Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.148 din 16 noiembrie 2011  privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.148 din 16 noiembrie 2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011

    Ţinând seama de prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin Legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP 34894, 96722, 101486, 39248, 101231, 101232, 101235, 104180, 155185, 37849, 101223, 37657, 101501, 101503, 37692, 101216, 101217, 101218, 61968, 106885, 37083, 101040, 144923, 106243, 37115, 101179, 101181, 101183, 101490, 101491, 62057, 101134, 154962, 61965, 101065, 96712, 35863, 112551, 35571, 155277, 101062, 108131, 101191, 101192, 101193, 101032, 37847,101106, 101099, 101469, 101470 în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenţa cantitativ-valoricã şi, împreunã cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzãtoare a anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                  p. Ministrul
                         administraţiei şi internelor,
                                  Mihai Caprã,

                                secretar de stat
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 1.148.

    ANEXĂ

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                   a imobilelor aflate în domeniul public al
                   statului şi în administrarea Ministerului
                      Administraţiei şi Internelor a cãror
                        valoare de inventar se modificã


 ┌───────┬───────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. MFP│Denu- │Locul unde este situat│Persoana juridicã ce │Valoarea de │
 │Cod de │mirea │ │administreazã imobilul│inventar │
 │clasi- │imobi- │ │ │actualizatã │
 │ficaţie│lului │ │ │(lei) │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │34894 │ 45-23 │România, judeţul │Unitatea Militarã 0854│ 11.363.532,68│
 │8.19.01│ │Suceava │Fãlticeni │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │96722 │ 45-70 │România, judeţul Sibiu│Unitatea Militarã 0815│ 8.782.739,70│
 │8.19.01│ │ │Sibiu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101486 │ 45-107│România, judeţul Sibiu│Unitatea Militarã 0815│ 4.459.420,57│
 │8.19.01│ │ │Sibiu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │39248 │ │România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 363.302,52│
 │8.19.01│ │Hunedoara │Deva │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101231 │ 45-273│România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 134.305,38│
 │8.19.01│ │Hunedoara │Deva │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101232 │ 45-274│România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 326.887,79│
 │8.19.01│ │Hunedoara │Deva │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101235 │ 45-242│România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 2822,92│
 │8.19.01│ │Hunedoara │Deva │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │104180 │ 45-305│România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 383.930,59│
 │8.19.01│ │Hunedoara, satul │Deva │ │
 │ │ │Mintia │ │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │155185 │ 45-31 │România, judeţul │Unitatea Militarã 0451│ 6.785.946,79│
 │8.19.01│ │Hunedoara │Deva │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37849 │ 45-84 │România, judeţul │Unitatea Militarã 0721│ 6.595.659,05│
 │8.19.01│ │Harghita │Gheorgheni │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101223 │ 45-110│România, judeţul │Unitatea Militarã 0721│ 454.217,72│
 │8.19.01│ │Harghita │Gheorgheni │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37657 │ 45-44 │România, judeţul Timiş│Unitatea Militarã 0520│ 17.366.556,75│
 │8.19.01│ │ │Timişoara │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101501 │ 45-45 │România, judeţul Timiş│Unitatea Militarã 0520│ 13.241.432,20│
 │8.19.01│ │ │Timişoara │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101503 │ 45-79 │România, judeţul Timiş│Unitatea Militarã 0520│ 1.100.888,55│
 │8.19.01│ │ │Timişoara │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37692 │ 45-127│România, judeţul │Unitatea Militarã 0586│ 2.207.672,36│
 │8.19.01│ │Harghita │Miercurea-Ciuc │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101216 │ 45-135│România, judeţul │Unitatea Militarã 0586│ 967.815,30│
 │8.19.01│ │Harghita │Miercurea-Ciuc │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101217 │ 45-136│România, judeţul │Unitatea Militarã 0586│ 1.671.224,61│
 │8.19.01│ │Harghita │Miercurea-Ciuc │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101218 │ 45-201│România, judeţul │Unitatea Militarã 0586│ 5.456.735,24│
 │8.19.01│ │Harghita │Miercurea-Ciuc │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │61968 │ 45-109│România, judeţul │Unitatea Militarã 0901│ 8.386.125,77│
 │8.19.01│ │Botoşani │Botoşani │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │106885 │ 45-359│România, judeţul │Unitatea Militarã 0901│ 112.658,19│
 │8.19.01│ │Botoşani, municipiul │Botoşani │ │
 │ │ │Dorohoi │ │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37083 │ 45-115│România, judeţul Alba │Unitatea Militarã 0338│ 1.958.958,72│
 │8.19.01│ │ │Alba Iulia │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101040 │ 45-174│România, judeţul Alba │Unitatea Militarã 0338│ 14.585,00│
 │8.19.01│ │ │Alba Iulia │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │144923 │ 45-315│România, judeţul │Unitatea Militarã 0329│ 8.617.190,74│
 │8.19.01│ │Giurgiu │Giurgiu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │106243 │ 45-308│România, judeţul │Unitatea Militarã 0329│ 4.724.377,47│
 │8.19.01│ │Giurgiu │Giurgiu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37115 │ 45-19 │România, judeţul Dolj │Unitatea Militarã 0654│ 15.955.696,51│
 │8.19.01│ │ │Craiova │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101179 │ 45-66 │România, judeţul Dolj │Unitatea Militarã 0654│ 3.754.650,63│
 │8.19.01│ │ │Craiova │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101181 │ 45-158│România, judeţul Dolj │Unitatea Militarã 0654│ 283.164,88│
 │8.19.01│ │ │Craiova │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101183 │ 45-251│România, judeţul Dolj │Unitatea Militarã 0654│ 199.376,61│
 │8.19.01│ │ │Craiova │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │62057 │ 45-176│România, judeţul │Unitatea Militarã 0723│ 1.598.824,09│
 │8.19.01│ │Teleorman │Alexandria │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101490 │ 45-178│România, judeţul │Unitatea Militarã 0723│ 929.809,72│
 │8.19.01│ │Teleorman │Alexandria │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101491 │ 45-181│România, judeţul │Unitatea Militarã 0723│ 735.926,66│
 │8.19.01│ │Teleorman │Alexandria │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101134 │ 45-280│România, judeţul │Unitatea Militarã 0256│ 986.990,04│
 │8.19.01│ │Cãlãraşi │Cãlãraşi │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │154962 │ 45-350│România, judeţul │Unitatea Militarã 0256│ 128.091,57│
 │8.19.01│ │Cãlãraşi │Cãlãraşi │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │61965 │ 45-188│România, judeţul Gorj │Unitatea Militarã 0852│ 6.455.610,79│
 │8.19.01│ │ │Bumbeşti-Jiu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101065 │ 45-264│România, judeţul Bacãu│Unitatea Militarã 0903│ 1.502.181,19│
 │8.19.01│ │ │Bacãu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │96712 │ 45-138│România, judeţul │Unitatea Militarã 0960│ 2.758.027,99│
 │8.19.01│ │Vaslui │Vaslui │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │112551 │ 45-345│România, judeţul │Unitatea Militarã 0930│ 87.165,31│
 │8.19.01│ │Dâmboviţa │Târgovişte │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │35863 │ 45-27 │România, judeţul │Unitatea Militarã 0705│ 9.127.603,62│
 │8.19.01│ │Dâmboviţa │Târgovişte │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │35571 │ 45-86 │România, municipiul │Unitatea Militarã 0999│ 23.623.149,84│
 │8.19.01│ │Bucureşti │Bucureşti │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │155277 │ 45-141│România, judeţul Mureş│Unitatea Militarã 0709│ 1.724.998,72│
 │8.19.01│ │ │Târgu Mureş │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101062 │ 45-125│România, judeţul │Unitatea Militarã 0965│ 311.779,93│
 │8.19.01│ │Vrancea │Focşani │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │108131 │ 45-323│România, judeţul │Unitatea Militarã 0965│ 1.026.378,01│
 │8.19.01│ │Vrancea │Focşani │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101191 │ 45-254│România, judeţul │Unitatea Militarã 0930│ 24.506.471,15│
 │8.19.01│ │Dâmboviţa │Ochiuri │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101192 │ 45-256│România, judeţul │Unitatea Militarã 0930│ 1.723.167,34│
 │8.19.01│ │Dâmboviţa │Ochiuri │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101193 │ 45-257│România, judeţul │Unitatea Militarã 0930│ 347.005,51│
 │8.19.01│ │Dâmboviţa │Ochiuri │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101032 │ 45-98 │România, municipiul │Unitatea Militarã 0530│ 1.476.820,55│
 │8.19.01│ │Bucureşti │Bucureşti │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │37847 │ 45-102│România, judeţul │Unitatea Militarã 0391│ 7.973,11│
 │8.19.01│ │Braşov │Braşov │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101106 │ 45-248│România, judeţul │Unitatea Militarã 0391│ 464.947,87│
 │8.19.01│ │Braşov │Braşov │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101099 │ 45-06 │România, judeţul │Unitatea Militarã 0391│ 469.025,18│
 │8.19.01│ │Braşov │Braşov │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101469 │ 45-265│România, judeţul Sãlaj│Unitatea Militarã 0326│ 2.771.969,79│
 │8.19.01│ │ │Zalãu │ │
 ├───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │101470 │ 45-295│România, judeţul Sãlaj│Unitatea Militarã 0326│ 586.366,98│
 │8.19.01│ │ │Zalãu │ │
 └───────┴───────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice