Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.259 din 8 decembrie 2010  privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.259 din 8 decembrie 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 17 decembrie 2010
    În scopul asigurãrii aplicãrii în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plãţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    În scopul protejãrii intereselor economice ale consumatorilor se stabileşte cadrul instituţional necesar aplicãrii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plãţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 266 din 9 octombrie 2009, denumit în continuare regulament.
    ART. 2
    (1) Se desemneazã Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor ca autoritate naţionalã responsabilã cu supravegherea respectãrii aplicãrii regulamentului în relaţia dintre prestatorii de servicii de platã şi consumatori, aşa cum sunt aceştia definiţi în regulament, precum şi Garda Financiarã în relaţia dintre prestatorii de servicii de platã şi utilizatorii persoane juridice.
    (2) Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeanã asupra desemnãrii celor douã autoritãţi competente potrivit alin. (1).
    ART. 3
    (1) Prevederile regulamentului se aplicã şi operaţiunilor de platã efectuate în lei, în conformitate cu art. 14 alin. (1) din acesta.
    (2) Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor va notifica Comisia Europeanã cu privire la extinderea aplicãrii prevederilor regulamentului şi la moneda naţionalã.
    ART. 4
    Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a obligaţiei prevãzute la art. 3 alin. (1) din regulament, referitoare la nivelul comisioanelor percepute pentru plãţi transfrontaliere de pânã la 50.000 euro, cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    b) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a obligaţiei prevãzute la art. 3 alin. (2) din regulament, referitoare la identificarea plãţii naţionale corespunzãtoare, cu amendã de la 5.000 lei la 7.000 lei;
    c) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) din regulament, referitoare la comunicarea datelor şi a elementelor prevãzute de respectivul articol, în modalitatea prevãzutã în acesta, cu amendã de la 5.000 lei la 7.000 lei;
    d) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 4 alin. (3) din regulament, referitoare la situaţiile în care pot fi percepute comisioane suplimentare, la stabilirea unor comisioane adecvate şi în acord cu costurile, la stabilirea acestor comisioane de comun acord cu utilizatorul serviciilor de platã, precum şi la informarea, în timp util, a utilizatorului serviciilor de platã cu privire la valoarea comisioanelor suplimentare, cu amendã de la 6.000 lei la 8.000 lei;
    e) nerespectarea de cãtre furnizorii de bunuri şi servicii a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 4 alin. (4) din regulament, referitoare la comunicarea datelor prevãzute în respectivul articol, cu amendã de la 5.000 lei la 7.000 lei;
    f) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 6 din regulament, cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral pentru operaţiunile transfrontaliere de debitare directã, cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    g) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 7 din regulament, cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral pentru operaţiunile naţionale de debitare directã, cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    h) nerespectarea de cãtre prestatorii de servicii de platã a obligaţiei prevãzute la art. 8 alin. (4) din regulament, referitoare la respectarea oricãreia dintre cerinţele prevãzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din regulament, dupã adoptarea de cãtre România a monedei euro, cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei.
    ART. 5
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 4 se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de cãtre comisarii Gãrzii Financiare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).
    ART. 6
    Contravenţiilor prevãzute la <>art. 4 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 7
    (1) În scopul soluţionãrii pe cale amiabilã a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de platã, izvorând din încãlcarea dispoziţiilor regulamentului, pãrţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor <>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau la procedura extrajudiciarã prevãzutã de <>art. 179 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 197/2010.
    (2) Consumatorii, precum şi utilizatorii persoane juridice pot sesiza Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv Garda Financiarã în cazul încãlcãrii prevederilor regulamentului de cãtre prestatorii de servicii de platã. În acest caz, Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor sau, dupã caz, Garda Financiarã informeazã pãrţile despre posibilitatea de a soluţiona diferendul pe cale amiabilã potrivit alin. (1).
    (3) În cazul încãlcãrii prevederilor regulamentului de cãtre prestatorii de servicii de platã, utilizatorii serviciilor de platã şi alte pãrţi interesate pot sesiza direct instanţa de judecatã competentã.
    ART. 8
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.232/2008 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plãţile transfrontaliere în euro, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, se abrogã.
    ART. 9
    Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul economiei,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                   Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru
                           Protecţia Consumatorilor,
                             Constantin Cerbulescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 8 decembrie 2010.
    Nr. 1.259.

                                  -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice