Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.298 din 27 decembrie 2012  pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentara, al listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatura, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.298 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentara, al listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatura, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2), art. 125 alin. (2) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală complementară, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, care sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit anexelor nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Întocmirea copiei de pe lista electorală permanentă, a copiei de pe lista electorală complementară, a listei electorale suplimentare, a extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare se va face cu adaptarea corespunzătoare a titlului, în funcţie de tipul alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Radu Stroe

                                p. Preşedintele
                       Autorităţii Electorale Permanente,
                                   Dan Vlaicu


    Bucureşti, 27 decembrie 2012.
    Nr. 1.298.


    ANEXA 1

                     Modelul copiei de pe lista electorală
                  permanentă pentru municipii, oraşe şi comune    ROMÂNIA Circumscripţia electorală nr. ....
    JUDEŢUL ............. Secţia de votare nr. ......
    Municipiul, oraşul, comuna ......
    Satul ...............
    Strada ..............


                    COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
                pentru alegerea consiliului local, a primarului,
         a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Codul numeric│Domiciliul alegătorului│Seria şi numărul│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ personal │ (nr. casei, bloc, │ actului de │
│ │ │alegătorului│ │ apartament) │ identitate │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────┘

                 Primar, Secretar,


    Şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date,

    Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,

    NOTĂ:
    Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.


    ANEXA 2

    Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucureşti    ROMÂNIA Circumscripţia electorală nr. .......
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI Secţia de votare nr. ..........
    Sectorul ............
    Strada ..............                    COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
                pentru alegerea consiliului local al sectorului,
                a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
   a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Codul numeric│Domiciliul alegătorului│Seria şi numărul│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ personal │ (nr. casei, bloc, │ actului de │
│ │ │alegătorului│ │ apartament) │ identitate │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────┘

                 Primar, Secretar,


    Şeful serviciului pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date Bucureşti,

    Şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului nr. ..., municipiul Bucureşti,

    NOTĂ:
    Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.


    ANEXA 3

                     Modelul copiei de pe lista electorală
                complementară pentru municipii, oraşe şi comune    ROMÂNIA Circumscripţia electorală nr. ......
    JUDEŢUL .................. Secţia de votare nr. ......
    Municipiul, oraşul .......
    Comuna ...................
    Satul ....................
    Strada ...................


                   COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ
                pentru alegerea consiliului local, a primarului,
         a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Data şi locul│ │ Adresa la care locuieşte│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ naşterii │ Cetăţenia │ în România (nr. casei, │
│ │ │alegătorului│ │ │ bloc, apartament) │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘

                 Primar, Secretar,


    Şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări,

    NOTE:
    Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista [art. 22^1 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].
    Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări [art. 22^1 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].


    ANEXA 4

                     Modelul copiei de pe lista electorală
                   complementară pentru municipiul Bucureşti    ROMÂNIA Circumscripţia electorală nr. .....
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI Secţia de votare nr. .....
    Sectorul ...........
    Strada .............                   COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ
                pentru alegerea consiliului local al sectorului,
                a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
   a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Data şi locul│ │ Adresa la care locuieşte│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ naşterii │ Cetăţenia │ în România (nr. casei, │
│ │ │alegătorului│ │ │ bloc, apartament) │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘

                 Primar, Secretar,


    Şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări,

    NOTE:
    Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista [art. 22^1 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].
    Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări [art. 22^1 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].


    ANEXA 5

                     Modelul listei electorale suplimentare    ROMÂNIA Circumscripţia electorală nr. ....
    JUDEŢUL ....................... Secţia de votare nr. ....
    Municipiul, oraşul, comuna ........
    Sectorul municipiului Bucureşti nr. ....


                         LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
                pentru alegerea consiliului local, a primarului,
         a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Codul numeric│ Domiciliul/Reşedinţa │Tipul, seria şi │
│crt.│alegătorului│ prenumele │ personal │alegătorului(strada, nr.│numărul actului │
│ │ │alegătorului│ │casei, bloc, apartament)│ de identitate │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

                 Primar, Secretar,


    NOTE:
    Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu reşedinţa în localitatea respectivă, stabiliţi cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor.
    Rubrica "Reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunii de stabilire a reşedinţei, înscrisă în actul de identitate.
    Pentru cetăţenii Uniunii Europene nu se completează rubrica "Codul numeric personal", iar la rubrica "Domiciliul/Reşedinţa alegătorului" se înscrie adresa acestora în România.
    La municipiul Bucureşti se scrie: "Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti".
    În situaţia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către preşedintele secţiei de votare, lista suplimentară se semnează de acesta şi se aplică ştampila de control a secţiei de votare.


    ANEXA 6

          Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente
                   sau de pe lista electorală suplimentară ce
                va fi folosit pentru votarea cu "urna specială"

Font 9*

    ROMÂNIA EXTRAS
    JUDEŢUL ....................... de pe copia listei electorale permanente
    Municipiul, oraşul, comuna ........ sau de pe lista electorală suplimentară
    Sectorul municipiului Bucureşti nr. .... utilizat pentru votarea cu "urna specială"

                                                Circumscripţia electorală nr. ......
                                                Secţia de votare nr. ......


                         EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
                pentru alegerea consiliului local, a primarului,
         a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Codul numeric│ Adresa alegătorului │Seria şi numărul│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ personal │(strada, nr. casei, │ actului de │
│ │ │alegătorului│ │ bloc, apartament) │ identitate │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────┘

    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,

          Nume şi prenume Nume şi prenume*)
          .................... .......................
          Semnătura Semnătura
          ................... .......................

                                                     Nume şi prenume*)
                                                     .......................
                                                     Semnătura
                                                     .......................

-----------
    *) Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

    NOTE:
    În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţiile de votare.
    La municipiul Bucureşti se scrie: "Extras de pe lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti".


    ANEXA 7

         Modelul extrasului de pe copia listei electorale complementare
               ce va fi folosit pentru votarea cu "urna specială"    ROMÂNIA EXTRAS
    JUDEŢUL ..................... de pe copia listei electorale permanente
    Municipiul, oraşul, comuna ..... utilizat pentru votarea cu "urna specială"
    Sectorul municipiului Bucureşti nr. ....

                                                Circumscripţia electorală nr. .....
                                                Secţia de votare nr. ........

                         EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
                pentru alegerea consiliului local, a primarului,
         a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Semnătura │ Numele şi │Data şi locul│ │ Adresa la care locuieşte│
│crt.│alegătorului│ prenumele │ naşterii │ Cetăţenia │ în România (nr. casei, │
│ │ │alegătorului│ │ │ bloc, apartament) │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘

    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,

          Nume şi prenume Nume şi prenume*)
          .................... .......................
          Semnătura Semnătura
          .................... .......................

                                                 Nume şi prenume*)
                                                 .......................
                                                 Semnătura
                                                 .......................

---------
    *) Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

    NOTE:
    În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţiile de votare.
    La municipiul Bucureşti se scrie: "Extras de pe lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti".


    ANEXA 8

                Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

                                   DECLARAŢIE
                          de acceptare a candidaturii

    Subsemnatul, .........., domiciliat în ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., ap. ...., sectorul nr. ...., judeţul ............, propus de*) ................., de profesie ............, ocupaţia (funcţia deţinută) ............, membru al**) ................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de ...............***), pentru funcţia de ****) .................. .
    Declar, de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

              ...................*****)

                                                                 Semnătura,
                                                          .......................
------------
    *) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    **) Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al căror membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea "nu este cazul".
    ***) Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.
    ****) Se scrie "consilier în consiliul local" al comunei/oraşului/municipiului, judeţul ......., al sectorului nr. .... Bucureşti ori "consilier în consiliul judeţean .........." ori "primar" (primar general) al comunei/oraşului/municipiului ............, judeţul ..........., al sectorului nr.... Bucureşti/al municipiului Bucureşti sau, după caz "preşedinte al consiliului judeţean .........".
    *****) Se trec denumirea comunei, oraşului, municipiului sau judeţului pentru care se organizează alegerile parţiale şi data declaraţiei.

    NOTĂ:
    Declaraţia se semnează şi se datează olograf.


    ANEXA 9

                Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură

                                   DECLARAŢIE
                          de renunţare la candidatură

    Subsemnatul, ..........., domiciliat în comuna, oraşul, municipiul, sectorul ........., str. ......... nr. ...., bl. ...., ap. ..., judeţul ............, declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă*) de ............... pentru funcţia de**) ........, depusă în data de .......... .

                                                                      Semnătura,
                                                             ............................

    .....................***)
--------------
    *) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    **) Se trece "consilier în consiliul local" al comunei/oraşului/municipiului, judeţul .........., al sectorului nr. ...... Bucureşti ori "consilier în consiliul judeţean ........" ori "primar" (primar general) al comunei/oraşului/municipiului ........, judeţul .........., al sectorului nr. ..... Bucureşti/al municipiului Bucureşti sau, după caz "preşedinte al consiliului judeţean .................".
    ***) Se trec denumirea comunei, oraşului, municipiului, judeţului în care se organizează alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi data declaraţiei.

    NOTĂ:
    Declaraţia se semnează şi se datează olograf.


    ANEXA 10

                             LISTA SUSŢINĂTORILOR
                    pentru alegerea în funcţia de primar al
                  comunei/oraşului/municipiului*) ............
    judeţul ......... a candidatului independent ..... (prenumele şi numele
       candidatului)....... la alegerile locale parţiale din .........**)


┌────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Data │ │ Domiciliul/Reşedinţa │ Act de identitate │
│crt.│Semnătura│ Nume │Prenume│naşterii│Cetăţenia│ (str., nr., bl., ├─────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │comuna/oraşul/municipiul, │Denumirea│ Seria│Numărul│
│ │ │ │ │ │ │ sectorul/judeţul) │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴-────────┴──────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘
                                                                                 Întocmit de .......***)
                                DECLARAŢIE****)

    Subsemnatul, ...... (prenume şi nume)......., domiciliat în ................, născut la data de
..... în comuna/oraşul/municipiul ............., judeţul ..........., posesor al C.I.(B.I.) seria ...
nr. ...., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care
are un număr de ....... poziţii, corespund realităţii.

               Data Localitatea Semnătura
           ............ ............ ...........

-----------
    *) În cazul municipiului Bucureşti, se va scrie "al sectorului nr. ...., municipiul Bucureşti" sau, după caz, "de primar general al municipiului Bucureşti".
    **) Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.
    ***) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
    ****) Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

    NOTE:
    Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
    În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


    ANEXA 11

                              LISTA SUSŢINĂTORILOR
                    pentru alegerea în funcţia de consilier
                             în consiliul local al
                        comunei/oraşului/municipiului/*)
             ......... judeţul ........ a candidatului independent .....
(prenumele şi numele candidatului)... la alegerile locale parţiale din ..... **)


┌────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Data │ │ Domiciliul/Reşedinţa │ Act de identitate │
│crt.│Semnătura│ Nume │Prenume│naşterii│Cetăţenia│ (str., nr., bl., ├─────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │comuna/oraşul/municipiul, │Denumirea│ Seria│Numărul│
│ │ │ │ │ │ │ sectorul/judeţul) │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴-────────┴──────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘
                                                                                 Întocmit de .......***)

                                DECLARAŢIE****)

    Subsemnatul, .... (prenume şi nume).........., domiciliat în .............., născut la data de
...... în comuna/oraşul/municipiul ............, judeţul .........., posesor al C.I.(B.I.) seria ....
nr. ....., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care
are un număr de .... poziţii, corespund realităţii.

             Data Localitatea Semnătura
          .......... ............ ...........

----------
    *) În cazul municipiului Bucureşti, se va scrie "în consiliul local al sectorului..., municipiul Bucureşti" sau, după caz, "în Consiliul General al Municipiului Bucureşti", iar în cazul consilierului judeţean se va scrie "de consilier în consiliul judeţean......".
    **) Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.
    ***) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
    ****) Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

    NOTE:
    Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
    În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


    ANEXA 12


                              LISTA SUSŢINĂTORILOR
                         pentru alegerea în funcţia de
                 preşedinte al consiliului judeţean*)..........
             a candidatului independent ..... (prenumele şi numele
       candidatului).......... la alegerile locale parţiale din ........ **)


┌────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Data │ │ Domiciliul/Reşedinţa │ Act de identitate │
│crt.│Semnătura│ Nume │Prenume│naşterii│Cetăţenia│ (str., nr., bl., ├─────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │comuna/oraşul/municipiul, │Denumirea│ Seria│Numărul│
│ │ │ │ │ │ │ sectorul/judeţul) │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴-────────┴──────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘
                                                                                 Întocmit de .......***)

                                DECLARAŢIE****)

    Subsemnatul, ..... (prenume şi nume)............., domiciliat în .............., născut la data de
....... în comuna/oraşul/municipiul ........., judeţul ..........., posesor al C.I.(B.I.) seria ....
nr. ...., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care
are un număr de ...... poziţii, corespund realităţii.

                 Data Localitatea Semnătura
              ........... ........... ...........

-----------
    *) Se trece denumirea judeţului.
    **) Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.
    ***) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
    ****) Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

    NOTE:
    Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
    În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


   ANEXA 13

                     Modelul listei membrilor organizaţiei
                cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale

                                LISTA MEMBRILOR
            Organizaţiei .........*) participante la alegerile parţiale
        pentru autorităţile administraţiei publice locale din ......... **)    Localitatea ...........
    Judeţul ...............
┌────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬──────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │ Act de identitate │
│crt.│Semnătura│Numele şi prenumele membrului│Data naşterii│Adresa├─────────┬─────┬───────┤
│ │ │ │ │ │Denumirea│Seria│Numărul│
├────┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴─────┴───────┘
                                                                   Întocmit de ........***)

                                DECLARAŢIE****)

    Subsemnatul, .......(prenume şi nume)......., domiciliat în ............., născut la
data de ........ în comuna/oraşul/municipiul .............., judeţul ............,
posesor al C.I.(B.I.) seria .... nr. .........., declar pe propria răspundere că toate
datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ....... poziţii,
corespund realităţii.

            Data Localitatea Semnătura
         .......... ............ ...........

-----------
    *) Se trece denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale.
    **) Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.
    ***) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
    ****) Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

    NOTĂ:
    Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

                                                  -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice