Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.279 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.279 din 27 decembrie 2011  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.279 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 29 decembrie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomã aflatã sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va face de cãtre aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limitã maximã şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã "Monitorul Oficial" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Contravenţia se constatã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                        PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                       Contrasemneazã:
                       ---------------
          p. Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
                        Marian Enache

                  Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

                   Ministrul muncii, familiei
                     şi protecţiei sociale,
                         Sulfina Barbu

    Bucureşti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 1.279.

    ANEXĂ

    CAMERA DEPUTAŢILOR
    Regia Autonomã "Monitorul Oficial"
    Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, municipiul Bucureşti
    CIF RO427282

             BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                            pe anul 2011


                                                                     mii lei
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2011 │
 │ │ │rd.│RECTIFI- │
 │ │ │ │CAT │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 66.680│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 60.035│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 53.600│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 135│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │
 │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│variaţia stocurilor │ 8 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 6.300│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 6.645│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │
 │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 6.500│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 145│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) │16 │ 44.922│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 44.772│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 11.100│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 950│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 50│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 18.949│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 14.008│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 4.011│
 │ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 3.055│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt şomaj │25 │ 70│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 768│
 │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 118│
 │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 930│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ 160│
 │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
 │ │ │ │ │care: │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
 │ │ │ │ │privind acordarea tichetelor cadou şi a tiche- │ │ │
 │ │ │ │ │telor de creşã, cu modificãrile şi │ │ │
 │ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │
 │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ │ │
 │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 770│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
 │ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
 │ │ │ │disponibilizãri │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │
 │ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 8.200│
 │ │ │ │necorporale │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 4.323│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.200│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i1) contract de mandat, din care: │39 │ 80│
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 35│
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 37│
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │
 │ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
 │ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
 │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 100│
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
 │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
 │ │ │ │bunurilor │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 150│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 150│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 21.758│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 3.481│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 18.277│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care:*) │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │
 │ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ │
 │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 700│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la ni- │ │ │
 │ │ │ │velul operatorului economic în exerciţiul finan- │ │ │
 │ │ │ │ciar de referinţã │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 16.449│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ 1.128│
 │ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 97.704│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Surse proprii │65 │ 9.328│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Credite bancare │67 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│- interne │68 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│- externe │69 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Alte surse - disponibil │70 │ 88.376│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 97.704│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │ 97.704│
 │ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ │
 │ │ │ │investiţii │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│interne │74 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│externe │75 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ 1.001│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 982│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ 19│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 66.680│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 44.922│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 382│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 370│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 14.008│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 14.000│
 │ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 8│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.153│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ │
 │ │ │ │preţuri curente (lei/persoanã)(rd.81/84) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ │
 │ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã)(rd.81/84 x ICP)│ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │ 1.123│
 │ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)**) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 674│
 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
 │ │ │ │= (rd.16/rd.1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │94 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │97 │ 990│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 990│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘
──────────
    *) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 33/2011, cu modificãrile ulterioare, prin derogare de la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 769/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    **) Productivitatea muncii, este calculata în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producţii fizice şi ţinând cont de numãrul mediu de personal.

                        ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016