Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.289 din 15 decembrie 2010  pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.289 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 21 decembrie 2010
    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, precum şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Remetea" la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 şi 597 bis din 13 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 15 decembrie 2010.
    Nr. 1.289.

    ANEXÃ
    (Anexa nr. 42 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.351/2001)

         Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Remetea
┌───┬────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr.│Codul de│ │ │Anul│Valoarea │Situaţia juridicã │
│crt│clasi- │Denumirea bunului │Elemente de identificare │do- │de │actualã │
│ │ficare │ │ │bân-│inventar │Denumire act │
│ │ │ │ │di- │- lei - │proprietate sau │
│ │ │ │ │rii │ │alte acte │
│ │ │ │ │sau,│ │doveditoare │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │al │ │ │
│ │ │ │ │dã- │ │ │
│ │ │ │ │rii │ │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │folo│ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 1.6.4 │Clãdire sediul comunei│Piaţa Cseres Tibor nr. 10 │2005│1.024.623│Domeniul public al│
│ │ │ │Suprafaţa construitã 350 mp; │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │pereţii din beton şi cãrãmidã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Nord - drum; sud - Piaţa │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │Cseres Tibor; │ │ │ │
│ │ │ │est - parc; vest - restaurant │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │
│ │ │Teren aferent │Teren aferent 750 mp │ │ 1.200│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 2 │ 1.6.2 │Clãdire cãmin cultural│Piaţa Cseres Tibor nr. 8 │2009│2.047.901│Domeniul public al│
│ │ │centru │- pereţii din beton şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- suprafaţa construitã 728 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Nord - Casa comunalã; sud - drum │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │est - şcoalã generalã; vest - │ │ │ │
│ │ │ │blocuri de locuinţe │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 1.937 mp │ │ 1.000│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 3 │ 1.6.2 │Clãdire Casa comunalã │Piaţa Cseres Tibor nr. 8 │2007│1.483.198│Domeniul public al│
│ │ │ │- pereţii din beton şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 738 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Nord - Casa socialã; sud - Cãmin │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │cultural; est: şcoalã generalã │ │ │ │
│ │ │ │vest - blocuri de locuinţe │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 1.240 mp │ │ 680│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 4 │ 1.6.2 │Clãdire Casã de │Str. Csutakfalva nr. 113 │1968│ 55.600│Domeniul public al│
│ │ │culturã Csutakfalva │- pereţii din cãrãmidã şi lemn │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 160 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │teren aferent 545 mp │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 5 │ 1.6.2 │Clãdire Grãdiniţa │Str. Csutakfalva nr. 113/A │ │ │Domeniul public al│
│ │ │nr. 6 │- pereţi din cãrãmidã şi lemn │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 249 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Nord - str. Csutakfalva; │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │sud - proprietate privatã; │ │ │Legea │
│ │ │ │est - drum; vest - drum │ │ │învãţãmântului │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 84/1995 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 545 │ │ 600│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 6 │ 1.6.2 │Clãdire Şcoala │Piaţa Cseres Tibor nr. 2 │1962│ 463.000│Domeniul public al│
│ │ │generalã "Frater │- pereţii din cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │Gyorgy" │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 1.419 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Nord - sediul poliţiei; sud - │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │drum; est - proprietate privatã; │ │ │Legea │
│ │ │ │vest - drum │ │ │învãţãmântului │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 84/1995 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 8.438 mp │ │ 11.000│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 7 │ │Clãdire Şcoala │Piaţa Cseres Tibor nr. 5 │1910│ 89.700│Domeniul public al│
│ │ │generalã Novak │- şcoalã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │- aria construitã 392 mp │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │- atelier │ │ │Legea │
│ │ │ │- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │- aria construitã 310 mp │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 1.834 mp │ │ 1.900│ │
│ │ │ │Nord - drum; sud - staţia de │ │ │ │
│ │ │ │ambulanţã; │ │ │ │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │ │
│ │ │ │vest - drum │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 8 │ 1.6.2 │Clãdire Şcoalã │Str. Csutakfalva nr. 80 │1925│ 133.700│Domeniul public al│
│ │ │generalã "Balazs Jeno"│- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 683 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 3.867 mp │1925│ 3.800│Legea │
│ │ │ │Nord - pârâu; sud - drum; │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │vest - Remiza PSI │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 9 │ 1.6.2 │Clãdire Grãdiniţã de │Str. Borviz nr. 8 │1979│ 33.700│Domeniul public al│
│ │ │copii nr. 1 Tulamaros │- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 320 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 1.927 mp │1979│ 1.900│Legea │
│ │ │ │Nord - proprietate privatã; sud -│ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │proprietate privatã; est - drum; │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│10 │ 1.6.2 │Clãdire Grãdiniţã de │Piaţa Cseres Tibor nr. 2/A │1976│ 5.800│Domeniul public al│
│ │ │copii (fost cãmin de │- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │zi) │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 111 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 1.405 mp │ │ 1.800│Legea │
│ │ │ │ │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 84/1995 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│11 │ 1.6.2 │Teren aferent al │Str. Bethlen Gabor nr. 31 │1957│ 6.500│Domeniul public al│
│ │ │fostei grãdiniţe │- teren aferent 2.202 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │Alszeg │Nord - proprietate privatã; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │sud - proprietate privatã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │est - drum; │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │Legea │
│ │ │ │ │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 84/1995 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│12 │ 1.6.2 │Clãdire Grãdiniţã de │Str. Kozmak nr. 1 │1980│ 3.100│Domeniul public al│
│ │ │copii Retalja │- pereţii din lemn │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 107 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 353 mp │1980│ 300│Legea │
│ │ │ │Nord - proprietate privatã; │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │sud - proprietate privatã; │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │est - drum; │ │ │ │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│13 │ 1.6.2 │Clãdire Grãdiniţã de │Str. Kossuth nr. 127 │1982│ 3.700│Domeniul public al│
│ │ │copii Csutak │- pereţii din lemn │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 91 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 341 mp │ │ 300│Legea │
│ │ │ │Nord - drum; sud - proprietate │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │privatã; │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │ │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│14 │ 1.6.2 │Clãdire atelier şcolar│Piaţa Cseres Tibor nr. 5/A │1973│ 6.600│Domeniul public al│
│ │ │ │- pereţii din cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 292 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 805 mp │ │ 880│Legea │
│ │ │ │ │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 84/1995 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│15 │ 1.6.2 │Salã de gimnasticã │Str. Borviz nr. 2 │1949│ 13.100│Domeniul public al│
│ │ │ │- pereţii din piatrã şi cãrãmidã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 395 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 444 mp │ │ 880│Legea │
│ │ │ │Nord - drum; sud - pârâu; │ │ │învãţãmântului │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │nr. 84/1995 │
│ │ │ │vest - parc │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 16│ 1.10 │Clãdire Remiza P.S.I │Str. Csutakfalva nr. 80/A │1998│ 2.990│Domeniul public al│
│ │ │Csutak │- pereţii din lemn │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu plãci azbest │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 56 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │teren aferent 80 mp │1998│ 130│ │
│ │ │ │Nord - şcoala generalã; │ │ │ │
│ │ │ │sud - drum; │ │ │ │
│ │ │ │est - şcoala generalã; │ │ │ │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 17│ 1.6.8 │Monumentul eroilor │Str. Szent Lenard nr. 34/A │1980│ 8.000│Domeniul public al│
│ │ │cãzuţi în rãzboiul │- construit din piatrã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │mondial │- aria construitã 9 mp │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤Consiliului Local │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 450 mp │ │ 580│nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 18│ 1.6.8 │Monumentul Cseres │Piaţa Cseres Tibor nr. 10/A │1966│ 2.000│Domeniul public al│
│ │ │Tibor │- construit din piatrã │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Aria construitã 6 mp │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤Consiliului Local │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 30 mp │ │ 40│nr. 26/2009 │
│ │ │ │Vecinãtãţi: spaţiu verde │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 19│ 1.6.2 │Tribuna şi camera de │Str. Falu nr. 12/A │1977│ 7.800│Domeniul public al│
│ │ │arbitri │- camera de cãrãmidã; acoperit │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │cu ţigle, suprafaţa de 48 mp; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- tribunã din lemn acoperitã cu │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │cherestea, suprafaţa 300 mp │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │
│ │ │Teren aferent │- teren aferent 348 mp │1977│ 450│ │
│ │ │ │Nord - teren de hochei; │ │ │ │
│ │ │ │sud - proprietate privatã; │ │ │ │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │ │
│ │ │ │vest - drum │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 20│ 1.6.2 │Teren de hochei │Str. Falu nr. 12 │1977│ 1.800│Domeniul public al│
│ │ │ │- suprafaţa teren 2.800 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord- teren de fotbal; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │sud - tribunã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │vest - drum │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 21│ 1.6.2 │Teren sport Frater │Str. Hadnagydombi nr. 27, │1976│ 6.000│Domeniul public al│
│ │ │Gyorgy │suprafaţa teren 5.621 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord- drum; sud - casã socialã; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 22│ 1.6.2 │Teren fotbal centru │Str. Falu nr. 14 │1980│ 8.000│Domeniul public al│
│ │ │ │- suprafaţa terenului 13.722 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord - proprietate privatã; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │sud - proprietate privatã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │vest - drum │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 23│ - │Parc centru │Piaţa Cseres Tibor nr. 10/B │1980│ 260│Domeniul public al│
│ │ │ │Suprafaţa terenului 2.116 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord - blocuri de locuinţe; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │sud - drum; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │est - casã comunalã; │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │vest - sediul comunei │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 24│ 1.3.7 │Parc cu parcare auto │Str. Borviz nr. 2/A, │1979│ 37.370│Domeniul public al│
│ │ │ │suprafaţa terenului 1.520 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord - drum; sud - cooperativa de│ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │credit; est - salã de sport; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │vest - clãdirea Melik │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 25│ 1.8.1 │Construcţie în jurul │Remetea Centru │1800│ 400│Domeniul public al│
│ │ │izvorului de apã │Nord - drum; sud - drum; │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │mineralã │est - pârâu; vest - drum │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 26│ 1.8.1 │Teren în jurul │Str. Borviz nr. 98 │1966│ 400│Domeniul public al│
│ │ │izvorului de apã │Teren aferent suprafaţa 6.208 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │mineralã │Nord - râul Mureş; sud - drum; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │est - proprietate privatã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │vest - proprietate privatã │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 27│1.3.7.2 │Drumuri comunale │D.C 64 Borviz - lungime 4 km │ - │ 118.000│Domeniul public al│
│ │ │Lungime 18,804 │asfaltat 1,6 km │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │pietruit 2,4 km │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │D.C 128 Kossuth - lungime 3,88 km│ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │pietruit │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │D.C 129 Bartok Bela - lungime │ │ │Hotãrârea │
│ │ │ │1,57 km pietruit │ │ │Guvernului │
│ │ │ │D.C 127 Uj Ut - 4,070 km pietruit│ │ │nr. 540/2000 şi │
│ │ │ │D.C 126 Banya - lungime 2,284 km │ │ │Hotãrârea │
│ │ │ │pietruit │ │ │Guvernului │
│ │ │ │D.C 125 Hadnagydomb + Bernad + │ │ │nr. 968/2006 │
│ │ │ │Balas Jeno pietruit lungime 3 km │ │ │Ordonanţa │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 43/1997 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 28│1.3.7.2 │Strãzi comunale │Str. Orban Balazs - lungime 1 km │ - │ 226.000│Domeniul public al│
│ │ │Lungime 28,00 km │pietruit │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Str. Tolvajos - lungime 0,8 km │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │pietruit │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Str. Bako - lungime 2,5 km │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Vasut - lungime 1,1 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Szarhegyi - lungime 0,8 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Bethlen Gabor-lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,76 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Ebhat - lungime 1,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Eszenyo - lungime 0,8 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Nad - lungime 0,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Nemetsor - lungime 0,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Harangvirag - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,9 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Fugesret - lungime 0,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Bakoi - lungime 1,7 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Meszes - lungime 0,3 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Szekelek - lungime 0,3 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Temeto - lungime 1,1 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Havasfarki - lungime 0,6 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Fenekalja - lungime 0,5 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Vizimalom - lungime 0,9 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Millenium - lungime 0,5 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Falu - lungime 0,9 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Kertveg - lungime 0,5 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Palfiak - lungime 0,225 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Orgona - lungime 0,340 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Fenyo - lungime 0,151 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Rozmaring - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,130 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Fodor - lungime 0,241 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Kozmak - lungime 0,252 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Nyirfa - lungime 0,208 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Karikok - lungime 0,407 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Akac - lungime 0,255 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Szt. Lenard - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,378 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Kendeffy Bonifac - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,25 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Godros - lungime 0,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Arok - lungime 0,183 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Kopatak - lungime 0,4 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Hatar - lungime 0,5 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Puskasok - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,250 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Csorgo - lungime 0,1 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Boglarka - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,175 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Viola - lungime 0,236 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Ludfarki - lungime 1 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Kurucok - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,33 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Lutos - lungime 0,2 km │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Martonka - lungime │ │ │ │
│ │ │ │0,4 km pietruit │ │ │ │
│ │ │ │Str. Melik - lungime 0,350 │ │ │ │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 29│ 1.3.7.4│Drum forestier │Drum forestier Eseniu Veseş- │2008│4.343.293│Domeniul public al│
│ │ │ │Martonca - lungime 13,818 km │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 30│ 1.3.7.4│Drumuri de exploatare │Drum de exploatare nr. 1.322 │ - │ 233.174│Domeniul public al│
│ │ │lungime totalã │L = 756 │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │146,479 km │Drum de exploatare nr. 1.375/3 │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │L = 1.024 │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.207 │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │L = 243 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.281 │ │ │ │
│ │ │ │L = 676 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.375/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.352 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.421/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 885 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.226 │ │ │ │
│ │ │ │L = 711 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.254 │ │ │ │
│ │ │ │L = 231 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.266 │ │ │ │
│ │ │ │L = 396 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.293 │ │ │ │
│ │ │ │L = 468 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.408/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 527 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.393 │ │ │ │
│ │ │ │L = 571 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.394 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.744 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.389 │ │ │ │
│ │ │ │L = 301 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.315/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 534 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.374 │ │ │ │
│ │ │ │L = 967 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.927/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.120 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.335/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 897 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.315/2 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.108 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.310 │ │ │ │
│ │ │ │L = 666 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.421/2 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.374 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.270 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.163 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.455 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.811 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.901/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.399 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.495/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 700 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.498 │ │ │ │
│ │ │ │L = 855 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.495/2 │ │ │ │
│ │ │ │L = 966 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.463/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.347 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.474/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.685 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.462 │ │ │ │
│ │ │ │L = 434 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.474/2 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.034 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.619 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.827 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.565 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.217 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.500 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.138 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.530 │ │ │ │
│ │ │ │L = 877 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.887 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.519 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.669 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.846 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.595/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.432 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.586/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 425 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.673 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.627 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 704 │ │ │ │
│ │ │ │L = 558 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 691 │ │ │ │
│ │ │ │L = 4.680 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 783 │ │ │ │
│ │ │ │L = 488 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 689 │ │ │ │
│ │ │ │L = 473 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 687 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.557 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 543 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.183 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 359/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.062 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 525 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.159 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 875 │ │ │ │
│ │ │ │L = 940 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 581 │ │ │ │
│ │ │ │L = 3.460 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 492 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.820 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 461 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.793 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 518 │ │ │ │
│ │ │ │L = 769 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 453 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.547 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 400 │ │ │ │
│ │ │ │L = 703 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 392 │ │ │ │
│ │ │ │L = 881 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 315 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.136 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 270/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 506 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 43 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.663 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 223 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.358 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 270 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.535 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 112 │ │ │ │
│ │ │ │L = 782 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 114 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.234 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 100 │ │ │ │
│ │ │ │L = 4.242 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 552 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.241 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 554 │ │ │ │
│ │ │ │L = 753 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.014 │ │ │ │
│ │ │ │L = 921 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.101 │ │ │ │
│ │ │ │L = 912 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.853/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.839 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.554 │ │ │ │
│ │ │ │L = 877 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.444 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.055 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 542 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.753 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 966 │ │ │ │
│ │ │ │L = 741 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 997 │ │ │ │
│ │ │ │L = 877 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.080 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.316 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.061 │ │ │ │
│ │ │ │L = 820 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 76 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.828 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 77 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.125 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 360 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.192 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 412 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.176 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 424 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.009 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 461 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.175 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 459A │ │ │ │
│ │ │ │L = 925 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 459B │ │ │ │
│ │ │ │L = 700 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 459C │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.212 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.807 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.112 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 674 │ │ │ │
│ │ │ │L = 735 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 685 │ │ │ │
│ │ │ │L = 781 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 615 │ │ │ │
│ │ │ │L = 182 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 574 │ │ │ │
│ │ │ │L = 760 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.027 │ │ │ │
│ │ │ │L = 977 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.014 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.200 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 706 │ │ │ │
│ │ │ │L = 342 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 849 │ │ │ │
│ │ │ │L = 638 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 858 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.201 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 913 │ │ │ │
│ │ │ │L = 329 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 933 │ │ │ │
│ │ │ │L = 959 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.035 │ │ │ │
│ │ │ │L = 572 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.061 │ │ │ │
│ │ │ │L = 820 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.182 │ │ │ │
│ │ │ │L = 409 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.185 │ │ │ │
│ │ │ │L = 444 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.230 │ │ │ │
│ │ │ │L = 455 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.309 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.680 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.408 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.385 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.575 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.607 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.586 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.326 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.749/2 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.391 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.749/1 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.407 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.787 │ │ │ │
│ │ │ │L = 861 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.794 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.058 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 55 L = 839│ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.116 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.806 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.850 │ │ │ │
│ │ │ │L = 600 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.693 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.716 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 699 │ │ │ │
│ │ │ │L = 503 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.995 │ │ │ │
│ │ │ │L = 963 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.835 │ │ │ │
│ │ │ │L = 1.063 │ │ │ │
│ │ │ │Drum de exploatare nr. 1.983 │ │ │ │
│ │ │ │L = 2.441 │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 31│ 13.7.4 │Drumuri de exploatare │DE 50 L = 3.321; DE 52 L = 565; │ │ 298.226│Domeniul public al│
│ │ │Lungime 187,344 km │DE 56 L = 393; DE 75 L = 2.675; │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │DE 79 L = 713; DE 96 L = 347; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │DE 241 L = 1.330; DE 272 L = 342;│ │ │Consiliului local │
│ │ │ │DE 296 L = 1.406; DE 322 L = 373;│ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │DE 336 L = 5.117; DE 341 L = 687;│ │ │ │
│ │ │ │DE 344 L = 319; DE 496 L = 671; │ │ │ │
│ │ │ │DE 513 L = 430; DE 520 L = 2.413;│ │ │ │
│ │ │ │DE 558 L = 364; DE 564 L = 405; │ │ │ │
│ │ │ │DE 565 L = 224; DE 572 L = 288; │ │ │ │
│ │ │ │DE 580 L = 755; DE 593 L = 764; │ │ │ │
│ │ │ │DE 596 L = 612; DE 624 L = 566; │ │ │ │
│ │ │ │DE 635 L = 706; DE 654 L = 671; │ │ │ │
│ │ │ │DE 657 L = 496; DE 696 L = 274; │ │ │ │
│ │ │ │DE 697 L = 384; DE 700 L = 218; │ │ │ │
│ │ │ │DE 785 L = 654; DE 849 L = 342; │ │ │ │
│ │ │ │DE 895 L = 1.192; DE 922 L = 155;│ │ │ │
│ │ │ │DE 950 L = 307; DE 987 L = 632; │ │ │ │
│ │ │ │DE 989 L = 736; DE 1010 L = 288; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1011 L = 2.437; DE 1052 L=250;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1058 L = 557; DE 1076 L = 716;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1080 L = 894; DE 1092 L = 730;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1096 L = 295; DE 1099 L = 982;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1101 L = 664; DE 1103 L = 408;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1105 L = 725; DE 1106 L = 509;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1114 L = 310; DE 1123 L = 238;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1153 L = 174; DE 1167 L = 444;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1173 L = 364; DE 1188 L = 920;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1190 L = 806; DE 1221 L = 549;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1232 L = 1.183; DE 1235 L=195;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1250 L = 336; DE 1257 L = 505;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1267 L = 508; DE 1281A L =508;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1291 L = 323; DE 1322 L = 756;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1335 L = 1.694; DE 1355 L=799;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1360 L = 456; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1372 L =312; DE 1375 L =3.889;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1376 L = 356; DE 1380 L = 537;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1383 L = 689; DE 1384 L = 331;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1405 L = 248; DE 1415 L = 541;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1421 L = 3.259; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1425 L = 1.091; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1455 L = 1.811; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1457 L = 1.120; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1463 L =3.276; DE 1465 L =577;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1474 L =2.719; DE 1484 L =232;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1495 L =1.666; DE 1527 L =352;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1566 L =194; DE 1595 L =3.168;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1597 L = 2.459; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1636 L = 1.022; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1637 L = 1.048; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1644 L = 942; DE 1674 L = 285;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1749/3 L = 3.882; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1752 L = 393; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1764 L = 435; DE 1767 L = 412;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1771 L =1.246; DE 1797 L =614;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1808 L =384; DE 1811 L =3.093;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1816 L = 931; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1822 L = 6.296; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1827 L = 3.593; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1839 L = 1.555; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1840 L = 1.176; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1841 L = 1.467; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1849 L = 594; DE 1849 L = 935;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1852 L =842; DE 1853 L =1.364;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1853 L =2.703; DE 1859 L =300;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1860 L = 2.516 │ │ │ │
│ │ │ │DE 1861 L =555; DE 1866 L =1.602;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1872 L = 693; DE 1872 L = 693;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1873 L = 621; DE 1874 L = 689;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1884 L =385; DE 1888 L =1.823;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1893 L = 1.966; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1894 L = 1.458; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1901 L =3.878; DE 1902 L =805;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1903 L =495; DE 1904 L =1.689;│ │ │ │
│ │ │ │DE 1911 L =1.259; DE 1919 L =426;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1927 L = 3.994; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1928 L = 1.480; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1931 L =1.421; DE 1933 L =767;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1937 L = 1.193; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1941 L = 2.484; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1942 L = 621 │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1943 L = 1.353; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1950 L = 1.796; │ │ │ │
│ │ │ │DE 1953 L =1.725; DE 1957 L =972;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1958 L = 945; DE 1967 │ │ │ │
│ │ │ │DE 1974 L =2.576; DE 1989 L =650;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 1990 L = 842; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 1993 L = 2.790; │ │ │ │
│ │ │ │DE 2000 L =1.992; DE 2016 L =130;│ │ │ │
│ │ │ │DE 2017 L = 102; DE 2018 L = 166;│ │ │ │
│ │ │ │ DE 2019 L = 894; │ │ │ │
│ │ │ │ DE 359/1 L = 1.062 │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 32│ - │Depozit deşeuri │Remetea la marginea comunei │1978│ 1.000│Domeniul public al│
│ │ │ │suprafaţa de 8.500 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord-drum; sud-drum; est-drum; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vest-drum; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 33│1.3.17.2│Pod beton peste Mureş │Peste râul Mureş spre comuna │1980│ 261.800│Domeniul public al│
│ │ │ │Ditrãu, lungime 36 m │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 34│1.3.17.2│Pod mixt peste Mureş │Peste râul Mureş spre zona │2004│ 37.400│Domeniul public al│
│ │ │2 bucãţi │Tulamaros, lungimea 32 m │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼─────────┤conform Hotãrârii │
│ │ │ │Peste râul Mureş spre casa de apã│2005│ 428.335│Consiliului Local │
│ │ │ │F.L.P, lungimea 29 m │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 35│1.3.17.2│Podeţe şi scurgeri de │Teritoriul comunei Remetea, │1950│ 316.200│Domeniul public al│
│ │ │ape │38 buc. a câte 6 m lungime │1996│ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 36│ 1.6.2 │Clãdire Şcoala │Str. Alszegi nr. 112 │1962│ 21.000│Domeniul public al│
│ │ │generalã F.L.P │- construit din cãrãmidã, │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã, │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 202 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │teren aferent 328 mp │1962│ 1.300│ │
│ │ │ │Vecinãtãţi - fâneaţã proprietate │ │ │Legea învãţãmân- │
│ │ │ │privatã │ │ │tului nr. 84/1995 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 37│ 1.6.2 │Clãdire Şcoala │Str. Szent Lenard nr. 34, pereţi │1998│ 34.000│Domeniul public al│
│ │ │generalã nr. 7 │din cãrãmidã BCA acoperit cu │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │Templomter │ţigle, aria construitã 341 mp │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤Consiliului Local │
│ │ │Teren aferent │teren aferent 2.193 mp │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │Nord - Biserica Catolicã; │1998│ 2.600│ │
│ │ │ │sud - fâneaţã; est - fâneaţã; │ │ │Legea învãţãmân- │
│ │ │ │vest - cimitir │ │ │tului nr. 84/1995 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 38│ 1.6.2 │Clãdire centru social │Piaţa Cseres Tibor nr. 6 │2005│ 394.446│Domeniul public al│
│ │ │ │- pereţi din beton şi cãrãmidã, │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │- acoperit cu ţiglã, │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │- aria construitã 300 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │teren aferent 650 mp │ - │ - │ │
│ │ │ │Nord - teren de fotbal; sud - │ │ │ │
│ │ │ │casã comunalã; est - sediul │ │ │ │
│ │ │ │poliţiei; vest - curte şi │ │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 39│ 1.8.8 │Staţia de epurare │Comuna Remetea, str. Melik nr. 11│2008│8.5125.39│Domeniul public al│
│ │ │ │suprafaţa construitã 2.565 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord - fâneaţã; sud - fâneaţã; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │est - drum; vest - fâneaţã │ │ │Consiliului Local │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┤nr. 26/2009 │
│ │ │Teren aferent │Suprafaţa 9.474 mp │2006│ 18.310│ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 40│ - │Apãrare mal pârâul │Zid de sprijin │2004│ 122.000│Domeniul public al│
│ │ │Pietrii Remetea │ │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 41│ - │Carierã de piatrã cu │Carierã extravilan │1975│ 29.850│Domeniul public al│
│ │ │teren împrejmuitor │suprafaţa 5,97 ha │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 42│ - │Teren extravilan │Teren extravilan la postata │2008│ 62.085│Domeniul public al│
│ │ │ │Markutja, suprafaţa 5.305 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │Nord - drum; sud - fâneaţã; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │est - fâneaţã; vest - fâneaţã; │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Vecinãtãţi: nord - drum; sud - │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ │ │fâneaţã; est - fâneaţã; vest - │ │ │ │
│ │ │ │fâneaţã │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 43│ 1.8.7 │Reţea de canalizare │Comuna Remetea, sat Remetea │2009│7.370.784│Domeniul public al│
│ │ │ │Lungime 31,135 km │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │ │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
├───┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ 44│ 1.8.4 │Reţea de apã potabilã │Comuna Remetea, sat Remetea │2009│7.140.096│Domeniul public al│
│ │ │Staţie de tratare, │Reţea de apã cu lungimea de 20 km│ │ │comunei Remetea, │
│ │ │puţuri de apã (8 buc.)│Clãdire staţie de tratare cu │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │suprafaţa de 255 mp │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │Teren intravilan │Teren intravilan │2008│ 26.475│Domeniul public al│
│ │ │aferent puţurilor │suprafaţa 11.303 mp │ │ │comunei Remetea, │
│ │ │de apã │ │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 26/2009 │
└───┴────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────────────────┘                                    -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice