Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.259 din 7 decembrie 2000  pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare tehnica, stiintifica si tehnologica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.259 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare tehnica, stiintifica si tehnologica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 15 decembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aproba Acordul-cadru de cooperare tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998.
ART. 2
Cheltuielile privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord-cadru vor fi suportate în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare,
Mircea Pusca

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


ACORD-CADRU
de cooperare tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile

Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare pãrţi,
animate de dorinta de a întãri relaţiile de prietenie şi cooperare şi convinse de multiplele avantaje care ar rezulta dintr-o colaborare reciprocã,
recunoscând importanta pe care cooperarea tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã o reprezintã pentru intensificarea acţiunilor în domeniul economic şi social din ambele tari,
evidentiind necesitatea de a stimula, de a armoniza şi de a moderniza infrastructura tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã din ţãrile lor, pentru a se adapta la cerinţele viitorului, într-o viziune globalã,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Scop
1. Ambele pãrţi sunt de acord ca, în limitele competentelor lor, sa dea un nou impuls acţiunilor de cooperare, pe baza principiilor avantajului mutual, reciprocitãţii, respectãrii suveranitãţii şi neamestecului în treburile interne. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv fundamental pãrţile sunt hotãrâte sa incurajeze dezvoltarea cooperãrii tehnice, ştiinţifice şi tehnologice în interesul dezvoltãrii ambelor tari.
2. Toate programele, proiectele specifice şi activitãţile de cooperare tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã convenite între cele doua pãrţi vor fi îndeplinite conform prevederilor generale ale prezentului acord-cadru.
ART. 2
Instituţii împuternicite
1. Coordonarea, programarea şi urmãrirea îndeplinirii activitãţilor prevãzute în prezentul acord-cadru revin organelor competente din fiecare ţara, conform legislaţiei interne. În acest sens pãrţile desemneazã ca instituţii responsabile:
- partea romana: Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei;
- partea chiliana: Agenţia pentru Cooperare Internationala.
2. Pãrţile pot solicita de comun acord participarea terţilor atât la finanţarea, cat şi la executarea programelor şi proiectelor care vor aparea din formele de cooperare prevãzute în prezentul acord-cadru.
ART. 3
Activitãţi
Pentru realizarea obiectivelor de cooperare tehnica, ştiinţificã şi tehnologicã pãrţile, conform legislaţiei în vigoare din fiecare ţara, vor depune eforturi în vederea promovãrii urmãtoarelor activitãţi:
a) executarea unor programe comune de cercetare şi/sau dezvoltare;
b) schimburi de specialişti, cercetãtori, cadre universitare şi experţi;
c) schimb de informaţii ştiinţifice şi tehnologice, documentaţie, echipamente de cercetare şi materiale consumabile şi accesul la baza de date "Cercetare-Dezvoltare" şi la reţelele internaţionale, pentru fiecare caz;
d) înfiinţarea şi punerea în funcţiune a unor instituţii de cercetare, laboratoare sau centre de cercetare şi perfecţionare, de interes comun, la care pot participa şi terţi, cu acordul ambelor pãrţi;
e) organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, mese rotunde şi conferinţe pe teme de interes reciproc;
f) furnizarea de servicii de consultanţa;
g) proiecte comune de dezvoltare tehnologicã, care sa asigure legatura dintre cercetare, industrie şi alte unitãţi economice;
h) dezvoltarea de activitãţi comune de cooperare cu tari terţe, cu acordul ambelor pãrţi;
i) orice alta modalitate de cooperare asupra cãreia pãrţile convin.
ART. 4
Transfer tehnologic
În vederea obţinerii unei colaborãri efective în ceea ce priveşte aspectele transferului de tehnologie pãrţile vor selectiona, de comun acord, sectoarele în care va avea loc cooperarea, precum şi procedeele adecvate pentru asigurarea unei participari ample şi a unei colaborãri posibile între personalul tehnic şi ştiinţific din centrele lor de cercetare.
Aceasta cooperare îşi propune ca obiectiv sa contribuie, într-o forma generalã, la dezvoltarea economiei, la îmbunãtãţirea calitãţii vieţii cetãţenilor lor, în mod deosebit la punerea în valoare a:
- resurselor umane, prin crearea condiţiilor pentru sporirea locurilor de munca, precum şi a productivitatii muncii, incluzând dezvoltarea activitãţilor de formare şi pregãtire a personalului de specialitate;
- tehnologiei, prin încurajarea dezvoltãrii activitãţilor ştiinţifice şi tehnologice, a transferului de tehnologie, a creşterii capacitãţii de cercetare tehnologicã.
ART. 5
Formarea resurselor umane
Pãrţile vor propune programe specifice de formare şi pregãtire a personalului în domeniile de interes reciproc. Acţiunile de pregãtire a personalului vor tine seama de aportul noilor tehnologii în domeniu.
Pãrţile convin realizarea acţiunilor necesare pentru promovarea formãrii şi pregãtirii de experţi, tehnicieni şi cercetãtori, acordand prioritate celor care au ca efect sporirea numãrului personalului care va forma noi specialişti. Aceasta cooperare se va realiza prin îndeplinirea de programe specifice referitoare la schimbul de experţi, de informaţii şi de materiale între instituţii de pregãtire a specialiştilor şi centre de cercetare din ambele tari, în special în sectoarele profesionale de specialitate, tehnice şi ştiinţifice.
ART. 6
Punerea în aplicare a acordului-cadru
1. În vederea coordonãrii mãsurilor de realizare a prevederilor prezentului acord-cadru şi a asigurãrii celor mai bune condiţii de aplicare, pãrţile vor stabili o comisie mixtã compusa din reprezentanţi ai instituţiilor interesate în cooperarea tehnica şi ştiinţificã dintre cele doua tari.
2. Comisia mixtã se va reuni la fiecare 2 ani, alternativ în oraşul Bucureşti şi în oraşul Santiago de Chile, pentru:
a) evaluarea şi definirea domeniilor prioritare în care se pot realiza proiecte specifice de cooperare tehnica şi ştiinţificã;
b) analiza, evaluarea, aprobarea şi revizuirea programelor de cooperare tehnica şi ştiinţificã;
c) supravegherea bunei desfasurari a realizãrii prevederilor prezentului acord-cadru şi comunicarea cãtre pãrţi a recomandãrilor care se apreciazã ca sunt necesare;
d) supravegherea continuãrii proiectelor aprobate şi luarea mãsurilor necesare în vederea realizãrii lor în perioada prevãzutã.
3. Pãrţile îşi pot propune reciproc, oricând, proiecte specifice de cooperare tehnica şi ştiinţificã spre studiu şi aprobare. De asemenea, pãrţile pot convoca, de comun acord şi când considera necesar, sesiuni extraordinare ale comisiei mixte.
4. Comisia mixtã va conveni un protocol bienal de activitãţi, în care vor fi stabilite obiectivele specifice, resursele financiare şi tehnice şi programele de lucru ce urmeazã sa fie îndeplinite.
ART. 7
Instrumente şi mijloace pentru realizarea cooperãrii
1. Pãrţile vor lua mãsurile necesare pentru intrarea în ţara, şederea şi ieşirea din ţara a personalului care, în mod oficial, este implicat în derularea proiectelor de cooperare. Acest personal se va supune reglementãrilor în vigoare în ţara primitoare şi nu se poate angaja în alte activitãţi în afarã funcţiilor sale fãrã autorizarea prealabilã a celor doua pãrţi.
2. Echipamentele, materialele şi instrumentele livrate sub orice forma unei pãrţi de cãtre cealaltã parte în cadrul prezentului acord-cadru vor fi exceptate de obligaţiile de vama şi de alte prevederi privind importul lor, conform legislaţiei în vigoare din fiecare ţara.
ART. 8
Dispoziţii financiare
1. Cheltuielile pentru schimburile de experţi, oameni de ştiinţa şi alţi specialişti, care rezulta din prezentul acord-cadru, vor fi suportate dupã cum urmeazã: partea trimitatoare va plati transportul internaţional între capitalele celor doua state, iar partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern pe teritoriul tarii gazda, în conformitate cu programul de lucru, şi cheltuielile de şedere (cazare, diurna), conform înţelegerilor dintre partenerii de cooperare şi reglementãrilor legale în vigoare în fiecare stat.
2. Pãrţile, de comun acord, pot invita terţe pãrţi sa coopereze în cadrul programelor şi proiectelor ştiinţifice desfãşurate în baza prezentului acord-cadru, costurile acestor participari fiind acoperite de terta parte, în cazul în care cele doua pãrţi nu au convenit altfel în scris.
3. Pãrţile pot solicita finanţarea şi participarea organismelor internaţionale la executarea de programe şi proiecte ce se realizeazã în cadrul prezentului acord-cadru.
ART. 9
Intrarea în vigoare şi durata
1. Prezentul acord-cadru va intra în vigoare la data ultimei notificãri la care una dintre pãrţi notifica celeilalte, pe cale diplomaticã, îndeplinirea formalitãţilor pentru aprobarea sa interna.
2. Acordul-cadru va avea o valabilitate de 5 ani şi se va prelungi în mod tacit pentru perioade egale, cu condiţia ca nici una dintre pãrţi sa nu îl fi denunţat în scris, pe cale diplomaticã, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei respective.
3. Prezentul acord-cadru poate fi modificat de cãtre pãrţi de comun acord. Modificãrile convenite vor intra în vigoare conform aceleiaşi proceduri prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol.
4. În cazul în care prezentul acord-cadru îşi înceteazã valabilitatea, programele şi proiectele în execuţie vor fi finalizate, cu excepţia cazurilor în care pãrţile convin în alt mod.
Încheiat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi spaniola, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Andrei Plesu,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Chile,
Mariano Fernandez Amunategui,
ministru ad-interim al afacerilor externe

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016