Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.226 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.226 din 10 octombrie 2007  pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.226 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 11 şi <>art. 26 alin. (2) teza finalã din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) art. 2, lit. a), b), c) şi f) ale art. 4, alin. (1) al art. 13, <>art. 14, 15 şi 16 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005.
ART. 4
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 1 februarie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


────────────────
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan

Ministrul justiţiei,
Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu Dordea,
subsecretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 octombrie 2007.
Nr. 1.226.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Au dreptul sã iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptãrii/aprobãrii de cãtre Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, urmãtoarele autoritãţi publice:
a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autoritãţile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a cãror subordine sau coordonare se aflã;
c) prefecţii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 2
Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice şi al proiectelor de acte normative este structurat în douã etape:
a) reuniunea pregãtitoare şedinţei Guvernului care asigurã coordonarea procesului de elaborare, consultare şi avizare pentru documentele de politici publice şi acte normative la nivel interministerial;
b) şedinţa Guvernului care marcheazã încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor proiecte.

CAP. II
Documentele de politici publice

ART. 3
(1) Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul cãrora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în <>Hotãrârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunãtãţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale.
(2) Documentele de politici publice includ şi informaţii cu privire la evaluarea impactului, mãsurile de monitorizare, evaluare şi implementare a soluţiilor identificate.
(3) Documentele de politici publice, definite şi structurate conform dispoziţiilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 870/2006 şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, sunt:
a) strategia;
b) planul;
c) propunerea de politici publice.
ART. 4
(1) Documentele de politici publice se iniţiazã, se elaboreazã, se adoptã şi se aplicã în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 870/2006 , ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 775/2005 , precum şi ale prezentului regulament.
(2) În vederea elaborãrii proiectelor de documente de politici publice, în cadrul fiecãrei autoritãţi publice prevãzute la art. 1 se constituie, prin dispoziţie a conducãtorilor acestora, grupuri de lucru în componenţa cãrora sunt desemnaţi jurişti, specialişti in domeniul afacerilor europene, specialişti în domeniul politicilor publice, precum şi specialişti din compartimentele corespunzãtoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.
(3) Grupul de lucru prevãzut la alin. (2) întocmeşte o primã formã a proiectului de document de politici publice, care este prezentatã conducãtorului autoritãţii publice iniţiatoare ori persoanei desemnate prin dispoziţie a acestuia.

CAP. III
Actele normative

ART. 5
Proiectele de acte normative se iniţiazã, se elaboreazã, se adoptã şi se aplicã în conformitate cu Constituţia României, republicatã, cu dispoziţiile <>Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 90/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobãrii Guvernului, cu principiile ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
ART. 6
(1) Potrivit Constituţiei României, Guvernul adoptã hotãrâri şi ordonanţe.
(2) Hotãrârile Guvernului se emit pentru organizarea executãrii legilor.
(3) Ordonanţele emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adoptã numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevãzute de aceasta.
(4) Ordonanţele de urgenţã se adoptã în condiţiile prevãzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţia României, republicatã.
(5) Guvernul îşi exercitã iniţiativa legislativã potrivit Constituţiei României, prin însuşirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autoritãţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.
ART. 7
(1) În vederea elaborãrii proiectelor de acte normative, în cadrul fiecãrei autoritãţi publice prevãzute la art. 1 se constituie, prin dispoziţie a conducãtorilor acestora, grupuri de lucru în componenţa cãrora sunt desemnaţi jurişti, specialişti în domeniul afacerilor europene, specialişti în domeniul politicilor publice, precum şi specialişti din compartimentele corespunzãtoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.
(2) Grupul de lucru prevãzut la alin. (1) întocmeşte o primã formã a proiectului de act normativ, care este prezentatã conducãtorului autoritãţii publice iniţiatoare ori persoanei desemnate prin dispoziţie a acestuia.
(3) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritãţile publice iniţiatoare au obligaţia sã respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevãzute de <>Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã.
(4) Pentru asigurarea consultãrilor preliminare cu partenerii sociali, autoritãţile publice iniţiatoare au obligaţia sã supunã proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Pentru asigurarea consultãrilor preliminare cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, autoritãţile publice iniţiatoare au obligaţia transmiterii proiectelor de acte normative preşedinţilor structurilor asociative, în conformitate cu dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
ART. 8
Proiectele de acte normative trebuie însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare elaborate conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 9
(1) Proiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare se elaboreazã pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau Guvern.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã:
a) actelor cu caracter individual care au ca obiect exclusiv:
- numiri şi revocãri din funcţie;
- stabilirea unor date;
- aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;
- aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, a rectificãrii acestora, precum şi a normativelor de cheltuieli, pentru cazurile prevãzute de lege;
- acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţã;
- alocarea de fonduri de la bugetul de stat, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul Naţional de Dezvoltare;
- aprobarea finanţãrii de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;
- aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune;
- schimbarea regimului juridic al unor imobile;
b) legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice;
c) actelor normative prin intermediul cãrora se asigurã compatibilizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitarã;
d) actelor normative iniţiate ca urmare a aprobãrii de cãtre Guvern a tezelor prealabile elaborate în condiţiile <>art. 26 din Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) actelor normative prin care se ratificã, aprobã, aderã sau acceptã un tratat, în conformitate cu <>Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
f) actelor normative prin care se aprobã norme metodologice prevãzute prin lege.

CAP. IV
Alte documente

ART. 10
Pentru a exprima punctul de vedere oficial al României în faţa instituţiilor Uniunii Europene, iniţiatorul elaboreazã un document de poziţie naţionalã.
ART. 11
Tratatele internaţionale se negociazã şi se semneazã de cãtre persoanele desemnate în acest scop, în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 590/2003 privind tratatele.
ART. 12
(1) Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare iniţierea negocierii şi/sau semnãrii unui tratat internaţional, respectiv suspendarea aplicãrii unui tratat, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 590/2003 .
(2) Memorandumul poate fi elaborat şi în cazul în care este necesarã o decizie a Guvernului într-o anumitã problematicã. Memorandumul va fi avizat de instituţiile implicate şi va cuprinde descrierea respectivei probleme şi propuneri pentru rezolvarea acesteia.
(3) Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se publicã în Monitorul Oficial al României.
ART. 13
(1) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile <>art. 26 şi urmãtoarele din Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se elaboreazã şi se aprobã teze prealabile, conform structurii prevãzute la art. 14.
(2) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care nu s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile <>art. 26 din Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se elaboreazã documente de politici publice, astfel cum sunt acestea definite de prezentul regulament.
ART. 14
Tezele prealabile, supuse aprobãrii Guvernului, se referã în principal la:
a) informaţii generale relevante;
b) rezultatele cercetãrilor, studiilor şi documentãrilor ştiinţifice efectuate;
c) componenţa comisiei de elaborare conform dispoziţiilor <>art. 26 din Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) descrierea succintã a soluţiilor şi a variantelor propuse de actul normativ preconizat;
e) descrierea impactului social şi economic asupra mediului de afaceri sau asupra mediului înconjurãtor, dupã caz;
f) prezentarea succintã a conţinutului proiectului de cod propus sau al altor proiecte de legi complexe;
g) descrierea, în funcţie de specificul prevederilor incluse, a capitolelor sau a secţiunilor de prevederi legale propuse, a aspectelor care urmeazã sã fie reglementate;
h) descrierea activitãţilor planificate pentru desfãşurarea discuţiilor publice;
i) prezentarea informaţiilor privind estimãrile financiare;
j) concordanţa cu legislaţia comunitarã şi cu cea naţionalã;
k) mãsuri de implementare a modificãrilor propuse;
l) rezultate aşteptate în urma implementãrii modificãrilor propuse.
ART. 15
(1) Nota se elaboreazã şi se transmite Guvernului de cãtre iniţiator în scopul raportãrii şi al informãrii cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementãrii documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative.
(2) Înaintea prezentãrii notei în cadrul şedinţei Guvernului, aceasta se transmite de cãtre iniţiator Cabinetului Primului-Ministru.
ART. 16
(1) Proiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat şi supus Guvernului spre aprobare de cãtre Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, în condiţiile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.
(2) Dupã aprobarea în şedinţa Guvernului, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul transmite punctul de vedere la Camera Deputaţilor sau la Senat, dupã caz.

CAP. V
Statutul, componenţa, organizarea şi desfãşurarea reuniunii de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului

ART. 17
(1) Reuniunea de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului este organizatã de Secretariatul General al Guvernului şi condusã de secretarul general al Guvernului sau de un reprezentant desemnat de acesta.
(2) Reuniunea de lucru pregãtitoare are loc sãptãmânal. Agenda de lucru a reuniunii pregãtitoare este elaboratã de Secretariatul General al Guvernului.
ART. 18
(1) La reuniunea de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului participã reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai Secretariatului General al Guvernului, miniştrilor, miniştrilor de stat, miniştrilor-delegaţi cu însãrcinãri speciale pe lângã primul-ministru, prevãzuţi în lista Guvernului pentru care Parlamentul a acordat votul de încredere, precum şi consilieri de stat ai primului-ministru, denumiţi în continuare membri permanenţi.
(2) La reuniunea de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului participã, în calitate de membri permanenţi, şi reprezentanţii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului ai cãror conducãtori nu au calitatea de membri ai Guvernului.
(3) Secretarul general al Guvernului poate invita la reuniunea de lucru pregãtitoare şi alte persoane în vederea participãrii la dezbateri.
ART. 19
(1) Hotãrârile din cadrul reuniunii pregãtitoare se iau de secretarul general al Guvernului sau reprezentantul acestuia care conduce şedinţa.
(2) În cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului se discutã şi se iau hotãrâri privind:
a) aprobarea listei proiectelor pentru care au fost obţinute toate avizele, precum şi a celorlalte documente care urmeazã a fi înscrise în proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului;
b) stabilirea unei forme finale a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice asupra cãrora nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare şi avizare;
c) reformularea sau retragerea proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ în condiţiile art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) şi art. 42 alin. (5);
d) analizarea situaţiei proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate, precum şi a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificãrilor aprobate de Guvern;
e) anunţarea proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative, în vederea demarãrii procedurii de consultare;
f) desemnarea instituţiilor a cãror consultare şi al cãror aviz sunt obligatorii, altele decât cele prevãzute în art. 25 şi 26;
g) stabilirea perioadei pentru consultare, în condiţiile dispoziţiilor art. 28, şi a termenului de avizare, în cazul proiectelor de ordonanţã de urgenţã;
h) analizarea şi luarea unei hotãrâri cu privire la necesitatea întocmirii instrumentului de prezentare şi motivare în conformitate cu structura prevãzutã de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.361/2006 ;
i) retragerea proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative al cãror termen de consultare sau avizare a expirat;
j) alte aspecte.
ART. 20
Agenda reuniunii de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului este structuratã astfel:
a) partea A:
- punctul I - proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului cuprinzând: lista proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate şi a altor documente;
- punctul II - lista proiectelor de acte normative şi alte documente transmise la Secretariatul General al Guvernului şi neincluse în proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului;
- punctul III - lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice asupra cãrora nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare şi avizare;
- punctul IV - lista proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ conform art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) şi art. 42 alin. (5);
- punctul V - lista proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate, precum şi a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificãrilor aprobate de Guvern;
- punctul VI - alte aspecte, inclusiv informarea privind sarcinile încredinţate ministerelor şi altor autoritãţi publice;
b) partea B:
- punctul I - lista proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative care urmeazã sã fie anunţate;
- punctul II - lista proiectelor de documente de politici publice şi acte normative aflate încã pe circuitul de consultare sau avizare la expirarea termenelor stabilite prin prezentul regulament.
ART. 21
(1) Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru pregãtitoare membrilor permanenţi şi participanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de reuniunea pregãtitoare.
(2) Agenda reuniunii de lucru pregãtitoare este aprobatã de secretarul general al Guvernului.

CAP. VI
Procedura de anunţare

ART. 22
(1) Anunţarea proiectelor de documente de politici publice şi/sau a proiectelor de acte normative marcheazã începutul etapei de consultare.
(2) Pentru a anunţa un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ, iniţiatorul transmite Secretariatului General al Guvernului, atât în original, cât şi în format electronic/PDF, o cerere, conform formularului prevãzut în anexa nr. 1, numai dupã însuşirea acestuia, prin semnare, de cãtre conducãtorul autoritãţii publice iniţiatoare şi, dupã caz, de cãtre ministrul de stat coordonator.
(3) Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente, dupã caz:
a) proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ;
b) instrumentul de prezentare şi motivare întocmit conform prevederilor legale în vigoare;
c) tabelul de concordanţã între actul comunitar propus sã fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare;
d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusã, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificãri şi/sau completãri ale actelor normative în vigoare.
(4) Proiectele sunt transmise pentru a fi înregistrate la Secretariatul General al Guvernului cu cel puţin 4 zile lucrãtoare înainte de reuniunea de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului.
(5) Secretariatul General al Guvernului verificã respectarea prevederilor art. 9, în vederea înscrierii proiectului de act normativ în partea B, punctul I al agendei reuniunii de lucru pregãtitoare a şedinţei Guvernului.
(6) Nerespectarea dispoziţiilor art. 9 se constatã de cãtre Secretariatul General al Guvernului şi se comunicã iniţiatorului în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului.
(7) Proiectele de acte normative şi proiectele de documente de politici publice care nu corespund condiţiilor de formã prevãzute de reglementãrile în vigoare vor fi restituite iniţiatorilor de cãtre Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.
(8) Cererea prevãzutã la alin. (2), primitã de Secretariatul General al Guvernului dupã termenul de 4 zile lucrãtoare înainte de reuniunea de lucru pregãtitoare, va fi inclusã în proiectul agendei reuniunii de lucru pregãtitoare din urmãtoarea sãptãmânã.
(9) Secretariatul General al Guvernului publicã proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative înscrise în cererea de anunţare, precum şi documentele care le însoţesc pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de reuniunea de lucru pregãtitoare în care urmeazã sã fie anunţate.
ART. 23
Un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ anunţat anterior poate fi retras în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare, la solicitarea autoritãţii publice iniţiatoare, urmând sã fie eliminate de pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului în termen de douã zile lucrãtoare de la data retragerii.

CAP. VII
Procedura de consultare

ART. 24
(1) Dupã anunţare, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare întocmite, dacã este cazul, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.361/2006 , sunt supuse procedurii de consultare de cãtre iniţiator.
(2) Prin grija iniţiatorului, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative sunt transmise instituţiilor ce urmeazã a fi consultate, însoţite de o adresã de înaintare, elaboratã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 25
Iniţiatorul are obligaţia de a se consulta cu urmãtoarele ministere şi instituţii publice cu privire la proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative anunţate:
a) Ministerul Economiei şi Finanţelor - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi acte normative cu impact financiar;
b) Secretariatul General al Guvernului - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative care necesitã instrument de prezentare şi motivare conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.361/2006 ;
c) Ministerul Afacerilor Externe - pentru toate tratatele internaţionale sau proiectele de astfel de tratate, precum şi pentru memorandumurile elaborate în condiţiile <>Legii nr. 590/2003 ;
d) Departamentul pentru Afaceri Europene - pentru proiectele de acte normative care transpun în legislaţia naţionalã actele normative comunitare;
e) Curtea de Conturi, conform art. 140 din Constituţia României, republicatã, referitor la proiectele de acte normative privind modul de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, şi conform art. 11 lit. o) şi <>art. 42 din Legea nr. 90/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazurile în care Guvernul şi ministerele propun înfiinţarea unor organe de specialitate în subordinea lor;
f) Consiliul Concurenţei - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi de acte normative cu impact în domeniul concurenţei sau al ajutorului de stat;
g) aparatele de lucru ale miniştrilor de stat, ministere şi alte autoritãţi publice desemnate în condiţiile art. 19 alin. (2) lit. f).
ART. 26
Iniţiatorul are obligaţia de a supune consultãrii şi instrumentul de prezentare şi motivare întocmit conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.361/2006 pentru proiectele de acte normative anunţate. La examinarea instrumentului de prezentare şi motivare care însoţeşte un proiect de act normativ, autoritãţile publice prezintã un punct de vedere, în funcţie de competenţele care le revin, în ceea ce priveşte pãrţile instrumentului de prezentare şi motivare, dupã cum urmeazã:
a) Secretariatul General al Guvernului - pe ansamblul secţiunilor, în special secţiunea a 2-a, a 6-a şi a 8-a;
b) Ministerul Economiei şi Finanţelor, atunci când este consultat - secţiunea a 3-a şi secţiunea a 4-a;
c) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de anse şi Ministerul Sãnãtãţii Publice, atunci când sunt consultate - secţiunea a 3-a pct. 3;
d) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, atunci când este consultat - secţiunea a 3-a pct. 4;
e) Departamentul pentru Afaceri Europene, atunci când este consultat - secţiunea a 5-a pct. 2, 3, 4;
f) Ministerul Afacerilor Externe, atunci când este consultat - secţiunea a 5-a pct. 5;
g) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, atunci când este consultat - secţiunea a 6-a pct. 3 şi secţiunea a 8-a.
ART. 27
(1) Pentru fiecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum şi pentru structura şi conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare aferent, autoritãţile publice consultate prezintã iniţiatorului un punct de vedere în scris.
(2) Punctul de vedere constã în observaţii şi propuneri care privesc aspectele de fond din aria proprie de competenţã.
(3) Punctul de vedere este semnat de conducãtorul instituţiei, de un secretar de stat sau de cãtre secretarul general. Adresa de înaintare a punctului de vedere cuprinde şi datele persoanei de contact desemnate.
ART. 28
(1) Perioada pentru consultare este de 15 zile lucrãtoare de la data reuniunii de lucru pregãtitoare în cadrul cãreia proiectul a fost anunţat, dacã în cadrul reuniunii nu se stabileşte un alt termen, la solicitarea iniţiatorului, termen care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) Perioada de consultare se desfãşoarã în douã etape, dupã cum urmeazã:
a) în prima etapã, iniţiatorul primeşte şi analizeazã toate punctele de vedere prezentate şi întocmeşte declaraţia de obiecţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
b) în a doua etapã, declaraţia de obiecţii este retransmisã instituţiilor a cãror consultare este obligatorie pentru formularea punctelor de vedere finale, iniţiatorul având obligaţia de a actualiza declaraţia de obiecţii.
(3) Durata celor douã etape se propune de cãtre iniţiator şi se decide în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare în care proiectul a fost anunţat.
(4) Dupã expirarea perioadei de consultare şi dacã nu existã niciun rãspuns din partea autoritãţilor publice consultate, se considerã cã instituţia în cauzã nu are de formulat observaţii sau propuneri privind proiectele trimise spre consultare.
ART. 29
(1) În cazul în care iniţiatorul nu este de acord total/parţial cu punctul de vedere exprimat de autoritãţile publice consultate, acesta va convoca şi va conduce o şedinţã de consultare interinstituţionalã. edinţa de consultare interinstituţionalã se poate desfãşura şi în cadrul consiliului interministerial din domeniul respectiv.
(2) Şedinţa de consultare interinstituţionalã va fi organizatã în termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de consultare.
(3) Iniţiatorul convoacã cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de şedinţã toate autoritãţile publice care au transmis puncte de vedere. Convocarea este însoţitã de proiectul de document de politici publice actualizat sau de proiectul de act normativ actualizat şi instrumentul de prezentare şi motivare al acestuia, precum şi de declaraţia de obiecţii.
(4) Procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionalã este întocmit potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4 şi este semnat de participanţi.
(5) Absenţa de la şedinţa de consultare interministerialã se considerã refuz de a-şi susţine punctul de vedere, instituţia în cauzã nemaiputând sã avizeze proiectele cu observaţii.
ART. 30
Dupã şedinţa de consultare interinstituţionalã iniţiatorul:
a) transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreunã cu setul de documente însoţitoare, dacã în cadrul şedinţei interinstituţionale s-a ajuns la un acord;
b) transmite Secretariatului General al Guvernului pentru discutarea în cadrul primei reuniuni de lucru pregãtitoare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreunã cu setul de documente însoţitoare, dacã în cadrul şedinţei interinstituţionale nu s-a ajuns la un acord.

CAP. VIII
Procedura de avizare

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 31
Dacã în urma procesului de consultare niciuna dintre autoritãţile publice consultate nu a avut observaţii şi/sau propuneri, iniţiatorul transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de consultare.
ART. 32
În cazul în care pe parcursul consultãrilor au fost formulate observaţii şi/sau propuneri, iar iniţiatorul le ia în considerare în totalitate, acesta va trimite proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare şi de declaraţia de obiecţii, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de consultare, spre avizare.
ART. 33
(1) Instituţiile publice avizatoare trebuie sã transmitã proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ avizat, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la primirea acestuia. Termenul de avizare pentru Ministerul Justiţiei, Departamentul pentru Afaceri Europene şi Ministerul Economiei şi Finanţelor este de 7 zile lucrãtoare de la primirea acestuia.
(2) Dacã în cursul procesului de consultare autoritãţile publice avizatoare nu au formulat observaţii şi/sau propuneri, acestea nu pot da aviz cu observaţii, cu excepţia Ministerului Justiţiei, Departamentului pentru Afaceri Europene şi Ministerului Economiei şi Finanţelor. În acest caz se va preciza în instrumentul de prezentare şi motivare "Aviz cu observaţii", proiectul fiind restituit iniţiatorului însoţit de argumentaţia necesarã.
(3) Depãşirea termenelor prevãzute la alin. (1) sau restituirea proiectului fãrã semnarea instrumentului de prezentare şi motivare sau fãrã precizarea în cadrul acestuia "Aviz cu observaţii" sau "Aviz negativ", potrivit alin. (2) şi alin. (9) lit. b) şi c), reprezintã aviz tacit, fãrã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi de cãtre iniţiator.
(4) Proiectele de documente de politici publice se transmit Secretariatului General al Guvernului în original, împreunã cu o copie, numai dupã obţinerea tuturor avizelor autoritãţilor publice interesate. Secretariatul General al Guvernului emite un aviz conform cu privire la respectarea standardelor şi procedurilor prevãzute de legislaţia în vigoare pentru elaborarea documentelor de politici publice, încheind operaţiunile din etapa de avizare.
(5) Secretariatul General al Guvernului emite avizul conform prevãzut la alin. (4), în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea proiectului de document de politici publice. Depãşirea termenului sau restituirea proiectului de document de politici publice fãrã precizarea "Aviz cu observaţii" sau "Aviz negativ", reprezintã aviz tacit, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãţi de cãtre iniţiator.
(6) Dupã primirea avizelor solicitate în condiţiile prezentului articol, proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare Departamentului pentru Afaceri Europene, ca penultimã instituţie avizatoare, însoţite de tabelul de concordanţã între actul comunitar propus sã fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original, împreunã cu o copie, numai dupã obţinerea tuturor avizelor autoritãţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei avizeazã proiectele exclusiv din punctul de vedere al legalitãţii, încheind operaţiunile din etapa de avizare. Proiectele de acte normative vor fi însoţite de toate documentele necesare, inclusiv de tabelul de concordanţã şi tabelul comparativ, dacã este cazul.
(8) Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul actelor cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv:
a) numiri şi revocãri din funcţie;
b) stabilirea unor date;
c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;
d) aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, pentru cazurile prevãzute de lege, şi a rectificãrii acestora;
e) acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţã;
f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor instituţiilor publice din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul Naţional de Dezvoltare;
g) aprobarea finanţãrii de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;
h) aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune.
(9) În urma analizãrii proiectului de act normativ potrivit alin. (7), Ministerul Justiţiei poate transmite iniţiatorului proiectul:
a) avizat favorabil, fãrã observaţii;
b) avizat favorabil cu observaţii şi propuneri, în situaţia în care, deşi au fost comunicate observaţiile şi propunerile la proiect, acestea nu au fost însuşite de iniţiator;
c) avizat negativ, în situaţia în care proiectul încalcã principiile şi/sau prevederile constituţionale, ordinea de drept, tratatele la care România este parte, acquis-ul comunitar, precum şi în cazul depãşirii limitelor legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În aceste situaţii, proiectul se va restitui cu argumentaţia corespunzãtoare, precizându-se în instrumentul de prezentare şi motivare "Aviz negativ".
(10) În situaţia în care Ministerul Justiţiei, Departamentul pentru Afaceri Europene sau Ministerul Economiei şi Finanţelor avizeazã proiectul de act normativ cu observaţii, iniţiatorul îl transmite Secretariatului General al Guvernului însoţit de o notã justificativã care cuprinde modalitatea însuşirii sau, dupã caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor. O copie a notei justificative se transmite de iniţiator instituţiei care a avizat proiectul cu observaţii.
(11) În situaţia avizului negativ prevãzut de alin. (9) lit. c), proiectul de act normativ va fi inclus pe agenda reuniunii de lucru pregãtitoare, în vederea modificãrii sau retragerii acestuia.
ART. 34
(1) Iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative, semnate, în original, pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţite de o adresã care sã cuprindã proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
(2) Certificarea se realizeazã prin aplicarea ştampilei iniţiatorului, pe fiecare paginã, fãrã a se suprapune pe text, iar pentru forma electronicã, prin semnãturã electronicã.
(3) Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul autoritãţii publice iniţiatoare, care vor avea dreptul la semnãturã electronicã.
(4) Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise în condiţiile prevãzute la alin. (1), precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile prezentate în formã scrisã şi în formã electronicã certificatã.
(5) Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurenţei se transmit Secretariatului General al Guvernului numai dupã obţinerea acestui aviz de cãtre iniţiator.
(6) Pentru proiectele de acte normative, Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndatã urmãtoarele avize:
a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmeazã sã fie emis potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:
- 24 de ore pentru proiectele de ordonanţe de urgenţã;
- 2 zile, pentru proiectele de legi care urmeazã sã fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedurã de urgenţã;
- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative;
b) avizul Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, în cazul proiectelor de acte normative pentru care potrivit legii este necesar avizul acestei instituţii;
c) avizul Consiliului Economic şi Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevãzute de <>art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care va fi emis, potrivit legii, în termen de:
- 10 zile calendaristice de la primirea solicitãrii, în cazul proiectelor de hotãrâri, de ordonanţe şi de legi ordinare;
- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitãrii, în cazul proiectelor de legi organice.
(7) Pentru proiectele de documente de politici publice, Secretariatul General al Guvernului solicitã de îndatã analizarea şi avizarea acestora de la:
a) Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii, în condiţiile <>Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii;
b) Consiliul Economic şi Social, în condiţiile <>Legii nr. 109/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(8) Secretariatul General al Guvernului verificã îndeplinirea condiţiilor de formã ale fiecãrui proiect de act normativ sau document de politici publice, inclusiv respectarea normelor de tehnicã legislativã prevãzute de <>Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(9) Dacã în urma examinãrii proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative se constatã nerespectarea cerinţelor de formã, Secretariatul General al Guvernului întocmeşte o notã cuprinzând observaţii şi propuneri, pe care o supune atenţiei iniţiatorului.
ART. 35
Autoritãţile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate sã furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele şi în condiţiile stabilite de <>Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicatã.
ART. 36
(1) Dupã parcurgerea etapelor prevãzute la art. 34, Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului, dupã caz, urmãtoarele documente:
a) avizul Consiliului Legislativ;
b) avizul Consiliului Suprem de Apãrare al Ţãrii;
c) avizul Consiliului Economic şi Social;
d) nota prevãzutã la art. 34 alin. (9).
(2) Pe baza documentelor menţionate la alin. (1), iniţiatorul are obligaţia de a reanaliza şi, dupã caz, de a reface proiectul de document de politicã publicã sau de act normativ. Forma refãcutã a proiectului se transmite Secretariatului General al Guvernului, pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţitã de o adresã care sã cuprindã proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, cu cel puţin douã zile înainte de data şedinţei Guvernului, pe a cãrei agendã de lucru se solicitã sã fie înscrisã.
(3) În situaţia în care iniţiatorul nu acceptã total sau parţial observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevãzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ ce urmeazã a fi supus spre aprobare Guvernului, însoţit de o notã justificativã cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observaţiilor şi propunerilor respective.
ART. 37
Proiectul de document de politici publice finalizat conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregãtitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, dupã caz, de:
a) adresa de înaintare, care va cuprinde lista documentelor anexate, precum şi datele persoanei de contact desemnate;
b) procesul-verbal al şedinţei consiliului interministerial, desfãşuratã în condiţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, dacã proiectul de document de politici publice a fost analizat de oricare dintre acestea;
c) declaraţia de obiecţii;
d) procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale, dupã caz.
ART. 38
Proiectul de act normativ întocmit conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificatã, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregãtitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, dupã caz, de:
a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, datele persoanei de contact desemnate, menţionarea documentului de politicã publicã la care se referã proiectul de act normativ, aprobat de Guvern;
b) instrumentul de prezentare şi motivare;
c) avizul de oportunitate pentru proiectele de ordonanţã de urgenţã sau avizul privind încadrarea în domeniile în care Guvernul este abilitat sã emitã ordonanţe, pentru proiectele de ordonanţã elaborate în temeiul legilor de abilitare;
d) tabelul de concordanţã;
e) în cazul tratatelor internaţionale şi a contractelor de stat - memorandum;
f) procesul-verbal al şedinţei consiliului interministerial, desfãşuratã în condiţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 750/2005 , dacã proiectul de act normativ a fost analizat de oricare dintre acestea;
g) declaraţia de obiecţii;
h) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
i) procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale, dupã caz;
j) documente relevante care atestã valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care certificã dreptul de proprietate, extrase de carte funciarã, hotãrâri ale autoritãţilor administraţiei publice locale prin care se solicitã trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unitãţi administrativ-teritoriale etc.);
k) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificãri şi/sau completãri ale actelor normative în vigoare.
ART. 39
Proiectul de act cu caracter individual întocmit conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificatã, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregãtitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, dupã caz, de:
a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, datele persoanei de contact desemnate;
b) instrumentul de prezentare şi motivare;
c) declaraţia de obiecţii;
d) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
e) documente relevante care atestã valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care atestã dreptul de proprietate, extrase de carte funciarã, hotãrâri ale autoritãţilor administraţiei publice locale prin care se solicitã trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unitãţi administrativ-teritoriale etc.);
f) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificãri şi/sau completãri ale actelor normative în vigoare.
ART. 40
În situaţia în care se constatã lipsa documentelor însoţitoare obligatorii conform prezentului regulament, Secretariatul General al Guvernului restituie iniţiatorului documentul împreunã cu materialele anexate pentru completarea acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale cu privire la avizarea ordonanţelor de urgenţã şi a ordonanţelor Guvernului

ART. 41
(1) Proiectele de ordonanţã de urgenţã sunt avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevãzute la art. 24, de cãtre Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunitãţii promovãrii acestora, în sensul motivãrii situaţiei extraordinare a cãrei reglementare nu poate fi amânatã, precum şi a prezentãrii consecinţelor neadoptãrii proiectului de act normativ în regim de urgenţã.
(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul prezintã proiectul de ordonanţã de urgenţã în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare, în vederea anunţãrii.
(3) Dupã anunţarea în reuniunea de lucru pregãtitoare iniţiatorul demareazã procedura de consultare cu ministerele şi cu alte instituţii definite în art. 25 şi 26, precum şi procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregãtitoare.
(4) Dupã obţinerea tuturor avizelor, ordonanţele de urgenţã vor fi prezentate în reuniunea de lucru pregãtitoare, iar apoi vor fi incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.
(5) În situaţia în care avizul prevãzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonanţã de urgenţã va putea fi refãcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevãzute în prezentul regulament.
(6) Dacã autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţã de urgenţã susţine necesitatea promovãrii lui în aceastã formã, chiar dupã obţinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul, însoţit de o notã explicativã privind motivele neacceptãrii avizului nefavorabil, se înscrie pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului unde se va adopta o hotãrâre finalã.
(7) Avizul de oportunitate prevãzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadã de 45 de zile calendaristice de la data emiterii.
ART. 42
(1) Proiectele de ordonanţe, elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţie, vor fi avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevãzute la art. 24, de cãtre Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din punctul de vedere al încadrãrii în domeniile pentru care Guvernul este abilitat sã emitã ordonanţe.
(2) La primirea avizului prevãzut la alin. (1), iniţiatorul va prezenta proiectul de ordonanţã în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare, în vederea anunţãrii.
(3) Dupã anunţarea în reuniunea de lucru pregãtitoare iniţiatorul demareazã procedura de consultare cu ministerele şi cu alte instituţii definite în art. 25 şi 26, precum şi procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregãtitoare, care nu pot fi mai mari de 7 zile lucrãtoare pentru procedura de consultare.
(4) În cazul în care avizul prevãzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, iniţiatorii transmit proiectele spre avizare, potrivit art. 33, numai dupã refacerea acestora conform avizului.
(5) În situaţia în care avizul prevãzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul va putea fi refãcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevãzute în prezentul regulament.
(6) Proiectele de ordonanţã elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fãrã avizul favorabil al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.
(7) Avizul prevãzut la alin. (1) este valabil numai pe perioada de abilitare prevãzutã în legea de abilitare a Guvernului în temeiul cãreia se elaboreazã respectivul proiect de ordonanţã.

CAP. IX
Dispoziţii privind analiza, supunerea spre adoptare în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative, precum şi procedura ulterioarã adoptãrii acestora

ART. 43
(1) Primul-ministru stabileşte data, ora şi locul desfãşurãrii şedinţei Guvernului pe care o conduce.
(2) Proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului este avizat de secretarul general al Guvernului şi prezentat spre aprobare primului-ministru.
(3) Agenda de lucru a şedinţei Guvernului se comunicã de cãtre Secretariatul General al Guvernului, împreunã cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum şi documentele însoţitoare respective, tuturor membrilor Guvernului, conducãtorilor altor autoritãţi publice interesate, precum şi altor participanţi la şedinţa Guvernului, cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua şedinţei Guvernului.
ART. 44
(1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de documente de politici publice, proiectelor de acte normative sau a altor documente aflate pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.
(2) În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfãşurãrii şedinţei Guvernului sã fie luate în discuţie şi proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de lucru, dacã acestea reclamã o decizie urgentã a Guvernului.
(3) În cazul acestor chestiuni urgente, iniţiatorul are obligaţia sã îşi însuşeascã observaţiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea acestor proiecte cuprinse în documentele prevãzute la art. 36. alin. (1).
ART. 45
(1) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luatã ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcatã prin anunţul primului-ministru privind adoptarea/ aprobarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, dupã caz.
(2) Secretariatul General al Guvernului întocmeşte stenograma şedinţei Guvernului, care reflectã hotãrârile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat cuvântul, sarcinile şi termenele de implementare a sarcinilor. Stenogramele şedinţelor Guvernului sunt certificate de secretarul general al Guvernului.
ART. 46
(1) Dupã adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizeazã proiectul de act normativ prin operarea observaţiilor de tehnicã legislativã.
(2) Dacã proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ este aprobat cu modificãri în şedinţa Guvernului, iniţiatorul are obligaţia sã modifice textul respectivului proiect de document de politici publice sau de act normativ şi sã îl transmitã Secretariatului General al Guvernului.
(3) În situaţia în care iniţiatorul nu opereazã modificãrile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru pregãtitoare în vederea modificãrii sau retragerii acestuia.
ART. 47
(1) Proiectele de acte normative cãrora li s-au adus modificãri de fond ca urmare a discutãrii şi adoptãrii lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizãri a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii şi a Consiliului Economic şi Social, dupã caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizãri de cãtre aceste autoritãţi, este necesarã operarea unor modificãri de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.
(2) Repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 44, dacã:
a) acceptarea ulterioarã a observaţiilor cuprinse în documentele prevãzute la art. 36 alin. (1) determinã modificãri de fond ale proiectului;
b) avizul Consiliului Legislativ şi/sau avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative, dupã transmiterea de cãtre iniţiator a punctului sãu de vedere la Secretariatul General al Guvernului.
(3) În toate cazurile, dacã ulterior adoptãrii iniţiatorul solicitã operarea altor modificãri care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia sã repunã respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.
ART. 48
Iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului formele refãcute ale proiectelor de acte normative atât pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţite de o adresã care sã cuprindã proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, cât şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
ART. 49
(1) Dupã şedinţa Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la:
a) definitivarea actului normativ adoptat, în condiţiile art. 46 şi art. 47;
b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnãrii, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnãrii. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnãrii lui de cãtre primul-ministru;
c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate;
d) transmiterea la Camera Deputaţilor, la Senat sau, dupã caz, la Administraţia Prezidenţialã a proiectelor de legi, însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotãrârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;
e) transmiterea cãtre secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârilor şi ordonanţelor Guvernului, însoţite, dupã caz, de instrumentele de prezentare şi motivare ale acestora, semnate de ministrul sau miniştrii iniţiatori. Sunt exceptate de la publicare hotãrârile Guvernului şi/sau anexele acestora care intrã sub incidenţa art. 108 alin. (4) ultima tezã din Constituţia României, republicatã, sau a art. 2 alin. (2), art. 15 lit. e) şi f), art. 17, 18, 23 şi <>art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, hotãrâri şi/sau anexe care se trimit numai instituţiilor interesate. Declasificarea hotãrârilor Guvernului şi/sau a anexelor acestora se face la solicitarea motivatã a iniţiatorului, prin hotãrâre a Guvernului, în temeiul <>art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 19 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi al <>art. 1 lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
f) publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului;
g) transmiterea la Senat, Camera Deputaţilor sau, dupã caz, la Administraţia Prezidenţialã a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţã ale Guvernului, însoţite de expunerea de motive a proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotãrârile de adoptare, semnate de primul-ministru.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite secretarului general al Camerei Deputaţilor actele normative adoptate de Guvern, în vederea publicãrii, pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţite de o paginã care sã cuprindã proprietãţile documentului referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
(3) Certificarea se realizeazã prin aplicarea ştampilei Secretariatului General al Guvernului, pe fiecare paginã, fãrã a se suprapune pe text, iar pentru forma electronicã, prin semnãturã electronicã. Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului care vor avea dreptul la semnãturã electronicã.
(4) În procesul de publicare, Secretariatul General al Guvernului şi iniţiatorii actelor normative adoptate de Guvern au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizãri, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de Regia Autonomã "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor legale de publicare. În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizãri se face pe cale electronicã, rãspunsul se va face tot pe cale electronicã, prin semnãturã electronicã.
(5) Transmiterea cãtre Senat şi Camera Deputaţilor a proiectelor de legi, respectiv a ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţã potrivit alin. (1) lit. d) şi g), se face de cãtre Secretariatul General al Guvernului, acesta comunicând Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul copii ale tuturor acestor documente, în vederea monitorizãrii procesului legislativ parlamentar.
(6) În vederea publicãrii pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului sau, dupã caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, iniţiatorilor le revine obligaţia sã transmitã Secretariatului General al Guvernului, imediat dupã adoptare, instrumentul de prezentare şi motivare, semnat numai de conducãtorul/conducãtorii autoritãţii/ autoritãţilor publice iniţiatoare, care sã se refere la forma finalã a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ.
(7) În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, republicatã, se supun spre dezbatere şi adoptare:
a) Camerei Deputaţilor, ca primã Camerã sesizatã, proiectele de legi prevãzute la art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin <>Hotãrârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificãrile ulterioare;
b) Senatului, ca primã Camerã sesizatã, proiectele de legi prevãzute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin <>Hotãrârea Senatului nr. 28/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005.
ART. 50
Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul actului normativ adoptat, precum şi documentele de politici publice se pãstreazã de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât sã se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.

CAP. X
Dispoziţii privind deciziile primului-ministru

ART. 51
(1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotãrârilor Guvernului.
(2) Deciziile primului-ministru se elaboreazã, se iniţiazã, se emit şi se aplicã în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicatã, cu dispoziţiile <>Legii nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 90/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept.
(3) Autoritãţile publice prevãzute la art. 1 lit. a) şi b) pot iniţia proiecte de decizii ale primului-ministru.
ART. 52
Proiectul de decizie se transmite de cãtre iniţiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului sau, în cazul prevãzut la art. 53 alin. (4), Cancelariei Primului-Ministru, pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţite de o adresã care sã cuprindã proprietãţile documentelor referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
ART. 53
(1) Secretariatul General al Guvernului examineazã proiectul de decizie a primului-ministru din punctul de vedere al conformitãţii cu dispoziţiile actelor normative în vigoare şi cu normele de tehnicã legislativã. Dacã Secretariatul General al Guvernului nu are obiecţii privind proiectul de decizie, acesta este finalizat şi definitivat.
(2) Proiectul de decizie care nu corespunde condiţiilor de formã prevãzute în prezentul capitol este restituit iniţiatorului de cãtre Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. Iniţiatorii au obligaţia de a comunica Secretariatului General al Guvernului, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data solicitãrii, toate informaţiile şi documentele necesare definitivãrii proiectelor de decizie.
(3) Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru pentru a fi prezentate primului-ministru, în vederea semnãrii. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de Şeful Cancelariei Primului-Ministru.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proiectele deciziilor primului-ministru având ca obiect organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a compartimentelor din structura acesteia, precum şi cele elaborate de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de primul-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se examineazã din punctul de vedere al conformitãţii cu dispoziţiile actelor normative în vigoare şi cu normele de tehnicã legislativã de cãtre Cancelaria Primului-Ministru, care finalizeazã aceste proiecte de decizie, le prezintã primului-ministru, în vederea semnãrii, şi şefului Cancelariei Primului-Ministru, în vederea contrasemnãrii.
ART. 54
(1) Dupã semnarea deciziilor de cãtre primulministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora în 24 de ore, cãtre Secretariatul General al Guvernului.
(2) Secretariatul General al Guvernului asigurã:
a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic şi arhivarea acestora, în original;
b) transmiterea deciziilor cãtre secretarul general al Camerei Deputaţilor, pe suport hârtie, în copie certificatã, însoţite de o paginã care sã cuprindã proprietãţile documentului referitoare la numãrul de caractere şi data ultimei salvãri, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, cu solicitarea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) comunicarea deciziilor cãtre autoritãţile publice care au obligaţia punerii lor în aplicare, dupã publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 55
(1) Deciziile primului-ministru se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziilor.
(2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru clasificate potrivit legii.
(3) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacã în cuprinsul lor nu este prevãzutã o datã ulterioarã.
ART. 56
Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei PrimuluiMinistru.

CAP. XI
Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducãtorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecţi

ART. 57
(1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducãtorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefecţilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor, a hotãrârilor Guvernului şi a legislaţiei comunitare.
(2) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte se emit cu încadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresã a temeiului legal.
(3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnicã legislativã prevãzute de <>Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autoritãţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu.
(4) Actele prevãzute la alin. (1) se semneazã numai de cãtre conducãtorii autoritãţilor publice emitente.
ART. 58
(1) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale miniştrilor şi conducãtorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora.
(2) Prefecţii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, potrivit reglementãrilor în vigoare.
(3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ clasificate potrivit legii, precum şi cele cu caracter individual.

CAP. XII
Monitorizarea sarcinilor încredinţate autoritãţilor publice de cãtre Guvern

ART. 59
(1) Secretariatul General al Guvernului monitorizeazã îndeplinirea sarcinilor încredinţate autoritãţilor administraţiei publice în actele adoptate de Guvern.
(2) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicitã ministerelor şi celorlalte autoritãţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice informeazã Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunicã motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplinii sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii.
(3) Secretariatul General al Guvernului prezintã în reuniunea de lucru pregãtitoare stadiul sarcinilor.
ART. 60
(1) Secretariatul General al Guvernului monitorizeazã sarcinile rezultate din şedinţa Guvernului şi le comunicã ministerelor şi autoritãţilor publice.
(2) Dacã nu se dispune altfel, termenul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din şedinţa Guvernului este de 30 de zile.
(3) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicitã ministerelor şi celorlalte autoritãţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice informeazã Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunicã motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplini sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii.
(4) Secretariatul General al Guvernului prezintã în reuniunea de lucru pregãtitoare stadiul sarcinilor.

CAP. XIII
Republicarea şi rectificarea actelor normative adoptate de Guvern

ART. 61
Actul normativ modificat sau completat în mod substanţial va fi republicat, conform dispoziţiilor <>art. 68 din Legea nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 62
(1) În cazul în care dupã publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoperã erori materiale în cuprinsul acestora, se procedeazã la publicarea unei note cuprinzând rectificãrile necesare.
(2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresatã secretarului general al Camerei Deputaţilor. În acest sens, autoritãţile publice iniţiatoare ale proiectelor de acte normative, care conţin erori materiale, au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilã, justificând necesitatea îndreptãrii erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesarã în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 24/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. XIV
Dispoziţii privind plângerile prealabile formulate împotriva unui act al Guvernului sau a unei decizii a primului-ministru

ART. 63
(1) Guvernul României, în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate sã revoce/modifice actele adoptate/aprobate, numai dacã acestea nu au produs efecte juridice.
(2) Plângerea prealabilã se adreseazã Guvernului şi se înregistreazã la Secretariatul General al Guvernului şi se comunicã de îndatã iniţiatorului actului atacat.
(3) Iniţiatorul are obligaţia sã reanalizeze actul şi sã propunã Guvernului, în termen de 7 zile de la primirea plângerii, menţinerea, modificarea sau revocarea actului atacat.
(4) În situaţia în care propune modificarea sau revocarea actului atacat, iniţiatorul va întocmi o notã care va fi supusã aprobãrii Guvernului.
(5) Soluţia adoptatã de Guvern se comunicã contestatorului în termenul legal, de cãtre Secretariatul General al Guvernului.
ART. 64
(1) În situaţia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formuleazã o plângere prealabilã în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului-Ministru comunicã de îndatã iniţiatorului, care are obligaţia sã reanalizeze actul respectiv şi sã comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 7 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare ori de revocare a acestuia, numai dacã acesta nu a produs efecte juridice.
(2) În situaţia în care iniţiatorul propune menţinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunicã reclamantului soluţia de respingere a plângerii prealabile.
(3) În situaţia în care iniţiatorul propune admiterea plângerii prealabile, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare sau de revocare, dupã caz, a deciziei primuluiministru contestate, respectând dispoziţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.

CAP. XV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 65
(1) Secretariatul General al Guvernului publicã documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobare.
(2) Documentele de politicã publicã aprobate de Guvern sunt publicate şi de cãtre iniţiator pe pagina de internet proprie, în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobare.
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt menţinute pe pagina de internet pe toatã durata valabilitãţii acestora.
ART. 66
Proiectele de documente de politici publice sau proiectele de acte normative aflate pe circuitul de avizare la momentul intrãrii în vigoare a prezentului regulament se adoptã conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul iniţierii lor.
ART. 67
Urmãtoarele anexe constituie parte integrantã din prezentul regulament:
a) anexa nr. 1, cuprinzând modelul cererii pentru anunţarea proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare, redactatã de instituţia iniţiatoare;
b) anexa nr. 2, cuprinzând modelul adresei de înaintare pentru consultare a proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ, redactatã de instituţia iniţiatoare;
c) anexa nr. 3, cuprinzând modelul declaraţiei de obiecţii;
d) anexa nr. 4, cuprinzând modelul procesului-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale;
e) anexa nr. 5, cuprinzând modelul fişei circuitului de avizare.

ANEXA 1
────────
la regulament
─────────────

Cererea ..../(denumirea instituţiei)... cãtre reuniunea de lucru pregãtitoare din data de ...../(data şedinţei)... 200...

Proiectele înscrise pentru a fi anunţate în reuniunea de lucru pregãtitoare

┌───┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│Nr.│ Tipul │ Titlul │Coordonatele│ Numele │ Lista │
│ │proiectului│proiectului│persoanei de│fişierului │instituţiilor │
│ │ │ │contact │(pentru │ care vor fi │
│ │ │ │desemnate │format │ consultate │
│ │ │ │ │electronic)│ │
├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
└───┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘

Conducãtorul instituţiei ...............................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Cererea a fost redactatã de ...........................
(numele, prenumele, funcţia
şi numãrul de telefon)ANEXA 2


───────
la regulament
─────────────

ADRESĂ DE ÎNAINTARE
pentru consultare

Iniţiator ................
Titlul proiectului ...............

Vã transmitem alãturat proiectul ............., în vederea declanşãrii procedurii de consultare.
Termenul de consultare stabilit în cadrul reuniunii de lucru pregãtitoare şedinţei Guvernului, desfãşuratã în data de ......, este de ....... zile lucrãtoare.
Conform dispoziţiilor art. 28 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.226/2007 , termenul de consultare este împãrţit dupã cum urmeazã:
- etapa 1 - de la data de ............ pânã la data de ..............;
- etapa a 2-a - de la data de ........ pânã la data de ............. .
Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituţiei noastre, cât pe cel al Secretariatului General al Guvernului.
Punctele de vedere formulate vor fi transmise şi în format electronic domnului/doamnei .............., în termenele sus-menţionate.

Conducãtorul instituţiei .................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Adresa a fost redactatã de ...............................
(numele, prenumele,
funcţia şi numãrul de telefon)ANEXA 3


────────
la regulament
──────────────

DECLARAŢIA DE OBIECŢII
...........................................
(tipul şi titlul documentului)┌───┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┐
│Nr.│Formularea │Formularea │Stadiul │Formularea │Data │Data │
│crt│textului │obiecţiei │obiecţiei │finalã a │transmiterii│primirii │
│ │proiectului│exprimate în│(adicã │articolului │spre │punctelor│
│ │supus │punctul de │identificarea │respectiv din │consultare │de vedere│
│ │consultãrii│vedere al │situaţiei │proiect sau o │ │ │
│ │(formularea│ministerului│acesteia, │trimitere la │ │ │
│ │textului │sau al altei│dacã a fost │punctul din │ │ │
│ │articol │instituţii │luatã în │procesul-verbal│ │ │
│ │cu articol)│ │considerare, │al şedinţei de │ │ │
│ │ │ │dacã s-a ajuns │consultare │ │ │
│ │ │ │sau nu la un │interinstitu- │ │ │
│ │ │ │acord în cadrul│ţionale în care│ │ │
│ │ │ │şedinţei de │s-a definit │ │ │
│ │ │ │consultare │formularea │ │ │
│ │ │ │interinstitu- │articolului │ │ │
│ │ │ │ţionale) │respectiv sau │ │ │
│ │ │ │ │diferite puncte│ │ │
│ │ │ │ │de vedere cu │ │ │
│ │ │ │ │privire la │ │ │
│ │ │ │ │acest articol │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤
├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤
├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤
├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤
├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤
└───┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┘
Conducãtorul instituţiei ................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Persoana responsabilã cu elaborarea ...................................
(nume, prenume, funcţia şi
numãrul de telefon)ANEXA 4


───────
la regulament
─────────────

PROCES - VERBAL
al şedinţei de consultare interinstituţionale

La Bucureşti, nr. .... 200......

Privind .............................................................,
(tipul şi titlul proiectului de document)
elaborat de .........................................................
(numele autoritãţii publice)
Participanţi la şedinţã: ...........................................

Participanţii la şedinţã au discutat
observaţiile exprimate de ...........................................
(numele autoritãţii publice care a formulat obiecţii)

1. S-a ajuns la un acord privind urmãtoarele aspecte:

┌───┬────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Formularea textului │Formularea observaţiei │Formularea finalã a │
│ │proiectului supus │exprimate în punctul │articolului respectiv │
│ │consultãrii │de vedere al autoritãţii│în cadrul proiectului │
│ │(formularea textului│publice │ │
│ │articol cu articol) │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└───┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘2. Nu s-a ajuns la un acord privind urmãtoarele aspecte:┌───┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│Nr.│Formularea │Formularea │Formularea │Argumentaţia│Argumentaţia │
│ │textului │observaţiei │finalã a │autoritãţii │autoritãţilor │
│ │proiectului │exprimate în│articolului │publice │publice care │
│ │supus consultãrii│punctul de │respectiv în│iniţiatoare │şi-au exprimat│
│ │(formularea │vedere al │cadrul │ │punctul de │
│ │textului articol │autoritãţii │proiectului │ │vedere │
│ │cu articol) │publice │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘

Preşedintele şedinţei: ...............................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Participanţii la şedinţã: ............................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Autoritãţile publice care nu au participat la şedinţã: ...............


...............

ANEXA Nr. 5


───────────
la regulament
──────────────


FIŞA
circuitului de avizare

┌───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ Titlul │ │ │ Data │Data │Data transmiterii │
│proiectului│Iniţiatorul│Avizatorii│solicitãrii│obţinerii│la Secretariatul │
│ │ │ │ avizului │avizului │General al Guvernului│
│ │ │ │ │ │pentru includerea pe │
│ │ │ │ │ │agenda de lucru │
│ │ │ │ │ │a şedinţei Guvernului│
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤
└───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────────────┘

Ministru/Secretar de Stat ................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Persoana responsabilã cu elaborarea proiectului ...........................
(nume, prenume, funcţia
şi numãrul de telefon)


___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016