.3.7.2 │ Pod peste Valea │Pod în satul Mãceu, deschidere - │ 2007 │240.207,10 │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Mãceului, sat │8 m, suprafaţã carosabilã │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ Mãceu │45,50 mp, lungime totalã 13 m, │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │clasa de încãrcare clasa a II-a │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│243.│ 1.3.7.2 │ Pod peste Valea │Pod în satul Vâlcelele Bune, │ 2007 │212.928,78 │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Bunã, sat │deschidere 10 m, suprafaţã │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ Vâlcelele Bune │carosabilã - 52,85 mp, lungime │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │totalã - 15,10 m, clasã de │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │încãrcare clasa a II-a │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│244.│ 1.3.7.1. │ Drum vicinal sat │Drum vicinal din DJ 668 pe lângã │ 1991 │ │Domeniul public al comunei │
│ │ │ Bretea Românã │cãminul cultural pânã la râul Strei, │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │ │drum din pãmânt, lungime - │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │600 m, lãţime - 5 m, │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │suprafaţã - 3000 m │ │ │ nr. 33/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│245.│ │ Teren pentru │Teren în suprafaţã de 1.500 mp, │ 1991 │ │Domeniul public al comunei │
│ │ │ amplasament │situat în comuna Bretea Românã, │ │ │ Bretea Românã, Hotãrârea │
│ │ │staţie de epurare │satul Bretea Românã, între │ │ │ Consiliului Local al │
│ │ │ │vecini: la nord: - drum vicinal, la │ │ │ Comunei Bretea Românã │
│ │ │ │sud: - drum vicinal, la est: drum │ │ │ nr. 33/2008 │
│ │ │ │vicinal, la vest: Canalul Morii, cu │ │ │ │
│ │ │ │destinaţie stabilitã de Consiliul │ │ │ │
│ │ │ │Local al Comunei Bretea │ │ │ │
│ │ │ │Românã pentru amplasamentul │ │ │ │
│ │ │ │staţiei de epurare │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 5

Judeţul Hunedoara
Comuna Buceş

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Buceş, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│76. │ 1.6.4 │ Teren │Teren înscris în C.F. 1/1, │ 2008 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │nr. cadastral 18 - Stãnija, în │ │ │ comunei Buceş, │
│ │ │ │suprafaţã de 14.883 mp de la │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │localizare │ │ │ al Comunei Buceş │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 32/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│77. │ 1.1.17 │ Teren │Teren înscris în C.F. 14, │ 2008 │ 40.000 │ Domeniul public al │
│ │ │ │nr. cadastral 460/a/2 - Buceş, în │ │ │ comunei Buceş, │
│ │ │ │suprafaţã de 3.308 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │ │ │ │ al Comunei Buceş │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 32/2008 │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 6

Judeţul Hunedoara
Comuna Dobra

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Dobra, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│166 │ 1.8.3. │ Teren pentru │Teren intravilan situat în satul │ 2005 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │staţie de epurare │Mihãileşti, în suprafaţa de 55.570 mp│ │ │ comunei Dobra, │
│ │ │ │necesar realizãrii staţiei de │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │epurare. Vecinãtãţi: nord - Pârâu │ │ │ al Comunei Dobra │
│ │ │ │Dobra, sud - drum comunal │ │ │ nr. 19/2008 │
│ │ │ │DC 136, est - Magda Teofil, │ │ │ │
│ │ │ │vest - drum vicinal │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘ANEXA 7

Judeţul Hunedoara
Comuna Hãrãu

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Hãrãu, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│117.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 15.000 mp, situat în │ 1896 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ (pãşune) pentru │satul Hãrãu, necesar realizãrii │ │ │ comunei Hãrãu │
│ │ │staţie de epurare │staţiei de epurare, pãşune. │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │Vecinãtãţi: vest - pãşune │ │ │ al Comunei Hãrãu │
│ │ │ │comunalã; nord - pãşune │ │ │ nr. 22/2008 │
│ │ │ │comunalã; est - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; sud - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; C.F. nr. 148, nr. top. 466 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│118.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 1.798 mp, situat în │ 1927 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ (pãşune) │satul Chimindia, necesar │ │ │ comunei Hãrãu, │
│ │ │ │realizãrii captãrii de izvor, │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │bazinului de acumulare şi a │ │ │ al Comunei Hãrãu │
│ │ │ │staţiei de tratare, pãşune. │ │ │ nr. 22/2008 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; sud - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; est - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; vest - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; C.F. nr. 139, nr. topo │ │ │ │
│ │ │ │(770.770/1)/7/2 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│119.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 5.000 mp, situat în │ 1944 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ (pãşune) │satul Banpotoc, necesar realizãrii │ │ │ comunei Hãrãu, │
│ │ │ │captãrii de izvor, bazinului de │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │acumulare şi a staţiei de tratare, │ │ │ al Comunei Hãrãu │
│ │ │ │pãşune. │ │ │ nr. 22/2008 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; sud - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; est - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; vest - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; C.F. nr. 1018, │ │ │ │
│ │ │ │nr. topo 1660/2 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│120.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 5.000 mp, situat în │ 1927 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ (pãşune) │satul Bârsãu, necesar realizãrii │ │ │ comunei Hãrãu, │
│ │ │ │captãrii de izvor, bazinului de │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │acumulare şi a staţiei de tratare, │ │ │ al Comunei Hãrãu │
│ │ │ │pãşune. │ │ │ nr. 22/2008 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: est - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; vest - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; nord - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã, sud - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; C.F. nr. 195, nr. top. 598 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│121.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 5.000 mp, situat în │ 1896 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ (pãşune) │satul Hãrãu, necesar realizãrii │ │ │ comunei Hãrãu. │
│ │ │ │captãrii de izvor, bazinului de │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │acumulare şi a staţiei de tratare, │ │ │ al Comunei Hãrãu │
│ │ │ │pãşune. │ │ │ nr. 22/2008 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; sud - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; est - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; vest - pãşune │ │ │ │
│ │ │ │comunalã; C.F. nr. 143, │ │ │ │
│ │ │ │nr. top. 802 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 8

Judeţul Hunedoara
Comuna Orãştioara de Sus

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Orãştioara de Sus, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│155.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Teren în suprafaţã de 10.590 mp, │ 2002 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │(pentru staţia de │situat în extravilanul satului │ │ │ Orãştioara de Sus, │
│ │ │ epurare) │Orãştioara de Sus, necesar │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │realizãrii staţiei de epurare, │ │ │ al Comunei Orãştioara de │
│ │ │ │identificat prin nr. topo 1.381, │ │ │ Sus nr. 18/2008 │
│ │ │ │1.383, 1.384, 1.385 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│156.│ 1.8.3. │ Teren extravilan │Teren în suprafaţã de 15.300 mp, │ 2002 │ - │Domeniul public al comunei │
│ │ │(pentru staţia de │situat în extravilanul satului │ │ │ Orãştioara de Sus, │
│ │ │ epurare) │Bucium, comuna Orãştioara de Sus, │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │necesar realizãrii staţiei de │ │ │ al Comunei Orãştioara de │
│ │ │ │epurare, identificat prin nr. │ │ │ Sus nr. 18/2008 │
│ │ │ │topo 545 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 9

Judeţul Hunedoara
Comuna Râu de Mori

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│71. │ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 7.200 mp, situat în │ 2008 │ 30.000 │ Domeniul public al │
│ │ │ │satul Clopotiva, necesar realizãrii │ │ │ comunei Râu de Mori, │
│ │ │ │staţiei de epurare, fânaţ. │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - Bistrian Adam; │ │ │ Local al Comunei Râu de │
│ │ │ │est - DJ 686; sud - Ştefãnescu │ │ │ Mori nr. 69/2008 │
│ │ │ │Z.; vest - Barbu Paul; nr. topo │ │ │ │
│ │ │ │20/3665, parcela nr. 314/18 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│72. │ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 2.544 mp, situat în │ 2008 │ 30.000 │ Domeniul public al │
│ │ │ │satul Ostrov, necesar realizãrii │ │ │ comunei Râu de Mori, │
│ │ │ │staţiei de epurare, fânaţ. │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - Mãlãeştean │ │ │ Local al Comunei Râu de │
│ │ │ │Leon; est - pârâu 37; sud - │ │ │ Mori nr. 69/2008 │
│ │ │ │Opric Lenuţa; vest - pârâu 44/6; │ │ │ │
│ │ │ │nr. topo 90.878/463; parcela │ │ │ │
│ │ │ │nr. 33/20 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 10

Judeţul Hunedoara
Comuna Romos

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Romos, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 95 │ 1.8.3. │ Teren │Lungini (Purcarie), în suprafaţã │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ pentru staţie │de 10.000 mp, identificat prin │ │ │ comunei Romos, │
│ │ │ de epurare │nr. topo 3.907 CF 30 Romos. │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │ │ │ │ al Comunei Romos │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 25/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 96 │ 1.8.3. │ Teren │Gruiu Valea Viilor - suprafaţã de │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ pentru staţie │6.000 mp, identificatã prin │ │ │ comunei Romos, │
│ │ │ de epurare │nr. topo 1.947/1 CF nr. 2 │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │Romoşel. │ │ │ al Comunei Romos │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 25/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 97 │ 1.8.3. │ Teren │Rovine - suprafaţã de 2.500 mp, │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ pentru staţie │identificatã cu nr. topo 3.957, │ │ │ comunei Romos, │
│ │ │ de epurare │3.958, 3.958/a, CF 2 Romoşel │ │ │Hotãrârea Consiliului Local│
│ │ │ │ │ │ │ al Comunei Romos │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 25/2008 │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 11

Judeţul Hunedoara
Comuna Şoimuş

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Şoimuş, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│192 │ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa 7.400 mp, situat în │ 2005 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ pentru staţie de │satul Şoimuş, necesar realizãrii │ │ │ comunei Şoimuş, │
│ │ │ epurare │staţiei de epurare, pãşune; │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - drum serviciu, │ │ │ Local al Comunei Şoimuş │
│ │ │ │sud - proprietari particulari; │ │ │ nr. 26/2008 │
│ │ │ │est - proprietari particulari; │ │ │ │
│ │ │ │vest - primãrie; │ │ │ │
│ │ │ │Titlu de proprietate │ │ │ │
│ │ │ │nr. 91.330/355, tarla 163, │ │ │ │
│ │ │ │nr. topo 3.505/1 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 12

Judeţul Hunedoara
Comuna Tomeşti

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Tomeşti, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
BUNURI IMOBILE

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 70 │ 1.8.8. │Teren intravilan │Teren în suprafaţã de 49.500 mp, │ 1942 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │(pentru staţia de│situat în satul Obârşa, comuna │ │ │ comunei Tomeşti, │
│ │ │captare şi tratare│Tomeşti, necesar realizãrii staţiei │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ a apei) │de captare şi tratare a apei, │ │ │ Local al Comunei Tomeşti │
│ │ │ │pãşune. │ │ │ nr. 10/2008 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - pãdure │ │ │ │
│ │ │ │comunalã, sud - pãdure │ │ │ │
│ │ │ │comunalã, vest - pãdure │ │ │ │
│ │ │ │comunalã, est - satul Obârşa, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în CF nr. 1 - Obârşa, │ │ │ │
│ │ │ │nr. topo 707/a şi 707/b │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 13

Judeţul Hunedoara
Comuna Turdaş

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Turdaş, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 54 │ 1.8.3. │ Teren intravilan │Suprafaţã 14.000 mp, situat în │ 2006 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │satul Turdaş, necesar realizãrii │ │ │ comunei Turdaş, │
│ │ │ │staţiei de epurare, pãşune. │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Vecinãtãţi: vest - dig; est - │ │ │ Local al Comunei Turdaş │
│ │ │ │drum judeţean; sud - pãşune; │ │ │ nr. 13/2008 │
│ │ │ │nord - dig; T.p. nr. 91.688/85 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 55 │ 1.3.7.1. │ DC 39 A │Drum de pãmânt stabilizat │ 2006 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Turdaş - Pricaz │DJ 709 G - DJ 707 L, lungime: │ │ │ comunei Turdaş, │
│ │ │ (sector de drum │1,500 km, lãţime: 10 m │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ 1,5 km) │ │ │ │ Local al Comunei Turdaş │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 13/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 56 │ 1.3.7.1. │ DC 39 A │Drum de pãmânt stabilizat │ 1948 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Turdaş - Pricaz │DJ 709 G - DJ 707 L, lungime: │ │ │ comunei Turdaş, │
│ │ │ (sector de drum │3,2 km, modificare lãţime de la │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ 3,2 km) │5 m la 10 m │ │ │ Local al Comunei Turdaş │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 13/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 57 │ 1.8.3. │ Teren intravilan │Suprafaţã 10.230 mp, situat în │ 2005 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │satul Spini, necesar realizãrii │ │ │ comunei Turdaş, │
│ │ │ │staţiei de epurare, pãşune. │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Vecinãtãţi: vest - drum; est - │ │ │ Local al Comunei Turdaş │
│ │ │ │canal; sud - pãşune; nord - drum; │ │ │ nr. 13/2008 │
│ │ │ │T.p. nr. 91.688/64, nr. parc. 158 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 58 │ 1.8.3. │ Teren intravilan │Suprafaţã 500 mp, situat în satul │ 2005 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │Râpaş, necesar realizãrii staţiei │ │ │ comunei Turdaş, │
│ │ │ │de epurare, pãşune. Vecinãtãţi: │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │vest - pãşune; est - drum │ │ │ Local al Comunei Turdaş │
│ │ │ │comunal; sud - proprietate │ │ │ nr. 13/2008 │
│ │ │ │particularã; nord - proprietate │ │ │ │
│ │ │ │particularã; T.p. nr. 91.688/114, │ │ │ │
│ │ │ │nr. par. 22/4 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 14

Judeţul Hunedoara
Comuna General Berthelot

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara


SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 84 │ 1.3.7.1. │ Drum vicinal │Îmbrãcãminte din pãmânt │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │stabilizat, satul General │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │Berthelot, între DJ 687C (lângã │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │ferma lui Lupu), pânã la râul │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │Galbena, lungime 482 m, lãţime │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │4 m, în suprafaţã de 1.928 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 85 │ 1.8.3. │ Teren │Suprafaţa de 104.574 mp, având │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ extravilan │destinaţia de pãşune comunalã şi │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │lac, situat între vecinii: la vest - │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │fosta fermã a IAS; la sud - râul │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │Galbena; la nord - proprietãţi │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │particulare; la est - Academia │ │ │ │
│ │ │ │Românã │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 86 │ 1.8.4. │ Canal Rât │Canal de desecare de la DJ 687 C │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │(din dreptul proprietãţii lui Roman │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │Virgil) pânã la râul Galbena, în │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │suprafaţã de 3.404 mp, în │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │lungime de 851 m, lãţime 4 m │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 87 │ 1.3.7.1. │ Drum │Îmbrãcãminte din pãmânt │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │stabilizat, de la DJ 687C pânã la │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │râul Galbena, situat între satele │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Fercadin şi General Berthelot, în │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │suprafaţã de 1.320 mp, lungime │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │330 m, lãţime 4 m │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 88 │ 1.8.3. │ Prund │Fânaţ de la podul peste râul │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Farcadin │Galbena, pânã la proprietãţile │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │cetãţenilor din satul Livezi, în │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │suprafaţã de 6.120 mp │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │ │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 89 │ 1.8.3. │ Prund │Fânaţ de la râul Galbena pânã la │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Farcadin │proprietatea Bisericii Ortodoxe, în │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │suprafaţã de 2.470 mp │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │ │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 90 │ 1.3.7.1. │ Drum │Îmbrãcãminte din pãmânt │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Tustea │stabilizat, de la DJ 687C, de la │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │fostul SMA, pânã la râul Galbena, │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │în suprafaţã de 444 mp, lungime │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │148 m, lãţime 3 m │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 91 │ 1.8.3. │ Teren prund │Prund extravilan situat între │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Tustea │vecinii: la nord - proprietãţi │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │particulare; la vest - drum de la │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │magazin la podul peste râul │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │Galbena; la sud - râul Galbena, │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │la est - râul Galbena, în │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţã de 17.772 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 92 │ 1.8.3. │ Teren prund │Prund extravilan, între vecinii: │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Tustea │sud - râul Galbena, la est - │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │drum de la magazin la podul │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │peste râul Galbena; la nord - │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │drumul de la proprietatea │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │Ciungan Amalia la podul peste │ │ │ │
│ │ │ │râul Galbena, la vest - de la │ │ │ │
│ │ │ │proprietatea Ciungan Amalia la │ │ │ │
│ │ │ │podul peste râul Galbena, în │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţã de 5.004 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 93 │ 1.8.3. │ Teren Prund │Prund extravilan situat între │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Tustea │vecinii: la nord - proprietãţi │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │particulare; vest - râul Galbena, │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │sud - râul Galbena, nord - │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │Ghiorghioni Rodelica; în │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │suprafaţã de 7.500 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 94 │ 1.8.3. │ Teren sport │Teren de sport intravilan situat în │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ Tustea │satul Tustea, în suprafaţã de │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │17.444 mp, situat între vecinii: la │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │nord - DJ 687C, la vest - │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │proprietãţi particulare, la sud - │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
│ │ │ │proprietãţi particulare, la est - │ │ │ │
│ │ │ │proprietãţi particulare │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 95 │ 1.8.4. │ Canal Lipaia │Canal de scurgere apã, din DJ │ 1991 │ - │ Domeniul public al │
│ │ │ │687C (dupã proprietatea lui │ │ │comunei General Berthelot, │
│ │ │ │Lelesan Iosif) pânã la râul │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Galbena, în suprafaţã de 468 mp, │ │ │ Local al Comunei General │
│ │ │ │în lungime de 156 m, 3 m lãţime │ │ │ Berthelot nr. 24/2008 │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
ANEXA 15

Judeţul Hunedoara
Comuna Vaţa de Jos

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │ Codul de │ Denumirea │ │ dobândirii │Valoarea de│ │
│crt.│clasificare│ bunului │ Elemente de identificare │sau, dupã caz,│ inventar │ Situaţia juridicã actualã │
│ │ │ │ │ al dãrii în │- mii lei -│ │
│ │ │ │ │ folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│123 │ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 69.276 mp, situat în │ 2006 │751.227,10 │ Domeniul public al │
│ │ │ │comuna Vaţa de Jos (Higi); │ │ │ comunei Vaţa de Jos, │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - Haida Sabin; │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │Est - Hotar Basarabasa; sud - │ │ │ Local al Comunei Vaţa de │
│ │ │ │proprietãţi particulare; vest - │ │ │ Jos nr. 25/2008 │
│ │ │ │proprietãţi particulare │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│124 │ 1.8.3. │ Teren extravilan │Suprafaţa de 9.911 mp, situat în │ 2006 │ 14.435,91 │ Domeniul public al │
│ │ │ │comuna Vaţa de Jos, satul │ │ │ comunei Vaţa de Jos, │
│ │ │ │Târnava de Criş; Vecinãtãţi: │ │ │ Hotãrârea Consiliului │
│ │ │ │nord - drum comunal; │ │ │ Local al Comunei Vaţa de │
│ │ │ │est - DJ 707; │ │ │ Jos nr. 25/2008 │
│ │ │ │sud - proprietãţi particulare; │ │ │ │
│ │ │ │vest - proprietãţi particulare │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────────┘-----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice