Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.192 din 4 decembrie 2012  privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta Alba, Dolj, Maramures si U.M. 0541 Sinca, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.192 din 4 decembrie 2012 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta Alba, Dolj, Maramures si U.M. 0541 Sinca, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 13 decembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 34226, 37082, 101770, 39048, 102636, 102637, 102639, 27459 şi 102769 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.
    ART. 4
    După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                            PRIM-MINISTRU
                         VICTOR-VIOREL PONTA

                           Contrasemnează:
                           ---------------
                  Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Mircea Duşa

                             p. Ministrul
                     delegat pentru administraţie,
                      Constantin Cătălin Chiper,
                          secretar de stat

                         Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                          Florin Georgescu

    Bucureşti, 4 decembrie 2012.
    Nr. 1.192.


    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
          ale imobilelor aflate în domeniul public al statului
       şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
         prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
           inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă
                Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca,
                 a căror valoare de inventar se modifică


┌────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────┐
│ Nr. │ Codul de │Denumirea│ Adresa │ Anul │ Valoarea │ Tipul │
│ M.F.P. │clasificare│ │ │dobândirii/│ de inventar │ bunului│
│ │ │ │ │ dării în │ actualizată │ │
│ │ │ │ │ folosinţă │ (lei) │ │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 34226 │ 8.19.01 │ 41-30 │Localitatea Bucureşti│ 1974 │ 10.503.499,59 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 37082 │ 8.19.01 │ 48-01 │ Judeţul Alba │ 1972 │ 1.734.329,34 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 101770 │ 8.19.01 │ 48-02 │ Judeţul Alba │ 1947 │ 843.514,92 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 39048 │ 8.19.01 │ 48-62 │ Judeţul Dolj │ 1939 │ 1.568.383,24 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 102636 │ 8.19.01 │ 48-63 │ Judeţul Dolj │ 1980 │ 7.603.046,47 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 102637 │ 8.19.01 │ 48-64 │ Judeţul Dolj │ 1980 │ 9.168.938,71 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 102639 │ 8.19.01 │ 48-65 │ Judeţul Dolj │ 1987 │ 5.116.654,93 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 27459 │ 8.19.01 │ 48-91 │ Judeţul Maramureş │ 1952 │ 2.108.144,72 │ imobil │
├────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│ 102769 │ 8.19.01 │ 61-05 │ Judeţul Braşov │ 1956 │ 9.621.229,32 │ imobil │
└────────┴───────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────┘    ANEXA 2

                         DATELE DE IDENTIFICARE
         ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului
         Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General
        pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru
       situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca,
       care se transmit din domeniul public al statului în domeniul
               privat al statului, în vederea scoaterii
                   din funcţiune şi casării acestora


┌───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐
│ Adresa │ Persoana juridică │ Caracteristicile bunurilor │ Număr de │
│imobilului │ ce administrează imobilul │ care trec în domeniul │înregistrare│
│ │ │ privat al statului │ atribuit │
│ │ │ │ de M.F.P. │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Localitatea│Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 41-30-03 │ 34.226 │
│Bucureşti │Internelor - Inspectoratul General│Suprafaţa construită = 33 mp │ │
│ │pentru Situaţii de Urgenţă │Suprafaţa desfăşurată = 33 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 215066 │ │
│ │Cod unic de identificare │Valoarea contabilă │ │
│ │(CUI) 4203997 │= 3.249,67 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-01-02 │ 37.082 │
│Alba │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 284 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Unirea" al │Suprafaţa desfăşurată = 284 mp│ │
│ │Judeţului Alba │C.F. nr. 78743 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 54.678,73 lei │ │
│ │(CUI) 4331376 │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-02-04 │ 101.770 │
│Alba │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 60 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Unirea" al │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ │
│ │Judeţului Alba │C.F. nr. 71704 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 9.279,56 lei │ │
│ │(CUI) 4331376 │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-62-04 │ 39.048 │
│Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 176 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 176 mp│ │
│ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 203046 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 10.799,54 lei │ │
│ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-62-07 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 170 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 170 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 203046 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 72.961,37 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-63-04 │ 102.636 │
│Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 193 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 193 mp│ │
│ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 62185 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 138.302,60 lei │ │
│ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-63-10 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 117 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 117 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 62185 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 168.211,05 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-63-06 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 62185 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 5.353,39 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-63-08 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 420 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 420 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 62185 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 102.707,95 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-63-09 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 351 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 351 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 62185 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 16.473,80 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-64-05 │ 102.637 │
│Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 62 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 112 mp│ │
│ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 30348 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 163.860,40 lei │ │
│ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-64-06 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 40 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 40 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 30348 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 15.233,04 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-64-08 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 30348 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 7.810,53 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-64-10 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 117 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 117 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 30348 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 76.448,42 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-65-06 │ 102.639 │
│Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 61 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 61 mp │ │
│ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 30687 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 10.464,59 lei │ │
│ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-65-08 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 69 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 69 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 30687 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 19.729,17 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-91-09 │ 27.459 │
│Maramureş │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 60 mp │ │
│ │Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ │
│ │de Băseşti" al Judeţului Maramureş│C.F. nr. 106296 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │Cod unic de identificare │= 1.095,20 lei │ │
│ │(CUI) 3627137 │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion 48-91-10 │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 106296 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 1.095,20 lei │ │
├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤
│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion cod construcţie "F" │ 102.769 │
│Braşov │Internelor - Unitatea Militară │Suprafaţa construită = 309 mp │ │
│ │0541 Şinca │Suprafaţa desfăşurată = 309 mp│ │
│ │ │C.F. nr. 100677 │ │
│ │Cod unic de identificare │Valoarea contabilă │ │
│ │(CUI) 12651797 │= 18.865,58 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion cod construcţie "V" │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 38 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 38 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 100677 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 3.683,60 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion cod construcţie "X" │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 6 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 6 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 100677 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 613,90 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │Pavilion cod construcţie "W" │ │
│ │ │Suprafaţa construită = 54 mp │ │
│ │ │Suprafaţa desfăşurată = 54 mp │ │
│ │ │C.F. nr. 100677 │ │
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ │= 1.073,66 lei │ │
└───────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┘


                             --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice