Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.277 din 28 octombrie 2009  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.277 din 28 octombrie 2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.277 din 28 octombrie 2009
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 697/2009 , se rectificã potrivit anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
----------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
Vajda Borbala

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drãgoi,
secretar de stat

Bucureşti, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.277.


ANEXA 1

COMISIA NAŢIONALÃ PENTRU CONTROLUL ACTIVITÃŢILOR NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009
Cap. 51.10.01.03 Autoritãţi executive
mii lei
┌──┬─────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ │Cap./│Subcap./│Paragraf/│ │ BVC │ │ BVC │
│ │titlu│ art. │ alineat │ Denumirea indicatorilor │aprobat│Influenţe│rectificat│
│ │ │ │ │ │ 2009 │ │ 2009 │
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │TOTAL VENITURI │ 49.024│ 90│ 49.114│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│I │ │ │ │VENITURI CURENTE │ 49.024│ 0│ 49.024│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │C │ │ │VENITURI NEFISCALE - TOTAL │ 49.024│ 0│ 49.024│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │C1 󧓧.10 │ │Venituri din dobânzi │ 200│ 0│ 200│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓧.10.03 │Alte venituri din dobânzi │ 200│ 0│ 200│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │C2 󧓩.10 │ │Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi │ 48.724│ 0│ 48.724│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓩.10.07 │Venituri realizate cu ocazia participãrii la acţiuni sub egida │ 32.775│ 0│ 32.775│
│ │ │ │ │organizaţiilor internaţionale │ │ │ │
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓩.10.50 │Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi │ 15.949│ 0│ 15.949│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓬.10 │ │Diverse venituri │ 40│ 0│ 40│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓬.10.50 │Alte venituri │ 40│ 0│ 40│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓯.10 │ │Venituri din valorificarea unor bunuri │ 60│ 0│ 60│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓯.10.50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 60│ 0│ 60│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│IV│ │ │ │SUBVENŢII │ 0│ 90│ 90│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓵.10 │ │Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plãţilor efectuate şi │ 0│ 90│ 90│
│ │ │ │ │prefinanţãri │ │ │ │
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓵.10.18 │Programul Norvegian pentru Creştere Economicã şi Dezvoltare Durabilã │ 0│ 90│ 90│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │CHELTUIELI - TOTAL │ 48.724│ 90│ 48.814│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ 󧓉. CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 55 + 56 + 59) │ 47.240│ 90│ 47.330│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧓒 │ │ │TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.564│ 0│ 10.564│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓒.01 │ │CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI │ 8.102│ -117│ 7.985│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓒.02 │ │CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURÃ │ 280│ 0│ 280│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓒.03 │ │CONTRIBUŢII │ 2.182│ 117│ 2.381│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓒.03.01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.647│ 0│ 1.647│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓒.03.02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 40│ 0│ 40│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓒.03.03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 413│ 0│ 413│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓒.03.04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale│ 14│ 0│ 14│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ 󧓒.03.06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 68│ 117│ 185│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧓜 │ │ │TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII │ 3.865│ 0│ 3.865│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.874│ 0│ 1.874│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.02 │ │Reparaţii curente │ 40│ 0│ 40│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 7│ 0│ 7│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 117│ 0│ 117│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.020│ 0│ 1.020│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.09 │ │Materiale de laborator │ 4│ 0│ 4│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6│ 0│ 6│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 80│ 0│ 80│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.14 │ │Protecţia muncii │ 10│ 0│ 10│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓜.30 │ │Alte cheltuieli │ 707│ 0│ 707│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧓿 │ │ │TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI │ 32.791│ -145│ 32.646│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓿.01 │ │A. Transferuri interne │ 5.318│ -145│ 5.173│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧓿.02 │ │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre organizaţii │ 27.473│ 0│ 27.473│
│ │ │ │ │internaţionale) │ │ │ │
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧔀 │ │ │TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 0│ 235│ 235│
│ │ │ │ │(FEN) │ │ │ │
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧔀.18 │ │Programul Norvegian pentru Creştere Economicã şi Dezvoltare Durabilã │ 0│ 235│ 235│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧔃 │ │ │TITLUL X. ALTE CHELTUIELI │ 20│ 0│ 20│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧔃.17 │ │Despãgubiri civile │ 20│ 0│ 20│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ 󧔎. CHELTUIELI DE CAPITAL (71 + 72) │ 1.484│ 0│ 1.484│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧔏 │ │ │TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.484│ 0│ 1.484│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧔏.01 │ │Active fixe │ 1.449│ 0│ 1.449│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧔏.03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 35│ 0│ 35│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ 󧔢 │ │ │TITLUL XVIII REZERVE/EXCEDENT/DEFICIT │ 300│ 0│ 300│
├──┼─────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ 󧔤.01 │ │Excedent │ 300│ 0│ 300│
└──┴─────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┘
ANEXA 2

COMISIA NAŢIONALÃ PENTRU CONTROLUL ACTIVITÃŢILOR NUCLEARE

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2009

Cap. 51.08.01.03 Autoritãţi executive
mii lei
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ BVC │ │ BVC │
│ DENUMIRE INDICATORI │ Cod │aprobat│Influenţe│rectificat│
│ │ │ 2009 │ │ 2009 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI │ │ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│IV. SUBVENŢII │ │ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Donaţii din strãinãtate │ 44.08│ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Donaţii din strãinãtate 󧓴.08.01│ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTALE │ 51.08│ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01│ 15.190│ 0│ 15.190│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ 55│ 10.870│ 0│ 10.870│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Transferuri interne │ 55.01│ 10.870│ 0│ 10.870│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã 󧓿.01.08│ 10.870│ 0│ 10.870│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│TITLUL VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare │ 56│ 4.320│ 0│ 4.320│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 56.14│ 4.320│ 0│ 4.320│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice