Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.299 din 27 decembrie 2012  privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.299 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 şi art. 131 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă modelele buletinelor de vot care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru consiliile locale şi primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliile judeţene, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean, potrivit anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Radu Stroe

                                p. Preşedintele
                       Autorităţii Electorale Permanente,
                                   Dan Vlaicu


    Bucureşti, 27 decembrie 2012.
    Nr. 1.299.


    ANEXA 1

    Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │JUDEŢUL*) │ │ │A) B)│ │ │ │
 │........................ │ │ │ │ │ │ │
 │C.L. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT PENTRU │ │ │ │ │ │ │
 │ ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL │ │ │C) │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ - **) - │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr.***)........ │ │ │ │ │ │ │
 │Municipiu, sector, oraş, │ │ │ │ │E) │ │
 │comună****)........ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
    - Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.
    - Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.

----------
    *) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".
    **) Se trece data scrutinului.
    ***) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
    ****) Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.


    ANEXA 2


    Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │JUDEŢUL*) │ │ │A) B)│ │ │ │
 │........................ │ │ │ │ │ │ │
 │P. │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT │ │ │ │ │ │ │
 │ PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI │ │ │C) │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ - **) - │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr.***)........ │ │ │ │ │ │ │
 │Municipiu, sector, oraş, │ │ │ │ │E) │ │
 │comună****)........ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidatului.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.
    - Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.
    - Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.
    - Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.

-----------
    *) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".
    **) Se trece data scrutinului.
    ***) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
    ****) Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.


    ANEXA 3

    Modelul buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │C.G.M.B. │ │ │A) B)│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT PENTRU │ │ │ │ │ │ │
 │ALEGEREA CONSILIULUI GENERAL │ │ │C) │ │ │ │
 │ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ - *) - │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
 │Municipiul Bucureşti │ │ │ │ │E) │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri generali, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
    - Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală a municipiului Bucureşti.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

-----------
    *) Se trece data scrutinului.


    ANEXA 4

    Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │P.G. │ │ │A) B)│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT PENTRU │ │ │ │ │ │ │
 │ ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL │ │ │C) │ │ │ │
 │ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ - *) - │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
 │Municipiul Bucureşti │ │ │ │ │E) │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar general, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidatului.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.
    - Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.
    - Numele, prenumele şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală a municipiului Bucureşti.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

-------------
    *) Se trece data scrutinului.


    ANEXA 5

    Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului judeţean

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │C.J. │ │ │A) B)│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT │ │ │ │ │ │ │
 │ PENTRU ALEGEREA │ │ │C) │ │ │ │
 │ CONSILIULUI JUDEŢEAN │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ - *) - │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr.**) ....... │ │ │ │ │ │ │
 │JUDEŢUL***)......... │ │ │ │ │E) │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.
    - Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

----------
    *) Se trece data scrutinului.
    **) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
    ***) Se înscrie denumirea judeţului.


    ANEXA 6

    Modelul buletinului de vot pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean

 ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │ │ 1) 2) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │P.C.J. │ │ │A) B)│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ BULETIN DE VOT PENTRU │ │ │ │ │ │ │
 │ ALEGEREA PREŞEDINTELUI │ │ │C) │ │ │ │
 │ CONSILIULUI JUDEŢEAN │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 │ - *) - │ │ 3) 4) │
 │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
 │ │ │ │ │ │D) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │Circumscripţia electorală │ │ │ │ │ │ │
 │nr.**) ....... │ │ │ │ │ │ │
 │JUDEŢUL***)......... │ │ │ │ │E) │ │
 │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │
 └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.
    3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.
    C) Se trec numele şi prenumele candidatului.
    D) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

    NOTE:
    - Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.
    - Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.
    - Numele, prenumele şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
    - Se numerotează şi patrulaterele.
    - Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

----------
    *) Se trece data scrutinului.
    **) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
    ***) Se înscrie denumirea judeţului.

                                                 --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice