Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.179 din 24 noiembrie 2010  pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedarii acestora catre fostii proprietari    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.179 din 24 noiembrie 2010 pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedarii acestora catre fostii proprietari

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010
    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, înregistrate la poziţia cu nr. M.F. 145525, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a retrocedãrii acestora cãtre foştii proprietari în condiţiile legii.
    ART. 2
    Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã potrivit art. 1 în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 24 noiembrie 2010.
    Nr. 1.179.


    ANEXÃ

                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat
            al bunurilor care aparţin domeniului public al statului,
           ca urmare a retrocedãrii acestora cãtre foştii proprietari┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale terenului│ │
│ ├───────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │
│ Locul unde este │ │ │Categoria │Suprafaţa│ Baza legalã │
│ situat terenul │ Tarla │ Parcelã │ de │ - ha - │ │
│ │ │ │folosinţã │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Comuna Vânãtori │ 38/5 │ 186/29 │ Arabil │ 27,92│HCJ Vrancea nr. 157/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 38/5 │ 186/27 │ Arabil │ 7,00│HCJ Vrancea nr. 125/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 38/5 │ 186/27 A│ Arabil │ 17,98│HCJ Vrancea nr. 113/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 127 │ 855 │ Arabil │ 11,00│HCJ Vrancea nr. 25/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 38/5 │ 186/27 │ Arabil │ 20,44│HCJ Vrancea nr. 75/2006 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 859/2 │ Arabil │ 9,21│HCJ Vrancea nr. 25/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 859/1 │ Arabil │ 14,5│HCJ Vrancea nr. 237/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 864 │ Arabil │ 14,00│HCJ Vrancea nr. 228/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 873 │ Arabil │ 59,06│HCJ Vrancea nr. 75/2006 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 876/1 │ Arabil │ 7,17│HCJ Vrancea nr. 228/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 130 │ 876/2 │ Arabil │ 4,79│HCJ Vrancea nr. 25/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Comuna Slobozia Ciorãşti│ 96 │ 527/1 │ Arabil │ 29,50│HCJ Vrancea nr. 192/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 96 │ 527/2 │ Arabil │ 36,50│HCJ Vrancea nr. 237/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 124 │ 664 │ Arabil │ 68,97│HCJ Vrancea nr. 167/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 125 │ 666/1 │ Arabil │ 34,98│HCJ Vrancea nr. 69/2007 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 125 │ 666/2 │ Arabil │ 14,40│HCJ Vrancea nr. 204/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 126 │ 668 │ Arabil │ 56,70│HCJ Vrancea nr. 25/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Municipiul Focşani │ 4 │ 18/1 │ Arabil │ 38,50│HCJ Vrancea nr. 238/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/2 │ Arabil │ 19,54│HCJ Vrancea nr. 235/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/3 │ Arabil │ 1,79│HCJ Vrancea nr. 7/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/4 │ Arabil │ 4,50│HCJ Vrancea nr. 331/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/5 │ Arabil │ 15,00│HCJ Vrancea nr. 2/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/6 │ Arabil │ 3,2192│HCJ Vrancea nr. 67/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/7 │ Arabil │ 6,07│HCJ Vrancea nr. 25/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 4 │ 18/8 │ Arabil │ 1,38│HCJ Vrancea nr. 61/2008 │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 79 │ 415/2 │ Arabil │ 51,34│HCJ Vrancea nr. 238/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 79 │ 415/1 │ Arabil │ 4,50│HCJ Vrancea nr. 127/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 79 │ 415/3 │ Arabil │ 3,50│HCJ Vrancea nr. 331/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 81 │ 429 │ Arabil │ 29,37│HCJ Vrancea nr. 238/2007│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ Total: │ │ │ Arabil │ 612,8292│ │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Oraşul Odobeşti │ 67 │ 1983 │ Vie │ 2,83│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 1986 │ Vie │ 3,82│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 1989 │ Vie │ 4,17│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 1993 │ Vie │ 5,21│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2002 │ Vie │ 4,32│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2005 │ Vie │ 3,32│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2006 │ Vie │ 3,63│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2007 │ Vie │ 3,14│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2008 │ Vie │ 3,21│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 2009 │ Vie │ 3,18│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 604 │ Vie │ 3,82│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 700/3 │ Vie │ 5,10│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/1 │ Vie │ 2,87│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/2 │ Vie │ 1,45│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/4 │ Vie │ 2,33│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/8 │ Vie │ 3,09│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/11 │ Vie │ 3,33│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/12 │ Vie │ 3,55│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ │ Vie │ 1,85│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/17 │ Vie │ 1,76│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/23 │ Vie │ 1,30│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 600/25 │ Vie │ 4,54│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 700/9 │ Vie │ 2,13│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 700/7 │ Vie │ 3,30│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 700/5 │ Vie │ 3,38│HCJ Vrancea nr. 164/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ Total: │ │ │ Vie │ 80,63│ │
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ 124 │ 664 │ Pãdure │ 0,71│HCJ Vrancea nr. 167/2006│
├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ Total: │ │ │ Pãdure │ 0,71│ │
├────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Total terenuri retrocedate din │ │ │
│736 ha cu nr. M.F. 145525 │ 694,1692│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────┘


                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice