Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.188 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.188 din 30 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.188 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş" la Hotãrârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    - la secţiunea I "Bunuri imobile":
    a) se abrogã urmãtoarele poziţii:
    - la cap. IV "Muzeul Goleşti", poziţiile nr. 9,12,13,19 şi 20;
    - la cap. V "D.G.P. Copilului", poziţia nr. 13;
    - la cap. VII "Protecţia plantelor", poziţia nr. 2;
    - la cap. X "Gospodãria comunalã", poziţiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80;
    b) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la cap. III "Muzeul judeţean" poziţia nr. 4, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "teren aferent castrului roman = 17.517 mp", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotãrârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 59/24.05.2007";
    - la cap. V "D.G.P Copilului", titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Argeş";
    - la cap. VI "Sãnãtate" poziţia nr. 7, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "suprafaţã construitã = 590 mp, suprafaţã de teren = 1.699 mp", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins:
    "Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotãrârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 50/2008";
    c) se completeazã cu urmãtoarele poziţii, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre:
    - la cap. I "Activitatea proprie", dupã poziţia nr. 40 se introduc nouã noi poziţii, poziţiile nr. 41-49;
    - la cap. V "Direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţia copilului", dupã poziţia nr. 84 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 85-91.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Mihai Caprã,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
    Nr. 1.188.


    ANEXĂ

                    Completãri la inventarul bunurilor care
                  aparţin domeniului public al judeţului Argeş

                                 CAPITOLUL I
                    Activitatea proprie - Şcoala Popularã de
                   Arte şi Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont┌────┬───────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬───────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ │ │ Anul │ │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasificare│ Denumirea bunului │ Elementele de identificare │dobãn- │ Valoarea │ actualã │
│ │ │ │ │ dirii │ de inventar│ Denumire act │
│ │ │ │ │ sau, │ - lei - │ proprietate sau │
│ │ │ │ │ dupã │ │ alte acte │
│ │ │ │ │caz, al│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ dãrii │ │ │
│ │ │ │ │în folo│ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 41.│ │Teren extravilan │Suprafaţã = 11.505 mp │ 2009 │ 106.620│Domeniul public al │
│ │ │ │Comuna Cãteasca │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Aferent pod DJ 703 B │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Numãr cadastral 1605-C1 │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 17/2009; │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliu-│
│ │ │ │ │ │ │lui Judeţean Argeş │
│ │ │ │ │ │ │nr. 125/2009; │
│ │ │ │ │ │ │Extras Carte │
│ │ │ │ │ │ │funciarã │
│ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │
│ │ │ │ │ │ │3.881/2009 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 42.│ │Teren extravilan │Suprafaţã = 60,9 ha │ 2010 │ │Domeniul public al │
│ │ │ │Comuna Stolnici astfel: │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Punctul Albu = 29,80 ha │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Punctul Cochinesti = 22,90 ha │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │Punctul Morlova = 8,20 ha │ │ │ţean nr. 127/2010; │
│ │ │ │ │ │ │Extras Carte │
│ │ │ │ │ │ │funciarã │
│ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │
│ │ │ │ │ │ │5.061/2010 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 43.│ 1.6.2 │Clãdire: D+P+1E │Câmpulung Muscel - str. │ 1999 │ │Domeniul public al │
│ │ │Câmpulung │Fraţii Goleşti nr. 1 │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Suprafaţã teren = 1.136,26 mp │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Suprafaţã constr.= 380,56 mp │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 172/2007, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Guver- │
│ │ │ │ │ │ │nului nr. 669/1999 │
│ │ │ │ │ │ │Protocol de predare│
│ │ │ │ │ │ │-primire nr. 7.390/│
│ │ │ │ │ │ │14.10.1999 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 44.│ 1.6.2 │Teren aferent │Comuna Morãreşti, sat Deduleşti │ 2002 │ │Domeniul public al │
│ │ │Unitãţii de │Suprafaţã teren parţial = │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │Asistenţã Medico- │7.500 mp │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │Socialã Deduleşti │Se completeazã inventarul actual│ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │cu 4.642 mp rezultaţi ca urmare │ │ │ţean nr. 24/2008, │
│ │ │ │a întocmirii documentaţiei │ │ │Hotãrârea Guvernu- │
│ │ │ │cadastrale. │ │ │lui nr. 640/2002 │
│ │ │ │Total suprafaţã = 12.142 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 45.│ 1.8.1 │Puţuri forate │H1 = 200 m adâncime │ 2009 │ 339.542,99│Domeniul public al │
│ │ │ │H1 = 200 m adâncime │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │2 bucãţi, Morãreşti │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 5/2011 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 46.│ 1.8.12 │Staţie pompare │Conductã aducţiune = 2.210 m │ 2009 │ 848.155,95│Domeniul public al │
│ │ │Staţie repompare │2 rezervoare x 50 mc │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │Instalaţii hidrau- │2 bucãţi, Morãreşti │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │lice aferente │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 5/2011 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 47.│ 1.8.11 │2 rezervoare x │Conductã aducţiune = 1.820 m │ 2009 │1.550.437,15│Domeniul public al │
│ │ │500 mc │2 bucãţi, Cuca │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │Instalaţii hidrau- │ │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │lice aferente │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 5/2011 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 48.│ 1.7.1 │Racord electric │o bucatã, Morãreşti-Cuca │ 2009 │ 278.987,16│Domeniul public al │
│ │ │la puţuri forate │ │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │Staţie pompare │ │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │Staţie repompare │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 5/2011 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────────┤
│ 49.│ │Suprafaţã de teren │S = 756 mp │ │ │Domeniul public al │
│ │ │aferentã bunurilor │ │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 5/2011 │
└────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────────────┘                                 CAPITOLUL V
          Direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţia copilului┌────┬───────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ │ │ Anul │ │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasificare│ Denumirea bunului │ Elementele de identificare │dobãn- │ Valoarea │ actualã │
│ │ │ │ │ dirii │de inventar│ Denumire act │
│ │ │ │ │ sau, │ - lei - │ proprietate sau │
│ │ │ │ │ dupã │ │ alte acte │
│ │ │ │ │caz, al│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ dãrii │ │ │
│ │ │ │ │în folo│ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 85.│ 1.6.4 │Centrul Maternal │Municipiul Câmpulung, str. │ 2002 │ 237.150│Domeniul public al │
│ │ │Câmpulung │Matei Basarab nr. 119 │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Clãdire nouã parter+etaj │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Suprafaţã teren = 2.790 mp │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã = 444 mp │ │ │ţean nr. 55/2008, │
│ │ │ │Suprafaţã = 163 mp │ │ │Autorizaţie de │
│ │ │ │ │ │ │construcţie nr. 362│
│ │ │ │ │ │ │/12.015/22.10.1998 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 86.│ 1.6.4 │Centrul de Copii │Municipiul Piteşti, Bd. │ 2008 │ 245.333,45│Domeniul public al │
│ │ │"Sf. Andrei" │Petrochimiştilor nr. 18 │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Clãdire parter+etaj │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Suprafaţã construitã = 125 mp, │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │gard împrejmuire │ │ │ţean nr. 55/2008, │
│ │ │ │ │ │ │Autorizaţie de │
│ │ │ │ │ │ │construcţie nr. │
│ │ │ │ │ │ │2.058/25.03.2004 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 87.│ 1.6.4 │Canalizare cu │Complexul de Servicii pentru │ 1992 │ 85.827│Domeniul public al │
│ │ │decantor │Copii cu Handicap Valea Mare, │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │oraş Ştefãneşti │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 55/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 88.│ 1.6.4 │Pavilion "Iulia" │Centrul de Îngrijire prin │ 2002 │ 2.282.877│Domeniul public al │
│ │ │ │Terapie Ocupaţionalã Tigveni │ │ 61.550│judeţului Argeş, │
│ │ │ │Suprafaţã construitã = │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │1.296,68 mp │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │Împrejmuire din ramã metalicã │ │ │ţean nr. 55/2008, │
│ │ │ │= 432 m, │ │ │Autorizaţie de │
│ │ │ │împrejmuire cu plasã de sârmã │ │ │construcţie nr. 14/│
│ │ │ │= 290 m, │ │ │4.12.2006 │
│ │ │ │împrejmuire cu plasã în ramã │ │ │ │
│ │ │ │6 m/înãlţime = 90 m, │ │ │ │
│ │ │ │foraj = 100 m │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 89.│ 1.6.4 │Centrul de primire │Municipiul Piteşti, bd. I. C. │ 2006 │ 485.670,56│Domeniul public al │
│ │ │în Regim de Urgenţã│Brãtianu nr. 62 A │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │Piteşti │Clãdire parter+etaj │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Suprafaţã construitã = 201,50 mp│ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 55/2008, │
│ │ │ │ │ │ │Autorizaţie de │
│ │ │ │ │ │ │construcţie nr. 39/│
│ │ │ │ │ │ │5.905/12.07.2006 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 90.│ 1.6.4 │Magazii material- 3│Complexul de Servicii pentru │ 1968 │ 21.000│Domeniul public al │
│ │ │ │Copilul în Dificultate │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Câmpulung, str. Traian nr. 5A │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 55/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
│ 91.│ 1.6.4 │Microcentralã │Centrul de zi Bamby Câmpulung │ 1996 │ 120.162,34│Domeniul public al │
│ │ │ │Municipiul Câmpulung, Str. │ │ │judeţului Argeş, │
│ │ │ │Jurãmântului nr. 6 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului jude- │
│ │ │ │ │ │ │ţean nr. 55/2008, │
│ │ │ │ │ │ │Autorizaţie de │
│ │ │ │ │ │ │construcţie nr. 103│
│ │ │ │ │ │ │/3.938/17.05.1996 │
└────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────────────┘                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016