Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.203 din 4 octombrie 2007  privind modificarea   Hotararii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia sociala acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.203 din 4 octombrie 2007 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia sociala acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 octombrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 şi 2/2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse, a subvenţiilor privind protecţia socialã acordate companiilor, societãţilor naţionale şi societãţilor comerciale din sectorul minier, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 şi 2/2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.203.

ANEXA Nr. 1/1
(Anexa nr. 1/1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/2007 )

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

CALCULAŢIA SUBVENŢIEI ÎN ANUL 2007


┌────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐
│Unitatea │ Cantitatea │ Subvenţia unitarã │ Subvenţia totalã (mii lei)│
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│Produsul │ 2007 │ (lei/U.M.) │ 2007 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│C.N.H. │ │ │ │
│Petroşani │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│Huilã │ │ │ │
│energeticã │ │ │ │
│(Gcal.) │ 8.969.025 │ 40,74 │ 365.442,00 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ 365.442,00 │
└────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┘ANEXA Nr. 1/2
(Anexa nr. 1/2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/2007 )

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

CALCULAŢIA SUBVENŢIEI ÎN ANUL 2007┌────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐
│Unitatea │ Cantitatea │ Subvenţia unitarã │ Subvenţia totalã (mii lei)│
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│Produsul │ 2007 │ (lei/U.M.) │ 2007 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│C.N.U. │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│Octoxid │ │ │ │
│de uraniu │ │ │ │
│(kg) │ 57.000 │ 511,98 │ 29.183,00 │
├────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ 29.183,00 │
└────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┘ANEXA Nr. 2/1
(Anexa nr. 2/1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/2007 )

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SUBVENŢII
pentru protecţia socialã în
sectorul minier pe anul 2007
C.N.H. PETROŞANI - S.A.┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Nr. │ Specificaţie │ U.M. │ mii lei │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│A │ Masã caldã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane care au dreptul la masã │ │ │
│ │ caldã pe zi în mod gratuit │ persoanã │ 4.347 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Numãrul de zile lucrãtoare pe an │ nr. │ 229 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Costul unei mese calde │ lei/masã │ 8,56 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ TOTAL cost masã caldã │ mii lei │ 8.521,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│B │ Transport la locul de muncã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane care beneficiazã de │ │ │
│ │ transport gratuit │ persoanã │ 4.509 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Numãrul de zile lucrãtoare pe an │ nr. │ 229 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Distanţa medie de transport (dus-întors) │ km │ 27 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ Tarif transport om/km │ lei/km │ 0,06 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│5. │ TOTAL cost transport │ mii lei │ 1.756,30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│C │ Echipament de protecţie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 4.593 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli pentru o persoanã │ lei │ 61,18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli protecţia muncii │ mii lei │ 281,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│D │ Alocaţie de cãrbune │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 6.628 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cantitatea de cãrbune pe salariat │ tone │ 4,4 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Calitatea cãrbunelui local │ Gcal./t │ 4,7 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ Tarif pe Gcal. │ lei │ 16,93 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│5. │ Total cost cãrbune pentru o persoanã │ lei │ 350,11 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│6. │ TOTAL alocaţie cãrbune │ mii lei │ 2.320,30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│E │ Diferenţã tarif energie electricã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 6.834 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Consum anual de energie │ kWh │ 4.038,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Diferenţa de tarif lei/kW │ lei/kWh │ 0,13 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ TOTAL diferenţã de tarif │ mii lei │ 3.477,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│F │ Asistenţã medicalã gratuitã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 4.877 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli anuale pe o persoanã │ lei │ 22,70 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli asistenţã medicalã │ mii lei │ 110,70 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│G │ Antidot acordat gratuit │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 69 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli anuale pe o persoanã │ lei │ 171,64 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli antidot │ mii lei │ 11,70 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ TOTAL: │ mii lei │ 16.478,00│
└────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘ANEXA Nr. 2/2
(Anexa nr. 2/2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/2007 )

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SUBVENŢII
pentru protecţia socialã în
sectorul minier pe anul 2007
C.N.U. Bucureşti - S.A.
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Nr. │ Specificaţie │ U.M. │ mii lei │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│A │ Masã caldã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane care au dreptul la masã │ │ │
│ │ caldã pe zi în mod gratuit │ persoanã │ 1.063 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Numãrul de zile lucrãtoare pe an │ nr. │ 200 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Costul unei mese calde │ lei │ 8,56 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ TOTAL cost masã caldã │ mii lei │ 1.820,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│B │ Transport la locul de muncã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane care beneficiazã de │ │ │
│ │ transport gratuit │ persoanã │ 1.066 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Numãrul de zile lucrãtoare pe an │ nr. │ 200 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Distanţa medie de transport (dus-întors) │ km │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ Tarif transport om/km │ lei/km │ 0,065 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│5. │ TOTAL cost transport │ mii lei │ 838,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│C │ Echipament de protecţie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ 1.308 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli pentru o persoanã │ lei │ 220 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli protecţia muncii │ mii lei │ 288,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│D │ Alocaţie de cãrbune │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cantitatea de cãrbune pe salariat │ tone │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Calitatea cãrbunelui local │ Gcal./t │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ Tarif pe Gcal. │ lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│5. │ Total cost cãrbune pentru o persoanã │ lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│6. │ TOTAL alocaţie cãrbune │ mii lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│E │ Diferenţã tarif energie electricã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Consum anual de energie │ kWh │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ Diferenţa de tarif lei/kW │ lei/kWh │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│4. │ TOTAL diferenţã de tarif │ mii lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│F │ Asistenţã medicalã gratuitã │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli anuale pe o persoanã │ lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli asistenţã medicalã │ mii lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│G │ Antidot acordat gratuit │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│1. │ Numãrul de persoane beneficiare │ nr. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│2. │ Cheltuieli anuale pe o persoanã │ lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│3. │ TOTAL cheltuieli antidot │ mii lei │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ TOTAL: │ mii lei │ 2.946,00│
└────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice