Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.262 din 17 octombrie 2007  pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.262 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 octombrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 40 alin. (1) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Pentru anul 2008 se aprobã recoltarea unui volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane mc, din urmãtoarele categorii de resurse:
a) 9,82 milioane mc din pãduri aflate în proprietatea publicã a statului;
b) 3,41 milioane mc din pãduri proprietate publicã a unitãţilor administrativ-teritoriale;
c) 2,50 milioane mc din pãduri proprietate privatã a persoanelor juridice de drept privat;
d) 1,75 milioane mc din pãduri proprietate privatã a persoanelor fizice;
e) 1,02 milioane mc din vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional.
(2) Revizuirea volumului de lemn, pe categoriile de resurse prevãzute la alin. (1), se face ori de câte ori este cazul, prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, fãrã a se depãşi volumul de 18,5 milioane mc.
(3) Repartizarea pe judeţe a volumelor de lemn provenind din resursele prevãzute la alin. (1) lit. b)-e) se face prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(4) Repartizarea pe fiecare ocol silvic care asigurã administrarea sau serviciile silvice a volumelor de lemn pe picior provenind din resursele prevãzute la alin. (1) lit. b)-e) se realizeazã de cãtre inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare.
(5) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare sunt obligate sã afişeze pânã la data de 31 decembrie 2007 pe site-ul instituţiei repartizarea pe fiecare ocol silvic care asigurã administrarea sau serviciile silvice a volumelor de lemn pe picior provenind din resursele prevãzute la alin. (1) lit. b)-e) şi sã o actualizeze trimestrial.
(6) Repartizarea pe proprietari sau deţinãtori a volumelor de lemn pe picior provenind din resursele prevãzute la alin. (1) lit. b)-e) se face de cãtre ocoalele silvice care asigurã administrarea sau prestarea de servicii silvice.
(7) Volumele de lemn pe picior prevãzute la alin. (6) se stabilesc prin aplicarea procentului de 83% la:
a) posibilitatea anualã stabilitã prin amenajamentele silvice în vigoare sau pe baza hotãrârilor Conferinţei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate;
b) volumul de recoltat printr-o intervenţie, stabilit prin studiile sumare de amenajare aprobate conform legii;
c) volumul anual de recoltat, stabilit prin studiile de transformare aprobate.
(8) Lemnul provenit din arbori sau arborete afectate de factori biotici sau abiotici se recolteazã integral, în condiţiile legii, dacã pentru suprafaţa forestierã pe care s-au produs vãtãmãrile existã amenajament silvic în vigoare şi dacã sunt respectate prevederile <>art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pãdurilor din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 38/2006 , cu modificãrile ulterioare.
(9) Volumul de lemn prevãzut la alin. (8) se precompteazã la nivel de proprietar.
ART. 2
(1) 50% din volumul de lemn prevãzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se oferã pentru exploatare prin prestãri de servicii de cãtre operatorii economici atestaţi în activitatea de exploatare forestierã. Sortimentele de lemn rezultate în urma exploatãrii şi sortãrii sunt valorificate de cãtre administratorul pãdurilor proprietate publicã a statului cãtre consumatorii de material lemnos, inclusiv cãtre populaţie, pentru încãlzirea locuinţelor sau construcţii, în condiţiile legii.
(2) Diferenţa de 50% din volumul de lemn prevãzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se oferã pentru valorificare pe picior.
(3) Volumul de lemn pe picior necesar pentru aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncã al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva 2007-2008, ale <>Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 71/2002 privind încheierea de cãtre Regia Naţionalã a Pãdurilor a contractelor de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase pe termen lung, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 654/2002 , se pune la dispoziţie de cãtre administratorul pãdurilor proprietatea publicã a statului, din volumul alocat conform prevederilor alin. (2), acesta diminuându-se corespunzãtor.
(4) Partizile de lemn destinate exploatãrii se repartizeazã ţinând seama de natura produselor, structura acestora şi condiţiile de exploatare.
ART. 3
(1) Partizile din cadrul volumului de lemn pe picior prevãzut la art. 2 alin. (1) pentru care nu au fost achiziţionate serviciile de exploatare a lemnului, dupã parcurgerea procedurilor prevãzute de lege, se exploateazã de cãtre Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, valoarea prestaţiei în calculul preţului de vânzare a lemnului neputând sã fie mai mare decât preţul oferit de cãtre Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva la licitaţia pentru achiziţia serviciilor de exploatare prin prestaţii.
(2) Partizile din cadrul volumului de lemn pe picior prevãzut la art. 2 alin. (1) pentru care nu au fost achiziţionate serviciile de exploatare a lemnului dupã parcurgerea procedurilor prevãzute la alin. (1) se valorificã pe picior.
(3) Sortimentele de lemn obţinute în condiţiile alin. (1) se vând pentru folosinţã industrialã, pentru aprovizionarea populaţiei sau se folosesc pentru nevoile proprii ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
(4) Se alocã Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, din volumul de lemn prevãzut la art. 2 alin. (1), un volum net de 250 mii mc buştean pentru industrializare, în vederea prelucrãrii, obţinut în urma exploatãrii în regim de prestaţie sau prin exploatarea în regie proprie.
ART. 4
(1) Destinaţia volumului de lemn pe picior prevãzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se stabileşte pentru fiecare unitate administrativ-teritorialã prin hotãrâre a consiliului local.
(2) Hotãrârea consiliului local se comunicã în scris ocolului silvic care asigurã serviciile silvice sau administrarea, dupã caz, în termen de 15 zile de la adoptare.
ART. 5
(1) Ocoalele silvice realizeazã marcarea, întocmesc actul de punere în valoare, autorizeazã parchetele spre exploatare, fac reprimirea acestora în condiţiile legii şi comunicã trimestrial inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare situaţia exploatãrii volumului de lemn repartizat.
(2) Exploatarea volumului de lemn pe picior care provine din categoriile de resurse prevãzute la art. 1 alin. (1) se realizeazã numai de cãtre operatorii economici atestaţi pentru exploatãri forestiere în condiţiile art. 3 alin. (1) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de cãtre deţinãtorii de fond forestier proprietate publicã, cãtre agenţii economici, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 85/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), exploatarea lemnului în pãdurile proprietate privatã a persoanelor fizice se poate face de cãtre proprietarii acestora, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, în limita a 50 mc/an.
ART. 6
(1) Încãlcarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Depãşirea procentului prevãzut la art. 1 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 7.000 lei.
(3) Încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(4) Încãlcarea prevederilor art. 5 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(5) Constatarea contravenţiei prevãzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul silvic cu atribuţii de control al regimului silvic, care are calitatea de funcţionar public, din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(6) Constatarea contravenţiilor prevãzute la alin. (2), (3) şi (4) şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul silvic cu atribuţii de control al regimului silvic, care are calitatea de funcţionar public, din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi al structurilor teritoriale de specialitate.
ART. 7
Dispoziţiile art. 6 referitoare la contravenţii se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.262.
--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice