Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001  privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 12 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, constituit în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului.
(2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalitãţii între cetãţeni, prevãzut în Constituţia României, în legislaţia interna în vigoare şi în documentele internaţionale la care România este parte.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfãşoarã activitatea în mod independent, fãrã ca aceasta sa fie îngrãditã sau influentata de cãtre alte instituţii sau autoritãţi publice.
ART. 2
(1) Pentru îndeplinirea rolului prevãzut la art. 1 Consiliul exercita urmãtoarele atribuţii:
a) propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni sau a unor mãsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor defavorizate care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetãţenilor datoritã originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare atunci când acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate;
c) avizeazã proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a libertãţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare;
d) colaboreazã cu autoritãţile publice competente în vederea armonizarii legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminarii;
e) colaboreazã cu autoritãţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii şi eliminãrii tuturor formelor de discriminare;
f) urmãreşte aplicarea şi respectarea, de cãtre autoritãţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare;
g) primeşte petiţii şi sesizãri privind încãlcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalitãţii şi nediscriminarii, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizeazã, adopta mãsurile corespunzãtoare şi comunica rãspunsul în termenul prevãzut de lege;
h) colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului;
i) elaboreazã studii şi cercetãri privind respectarea principiului egalitãţii şi nediscriminarii, pe care le prezintã Guvernului şi le da publicitãţii;
j) editeazã publicaţii în materie;
k) constata şi sancţioneazã contravenţiile prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 ;
l) colaboreazã cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în materie.
(2) Consiliul exercita orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea prevenirii, sanctionarii şi eliminãrii tuturor formelor de discriminare.
ART. 3
(1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ.
(2) Colegiul director este compus din preşedinte şi 6 membri.
ART. 4
(1) Preşedintele este numit şi eliberat din funcţie prin decizia primului-ministru, din rândul membrilor Colegiului director, propuşi conform art. 5 alin. (2), (3) şi (4). Preşedintele Colegiului director are rang de secretar de stat şi este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica.
(2) Preşedintele Colegiului director reprezintã Consiliul în relaţiile cu terţii.
(3) Preşedintele Colegiului director este ordonator principal de credite.
(4) În cazul absentei sau imposibilitãţii temporare de a exercita atribuţiile, preşedintele Colegiului director desemneazã un membru în calitate de înlocuitor.
ART. 5
(1) Membrii Colegiului director sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizia primului-ministru şi sunt asimilaţi, din punct de vedere al salarizarii, directorului general din ministere.
(2) În vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Ministerul de Interne prezintã primului-ministru câte trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(3) Primul-ministru va numi câte un membru din rândul celor trei propuşi de cãtre fiecare dintre autoritãţile publice prevãzute la alin. (2).
(4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetãţean roman care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) este numai cetãţean roman cu domiciliul în România şi are capacitate de exerciţiu a drepturilor;
b) este licenţiat în drept;
c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie;
d) cunoaşte limba romana.
(5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea în vedere şi prezenta unor persoane aparţinând minoritãţilor naţionale sau categoriilor defavorizate.
(6) Dupã numire membrii Colegiului director nu mai reprezintã autoritãţile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în funcţie.
(7) Membrii Colegiului director sunt numiţi pentru un mandat de 7 ani, care poate fi înnoit o singura data.
(8) Atribuţiile membrilor Colegiului director sunt stabilite prin regulament adoptat de Colegiul director.
ART. 6
(1) Membrii Colegiului director pot fi eliberaţi din funcţie de cãtre primul-ministru numai în urmãtoarele cazuri:
a) demisie;
b) expirarea mandatului;
c) incapacitate de munca, potrivit legii;
d) dacã a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevãzutã de legea penalã;
e) dacã nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 5 alin. (4).
(2) În situaţia în care impotriva unui membru al Colegiului director se pune în mişcare acţiunea penalã, acesta se considera suspendat de drept din funcţie pana la rãmânerea definitiva a hotãrârii judecãtoreşti. În acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunica de îndatã persoanei în cauza. Dacã se constata nevinovatia membrului, suspendarea sa din funcţie înceteazã, acesta fiind repus în toate drepturile avute anterior suspendãrii, şi i se vor achitã drepturile bãneşti de care a fost lipsit.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. d) calitatea de membru înceteazã de drept pe data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare.
ART. 7
(1) Colegiul director lucreazã valabil în prezenta a cel puţin 4 membri.
(2) Colegiul director adopta hotãrâri, instrucţiuni şi regulamente cu votul favorabil a cel puţin 4 membri.
(3) Preşedintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual.
(4) Instrucţiunile şi regulamentele cu caracter normativ se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 8
(1) Structura organizatoricã a aparatului propriu al Consiliului este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50.
(3) Pentru anul 2002 numãrul maxim de posturi finanţat este de 30.
(4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatoricã se stabileşte prin regulament adoptat de Colegiul director.
ART. 9
(1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de funcţionar public, este salarizat potrivit <>Legii nr. 40/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cap. I din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, şi îndeplineşte o funcţie care implica exerciţiul autoritãţii de stat.
(2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator şi de organ care aplica sancţiunile pentru contravenţiile stabilite prin <>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 , având competentele prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
ART. 10
Cheltuielile curente şi de capital necesare functionarii Consiliului se suporta integral de la bugetul de stat.
ART. 11
În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Guvernul va asigura spaţiul necesar pentru sediul Consiliului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dincu

Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii
şi solidaritãţii sociale,
Marian Sarbu
ANEXA 1

Numãrul total de posturi = 50

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ COLEGIUL DIRECTOR │ ┌───────────────────┐
│ ├──┤Corpul de inspecţie│
│ Preşedinte │ └───────────────────┘
│ │ ┌────────────────────┐
│ ├─┤Serviciul contencios│
│ Cabinet demnitar │ └────────────────────┘
│ │ ┌────────────────────┐
│ ├─┤ Biroul audit intern│
│ Membru Membru Membru Membru Membru Membru │ └────────────────────┘
└─────────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┘
│ │ │
┌─────────┴──────────┐┌──────────┴────────┐┌──────┴──────┐
│ Direcţia politici ││Direcţia asigurarea││ Serviciul │
│afirmative şi studii││ respectãrii ││ economic │
│ ││ nediscriminarii ││ şi │
│ ││ ││administrativ│
└────────────────────┘└───────────────────┘└─────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016