Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.263 din 18 decembrie 2012  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 si pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.263 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 si pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. II
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. III
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. IV
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. V
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. VI
    Pentru secţiile de circulaţie care vor fi închiriate în cursul anului 2012, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, nivelul pachetului minim social şi cel al compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei între nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate se vor încadra în nivelul stabilit pentru pachetul minim social pe anul 2012 în cadrul Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pe anul 2012, precum şi în valoarea totală a compensaţiei acordate pentru susţinerea transportului feroviar public de călători, aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. VII
    (1) La verificarea decontului aferent compensaţiei acordate pe anul 2012 se va avea în vedere îndeplinirea indicatorului călător-km cuprins în anexa nr. 1 a fiecărui contract de servicii publice.
    (2) În cazul neîndeplinirii indicatorului călător-km, se va aplica o penalizare de maximum 1% din valoarea totală a subvenţiei, proporţional cu procentul de nerealizare a indicatorului călător-km.
    ART. VIII
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                     PRIM-MINISTRU
                  VICTOR-VIOREL PONTA

                    Contrasemnează:
                    ---------------
       Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                  Ovidiu Ioan Silaghi

                  Viceprim-ministru,
             ministrul finanţelor publice,
                  Florin Georgescu

    Bucureşti, 18 decembrie 2012.
    Nr. 1.263.

    ANEXA 1

               ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2012
          la Contractul de servicii publice pentru
         perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale
              de Transport Feroviar de Călători
                    "C.F.R. Călători" - S.A.

    Încheiat între:
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului, şi
    Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,
    înţeleg să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., după cum urmează:

    ARTICOL UNIC
    Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzut în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (13) se abrogă.
    2. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nivelul compensaţiei necesare de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate sunt prevăzute în anexa nr. 7. Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 18 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."
    4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Programul de modernizare şi achiziţii de material rulant se asigură din fonduri proprii, din finanţări externe şi din fonduri comunitare şi se aprobă de către Consiliul de administraţie, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice feroviare şi cu reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română."
    5. Anexa nr. 2 - Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
    6. Anexa nr. 3 - Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2012, care face obiectul contractelor de servicii publice, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
    7. Anexa nr. 5 - Costul prestaţiilor pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
    8. Anexa nr. 6 - Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
    9. Anexa nr. 7 - Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
    10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

           Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ovidiu Ioan Silaghi

              S. C. C.F.R. CĂLĂTORI - S.A.
                    Director general,
                     Ştefan Roşeanu

    Anexa 1
    --------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al C.F.R. Călători
--------------------------------------------------------
(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători)
--------------------------------------------------------------------------------------------

             Principalii indicatori cantitativi şi
                 calitativi ai activităţii de
                 transport feroviar de călători

 ┌──────────────────────────┬────────────────┐
 │ Indicatorul │ Anul 2012 │
 ├──────────────────────────┼────────────────┤
 │Tren km (mii) │ 57.535 │
 ├──────────────────────────┼────────────────┤
 │Călători km (mii) │ 3.872.000 │
 └──────────────────────────┴────────────────┘


    Anexa 2
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al C.F.R. Călători
--------------------------------------------------------
(Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători)
--------------------------------------------------------------------------------------------

         Lista completă a trenurilor de călători ce
        reprezintă pachetul minim social pe anul 2012,
       care face obiectul contractelor de servicii publice


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┼─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Adjud - Bucureşti Nord Gr.B │ 243,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 243,70│ 89.194,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 243,70│ 89.194,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Adjud - Buzău │ 116,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 116,20│ 42.529,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 116,20│ 42.529,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Adjud - Iaşi via Bacau │ 216,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 432,20│ 158.185,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 432,20│ 158.185,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Adjud - Paşcani │ 142,20│regio │ Z │ 366│ 2│ 284,40│ 104.090,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 284,40│ 104.090,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Adjud - Suceava Nord │ 205,30│regio │ Z │ 366│ 2│ 410,60│ 150.279,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 410,60│ 150.279,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Arad - Ciumeghiu │ 71,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 213,60│ 78.177,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 213,60│ 78.177,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Arad - Chişineu Criş │ 47,50│regio │ Z │ 366│ 4│ 190,00│ 69.540,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 190,00│ 69.540,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Arad - Curtici │ 17,00│regio │ Z │ 346│ 16│ 272,00│ 94.112,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 272,00│ 94.112,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Arad - Mangalia │ 871,70│interregio │ Z* │ 245│ 2│ 1.743,40│ 427.133,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.743,40│ 427.133,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Arad - Nadab │ 42,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 42,60│ 15.591,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 42,60│ 2.215,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 85,20│ 17.806,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Arad - Oradea │ 120,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 120,60│ 44.139,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 241,20│ 75.495,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 361,80│ 119.635,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Arad - Radna │ 34,50│regio │ Z │ 366│ 2│ 69,00│ 25.254,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69,00│ 25.254,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Arad - Simeria │ 157,40│regio │ Z │ 356│ 9│ 1.416,60│ 504.309,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.416,60│ 504.309,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Arad - Târgu Jiu │ 288,70│regio │ D │ 303│ 2│ 577,40│ 174.952,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 577,40│ 174.952,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Arad - Teiuş │ 230,10│IC │ Z │ 356│ 2│ 460,20│ 163.831,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 356│ 2│ 460,20│ 163.831,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 920,40│ 327.662,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Baia Mare - Cluj Napoca │ 192,80│regio │ Z │ 366│ 3│ 578,40│ 211.694,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 578,40│ 211.694,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Baia Mare - Jibou │ 57,80│regio │ Z │ 366│ 9│ 520,20│ 190.393,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 4│ 231,20│ 58.724,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 751,40│ 249.118,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Baia Mare - Satu Mare │ 59,40│regio │ Z │ 366│ 6│ 356,40│ 130.442,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 118,80│ 36.115,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 475,20│ 166.557,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Baia Mare - Valea lui Mihai FR │ 134,40│international│ Z │ 366│ 2│ 268,80│ 98.380,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 268,80│ 98.380,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Bacău - Adjud │ 58,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 58,20│ 21.301,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 58,20│ 21.301,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Bacău - Bicaz │ 86,00│regio │ Z │ 366│ 6│ 516,00│ 188.856,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 516,00│ 188.856,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Bacău - Iaşi │ 159,70│regio │ Z │ 366│ 5│ 798,50│ 292.251,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 798,50│ 292.251,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Bacău - Paşcani │ 84,00│regio │ D │ 313│ 2│ 168,00│ 52.584,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 168,00│ 52.584,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Bacău - Piatra Neamţ │ 60,20│regio │ Z │ 366│ 6│ 361,20│ 132.199,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 120,40│ 37.685,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 481,60│ 169.884,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Bacău - Suceava Nord │ 147,10│regio │ Z │ 366│ 3│ 441,30│ 161.515,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 441,30│ 161.515,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Băbeni - Călimăneşti Hm. │ 35,80│regio │ D │ 313│ 2│ 71,60│ 22.410,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 22.410,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Băbeni - Sibiu │ 119,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 119,20│ 43.627,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,20│ 43.627,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Băile Herculane - Drobeta Tr. Severin │ 41,50│regio │ U │ 52│ 1│ 41,50│ 2.158,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 41,50│ 2.158,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Băile Herculane - Filiaşi │ 119,40│regio │ I │ 105│ 1│ 119,40│ 12.537,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,40│ 12.537,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Bârlad - Fălciu Nord hcv. │ 69,70│regio │ Z │ 213│ 2│ 139,40│ 29.692,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 139,40│ 29.692,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Bârlad - Iaşi │ 119,80│regio │ Z │ 366│ 3│ 359,40│ 131.540,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 359,40│ 131.540,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Bârlad - Tecuci │ 50,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 50,30│ 18.409,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 50,30│ 18.409,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Beclean pe Someş - Ilva Mică │ 47,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 47,70│ 17.458,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 47,70│ 17.458,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Beia Hm. - Sibiu │ 128,70│regio │ Z │ 356│ 1│ 128,70│ 45.817,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 128,70│ 45.817,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│Bistriţa Nord - Beclean pe Someş │ 35,60│regio │ Z │ 366│ 2│ 71,20│ 26.059,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,20│ 26.059,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│Bistriţa Nord - Cluj Napoca │ 119,00│regio │ Z │ 366│ 5│ 595,00│ 217.770,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 119,00│ 6.188,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 714,00│ 223.958,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│Bistriţa Nord - Deda │ 57,50│regio │ Z │ 366│ 2│ 115,00│ 42.090,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 178│ 2│ 115,00│ 20.470,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 230,00│ 62.560,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│Bistriţa Nord - Dej Călători │ 60,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 180,60│ 66.099,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 120,40│ 37.685,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 120,40│ 30.581,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 421,40│ 134.366,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│Bistriţa Nord - Târgu Mureş │ 111,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 223,60│ 81.837,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,60│ 81.837,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│Bistriţa Nord - Vatra Dornei │ 158,70│regio │ Z │ 366│ 2│ 317,40│ 116.168,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 317,40│ 116.168,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│Blaj - Deva │ 103,20│regio │ D │ 303│ 1│ 103,20│ 31.269,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 103,20│ 31.269,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│Botoşani - Vereşti │ 44,50│regio │ Z │ 366│ 8│ 356,00│ 130.296,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ S │ 60│ 2│ 89,00│ 5.340,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 445,00│ 135.636,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│Braşov - Constanţa │ 391,30│interregio │ Z │ 366│ 2│ 782,60│ 286.431,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 782,60│ 286.431,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│Braşov - Craiova │ 335,00│interregio │ Z │ 366│ 2│ 670,00│ 245.220,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 670,00│ 245.220,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│Braşov - Curtici FR │ 477,60│international│ Z │ 366│ 2│ 955,20│ 349.603,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 955,20│ 349.603,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│Braşov - Deda │ 228,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 228,20│ 83.521,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 228,20│ 57.962,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 456,40│ 141.484,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│Braşov - Episcopia Bihor FR │ 548,20│international│ Z │ 366│ 4│ 2.192,80│ 802.564,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.192,80│ 802.564,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│Braşov - Făgăraş │ 65,00│regio │ Z │ 366│ 4│ 260,00│ 95.160,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 4│ 260,00│ 81.380,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 520,00│ 176.540,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│Braşov - Galaţi │ 310,50│interregio │ Z │ 366│ 2│ 621,00│ 227.286,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 621,00│ 227.286,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│Braşov - Gheorghieni │ 150,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 150,30│ 55.009,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 150,30│ 55.009,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│Braşov - Iaşi │ 456,40│interregio │ Z │ 356│ 2│ 912,80│ 324.956,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 912,80│ 324.956,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│Braşov - Miercurea Ciuc │ 95,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 190,00│ 69.540,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 190,00│ 69.540,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│Braşov - Ploieşti Sud │ 110,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 220,80│ 80.812,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 220,80│ 80.812,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│Braşov - Sfântu Gheorghe │ 32,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 32,10│ 11.748,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 32,10│ 10.047,30│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 3│ 96,30│ 24.460,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 112│ 1│ 32,10│ 3.595,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 192,60│ 49.851,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│Braşov - Sibiu │ 148,90│regio │ Z │ 366│ 4│ 595,60│ 217.989,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 110│ 4│ 595,60│ 65.516,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 595,60│ 283.505,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│Braşov - Siculeni │ 103,20│regio │ Z │ 366│ 2│ 206,40│ 75.542,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 206,40│ 75.542,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│Braşov - Sighişoara │ 127,40│regio │ Z │ 356│ 4│ 509,60│ 181.417,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 509,60│ 181.417,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│Braşov - Suceava │ 456,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 912,20│ 333.865,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 912,20│ 333.865,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│Braşov - Teiuş │ 227,50│regio │ Z │ 356│ 6│ 1.365,00│ 485.940,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.365,00│ 485.940,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│Bucureşti Nord Gr.A - Bacău │ 302,50│interregio │ Z │ 366│ 1│ 302,50│ 110.715,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 302,50│ 110.715,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│Bucureşti Nord Gr.A - Baia Mare via Deda │ 624,80│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.249,60│ 457.353,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.249,60│ 457.353,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│Bucureşti Nord Gr.A - Balotesti │ 22,30│regio │ Z │ 213│ 24│ 535,20│ 113.997,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 24│ 535,20│ 113.997,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│Bucureşti Nord Gr.A - Bicaz │ 388,50│interregio │ D │ 313│ 2│ 777,00│ 243.201,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 777,00│ 243.201,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│Bucureşti Nord Gr.A - Bistriţa Nord │ 452,00│interregio │ Z │ 366│ 2│ 904,00│ 330.864,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 904,00│ 330.864,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│Bucureşti Nord Gr.A - Braşov │ 166,30│interregio │ Z │ 366│ 2│ 332,60│ 121.731,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 8│ 1.330,40│ 486.926,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.663,00│ 608.658,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│Bucureşti Nord Gr.A - Bucuresti Obor │ 22,20│regio │ D │ 313│ 2│ 44,40│ 13.897,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 44,40│ 13.897,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│Bucureşti Nord Gr.A - Buzău │ 128,10│interregio │ D │ 313│ 2│ 256,20│ 80.190,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 128,10│ 40.095,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 384,30│ 120.285,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│Bucureşti Nord Gr.A - Constanţa │ 225,00│IC │ Z* │ 291│ 4│ 900,00│ 261.900,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z │ 366│ 2│ 450,00│ 164.700,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.350,00│ 426.600,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via │ 639,60│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.279,20│ 468.187,20│
│ │Craiova │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.279,20│ 468.187,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Piteşti │ 250,10│interregio │ Z │ 366│ 8│ 2.000,80│ 732.292,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 2.000,80│ 732.292,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Videle │ 209,00│interregio │ Z │ 366│ 4│ 836,00│ 305.976,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 836,00│ 305.976,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│Bucureşti N Gr.A - Curtea de Argeş │ 146,40│interregio │ Z │ 366│ 4│ 585,60│ 214.329,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 585,60│ 214.329,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│Bucureşti Nord Gr.A - Drobeta Tr. Severin │ 322,70│interregio │ Z │ 366│ 2│ 645,40│ 236.216,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 645,40│ 236.216,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Buzău │ 259,60│interregio │ Z │ 361│ 3│ 778,80│ 281.146,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z* │ 162│ 2│ 519,20│ 84.110,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ I │ 105│ 2│ 519,20│ 54.516,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.817,20│ 419.773,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Urziceni │ 229,40│IC │ E │ 261│ 4│ 917,60│ 239.493,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z* │ 202│ 2│ 458,80│ 92.677,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.376,40│ 332.171,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│Bucureşti N Gr.A - Iaşi via Tecuci-Bârlad │ 405,50│interregio │ Z │ 366│ 6│ 2.433,00│ 890.478,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 2.433,00│ 890.478,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│Bucureşti N Gr.A - Curtici FR via Coşlariu│ 643,90│international│ Z │ 366│ 4│ 2.575,60│ 942.669,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.575,60│ 942.669,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia │ 267,90│sezoniere │ S │ 60│ 4│ 1.071,60│ 64.296,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.071,60│ 64.296,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│Bucureşti Nord Gr.A - Mărăşeşti │ 218,60│interregio │ D │ 313│ 2│ 437,20│ 136.843,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 437,20│ 160.015,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 874,40│ 296.858,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│Bucureşti Nord Gr.A - Oradea via Braşov - │ 648,00│IC │ Z │ 366│ 2│ 1.296,00│ 474.336,00│
│ │Teiuş │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.296,00│ 474.336,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│Bucureşti Nord Gr.A - Păuşa H │ 294,70│interregio │ Z │ 366│ 2│ 589,40│ 215.720,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 589,40│ 215.720,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│Bucureşti Nord Gr.A - Piteşti │ 108,00│interregio │ Z │ 366│ 5│ 540,00│ 197.640,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ D │ 313│ 4│ 432,00│ 135.216,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 216,00│ 79.056,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 1.188,00│ 411.912,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│Bucureşti Nord Gr.A - Ploieşti Sud │ 59,50│interregio │ Z │ 366│ 1│ 59,50│ 21.777,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ D │ 313│ 2│ 119,00│ 37.247,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ E │ 261│ 2│ 119,00│ 31.059,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 119,00│ 43.554,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 2│ 119,00│ 6.188,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 535,50│ 139.825,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu Nord FR │ 119,40│international│ Z │ 366│ 2│ 238,80│ 87.400,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 238,80│ 87.400,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│Bucureşti Nord Gr.A - Râmnicu Vâlcea │ 274,40│interregio │ Z │ 366│ 3│ 823,20│ 301.291,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 823,20│ 301.291,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│Bucureşti Nord Gr.A - Roşiori Nord │ 100,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 200,20│ 73.273,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 200,20│ 73.273,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│Bucureşti N Gr.A - Salva │ 487,80│interregio │ Z │ 366│ 2│ 975,60│ 357.069,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 975,60│ 357.069,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│Bucureşti N Gr.A - Satu Mare via Cluj N- │ 748,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.496,20│ 547.609,20│
│ │Dej │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.496,20│ 547.609,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│Bucureşti N Gr.A - Satu Mare via Cluj N- │ 781,00│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.562,00│ 571.692,00│
│ │Oradea │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.562,00│ 571.692,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│Bucureşti Nord Gr.A - Sibiu via Brasov │ 315,20│interregio │ Z │ 366│ 2│ 630,40│ 230.726,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ D │ 313│ 2│ 630,40│ 197.315,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.260,80│ 428.041,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│Bucureşti Nord Gr.A - Slobozia Veche │ 132,70│regio │ Z │ 366│ 2│ 265,40│ 97.136,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 265,40│ 97.136,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│Bucureşti Nord Gr.A - Stamora Moravita FR │ 592,70│international│ Z │ 366│ 2│ 1.185,40│ 433.856,40│
│ │via Timişoara N │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.185,40│ 433.856,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│Bucureşti Nord Gr.A - Suceava │ 447,10│IC │ E │ 261│ 4│ 1.788,40│ 466.772,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z │ 366│ 4│ 1.788,40│ 654.554,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.788,40│ 1.121.326,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│Bucureşti Nord Gr.A - Suceava Nord │ 449,60│interregio │ Z │ 366│ 2│ 899,20│ 329.107,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 899,20│ 329.107,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Jiu │ 320,90│interregio │ Z │ 366│ 2│ 641,80│ 234.898,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 641,80│ 234.898,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Mures │ 448,80│interregio │ Z │ 366│ 2│ 897,60│ 328.521,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 897,60│ 328.521,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│Bucureşti N Gr.A - Timişoara N via Craiova│ 533,30│IC │ E │ 191│ 4│ 2.133,20│ 407.441,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z │ 366│ 6│ 3.199,80│ 1.171.126,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 5.333,00│ 1.578.568,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│Bucureşti N Gr.A - Timişoara N via Sibiu │ 621,30│interregio │ Z │ 356│ 2│ 1.242,60│ 442.365,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.242,60│ 442.365,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│Bucureşti N Gr.A - Tulcea Oraş │ 334,20│interregio │ Z* │ 328│ 2│ 668,40│ 219.235,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z* │ 245│ 2│ 668,40│ 163.758,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.336,80│ 382.993,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 100│Bucureşti Nord Gr.A - Ungheni Prut FR │ 482,20│international│ Z │ 366│ 2│ 964,40│ 352.970,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 964,40│ 352.970,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 101│Bucureşti Nord Gr.A - Urziceni │ 70,70│regio │ Z │ 366│ 6│ 424,20│ 155.257,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 424,20│ 155.257,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 102│Bucureşti Nord Gr.A - Vatra Dornei Băi hc.│ 563,50│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.127,00│ 412.482,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.127,00│ 412.482,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 103│Bucureşti Nord Gr.B - Alexandria │ 133,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 266,20│ 97.429,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 266,20│ 97.429,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 104│Bucureşti Nord Gr.B - Craiova │ 208,30│regio │ Z │ 366│ 4│ 833,20│ 304.951,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 833,20│ 304.951,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 105│Bucureşti Nord Gr.B - Giurgiu via Videle │ 117,20│regio │ D │ 313│ 2│ 234,40│ 73.367,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 234,40│ 73.367,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 106│Bucureşti Nord Gr.B - Piteşti │ 107,40│regio │ Z │ 366│ 6│ 644,40│ 235.850,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 644,40│ 235.850,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 107│Bucureşti Nord Gr.B - Roşiori Nord │ 99,40│regio │ Z │ 366│ 6│ 596,40│ 218.282,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 99,40│ 25.247,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 695,80│ 243.530,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 108│Bucureşti Nord Gr.B - Târgovişte │ 79,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 79,10│ 28.950,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 79,10│ 24.758,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 158,20│ 53.708,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 109│Bucureşti Obor - Călăraşi Sud │ 125,90│regio │ D │ 313│ 1│ 125,90│ 39.406,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 125,90│ 39.406,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 110│Bucureşti Obor - Feteşti │ 136,40│regio │ Z │ 366│ 7│ 954,80│ 349.456,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 272,80│ 85.386,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.227,60│ 434.843,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 111│Buzău -Brazi │ 76,70│regio │ Z │ 366│ 4│ 306,80│ 112.288,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 306,80│ 112.288,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 112│Buzău - Bucureşti Nord Gr.B │ 127,50│regio │ D │ 313│ 1│ 127,50│ 39.907,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 127,50│ 39.907,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 113│Buzău - Constanţa │ 207,70│international│ R │ 14│ 2│ 415,40│ 5.815,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 4│ 830,80│ 304.072,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.246,20│ 309.888,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 114│Buzău - Făurei │ 40,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 80,80│ 29.572,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 80,80│ 29.572,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 115│Buzău - Galaţi │ 131,50│regio │ Z │ 366│ 6│ 789,00│ 288.774,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 263,00│ 82.319,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1.052,00│ 371.093,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 116│Buzău - Mărăşeşti │ 90,50│regio │ Z │ 366│ 3│ 271,50│ 99.369,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 181,00│ 56.653,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 452,50│ 156.022,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 117│Buzău - Miercurea Ciuc │ 274,50│regio │ Z │ 366│ 2│ 549,00│ 200.934,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 549,00│ 200.934,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 118│Buzău - Ploieşti Sud │ 68,60│regio │ Z │ 366│ 2│ 137,20│ 50.215,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 137,20│ 50.215,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 119│Buziaş - Lugoj │ 27,50│regio │ Z │ 366│ 3│ 82,50│ 30.195,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 82,50│ 30.195,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 120│Călăraşi Sud - Ciulniţa │ 27,00│regio │ Z │ 366│ 6│ 162,00│ 59.292,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 162,00│ 59.292,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 121│Călăraşi Sud - Feteşti │ 64,50│regio │ D │ 313│ 2│ 129,00│ 40.377,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 129,00│ 40.377,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 122│Câmpulung Mold. - Ilva Mică │ 112,50│regio │ Z │ 366│ 1│ 112,50│ 41.175,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,50│ 41.175,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 123│Câmpulung Mold. - Suceava │ 78,30│regio │ Z │ 366│ 4│ 313,20│ 114.631,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 313,20│ 114.631,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 124│Caracal - Strehaia │ 113,50│regio │ A │ 254│ 1│ 113,50│ 28.829,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 113,50│ 28.829,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 125│Caracal - Petroşani │ 211,00│interregio │ VSD │ 157│ 2│ 422,00│ 66.254,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 422,00│ 66.254,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 126│Caracal - Piatra Olt │ 32,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 64,80│ 23.716,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 32,40│ 9.849,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 32,40│ 8.229,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 214│ 2│ 64,80│ 13.867,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 194,40│ 55.663,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 127│Caracal-Piteşti │ 130,40│regio │ D │ 313│ 1│ 130,40│ 40.815,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 130,40│ 40.815,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 128│Caracal - Slatina │ 49,40│regio │ Z │ 366│ 1│ 49,40│ 18.080,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 49,40│ 15.017,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 98,80│ 33.098,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 129│Caracal - Sibiu │ 218,60│interregio │ Z │ 366│ 1│ 218,60│ 80.007,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 218,60│ 80.007,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 130│Caracal - Târgu Jiu │ 159,70│interregio │ H │ 209│ 2│ 319,40│ 66.754,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 319,40│ 66.754,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 131│Caransebeş - Orşova │ 88,30│regio │ Z │ 366│ 5│ 441,50│ 161.589,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 441,50│ 161.589,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 132│Caransebeş - Reşiţa Sud Hm. │ 43,20│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 86,40│ 5.184,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 12│ 518,40│ 189.734,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 604,80│ 194.918,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 133│Carei - Satu Mare │ 36,00│regio │ D │ 313│ 2│ 72,00│ 22.536,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 72,00│ 22.536,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 134│Carei - Zalău Nord │ 88,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 88,10│ 32.244,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 88,10│ 32.244,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 135│Ciulniţa - Slobozia Veche │ 16,80│regio │ Z │ 366│ 8│ 134,40│ 49.190,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 134,40│ 49.190,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 136│Ciulniţa - Bucureşti Obor │ 98,90│regio │ D │ 313│ 1│ 98,90│ 30.955,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 98,90│ 30.955,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 137│Ciumeghiu - Chişinău Criş │ 23,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 23,70│ 8.674,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 23,70│ 8.674,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 138│Cluj Napoca - Braşov │ 329,60│interregio │ D │ 313│ 2│ 659,20│ 206.329,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 659,20│ 206.329,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 139│Cluj Napoca - Dej Călători │ 58,80│regio │ Z │ 366│ 5│ 294,00│ 107.604,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 5│ 294,00│ 74.676,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 588,00│ 182.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 140│Cluj Napoca - Deva │ 184,00│interregio │ Z │ 356│ 2│ 368,00│ 131.008,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 368,00│ 131.008,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 141│Cluj Napoca - Episcopia Bihor FR │ 164,90│international│ Z │ 366│ 4│ 659,60│ 241.413,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 659,60│ 241.413,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 142│Cluj Napoca - Iaşi │ 458,20│interregio │ Z │ 366│ 2│ 916,40│ 335.402,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 916,40│ 335.402,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 143│Cluj Napoca - Jibou │ 135,00│regio │ Z │ 366│ 1│ 135,00│ 49.410,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135,00│ 49.410,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 144│Cluj Napoca - Huedin │ 49,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 98,80│ 36.160,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 98,80│ 30.924,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 6│ 296,40│ 75.285,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 494,00│ 142.370,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 145│Cluj Napoca - Oradea │ 152,10│interregio │ D │ 313│ 2│ 304,20│ 95.214,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z* │ 287│ 2│ 304,20│ 87.305,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 6│ 912,60│ 334.011,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.521,00│ 516.531,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 146│Cluj Napoca - Poieni │ 64,70│regio │ D │ 313│ 2│ 129,40│ 40.502,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 129,40│ 40.502,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 147│Cluj Napoca - Râmnicu Vâlcea │ 297,90│interregio │ VSD │ 157│ 2│ 595,80│ 93.540,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 595,80│ 93.540,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 148│Cluj Napoca - Războieni │ 68,60│regio │ D │ 313│ 2│ 137,20│ 42.943,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 137,20│ 42.943,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 149│Cluj Napoca - Satu Mare │ 282,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 565,60│ 207.009,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 565,60│ 207.009,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 150│Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei │ 223,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 446,80│ 163.528,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 446,80│ 163.528,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 151│Cluj Napoca - Teiuş │ 102,10│regio │ Z │ 366│ 8│ 816,80│ 298.948,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 204,20│ 63.914,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.021,00│ 362.863,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 152│Cluj Napoca - Vinţu de Jos │ 131,00│interregio │ D │ 313│ 2│ 262,00│ 82.006,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 262,00│ 95.892,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 524,00│ 177.898,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 153│Comăneşti - Mărăşeşti │ 100,30│regio │ Z │ 366│ 3│ 300,90│ 110.129,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 200,60│ 62.787,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 501,50│ 172.917,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 154│Comăneşti - Miercurea Ciuc │ 83,70│regio │ Z │ 366│ 2│ 167,40│ 61.268,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167,40│ 61.268,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 155│Comăneşti - Oneşti │ 36,00│regio │ Z │ 366│ 1│ 36,00│ 13.176,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 36,00│ 13.176,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 156│Constanţa - Arad │ 828,80│interregio │ Z* │ 101│ 2│ 1.657,60│ 167.417,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.657,60│ 167.417,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 157│Constanţa - Călăraşi Sud │ 143,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 286,20│ 104.749,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 286,20│ 104.749,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 158│Constanţa - Feteşti │ 78,60│regio │ Z │ 366│ 4│ 314,40│ 115.070,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 314,40│ 115.070,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 159│Constanţa - Galaţi │ 258,40│regio │ Z │ 336│ 2│ 516,80│ 173.644,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 516,80│ 173.644,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 160│Constanţa - Iaşi │ 484,40│interregio │ Z* │ 278│ 2│ 968,80│ 269.326,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 968,80│ 269.326,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 161│Constanţa - Mangalia │ 42,90│regio │ ES │ 306│ 10│ 429,00│ 131.274,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 119│ 2│ 85,80│ 10.210,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 514,80│ 141.484,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 162│Constanţa - Satu Mare │ 900,60│interregio │ Z │ 366│ 1│ 900,60│ 329.619,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 900,60│ 329.619,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 163│Craiova - Bailesti │ 70,50│regio │ │ 366│ 2│ 141,00│ 51.606,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 141,00│ 51.606,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 164│Craiova - Baile Herculane │ 155,20│regio │ VSD │ 157│ 1│ 155,20│ 24.366,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 155,20│ 24.366,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 165│Craiova - Calafat │ 107,80│regio │ Z │ 366│ 4│ 431,20│ 157.819,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 215,60│ 67.482,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 646,80│ 225.302,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 166│Craiova - Caracal │ 53,60│regio │ A │ 254│ 1│ 53,60│ 13.614,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 53,60│ 13.614,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 167│Craiova - Deva │ 252,40│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 504,80│ 30.288,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 504,80│ 30.288,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 168│Craiova - Drobeta Tr. Severin │ 113,70│regio │ Z │ 366│ 2│ 227,40│ 83.228,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 260│ 1│ 113,70│ 29.562,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 341,10│ 112.790,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 169│Craiova - Strehaia │ 59,90│regio │ Z │ 366│ 2│ 119,80│ 43.846,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 59,90│ 18.748,70│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 260│ 2│ 119,80│ 31.148,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 299,50│ 93.743,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 170│Craiova - Orşova │ 137,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 137,70│ 50.398,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ H │ 209│ 1│ 137,70│ 28.779,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 275,40│ 79.177,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 171│Craiova - Petroşani │ 157,40│regio │ Z │ 366│ 6│ 944,40│ 345.650,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ B │ 355│ 1│ 157,40│ 55.877,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.101,80│ 401.527,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 172│Craiova - Piatra Olt │ 44,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 88,20│ 32.281,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 88,20│ 26.812,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 88,20│ 22.402,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 264,60│ 81.496,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 173│Craiova - Piteşti │ 142,10│regio │ D │ 313│ 2│ 284,20│ 88.954,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 284,20│ 86.396,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 568,40│ 175.351,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 174│Craiova - Roşiori Nord │ 108,90│regio │ Z │ 366│ 3│ 326,70│ 119.572,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 217,80│ 68.171,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ G │ 62│ 1│ 108,90│ 6.751,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 653,40│ 194.495,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 175│Craiova - Sibiu │ 230,30│interregio │ Z │ 366│ 2│ 460,60│ 168.579,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 460,60│ 168.579,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 176│Craiova - Târgu Jiu via Cărbuneşti │ 106,10│regio │ Z │ 366│ 5│ 530,50│ 194.163,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ SL │ 11│ 1│ 106,10│ 1.167,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 636,60│ 195.330,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 177│Craiova - Târgu Jiu via Turceni │ 111,90│regio │ Z │ 366│ 1│ 111,90│ 40.955,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ B │ 355│ 1│ 111,90│ 39.724,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,80│ 80.679,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 178│Crasna - Iaşi │ 83,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 83,20│ 30.451,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 83,20│ 30.451,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 179│Deda - Târgu Mureş │ 54,30│regio │ Z │ 366│ 3│ 162,90│ 59.621,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 54,30│ 16.995,90│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 54,30│ 13.792,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 112│ 1│ 54,30│ 6.081,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 76│ 1│ 54,30│ 4.126,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 380,10│ 100.617,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 180│Dej Călători - Beclean pe Someş │ 24,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 24,60│ 9.003,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 24,60│ 9.003,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 181│Dej Călători - Constanţa │ 707,20│interregio │ Z │ 366│ 1│ 707,20│ 258.835,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 707,20│ 258.835,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 182│Dej Călători - Ilva Mică │ 72,30│regio │ Z │ 366│ 3│ 216,90│ 79.385,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 3│ 216,90│ 55.092,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 433,80│ 134.478,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 183│Dej Călători - Jibou │ 76,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 228,60│ 83.667,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 152,40│ 47.701,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 152,40│ 38.709,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 533,40│ 170.078,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 184│Deva - Livezeni │ 94,40│regio │ Z │ 366│ 1│ 94,40│ 34.550,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 94,40│ 34.550,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 185│Deva - Mediaş │ 105,60│regio │ U │ 52│ 1│ 105,60│ 5.491,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 105,60│ 5.491,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 186│Deva - Sighişoara │ 182,00│regio │ D │ 303│ 1│ 182,00│ 55.146,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 182,00│ 55.146,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 187│Deva - Simeria │ 9,20│regio │ Z │ 366│ 4│ 36,80│ 13.468,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 36,80│ 13.468,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 188│Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea │ 52,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 52,80│ 19.324,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 52,80│ 13.411,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 105,60│ 32.736,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 189│Drobeta Tr. Severin - Filiaşi │ 77,90│regio │ D │ 313│ 1│ 77,90│ 24.382,70│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 77,90│ 4.050,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 155,80│ 28.433,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 190│Drobeta Tr. Severin - Orşova │ 24,00│regio │ U │ 52│ 1│ 24,00│ 1.248,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 24,00│ 1.248,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 191│Făurei - Urziceni │ 67,60│regio │ Z │ 366│ 4│ 270,40│ 98.966,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 270,40│ 98.966,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 192│Făurei - Galaţi │ 91,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 182,20│ 66.685,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 182,20│ 66.685,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 193│Feteşti - Slobozia Veche │ 59,40│regio │ Z │ 366│ 8│ 475,20│ 173.923,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 475,20│ 173.923,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 194│Filiaşi - Craiova │ 35,80│regio │ Z* │ 260│ 1│ 35,80│ 9.308,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 35,80│ 1.861,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 11.169,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 195│Filiaşi - Orşova │ 101,90│regio │ D │ 313│ 1│ 101,90│ 31.894,70│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ H │ 209│ 1│ 101,90│ 21.297,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 203,80│ 53.191,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 196│Filiaşi - Târgu Jiu via Turceni │ 77,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 154,00│ 56.364,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 77,00│ 24.101,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 231,00│ 80.465,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 197│Filiaşi - Târgu Jiu via Carbunesti │ 76,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 152,20│ 55.705,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 76,10│ 23.819,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 228,30│ 79.524,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 198│Focşani - Mărăşeşti │ 19,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 19,70│ 7.210,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 110│ 6│ 118,20│ 13.002,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 19,70│ 20.212,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 199│Galaţi - Constanţa via Făurei │ 255,20│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 510,40│ 30.624,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 510,40│ 30.624,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 200│Galaţi - Mărăşeşti │ 103,70│regio │ Z │ 366│ 10│ 1.037,00│ 379.542,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.037,00│ 379.542,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 201│Galaţi - Mărăşeşti via Buzău │ 222,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 444,00│ 162.504,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 444,00│ 162.504,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 202│Galaţi - Târgu Mures via Ghimeş │ 458,80│interregio │ Z │ 366│ 1│ 458,80│ 167.920,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 458,80│ 167.920,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 203│Gheorghieni - Târgu Mureş │ 132,20│regio │ Z │ 366│ 2│ 264,40│ 96.770,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 264,40│ 96.770,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 204│Giurgiu - Videle │ 66,30│regio │ Z │ 366│ 4│ 265,20│ 97.063,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 132,60│ 33.680,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 397,80│ 130.743,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 205│Giurgiu Nord FR-Curtici FR via Craiova │ 646,80│international│ Z* │ 35│ 2│ 1.293,60│ 45.276,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │international│ R │ 14│ 2│ 1.293,60│ 18.110,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.587,20│ 63.386,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 206│Giurgiu Nord FR - Ungheni Prut FR via │ 601,60│international│ R │ 14│ 2│ 1.203,20│ 16.844,80│
│ │Buc.N - Bacău │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.203,20│ 16.844,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 207│Giurgiu Nord FR - Vicşani FR via Buc.N - │ 611,30│international│ Z │ 366│ 2│ 1.222,60│ 447.471,60│
│ │Bacău │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │international│ R │ 14│ 2│ 1.222,60│ 17.116,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.445,20│ 464.588,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 208│Halmeu - Satu Mare │ 22,40│regio │ Z │ 366│ 8│ 179,20│ 65.587,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 44,80│ 11.379,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 44,80│ 14.022,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 268,80│ 90.988,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 209│Iaşi - Adjud via Roman │ 217,90│regio │ Z │ 366│ 1│ 217,90│ 79.751,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 217,90│ 79.751,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 210│Iaşi - Galaţi │ 254,80│interregio │ Z │ 356│ 4│ 1.019,20│ 362.835,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.019,20│ 362.835,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 211│Iaşi - Mărăşeşti via Bârlad │ 186,20│IC │ E │ 261│ 4│ 744,80│ 194.392,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 372,40│ 136.298,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.117,20│ 330.691,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 212│Iaşi - Mangalia │ 471,90│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 943,80│ 56.628,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 943,80│ 56.628,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 213│Iaşi - Mărăşeşti via Paşcani │ 243,60│regio │ Z │ 366│ 2│ 487,20│ 178.315,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 487,20│ 178.315,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 214│Iaşi - Paşcani │ 75,70│regio │ Z │ 366│ 4│ 302,80│ 110.824,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 302,80│ 110.824,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 215│Iaşi - Tecuci │ 170,10│regio │ Z │ 366│ 3│ 510,30│ 186.769,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 510,30│ 186.769,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 216│Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Arad │ 843,70│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.687,40│ 617.588,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.687,40│ 617.588,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 217│Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Lugoj │ 812,50│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.625,00│ 594.750,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.625,00│ 594.750,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 218│Iaşi - Timişoara Nord via Oradea, Arad │ 788,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.576,20│ 576.889,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.576,20│ 576.889,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 219│Iaşi - Ungheni Prut Hm │ 21,20│regio │ Z │ 366│ 4│ 84,80│ 31.036,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 4│ 84,80│ 21.539,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 169,60│ 52.576,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 220│Iaşi - Ungheni Prut FR │ 21,80│international│ Z │ 366│ 4│ 87,20│ 31.915,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 87,20│ 31.915,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 221│Iaşi - Vatra Dornei Băi hc │ 252,70│interregio │ VSD │ 157│ 2│ 505,40│ 79.347,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 505,40│ 79.347,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 222│Iaşi - Vaslui │ 67,70│regio │ Z │ 366│ 4│ 270,80│ 99.112,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 67,70│ 20.580,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 338,50│ 119.693,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 223│Ilia - Lugoj │ 82,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 165,60│ 60.609,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,60│ 60.609,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 224│Ilia - Livezeni │ 118,00│regio │ Z │ 366│ 1│ 118,00│ 43.188,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 118,00│ 43.188,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 225│Ilva Mică - Cluj Napoca │ 131,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 131,10│ 47.982,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 131,10│ 33.299,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 262,20│ 81.282,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 226│Ilva Mică - Salva │ 26,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 52,20│ 19.105,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 52,20│ 19.105,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 227│Jibou - Carei │ 111,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 111,80│ 40.918,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 146│ 1│ 111,80│ 16.322,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,60│ 57.241,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 228│Jibou - Satu Mare │ 147,80│regio │ Z │ 366│ 3│ 443,40│ 162.284,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 295,60│ 92.522,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 108│ 1│ 147,80│ 15.962,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 886,80│ 270.769,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 229│Jibou - Sărmăşag │ 46,00│regio │ D │ 313│ 1│ 46,00│ 14.398,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 4│ 184,00│ 46.736,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 230,00│ 61.134,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 230│Jibou - Zalău Nord │ 23,70│regio │ Z │ 366│ 4│ 94,80│ 34.696,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 23,70│ 7.418,10│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ C │ 112│ 4│ 94,80│ 10.617,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 213,30│ 52.732,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 231│Livezeni - Arad │ 242,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 242,60│ 88.791,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 242,60│ 88.791,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 232│Lotru - Piatra Olt │ 118,40│regio │ B │ 355│ 1│ 118,40│ 42.032,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 118,40│ 42.032,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 233│Lotru - Râmnicu Vâlcea │ 31,80│regio │ A │ 254│ 2│ 63,60│ 16.154,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 63,60│ 16.154,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 234│Luduş - Deda │ 94,40│regio │ V │ 178│ 1│ 94,40│ 16.803,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 94,40│ 16.803,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 235│Lugoj - Simeria │ 115,60│regio │ Z │ 356│ 4│ 462,40│ 164.614,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 462,40│ 164.614,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 236│Lugoj - Margina │ 47,30│regio │ Z │ 366│ 2│ 94,60│ 34.623,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 94,60│ 34.623,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 237│Lunca Bradului - Braşov │ 206,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 206,30│ 75.505,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 206,30│ 75.505,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 238│Mărăşeşti - Bacău │ 83,90│interregio │ Z │ 366│ 1│ 83,90│ 30.707,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 1│ 83,90│ 30.707,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 110│ 6│ 503,40│ 55.374,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 167,80│ 116.788,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 239│Mărăşeşti - Bucureşti Nord Gr.B │ 218,00│regio │ Z │ 366│ 1│ 218,00│ 79.788,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 218,00│ 79.788,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 240│Mărăşeşti - Miercurea Ciuc │ 184,00│regio │ Z │ 366│ 5│ 920,00│ 336.720,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 920,00│ 336.720,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 241│Mărăşeşti - Ploieşti Sud │ 159,10│regio │ Z │ 366│ 3│ 477,30│ 174.691,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 477,30│ 174.691,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 242│Mărăşeşti - Tecuci │ 19,00│regio │ Z │ 366│ 4│ 76,00│ 27.816,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 76,00│ 27.816,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 243│Medgidia - Constanţa │ 34,60│regio │ Z │ 306│ 2│ 69,20│ 21.175,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69,20│ 21.175,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 244│Medgidia - Negru Vodă │ 57,70│regio │ Z │ 213│ 4│ 230,80│ 49.160,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 230,80│ 49.160,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 245│Mediaş - Blaj │ 40,40│regio │ D │ 313│ 1│ 40,40│ 12.645,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 40,40│ 12.645,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 246│Miercurea Ciuc - Focşani │ 203,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 203,70│ 74.554,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 203,70│ 74.554,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 247│Miercurea Ciuc - Gheorghieni │ 55,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 55,30│ 20.239,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 55,30│ 20.239,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 248│Miercurea Ciuc - Lunca Bradului │ 111,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 111,30│ 40.735,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 111,30│ 40.735,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 249│Miercurea Ciuc - Oneşti │ 119,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 119,70│ 43.810,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,70│ 43.810,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 250│Miercurea Ciuc - Topliţa │ 89,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 89,30│ 32.683,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 89,30│ 32.683,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 251│Oneşti - Buzău │ 154,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 154,80│ 56.656,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 154,80│ 56.656,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 252│Oneşti - Mărăşeşti │ 64,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 64,30│ 23.533,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 64,30│ 23.533,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 253│Oradea - Bratca Hm. │ 59,60│regio │ D │ 313│ 2│ 119,20│ 37.309,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 119,20│ 36.236,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 119,20│ 30.276,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 357,60│ 103.823,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 254│Oradea - Constanţa │ 873,00│interregio │ Z │ 366│ 2│ 1.746,00│ 639.036,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.746,00│ 639.036,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 255│Oradea - Episcopia Bihor FR │ 12,80│international│ Z │ 366│ 2│ 25,60│ 9.369,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 25,60│ 9.369,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 256│Oradea - Halmeu │ 155,40│regio │ Z │ 366│ 4│ 621,60│ 227.505,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 621,60│ 227.505,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 257│Oradea - Mangalia │ 912,70│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 1.825,40│ 109.524,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.825,40│ 109.524,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 258│Oradea - Satu Mare │ 133,00│regio │ Z │ 366│ 3│ 399,00│ 146.034,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 399,00│ 146.034,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 259│Oradea - Valea lui Mihai │ 65,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 65,80│ 24.082,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 131,60│ 33.426,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 197,40│ 57.509,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 260│Oradea - Valea lui Mihai FR │ 73,60│international│ Z │ 366│ 2│ 147,20│ 53.875,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 147,20│ 53.875,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 261│Orşova - Timişoara Nord │ 186,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 186,60│ 68.295,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 186,60│ 68.295,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 262│Paşcani - Mărăşeşti │ 167,90│regio │ Z │ 366│ 1│ 167,90│ 61.451,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 167,90│ 61.451,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 263│Petroşani - Ilia │ 112,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 112,80│ 41.284,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,80│ 41.284,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 264│Petroşani - Deva │ 89,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 267,60│ 97.941,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 267,60│ 97.941,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 265│Piatra Olt - Podu Olt │ 164,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 164,10│ 60.060,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 164,10│ 8.533,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 328,20│ 68.593,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 266│Piatra Olt - Potcoava │ 38,40│regio │ Z │ 366│ 1│ 38,40│ 14.054,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 38,40│ 9.753,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 76,80│ 23.808,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 267│Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea │ 86,60│regio │ Z │ 366│ 2│ 173,20│ 63.391,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ B │ 355│ 1│ 86,60│ 30.743,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 259,80│ 94.134,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 268│Piteşti - Piatra Olt │ 98,00│regio │ Z │ 366│ 4│ 392,00│ 143.472,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 98,00│ 30.674,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 490,00│ 174.146,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 269│Piteşti - Slatina │ 81,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 162,00│ 59.292,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ I │ 105│ 2│ 162,00│ 17.010,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 324,00│ 76.302,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 270│Ploieşti Sud - Bucureşti Nord Gr.B │ 58,90│regio │ Z │ 366│ 1│ 58,90│ 21.557,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 58,90│ 14.960,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 117,80│ 36.518,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 271│Ploieşti Sud - Miercurea Ciuc │ 343,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 343,10│ 125.574,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 343,10│ 125.574,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 272│Ploieşti Sud - Slobozia Veche │ 117,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 234,00│ 85.644,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 234,00│ 85.644,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 273│Ploieşti Sud - Urziceni │ 55,00│regio │ Z │ 366│ 6│ 330,00│ 120.780,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ E │ 261│ 2│ 110,00│ 28.710,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 440,00│ 149.490,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 274│Podu Olt - Caracal │ 196,50│regio │ D │ 313│ 1│ 196,50│ 61.504,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 196,50│ 61.504,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 275│Podu Olt - Băbeni │ 97,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 97,10│ 35.538,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 97,10│ 35.538,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 276│Podu Olt - Turnu Roşu │ 3,00│regio │ A │ 254│ 2│ 6,00│ 1.524,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 178│ 2│ 6,00│ 1.068,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 12,00│ 2.592,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 277│Potcoava - Caracal │ 70,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 70,80│ 25.912,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 70,80│ 25.912,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 278│Racoş - Braşov │ 59,80│regio │ A │ 254│ 1│ 59,80│ 15.189,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 59,80│ 15.189,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 279│Războieni - Târgu Mureş │ 59,30│sezoniere │ S │ 60│ 1│ 59,30│ 3.558,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 4│ 237,20│ 86.815,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 118,60│ 37.121,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 178│ 2│ 118,60│ 21.110,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 533,70│ 148.605,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 280│Râmnicu Vâlcea - Băbeni │ 19,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 19,60│ 7.173,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 19,60│ 1.019,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 39,20│ 8.192,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 281│Râmnicu Vâlcea - Lotru │ 31,80│regio │ G │ 62│ 1│ 31,80│ 1.971,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 31,80│ 1.971,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 282│Râmnicu Vâlcea - Podu Olt │ 77,50│regio │ Z │ 366│ 1│ 77,50│ 28.365,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77,50│ 28.365,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 283│Râmnicu Vâlcea - Sibiu │ 99,60│interregio │ Z │ 366│ 1│ 99,60│ 36.453,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 199,20│ 60.556,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 298,80│ 97.010,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 284│Roşiori Nord - Filiaşi │ 144,70│regio │ F │ 304│ 1│ 144,70│ 43.988,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 144,70│ 43.988,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 285│Roşiori Nord - Alexandria │ 33,70│regio │ Z │ 366│ 2│ 67,40│ 24.668,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 4│ 134,80│ 42.192,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 202,20│ 66.860,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 286│Rovinari - Târgu Jiu │ 21,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 43,60│ 15.957,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 43,60│ 15.957,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 287│Satu Mare - Apa │ 26,30│regio │ D │ 313│ 2│ 52,60│ 16.463,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 4│ 105,20│ 26.720,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 157,80│ 43.184,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 288│Satu Mare - Mangalia │ 948,90│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 1.897,80│ 113.868,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.897,80│ 113.868,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 289│Satu Mare - Valea lui Mihai FR │ 75,00│international│ Z │ 366│ 2│ 150,00│ 54.900,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 150,00│ 54.900,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 290│Salva - Sighetu Marmaţiei │ 118,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 236,80│ 86.668,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 118,40│ 37.059,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 355,20│ 123.728,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 291│Sântana - Arad │ 23,50│regio │ Z │ 366│ 1│ 23,50│ 8.601,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 23,50│ 8.601,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 292│Sibiu - Alba Iulia │ 92,60│regio │ Z │ 366│ 4│ 370,40│ 135.566,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 370,40│ 135.566,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 293│Sibiu - Copşa Mică │ 44,90│regio │ F │ 304│ 2│ 89,80│ 27.299,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 89,80│ 27.299,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 294│Sibiu - Făgăraş │ 83,90│regio │ Z │ 366│ 5│ 419,50│ 153.537,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 419,50│ 153.537,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 295│Sibiu - Curtici FR │ 309,40│international│ Z │ 366│ 2│ 618,80│ 226.480,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 618,80│ 226.480,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 296│Sibiu - Loamneş │ 20,70│regio │ Z* │ 92│ 2│ 41,40│ 3.808,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 41,40│ 3.808,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 297│Sibiu - Mediaş │ 55,30│regio │ Z │ 366│ 2│ 110,60│ 40.479,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 110,60│ 34.617,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 221,20│ 75.097,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 298│Sibiu - Miercurea Sibiului │ 52,80│regio │ A │ 254│ 2│ 105,60│ 26.822,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ V │ 178│ 2│ 105,60│ 18.796,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 211,20│ 45.619,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 299│Sibiu - Piatra Olt │ 186,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 558,60│ 204.447,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 558,60│ 204.447,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 300│Sibiu - Podu Olt │ 22,10│interregio │ Z │ 366│ 4│ 88,40│ 32.354,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 88,40│ 32.354,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 301│Sibiu - Seica Mare │ 33,80│regio │ V │ 178│ 2│ 67,60│ 12.032,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 67,60│ 12.032,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 302│Sibiu - Târgu Mureş │ 204,50│regio │ Z │ 346│ 2│ 409,00│ 141.514,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 409,00│ 141.514,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 303│Sibiu - Ucea │ 59,30│regio │ D │ 313│ 4│ 237,20│ 74.243,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 237,20│ 74.243,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 304│Sibiu - Vinţu de Jos │ 82,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 165,60│ 60.609,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,60│ 60.609,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 305│Siculeni - Galaţi │ 279,50│interregio │ Z │ 366│ 1│ 279,50│ 102.297,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 279,50│ 102.297,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 306│Sighetu Marmaţiei - Beclean pe Someş │ 140,00│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 280,00│ 16.800,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 2│ 280,00│ 102.480,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 560,00│ 119.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 307│Sighetu Marmaţiei - Valea Vişeului │ 24,90│regio │ D │ 313│ 1│ 24,90│ 7.793,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 24,90│ 7.793,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 308│Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Jos │ 57,40│regio │ Z │ 366│ 1│ 57,40│ 21.008,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 57,40│ 17.966,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 1│ 57,40│ 17.449,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 57,40│ 14.579,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 229,60│ 71.003,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 309│Sighişoara - Mediaş │ 38,40│regio │ D │ 313│ 1│ 38,40│ 12.019,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 38,40│ 12.019,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 310│Sighişoara - Sibiu │ 93,70│regio │ Z │ 356│ 5│ 468,50│ 166.786,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 468,50│ 166.786,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 311│Simeria - Baru Mare │ 52,30│regio │ E │ 261│ 2│ 104,60│ 27.300,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 104,60│ 27.300,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 312│Simeria - Ilia │ 32,80│regio │ Z │ 366│ 1│ 32,80│ 12.004,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 32,80│ 12.004,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 313│Simeria - Petroşani │ 80,00│regio │ Z │ 366│ 4│ 320,00│ 117.120,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 80,00│ 25.040,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 80,00│ 4.160,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 480,00│ 146.320,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 314│Simeria - Săvârşin │ 73,20│regio │ Z │ 346│ 4│ 292,80│ 101.308,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 73,20│ 3.806,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 366,00│ 105.115,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 315│Simeria - Teiuş │ 72,70│regio │ Z │ 346│ 4│ 290,80│ 100.616,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 145,40│ 45.510,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 436,20│ 146.127,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 316│Slatina - Piatra Olt │ 17,00│regio │ Z │ 366│ 1│ 17,00│ 6.222,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 2│ 34,00│ 1.768,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 51,00│ 7.990,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 317│Slobozia Veche - Urziceni │ 62,00│regio │ Z │ 366│ 4│ 248,00│ 90.768,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 248,00│ 90.768,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 318│Suceava - Dorneşti │ 32,50│regio │ Z │ 366│ 6│ 195,00│ 71.370,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 195,00│ 71.370,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 319│Suceava - Ilva Mică │ 193,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 387,60│ 141.861,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 387,60│ 141.861,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 320│Suceava Nord - Botoşani │ 61,80│regio │ Z │ 366│ 2│ 123,60│ 45.237,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 123,60│ 45.237,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 321│Suceava Nord - Iaşi │ 138,80│regio │ Z │ 366│ 8│ 1.110,40│ 406.406,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1.110,40│ 406.406,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 322│Suceava Nord - Mangalia │ 572,10│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 1.144,20│ 68.652,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.144,20│ 68.652,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 323│Suceava Nord - Mărăşeşti │ 231,00│interregio │ Z* │ 278│ 2│ 462,00│ 128.436,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 462,00│ 128.436,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 324│Suceava Nord - Paşcani │ 63,10│regio │ Z │ 366│ 6│ 378,60│ 138.567,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 126,20│ 32.054,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 504,80│ 170.622,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 325│Suceava - Vatra Dornei │ 118,40│regio │ Z │ 366│ 2│ 236,80│ 86.668,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 236,80│ 86.668,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 326│Târgovişte - Bucureşti Nord Gr.A │ 79,70│regio │ Z │ 366│ 4│ 318,80│ 116.680,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 79,70│ 24.946,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 398,50│ 141.626,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 327│Târgovişte - Bucureşti Nord Gr.B │ 79,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 158,00│ 57.828,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 158,00│ 57.828,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 328│Târgu Jiu - Petroşani │ 51,30│regio │ B │ 355│ 2│ 102,60│ 36.423,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 102,60│ 36.423,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 329│Târgu Jiu - Turceni │ 57,10│regio │ Z │ 366│ 2│ 114,20│ 41.797,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 114,20│ 41.797,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 330│Târgu Mureş - Braşov │ 282,50│regio │ Z │ 366│ 1│ 282,50│ 103.395,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 1│ 282,50│ 71.755,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 565,00│ 175.150,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 331│Târgu Mureş - Cluj Napoca │ 127,90│international│ Z │ 366│ 2│ 255,80│ 93.622,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 255,80│ 93.622,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 332│Târgu Mureş - Curtici FR │ 348,30│international│ Z │ 366│ 2│ 696,60│ 254.955,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 696,60│ 254.955,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 333│Târgu Mureş - Miercurea Ciuc │ 187,50│regio │ Z │ 366│ 3│ 562,50│ 205.875,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 562,50│ 205.875,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 334│Târgu Mureş - Vinţu de Jos │ 121,70│interregio │ Z │ 356│ 2│ 243,40│ 86.650,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 356│ 2│ 243,40│ 86.650,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 486,80│ 173.300,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 335│Tecuci - Fălciu Nord hcv. │ 120,00│regio │ Z │ 366│ 2│ 240,00│ 87.840,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 240,00│ 87.840,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 336│Teiuş - Deva │ 81,90│regio │ Z │ 356│ 3│ 245,70│ 87.469,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 1│ 81,90│ 25.634,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 327,60│ 113.103,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 337│Teiuş - Mediaş │ 61,70│regio │ Z │ 356│ 6│ 370,20│ 131.791,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 303│ 3│ 185,10│ 56.085,30│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 223│ 1│ 61,70│ 13.759,10│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z* │ 131│ 1│ 61,70│ 8.082,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 678,70│ 209.718,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 338│Timişoara Nord - Arad │ 57,20│international│ Z │ 366│ 2│ 114,40│ 41.870,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 13│ 743,60│ 272.157,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 15│ 858,00│ 314.028,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 339│Timişoara Nord - Baia Mare │ 370,20│interregio │ Z │ 366│ 2│ 740,40│ 270.986,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 740,40│ 270.986,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 340│Timişoara Nord - Beclean pe Someş │ 468,90│interregio │ Z │ 366│ 2│ 937,80│ 343.234,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 937,80│ 343.234,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 341│Timişoara Nord - Buziaş │ 36,40│regio │ Z │ 366│ 3│ 109,20│ 39.967,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 109,20│ 39.967,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 342│Timişoara Nord - Caransebeş │ 98,30│regio │ Z │ 366│ 7│ 688,10│ 251.844,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 688,10│ 251.844,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 343│Timişoara Nord - Cluj Napoca via Oradea │ 329,90│IC │ D │ 313│ 2│ 659,80│ 206.517,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │IC │ E │ 261│ 2│ 659,80│ 172.207,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.319,60│ 378.725,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 344│Timişoara Nord - Curtici FR │ 82,60│international│ Z │ 366│ 2│ 165,20│ 60.463,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,20│ 60.463,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 345│Timişoara Nord - Drobeta Tr. Severin │ 210,60│regio │ Z │ 366│ 2│ 421,20│ 154.159,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 421,20│ 131.835,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 842,40│ 285.994,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 346│Timişoara Nord - Jimbolia │ 39,00│regio │ Z │ 366│ 11│ 429,00│ 157.014,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 429,00│ 157.014,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 347│Timişoara Nord - Lugoj │ 63,90│regio │ Z │ 366│ 6│ 383,40│ 140.324,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 383,40│ 140.324,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 348│Timişoara Nord - Mangalia │ 795,00│sezoniere │ S │ 60│ 2│ 1.590,00│ 95.400,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.590,00│ 95.400,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 349│Timişoara Nord - Oradea │ 177,80│interregio │ Z │ 366│ 2│ 355,60│ 130.149,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 5│ 889,00│ 325.374,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.244,60│ 455.523,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 350│Timişoara Nord - Reşiţa Sud Hm. │ 141,50│interregio │ D │ 313│ 2│ 283,00│ 88.579,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 283,00│ 88.579,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 351│Timişoara Nord - Sibiu │ 306,10│interregio │ Z │ 356│ 2│ 612,20│ 217.943,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ D │ 313│ 2│ 612,20│ 191.618,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.224,40│ 409.561,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 352│Timişoara Nord - Stamora Moraviţa │ 56,00│regio │ Z │ 366│ 8│ 448,00│ 163.968,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 448,00│ 163.968,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 353│Titu - Bucureşti Nord Gr.A │ 48,00│interregio │ U │ 52│ 1│ 48,00│ 2.496,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 84│ 2│ 96,00│ 8.064,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 48,00│ 10.560,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 354│Titu - Târgovişte │ 31,70│interregio │ Z │ 366│ 8│ 253,60│ 92.817,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 366│ 5│ 158,50│ 58.011,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 2│ 63,40│ 16.103,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 15│ 475,50│ 166.932,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 355│Topliţa - Braşov │ 184,30│regio │ Z │ 366│ 1│ 184,30│ 67.453,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 184,30│ 67.453,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 356│Tulcea Oraş - Medgidia │ 143,80│regio │ Z │ 366│ 4│ 575,20│ 210.523,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 575,20│ 210.523,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 357│Valea lui Mihai - Satu Mare │ 67,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 67,20│ 24.595,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 67,20│ 24.595,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 358│Vatra Dornei - Câmpulung Mold. │ 37,10│regio │ Z │ 366│ 1│ 37,10│ 13.578,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 37,10│ 13.578,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 359│Vişeu de Jos - Salva │ 61,00│regio │ D │ 313│ 1│ 61,00│ 19.093,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 61,00│ 19.093,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 360│Zalău Nord -Sărmăşag │ 22,30│regio │ D │ 313│ 1│ 22,30│ 6.979,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 22,30│ 6.979,90│
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴───────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii interoperabile │182.858,40│57.262.648,40│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

    Secţii neinteroperabile
┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 364│Goleşti - Parc Kreţulescu │ 56,80│interregio │ Z │ 165│ 2│ 113,60│ 18.744,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ E │ 118│ 2│ 113,60│ 13.404,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interregio │ D │ 142│ 2│ 113,60│ 16.131,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 340,80│ 48.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 365│Piteşti - Câmpulung │ 62,70│regio │ F │ 136│ 4│ 250,80│ 34.108,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 250,80│ 34.108,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 367│Târgovişte - Pietroşiţa │ 34,90│regio │ Z │ 366│ 4│ 139,60│ 51.093,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 139,60│ 51.093,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 368│Ploieşti Sud - Măneciu │ 50,60│regio │ Z │ 14│ 2│ 101,20│ 1.416,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 101,20│ 1.416,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 369│Ploieşti S - Slănic │ 43,90│regio │ Z │ 34│ 2│ 87,80│ 2.985,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 87,80│ 2.985,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 370│Hunedoara - Simeria │ 15,80│regio │ Z │ 40│ 12│ 189,60│ 7.584,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 189,60│ 7.584,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 371│Ionel hcv - Cărpiniş │ 31,00│regio │ Z │ 14│ 4│ 124,00│ 1.736,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 12│ 2│ 62,00│ 744,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 186,00│ 2.480,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 375│Putna - Dorneşti │ 31,00│regio │ E │ 34│ 2│ 78,00│ 2.652,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 78,00│ 2.652,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 376│Olteniţa - Titan Sud Hm. │ 60,00│regio │ Z │ 81│ 2│ 120,00│ 9.720,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 120,00│ 9.720,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 380│Lupeni - Livezeni │ 16,90│regio │ Z │ 40│ 3│ 50,70│ 2.028,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 35│ 2│ 33,80│ 1.183,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 84,50│ 3.211,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 382│Roşiori N - Turnu Măgurele │ 60,00│regio │ Z │ 14│ 4│ 198,80│ 2.783,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 198,80│ 2.783,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 383│Făurei - Tecuci │ 91,60│regio │ Z │ 141│ 4│ 366,40│ 51.662,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 366,40│ 51.662,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 384│Timişoara - Radna │ 67,80│regio │ Z │ 40│ 10│ 678,00│ 27.120,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 678,00│ 27.120,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 385│Ploieşti Sud - Târgovişte │ 52,00│regio │ Z │ 14│ 2│ 104,00│ 1.456,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 104,00│ 1.456,00│
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴───────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (neînchiriate) │ 3.407,10│ 271.897,00│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL │186.265,50│57.534.545,40│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘


    LEGENDA
    * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele).
    A Nu circula sâmbata, duminica, sărbători legale.
    B Nu circula sărbători legale.
    C Circula sâmbata, duminica şi sărbători legale.
    D Nu circula sâmbata sau duminica.
    E Nu circulă sâmbătă şi duminică.
    F Nu circula sâmbata sau duminica şi sărbători legale.
    G Circula sâmbata sau duminica şi Sărbătorile legale.
    H Circulă luni,marţi, miercuri şi joi.
    I Circulă două zile pe săptămâna.
    R Circula o dată/săptămâna în perioada 09.06 - 08.09.2012.
    S Circulă sezonier.
    ES Circulă extrasezon.
    SL Circulă Sărbătorile Legale.
    U Circulă o data pe săptămână.
    V Nu circula 6, 7, SL şi vacanţele scolare.
    VSD Circulă Vineri Sambătă şi Duminică.
    Z Circulă zilnic.
    Z* Circulă zilnic începând cu o anumită dată, conform livretelor.


    Anexa 3
    -------
la actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al C.F.R Călători
-------------------------------------------------------
(Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012 - 2015 al C.F.R. Călători)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                              Costul prestaţiilor

 ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Costurile de transport │
 │ ├──────────────────────────┤
 │ │ Anul 2012 │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ Suma (mii lei) │ 2.431.298 │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────────┘    Anexa 4
    -------
la actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al C.F.R Călători
-------------------------------------------------------
(Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012 - 2015 al C.F.R. Călători)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                   Stabilirea nivelului de venituri prognozat
               pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ Indicatorul │ Anul 2012 │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Venituri (mii lei) │ 1.198.046 │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────────┘    Anexa 5
    -------
la actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al C.F.R Călători
-------------------------------------------------------
(Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012 - 2015 al C.F.R. Călători)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

              Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată
               a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei
                dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor
                        realizate din tarifele aprobate

┌────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ Anul 2012 │
├────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Compensaţia anuală necesară, din care: │ 1.306.191 │
├────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Acordată prin Legea bugetului de stat pe│ │
│anul 2012 nr. 293/2011 │ 937.809 │
└────────────────────────────────────────┴────────────┘    ANEXA 2

                        ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2012
          la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015
                  al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.

    Încheiat între:
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului, şi Societatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIOTRANS - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Înţeleg să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., după cum urmează:

    ARTICOL UNIC
    Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nivelul compensaţiei necesare de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate sunt prevăzute în anexa nr. 6. Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 18 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din codul fiscal , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    3. Anexa nr. 1 - Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar pentru anul 2012, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
    4. Anexa nr. 2 - Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pentru anul 2012 care face obiectul contractelor de servicii publice, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
    5. Anexa nr. 4 - Costul prestaţiilor pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
    6. Anexa nr. 5 - Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
    7. Anexa nr. 6 - Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru anul 2012 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
    8. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

                           S. C. REGIOTRANS - S.R.L.
                                 Administrator,
                                 Costel Comana


    Anexa 1
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.
-----------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                ai activităţii de transport feroviar de călători

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Indicatorul │ Anul 2012 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Tren km (mii) │ 10.918 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Călători km (mii) │ 318.000 │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┘    Anexa 2
    -------
la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2012 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.
-----------------------------------------------------------------
(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

      Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim
    social pe anul 2012, care face obiectul contractelor de servicii publice

    Trenuri cu circulaţie regulată


┌────┬───────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │Braşov - Constanţa │ 391,30 │interregio │ Z │ 366 │ 2│ 782,60│ 286.431,60│
│ │ │ ├───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │interregio │ Z │ 142 │ 2│ 782,60│ 111.129,20│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.565,20│ 397.560,80│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 2 │Alba-Iulia - Bistriţa │ 182,30 │regio │ Z │ 366 │ 2│ 364,60│ 133.443,60│
│ │Nord │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 364,60│ 133.443,60│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 3 │Alba-Iulia - Cluj │ 121,12 │regio │ D │ 313 │ 2│ 242,40│ 75.871,20│
│ │Napoca │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 242,40│ 75.871,20│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 4 │Alba-Iulia - Sibiu │ 92,60 │regio │ Z* │ 224 │ 2│ 185,20│ 28.335,60│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 185,20│ 28.335,60│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 5 │Braşov - Craiova │ 375,30 │regio │ Z* │ 224 │ 2│ 750,60│ 168.134,40│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 750,60│ 168.134,40│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 6 │Braşov - Sfântu │ 32,10 │regio │ Z │ 366 │ 14│ 449,40│ 164.480,40│
│ │ Gheorghe │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 449,40│ 164.480,40│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 7 │Caracal - Alexandria │ 89,00 │regio │ Z │ 366 │ 2│ 178,00│ 65.148,00│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 178,00│ 65.148,00│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 8 │Loamneş - Sibiu │ 20,70 │regio │ Z* │ 153 │ 4│ 82,80│ 12.668,40│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 82,80│ 12.668,40│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 9 │Ploieşti Vest - Iaşi │ 351,20 │regio │ Z │ 366 │ 2│ 702,40│ 257.078,40│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 702,40│ 257.078,40│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 10 │Porumbacu - Braşov │ 108,30 │regio │ Z* │ 214 │ 4│ 433,20│ 92.704,80│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 433,20│ 92.704,80│
├────┼───────────────────────┼──────────┼───────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 11 │Timişoara Nord - Braşov│ 509,40 │regio │ Z │ 366 │ 2│ 1.018,80│ 372.880,80│
│ │ │ ├───────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.018,80│ 372.880,80│
├────┴───────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴───────┼──────────┼────────────┤
│ TOTAL tren- km Sectii interoperabile │ 5.972,60│1.768.306,40│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

    Secţii neinteroperabile (închiriate)
┌────┬───────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼─────────────&#