Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011  privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011 privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin Legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã modificarea denumirii şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluãrii în condiţiile legii, ale unor bunuri din anexa nr. 22 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform anexei nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobã modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevãzute în anexa nr. 22 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a reevaluãrii în condiţiile legii.
    ART. 3
    (1) Se aprobã trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societãţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, având datele de identificare prevãzute în anexele nr. 3 şi 4.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevãzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificãrii sau, dupã caz, a casãrii, în condiţiile legii.
    ART. 4
    Societatea Naţionalã de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş valorificã şi, dupã caz, caseazã, în numele statului, bunurile prevãzute în anexele nr. 3 şi 4, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Se aprobã Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotãrilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activitãţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionalã de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, în calitate de concesionar, prevãzut în anexa nr. 5*).
----------
    *) Anexa nr. 5 nu se publicã, fiind clasificatã potrivit legii.

    ART. 6
    Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotãrilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activitãţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobat potrivit art. 5, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    Anexa nr. 22 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã potrivit prevederilor art. 1-3.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
            Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                               Alexandru Pãtruţi

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 1.146.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
       ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului a cãror
      denumire şi valoare de inventar se modificã ca urmare a reevaluãrii┌────┬──────┬────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────────┬────┬──────────────┬─────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Situa-│ │
│Nr. │ Nr. │Codul de│ │ │ Descrierea │ Adresa │Anul│ │Situaţia juridicã│ţia ac-│ Tip │
│crt.│M.F.P.│ clasi- │ │ │ tehnicã │ Expl. │P.F.│ Valoarea de ├────────┬────────┤ tualã:│ bun │
│ │ │ ficare │ Denumirea veche │ Denumirea nouã ├─────┬──────┤ Terit. │ │ inventar │ Baza │Adminis-│închi- │mobil/│
│ │ │ │ │ │ D │ L │ (T.G.N.) │ │ (lei) │ legalã │trare/ │riere/ │imobil│
│ │ │ │ │ │(mm) │ (km) │ │ │ │ │concesi-│conce- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ une │siune/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │date cu│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 65441│ 8.14.02│ERNEI - CORUNCA │COND. ERNEI - COROI│ 600 │ 1,280│MEDIAŞ │1966│ 101.814,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │FIR 1 │FIR 1 │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 2 │ 65462│ 8.14.02│ŢIGMANDRU - PCT. B│ŢIGMANDRU - │ 500 │24,000│MEDIAŞ │1957│ 2.755.604,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 3 │ 65479│ 8.14.02│BOBOLIA - TR. RÂU │COND. BOBOLIA - │ 500 │47,000│BUCUREŞTI │1948│ 4.834.268,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │IALOMIŢA │FILIPEŞTI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 4 │ 65480│ 8.14.02│TRAV. IALOMIŢA - │COND BUTIMANU - │ 500 │ 4,000│BUCUREŞTI │1948│ 203.137,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │LUCEANCA │LUCIANCA │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 5 │ 65481│ 8.14.02│TRAV. CĂTUNU │TRAV. RÂU IALOMIŢA │ 500 │ 0,802│BUCUREŞTI │1951│ 49.878,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │(ODĂRĂŞTI) │FIR 2 │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 6 │ 65497│ 8.14.02│M - ŢII PERŞANI - │CODLEA - PĂDUREA │ 250 │34,200│BRAŞOV │1963│ 2.593.941,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │PĂD. BISERICII │BISERICII │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 7 │ 65546│ 8.14.02│PREDEAL - SINAIA │STÂLP 216 - CIMITIR│ 300 │13,952│BRAŞOV │1947│ 1.012.260,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │EROI AZUGA │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 8 │ 65563│ 8.14.02│TRAV AERIANĂ RÂU │TRAV AERIANĂ BRAZI │ 500 │ 0,200│BUCUREŞTI │1998│ 32.237,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │TELEAJEN │- TELEAJEN │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 9 │ 65572│ 8.14.02│NEDELEA - BLEJOI │COND. KM 65 - │ 300 │18,400│BUCUREŞTI │1958│ 734.237,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │PAULEŞTI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 10 │ 65573│ 8.14.02│DEVIERE BLEJOI │COND BLEJOI - │ 300 │ 2,700│BUCUREŞTI │1995│ 228.542,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │SCĂIENI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 11 │ 65585│ 8.14.02│COND. FILIPEŞTI - │COND. ARICEŞTI - │ 250 │13,400│BUCUREŞTI │1964│ 715.672,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │TELEAJEN │KM 65 │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 12 │ 65598│ 8.14.02│ILEANA - SAT CRÂNG│FUNDULEA - SAT │ 200 │17,200│BUCUREŞTI │1981│ 2.076.724,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │CRÂNG │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 13 │ 65608│ 8.14.02│COND LASLĂU - ST │LASLĂU - SCV COROI │ 500 │ 6,500│MEDIAŞ │1974│ 990.295,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │US COROI │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 14 │ 65612│ 8.14.02│COND KM 65 - SRM │COND VEGA - SRM │ 500 │ 5,200│BUCUREŞTI │1964│ 313.450,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │TELEAJEN │TELEAJEN │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 15 │ 65618│ 8.14.02│RACORD CRISTIAN - │RACORD LIZIERĂ │ 150 │ 4,700│BRAŞOV │1963│ 168.302,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │POIANA BV │PĂDURE MĂGURELE - │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
│ │ │ │ │POIANA BV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 16 │ 65681│ 8.14.02│HUREZANI - OPORELU│HUREZANI - │ 500 │76,000│CRAIOVA │1961│ 8.383.882,56│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │VERGULEASA │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 17 │ 65682│ 8.14.02│OPORELU - TEUL │JITARU - TEUL │ 500 │53,155│CRAIOVA │1960│ 6.993.124,57│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ALBENI │ALBENI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 18 │ 65714│ 8.14.02│CORBU - TR │CORBU - TR MĂGURELE│ 500 │88,800│CRAIOVA │1965│ 11.764.312,78│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │MĂGURELE │(Fir I) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 19 │ 65715│ 8.14.02│CORBU - TR │CORBU - TR MĂGURELE│ 500 │88,800│CRAIOVA │1997│ 14.855.328,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │MĂGURELE │(Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 20 │ 65749│ 8.14.02│ŢICLENI - │ŢICLENI - VĂDENI │ 500 │20,800│CRAIOVA │1958│ 2.434.117,57│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │TURCINEŞTI │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 21 │ 65782│ 8.14.02│RECAŞ - ARAD │COND. RECAŞ - │ 500 │39,622│ARAD │1974│ 4.971.265,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │MAŞLOC │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 22 │ 65785│ 8.14.02│SEUSA(SÂNMARGHITA)│ŞEUŞA (SÂNMARGHITA)│ 600 │ 8,400│CLUJ │1969│ 1.489.972,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │- CERGHIZEL │- LĂSCUD │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 23 │ 65843│ 8.14.02│ISACCEA - │ISACCEA - MIHAI │ 600 │85,300│CONSTANŢA │1978│ 17.258.011,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │PECINEAGA │BRAVU - PECINEAGA │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 24 │ 65844│ 8.14.02│TRAV. BRAŢ MĂCIN │TRAV. BRAŢ MĂCIN LA│ 300 │ 2,280│BRĂILA │1978│ 834.982,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │(GROPENI 3 FIRE) │PECINEAGA (3 FIRE) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 25 │ 65847│ 8.14.02│ST. DUNĂRE LA IMP │SUBTRAVERSARE │ 500 │ 1,770│BRĂILA │1989│ 1.000.496,51│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ISACCEA F 1 │DUNĂRE - VĂDENI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
│ │ │ │ │(FIR 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 26 │ 65848│ 8.14.02│ISACCEA - DUNĂRE │ISACCEA - MAL DREPT│ 700 │47,580│CONSTANŢA │1986│ 10.506.950,22│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │(VADENI) │DUNĂRE (ZACLAU) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 27 │ 65851│ 8.14.02│ISACCEA -MAL DREPT│ISACCEA - MAL DREPT│ 1000│45,030│CONSTANŢA │1990│ 18.142.182,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │(GROPENI) │(SMÂRDAN) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 28 │ 65860│ 8.14.02│TRAV. HETIUR │TRAV. PORUMBENI │ 700 │ 0,050│MEDIAŞ │1969│ 5.997,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 29 │ 65885│ 8.14.02│GHERĂIEŞTI - IAŞI │GHERĂIEŞTI - IAŞI │ 400 │64,500│BACĂU │1963│ 7.423.361,14│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │(Fir I) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 30 │ 65886│ 8.14.02│GHERĂIEŞTI - IAŞI │GHERĂIEŞTI - IAŞI │ 400 │67,000│BACĂU │1977│ 9.572.385,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │(Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 31 │ 65888│ 8.14.02│MIHAI BRAVU - │MIHAI BRAVU - │ 600 │82,256│CONSTANŢA │1979│ 16.870.120,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │NĂVODARI │COGELEAC - NĂVODARI│ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 32 │ 65908│ 8.14.02│RACORD SRM │RACORD SRM CHIŞCANI│ 500 │15,816│BRĂILA │1973│ 2.374.695,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │CHIŞCANI │(Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 33 │ 65926│ 8.14.02│COND MOTOŞENI - │COND 10" CRÂNG - │ 250 │ 7,000│BRĂILA │1986│ 539.772,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │BÂRLAD │BÂRLAD │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 34 │ 65938│ 8.14.02│MUGENI - FELICENI │MUGENI - FELICENI │ 300 │ 4,000│MEDIAŞ │1995│ 621.883,63│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │(Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 35 │ 65939│ 8.14.02│FELICENI - ODORHEI│FELICENI - ODORHEI │ 300 │ 8,000│BRAŞOV │1995│ 677.162,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │(Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 36 │ 65978│ 8.14.02│BAND - ULIEŞ │BAND - ULIEŞ FIR II│ 500 │15,100│CLUJ │1972│ 2.233.850,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 37 │ 65984│ 8.14.02│T.A. BUNEŞTI │SUBTRAVERSARE │ 300 │ 0,302│CLUJ │1959│ 12.416,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │BUNEŞTI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 38 │ 65986│ 8.14.02│CĂŞEI - CORMENIŞ │LUNCA CÎŢCĂULUI - │ 300 │25,000│CLUJ │1959│ 2.526.402,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │SJ │CORMENIŞ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 39 │ 65995│ 8.14.02│TRAV. AER. SOMEŞUL│T.A. SOMEŞUL MIC │ 500 │ 0,098│CLUJ │1963│ 8.222,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │MIC │(BUNEŞTI) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 40 │ 66020│ 8.14.02│RACORD SRM DEJ │RACORD SRM DEJ │ 250 │ 0,100│CLUJ │1983│ 7.331,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │IZVOR │IZVOR (Fir I) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 41 │ 66022│ 8.14.02│MEDIEŞU - TĂUŢII │MEDIEŞU - TĂUŢII │ 700 │27,500│CLUJ │1998│ 6.972.409,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │MĂGHERĂUŢI │MĂGHERĂUŞ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 42 │ 66023│ 8.14.02│TĂUŢII MĂGHERĂUŢI │TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - │ 700 │24,470│CLUJ │1998│ 6.204.176,38│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │- ULMENI │ULMENI │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 43 │ 66025│ 8.14.02│RACORD SRM DEJ │RACORD SRM DEJ │ 200 │ 0,100│CLUJ │1962│ 4.114,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │IZVOR │IZVOR (Fir II) │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 44 │ 66029│ 8.14.02│RACORD 20" │RACORD ISM LA COND.│ 500 │ 1,200│CLUJ │1997│ 133.540,84│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │SĂRMĂŞEL - BAND │BAND - SĂRMĂŞEL │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 45 │ 66078│ 8.14.02│CERGHID - TG. │CERGHID - UNGHENI │ 250 │10,744│CLUJ │1927│ 27.163,07│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │MUREŞ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 46 │ 66092│ 8.14.02│COND CORUNCA 20" -│COND CORUNCA - TG. │ 300 │ 2,413│CLUJ │1965│ 116.713,74│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │CUCI │MUREŞ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 47 │ 66126│ 8.14.02│CISNĂDIE - │COND. CISNĂDIE - │ 250 │ 9,732│MEDIAŞ │1995│ 1.581.719,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │TĂLMACIU │TĂLMACIU │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 48 │ 66158│ 8.14.02│COND CETATE - │COND CETATE - │ 300 │27,000│MEDIAŞ │1948│ 2.005.574,71│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │BOTORCA - COPŞA │BOTORCA - MEDIAŞ II│ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────┴───────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ TOTAL │ │ │ │ │175.364.006,94│ │ │ │ │
└────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────────┴────┴──────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┘
    ANEXA 2

                                   DATELE DE IDENTIFICARE
           ale mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al statului a
            cãror valoare de inventar se modificã ca urmare a reevaluãrii┌────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────┬──────────────┬─────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Situa-│ │
│Nr. │ Nr. │Codul de│ │ Descrierea │ Adresa │Anul│ │Situaţia juridicã│ţia ac-│ Tip │
│crt.│M.F.P.│ clasi- │ │ tehnicã │ Expl. │P.F.│ Valoarea de ├────────┬────────┤ tualã:│ bun │
│ │ │ ficare │ Denumirea ├─────┬──────┤ Terit. │ │ inventar │ Baza │Adminis-│închi- │mobil/│
│ │ │ │ │ D │ L │ (T.G.N.) │ │ (lei) │ legalã │trare/ │riere/ │imobil│
│ │ │ │ │(nm) │ (km) │ │ │ │ │concesi-│conce- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ une │siune/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │date cu│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 1│ 65442│ 8.14.02│OCOLIRE SUG CORUNCA │ 500 │ 0,790│CLUJ │1985│ 73.261,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 2│ 65443│ 8.14.02│CORUNCA - COROI FIR 1 │ 600 │12,740│CLUJ │1970│ 1.112.240,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 3│ 65444│ 8.14.02│COND. 28'' COROI - BĂRCUT │ 700 │51,000│MEDIAŞ │1973│ 9.454.668,52│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 4│ 65445│ 8.14.02│DEVIERE COND 700 ZONA RETIŞ │ 700 │ 3,000│MEDIAŞ │1976│ 291.982,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 5│ 65446│ 8.14.02│BĂRCUT - ŞINCA │ 700 │51,100│BRAŞOV │1975│ 9.751.830,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 6│ 65447│ 8.14.02│TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ │ 700 │ 0,150│BRAŞOV │1975│ 81.787,79│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 7│ 65448│ 8.14.02│ŞINCA - PALTIN │ 700 │10,600│BRAŞOV │1974│ 991.213,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 8│ 65449│ 8.14.02│PALTIN - VÂRF DIHAM │ 700 │34,100│BRAŞOV │1972│ 6.228.685,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 9│ 65450│ 8.14.02│VALEA CERBULUI - PLAT IZV SINAIA │ 700 │19,700│BRAŞOV │1973│ 3.956.438,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 10│ 65451│ 8.14.02│PLAT IZV SINAIA - FILIPEŞTI │ 700 │59,200│BUCUREŞTI │1970│ 10.490.647,19│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 11│ 65452│ 8.14.02│TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P │ 700 │ 1,410│BUCUREŞTI │1996│ 1.091.703,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 12│ 65453│ 8.14.02│FILIPEŞTI - MĂNEŞTI II │ 500 │17,000│BUCUREŞTI │1975│ 1.313.769,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 13│ 65454│ 8.14.02│MĂNEŞTI - BUCIUMENI │ 500 │38,000│BUCUREŞTI │1969│ 5.369.896,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 14│ 65455│ 8.14.02│COROI - SENEREUŞ │ 600 │10,400│MEDIAŞ │1969│ 1.998.454,62│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 15│ 65456│ 8.14.02│SENEREUŞ - SELEUŞ │ 600 │10,600│MEDIAŞ │1970│ 925.412,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 16│ 65457│ 8.14.02│SELEUŞ - BĂRCUT │ 600 │22,600│MEDIAŞ │1969│ 4.008.734,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 17│ 65458│ 8.14.02│DEVIERE COROI - ŞINCA │ 600 │ 3,000│MEDIAŞ │1976│ 296.830,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 18│ 65459│ 8.14.02│BĂRCUT - S.T.C. ŞINCA │ 600 │49,900│BRAŞOV │1969│ 8.851.143,70│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 19│ 65460│ 8.14.02│TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ │ 600 │ 0,150│BRAŞOV │1969│ 73.168,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 20│ 65461│ 8.14.02│ŞINCA - PALTIN │ 600 │10,600│BRAŞOV │1969│ 1.880.202,87│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 21│ 65463│ 8.14.02│PCT B - RODBAV │ 500 │38,000│MEDIAŞ │1964│ 4.076.778,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 22│ 65464│ 8.14.02│RODBAV - S.T.C. ŞINCA │ 500 │44,400│BRAŞOV │1964│ 5.784.120,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 23│ 65465│ 8.14.02│TRAV. OLT FĂGĂRAŞ │ 500 │ 0,150│BRAŞOV │1964│ 12.916,90│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 24│ 65466│ 8.14.02│INTERCONECTARE 20-24 D GALAŢI │ 500 │ 0,010│BRAŞOV │1992│ 1.035,56│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 25│ 65467│ 8.14.02│ŞINCA - ST. 89 │ 500 │32,200│BRAŞOV │1964│ 4.194.790,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 26│ 65468│ 8.14.02│ST.89 - ST 216 │ 500 │ 6,700│BRAŞOV │1961│ 372.801,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 27│ 65469│ 8.14.02│ST 216 - VALEA CERBULUI │ 500 │22,200│BRAŞOV │1951│ 966.470,97│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 28│ 65470│ 8.14.02│VALEA CERBULUI - PLATOU IZVOR │ 500 │15,700│BRAŞOV │1996│ 1.866.467,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 29│ 65471│ 8.14.02│TRAVERSARE VALEA CERBULUI │ 500 │ 0,003│BRAŞOV │1951│ 172,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 30│ 65472│ 8.14.02│TRAVERSARE VALEA CERBULUI │ 500 │ 0,003│BRAŞOV │1951│ 172,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 31│ 65473│ 8.14.02│TRAVERSARE VALEA ALBĂ │ 500 │ 0,003│BRAŞOV │1951│ 172,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 32│ 65474│ 8.14.02│TRAVERSARE CARBONIT SINAIA │ 500 │ 0,007│BRAŞOV │1951│ 401,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 33│ 65475│ 8.14.02│SINAIA IZV - VALEA LARGĂ │ 500 │ 2,000│BUCUREŞTI │1951│ 80.371,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 34│ 65476│ 8.14.02│VALEA LARGĂ - POSADA │ 500 │ 7,000│BUCUREŞTI │1979│ 1.239.065,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 35│ 65477│ 8.14.02│TR. COND. 20'' PRAHOVA - VAL │ 500 │ 0,075│BUCUREŞTI │1979│ 6.259,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 36│ 65478│ 8.14.02│POSADA - BOBOLIA │ 500 │14,400│BUCUREŞTI │1978│ 2.707.911,63│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 37│ 65482│ 8.14.02│LUCEANCA - BUCUREŞTI │ 500 │26,500│BUCUREŞTI │1965│ 3.510.746,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 38│ 65483│ 8.14.02│COLIBI - PCT. B (FIR I) │ 500 │33,350│MEDIAŞ │1950│ 3.313.681,00│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 39│ 65484│ 8.14.02│PCT B - N SAS - RODBAV │ 500 │38,000│MEDIAŞ │1951│ 3.859.613,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 40│ 65485│ 8.14.02│RODBAV - M-ŢII PERŞANI │ 500 │40,200│BRAŞOV │1951│ 4.083.064,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 41│ 65486│ 8.14.02│TRAVERSARE OLT │ 500 │ 0,150│BRAŞOV │1951│ 8.611,26│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 42│ 65487│ 8.14.02│M-ŢII PERŞANI - ST. 89 │ 500 │47,250│BRAŞOV │1950│ 4.694.795,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 43│ 65489│ 8.14.02│COLIBI - PCT. B FIR 3 │ 500 │26,000│MEDIAŞ │1960│ 3.157.463,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 44│ 65490│ 8.14.02│TRAV TÂRNAVA │ 500 │ 0,048│MEDIAŞ │1960│ 3.709,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 45│ 65491│ 8.14.02│DELENI - N SĂSESC │ 500 │ 7,350│MEDIAŞ │1960│ 397.608,60│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 46│ 65492│ 8.14.02│PCT. B - ROTBAV │ 350 │38,000│MEDIAŞ │1940│ 2.356.122,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 47│ 65493│ 8.14.02│RODBAV - ST 89 │ 350 │86,100│BRAŞOV │1940│ 5.338.476,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 48│ 65494│ 8.14.02│TRAVERSARE VLĂDENI │ 350 │ 0,050│BRAŞOV │1940│ 1.328,64│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 49│ 65495│ 8.14.02│PCT. B - ROTBAV │ 250 │38,000│MEDIAŞ │1947│ 2.882.157,11│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 50│ 65496│ 8.14.02│ROTBAV - M-ŢII PERŞANI │ 250 │25,800│BRAŞOV │1947│ 717.505,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 51│ 65498│ 8.14.02│PĂDUREA BISERICII - ZĂRNEŞTI │ 300 │ 5,500│BRAŞOV │1947│ 399.042,00│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 52│ 65499│ 8.14.02│TRAVERSARE C.F. CODLEA │ 250 │ 0,020│BRAŞOV │1947│ 794,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 53│ 65500│ 8.14.02│TRAVERSARE GHIMBAV │ 250 │ 0,040│BRAŞOV │1947│ 1.589,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 54│ 65501│ 8.14.02│TRAV A P VULCANIŢA (ZĂRNEŞTI) │ 250 │ 0,050│BRAŞOV │1947│ 1.986,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 55│ 65502│ 8.14.02│ST 89 - KM 5 PREDEAL │ 400 │ 8,200│BRAŞOV │1956│ 353.090,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 56│ 65505│ 8.14.02│PL IZV SINAIA - BREAZA │ 400 │25,500│BUCUREŞTI │1965│ 1.416.808,31│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 57│ 65506│ 8.14.02│TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA │ 400 │ 1,600│BUCUREŞTI │1996│ 901.677,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 58│ 65507│ 8.14.02│BREAZA - CÂMPINA │ 400 │ 8,312│BUCUREŞTI │1981│ 1.253.522,14│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 59│ 65508│ 8.14.02│COND IRMPS POIANA CÂMPINA │ 400 │ 1,000│BUCUREŞTI │1995│ 97.231,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 60│ 65509│ 8.14.02│CÂMPINA - NEDELEA │ 400 │19,530│BUCUREŞTI │1928│ 81.383,14│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 61│ 65510│ 8.14.02│SILIŞTEA - BRĂDEANU │ 500 │92,074│BRĂILA │1966│ 13.434.802,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 62│ 65511│ 8.14.02│BRĂDEANU - GÂRBOVI │ 500 │22,000│BRĂILA │1965│ 2.914.581,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 63│ 65512│ 8.14.02│TRAV. AERIANĂ VALEA SĂRATĂ │ 500 │ 0,042│BRĂILA │1990│ 24.111,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 64│ 65513│ 8.14.02│GÂRBOVI - COŞERENI │ 500 │17,347│BRĂILA │1965│ 1.161.841,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 65│ 65514│ 8.14.02│COŞERENI - BUCUREŞTI │ 500 │38,000│BUCUREŞTI │1965│ 5.453.801,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 66│ 65515│ 8.14.02│TRAV. COŞERENI │ 500 │ 0,210│BUCUREŞTI │1965│ 74.189,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 67│ 65516│ 8.14.02│SILIŞTEA - JUGUREANU │ 800 │53,768│BRĂILA │1989│ 19.241.227,26│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 68│ 65517│ 8.14.02│JUGUREANU - RUŞEŢU │ 800 │11,900│BRĂILA │1990│ 3.977.712,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 69│ 65518│ 8.14.02│RUŞEŢU - GÂRBOVI │ 800 │33,000│BRĂILA │1993│ 11.419.947,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 70│ 65519│ 8.14.02│GÂRBOVI - COŞERENI │ 800 │25,500│BRĂILA │1989│ 8.423.391,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 71│ 65520│ 8.14.02│COŞERENI - CUPLARE INEL │ 800 │38,300│BUCUREŞTI │1990│ 12.802.217,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 72│ 65521│ 8.14.02│TRAV. IALOMIŢA - COŞERENI │ 800 │ 0,150│BUCUREŞTI │1990│ 153.367,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 73│ 65522│ 8.14.02│TRAV. BALTA COLCEAG │ 800 │ 0,180│BUCUREŞTI │1990│ 184.040,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 74│ 65523│ 8.14.02│TRAV. BALTA MOSTIŞTEA │ 800 │ 0,120│BUCUREŞTI │1990│ 122.693,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 75│ 65524│ 8.14.02│TRAV. CANAL MOSTIŞTEA │ 800 │ 0,126│BUCUREŞTI │1990│ 128.828,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 76│ 65525│ 8.14.02│TRAV. VALEA ŞINDRILIŢA │ 800 │ 0,125│BUCUREŞTI │1990│ 127.805,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 77│ 65526│ 8.14.02│TRAV. VALEA PASĂREA │ 800 │ 0,155│BUCUREŞTI │1990│ 158.479,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 78│ 65527│ 8.14.02│CORUNCA - COROI FIR 2 │ 600 │12,200│CLUJ │1974│ 2.333.070,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 79│ 65528│ 8.14.02│OCOLIRE S.U. CORUNCA F2 │ 500 │ 0,710│CLUJ │1985│ 65.843,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 80│ 65529│ 8.14.02│CORUNCA - COROI FIR 1 │ 600 │ 1,340│MEDIAŞ │1974│ 127.384,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 81│ 65530│ 8.14.02│COLENTINA - BOBEŞTI │ 700 │20,200│BUCUREŞTI │1965│ 3.304.226,71│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 82│ 65531│ 8.14.02│BOBEŞTI - JILAVA │ 700 │16,000│BUCUREŞTI │1966│ 2.660.829,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 83│ 65532│ 8.14.02│JILAVA - BUCIUMENI │ 700 │31,000│BUCUREŞTI │1967│ 5.239.871,08│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 84│ 65533│ 8.14.02│BUCIUMENI - COLENTINA │ 700 │21,165│BUCUREŞTI │1967│ 3.875.603,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 85│ 65537│ 8.14.02│BĂRBUNCEŞTI - SATU NOU │ 400 │23,150│BRĂILA │1969│ 2.939.976,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 86│ 65538│ 8.14.02│SATU NOU - BUZĂU │ 250 │ 4,675│BRĂILA │1969│ 540.314,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 87│ 65539│ 8.14.02│BUZĂU - ALBEŞTI │ 400 │15,050│BRĂILA │1970│ 940.719,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 88│ 65540│ 8.14.02│ALBEŞTI - MOISICA │ 500 │ 2,880│BRĂILA │1985│ 267.081,70│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 89│ 65541│ 8.14.02│JUGUREANU - SLOBOZIA │ 500 │40,890│BRĂILA │1970│ 5.868.577,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 90│ 65542│ 8.14.02│TRAVERSARE IALOMIŢA LA SLOBOZIA │ 500 │ 0,129│BRĂILA │1970│ 51.270,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 91│ 65543│ 8.14.02│SLOBOZIA - CĂLĂRAŞI │ 400 │40,191│BRĂILA │1979│ 4.860.181,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 92│ 65544│ 8.14.02│ST 89 RÂŞNOV - ST 216 │ 300 │ 5,000│BRAŞOV │1940│ 90.691,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 93│ 65548│ 8.14.02│INTERCONECT 16 - 12T BUŞTENI │ 400 │ 0,002│BRAŞOV │1977│ 144,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 94│ 65550│ 8.14.02│CODLEA - RÂU OLT │ 250 │22,200│BRAŞOV │1974│ 2.766.220,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 95│ 65551│ 8.14.02│TRAVERSARE RÂU OLT LA BOD │ 250 │ 0,060│BRAŞOV │1985│ 26.004,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 96│ 65552│ 8.14.02│RÂU OLT - SF. GHEORGHE │ 250 │20,800│BRAŞOV │1974│ 2.591.774,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 97│ 65553│ 8.14.02│TRAV AERIANĂ PÂRÂU TIMIŞ SEC │ 500 │ 0,020│BRAŞOV │1985│ 10.598,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 98│ 65554│ 8.14.02│RACORD SRM BRAŞOV I │ 500 │ 7,500│BRAŞOV │1964│ 977.047,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 99│ 65555│ 8.14.02│RACORD SRM BRAŞOV 2 │ 500 │20,200│BRAŞOV │1985│ 3.568.154,92│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 100│ 65556│ 8.14.02│RACORD SRM HOGHIZ │ 300 │20,300│BRAŞOV │1975│ 2.454.712,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 101│ 65557│ 8.14.02│COND BEIA - HOGHIZ │ 300 │26,680│BRAŞOV │1977│ 2.732.776,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 102│ 65558│ 8.14.02│SINAIA - CĂRPINIŞ │ 500 │ 7,400│BRAŞOV │1974│ 607.142,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 103│ 65559│ 8.14.02│CĂRPINIŞ - FIENI │ 500 │31,400│BRAŞOV │1975│ 4.853.220,62│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 104│ 65560│ 8.14.02│BUNEŞTI - PALOŞ │ 150 │15,600│BRAŞOV │1980│ 1.575.055,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 105│ 65561│ 8.14.02│SRM BRAZI - SRM VEST │ 500 │ 5,715│BUCUREŞTI │1997│ 1.160.931,00│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 106│ 65562│ 8.14.02│BRAZI - RÂU TELEAJEN │ 500 │14,985│BUCUREŞTI │1997│ 3.044.015,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 107│ 65564│ 8.14.02│GURA ŞUŢII - BUCUREŞTI │ 400 │52,897│BUCUREŞTI │1958│ 5.563.137,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 108│ 65565│ 8.14.02│DEV. GURA ŞUŢII Z. DOMNEŞTI │ 500 │ 3,800│BUCUREŞTI │1996│ 417.006,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 109│ 65569│ 8.14.02│RACORD SRM TITAN │ 500 │ 4,200│BUCUREŞTI │1965│ 259.662,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 110│ 65570│ 8.14.02│RACORD SRM FULGERU │ 150 │ 2,218│BUCUREŞTI │1963│ 79.424,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 111│ 65571│ 8.14.02│RACORD SRM SCĂIENI │ 300 │ 0,220│BUCUREŞTI │1995│ 18.621,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 112│ 65574│ 8.14.02│DEVIERE BLEJOI - SCĂIENI │ 250 │ 1,000│BUCUREŞTI │1993│ 85.959,07│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 113│ 65575│ 8.14.02│COND 12" VLĂDENI - MĂNEŞTI 1 │ 300 │ 6,375│BUCUREŞTI │1944│ 146.466,55│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 114│ 65576│ 8.14.02│COND 12" MĂNEŞTI 1 - MĂNEŞTI 2 │ 300 │ 2,264│BUCUREŞTI │1944│ 60.685,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 115│ 65578│ 8.14.02│BRĂTEŞTI - UDREŞTI │ 200 │ 8,300│BUCUREŞTI │1963│ 409.207,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 116│ 65579│ 8.14.02│UDREŞTI - RĂZVAD │ 250 │ 5,800│BUCUREŞTI │1971│ 748.891,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 117│ 65580│ 8.14.02│COND FILIPEŞTI - RĂZVAD │ 500 │21,200│BUCUREŞTI │1970│ 2.633.882,87│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 118│ 65581│ 8.14.02│COND 16" BRĂTĂŞANCA - GARĂ PL VEST │ 350 │14,600│BUCUREŞTI │1951│ 470.728,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 119│ 65582│ 8.14.02│GARĂ PL V - SRM VEST │ 400 │ 0,160│BUCUREŞTI │1989│ 14.223,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 120│ 65583│ 8.14.02│RAC SRM KM 65 PLOIEŞTI (10,12,16) │ 300 │ 0,330│BUCUREŞTI │1964│ 15.562,63│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 121│ 65584│ 8.14.02│COND BLEJOI - PLEASA │ 200 │ 3,300│BUCUREŞTI │1964│ 143.124,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 122│ 65587│ 8.14.02│FILIPEŞTI - NEDELEA │ 400 │ 3,200│BUCUREŞTI │1965│ 177.795,55│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 123│ 65588│ 8.14.02│SUBTRAV PRAHOVA FILIPEŞTI TG │ 300 │ 1,750│BUCUREŞTI │1959│ 71.948,48│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 124│ 65589│ 8.14.02│NEDELEA - PLOIEŞTI │ 400 │12,156│BUCUREŞTI │1965│ 675.400,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 125│ 65591│ 8.14.02│MĂNEŞTI - BRAZI FIR 2 │ 500 │13,012│BUCUREŞTI │1961│ 1.608.919,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 126│ 65592│ 8.14.02│TRAV COND F2 MAN - BRAZI │ 500 │ 0,262│BUCUREŞTI │1959│ 19.669,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 127│ 65593│ 8.14.02│MĂNEŞTI - BRAZI FIR 1 │ 500 │13,700│BUCUREŞTI │1961│ 1.693.990,38│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 128│ 65594│ 8.14.02│TRAVERS COND F1 MĂNEŞTI - BRAZI │ 500 │ 0,262│BUCUREŞTI │1959│ 19.669,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 129│ 65595│ 8.14.02│RACORD PM BUTIMANU MAGISTRALE │ 300 │ 0,980│BUCUREŞTI │1976│ 60.436,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 130│ 65596│ 8.14.02│RACORD SRM TITAN NORD │ 500 │ 4,200│BUCUREŞTI │1977│ 337.561,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 131│ 65597│ 8.14.02│RACORD SRM TITU │ 150 │ 8,300│BUCUREŞTI │1971│ 359.785,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 132│ 65599│ 8.14.02│SAT CRÂNG - SRM TITAN │ 200 │31,960│BUCUREŞTI │1982│ 3.909.617,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 133│ 65601│ 8.14.02│FILIPEŞTI - GHIRDOVENI │ 400 │11,200│BUCUREŞTI │1978│ 1.447.421,39│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 134│ 65602│ 8.14.02│GHIRDOVENI - SRM MORENI │ 200 │ 2,000│BUCUREŞTI │1971│ 209.705,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 135│ 65603│ 8.14.02│RACORD SRM CET VEST │ 500 │ 1,700│BUCUREŞTI │1987│ 307.797,52│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 136│ 65605│ 8.14.02│COND V CĂLUGĂREASCĂ - RÂU TELEAJEN │ 300 │ 9,300│BUCUREŞTI │1989│ 1.068.100,90│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 137│ 65606│ 8.14.02│RACORD SRM MĂGURELE │ 500 │ 1,100│BUCUREŞTI │1983│ 98.610,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 138│ 65607│ 8.14.02│RACORD SRM FUNDULEA │ 80 │ 0,800│BUCUREŞTI │1984│ 39.123,70│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 139│ 65610│ 8.14.02│LASLĂU - ZAGĂR │ 500 │ 5,000│MEDIAŞ │1983│ 861.126,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 140│ 65611│ 8.14.02│ZAGĂR - SENEREUŞ │ 500 │ 2,700│MEDIAŞ │1984│ 246.215,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 141│ 65613│ 8.14.02│COND. JUGUREANU - MOISICA F1 │ 300 │34,420│BRĂILA │1968│ 3.084.872,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 142│ 65614│ 8.14.02│COND JUGUREANU MOISICA F2 │ 400 │29,321│BRĂILA │1980│ 3.593.619,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 143│ 65615│ 8.14.02│COND PM GÂRBOVI │ 250 │ 7,625│BRĂILA │1965│ 385.551,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 144│ 65617│ 8.14.02│COND CODLEA BOD │ 200 │13,200│BRAŞOV │1941│ 193.422,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 145│ 65619│ 8.14.02│COND CODLEA - UZ R FELDIOARA │ 200 │13,300│BRAŞOV │1970│ 665.578,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 146│ 65621│ 8.14.02│COND HÂRLEŞTI - T. ALBENI │ 250 │12,800│BUCUREŞTI │1961│ 582.499,12│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 147│ 65622│ 8.14.02│RACORD 10-12" KM 65 │ 300 │ 0,114│BUCUREŞTI │1958│ 4.549,08│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 148│ 65625│ 8.14.02│RAC. SRM PÂRÂUL RECE PREDEAL │ 50 │ 1,320│BRAŞOV │1951│ 27.311,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 149│ 65627│ 8.14.02│RACORD SRM AZUGA │ 150 │ 0,150│BRAŞOV │1947│ 3.109,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 150│ 65630│ 8.14.02│RACORD SRM VLĂDENI │ 125 │ 0,050│BRAŞOV │1958│ 1.924,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 151│ 65631│ 8.14.02│CONDUCTA RACORD INJECŢIE BRAŞOV │ 250 │ 0,500│BRAŞOV │1994│ 43.611,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 152│ 65632│ 8.14.02│RACORD SRM RÂŞNOV │ 200 │ 0,600│BRAŞOV │1975│ 33.362,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 153│ 65633│ 8.14.02│COND PM ROŞIORU │ 300 │ 2,895│BRĂILA │1966│ 143.528,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 154│ 65634│ 8.14.02│RACORD SRM BOBOC │ 80 │ 0,35│BRĂILA │1987│ 67.240,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 155│ 65636│ 8.14.02│RACORD SRM BOD │ 100 │ 0,010│BRAŞOV │1942│ 170,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 156│ 65637│ 8.14.02│COND CÂMPINA - SRM CÂMPINA │ 500 │ 0,478│BUCUREŞTI │1998│ 53.932,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 157│ 65638│ 8.14.02│RACORD SRM TUNARI │ 500 │ 0,150│BUCUREŞTI │1982│ 13.214,98│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 158│ 65639│ 8.14.02│RACORD SRM ICME BUCUREŞTI │ 200 │ 0,150│BUCUREŞTI │1986│ 10.175,51│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 159│ 65640│ 8.14.02│COND ASPIRAŢIE BUTIMANU │ 300 │ 0,980│BUCUREŞTI │1987│ 73.472,10│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 160│ 65641│ 8.14.02│PALTIN - PODUL DÂMBOVICIOAREI │ 600 │40,500│BRAŞOV │1968│ 7.071.547,20│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 161│ 65642│ 8.14.02│TRAV. RÂU LA PODUL DÂMBOVICIOAREI │ 600 │ 0,050│BRAŞOV │1968│ 5.958,78│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 162│ 65643│ 8.14.02│POD DÂMBOVICIOAREI - MATEIAŞ │ 600 │15,240│BRAŞOV │1968│ 2.660.997,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 163│ 65644│ 8.14.02│TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA RUCĂR │ 600 │ 0,350│BRAŞOV │1968│ 29.198,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 164│ 65645│ 8.14.02│TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA DRAGOSLAVE │ 600 │ 0,200│BRAŞOV │1968│ 16.684,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 165│ 65646│ 8.14.02│MATEIAŞ - SCHITU GOLEŞTI │ 600 │20,000│CRAIOVA │1968│ 3.492.122,08│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 166│ 65647│ 8.14.02│TRAVERSARE RÂU TÂRGULUI │ 600 │ 0,130│CRAIOVA │1968│ 15.492,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 167│ 65648│ 8.14.02│TR AER RÂU ARGEŞEL │ 600 │ 0,025│CRAIOVA │1972│ 2.279,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 168│ 65649│ 8.14.02│SCHITU GOLEŞTI - SLĂTIOARELE │ 500 │44,347│CRAIOVA │1967│ 6.070.972,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 169│ 65650│ 8.14.02│SLĂTIOARELE - VAŢA │ 400 │18,384│CRAIOVA │1967│ 2.261.749,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 170│ 65651│ 8.14.02│VAŢA - CORBU │ 300 │28,375│CRAIOVA │1965│ 2.940.991,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 171│ 65652│ 8.14.02│TRAV. SUBT. RÂU DOAMNEI │ 500 │ 0,265│CRAIOVA │1967│ 24.575,22│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 172│ 65653│ 8.14.02│TRAV. RÂU ARGEŞ │ 500 │ 0,231│CRAIOVA │1967│ 21.422,18│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 173│ 65654│ 8.14.02│TRAV. RÂU COTMEANA │ 400 │ 0,180│CRAIOVA │1967│ 15.001,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 174│ 65655│ 8.14.02│SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI │ 500 │27,000│CRAIOVA │1976│ 4.232.767,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 175│ 65656│ 8.14.02│DEVIERE SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI │ 500 │ 1,500│CRAIOVA │1975│ 115.920,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 176│ 65657│ 8.14.02│STÂLPENI - PITEŞTI SUD │ 500 │27,739│CRAIOVA │1977│ 4.409.868,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 177│ 65658│ 8.14.02│PITEŞTI SUD - CORBU │ 500 │44,443│CRAIOVA │1976│ 6.967.292,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 178│ 65659│ 8.14.02│SCHITU GOLEŞTI - ŢIGVENI │ 500 │39,226│CRAIOVA │1967│ 5.369.923,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 179│ 65660│ 8.14.02│ŢIGVENI - GOVORA │ 500 │24,888│CRAIOVA │1969│ 3.044.895,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 180│ 65661│ 8.14.02│TRAV. ARGEŞ │ 500 │ 0,378│CRAIOVA │1967│ 35.054,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 181│ 65662│ 8.14.02│TRAV. VILSAN │ 500 │ 0,114│CRAIOVA │1967│ 10.571,98│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 182│ 65663│ 8.14.02│TRAV. BRATIA │ 500 │ 0,155│CRAIOVA │1967│ 14.374,19│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 183│ 65664│ 8.14.02│TRAV. DOAMNEI │ 500 │ 0,260│CRAIOVA │1967│ 24.111,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 184│ 65665│ 8.14.02│TRAV. TOPOLOG │ 500 │ 0,250│CRAIOVA │1967│ 23.184,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 185│ 65667│ 8.14.02│GOVORA - DRĂGĂŞANI │ 400 │46,770│CRAIOVA │1973│ 6.836.774,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 186│ 65668│ 8.14.02│RACORD SLĂTIOARELE - PITEŞTI │ 500 │ 7,000│CRAIOVA │1967│ 454.409,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 187│ 65669│ 8.14.02│RACORD SRM VALEA IAŞULUI │ 80 │ 0,730│CRAIOVA │1972│ 28.439,28│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 188│ 65670│ 8.14.02│RACORD SRM C LUNG MUSCEL (ARO) │ 100 │ 5,172│CRAIOVA │1971│ 238.468,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 189│ 65671│ 8.14.02│RACORD SRM ELECTROARGEŞ │ 200 │ 0,020│CRAIOVA │1978│ 1.178,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 190│ 65673│ 8.14.02│COTMEANA - DRĂGANU │ 200 │ 7,900│CRAIOVA │1979│ 474.412,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 191│ 65674│ 8.14.02│DRĂGANU - PĂPUCEŞTI │ 200 │20,000│CRAIOVA │1978│ 1.178.801,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 192│ 65675│ 8.14.02│INTERC FIR 2 - SRM COLIBAŞI 2 │ 250 │ 0,900│CRAIOVA │1975│ 56.884,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 193│ 65676│ 8.14.02│RACORD SRM CLC │ 250 │ 1,200│CRAIOVA │1972│ 71.295,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 194│ 65677│ 8.14.02│VAŢA - PITEŞTI SUD │ 200 │23,155│CRAIOVA │1966│ 2.243.940,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 195│ 65678│ 8.14.02│RACORD SRM PITEŞTI SUD │ 300 │ 0,760│CRAIOVA │1981│ 51.464,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 196│ 65683│ 8.14.02│TRAV. OLTEŢ │ 500 │ 0,090│CRAIOVA │1960│ 6.955,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 197│ 65684│ 8.14.02│ST. OLT │ 500 │ 0,300│CRAIOVA │1960│ 16.228,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 198│ 65685│ 8.14.02│COND 20" ALBENI - GRĂDINARI │ 500 │30,000│BUCUREŞTI │1960│ 3.250.330,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 199│ 65686│ 8.14.02│COND GRĂDINARI - DRAGOMIREŞTI │ 500 │ 7,300│BUCUREŞTI │1963│ 428.752,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 200│ 65687│ 8.14.02│DEALU - CĂŞCIOREANCA │ 500 │ 1,300│BUCUREŞTI │1997│ 144.669,26│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 201│ 65688│ 8.14.02│PĂDUREA - HOBAIA │ 500 │ 2,500│BUCUREŞTI │1995│ 270.482,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 202│ 65689│ 8.14.02│HUREZANI - TETOIU │ 500 │30,480│CRAIOVA │1983│ 5.249.427,14│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 203│ 65690│ 8.14.02│TETOIU - OVESELU │ 500 │14,000│CRAIOVA │1981│ 2.349.329,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 204│ 65691│ 8.14.02│OVESELU - GUŞOIENI │ 500 │19,550│CRAIOVA │1982│ 3.323.837,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 205│ 65693│ 8.14.02│DRĂGĂŞANI - CORBU │ 500 │43,710│CRAIOVA │1981│ 7.946.188,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 206│ 65694│ 8.14.02│CORBU - POPEŞTI │ 500 │25,850│CRAIOVA │1983│ 4.452.024,00│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 207│ 65695│ 8.14.02│POPEŞTI - ALBENI │ 500 │ 5,000│CRAIOVA │1982│ 850.086,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 208│ 65696│ 8.14.02│TRAV. RÂU CUNGREA │ 500 │ 0,060│CRAIOVA │1981│ 29.675,74│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 209│ 65697│ 8.14.02│ST. OLTEŢ │ 500 │ 0,240│CRAIOVA │1982│ 21.143,97│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 210│ 65698│ 8.14.02│TRAV. RÂU CERNA │ 500 │ 0,130│CRAIOVA │1982│ 65.445,62│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 211│ 65699│ 8.14.02│TRAV. RÂU VEDEA │ 500 │ 0,240│CRAIOVA │1982│ 30.205,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 212│ 65700│ 8.14.02│TRAV. RÂU TELEORMAN │ 500 │ 0,260│CRAIOVA │1982│ 130.891,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 213│ 65701│ 8.14.02│TRAV. COTMEANA │ 500 │ 0,080│CRAIOVA │1982│ 40.274,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 214│ 65703│ 8.14.02│ALBENI - BUCUREŞTI │ 500 │66,570│BUCUREŞTI │1982│ 9.320.747,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┬┴──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 215│ 65704│ 8.14.02│HUREZANI - CORBU │ 500│124,379│CRAIOVA │1982│ 18.866.066,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┴┬──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 216│ 65705│ 8.14.02│TRAV. SUBTR. CERNA │ 300 │ 0,130│CRAIOVA │1982│ 12.800,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 217│ 65706│ 8.14.02│TR. RÂU PESCEANA │ 300 │ 0,090│CRAIOVA │1982│ 6.203,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 218│ 65707│ 8.14.02│TR. RÂU PESCEANA │ 300 │ 0,080│CRAIOVA │1982│ 5.514,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 219│ 65708│ 8.14.02│TR. RÂU PESCEANA │ 300 │ 0,130│CRAIOVA │1982│ 8.960,31│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 220│ 65709│ 8.14.02│TRAV. RÂU CUNGREA │ 300 │ 0,240│CRAIOVA │1982│ 94.526,31│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 221│ 65710│ 8.14.02│TRAV. RÂU OLTEŢ │ 300 │ 0,300│CRAIOVA │1983│ 120.230,84│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 222│ 65711│ 8.14.02│TRAV. RÂU OLTEŢ │ 300 │ 0,160│CRAIOVA │1982│ 63.017,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 223│ 65712│ 8.14.02│TRAV. RÂU OLT │ 300 │ 0,550│CRAIOVA │1983│ 55.105,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 224│ 65713│ 8.14.02│TRAV. VEDEA │ 300 │ 0,240│CRAIOVA │1982│ 94.526,32│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 225│ 65716│ 8.14.02│HUREZANI - BIBEŞTI │ 500 │16,500│CRAIOVA │1997│ 3.351.769,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 226│ 65717│ 8.14.02│BIBEŞTI - IŞALNIŢA │ 500 │52,295│CRAIOVA │1976│ 8.198.244,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 227│ 65718│ 8.14.02│TRAV. COCOROVA │ 500 │ 0,155│CRAIOVA │1976│ 69.817,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 228│ 65719│ 8.14.02│TRAV. BRĂDEŞTI │ 500 │ 0,054│CRAIOVA │1976│ 6.080,88│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 229│ 65720│ 8.14.02│TRAV. CÂRNECI │ 500 │ 0,072│CRAIOVA │1976│ 32.431,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 230│ 65721│ 8.14.02│TRAV. RĂCARI │ 500 │ 0,110│CRAIOVA │1976│ 49.547,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 231│ 65722│ 8.14.02│TURBUREA - IŞALNIŢA │ 500 │48,030│CRAIOVA │1984│ 8.378.032,19│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 232│ 65723│ 8.14.02│COND RACORD. PM ZĂTRENI │ 250 │ 0,140│CRAIOVA │1962│ 6.548,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 233│ 65724│ 8.14.02│COND IANCU JIANU - OVESELU │ 400 │25,937│CRAIOVA │1958│ 2.727.774,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 234│ 65725│ 8.14.02│TRAV SUB OLTEŢ │ 300 │ 0,120│CRAIOVA │1948│ 4.767,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 235│ 65726│ 8.14.02│COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F1 │ 200 │16,200│CRAIOVA │1964│ 1.518.461,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 236│ 65727│ 8.14.02│COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F2 │ 250 │13,000│CRAIOVA │1984│ 1.854.621,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 237│ 65728│ 8.14.02│RACORD SRM SCORNICEŞTI │ 125 │ 4,200│CRAIOVA │1970│ 220.439,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 238│ 65730│ 8.14.02│COND IANCU JIANU - BALŞ │ 150 │23,337│CRAIOVA │1969│ 2.010.642,74│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 239│ 65731│ 8.14.02│COND DOBA - SLATINA │ 250 │ 9,650│CRAIOVA │1973│ 1.185.007,20│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 240│ 65732│ 8.14.02│TRAVERSAREA RÂULUI OLT │ 250 │ 0,600│CRAIOVA │1973│ 208.035,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 241│ 65733│ 8.14.02│COND PM MĂDULARI │ 350 │ 3,161│CRAIOVA │1979│ 211.671,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 242│ 65734│ 8.14.02│COND ALUNU - ZĂTRENI │ 250 │32,010│CRAIOVA │1984│ 4.566.647,92│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 243│ 65736│ 8.14.02│TRAV AER RÂU OLTEŢ │ 250 │ 0,120│CRAIOVA │1984│ 51.142,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 244│ 65737│ 8.14.02│HAŢEG - DEALU BABII - PAROŞENI │ 500 │32,938│ARAD │1965│ 4.727.297,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 245│ 65738│ 8.14.02│TRAV AER PAROŞENI │ 500 │ 0,862│ARAD │1965│ 76.132,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 246│ 65739│ 8.14.02│PAROŞENI - VULCAN │ 500 │ 9,100│ARAD │1958│ 1.064.926,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 247│ 65740│ 8.14.02│PAROŞENI - M VULCAN - TURCINEŞTI │ 500 │26,500│CRAIOVA │1958│ 3.101.159,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 248│ 65741│ 8.14.02│TURCINEŞTI - IŞALNIŢA │ 500 │97,400│CRAIOVA │1967│ 13.333.771,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 249│ 65742│ 8.14.02│GHERCEŞTI - RAC CRAIOVIŢA (DEZB) │ 500 │ 4,519│CRAIOVA │1984│ 412.092,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 250│ 65743│ 8.14.02│TRAVERSARE JIU │ 500 │ 0,520│CRAIOVA │1967│ 48.223,08│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 251│ 65744│ 8.14.02│TRAVERSARE GILORT │ 500 │ 0,400│CRAIOVA │1967│ 37.094,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 252│ 65745│ 8.14.02│TRAVERSARE COCOROVA │ 500 │ 0,110│CRAIOVA │1967│ 10.201,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 253│ 65746│ 8.14.02│COND SIMNIC - IŞALNIŢA │ 500 │ 6,177│CRAIOVA │1964│ 372.342,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 254│ 65747│ 8.14.02│COND RACORD PM PETREŞTI │ 400 │ 0,308│CRAIOVA │1967│ 17.968,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 255│ 65748│ 8.14.02│RACORD SRM ROSTRAMO │ 150 │ 1,612│CRAIOVA │1963│ 125.864,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 256│ 65752│ 8.14.02│RACORD SRM DOBRIŢA │ 100 │11,300│CRAIOVA │1968│ 1.019.378,46│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 257│ 65753│ 8.14.02│COND. STRÂMBA - TURCINEŞTI │ 300 │34,320│CRAIOVA │1975│ 4.150.036,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 258│ 65754│ 8.14.02│RACORD SRM AVICOLA TG JIU │ 200 │ 3,110│CRAIOVA │1987│ 214.430,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 259│ 65756│ 8.14.02│COND PARC COTMEANA │ 150 │ 1,300│CRAIOVA │1978│ 64.927,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 260│ 65757│ 8.14.02│RACORD SRM TETILA │ 150 │ 7,750│CRAIOVA │1967│ 306.731,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 261│ 65758│ 8.14.02│INTERC RACORD TETILA │ 150 │ 0,940│CRAIOVA │1985│ 53.148,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 262│ 65759│ 8.14.02│BOTORCA - CRĂCIUNEL │ 500 │40,000│MEDIAŞ │1962│ 4.491.365,66│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 263│ 65760│ 8.14.02│DEVIERE COND VEST │ 500 │ 2,500│MEDIAŞ │1995│ 270.482,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 264│ 65761│ 8.14.02│TRAV. JIDVEI │ 500 │ 0,038│MEDIAŞ │1963│ 12.753,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 265│ 65762│ 8.14.02│TRAV. FEISA │ 500 │ 0,038│MEDIAŞ │1963│ 12.753,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 266│ 65763│ 8.14.02│CRĂCIUNEL - ORĂŞTIE │ 500 │66,405│ARAD │1963│ 7.587.039,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┬┴──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 267│ 65764│ 8.14.02│ORĂŞTIE - RECAŞ │ 500│178,085│ARAD │1958│ 18.592.884,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┴┬──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 268│ 65765│ 8.14.02│RECAŞ - ARAD │ 400 │42,214│ARAD │1961│ 3.863.105,14│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 269│ 65766│ 8.14.02│TRAV COND ALBA IULIA │ 500 │ 0,310│ARAD │1958│ 22.588,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 270│ 65767│ 8.14.02│TRAV TIMIŞ │ 500 │ 0,192│ARAD │1958│ 13.989,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 271│ 65768│ 8.14.02│COROI - BOIAN │ 600 │39,664│MEDIAŞ │1965│ 5.431.824,70│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 272│ 65769│ 8.14.02│BOIAN - BLAJ - CRĂCIUNEL │ 600 │29,536│MEDIAŞ │1960│ 4.877.478,31│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 273│ 65770│ 8.14.02│TRAV. COROI 1 │ 600 │ 0,080│MEDIAŞ │1970│ 9.977,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 274│ 65771│ 8.14.02│TRAV TÂRNAVA LA COROI 2 │ 600 │ 0,080│MEDIAŞ │1974│ 10.864,38│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 275│ 65772│ 8.14.02│TRAV. TÂRNAVA LA COROI 3 │ 600 │ 0,080│MEDIAŞ │1973│ 10.642,66│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 276│ 65773│ 8.14.02│TRAV TÂRNAVA LA GĂNEŞTI │ 600 │ 0,100│MEDIAŞ │1973│ 13.303,32│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 277│ 65774│ 8.14.02│CRĂCIUNEL - BĂCIA V2 │ 500 │85,465│ARAD │1962│ 9.596.364,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 278│ 65775│ 8.14.02│BĂCIA - HAŢEG │ 500 │25,210│ARAD │1966│ 3.395.510,10│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 279│ 65777│ 8.14.02│HATEG - BOUŢARI │ 500 │42,205│ARAD │1974│ 6.430.064,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 280│ 65778│ 8.14.02│BOUŢARI - JUPA │ 500 │29,400│ARAD │1975│ 4.544.098,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 281│ 65779│ 8.14.02│JUPA - RECAŞ │ 500 │64,013│ARAD │1980│ 9.457.427,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 282│ 65780│ 8.14.02│TRAV TIMIŞ LA LUGOJEL │ 500 │ 0,610│ARAD │1980│ 296.315,84│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 283│ 65781│ 8.14.02│TRAV BEGA LA BAPŞA │ 500 │ 0,240│ARAD │1980│ 116.583,28│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 284│ 65783│ 8.14.02│TRAV MUREŞ LA ARAD │ 500 │ 1,000│ARAD │1975│ 441.603,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 285│ 65784│ 8.14.02│BAND - ŞEUŞA │ 600 │13,000│CLUJ │1970│ 2.341.939,01│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 286│ 65786│ 8.14.02│TRAV. MUREŞ LA SÂNMARGHITA │ 600 │ 0,100│CLUJ │1969│ 48.778,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 287│ 65787│ 8.14.02│CERGHIZEL - GĂNEŞTI │ 600 │ 4,500│MEDIAŞ │1969│ 384.133,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 288│ 65788│ 8.14.02│GĂNEŞTI - BOTORCA │ 600 │13,350│MEDIAŞ │1973│ 2.515.990,81│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 289│ 65789│ 8.14.02│BOTORCA - CRĂCIUNEL │ 600 │37,850│MEDIAŞ │1974│ 7.238.254,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 290│ 65790│ 8.14.02│CRĂCIUNEL - ALBA │ 600 │31,085│ARAD │1974│ 5.944.547,95│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 291│ 65791│ 8.14.02│ALBA - BĂCIA V3 │ 600 │49,739│ARAD │1973│ 9.373.997,51│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 292│ 65792│ 8.14.02│TRAV TÂRNAVA MARE LA OBREJA │ 600 │ 0,150│ARAD │1975│ 22.518,64│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 293│ 65793│ 8.14.02│TRAV LA VALEA PIANULUI │ 600 │ 0,100│ARAD │1975│ 15.012,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 294│ 65794│ 8.14.02│TRAV LA OARDA DE JOS │ 600 │ 0,161│ARAD │1975│ 89.243,12│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 295│ 65795│ 8.14.02│BAND - BAHNEA │ 700 │19,100│CLUJ │1973│ 3.540.866,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 296│ 65797│ 8.14.02│BAHNEA - IDRIFAIA │ 700 │ 2,250│MEDIAŞ │1973│ 206.105,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 297│ 65800│ 8.14.02│TĂUNI - BĂLCACI │ 500 │16,100│MEDIAŞ │1988│ 2.950.572,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 298│ 65801│ 8.14.02│COND. 8" ALBA IULIA - ZLATNA │ 200 │29,510│ARAD │1963│ 2.945.751,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 299│ 65802│ 8.14.02│TRAVERSARE AER ALBA IULIA │ 250 │ 0,500│ARAD │1963│ 34.311,39│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 300│ 65803│ 8.14.02│ABRĂMUŢ - SALONTA │ 500 │75,125│CLUJ │1984│ 14.196.328,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 301│ 65804│ 8.14.02│SALONTA - AVRAM IANCU │ 500 │18,450│CLUJ │1980│ 3.055.343,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 302│ 65806│ 8.14.02│AVRAM IANCU - ARAD │ 500 │60,100│ARAD │1980│ 8.879.311,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 303│ 65807│ 8.14.02│RACORD SRM CUGIR │ 150 │ 8,120│ARAD │1961│ 612.144,52│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 304│ 65808│ 8.14.02│DEVIERE RAC SRM CUGIR │ 200 │ 0,180│ARAD │1984│ 11.810,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 305│ 65810│ 8.14.02│RACORD SRM PORŢELANUL ALBA IULIA │ 150 │ 0,900│ARAD │1972│ 39.861,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 306│ 65811│ 8.14.02│RACORD SRM NĂDRAG │ 150 │13,259│ARAD │1960│ 981.710,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 307│ 65812│ 8.14.02│TRAVERSARE SUSPENDATĂ JENA │ 200 │ 0,090│ARAD │1960│ 5.004,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 308│ 65813│ 8.14.02│RACORD SRM DEVA (DIN HUNEDOARA 1) │ 300 │ 5,814│ARAD │1958│ 232.003,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 309│ 65814│ 8.14.02│RACORD SRM HUNEDOARA 2 │ 400 │ 8,386│ARAD │1961│ 931.870,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 310│ 65815│ 8.14.02│JUPA - REŞIŢA │ 350 │32,725│ARAD │1959│ 3.130.542,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 311│ 65816│ 8.14.02│PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA │ 350 │ 0,400│ARAD │1985│ 29.761,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 312│ 65817│ 8.14.02│JUPA - REŞIŢA 1 │ 400 │27,685│ARAD │1973│ 3.735.651,22│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 313│ 65818│ 8.14.02│JUPA - REŞIŢA 2 │ 400 │ 5,000│ARAD │1974│ 684.592,25│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 314│ 65819│ 8.14.02│PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA │ 400 │ 0,400│ARAD │1985│ 33.336,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 315│ 65820│ 8.14.02│COND SOCENI - BOCŞA │ 200 │12,407│ARAD │1959│ 1.064.381,57│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 316│ 65821│ 8.14.02│COND RECAŞ - TIMIŞOARA F1 │ 350 │22,400│ARAD │1960│ 2.182.513,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 317│ 65822│ 8.14.02│COND 12 RECAŞ TIMIŞOARA F2 │ 300 │22,498│ARAD │1974│ 2.681.634,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 318│ 65823│ 8.14.02│COND SIMERIA MINTIA │ 300 │18,000│ARAD │1968│ 1.958.933,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 319│ 65824│ 8.14.02│COND CALACEA - MAŞLOC F1 │ 250 │25,900│ARAD │1968│ 2.946.626,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 320│ 65825│ 8.14.02│COND CALACEA MAŞLOC F2 │ 400 │26,110│ARAD │1975│ 3.626.751,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 321│ 65826│ 8.14.02│RACORD SRM CARANSEBEŞ │ 200 │ 4,450│ARAD │1973│ 480.734,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 322│ 65827│ 8.14.02│RACORD SRM BÂRCEA │ 200 │ 0,580│ARAD │1974│ 31.605,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 323│ 65828│ 8.14.02│RACORD SRM DEVA (MINTIA) │ 250 │ 2,250│ARAD │1974│ 139.367,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 324│ 65829│ 8.14.02│COND FÂNTÂNELE - ARAD 2 │ 300 │ 4,950│ARAD │1974│ 293.295,87│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 325│ 65830│ 8.14.02│COND SIMERIA - HUNEDOARA 1 │ 300 │10,770│ARAD │1958│ 986.048,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 326│ 65831│ 8.14.02│RACORD SRM OŢELUL ROŞU (V2) │ 200 │ 0,030│ARAD │1976│ 1.701,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 327│ 65832│ 8.14.02│RACORD SRM ORĂŞTIE 2 │ 250 │ 0,300│ARAD │1976│ 22.564,26│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 328│ 65834│ 8.14.02│COND 8" FOIENI - TIMIŞOARA │ 200 │46,717│ARAD │1981│ 6.110.650,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 329│ 65835│ 8.14.02│COND DUMBRĂVIŢA - TIMIŞOARA 1 │ 200 │10,600│ARAD │1983│ 683.704,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 330│ 65837│ 8.14.02│COND TĂUNI - BĂLCACI │ 400 │16,100│MEDIAS │1981│ 2.428.020,50│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 331│ 65838│ 8.14.02│RECAŞ - TIMIŞOARA │ 500 │23,700│ARAD │1996│ 4.762.029,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 332│ 65839│ 8.14.02│RACORD SRM SÂNTIMBRU │ 150 │ 0,250│ARAD │1963│ 8.952,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 333│ 65840│ 8.14.02│RACORD SRM ARAD III │ 400 │10,000│ARAD │1991│ 1.706.519,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 334│ 65841│ 8.14.02│RACORD SRM SALONTA │ 150 │ 0,480│CLUJ │1984│ 51.047,95│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 335│ 65842│ 8.14.02│ST. DUNĂRE IMP ISACCEA F2 │1000 │ 1,500│CONSTANŢA │1980│ 273.728,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 336│ 65845│ 8.14.02│TRAVERS. DUNĂRII - GROPENI 3 FIRE │ 300 │ 1,800│BRĂILA │1978│ 659.196,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 337│ 65846│ 8.14.02│PECINEAGA - SILIŞTEA │ 600 │57,000│BRĂILA │1978│ 9.497.202,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 338│ 65849│ 8.14.02│ST. DUNĂRE VĂDENI 2 FIRE │ 500 │ 1,916│BRĂILA │1986│ 180.644,90│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 339│ 65850│ 8.14.02│DUNĂRE - VĂDENI - ŞENDRENI │ 700 │11,700│BRĂILA │1986│ 2.583.676,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 340│ 65852│ 8.14.02│MAL DR DUNĂRE - ST FIR 2 (GROPENI) │1000 │ 1,900│BRĂILA │1993│ 428.676,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 341│ 65853│ 8.14.02│ST. 1 FIR 1 (GROPENI) │1000 │ 1,879│BRĂILA │1990│ 2.315.627,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 342│ 65854│ 8.14.02│DUNĂRE - ŞENDRENI │1000 │11,700│BRĂILA │1990│ 5.499.462,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 343│ 65856│ 8.14.02│COND ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova III) │ 600 │10,200│MEDIAŞ │1965│ 791.547,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 344│ 65857│ 8.14.02│COROI - BORDOŞIU │ 600 │13,173│MEDIAŞ │1970│ 2.373.104,81│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 345│ 65858│ 8.14.02│BORDOSIU - MUGENI │ 800 │25,300│MEDIAŞ │1972│ 6.665.961,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 346│ 65859│ 8.14.02│MUGENI - IASU │ 800 │ 8,700│MEDIAŞ │1971│ 1.193.451,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 347│ 65861│ 8.14.02│TRAV PORUMBENI │ 800 │ 0,163│MEDIAŞ │1970│ 115.379,22│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 348│ 65862│ 8.14.02│IASU - BĂŢANI │ 800 │30,300│BRAŞOV │1971│ 8.519.540,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 349│ 65863│ 8.14.02│BĂŢANI - SÂNZÂIENI │ 800 │37,000│BRAŞOV │1970│ 9.457.635,57│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 350│ 65864│ 8.14.02│SÂNZÂIENI - MOGHIOROŞ │ 800 │22,000│BRAŞOV │1971│ 5.709.973,74│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 351│ 65865│ 8.14.02│MOGHIOROŞ - ONEŞTI │ 800 │39,100│BACĂU │1971│ 10.148.180,60│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 352│ 65866│ 8.14.02│ONEŞTI - HAN DOMNEŞTI │ 800 │47,000│BACĂU │1972│ 12.383.407,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 353│ 65867│ 8.14.02│HAN DOMNEŞTI - TECUCI │ 800 │33,300│BRĂILA │1972│ 8.773.775,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 354│ 65868│ 8.14.02│TECUCI - IZVOARELE (ŞENDRENI) │ 800 │54,500│BRĂILA │1972│ 14.359.482,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 355│ 65869│ 8.14.02│TRAV RÂU SIRET LA COSMEŞTI │ 600 │ 0,996│BRĂILA │1973│ 530.004,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 356│ 65871│ 8.14.02│TRAV CHENDU │ 600 │ 0,017│MEDIAŞ │1970│ 8.480,87│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 357│ 65872│ 8.14.02│ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova I) │ 500 │10,400│MEDIAŞ │1961│ 1.285.948,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 358│ 65873│ 8.14.02│HETIUR - IASU │ 500 │41,620│MEDIAŞ │1959│ 4.962.473,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 359│ 65874│ 8.14.02│HETIUR - MUGENI - IASU │ 700 │ 1,500│MEDIAŞ │1971│ 131.678,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 360│ 65875│ 8.14.02│TRAV. PORUMBENI │ 700 │ 0,080│MEDIAŞ │1975│ 10.905,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 361│ 65876│ 8.14.02│IASU - DEAL MOGHIOROŞ │ 700 │93,716│BRAŞOV │1959│ 12.308.806,44│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 362│ 65877│ 8.14.02│MOGHIOROŞ - ONEŞTI │ 700 │36,100│BACĂU │1959│ 5.757.451,47│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 363│ 65878│ 8.14.02│ONEŞTI - ADJUDUL VECHI │ 500 │45,000│BACĂU │1961│ 6.027.885,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┬┴──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 364│ 65879│ 8.14.02│ADJUDUL VECHI - SILIŞTEA │ 500│127,000│BRĂILA │1961│ 12.932.223,71│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┴┬──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 365│ 65880│ 8.14.02│ONEŞTI - HELEGIU F2 │ 500 │17,000│BACĂU │1970│ 2.439.858,41│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 366│ 65881│ 8.14.02│HELEGIU - RACOVA f2 │ 500 │39,000│BACĂU │1971│ 5.683.434,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 367│ 65882│ 8.14.02│RACOVA - SECUIENI │ 500 │18,000│BACĂU │1996│ 3.616.731,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 368│ 65883│ 8.14.02│SECUIENI - ROMAN LAMINOR │ 500 │17,000│BACĂU │1960│ 2.064.495,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 369│ 65884│ 8.14.02│ROMAN (LAMINOR) - GHERĂIEŞTI │ 500 │ 5,000│BACĂU │1962│ 629.284,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 370│ 65887│ 8.14.02│ŞENDRENI - SILIŞTEA │ 600 │12,920│BRĂILA │1972│ 2.799.000,51│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 371│ 65889│ 8.14.02│SUBTR. DUNĂRE FIR II │1200 │ 1,200│CONSTANŢA │1988│ 293.563,11│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 372│ 65890│ 8.14.02│SUBTR. DUNĂRE FIR I │1200 │ 1,900│CONSTANŢA │1989│ 2.698.206,62│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┬┴──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 373│ 65891│ 8.14.02│ISACCEA - CASTELU │1200│126,326│CONSTANŢA │1988│ 58.163.759,97│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┴┬──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 374│ 65892│ 8.14.02│SUBTR. CANAL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ │1200 │ 0,729│CONSTANŢA │1988│ 178.339,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 375│ 65893│ 8.14.02│CASTELU - NEGRU VODĂ │1200 │56,148│CONSTANŢA │1988│ 25.851.992,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │TRANZIT │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┬┴──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 376│ 65894│ 8.14.02│COND. TR. GAZE TRANZIT I BULGARIA │1000│183,500│CONSTANŢA │1974│ 60.014.171,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼────┴┬──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 377│ 65895│ 8.14.02│ONEŞTI - HELEGIU F1 │ 500 │17,000│BACĂU │1960│ 2.064.495,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 378│ 65896│ 8.14.02│HELEGIU - RACOVA F1 │ 500 │39,000│BACĂU │1960│ 4.736.195,74│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 379│ 65897│ 8.14.02│RACOVA - SECUIENI │ 500 │18,000│BACĂU │1960│ 2.185.936,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 380│ 65898│ 8.14.02│SECUIENI - GHERĂIEŞTI │ 500 │28,500│BACĂU │1985│ 5.034.277,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 381│ 65899│ 8.14.02│GHERĂIEŞTI - DRĂGUŞENI │ 500 │38,800│BACĂU │1962│ 4.883.249,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 382│ 65900│ 8.14.02│DRĂGUŞENI - SPĂTĂREŞTI │ 500 │24,000│BACĂU │1962│ 3.020.566,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 383│ 65901│ 8.14.02│SPĂTĂREŞTI - TISĂUŢI (SALCIA) │ 400 │27,000│BACĂU │1961│ 3.000.299,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 384│ 65902│ 8.14.02│TISĂUŢI (SALCIA) - BUCECEA │ 350 │16,500│BACĂU │1962│ 1.666.114,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 385│ 65903│ 8.14.02│COBĂTEŞTI - MORĂRENI │ 300 │ 5,800│MEDIAŞ │1982│ 399.767,52│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 386│ 65904│ 8.14.02│MORĂRENI - ODORHEI │ 300 │10,000│BRAŞOV │1982│ 1.330.139,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 387│ 65905│ 8.14.02│TRAV RÂU TÂRNAVA LA ODORHEI │ 300 │ 0,100│BRAŞOV │1982│ 39.385,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 388│ 65906│ 8.14.02│COND SILIŞTEA - BRĂILA │ 350 │ 5,491│BRĂILA │1961│ 590.130,06│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 389│ 65907│ 8.14.02│RACORD SRM CHIŞCANI │ 350 │14,585│BRĂILA │1961│ 651.108,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 390│ 65909│ 8.14.02│RACORD SRM GALAŢI ORAŞ │ 400 │12,579│BRĂILA │1961│ 1.397.806,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 391│ 65910│ 8.14.02│RACORD SRM ZAGNA VĂDENI │ 100 │ 2,554│BRĂILA │1961│ 92.159,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 392│ 65911│ 8.14.02│RACORD SRM CS GALAŢI FIR I │ 500 │ 4,208│BRĂILA │1973│ 312.188,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 393│ 65912│ 8.14.02│RACORD SRM CS GALAŢI FIR II │ 500 │ 4,918│BRĂILA │1981│ 425.673,82│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 394│ 65913│ 8.14.02│RACORD SRM CS GALAŢI FIR III │ 500 │ 4,965│BRĂILA │1986│ 468.111,68│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 395│ 65914│ 8.14.02│STRAV CF CS GALAŢI │ 500 │ 0,150│BRĂILA │1981│ 74.189,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 396│ 65915│ 8.14.02│RACORD SRM ABATOR GL │ 150 │ 0,150│BRĂILA │1973│ 6.784,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 397│ 65916│ 8.14.02│RACORD SRM INDEP GALAŢI │ 100 │ 4,500│BRĂILA │1986│ 275.141,97│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 398│ 65917│ 8.14.02│RACORD SRM DOAGA │ 150 │18,358│BRĂILA │1961│ 622.781,66│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 399│ 65918│ 8.14.02│RACORD SRM FOCŞANI │ 250 │19,430│BRĂILA │1973│ 1.178.953,95│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 400│ 65919│ 8.14.02│STRAV RÂU PUTNA │ 250 │ 0,555│BRĂILA │1973│ 33.675,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 401│ 65920│ 8.14.02│STRAV RÂU ŞUŞIŢA │ 250 │ 0,300│BRĂILA │1973│ 18.203,10│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 402│ 65921│ 8.14.02│COND PM MUNTENI │ 400 │ 8,510│BRĂILA │1977│ 1.215.835,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 403│ 65922│ 8.14.02│INTERCON 20-32 MUNTENI │ 500 │ 4,700│BRĂILA │1989│ 464.919,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 404│ 65927│ 8.14.02│RACORD TUŞNAD BĂI │ 80 │ 5,300│BRAŞOV │1971│ 202.083,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 405│ 65928│ 8.14.02│RACORD SÂNZAIENI - TG. SECUIESC │ 150 │ 4,600│BRAŞOV │1971│ 199.399,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 406│ 65929│ 8.14.02│TG. SECUIESC - GHELINŢA │ 200 │ 7,200│BRAŞOV │1996│ 1.127.646,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 407│ 65930│ 8.14.02│GHELINŢA - COVASNA │ 200 │11,500│BRAŞOV │1985│ 1.461.586,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 408│ 65931│ 8.14.02│COND. MICFALĂU - SF. GHEORGHE │ 400 │29,600│BRAŞOV │1996│ 5.344.978,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 409│ 65932│ 8.14.02│RACORD SRM BĂLAN │ 250 │30,000│BRAŞOV │1994│ 4.821.653,82│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 410│ 65933│ 8.14.02│COND ODORHEI VLĂHIŢA │ 400 │24,000│BRAŞOV │1972│ 3.190.795,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 411│ 65934│ 8.14.02│COND VLĂHIŢA - M. CIUC │ 300 │33,000│BRAŞOV │1972│ 3.819.401,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 412│ 65935│ 8.14.02│RACORD SRM VLĂHIŢA │ 200 │ 0,200│BRAŞOV │1972│ 10.453,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 413│ 65936│ 8.14.02│MUGENI - FELICENI │ 200 │ 4,000│MEDIAŞ │1971│ 204.622,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 414│ 65937│ 8.14.02│FELICENI - ODORHEI │ 200 │ 8,000│BRAŞOV │1971│ 409.244,32│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 415│ 65940│ 8.14.02│RACORD SRM ODORHEI │ 200 │ 0,040│BRAŞOV │1972│ 2.090,70│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 416│ 65941│ 8.14.02│RACORD SRM TECUCI │ 250 │ 2,000│BRĂILA │1994│ 174.446,36│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 417│ 65942│ 8.14.02│RACORD LUNCANI - SRM BACĂU 1 │ 400 │15,300│BACĂU │1996│ 2.762.776,18│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 418│ 65943│ 8.14.02│RACORD SRM SASCUT │ 150 │ 9,500│BACĂU │1962│ 331.232,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 419│ 65944│ 8.14.02│RACORD SRM ROMAN ORAŞ │ 250 │ 0,800│BACĂU │1960│ 35.394,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 420│ 65945│ 8.14.02│RACORD SRM ROMAN LAMINOR │ 250 │ 0,500│BACĂU │1960│ 22.121,82│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 421│ 65946│ 8.14.02│RACORD SRM BUCECEA │ 250 │ 0,342│BACĂU │1962│ 35.203,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 422│ 65947│ 8.14.02│RACORD SRM BOTOŞANI │ 200 │17,092│BACĂU │1964│ 1.594.348,92│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 423│ 65948│ 8.14.02│RACORD SRM FĂLTICENI │ 150 │ 1,617│BACĂU │1963│ 62.728,32│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 424│ 65949│ 8.14.02│RACOVA - COSTIŞA │ 500 │ 9,500│BACĂU │1960│ 1.153.688,71│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 425│ 65950│ 8.14.02│COSTIŞA - P. NEAMŢ │ 400 │35,000│BACĂU │1960│ 3.819.826,31│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 426│ 65951│ 8.14.02│COND OCOLIRE P NEAMŢ ORAŞ │ 300 │11,600│BACĂU │1971│ 645.238,82│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 427│ 65952│ 8.14.02│P. NEAMŢ - BICAZ │ 300 │25,000│BACĂU │1959│ 2.332.063,61│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 428│ 65953│ 8.14.02│COND TAZLĂU - SĂVINEŞTI │ 300 │19,000│BACĂU │1968│ 2.067.763,07│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 429│ 65954│ 8.14.02│RACORD SRM DOROHOI │ 200 │22,600│BACĂU │1973│ 2.441.485,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 430│ 65955│ 8.14.02│RACOVA - COSTIŞA │ 500 │12,000│BACĂU │1993│ 2.331.665,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 431│ 65956│ 8.14.02│COSTIŞA - SĂVINEŞTI F2 │ 400 │28,000│BACĂU │1974│ 3.833.716,58│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 432│ 65957│ 8.14.02│COND URECHEŞTI - BACĂU │ 400 │54,000│BACĂU │1977│ 7.715.056,97│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 433│ 65958│ 8.14.02│RACORD SRM FORTUS IAŞI │ 500 │12,000│BACĂU │1978│ 1.934.222,59│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 434│ 65959│ 8.14.02│COND FRASIN - SPĂTĂREŞTI │ 250 │41,700│BACĂU │1984│ 5.949.054,00│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 435│ 65960│ 8.14.02│RACORD SRM P. NEAMŢ 2 │ 250 │ 0,200│BACĂU │1985│ 15.169,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 436│ 65961│ 8.14.02│COND MOINEŞTI - DĂRMĂNEŞTI │ 500 │20,000│BACĂU │1954│ 896.454,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 437│ 65962│ 8.14.02│COND TG. OCNA - SL. MOLDOVA │ 250 │12,000│BACĂU │1964│ 591.600,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 438│ 65963│ 8.14.02│RACORD SRM SUCEAVA │ 350 │ 6,216│BACĂU │1983│ 447.077,89│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 439│ 65964│ 8.14.02│RACORD SRM COMĂNEŞTI │ 250 │ 0,400│BACĂU │1961│ 18.203,10│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 440│ 65965│ 8.14.02│RACORD SRM SECUIENI │ 200 │ 7,000│BACĂU │1986│ 900.782,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 441│ 65967│ 8.14.02│RACORD SRM TG. FRUMOS │ 150 │ 1,800│BACĂU │1983│ 98.380,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 442│ 65968│ 8.14.02│COND SOCI - PAŞCANI │ 300 │13,000│BACĂU │1982│ 1.729.181,99│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 443│ 65969│ 8.14.02│RACORD SRM BOTOŞANI 2 │ 250 │17,092│BACĂU │1988│ 2.561.862,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 444│ 65970│ 8.14.02│RACORD SRM ANTIB IAŞI │ 300 │ 0,600│BACĂU │1972│ 34.099,95│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 445│ 65971│ 8.14.02│COND BUHOCI - V. MALULUI │ 400 │32,200│BACĂU │1957│ 1.550.525,37│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 446│ 65972│ 8.14.02│RACORD BRĂDEŞTI │ 150 │ 1,200│BRAŞOV │1962│ 41.839,93│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 447│ 65973│ 8.14.02│RACORD PORUMBENII MICI │ 200 │ 2,300│MEDIAŞ │1962│ 94.637,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 448│ 65974│ 8.14.02│RACORD SANATORIU TURIA │ 80 │ 0,230│BRAŞOV │1964│ 7.435,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 449│ 65975│ 8.14.02│BAND - COASTA MARE FIR 1 │ 500 │ 9,125│CLUJ │1969│ 1.289.481,73│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 450│ 65976│ 8.14.02│ULIEŞ - COASTA MARE │ 400 │ 4,600│CLUJ │1970│ 287.528,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 451│ 65977│ 8.14.02│COASTA MARE - SĂRMAŞ FIR 1 │ 500 │25,100│CLUJ │1983│ 4.322.855,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 452│ 65979│ 8.14.02│ULIEŞ - SĂRMĂŞEL │ 500 │22,670│CLUJ │1988│ 4.154.626,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 453│ 65980│ 8.14.02│SĂRMAŞ (BALDA) - CĂMĂRAŞ │ 300 │ 4,200│CLUJ │1959│ 187.066,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 454│ 65981│ 8.14.02│CĂMĂRAŞ - LUNCA CHIŢCĂULUI │ 300 │64,640│CLUJ │1959│ 4.965.704,21│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 455│ 65982│ 8.14.02│T.A. DEJ - SOMEŞ │ 300 │ 0,153│CLUJ │1959│ 6.290,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 456│ 65985│ 8.14.02│SUBTR. SOMEŞ - DEJ │ 300 │ 0,686│CLUJ │1959│ 28.203,81│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 457│ 65987│ 8.14.02│T.A. CIUMENI │ 300 │ 0,260│CLUJ │1959│ 10.689,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 458│ 65988│ 8.14.02│T.A. CORMENIŞ │ 300 │ 0,148│CLUJ │1959│ 6.084,78│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 459│ 65989│ 8.14.02│CORMENIŞ - APA MM │ 300 │64,000│CLUJ │1959│ 5.970.082,86│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 460│ 65990│ 8.14.02│DEVIERE ZONA BUCIUM │ 300 │ 2,000│CLUJ │1996│ 171.708,98│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 461│ 65991│ 8.14.02│SUBTR. BOZINŢA │ 300 │ 0,830│CLUJ │1959│ 34.124,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 462│ 65992│ 8.14.02│APA - SATU MARE SM │ 300 │39,000│CLUJ │1959│ 3.638.019,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 463│ 65993│ 8.14.02│SĂRMAŞEL - CĂMĂRAŞ - BUNEŞTI │ 500 │40,120│CLUJ │1963│ 5.137.966,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 464│ 65994│ 8.14.02│TRAV. AER. SUCUTARD │ 500 │ 0,109│CLUJ │1959│ 32.731,64│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 465│ 65996│ 8.14.02│BUNEŞTI - CĂŞEI N2 │ 500 │15,200│CLUJ │1974│ 1.907.102,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 466│ 65997│ 8.14.02│CĂŞEI - BAIA MARE │ 350 │65,730│CLUJ │1963│ 6.025.304,56│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 467│ 65998│ 8.14.02│TRAV. AER TG. LĂPUŞ │ 350 │ 0,087│CLUJ │1963│ 5.856,64│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 468│ 65999│ 8.14.02│SATU M. - BAIA MARE(G ASOC) │ 300 │61,640│CLUJ │1981│ 8.766.877,81│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 469│ 66000│ 8.14.02│DEVIERE ZONA BREBENI │ 300 │ 3,000│CLUJ │1996│ 264.133,69│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 470│ 66001│ 8.14.02│FÂNTÂNELE - CORVINEŞTI │ 150 │ 7,540│CLUJ │1974│ 700.374,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 471│ 66002│ 8.14.02│CORVINEŞTI - BISTRIŢA │ 150 │23,363│CLUJ │1974│ 2.170.139,28│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 472│ 66004│ 8.14.02│TRAVERSARE PÂRÂU LECHINŢA │ 150 │ 0,020│CLUJ │1984│ 6.354,07│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 473│ 66007│ 8.14.02│FÂNTÂNELE - BISTRIŢA FIR 2 │ 250 │19,300│CLUJ │1984│ 2.753.399,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 474│ 66008│ 8.14.02│ABRĂMUŢ - PIŞCOLŢ │ 400 │23,450│CLUJ │1984│ 3.982.400,43│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 475│ 66009│ 8.14.02│PIŞCOLŢ - SATU MARE │ 400 │45,650│CLUJ │1978│ 6.353.344,83│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 476│ 66010│ 8.14.02│PANOU CAREI - PIŞCOLŢ │ 200 │ 0,500│CLUJ │1978│ 29.470,03│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 477│ 66011│ 8.14.02│TRAV. HOMOROD PĂULIAN │ 400 │ 0,080│CLUJ │1978│ 8.413,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 478│ 66012│ 8.14.02│TRAV. CRASNA LA MOFTIN │ 400 │ 0,060│CLUJ │1978│ 25.240,62│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 479│ 66013│ 8.14.02│TRAV. SOMEŞ LA VETIŞ │ 400 │ 0,080│CLUJ │1978│ 33.654,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 480│ 66014│ 8.14.02│COND FÂNTÂNELE - CESAR │ 400 │21,040│CLUJ │1975│ 2.922.514,38│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 481│ 66015│ 8.14.02│CONDUCTA CORVINEŞTI - BECLEAN │ 250 │23,400│CLUJ │1986│ 2.818.803,20│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 482│ 66017│ 8.14.02│CONDUCTA REFULARE ŢAGA │ 500 │ 3,500│CLUJ │1983│ 313.759,17│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 483│ 66018│ 8.14.02│COND ENCIU - LECHINŢA │ 150 │ 4,240│CLUJ │1974│ 195.780,71│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 484│ 66021│ 8.14.02│COND BOCICĂU - MEDIEŞU AURIT │ 700 │41,300│CLUJ │1998│ 10.471.290,75│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 485│ 66024│ 8.14.02│CORMENIŞ - CĂŞEI │ 700 │41,830│CLUJ │1999│ 10.719.707,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 486│ 66026│ 8.14.02│BAIA MARE - HIDEAGA │ 200 │12,000│CLUJ │1959│ 1.029.465,53│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 487│ 66027│ 8.14.02│TRAV AER. SUB MOCIRA LĂPUŞ │ 200 │ 0,060│CLUJ │1959│ 3.240,91│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 488│ 66028│ 8.14.02│COND CORMENIŞ - ZALĂU │ 200 │43,460│CLUJ │1972│ 4.625.954,18│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 489│ 66030│ 8.14.02│RACORD SRM CĂTINA │ 50 │ 0,500│CLUJ │1970│ 17.905,21│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 490│ 66031│ 8.14.02│BAZNA - BOTORCA F1 │ 300 │ 8,800│MEDIAŞ │1953│ 729.676,80│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 491│ 66032│ 8.14.02│BAZNA - BOTORCA F2 │ 300 │ 7,800│MEDIAŞ │1989│ 1.131.828,20│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 492│ 66033│ 8.14.02│BOTORCA - OZD │ 500 │15,300│MEDIAŞ │1954│ 1.655.350,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 493│ 66034│ 8.14.02│OZD - C. TURZII │ 500 │31,050│CLUJ │1953│ 3.290.828,04│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 494│ 66035│ 8.14.02│TRAV AER ARIEŞ C. TURZII (LUNCANI) │ 500 │ 0,100│CLUJ │1953│ 6.182,45│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 495│ 66036│ 8.14.02│CÂMPIA TURZII - TURDA │ 300 │ 8,600│CLUJ │1953│ 713.093,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 496│ 66037│ 8.14.02│TURDA - CLUJ │ 300 │27,835│CLUJ │1957│ 2.500.352,24│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 497│ 66039│ 8.14.02│SĂRMĂŞEL - CEANU MARE │ 500 │21,000│CLUJ │1966│ 2.828.469,35│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 498│ 66040│ 8.14.02│CEAN - CLUJ │ 500 │33,400│CLUJ │1966│ 4.498.613,15│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 499│ 66041│ 8.14.02│SĂRMĂŞEL - CEANU MARE │ 600 │18,930│CLUJ │1985│ 3.456.516,12│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 500│ 66042│ 8.14.02│CEANU MARE - CLUJ │ 300 │31,600│CLUJ │1948│ 1.933.041,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 501│ 66043│ 8.14.02│CEANU MARE - CÂMPIA TURZII │ 600 │17,500│CLUJ │1985│ 3.880.135,63│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 502│ 66044│ 8.14.02│CÂMPIA TURZII - TURDA │ 400 │ 7,500│CLUJ │1960│ 364.619,78│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 503│ 66045│ 8.14.02│SUBTRAV. ARIEŞ - LUNA │ 300 │ 0,150│CLUJ │1985│ 124.376,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 504│ 66046│ 8.14.02│SUBTR CEANU MARE - CÂMPIA TURZII │ 600 │ 0,100│CLUJ │1985│ 21.765,92│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 505│ 66047│ 8.14.02│RAC SRM SĂRMAŞEL │ 100 │ 0,084│CLUJ │1966│ 3.452,05│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 506│ 66048│ 8.14.02│COND ZAU - CEANU MARE │ 250 │10,878│CLUJ │1948│ 844.699,57│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 507│ 66049│ 8.14.02│COND ŞINCAI - CEANU MARE │ 250 │27,000│CLUJ │1951│ 682.208,63│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 508│ 66050│ 8.14.02│CONDUCTA BOGATA AŢINTIŞ │ 250 │ 4,298│CLUJ │1953│ 152.127,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 509│ 66051│ 8.14.02│COND AVRAMEŞTI - CHEŢANI │ 250 │ 9,081│CLUJ │1965│ 497.437,56│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 510│ 66052│ 8.14.02│COND LUNA - O. MUREŞ (CJ) │ 250 │13,280│CLUJ │1960│ 587.555,54│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 511│ 66053│ 8.14.02│LUNA - OCNA MUREŞ (CJ) │ 350 │12,291│CLUJ │1977│ 1.291.055,72│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 512│ 66054│ 8.14.02│OCNA MUREŞ - AIUD │ 250 │16,362│CLUJ │1977│ 2.127.422,02│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 513│ 66055│ 8.14.02│COND LUNA - O. MUREŞ (CJ) │ 250 │14,092│CLUJ │1950│ 445.343,84│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 514│ 66056│ 8.14.02│COND OCNA MUREŞ AIUD │ 200 │13,897│CLUJ │1963│ 1.280.518,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 515│ 66057│ 8.14.02│CONDUCTA DOBRA - ZAU │ 200 │ 8,272│CLUJ │1981│ 998.759,49│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 516│ 66058│ 8.14.02│RACORD SRM CÂMPIA TURZII │ 500 │ 0,200│CLUJ │1985│ 18.547,34│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 517│ 66059│ 8.14.02│COND. LEG. SRM CLUJ I - SRM CLUJ II │ 400 │ 6,100│CLUJ │1994│ 1.077.290,23│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 518│ 66060│ 8.14.02│COND COASTA MARE - ŞINCAI │ 400 │ 3,500│CLUJ │1996│ 345.173,40│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 519│ 66061│ 8.14.02│COND. REFUL. BALDA │ 400 │ 0,400│CLUJ │1975│ 27.780,56│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 520│ 66062│ 8.14.02│COND CEANU MARE - CÂMPIA TURZII │ 350 │17,200│CLUJ │1936│ 944.574,67│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 521│ 66063│ 8.14.02│RACORD SRM LUDUŞ │ 250 │ 1,135│CLUJ │1961│ 51.651,29│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 522│ 66064│ 8.14.02│COND PM SĂRMAŞ N-NV │ 500 │ 2,000│CLUJ │1996│ 219.476,85│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 523│ 66065│ 8.14.02│COND PM SĂRMAŞ N-NV │ 300 │ 2,000│CLUJ │1996│ 171.708,98│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 524│ 66066│ 8.14.02│COND. ŞINCAI - ZAU │ 400 │ 5,200│CLUJ │1996│ 938.982,76│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 525│ 66067│ 8.14.02│COND ISTIHAZA - CUCI │ 500 │11,840│CLUJ │1963│ 1.516.289,20│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 526│ 66069│ 8.14.02│BAND - UNGHENI │ 700 │15,100│CLUJ │1973│ 2.799.323,42│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 527│ 66070│ 8.14.02│COROI - UNGHENI │ 500 │ 4,300│MEDIAŞ │1965│ 617.140,65│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 528│ 66071│ 8.14.02│UNGHENI - CUCI │ 700 │24,900│CLUJ │1965│ 4.073.031,94│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 529│ 66072│ 8.14.02│ERNEI - CIC TG. MUREŞ │ 500 │15,300│CLUJ │1965│ 2.026.959,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 530│ 66073│ 8.14.02│CIC TG. MUREŞ - UNGHENI │ 400 │ 6,074│CLUJ │1966│ 345.915,13│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 531│ 66074│ 8.14.02│DELENI - CUCERDEA │ 500 │12,900│MEDIAŞ │1963│ 1.652.038,07│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 532│ 66075│ 8.14.02│CUCERDEA - IERNUT │ 500 │13,765│CLUJ │1963│ 808.463,09│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 533│ 66076│ 8.14.02│IERNUT- CUCI │ 500 │ 2,745│CLUJ │1963│ 351.538,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 534│ 66077│ 8.14.02│COND. 20" GĂNEŞTI - CERGHID │ 500 │15,920│MEDIAŞ │1927│ 49.212,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 535│ 66079│ 8.14.02│COND ERNEI - TG. MUREŞ GOLIRE │ 600 │16,978│CLUJ │1976│ 3.340.902,10│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 536│ 66080│ 8.14.02│COND 8" VAIDEI - SÂNMARGHITA │ 200 │ 3,161│CLUJ │1975│ 175.763,77│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 537│ 66081│ 8.14.02│COND 8" GRUP 4 - VAIDEI │ 200 │ 2,730│CLUJ │1975│ 151.798,51│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 538│ 66082│ 8.14.02│COND LEG CIMP IERNUT1 - SALCUD │ 200 │ 2,070│CLUJ │1979│ 124.307,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 539│ 66083│ 8.14.02│COND ERNEI - REGHIN (20", 16") │ 500 │20,000│CLUJ │1984│ 3.488.666,33│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 540│ 66084│ 8.14.02│COND VAIDEI - LECHINŢA │ 300 │ 8,200│CLUJ │1986│ 1.147.375,30│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 541│ 66086│ 8.14.02│COND 12" PETEA - BERGHIA │ 300 │ 6,520│CLUJ │1980│ 844.725,27│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 542│ 66087│ 8.14.02│LECHINŢA - IERNUT │ 350 │ 7,080│CLUJ │1985│ 1.003.389,16│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 543│ 66088│ 8.14.02│IERNUT - CUCI (DIN LECHINŢA) │ 500 │ 2,000│CLUJ │1990│ 200.929,52│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 544│ 66089│ 8.14.02│RACORD SRM SÂNGIORGIU DE MS │ 100 │ 0,200│CLUJ │1981│ 11.226,19│H.G. │în admi-│conce- │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │334/2000│nistrare│sionat │ │
├────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤
│ 545│ 66093│ 8.14.02│COND INTERC UNGHENI - REF BAND │ 300 │ 0,280│CLUJ │1980│ 18.621,96│H.G. │în admi-│conce- │imobil│