Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.229 din 6 decembrie 2010  privind transmiterea, fara plata, in proprietatea unitatilor de cult detinatoare a unor imobile aflate in domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.229 din 6 decembrie 2010 privind transmiterea, fara plata, in proprietatea unitatilor de cult detinatoare a unor imobile aflate in domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 10 alin. (2) şi al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi <>art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unitãţilor de cult,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Datele de identificare ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 155007, 155008, 155009, 155010 şi 155012 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuitã a unor unitãţi de cult deţinãtoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 3
    Imobilele prevãzute la art. 2 se transmit, fãrã platã, în proprietatea unitãţilor de cult deţinãtoare, în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bazã de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi unitãţile de cult deţinãtoare, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 5
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se modificã corespunzãtor <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                           Daniela Nicoleta Andreescu

                      Secretariatul de Stat pentru Culte,
                             Nicolae Adrian Lemeni,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 6 decembrie 2010.
    Nr. 1.229.


    ANEXA 1


                             DATELE DE IDENTIFICARE
                  ale imobilelor aparţinând domeniului public
                      al statului care au fost modificate

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
    A - cod de clasificare
    B - anul dobândirii/dãrii în folosinţã
┌───┬──────┬───────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬────┬────────────┬──────┐
│Nr.│Nr. │ │ │ Denumirea │ │Descrierea │Tipul │
│crt│M.F.P.│ A │Descrierea tehnicã ├──────────────────────┬───────────┤ B │juridicã │bunu- │
│ │ │ │ │ Adresa │Valoarea de│ ├────────────┤lui │
│ │ │ │ │ │inventar │ │În adminis- │ │
│ │ │ │ │ │(în lei) │ │trare/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │concesiune │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤
│ 1.│155008│8.29.06│Clãdire + teren │Municipiul Miercurea- │ 1 │1994│Administrare│Imobil│
│ │ │ │Sc (P+2) = 415 m² │Ciuc, str. Patriarh │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 1.311,01 m² │Miron Cristea nr. 5, │ │ │ │ │
│ │ │ │S teren = 2.094 m² │judeţul Harghita │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤
│ 2.│155012│8.29.06│Clãdire + teren │Municipiul Alba Iulia,│240.404.424│1995│Administrare│Imobil│
│ │ │ │Sc = 589,59 m² │str. Vasile Goldiş │ │ │ │ │
│ │ │ │Su totalã = 2.440,3 m² │nr. 11 A, judeţul Alba│ │ │ │ │
│ │ │ │Sd totalã = 2.947,95 m²│ │ │ │ │ │
│ │ │ │S teren = 640 m² │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤
│ 3.│155009│8.29.06│Clãdire + teren │Municipiul Sfântu │ 4.947.000│1995│Administrare│Imobil│
│ │ │ │Sc = 328 m² │Gheorghe, Str. Şcolii │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 3.940,80 m² │nr. 2, judeţul Covasna│ │ │ │ │
│ │ │ │S teren = 546 m² │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤
│ 4.│155010│8.29.06│Clãdire + teren │Municipiul Miercurea- │365.342.646│1995│Administrare│Imobil│
│ │ │ │Sc (S+P+1) = 556 m² │Ciuc, str. Patriarh │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 1.080 m² │Miron Cristea nr. 5, │ │ │ │ │
│ │ │ │S teren = 1.365 m² │judeţul Harghita │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤
│ 5.│155007│8.29.06│Clãdire + teren │Municipiul Bucureşti, │ 1 │1996│Administrare│Imobil│
│ │ │ │S teren = 17.690,32 m²│Aleea Dealul │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc totalã = 4.374,08 m²│Mitropoliei nr. 25, │ │ │ │ │
│ │ │ │S sediu administrativ │sectorul 4 │ │ │ │ │
│ │ │ │C1 (Palatul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parlamentului) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Camera Deputaţilor = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4.172,48 m² │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C2 (la sol)= │ │ │ │ │ │
│ │ │ │132,17 m² │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C3 (la sol)= │ │ │ │ │ │
│ │ │ │28,79 m² │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C4 (la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sol)=18,60 m² │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C5 (la sol)= │ │ │ │ │ │
│ │ │ │22,04 m² │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴───────┴───────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────┴────────────┴──────┘
    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
                  ale imobilelor care se transmit, fãrã platã,
                 în proprietatea unitãţilor de cult deţinãtoare


┌───┬───────┬──────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr.│Nr. │Denu- │ │ │Baza legalã │Unitatea de │
│crt│M.F.P. │mirea │ │ │a deţinerii │cult care │
│ │ │bunu- │ Descrierea tehnicã │ Adresa imobilului │în adminis- │deţine bunul│
│ │ │lui │ │ │trare/ │în folosinţã│
│ │ │imobil│ │ │folosinţã │gratuitã │
│ │ │ │ │ │gratuitã │ │
├───┼───────┼──────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1.│155008 │Imobil│Clãdire + teren │Municipiul Miercurea-Ciuc, │Hotãrârea │Episcopia │
│ │8.29.06│ │Sc (P+2) = 415 m² │str. Patriarh Miron Cristea│Guvernului │Covasnei │
│ │ │ │Sd = 1.311,01 m² │nr. 5, judeţul Harghita │nr. 379/1994│şi Harghitei│
│ │ │ │S teren = 2.094 m² │ │ │ │
│ │ │ │Valoare de inventar (lei) = 1│ │ │ │
│ │ │ │- conform C.F nr. 52.780/2010│ │ │ │
├───┼───────┼──────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 2.│155012 │Imobil│Clãdire + teren │Municipiul Alba Iulia, str.│Hotãrârea │Arhiepisco- │
│ │8.29.06│ │Sc = 589,59 m² │Vasile Goldiş nr. 11 A, │Guvernului │pia Alba │
│ │ │ │Su totalã = 2.440,3 m² │judeţul Alba │nr. 444/1995│Iuliei │
│ │ │ │Sd totalã = 2.947,95 m² │ │ │ │
│ │ │ │S teren = 640 m² │ │ │ │
│ │ │ │Valoare de inventar (lei) = │ │ │ │
│ │ │ │240.404.424 │ │ │ │
│ │ │ │- conform C.F nr. 79.094/2010│ │ │ │
├───┼───────┼──────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.│155009 │Imobil│Clãdire + teren │Municipiul Sfântu Gheorghe,│Hotãrârea │Episcopia │
│ │8.29.06│ │Sc = 328 m² │Str. Şcolii nr. 2, judeţul │Guvernului │Covasnei şi │
│ │ │ │Sd = 3.940,80 m² │Covasna │nr. 465/1995│Harghitei │
│ │ │ │S teren = 546 m² │ │ │ │
│ │ │ │Valoare de inventar (lei) = │ │ │ │
│ │ │ │4.947.000 │ │ │ │
│ │ │ │- conform C.F nr. 23.074/2010│ │ │ │
│ │ │ │şi C.F. nr. │ │ │ │
│ │ │ │23.074-C1-U10/2010 │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 4.│155010 │Imobil│Clãdire + teren │Municipiul Miercurea-Ciuc, │Hotãrârea │Episcopia │
│ │8.29.06│ │Sc (S+P+1) = 556 m² │str. Patriarh Miron Cristea│Guvernului │Covasnei şi │
│ │ │ │Sd = 1.080 m² │nr. 5, judeţul Harghita │nr. 466/1995│Harghitei │
│ │ │ │S teren = 1.365 m² │ │ │ │
│ │ │ │Valoare de inventar (lei) = │ │ │ │
│ │ │ │365.342.646 │ │ │ │
│ │ │ │- conform C.F nr. 52.780/2010│ │ │ │
├───┼───────┼──────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.│155007 │Imobil│Clãdire + teren │Municipiul Bucureşti, Aleea│Hotãrârea │Patriarhia │
│ │8.29.06│ │S teren = 17.690,32 m² │Dealul Mitropoliei nr. 25, │Guvernului │Românã │
│ │ │ │Sc totalã = 4.374,08 m² │sectorul 4 │nr. 941/1996│ │
│ │ │ │S sediu administrativ C1 │ │ │ │
│ │ │ │(Palatul Parlamentului) │ │ │ │
│ │ │ │Camera Deputaţilor = │ │ │ │
│ │ │ │4.172,48 m² │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C2 (la sol)= │ │ │ │
│ │ │ │132,17 m² │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C3 (la sol)= 28,79 m²│ │ │ │
│ │ │ │S anexa C4 (la sol) = │ │ │ │
│ │ │ │18,60 m² │ │ │ │
│ │ │ │S anexa C5 (la sol) = │ │ │ │
│ │ │ │22,04 m² │ │ │ │
│ │ │ │Valoare de inventar (lei) = 1│ │ │ │
│ │ │ │- conform C.F nr. 60.693/2010│ │ │ │
└───┴───────┴──────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┘                                       -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice