Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.142 din 18 septembrie 2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru trecerea unui imobil, aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa, a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.142 din 18 septembrie 2007  pentru modificarea anexei nr. 4 la   Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.142 din 18 septembrie 2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru trecerea unui imobil, aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa, a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 septembrie 2007
Având în vedere prevederile <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele mãsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publicã a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privatã a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 640/2002 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 5 alin. (2) şi al <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Coloanele 2 şi 3 de la nr. crt. 358, 764, 779 şi 780 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la <>Hotãrârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│"Nr.│ Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │
│crt.│ │ - mp - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│358.│ Apartament nr. 3 situat în imobilul din │ teren aferent în cotã │
│ │ municipiul Bucureşti, Str. Cãlãraşilor nr. 79, │ indivizã de 163,65 mp │
│ │ sectorul 3 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│764.│ Imobil având o suprafaţã utilã de 664,80 mp, │ teren aferent │
│ │ situat în imobilul din municipiul Bucureşti, │ de 384,32 mp │
│ │ str. G. Clemenceau nr. 7, sectorul 1 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│779.│ Spaţiu comercial, parter şi subsol, având o │ teren aferent în cotã │
│ │ suprafaţã utilã de 90,54 mp, situat în imobilul │ indivizã de 12,81 mp │
│ │ din municipiul Bucureşti, P-ţa Rosetti │ │
│ │ nr. 4, sectorul 2 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│780.│ Ateliere cu magazii, având o suprafaţã │ teren aferent │
│ │ construitã de 163,30 mp, situate în imobilul │ de 366,18 mp" │
│ │ din municipiul Bucureşti, str. Fabrica │ │
│ │ de Glucozã nr. 6D, sectorul 2 │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ART. II
Se aprobã trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.
ART. III
Se aprobã vânzarea prin licitaţie deschisã, în condiţiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2.
ART. IV
Pentru vânzarea prin licitaţie deschisã a imobilelor prevãzute în anexa nr. 2, Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va aplica procedura stabilitã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele mãsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publicã a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privatã a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 640/2002 , cu modificãrile ulterioare.
ART. V
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------
Secretarul general
al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.142.

ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",
care trece din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului


┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Locul unde este situat imobilul │ Descrierea imobilului │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Municipiul Bucureşti, VIP Lipscani, │ Construcţie, la parter având suprafaţa│
│Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3│ desfãşuratã de 170 mp, cu teren │
│ │ aferent în cotã indivizã │
│ ├───────────────────────────────────────┤
│ │- nr. atribuit de Ministerul Economiei │
│ │şi Finanţelor, potrivit Hotãrârii │
│ │Guvernului nr. 1.705/2006 - 120673 │
│ ├───────────────────────────────────────┤
│ │cod de clasificare - 8.29.06 │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ANEXA 2

LISTA
imobilelor aflate în domeniul privat al statului
şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"


┌────┬──────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea imobilului │ Terenul │Poziţia din │ Modul de │
│crt.│ şi adresa │ │Hotãrârea │ dobândire │
│ │ │ │Guvernului │ - temeiul │
│ │ │ │nr. 60/2005, │ legal - │
│ │ │ │cu modificãrile│ │
│ │ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│1. │Complex "Rojiştea", │144.589,52 mp│Poziţia 34 din │ Hotãrârea │
│ │cu anexele (canton silvic │ │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │şi casã incubaţie), din │ │ │ nr. 639/1995,│
│ │comuna Rojiştea, │ │ │ republicatã │
│ │judeţul Dolj │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│2. │Spaţiu comercial având o │teren aferent│Poziţia 82 din │ Hotãrârea │
│ │suprafaţã utilã de │ în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │66,82 mp, situat în │indivizã │ │ nr. 567/1993│
│ │imobilul din municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti, bd. N. Bãlcescu│ │ │ │
│ │nr. 21, sectorul 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│3. │Spaţiu format din camerele│teren aferent│Poziţia 86 din │ Hotãrârea │
│ │nr. 413-416, având o │în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │suprafaţã utilã de │indivizã │ │ nr. 567/1993 │
│ │111,87 mp, etaj IV, situat│ │ │ │
│ │în imobilul din municipiul│ │ │ │
│ │Bucureşti, bd. G-ral │ │ │ │
│ │Gh. Magheru nr. 28-30, │ │ │ │
│ │sectorul 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│4. │Spaţiu având o suprafaţã │teren aferent│Poziţia 89 din │ Hotãrârea │
│ │utilã de 185,90 mp, situat│în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │în imobilul din municipiul│indivizã │ │ nr. 567/1993 │
│ │Bucureşti, str. Constantin│ │ │ │
│ │Mille nr. 17, sectorul 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│5. │Spaţiu administrativ, │teren aferent│Poziţia 105 din│ Hotãrârea │
│ │parter, având o suprafaţã │în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │utilã de 68,30 mp, situat │indivizã │ │ nr. 567/1993 │
│ │în imobilul din municipiul│ │ │ │
│ │Bucureşti, Piaţa Rosetti │ │ │ │
│ │nr. 4, sectorul 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│6. │Apartament nr. 1, având o │teren aferent│Poziţia 159 din│ Hotãrârea │
│ │suprafaţã utilã de │în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │272,32 mp, situat în │indivizã │ │ nr. 39/1996 │
│ │imobilul din municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti, şos. Kiseleff │ │ │ │
│ │nr. 24, sectorul 1, │ │ │ │
│ │corp A, parter │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│7. │Imobil situat în │452,56 mp │Poziţia 328 din│ Hotãrârea │
│ │municipiul Bucureşti, │ │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │str. Cuza Vodã nr. 90, │ │ │ nr. 1.123/2001│
│ │sectorul 4 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│8. │Apartament nr. 3, situat │teren aferent│Poziţia 358 din│ Ordonanţa de │
│ │în imobilul din municipiul│în cotã │anexa nr. 4 │ urgenţã a │
│ │Bucureşti, Str. │indivizã de │ │ Guvernului │
│ │Cãlãraşilor nr. 79, │163,65 mp │ │ nr. 32/2002 │
│ │sectorul 3 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│9. │Apartament nr. 16, situat │52,56 mp │Poziţia 662 din│ Ordonanţa de │
│ │în imobilul din municipiul│ │anexa nr. 4 │ urgenţã a │
│ │Bucureşti, str. N. Racotã │ │ │ Guvernului │
│ │nr. 12-14, sectorul 1 │ │ │ nr. 32/2002 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│10. │Imobil având o suprafaţã │teren aferent│Poziţia 764 din│ Hotãrârea │
│ │utilã de 664,80 mp, situat│de 384,32 mp │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │în imobilul din municipiul│ │ │ nr. 615/2001 │
│ │Bucureşti, str. G. │ │ │ │
│ │Clemenceau nr. 7, │ │ │ │
│ │sectorul 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│11. │Spaţiu comercial, parter │teren aferent│Poziţia 779 din│ Hotãrârea │
│ │şi subsol, având o │în cotã │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │suprafaţã utilã de │indivizã de │ │ nr. 567/1993 │
│ │90,54 mp, situat în │12,81 mp │ │ │
│ │imobilul din municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti, Piaţa Rosetti │ │ │ │
│ │nr. 4, sectorul 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│12. │Ateliere cu magazii, │teren aferent│Poziţia 780 din│ Hotãrârea │
│ │având o suprafaţã │de 366,18 mp │anexa nr. 4 │ Guvernului │
│ │construitã de │ │ │ nr. 639/1995, │
│ │163,30 mp, situate în │ │ │ republicatã │
│ │imobilul din municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti, str. Fabrica │ │ │ │
│ │de Glucozã nr. 6D, │ │ │ │
│ │sectorul 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│13. │Construcţie la parter │teren aferent│Poziţia 53 din │ Hotãrârea │
│ │(VIP Lipscani), având │în cotã │anexa nr. 3 │ Guvernului │
│ │suprafaţa desfãşuratã │indivizã │ │ nr. 961/2004 │
│ │de 170 mp, situatã în │ │ │ │
│ │municipiul Bucureşti, │ │ │ │
│ │Calea Victoriei nr. 22-24,│ │ │ │
│ │sectorul 3. │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┘----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016