Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.260 din 12 decembrie 2012  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.260 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre abordează unitar la nivel naţional evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:".

    2. La articolul 4, alineatul (1), partea introductivă şi litera b) ale alineatului (2) şi alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerările şi drumurile principale aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.
    (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prevăd în bugetele proprii fondurile necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, pentru aglomerările şi drumurile judeţene aflate în administrarea lor, prevăzute în tabelele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 8, iar operatorii economici care administrează aeroporturile principale, drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 8 asigură pentru acestea fondurile necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, după cum urmează:
    ...............................................................
    b) începând cu anul 2012, pentru toate aglomerările, inclusiv pentru aeroporturile şi porturile situate în interiorul acestora, precum şi pentru drumurile principale şi căile ferate principale.
    (3) Unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile civile şi porturile aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.
    ......................................................................
    (5) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot au obligaţia de a transmite autorităţilor pentru protecţia mediului următoarele:
    a) fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe suport electronic în format.shp;
    b) un raport care să menţioneze datele de intrare utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc;
    c) un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc;
    d) un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc.
    (6) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea planurilor de acţiune au obligaţia de a transmite autorităţilor pentru protecţia mediului următoarele:
    a) planurile de acţiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc;
    b) orice altă informaţie suplimentară solicitată de acestea cu privire la modul de elaborare a planurilor de acţiune şi cu privire la conţinutul acestora."

    3. La articolul 4, alineatele (9)-(15), (18), (20), (22) şi (23) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot au obligaţia de a transmite către autorităţile pentru protecţia mediului, din 5 în 5 ani, începând cu termenul prevăzut la alin. (7), toate hărţile strategice de zgomot şi rapoartele prevăzute la alin. (5).
    (10) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea planurilor de acţiune au obligaţia de a transmite către autorităţile pentru protecţia mediului, din 5 în 5 ani, începând cu termenul prevăzut la alin. (8), toate planurile de acţiune prevăzute la alin. (6) lit. a).
    (11) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pun la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului, la solicitarea acestora, toate datele utilizate la elaborarea acestora.
    (12) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29) au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), după caz, iar la această procedură participă şi reprezentantul desemnat al autorităţii pentru protecţia mediului, în calitate de observator.
    (13) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi de către unităţile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenţă, precum şi de către operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8 sau care administrează amplasamentele industriale pentru care se realizează hărţi strategice de zgomot şi planuri de acţiune, pentru domeniul lor de competenţă, ţinându-se seama de următoarele:
    a) identificarea măsurilor în cadrul procesului de elaborare a planurilor de acţiune care se supun procedurii de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), după caz;
    b) dacă aceste măsuri sunt stabilite de către unul sau mai mulţi operatori economici în urma externalizării serviciului de elaborare a planurilor de acţiune, atunci aceştia trebuie să fie înscrişi în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată, cel puţin pentru elaborarea Raportului de mediu (RM), Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanţului de mediu (BM) şi Raportului de amplasament (RA).
    (14) La elaborarea şi/sau revizuirea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea acestora au obligaţia de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d).
    (15) Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2013 sunt prevăzute în anexa nr. 8.
    ......................................................................
    (18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte instituţii ale statului, care deţin sau au competenţa legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant, au următoarele obligaţii:
    a) de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), a unităţilor prevăzute la alin. (3) şi a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (29);
    b) de a permite accesul în interiorul amplasamentelor industriale a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) în vederea efectuării măsurătorilor acustice care se realizează potrivit prevederilor paragrafului 2.1 lit. a) din anexa nr. 3.
    ......................................................................
    (20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29), la elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, au obligaţia să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populaţiei, distribuţia populaţiei, date de trafic rutier, feroviar şi aeroportuar, precum şi informaţiile prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care deţin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ......................................................................
    (22) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru amplasamentele industriale aflate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:
    a) pentru programe privind reducerea nivelului de zgomot, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului privind sarcini derivate din directive europene, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (23) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi implementarea măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului conţinute în planurile de acţiune au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii centrale pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia, orice date suplimentare faţă de cele care se predau potrivit prevederilor alin. (5) şi (6), în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri."

    4. La articolul 4, după alineatul (23) se introduc şase noi alineate, alineatele (24)-(29), cu următorul cuprins:
    "(24) Înainte ca autoritatea centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, se aprobă, prin hotărâre a consiliilor judeţene, consiliilor locale sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, următoarele:
    a) hărţile strategice de zgomot elaborate pentru aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8 şi pentru aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8;
    b) planurile de acţiune elaborate pentru aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8 şi pentru aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8.
    (25) Înainte ca autoritatea centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru transporturi şi infrastructură următoarele:
    a) hărţile strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, precum şi hărţile strategice de zgomot elaborate pentru căile ferate principale, aeroporturile civile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-4 şi 6 din anexa nr. 8;
    b) planurile de acţiune elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, precum şi planurile de acţiune elaborate pentru căile ferate principale, aeroporturile civile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-4 şi 6 din anexa nr. 8.
    (26) Aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune prin actele administrative prevăzute la alin. (24) şi (25) se realizează după evaluarea acestora de către comisiile înfiinţate, potrivit prevederilor art. 5 şi 6, după caz.
    (27) În vederea elaborării şi implementării măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici au următoarele domenii de competenţă:
    a) autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), pentru drumurile din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8 şi pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8;
    b) operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8, pentru aceste aeroporturi;
    c) operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul amplasamentelor industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;
    d) Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» - S.A. pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8 şi pentru căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8, care se află în administrarea acesteia;
    e) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A, pentru drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, care se află în administrarea acesteia;
    f) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» - S.A pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu;
    g) Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime Constanţa» - S.A pentru portul Constanţa şi portul Tomis;
    h) Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi pentru portul Docuri, portul Bazinul Nou şi portul Mineralier din Galaţi şi pentru portul Harşoia, portul Turcoaia, portul Măcin şi portul Gura Arman din Brăila.
    (28) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), elaborate pentru amplasamentele industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se pun în aplicare astfel:
    a) în urma deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu şi conform termenelor stabilite de către aceasta, implicit prin aplicarea recomandărilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile;
    b) în urma colaborării dintre autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi operatorii economici care administrează aceste amplasamente industriale, cu privire la stabilirea măsurilor concrete de reducere a zgomotului care trebuie să facă parte din planurile de acţiune.
    (29) Operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8 realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru acestea potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi implementează măsuri de reducere şi gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune."

    5. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) În vederea analizării şi evaluării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înfiinţează următoarele comisii:
    a) câte o comisieîn cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia se află aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, formată din reprezentanţi ai acestor agenţii;
    b) o comisie în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, formată din reprezentanţi ai autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi ai acestei agenţii.
    ......................................................................
    (3) În cazul în care oricare dintre comisiile prevăzute la alin. (1) constată lipsa unor date care sunt necesare îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) şi l), se vor solicita date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23)."

    6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
    "(4) Toate procesele-verbale elaborate cu ocazia evaluării realizate de către comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
    (5) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) analizează şi evaluează hărţile strategice de zgomot elaborate pentru:
    a) aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;
    b) drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8;
    c) aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8;
    d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6 din anexa nr. 8.
    (6) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) analizează şi evaluează hărţile strategice de zgomot elaborate pentru:
    a) drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, cu excepţia drumurilor judeţene;
    b) căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8;
    c) aeroportul menţionat în tabelul nr. 4 din anexa nr. 8.
    (7) Comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."

    7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi a analizării conţinutului acestora, se înfiinţează comisii prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, după cum urmează:
    a) la nivelul fiecărei agenţii judeţene pentru protecţia mediului, pe raza căreia se află aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, formată din specialişti din cadrul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţii judeţene de sănătate publică;
    b) la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, formată din specialişti din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţii centrale de sănătate publică."

    8. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Toate procesele-verbale elaborate cu ocazia evaluării realizate de către comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit către autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi către autoritatea centrală pentru sănătate publică.
    (4) Comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) analizează şi evaluează planurile de acţiune elaborate pentru:
    a) aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;
    b) drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8;
    c) aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8;
    d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6 din anexa nr. 8.
    (5) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. b) analizează şi evaluează planurile de acţiune elaborate pentru:
    a) drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, cu excepţia drumurilor judeţene;
    b) căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8;
    c) aeroportul menţionat în tabelul nr. 4 din anexa nr. 8."

    9. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă şi literele b)-j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi:
    ......................................................................
    b) asigură trimiterea unui reprezentant, în calitate de observator, la acţiunea de desfăşurare a consultării publice potrivit art. 4 alin. (12);
    c) asigură, la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, pentru aglomerările, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile, prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8;
    d) informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi cu privire la stadiul realizării planurilor de acţiune, pentru aglomerările, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile, prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8;
    e) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, toată documentaţia primită în baza art. 4 alin. (5);
    f) solicită autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici, care administrează aglomerări, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8, furnizarea, dacă este cazul, a unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5);
    g) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, toată documentaţia primită în baza art. 4 alin. (6);
    h) transmit autorităţilor administraţiei publice locale, care administrează aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se află în interiorul acestor aglomerări şi care desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi toate datele şi informaţiile cu privire la sursele de zgomot identificate în interiorul acestor amplasamente cu ocazia realizării evaluării de mediu, precum şi cele conţinute în autorizaţia integrată de mediu;
    i) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a);
    j) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a)."

    10. La articolul 7 alineatul (1), litera k) se abrogă.

    11. La articolul 7 alineatul (2), literele a)-c), e), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) centralizează, la nivel naţional, toate măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului, care sunt conţinute în planurile de acţiune, şi urmăreşte stadiul implementării acestora ţinând seama de termenele precizate în acest sens în planurile de acţiune;
    b) asigură participarea unui reprezentant al autorităţilor judeţene sau naţionale pentru protecţia mediului, în calitate de observator, la procedurile de participare şi consultare a publicului organizate de autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (12);
    c) centralizează, la nivel naţional, toate hărţile strategice de zgomot şi datele obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului;
    ......................................................................
    e) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) lit. b);
    f) implică şi sprijină în mod activ agenţiile judeţene pentru protecţia mediului din subordine, în stabilirea unei colaborări şi conlucrări cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi cu unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului şi de elaborare a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, încă din fazele de iniţiere ale acestora;
    ......................................................................
    j) coordonează activitatea agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în domeniul gestionării rezultatelor cartării strategice de zgomot şi acordă suportul necesar organizării comisiilor înfiinţate în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) lit. a) din cadrul acestor agenţii;
    k) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (1) şi îl transmite spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."

    12. La articolul 7 alineatul (3), literele b)-h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) elaborează şi actualizează Ghidul privind adoptarea valorilor-limită şi modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, separat, pentru indicatorii L(zi) şi L(seară), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi şi infrastructură şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne;
    c) elaborează şi actualizează Ghidul cu privire la măsurile care se pot lua în cadrul planurilor de acţiune în vederea gestionării şi reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) şi L(zi) şi L(seară), după caz, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la emiterea acestora;
    d) elaborează şi actualizează Ghidul de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    e) elaborează şi actualizează componenţa comisiilor prevăzute la art. 6 şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate;
    f) transmite Comisiei Europene, nu mai târziu de 30 iunie 2015 şi ulterior la fiecare 5 ani, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, existente în România;
    g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la autorităţile responsabile cu elaborarea, evaluarea, colectarea şi aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, ori de câte ori intervine o schimbare cu privire la identitatea şi numărul acestor autorităţi şi asigură informarea publică cu privire la aceste informaţii;
    h) actualizează şi transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, raportul care cuprinde informaţii cu privire la valorile-limită în vigoare sau în pregătire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) şi L(seara), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu explicarea implementării acestor valori-limită, ori de câte ori este necesar."

    13. La articolul 7 alineatul (3), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p)-r), cu următorul cuprins:
    "p) elaborează şi actualizează componenţa comisiilor prevăzute la art. 5 şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    q) transmite Comisiei Europene, ori de câte ori este cazul, o informare cu privire la alte criterii relevante, în afara valorilor-limită stabilite în conformitate cu prevederile lit. b), criterii care se pot identifica în vederea stabilirii priorităţilor atunci când se elaborează planurile de acţiune;
    r) elaborează şi actualizează Normativul privind stabilirea criteriilor de aplicare a măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului, ţinând seama de destinaţia clădirilor şi de intensitatea traficului rutier, feroviar sau aeroportuar, precum şi de amplasamentele industriale care se găsesc în interiorul aglomerărilor, în scopul punerii în aplicare a acţiunilor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 6, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi turism, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi şi infrastructură."

    14. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Până la data de 30 iunie 2007 se elaborează hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi pentru aeroporturile mari, prevăzute în anexa nr. 8, iar acestea se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării acestora.
    (2) Până la data de 30 iunie 2012, se elaborează şi se aprobă hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile mari, iar acestea se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării şi aprobării acestora."

    15. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.

    16. La articolul 11, alineatele (1), (3), (4) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Până la data de 18 iulie 2008 se elaborează planurile de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează, şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării acestora, pentru:
    a) aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori;
    b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturilor mari.
    ......................................................................
    (3) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute în planurile de acţiune se stabilesc de autorităţile sau operatorii economici menţionaţi la art. 4 alin. (27), pe domeniul lor de competenţă, dar trebuie să fie adresate cu prioritate situaţiilor identificate prin depăşirea oricărei valori-limită în vigoare şi utilizând alte criterii alese în acest scop şi se aplică celor mai importante zone stabilite în acest mod prin realizarea cartării strategice de zgomot.
    (4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează şi se aprobă planurile de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare sau utilizând alte criterii alese în acest scop, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturi mari, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării şi aprobării acestora.
    ......................................................................
    (9) În cazul în care, în vederea desfăşurării procedurii de participare şi consultare a publicului prevăzută la alin. (8), există obligaţia desfăşurării unei proceduri similare conform prevederilor existente în alte acte normative care asigură transpunerea în legislaţia naţională a oricăror prevederi legale europene, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării procedurii duble."

    17. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.

    18. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) netransmiterea hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor prevăzute la art. 4 alin. (5) până la data de 30 decembrie 2012 şi apoi la fiecare 5 ani începând cu această dată, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;"

    19. La articolul 13 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (13), (14), (24), (25), (26), (28), (29), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei."

    20. La anexa nr. 6, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în domeniul lor de competenţă autorităţile şi operatorii economici care au obligaţia elaborării planurilor de acţiune şi a implementării măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului conţinute de acestea, conform prezentei hotărâri, sunt, de exemplu:
    a) planificarea traficului;
    b) amenajarea teritoriului;
    c) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;
    d) alegerea surselor mai silenţioase;
    e) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;
    f) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise."

    21. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificările ulterioare.
    ART. III
    Obligaţia prevăzută la art. 4 alin. (29) se realizează până la data de 18 iulie 2013, urmând a se actualiza din 5 în 5 ani faţă de termenele prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) şi, după caz, la art. 4 alin. (8) lit. b).
    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textului o nouă numerotare.


               PRIM-MINISTRU
            VICTOR-VIOREL PONTA

                    Contrasemnează:
                  ───────────────────
                   Ministrul mediului
                    şi pădurilor,
                    Rovana Plumb

               Ministrul administraţiei
                   şi internelor,
                     Mircea Duşa

        Ministrul delegat pentru administraţie,
                    Radu Stroe

              Ministrul transporturilor
                 şi infrastructurii,
                  Ovidiu Ioan Silaghi

          Ministrul dezvoltării regionale
                   şi turismului,
                  Eduard Hellvig

          Ministrul economiei, comerţului
              şi mediului de afaceri,
                  Daniel Chiţoiu

                Ministrul sănătăţii,
                    Raed Arafat

                 Viceprim-ministru,
             ministrul finanţelor publice,
                  Florin Georgescu


    Bucureşti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 1.260.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005)

        Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale,
         aeroporturile şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime
         şi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană
          hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data
           de 30 decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data
              de 18 ianuarie 2013 potrivit prevederilor prezentei hotărâri

    Tabelul nr. 1: Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori (sursa datelor statistice: Institutul Naţional de Statistică)

┌────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Autoritatea administraţiei │
│crt.│ Regiunea │ Aglomerări │ publice locale │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1. │8 Bucureşti-Ilfov│Municipiul Bucureşti │Primăria Generală a Municipiului│
│ │ │ │Bucureşti │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2. │1 Nord-Est │Municipiul Iaşi │Primăria Municipiului Iaşi │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3. │6 Nord-Vest │Municipiul Cluj-Napoca│Primăria Municipiului │
│ │ │ │Cluj-Napoca │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4. │5 Vest │Municipiul Timişoara │Primăria Municipiului Timişoara │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5. │2 Sud-Est │Municipiul Constanţa │Primăria Municipiului Constanţa │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 6. │4 Sud-Vest │Municipiul Craiova │Primăria Municipiului Craiova │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 7. │2 Sud-Est │Municipiul Galaţi │Primăria Municipiului Galaţi │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 8. │7 Centru │Municipiul Braşov │Primăria Municipiului Braşov │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 9. │3 Sud-Muntenia │Municipiul Ploieşti │Primăria Municipiului Ploieşti │
│ │ │(inclusiv Blejoi, │(inclusiv primăriile Blejoi, │
│ │ │Brazi şi Bărcăneşti) │Brazi şi Bărcăneşti) │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 10.│3 Sud-Muntenia │Municipiul Piteşti │Primăria Municipiului Piteşti │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 11.│1 Nord-Est │Municipiul Bacău │Primăria Municipiului Bacău │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 12.│6 Nord-Vest │Municipiul Oradea │Primăria Municipiului Oradea │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 13.│1 Nord-Est │Municipiul Botoşani │Primăria Municipiului Botoşani │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 14.│2 Sud-Est │Municipiul Brăila │Primăria Municipiului Brăila │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 15.│2 Sud-Est │Municipiul Buzău │Primăria Municipiului Buzău │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 16.│7 Centru │Municipiul Târgu Mureş│Primăria Municipiului │
│ │ │ │Târgu Mureş │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 17.│7 Centru │Municipiul Sibiu │Primăria Municipiului Sibiu │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 18.│5 Vest │Municipiul Arad │Primăria Municipiului Arad │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 19.│6 Nord-Vest │Municipiul Baia Mare │Primăria Municipiului Baia Mare │
└────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┘


    Tabelul nr. 2: Drumurile principale (sursa: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.)


┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Informaţii despre │ Informaţii despre sectoarele de drumuri principale │
│ drumul principal │ │
├────┬─────────────┬──────┼─────────────────────┬───────────────────┬────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │ │Cod │ Secţiunea de drum │Trafic anual mediu │Lungimea│ Limita sectorului │
│crt.│Denumire drum│drum │ (după poziţia │ în 2010 │ (km) │ de drum principal │
│ │ │ │ kilometrică) │(număr vehicule/an)│ │ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Autostrada │ A1 │10 + 600 - 30 + 510 │ 17.523.842│ 19,910│M. BUCUREŞTI - DJ401A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Autostrada │ A1 │30 + 510 - 49 + 208 │ 18.331.134│ 18,698│DJ401A - DJ711A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Autostrada │ A1 │49 + 208 - 70 + 460 │ 9.477.233│ 21,252│DJ711A - DN61 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 4 │Autostrada │ A1 │70 + 460 - 94 + 393 │ 9.165.577│ 23,933│DN61 - DJ703B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 5 │Autostrada │ A1 │94 + 393 - 106 + 500 │ 13.891.089│ 12,107│DJ703B - DN65B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 6 │Autostrada │ A1 │106 + 500 - 120 + 0 │ 9.481.695│ 13,500│A1 - DN7 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 7 │Autostrada │ A2 │11 + 950 - 35 + 400 │ 5.752.716│ 23,450│DNCB - FUNDULEA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 8 │Autostrada │ A2 │35 + 400 - 64 + 100 │ 7.548.886│ 28,700│FUNDULEA - LEHLIU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 9 │Autostrada │ A2 │64 + 100 - 106 + 500 │ 3.446.907│ 42,400│LEHLIU - DRAJNA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 10 │Autostrada │ A2 │106 + 500 - 143 + 568│ 3.757.781│ 37,068│DRAJNA - FETEŞTI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 11 │Autostrada │ A2 │143 + 568 - 160 + 980│ 4.193.062│ 17,412│FETEŞTI - CERNAVODĂ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 12 │Drum naţional│DN1 │7 + 50 - 12 + 461 │ 20.519.445│ 5,411│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 13 │Drum naţional│DN1 │12 + 461 - 16 + 0 │ 20.851.345│ 3,539│DNCB - OTOPENI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 14 │Drum naţional│DN1 │16 + 0 - 36 + 110 │ 12.012.436│ 20,110│OTOPENI - DJ101C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 15 │Drum naţional│DN1 │36 + 110 - 53 + 650 │ 15.060.548│ 17,540│DJ101C - M. PLOIEŞTI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 16 │Drum naţional│DN1 │53 + 650 - 59 + 750 │ 7.530.366│ 6,100│M. PLOIEŞTI - DN1A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 17 │Drum naţional│DN1 │59 + 750 - 67 + 284 │ 10.017.277│ 7,534│DN1A - DN1B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 18 │Drum naţional│DN1 │67 + 284 - 79 + 580 │ 10.371.470│ 12,296│DN1B - DJ100F (BĂICOI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 19 │Drum naţional│DN1 │79 + 580 - 95 + 450 │ 11.363.121│ 15,870│DJ100F -DJ101R (CÂMPINA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 20 │Drum naţional│DN1 │95 + 450 - 122 + 0 │ 7.563.969│ 26,550│DJ101R - SINAIA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 21 │Drum naţional│DN1 │122 + 0 - 125 + 900 │ 4.005.571│ 3,900│SINAIA - SINAIA (IEŞIRE) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 22 │Drum naţional│DN1 │125 + 900 - 138 + 0 │ 7.361.618│ 12,100│SINAIA - DRDP BRAŞOV │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 23 │Drum naţional│DN1 │138 + 0 - 140 + 920 │ 5.339.484│ 2,920│DRDP BUCUREŞTI - DN73A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 24 │Drum naţional│DN1 │140 + 920 -159 + 600 │ 4.522.922│ 18,680│DN73A - M. BRAŞOV │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 25 │Drum naţional│DN1 │173 + 375 -175 + 530 │ 6.776.593│ 2,155│M. BRAŞOV-DN73B (4 BENZI)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 26 │Drum naţional│DN1 │175 + 530 -179 + 700 │ 5.950.179│ 4,170│DN73B-M. CODLEA (4 BENZI)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 27 │Drum naţional│DN1 │220 + 0 - 232 + 600 │ 3.638.256│ 12,600│DN73A - M. FĂGĂRAŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 28 │Drum naţional│DN1 │232 + 600 - 236 + 116│ 3.777.166│ 3,516│M. FĂGĂRAŞ - M. FĂGĂRAŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 29 │Drum naţional│DN1 │236 + 116 - 258 + 650│ 3.250.903│ 22,534│M. FĂGĂRAŞ -DJ105C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 30 │Drum naţional│DN1 │267 + 152 - 296 + 292│ 3.632.411│ 29,140│DN7C - DN7 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 31 │Drum naţional│DN1 │296 + 292 - 307 + 50 │ 7.728.327│ 10,758│DN7 - M. SIBIU (4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 32 │Drum naţional│DN1 │315 + 500 - 320 + 505│ 5.826.944│ 5,005│M. SIBIU - CRISTIAN │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 33 │Drum naţional│DN1 │320 + 505 - 350 + 0 │ 4.629.803│ 29,495│CRISTIAN - DRDP CLUJ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 34 │Drum naţional│DN1 │350 + 0 - 362 + 800 │ 6.344.394│ 12,800│DRDP BRASOV - M. SEBEŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 35 │Drum naţional│DN1 │370 + 0 - 375 + 930 │ 4.783.830│ 5,930│M. SEBEŞ - M. ALBA IULIA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 36 │Drum naţional│DN1 │385 + 160 - 397 + 50 │ 6.000.513│ 11,890│M. ALBA IULIA - DN14B │
│ │ │ │ │ │ │(TEIUŞ) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 37 │Drum naţional│DN1 │397 + 50 - 409 + 867 │ 5.111.577│ 12,817│DN14B (TEIUŞ) - DJ107I │
│ │ │ │ │ │ │(M. AIUD) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 38 │Drum naţional│DN1 │409 + 867 - 426 + 79 │ 3.706.719│ 16,212│M. AIUD (DJ107I) - DJ107D│
│ │ │ │ │ │ │(UNIREA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 39 │Drum naţional│DN1 │426 + 79 - 441 + 649 │ 3.736.350│ 15,570│DJ107D (UNIREA) - A3 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 40 │Drum naţional│DN1 │447 + 120 - 473 + 600│ 6.750.574│ 26,480│M. TURDA - M. CLUJ-NAPOCA│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 41 │Drum naţional│DN1 │481 + 500 - 491 + 320│ 6.745.326│ 9,820│M. CLUJ-NAPOCA - A3 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 42 │Drum naţional│DN1 │491 + 320 - 492 + 900│ 5.913.908│ 1,580│A3 - DJ107P (GILĂU) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 43 │Drum naţional│DN1 │492 + 900 - 500 + 0 │ 4.203.686│ 7,100│DJ107P (GILĂU) - DJ103K │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 44 │Drum naţional│DN1 │500 + 0 - 514 + 50 │ 3.959.848│ 14,050│DJ103K - DJ108C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 45 │Drum naţional│DN1 │514 + 50 - 527 + 27 │ 3.493.095│ 12,977│DJ108C -- DN1G (HUEDIN) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 46 │Drum naţional│DN1 │527 + 27 - 548 + 835 │ 3.176.024│ 21,808│DN1G (HUEDIN) - DJ108A │
│ │ │ │ │ │ │(CIUCEA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 47 │Drum naţional│DN1 │548 + 835 - 567 + 200│ 3.596.259│ 18,365│DJ108A (CIUCEA)-CORNITEL │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 48 │Drum naţional│DN1 │567 + 200 - 590 + 575│ 4.259.215│ 23,375│CORNITEL - DN1H (ALEŞD) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 49 │Drum naţional│DN1 │590 + 575 - 607 + 221│ 4.405.224│ 16,646│DN1H (ALEŞD) - DN1P │
│ │ │ │ │ │ │(UILEACU DE CRIŞ) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 50 │Drum naţional│DN1 │607 + 221 - 622 + 0 │ 6.731.901│ 14,779│DN1P (UILEACU DE CRIŞ) - │
│ │ │ │ │ │ │M. ORADEA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 51 │Drum naţional│DN1 │637 + 500 - 642 + 327│ 3.723.352│ 4,827│M. ORADEA - PCTF BORŞ │
│ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 52 │Drum naţional│DN1A │12 + 260 - 13 + 255 │ 6.148.688│ 0,995│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 53 │Drum naţional│DN1A │13 + 255 - 19 + 450 │ 4.558.769│ 6,195│DNCB - DJ101 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 54 │Drum naţional│DN1A │19 + 450 - 39 + 400 │ 3.498.088│ 19,950│DJ101 - DJ711 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 55 │Drum naţional│DN1A │70 + 550 - 84 + 320 │ 3.934.813│ 13,770│M. PLOIEŞTI (DN1) - DN1B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 56 │Drum naţional│DN1A │84 + 320 - 88 + 930 │ 4.540.172│ 4,610│SUPRAPUNERE CU DN1B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 57 │Drum naţional│DN1A │88 + 930 - 113 + 860 │ 5.202.598│ 24,930│DN1B - DJ102B (VĂLENI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 58 │Drum naţional│DN1B │0 + 0 - 5 + 508 │ 4.104.378│ 5,508│DN1 - DN1A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 59 │Drum naţional│DN1B │10 + 165 - 19 + 250 │ 8.921.352│ 9,085│DN1A - DJ101F │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 60 │Drum naţional│DN1B │19 + 250 - 25 + 501 │ 8.434.694│ 6,251│DJ101F - DN1D │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 61 │Drum naţional│DN1B │25 + 501 - 43 + 600 │ 3.542.723│ 18,099│DN1D - DJ102H (MIZIL) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 62 │Drum naţional│DN1C │8 + 300 - 13 + 225 │ 3.987.183│ 4,925│M. CLUJ-NAPOCA - DN 16 │
│ │ │ │ │ │ │(APAHIDA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 63 │Drum naţional│DN1C │13 + 225 - 28 + 650 │ 4.153.446│ 15,425│DN16 (APAHIDA) - DJ 161 │
│ │ │ │ │ │ │(BONTIDA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 64 │Drum naţional│DN1C │28 + 650 - 42 + 951 │ 3.523.547│ 14,301│DJ161 (BONTIDA) - INTRARE│
│ │ │ │ │ │ │V. GHERLA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 65 │Drum naţional│DN1C │49 + 650 - 56 + 500 │ 3.923.680│ 6,850│V. GHERLA (IEŞIRE)-M. DEJ│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 66 │Drum naţional│DN1C │139 + 539 - 147 + 938│ 4.245.530│ 8,399│DJ193 - M. BAIA MARE │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 67 │Drum naţional│DN1C │153 + 851 - 177 + 23 │ 4.656.274│ 23,172│M. BAIA MARE - DJ109I │
│ │ │ │ │ │ │(SEINI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 68 │Drum naţional│DN1C │195 + 900 - 200 + 170│ 3.253.551│ 4,270│DN19 (LIVADA) - DN19 │
│ │ │ │ │ │ │(DRĂGUŞENI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 69 │Drum naţional│DN1F │4 + 900 - 16 + 480 │ 4.370.718│ 11,580│M. CLUJ-NAPOCA - DJ108C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 70 │Drum naţional│DN1F │91 + 940 - 93 + 909 │ 3.396.056│ 1,969│M. ZALĂU - DN1H │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 71 │Drum naţional│DN2 │7 + 848 - 11 + 540 │ 16.450.744│ 3,692│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 72 │Drum naţional│DN2 │11 + 540 - 18 + 330 │ 10.141.525│ 6,790│DNCB - AFUMAŢI (4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 73 │Drum naţional│DN2 │18 + 330 - 40 + 166 │ 4.672.111│ 21,836│AFUMAŢI-DJ302 (MOVILIŢA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 74 │Drum naţional│DN2 │40 + 166 - 55 + 800 │ 4.326.606│ 15,634│DJ302 - DN2A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 75 │Drum naţional│DN2 │55 + 800 - 74 + 900 │ 4.522.811│ 19,100│DN2A - DJ102H │
│ │ │ │ │ │ │(CĂLDĂRUŞANCA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 76 │Drum naţional│DN2 │74 + 900 - 95 + 353 │ 4.297.010│ 20,453│DJ102H - DN2C (COSTEŞTI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 77 │Drum naţional│DN2 │95 + 353 - 104 + 828 │ 4.296.243│ 9,475│DN2C - DN1B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 78 │Drum naţional│DN2 │104 + 828 - 106 + 790│ 6.829.209│ 1,962│DN1B - M. BUZĂU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 79 │Drum naţional│DN2 │114 + 500 - 117 + 834│ 12.508.574│ 3,334│M. BUZAU - DJ203K │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 80 │Drum naţional│DN2 │117 + 834 - 144 + 70 │ 4.846.555│ 26,236│DJ 203K-M. RÂMNICU SĂRAT │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 81 │Drum naţional│DN2 │147 + 870 - 152 + 430│ 4.721.340│ 4,560│M. RÂMNICU SĂRAT - │
│ │ │ │ │ │ │DRDP IAŞI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 82 │Drum naţional│DN2 │152 + 430 - 163 + 630│ 5.361.315│ 11,200│DRDP BUCUREŞTI - DN2N │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 83 │Drum naţional│DN2 │163 + 630 - 180 + 250│ 5.406.593│ 16,620│DN2N - M. FOCŞANI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 84 │Drum naţional│DN2 │180 + 250 - 185 + 910│ 7.826.040│ 5,660│CENTURA M. FOCŞANI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 85 │Drum naţional│DN2 │185 + 910 - 200 + 600│ 5.681.003│ 14,690│M. FOCŞANI-DN24 (TIŞIŢA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 86 │Drum naţional│DN2 │200 + 600 - 228 + 470│ 4.603.380│ 27,870│DN24 - M. ADJUD │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 87 │Drum naţional│DN2 │231 + 20 - 233 + 900 │ 3.863.183│ 2,880│M. ADJUD - DN11A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 88 │Drum naţional│DN2 │233 + 900 - 257 + 667│ 3.364.579│ 23,767│DN11A - DJ 206 B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 89 │Drum naţional│DN2 │257 + 667 - 280 + 753│ 4.977.584│ 23,086│DJ 206B - M. BACĂU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 90 │Drum naţional│DN2 │292 + 350 - 311 + 660│ 3.757.114│ 19,310│M. BACĂU - DJ159 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 91 │Drum naţional│DN2 │311 + 660 - 321 + 537│ 3.351.961│ 9,877│DJ159 - DJ158 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 92 │Drum naţional│DN2 │321 + 537 - 328 + 692│ 4.355.850│ 7,155│DJ158 - M. ROMAN │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 93 │Drum naţional│DN2 │333 + 775 - 341 + 885│ 4.557.145│ 8,110│M. ROMAN-DN28 (SĂBĂOANI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 94 │Drum naţional│DN2 │375 + 541 - 379 + 367│ 3.155.731│ 3,826│DN 28A - DN15B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 95 │Drum naţional│DN2 │403 + 500 - 410 + 0 │ 3.898.765│ 6,500│DN15C - M. FĂLTICENI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 96 │Drum naţional│DN2 │414 + 260 - 431 + 400│ 3.926.048│ 17,140│M.FĂLTICENI-M. SUCEAVA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 97 │Drum naţional│DN2A │3 + 200 - 16 + 720 │ 3.646.895│ 13,520│M.URZICENI-DRDP CONSTANŢA│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 98 │Drum naţional│DN2A │62 + 850 - 66 + 828 │ 3.534.437│ 3,978│DN2C - DN21 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ 99 │Drum naţional│DN2A │185 + 700 - 196 + 200│ 5.673.640│ 10,500│SECTOR 4 BENZI - DN22 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│100 │Drum naţional│DN2A │196 + 200 - 205 + 411│ 14.499.548│ 9,211│DN22 - M. CONSTANŢA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│101 │Drum naţional│DN2B │103 + 270 - 108 + 720│ 3.951.165│ 5,450│DN21 - DN23 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│102 │Drum naţional│DN2B │125 + 571 - 128 + 900│ 4.515.106│ 3,329│DRDP CONSTANŢA-M. GALAŢI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│103 │Drum naţional│DN3 │7 + 910 - 11 + 351 │ 6.572.399│ 3,441│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│104 │Drum naţional│DN3 │242 + 800 - 256 + 0 │ 8.757.541│ 13,200│DN22C (MURFATLAR) - │
│ │ │ │ │ │ │M. CONSTANŢA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│105 │Drum naţional│DN3D │0 + 0 - 5 + 600 │ 3.082.630│ 5,600│DN3 - INT. DN3B CU DN21 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│106 │Drum naţional│DN4 │7 + 564 - 12 + 230 │ 6.600.707│ 4,666│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│107 │Drum naţional│DN4 │12 + 230 - 39 + 100 │ 4.314.082│ 26,870│DNCB - DJ301 (NEGOEŞTI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│108 │Drum naţional│DN5 │7 + 573 - 10 + 356 │ 6.698.064│ 2,783│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│109 │Drum naţional│DN5 │10 + 356 - 19 + 220 │ 5.732.850│ 8,864│DNCB - INTR. V.AD. C. │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│110 │Drum naţional│DN5 │19 + 220 - 23 + 200 │ 3.994.437│ 3,980│DN5 (INTR. V.AD. C)-DN5 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│111 │Drum naţional│DN5 │23 + 200 - 51 + 290 │ 6.258.876│ 28,090│DN5 (IES. V. AD. C)-DN41 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│112 │Drum naţional│DN5 │51 + 290 - 55 + 100 │ 3.454.842│ 3,810│DN41 - DC94 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│113 │Drum naţional│DN5 │55 + 100 - 59 + 0 │ 4.809.127│ 3,900│DC94 - M. GIURGIU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│114 │Drum naţional│DN6 │8 + 500 - 11 + 120 │ 9.819.867│ 2,620│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│115 │Drum naţional│DN6 │11 + 120 - 23 + 300 │ 6.417.567│ 12,180│DNCB DJ412A (MIHĂILEŞTI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│116 │Drum naţional│DN6 │23 + 300 - 39 + 418 │ 4.705.701│ 16,118│DJ412A - DN61 (GHIMPAŢI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│117 │Drum naţional│DN6 │39 + 418 - 61 + 316 │ 4.217.461│ 21,898│DN61 - DJ503 │
│ │ │ │ │ │ │(DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│118 │Drum naţional│DN6 │61 + 316 - 85 + 485 │ 4.901.043│ 24,169│DJ503 - M. ALEXANDRIA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│119 │Drum naţional│DN6 │233 + 0 - 238 + 350 │ 5.487.461│ 5,350│M. CRAIOVA - 4 BENZI │
│ │ │ │ │ │ │(IŞALNIŢA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│120 │Drum naţional│DN6 │238 + 350 - 265 + 0 │ 3.892.158│ 26,650│IŞALNIŢA (4 BENZI) - DN66│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│121 │Drum naţional│DN6 │332 + 190 - 343 + 200│ 4.090.272│ 11,010│DN56A - M. DROBETA- │
│ │ │ │ │ │ │TURNU SEVERIN │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│122 │Drum naţional│DN6 │450 + 0 - 453 + 353 │ 5.970.379│ 3,353│M. CARANSEBEŞ - DN68 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│123 │Drum naţional│DN6 │453 + 353 - 457 + 700│ 4.230.150│ 4,347│DN68 - M. CARANSEBEŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│124 │Drum naţional│DN6 │481 + 679 - 497 + 96 │ 4.332.036│ 15,417│DJ681 - M. LUGOJ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│125 │Drum naţional│DN6 │497 + 96 - 504 + 650 │ 5.215.684│ 7,554│M. LUGOJ-COSTEIU (DJ609B)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│126 │Drum naţional│DN6 │504 + 650 - 533 + 590│ 4.954.371│ 28,940│COSTEIU - RECAŞ (DC147) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│127 │Drum naţional│DN6 │533 + 590 - 549 + 900│ 5.318.743│ 16,310│RECAŞ - GHIRODA │
│ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) - V. TM │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│128 │Drum naţional│DN6 │549 + 900 - 552 + 600│ 8.969.422│ 2,700│GHIRODA (4 BENZI) - │
│ │ │ │ │ │ │M. TIMIŞOARA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│129 │Drum naţional│DN6 │560 + 100 - 583 + 946│ 4.381.770│ 23,846│M. TIMIŞOARA - BILED │
│ │ │ │ │ │ │(DJ693) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│130 │Drum naţional│DN7 │11 + 200 - 13 + 100 │ 9.472.411│ 1,900│M. BUCUREŞTI - DNCB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│131 │Drum naţional│DN7 │13 + 100 - 30 + 808 │ 4.472.343│ 17,708│DNCB - DN71 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│132 │Drum naţional│DN7 │119 + 250 - 144 + 320│ 4.529.875│ 25,070│DN7C - DJ703A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│133 │Drum naţional│DN7 │144 + 320 - 156 + 250│ 4.555.597│ 11,930│DJ703A - DRDP CRAIOVA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│134 │Drum naţional│DN7 │156 + 250 - 170 + 750│ 5.483.067│ 14,500│DRDP BUCUREŞTI - DN67 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│135 │Drum naţional│DN7 │170 + 750 - 178 + 500│ 5.444.867│ 7,750│VAR. NORD (DN 67) - M. │
│ │ │ │ │ │ │RÂMNICU VÂLCEA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│136 │Drum naţional│DN7 │178 + 500 - 196 + 0 │ 5.559.143│ 17,500│M. RÂMNICU VÂLCEA - │
│ │ │ │ │ │ │CĂLIMĂNEŞTI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│137 │Drum naţional│DN7 │196 + 0 - 207 + 523 │ 4.674.529│ 11,523│CĂLIMĂNEŞTI-DN7A (BREZOI)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│138 │Drum naţional│DN7 │207 + 523 - 239 + 400│ 3.948.079│ 31,877│DN7A - DRDP BRAŞOV │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│139 │Drum naţional│DN7 │239 + 400 - 258 + 790│ 3.697.983│ 19,390│DRDP CRAIOVA - DN1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│140 │Drum naţional│DN7 │329 + 0 - 352 + 0 │ 4.703.999│ 23,000│M. SEBEŞ - DRDP TIMIŞOARA│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│141 │Drum naţional│DN7 │352 + 0 - 365 + 0 │ 4.774.352│ 13,000│DRDP CLUJ - DJ705A │
│ │ │ │ │ │ │(M. ORĂŞTIE) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│142 │Drum naţional│DN7 │365 + 0 - 377 + 525 │ 5.712.897│ 12,525│DJ 705A (M. ORĂŞTIE) - │
│ │ │ │ │ │ │DN 66 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│143 │Drum naţional│DN7 │377 + 525 - 383 + 850│ 6.348.384│ 6,325│DN66 - PASAJ CF SANTUHALM│
│ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│144 │Drum naţional│DN7 │383 + 850 - 386 + 200│ 10.454.339│ 2,350│PASAJ CF SANTUHALM - M. │
│ │ │ │ │ │ │DEVA (4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│145 │Drum naţional│DN7 │393 + 0 - 412 + 155 │ 4.264.585│ 19,155│M. DEVA - SĂCAMAŞ (DN68A)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│146 │Drum naţional│DN7 │512 + 821 - 526 + 450│ 3.123.973│ 13,629│LIPOVA-SÂMBĂTENI (DJ708C)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│147 │Drum naţional│DN7 │526 + 450 - 538 + 600│ 6.477.246│ 12,150│SÂMBĂTENI - M. ARAD │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│148 │Drum naţional│DN7 │539 + 300 - 544 + 300│ 4.444.460│ 5,000│M. ARAD - DN79 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│149 │Drum naţional│DN7 │544 + 300 - 552 + 814│ 3.583.464│ 8,514│DN79 - M. ARAD │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│150 │Drum naţional│DN7 │552 + 814 - 557 + 50 │ 4.067.365│ 4,236│M. ARAD - DN7B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│151 │Drum naţional│DN7 │557 + 50 - 573 + 600 │ 3.301.976│ 16,550│DN 7B-DJ 709D │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│152 │Drum naţional│DN10 │2 + 100 - 7 + 127 │ 4.102.877│ 5,027│M. BUZĂU - DJ205 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│153 │Drum naţional│DN11 │4 + 900 - 10 + 200 │ 5.638.222│ 5,300│M. BRAŞOV-DN10 (4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│154 │Drum naţional│DN11 │10 + 200 - 21 + 90 │ 3.438.119│ 10,890│DN10 - DN12 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│155 │Drum naţional│DN11 │33 + 51 - 56 + 137 │ 3.977.168│ 23,086│DN13E-M. TÂRGU SECUIESC │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│156 │Drum naţional│DN11 │90 + 0 - 115 + 946 │ 3.292.417│ 25,946│DRDP BRAŞOV-DJ116 (OITUZ)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│157 │Drum naţional│DN11 │130 + 9 - 151 + 730 │ 3.214.049│ 21,721│DN12A (M. ONEŞTI) - DJ118│
│ │ │ │ │ │ │(SĂNDULENI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│158 │Drum naţional│DN12 │0 + 0 - 8 + 500 │ 3.573.291│ 8,500│DN11 - M. SFÂNTU GHEORGHE│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│159 │Drum naţional│DN13 │6 + 100 - 9 + 727 │ 3.977.966│ 3,627│M. BRAŞOV - DJ112A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│160 │Drum naţional│DN13 │9 + 727 - 18 + 101 │ 3.554.937│ 8,374│DJ112 - DN13E │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│161 │Drum naţional│DN13 │104 + 895 - 111 + 200│ 3.147.563│ 6,305│DN13C - M. SIGHIŞOARA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│162 │Drum naţional│DN13 │111 + 200 - 118 + 240│ 9.025.637│ 7,040│M. SIGHIŞOARA - │
│ │ │ │ │ │ │M. SIGHIŞOARA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│163 │Drum naţional│DN13 │146 + 220 - 156 + 900│ 4.807.716│ 10,680│DN13A - DJ151D │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│164 │Drum naţional│DN13 │156 + 900 - 165 + 0 │ 3.642.168│ 8,100│DJ151D - M. TÂRGU MUREŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│165 │Drum naţional│DN13B │43 + 300 - 51 + 45 │ 3.461.739│ 7,745│DJ126-DN12 (M.GHEORGHENI)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│166 │Drum naţional│DN14 │3 + 500 - 15 + 885 │ 3.107.395│ 12,385│M. SIBIU - DJ107B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│167 │Drum naţional│DN15 │0 + 0 - 6 + 50 │ 5.877.929│ 6,050│DN1 (M. TURDA) - │
│ │ │ │ │ │ │M. CÂMPIA TURZII │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│168 │Drum naţional│DN15 │11 + 600 - 21 + 0 │ 3.597.551│ 9,400│M. CÂMPIA TURZII - │
│ │ │ │ │ │ │DRDP BRAŞOV │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│169 │Drum naţional│DN15 │21 + 0 - 32 + 110 │ 3.979.373│ 11,110│DRDP CLUJ - DJ151 (LUDUŞ)│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│170 │Drum naţional│DN15 │32 + 110 - 46 + 742 │ 5.235.394│ 14,632│DJ151 - DN14A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│171 │Drum naţional│DN15 │46 + 742 - 63 + 980 │ 4.410.182│ 17,238│DN14A - DJ151B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│172 │Drum naţional│DN15 │63 + 980 - 69 + 500 │ 4.679.475│ 5,520│DJ151B - M. TÂRGU MUREŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│173 │Drum naţional│DN15 │78 + 780 - 103 + 700 │ 5.041.983│ 24,920│M. TÂRGU MUREŞ-M. REGHIN │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│174 │Drum naţional│DN15 │286 + 850 - 308 + 860│ 3.372.637│ 22,010│DN12C - M. PIATRA-NEAMŢ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│175 │Drum naţional│DN15 │318 + 300 - 325 + 650│ 3.857.557│ 7,350│M. PIATRA NEAMŢ - 4 BENZI│
│ │ │ │ │ │ │(SĂVINEŞTI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│176 │Drum naţional│DN15 │325 + 650 - 348 + 480│ 3.685.971│ 22,830│SĂVINEŞTI-DJ158 (BUHUŞI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│177 │Drum naţional│DN15 │348 + 480 - 368 + 600│ 3.034.906│ 20,120│DJ158 - M. BACĂU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│178 │Drum naţional│DN17 │51 + 898 - 57 + 739 │ 5.772.895│ 5,841│DN15A - V. BISTRIŢA │
│ │ │ │ │ │ │(INTRARE) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│179 │Drum naţional│DN17 │57 + 739 - 64 + 500 │ 6.497.249│ 6,761│V. BISTRIŢA (INTRARE) - │
│ │ │ │ │ │ │DN17C (M. BISTRIŢA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│180 │Drum naţional│DN17 │64 + 500 - 84 + 461 │ 3.953.623│ 19,961│DN17C (M. BISTRIŢA) - │
│ │ │ │ │ │ │DJ173A (PRUNDU BÂRG.) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│181 │Drum naţional│DN17 │179 + 580 - 183 + 400│ 4.070.026│ 3,820│DJ175 - M. CÂMPULUNG │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│182 │Drum naţional│DN17 │193 + 400 - 202 + 680│ 3.170.387│ 9,280│M. CÂMPULUNG - DJ176 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│183 │Drum naţional│DN18 │3 + 522 - 9 + 803 │ 3.622.801│ 6,281│M. BAIA MARE - DJ 184 │
│ │ │ │ │ │ │(BAIA SPRIE) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│184 │Drum naţional│DN19 │8 + 400 - 12 + 250 │ 3.423.847│ 3,850│M.ORADEA-DN19E (BIHARIA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│185 │Drum naţional│DN19 │117 + 700 - 127 + 850│ 4.255.324│ 10,150│DJ195B(DOBA)-M. SATU MARE│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│186 │Drum naţional│DN19 │135 + 600 - 149 + 978│ 3.730.256│ 14,378│M. SATU MARE - DN1C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│187 │Drum naţional│DN19A │54 + 850 - 62 + 229 │ 3.011.404│ 7,379│M. SATU MARE - PCTF PETEA│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│188 │Drum naţional│DN22 │178 + 0 - 186 + 900 │ 4.217.988│ 8,900│M. TULCEA (DN22G) - DN22A│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│189 │Drum naţional│DN22 │186 + 900 - 210 + 0 │ 3.283.595│ 23,100│DN22A - BABADAG │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│190 │Drum naţional│DN22 │268 + 0 - 287 + 456 │ 5.120.040│ 19,456│PALAZU MIC - DN2A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│191 │Drum naţional│DN22B │2 + 200 - 13 + 460 │ 3.837.062│ 11,260│DN2B - M. GALAŢI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│192 │Drum naţional│DN22C │0 + 0 - 23 + 240 │ 4.399.502│ 23,240│A2 - DJ224 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│193 │Drum naţional│DN22C │23 + 240 - 42 + 740 │ 4.890.900│ 19,500│DJ224 - DN3 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│194 │Drum naţional│DN25 │49 + 590 - 68 + 197 │ 3.550.191│ 18,607│DJ255 - DN2B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│195 │Drum naţional│DN26 │4 + 910 - 8 + 0 │ 4.801.926│ 3,090│M. GALAŢI - 4 BENZI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│196 │Drum naţional│DN28 │26 + 350 - 48 + 800 │ 5.089.959│ 22,450│DN28A - DJ282D (PODU │
│ │ │ │ │ │ │ILOAIEI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│197 │Drum naţional│DN28 │48 + 800 - 65 + 150 │ 5.880.906│ 16,350│DJ 282D - 4 BENZI M. IAŞI│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│198 │Drum naţional│DN28 │65 + 150 - 75 + 797 │ 9.100.448│ 10,647│M. IAŞI (4 BENZI)-M. IAŞI│
│ │ │ │ │ │ │(DN24) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│199 │Drum naţional│DN28 │80 + 600 - 101 + 835 │ 3.468.980│ 21,235│LIM. M. IAŞI - DJ249D │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│200 │Drum naţional│DN38 │0 + 0 - 6 + 0 │ 5.397.562│ 6,000│DN39 - TECHIRGHIOL │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│201 │Drum naţional│DN39 │5 + 635 - 13 + 200 │ 10.261.678│ 7,565│M. CONSTANŢA - SECTOR 4 │
│ │ │ │ │ │ │BENZI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│202 │Drum naţional│DN39 │13 + 200 - 31 + 0 │ 6.439.852│ 17,800│SECTOR 4 BENZI-23 AUGUST │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│203 │Drum naţional│DN39 │31 + 0 - 41 + 750 │ 3.504.909│ 10,750│23 AUGUST - M. MANGALIA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│204 │Drum naţional│DN55 │4 + 400 - 13 + 500 │ 3.122.126│ 9,100│M. CRAIOVA - DJ652 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│205 │Drum naţional│DN56 │0 + 400 - 5 + 428 │ 4.706.708│ 5,028│M. CRAIOVA - DJ561 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│206 │Drum naţional│DN58 │38 + 600 - 44 + 0 │ 10.420.569│ 5,400│M. REŞIŢA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│207 │Drum naţional│DN59 │10 + 0 - 14 + 230 │ 4.414.435│ 4,230│M. TIMIŞOARA - SAG │
│ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│208 │Drum naţional│DN59 │14 + 230 - 36 + 150 │ 3.499.393│ 21,920│SAG - VOITEG (DN58B) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│209 │Drum naţional│DN61 │69 + 700 - 78 + 529 │ 3.672.535│ 8,829│A1 - DN7 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│210 │Drum naţional│DN64 │105 + 970 - 115 + 480│ 6.268.829│ 9,510│4 BENZI-M. RÂMNICU VÂLCEA│
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│211 │Drum naţional│DN65 │3 + 866 - 7 + 650 │ 8.553.571│ 3,784│M. CRAIOVA - 4 BENZI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│212 │Drum naţional│DN65 │7 + 650 - 25 + 170 │ 6.027.896│ 17,520│4 BENZI - DJ643 (BALŞ) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│213 │Drum naţional│DN65 │25 + 170 - 30 + 450 │ 4.409.172│ 5,280│DJ643 (BALŞ) - DJ644 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│214 │Drum naţional│DN65 │30 + 450 - 42 + 364 │ 3.778.773│ 11,914│DJ644 - DN64 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│215 │Drum naţional│DN65 │42 + 364 - 49 + 0 │ 7.095.658│ 6,636│DN64 - M. SLATINA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│216 │Drum naţional│DN65 │54 + 0 - 70 + 745 │ 3.368.373│ 16,745│M. SLATINA - DJ703C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│217 │Drum naţional│DN65 │70 + 745 - 90 + 50 │ 4.286.671│ 19,305│DJ703C - DRDP BUCUREŞTI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│218 │Drum naţional│DN65 │90 + 50 - 107 + 135 │ 3.293.991│ 17,085│DRDP CRAIOVA - DN65A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│219 │Drum naţional│DN65 │107 + 135 - 116 + 850│ 5.763.397│ 9,715│DN65A - M. PITEŞTI │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│220 │Drum naţional│DN65B │0 + 0 - 7 + 500 │ 4.571.198│ 7,500│DN65 - A1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│221 │Drum naţional│DN66A │0 + 0 - 3 + 847 │ 3.209.222│ 3,847│ISCRONI (DN66)-M. VULCAN │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│222 │Drum naţional│DN67 │83 + 970 - 99 + 400 │ 3.594.962│ 15,430│M. TÂRGU JIU - DN67B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│223 │Drum naţional│DN67 │136 + 720 - 152 + 670│ 4.289.505│ 15,950│DJ605A - DN65C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│224 │Drum naţional│DN67 │178 + 770 - 193 + 14 │ 4.317.069│ 14,244│DJ649 - DN64 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│225 │Drum naţional│DN67 │194 + 543 - 198 + 764│ 4.155.144│ 4,221│DN64 - DN7 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│226 │Drum naţional│DN68 │0 + 0 - 4 + 500 │ 3.831.582│ 4,500│M. CARANSEBEŞ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│227 │Drum naţional│DN68A │0 + 0 - 2 + 900 │ 3.858.977│ 2,900│M. LUGOJ │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│228 │Drum naţional│DN69 │3 + 300 - 6 + 430 │ 5.463.876│ 3,130│M. TIMIŞOARA - VARIANTA │
│ │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│229 │Drum naţional│DN69 │6 + 430 - 31 + 540 │ 4.073.536│ 25,110│VARIANTA TIMISOARA-VINGA │
│ │ │ │ │ │ │(DC98) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│230 │Drum naţional│DN69 │31 + 540 - 46 + 200 │ 4.696.734│ 14,660│VINGA - M. ARAD │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│231 │Drum naţional│DN71 │15 + 0 - 44 + 130 │ 4.197.408│ 29,130│CONTEŞTI - M. TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│232 │Drum naţional│DN71 │51 + 41 - 68 + 900 │ 3.709.457│ 17,859│M. TÂRGOVIŞTE - PUCIOASA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│233 │Drum naţional│DN72 │0 + 0 - 15 + 700 │ 3.582.682│ 15,700│DN7 - DJ702B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│234 │Drum naţional│DN72 │15 + 700 - 24 + 352 │ 4.338.832│ 8,652│DJ702B - M. TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│235 │Drum naţional│DN72 │48 + 100 - 76 + 180 │ 4.702.826│ 28,080│DJ720A - DN1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│236 │Drum naţional│DN72A │5 + 370 - 25 + 800 │ 3.203.023│ 20,430│M. TÂRGOVIŞTE - DJ712A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│237 │Drum naţional│DN73 │1 + 285 - 6 + 950 │ 7.338.725│ 5,665│M. PITEŞTI - DN73D │
│ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│238 │Drum naţional│DN73 │54 + 50 - 57 + 500 │ 3.261.384│ 3,450│M. CÂMPULUNG - DN72A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│239 │Drum naţional│DN73 │92 + 0 - 112 + 600 │ 3.386.516│ 20,600│DRDP BUCUREŞTI - │
│ │ │ │ │ │ │TOHANU NOU │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│240 │Drum naţional│DN73 │118 + 810 - 128 + 250│ 4.049.422│ 9,440│DN73A - M. BRAŞOV │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│241 │Drum naţional│DN73D │0 + 0 - 11 + 749 │ 4.089.372│ 11,749│DN73 - DJ704B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│242 │Drum naţional│DN76 │0 + 0 - 4 + 770 │ 3.863.365│ 4,770│DN7 - DJ706A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│243 │Drum naţional│DN76 │177 + 150 - 179 + 311│ 5.819.825│ 2,161│SÂNMARTIN - M. ORADEA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│244 │Drum naţional│DN79 │4 + 150 - 12 + 325 │ 4.817.723│ 8,175│M. ARAD - ZIMANDU NOU │
│ │ │ │ │ │ │(DJ791) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│245 │Drum naţional│DN79 │12 + 325 - 21 + 452 │ 3.124.515│ 9,127│ZIMANDU NOU - DJ792C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│246 │Drum naţional│DN79 │21 + 452 - 41 + 557 │ 3.704.974│ 20,105│DJ792C - CHIŞINEU-CRIŞ │
│ │ │ │ │ │ │(DN79A) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│247 │Drum naţional│DN79 │101 + 619 - 107 + 745│ 3.864.872│ 6,126│DJ792A (LEŞ) - M. ORADEA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│248 │Drum naţional│V.CJ │0 + 0 - 3 + 0 │ 3.409.659│ 3,000│DN1 (M. CLUJ-NAPOCA) - M.│
│ │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│249 │Drum naţional│V.CJ │17 + 800 - 23 + 622 │ 3.980.583│ 5,822│DN1C (SÂNICOARĂ) - DN1C │
│ │ │ │ │ │ │(APAHIDA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│250 │Drum naţional│V.BH │0 + 0 - 1 + 450 │ 4.127.764│ 1,450│DN19 (M. ORADEA) - DN1 │
│ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│251 │Drum naţional│V.BH │1 + 450 - 5 + 870 │ 5.874.191│ 4,420│DN1 (M. ORADEA) - DN79 │
│ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│252 │Drum naţional│V.BH │5 + 870 - 11 + 180 │ 7.444.208│ 5,310│DN79 (M. ORADEA) - DN76 │
│ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│253 │Drum naţional│V.BH │11 + 180 - 14 + 120 │ 4.003.480│ 2,940│DN76 (M. ORADEA) - DN1 │
│ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│254 │Drum naţional│DN3ACC│0 + 0 - 3 + 870 │ 9.556.032│ 3,870│DN2A - DN3C │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│255 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │0 + 0 - 12 + 444 │ 7.395.204│ 12,444│DN1 - DN2 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│256 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │12 + 444 - 18 + 535 │ 5.081.038│ 6,091│DN2 - DN3 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│257 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │18 + 535 - 23 + 600 │ 6.335.421│ 5,065│DN3 - A2 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│258 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │23 + 600 - 30 + 200 │ 4.408.166│ 6,600│A2 - DN4 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│259 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │30 + 200 - 40 + 531 │ 5.339.189│ 10,331│DN4 - DN5 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│260 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │40 + 531 - 49 + 95 │ 7.896.517│ 8,564│DN5 - DN6 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│261 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │49 + 95 - 55 + 250 │ 3.652.528│ 6,155│DN6 - A1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│262 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │55 + 250 - 64 + 246 │ 6.958.001│ 8,996│A1 - DN7 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│263 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │65 + 836 - 68 + 472 │ 3.449.845│ 2,636│DN7 - DN1A │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│264 │Centura │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │C B │69 + 459 - 73 + 900 │ 4.554.098│ 4,441│DN1A - DN1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│265 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │jud. Prahova │DJ102 │3 + 083 - 4 + 920 │ 5.176.795│ 1,837│M. PLOIEŞTI - DN1B │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│266 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara │DJ687 │0 + 000 - 7 + 580 │ 4.110.995│ 7,580│DN7 (SÂNTUHALM) - │
│ │ │ │ │ │ │M. HUNEDOARA │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│267 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │jud. Prahova │DJ102 │4 + 920 - 12 + 870 │ 3.956.235│ 7,950│DN 1B - DJ 100F │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│268 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │judeţul Ilfov│DJ200B│3 + 000 - 8 + 800 │ 3.725.555│ 5,800│PIPERA - DN CB │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│269 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │jud. Prahova │DJ156 │3 + 200 - 4 + 400 │ 3.505.460│ 1,200│M. PLOIEŞTI - DN1 │
├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│270 │Drum judeţean│ │ │ │ │ │
│ │judeţul Timiş│DJ592 │5 + 100 - 16 + 800 │ 3.143.380│ 11,700│M. TIMIŞOARA - DJ592A │
└────┴─────────────┴──────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┴─────────────────────────┘


    Tabelul nr. 3: Căile ferate principale (sursa datelor de trafic: Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A.)


┌────┬──────────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────┐
│Nr. │ Denumire │ Cod │Autoritatea care │Tronsonde cale ferată│Trafic anual│ Trafic anual │Lungime│
│crt.│ cale ferată │cale ferată │administrează calea│(poziţia kilometrică)│mediu pentru│ mediu estimat │tronson│
│ │ │(magistrală)│ ferată │ │2010 (nr. │ pentru 2011 │ (m) │
│ │ │ │ │ │trenuri/an) │(nr. trenuri/an)│ │
├────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┤
│ 1. │Bucureşti Nord - │ 300 │Compania Naţională │0 + 000 - 51 + 457 │ 77.984│ 78.542│ 51.457│
│ │Brazi (inclusiv │ │de Căi Ferate "CFR"│ │ │ │ │
│ │toate staţiile CF │ │- S.A. sub autori- │ │ │ │ │
│ │de pe acest sector│ │tatea Ministerului │ │ │ │ │
│ │de cale ferată) │ │Transporturilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────┘    Tabelul nr. 4: Aeroporturile mari care sunt administrate de operatori economici care se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA")

┌────┬─────────────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │ │ Autoritatea care │Cod ICAO│ Trafic în│ Trafic │
│crt.│ Denumire │ administrează │ │ anul 2010│ estimat în│
│ │ │ aeroportul │ │ │ anul 2011 │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │Aeroportul │Compania Naţională │ LROP │ 78.002│ 82.060│
│ │Internaţional│"Aeroporturi Bucureşti"│ │ │ │
│ │Henri Coandă │- S.A. sub autoritatea │ │ │ │
│ │ │Ministerului │ │ │ │
│ │ │Transporturilor şi │ │ │ │
│ │ │Infrastructurii │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘


    Tabelul nr. 5: Aeroporturi urbane identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 (sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA")

┌────┬─────────────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │ │ Autoritatea care │Cod ICAO│ Trafic în│ Trafic │
│crt.│ Denumire │ administrează │ │ anul 2010│ estimat în│
│ │ │ aeroportul │ │ │ anul 2011 │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 1.│Aeroportul │Compania Naţională │ LRBS │ 36.636│ 38.550│
│ │Internaţional│"Aeroporturi Bucureşti"│ │ │ │
│ │Bucureşti │- S.A. sub autoritatea │ │ │ │
│ │Băneasa - │Ministerului │ │ │ │
│ │Aurel Vlaicu │Transporturilor şi │ │ │ │
│ │ │Infrastructurii │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 2.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRCL │ 16.672│ 17.540│
│ │Internaţional│"Aeroportul Cluj- │ │ │ │
│ │Cluj-Napoca │Napoca" în subordinea │ │ │ │
│ │ │Consiliului Judeţean │ │ │ │
│ │ │Cluj │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 3.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRIA │ 10.441│ 10.990│
│ │Internaţional│"Aeroportul Iaşi" în │ │ │ │
│ │Iaşi │subordinea Consiliului │ │ │ │
│ │ │Judeţean Iaşi │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 4.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRCV │ 4.464│ 4.700│
│ │Internaţional│"Aeroportul Craiova" în│ │ │ │
│ │Craiova │subordinea Consiliului │ │ │ │
│ │ │Judeţean Dolj │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 5.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LROD │ 6.972│ 7.340│
│ │Internaţional│"Aeroportul Oradea" în │ │ │ │
│ │Oradea │subordinea Consiliului │ │ │ │
│ │ │Judeţean Bihor │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 6.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRSB │ 7.102│ 7.480│
│ │Internaţional│"Aeroportul │ │ │ │
│ │Sibiu │Internaţional Sibiu" în│ │ │ │
│ │ │subordinea Consiliului │ │ │ │
│ │ │Judeţean Sibiu │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 7.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRTM │ 6.715│ 7.070│
│ │Internaţional│"Aeroport Transilvania │ │ │ │
│ │Transilvania │Târgu Mureş" în │ │ │ │
│ │Târgu Mureş │subordinea Consiliului │ │ │ │
│ │ │Judeţean Mureş │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 8.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRBM │ 1.277│ 1.350│
│ │Internaţional│"Aeroportul │ │ │ │
│ │Baia Mare │Internaţional Baia │ │ │ │
│ │ │Mare" │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 9.│Aeroportul │Societatea Comercială │ LRBC │ 5.291│ 5.570│
│ │Internaţional│"Blueaero" - S.R.L. │ │ │ │
│ │"George │ │ │ │ │
│ │Enescu" Bacău│ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘


    NOTĂ:
    Administraţiile fiecărui aeroport menţionat în tabelele nr. 4 şi 5 au obligaţia de a utiliza următoarele date atunci când realizează hărţi strategice de zgomot:
    - atribuirea numărului de mişcări ale aeronavelor în funcţie de perioadele de zi, seară şi noapte pentru diferite clase de aeronave;
    - aterizarea şi decolarea aeronavelor într-o anumită direcţie determinată din date reale;
    - lungimile de coridor stabilite din date reale pe cât posibil, şi nu din date estimate;
    - descrierea poziţiei aeroportului şi a rutelor;
    - tipurile de aeronave care aterizează şi decolează pe/de pe respectivul aeroport.

    Tabelul nr. 6: Porturi maritime şi/sau fluviale identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 (sursa: Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A., Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu)

┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumire │ Autoritatea care administrează portul │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Portul Constanţa │Compania Naţională "Administraţia │
│ │(Port Constanţa şi Port Tomis)│Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. │
│ │ │sub autoritatea Ministerului │
│ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Portul Galaţi (Port Docuri, │Compania Naţională "Administraţia │
│ │Port Bazinul Nou şi Port │Porturilor Dunării Maritime" - S.A. │
│ │Mineralier) │Galaţi sub autoritatea Ministerului │
│ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Portul Brăila (Port Harşoia, │Compania Naţională "Administraţia │
│ │Port Turcoaia, Port Măcin şi │Porturilor Dunării Maritime" - S.A. │
│ │Port Gura Arman) │Galaţi sub autoritatea Ministerului │
│ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │
└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărţile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de operatorii economici conform prezentei hotărâri reprezintă hărţi strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele:
    a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelele nr. 4 şi 5;
    b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători;
    d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1;
    e) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2;
    f) traficul trenurilor în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3;
    g) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.

                             ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016