Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.195 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.195 din 2 decembrie 2010  pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.195 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 20 decembrie 2010

    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. III alin. (3) din Legea nr. 167/2010 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea <>art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. II
    Excedentul din anii precedenţi poate fi utilizat numai dupã constituirea şi utilizarea integralã a veniturilor încasate în anul curent.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                   Contrasemneazã:
                   ---------------
               Ministrul mediului şi pãdurilor,
                      Laszlo Borbely

         Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                     Ioan Nelu Botiş

                Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 2 decembrie 2010.
    Nr. 1.195.


    ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010)
-------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                   pe anul 2010 al Fondului pentru mediu                                                                                                              mii lei
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ cod │ Program │
│ Denumire indicator │ │ 2010 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ A │ B │ C │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ TOTAL VENITURI │ │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ I. VENITURI CURENTE │ │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ A. VENITURI FISCALE │ │1.783.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │1.624.306│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi│ 16.10 │1.624.306│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Taxã pe poluare pentru autovehicule │16.10.50.01│1.624.306│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10 │ 159.183│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 159.183│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi │18.10.50.01│ 57.000│
│neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrãrii, obţinute de cãtre deţinãtorul deşeurilor│ │ │
│respectiv deţinãtorul bunurilor, destinate dezmembrãrii, persoanã fizicã sau juridicã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, datorate de operatorii economici │18.10.50.02│ 33.250│
│deţinãtori de surse staţionare a cãror utilizare afecteazã factorii de mediu │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│taxele încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea │18.10.50.03│ 1│
│deşeurilor valorificabile │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg, datoratã de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã │18.10.50.04│ 38.000│
│ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantitãţile de deşeuri de │ │ │
│ambalaje corespunzãtoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de │ │ │
│incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevãzute │ │ │
│în anexa nr. 3 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005, │ │ │
│aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare, şi cantitãţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în │ │ │
│instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind │18.10.50.05│ 3.325│
│periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţionalã de cãtre operatorii economici │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor │18.10.50.06│ 7.600│
│lemnoase obţinute de cãtre administratorul, respectiv proprietarul pãdurii, cu excepţia lemnelor│ │ │
│de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Craciun, rãchitei şi puieţilor; │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg anvelopã, datoratã de operatorii economici care introduc pe piaţa │18.10.50.07│ 190│
│naţionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 3% din suma care se încaseazã anual pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare,│18.10.50.08│ 247│
│plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│donaţii, sponsorizãri asistenţã financiarã din partea persoanelor fizice sau juridice române ori│18.10.50.09│ 0│
│strãine şi a organizaţiilor sau orgasnismelor internaţionale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│sumele încasate din restituirea finanţãrilor acordate, dobânzi, penalitãţi de orice fel, alte │18.10.50.10│ 0│
│operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale fondului pentru mediu. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│sumele încasate de la manifestãri organizate în beneficiul Fondului pentru mediu │18.10.50.11│ 0│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor pentru mediu │18.10.50.12│ 285│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│dobânzi şi penalitãţi de orice fel datorate de cãtre debitorii fondului pentru mediu │18.10.50.13│ 0│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│o contribuţie de 100 lei/tonã, datoratã de unitãţile administrativ-teritoriale începând cu data │18.10.50.14│ 0│
│de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor │ │ │
│de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata fãcându-se │ │ │
│pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzãtoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea│ │ │
│corespunzãtoare obiectivului efectiv realizat prin activitãţi specifice de colectare selectivã │ │ │
│şi valorificare; │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucatã, aplicatã pungilor şi sacoşelor pentru cumpãrãturi, cu │18.10.50.15│ 19.000│
│mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite│ │ │
│potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu│ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare, încasatã de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã │ │ │
│astfel de ambalaje de desfacere. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│taxe şi contribuţii conform <>Legii nr. 73/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile │18.10.50.16│ 285│
│ulterioare (abrogatã) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│sume încasate în baza <>OUG nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitãţi ale │18.10.50.17│ 0│
│cantitãţii atribuite României │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ C. VENITURI NEFISCALE │ │ 95.000│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 95.000│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 95.000│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 95.000│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ TOTAL CHELTUIELI │ │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ ALTE TRANSFERURI │ 55 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Subcap. Reducerea şi controlul poluãrii │ 74.10.03 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ ALTE TRANSFERURI │ 55 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ Transferuri interne*) │ 55.10 │1.878.489│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ - │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┴─────────┤
│ Disponibil anii precedenţi │ 1.888.487 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Total venituri 2010 │ 1.878.489 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Total cheltuieli 2010 │ 1.878.489 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


--------
    *) În contul de execuţie se vor detalia pe douã alineate:
        55.01.51 Transferuri interne cãtra bugetele locale;
        55.01.52 Transferuri interne cãtre operatorii economici    ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010)
-------------------------------------------------


    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                   pe anul 2010 al Administraţiei Fondului pentru mediu

                                                                                                            - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│ Denumire indicator │ Cod │Program│
│ │ │ 2010 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ A │ B │ C │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ TOTAL VENITURI │ │ 98.868│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ I. VENITURI CURENTE │ │ 98.868│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ A. VENITURI FISCALE │ │ 93.868│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │ 85.490│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurarea de │ 16.10 │ 85.490│
│activitãţi │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Taxã pe poluare pentru autovehicule │ 16.10.09 │ 85.490│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10 │ 8.378│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 8.378│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi │18.10.50.01│ 3.000│
│neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrãrii, obţinute de cãtre generatorul deşeurilor, │ │ │
│respectiv deţinãtorul bunurilor, destinate dezmembrãrii, persoanã fizicã sau juridicã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, datorate de operatorii economici │18.10.50.02│ 1.750│
│deţinãtori de surse staţionare a cãror utilizare afecteazã factorii de mediu │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│taxele încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea │18.10.50.03│ 0│
│deşeurilor valorificabile │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg, datoratã de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã │18.10.50.04│ 2.000│
│ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantitãţile de deşeuri de amba- │ │ │
│laje corespunzãtoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu │ │ │
│recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevãzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de │ │ │
│urgenţã a Guvernului <>nr. 196/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, │ │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cantitãţile de deşeuri de ambalaje efectiv │ │ │
│valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie │ │ │
│şi valorificate prin reciclare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind │18.10.50.05│ 175│
│periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţionalã de cãtre operatorii economici │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor │18.10.50.06│ 400│
│lemnoase obţinute de cãtre administratorul, respectiv proprietarul pãdurii, cu excepţia lemnelor │ │ │
│de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Craciun, rãchitei şi puieţilor; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg anvelopã, datoratã de operatorii economici care introduc pe piaţa │18.10.50.07│ 10│
│naţionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 3% din suma care se încaseazã anual pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, │18.10.50.08│ 13│
│plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│donaţii, sponsorizãri asistenţã financiarã din partea persoanelor fizice sau juridice române ori │18.10.50.09│ 0│
│strãine şi a organizaţiilor sau orgasnismelor internaţionale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│sume încasate din restituirea finanţãrilor acordate, dobânzi, penalitãţi de orice fel, alte │18.10.50.10│ 15│
│operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale fondului pentru mediu. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│sumele încasate de la manifestãri organizate în beneficiul Fondului pentru mediu │18.10.50.11│ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor pentru mediu │18.10.50.12│ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│dobânzi şi penalitãţi de orice fel datorate de cãtre debitorii fondului pentru mediu │18.10.50.13│ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│o contribuţie de 100 lei/tonã, datoratã de unitãţile administrativ-teritoriale începând cu data │18.10.50.14│ 0│
│de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor │ │ │
│de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata fãcându-se │ │ │
│pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzãtoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea │ │ │
│corespunzãtoare obiectivului efectiv realizat prin activitãţi specifice de colectare selectivã │ │ │
│şi valorificare; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucatã, aplicatã pungilor şi sacoşelor pentru cumpãrãturi, cu │18.10.50.15│ 1.000│
│mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite │ │ │
│potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │ │ │
│încasatã de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţionalã astfel de │ │ │
│ambalaje de desfacere. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│taxe şi contribuţii conform <>Legii nr. 73/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile │18.10.50.16│ 15│
│ulterioare. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│sume încasate în baza <>OUG nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitãţi ale │18.10.50.17│ 0│
│cantitãţii atribuite României │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ C. VENITURI NEFISCALE │ │ 5.000│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 5.000│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 5.000│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 5.000│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ TOTAL CHELTUIELI │ │ 15.885│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 15.675│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 12.063│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 3.612│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 210│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 210│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 15.885│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Administraţe centralã │ 74.10.03 │ 15.885│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 15.885│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 15.675│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 12.063│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Cheltuieli salariale în bani │ 10.01 │ 9.192│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Salariu de bazã │ 10.01.01 │ 4.966│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Spor de vechime │ 10.01.04 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte sporuri │ 10.01.06 │ 571│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Ore suplimentare │ 10.01.07 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Fond de premii │ 10.01.08 │ 873│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Prima de vacanţã │ 10.01.09 │ 414│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 10.01.12 │ 176│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ 330│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte drepturi salariale │ 10.01.30 │ 1.862│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02 │ 381│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Tichete de masã │ 10.02.01 │ 381│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Tichete de vacanţã │ 10.02.06 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Contribuţii │ 10.03 │ 2.490│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10.03.01 │ 1.844│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 10.03.02 │ 44│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 10.03.03 │ 461│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.03.04 │ 44│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 75│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 10.03.07 │ 22│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 3.612│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 1.870│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 200│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02 │ 19│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 20.01.03 │ 296│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Apã canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 32│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.01.05 │ 100│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Piese de schimb │ 20.01.06 │ 30│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Transport │ 20.01.07 │ 50│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20.01.08 │ 350│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Materiale şi prestãri de servicii cu caracter funcţional │ 20.01.09 │ 62│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 20.01.30 │ 731│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Reparaţii curente │ 20.02 │ 200│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ 180│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 180│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.06 │ 350│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.06.01 │ 300│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02 │ 50│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.11 │ 45│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Consultanţã şi expertizã │ 20.12 │ 50│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Pregãtire profesionalã │ 20.13 │ 100│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Potecţia muncii │ 20.14 │ 30│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor │ 20.25 │ 150│
│statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli │ 20.30 │ 637│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Reclame şi publicitate │ 20.30.01 │ 50│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 50│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03 │ 17│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Chirii │ 20.30.04 │ 200│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Fondul conducãtorilor instituţiilor publice │ 20.30.07 │ 30│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20.30.09 │ 90│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │20.30.30.02│ 200│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 210│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 210│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Active fixe │ 71.01 │ 76│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Construcţii │ 71.01.01 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Maşini echipamente şi mijloace de transport │ 71.01.02 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Mobilier aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 71.01.03 │ 0│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Alte active fixe │ 71.01.30 │ 76│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 71.03 │ 134│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│DEFICIT/EXCEDENT*) │ │ 82.983│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┴───────┤
│ Disponibil anii precedenţi │ 58.407 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ Total venituri 2010 │ 98.868 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ Total cheltuieli 2010 │ 15.885 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘--------
    *) Excedentul înregistrat în cursul anului 2010 va fi utilizat în anii urmãtori cu aceeaşi destinaţie.


    ANEXA 3
(Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010)
-------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                                     LISTA
       cu proiectele şi programele finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu                                                                             - mii lei -
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
 │ Denumire program │ COD │Program 2010│
 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │
 │TOTAL CHELTUIELI │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.056.434│
 │ II. Credite bugetare │ │ 1.878.579│
 │ │ │ │
 │finanţate din: │ │ │
 │venituri proprii │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.056.434│
 │ II. Credite bugetare │ │ 1.878.579│
 │ │ │ │
 │a) reducerea impactului asupra atmosferei, │55.10.01.01│ │
 │ apei şi solului, inclusiv monitorizarea │ │ │
 │ calitãţii aerului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 21.699│
 │ II. Credite bugetare │ │ 38.870│
 │ │ │ │
 │b) reducerea nivelui de zgomot │55.10.01.02│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a │55.10.01.03│ │
 │ deşeurilor periculoase │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 33.864│
 │ II. Credite bugetare │ │ 77.848│
 │ │ │ │
 │d) protecţia resurselor de apã, sisteme │55.10.01.04│ │
 │ integrate de alimentare cu apã, staţii de │ │ │
 │ tratare, canalizare şi staţii de epurare │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 301.250│
 │ II. Credite bugetare │ │ 93.823│
 │ │ │ │
 │e) gospodãrirea integralã a zonei costiere │55.10.01.05│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │f) conservarea biodiversitãţii şi │55.10.01.06│ │
 │ administrarea ariilor naturale │ │ │
 │ protejate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 1.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.350│
 │ │ │ │
 │g) împãdurirea terenurilor degradate, │55.10.01.07│ │
 │ reconstrucţia ecologicã şi │ │ │
 │ gospodãrirea durabilã a pãdurilor │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 121.389│
 │ II. Credite bugetare │ │ 62.733│
 │ │ │ │
 │h) educaţia şi conştientizarea publicului │55.10.01.08│ │
 │ privind protecţia mediului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 24.448│
 │ II. Credite bugetare │ │ 9.853│
 │ │ │ │
 │i) creşterea producţiei de energie din │55.10.01.09│ │
 │ surse regenerabile │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 1.075.334│
 │ II. Credite bugetare │ │ 143.000│
 │ │ │ │
 │j) renaturarea terenurilor scoase din │55.10.01.10│ │
 │ patrimoniul natural │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 1.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │k) refacerea siturilor contaminate istoric, │55.10.01.11│ │
 │ cu excepţia celor reglementate prin legi │ │ │
 │ speciale │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 10.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 4.102│
 │ │ │ │
 │l) înlocuirea acoperişurilor din azbest │55.10.01.12│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │m) monitorizãri, studii şi cercetãri în │55.10.01.13│ │
 │ domeniul protecţiei mediului, pãdurilor şi │ │ │
 │ apelor privind sarcini derivate din │ │ │
 │ acorduri internaţionale, directive │ │ │
 │ europene sau alte reglementãri naţionale sau │ │ │
 │ internaţionale, precum şi cercetare- │ │ │
 │ dezvoltare în domeniul schimbãrilor climatice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 33.397│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │n) lucrãri pentru elaborarea hãrţilor de risc │55.10.01.14│ │
 │ pentru bazine sau subbazine hidrografice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 12.617│
 │ II. Credite bugetare │ │ 18.000│
 │ │ │ │
 │o) închiderea iazurilor de decantare │55.10.01.15│ │
 │ din sectorul minier │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 100.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.000│
 │ │ │ │
 │p) lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii │55.10.01.16│ │
 │ şi/sau diminuãrii efectelor produse │ │ │
 │ de fenomenele meteorologice periculoase la │ │ │
 │ lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente │ │ │
 │ obiectivelor din domeniul public al statului, │ │ │
 │ precum şi pentru refacerea unor obiective │ │ │
 │ importante de infrastructurã rutierã şi │ │ │
 │ feroviarã, grav afectate de alunecãri │ │ │
 │ de teren care pot conduce la obturarea │ │ │
 │ scurgerii cursurilor de apã │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 631.086│
 │ II. Credite bugetare │ │ 309.609│
 │ │ │ │
 │q) instalarea sistemelor de încãlzire care │55.10.01.17│ │
 │ utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv │ │ │
 │ înlocuirea sau completarea sistemelor │ │ │
 │ clasice de încãlzire │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 335.100│
 │ II. Credite bugetare │ │ 186.006│
 │ │ │ │
 │r) Programul naţional de îmbunãtãţire a │55.10.01.18│ │
 │ calitãţii mediului prin realizarea de │ │ │
 │ spaţii verzi în localitãţi │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 300.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 163.000│
 │ │ │ │
 │s) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.19│ │
 │ Parcului auto naţional │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 722.000│
 │ │ │ │
 │t) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.20│ │
 │ Parcului naţional de tractoare şi maşini │ │ │
 │ agricole autopropulsate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 19.385│
 │ │ │ │
 │u) Programul de realizare a pistelor pentru │55.10.01.21│ │
 │ biciclişti │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 54.250│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
 │ │ │ │
 │v) categorii de proiecte finanţate în baza │55.10.01.22│ │
 │ <>OUG nr. 29/2010 privind valorificarea │ │ │
 │ surplusului de unitãţi ale cantitãţii │ │ │
 │ atribuite României prin Protocolul de la │ │ │
 │ Kyoto şi a <>H.G. nr. 432 din 28 aprilie │ │ │
 │ 2010 privind iniţierea şi dezvoltarea │ │ │
 │ schemelor de investiţii verzi │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘    La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi pentru finanţarea programelor din Fondul pentru mediu în valoare de 1.888.487 mii lei precum şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulãrii programelor multianuale.

             --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016