Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.136 din 9 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.136 din 9 noiembrie 2011  privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.136 din 9 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 , precum şi în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 7 şi al art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Prezenta hotãrâre instituie sistemul naţional pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat şi stabileşte regimul de certificare a capturii pentru importul/exportul în/din România al produselor pescãreşti, aşa cum este definit la art. 2. din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 , denumit în continuare Regulament.
    (2) Produsele pescãreşti importate în România sunt însoţite de un certificat de capturã validat de statul de pavilion al navei/navelor de pescuit care a/au realizat capturile din care au fost obţinute produsele pescãreşti. Certificatul de capturã se utilizeazã pentru a atesta faptul cã asemenea capturi au fost fãcute în conformitate cu legile, reglementãrile şi mãsurile internaţionale de conservare şi gestionare aplicabile.
    (3) Certificatul de capturã conţine toate informaţiile specificate în specimenul prevãzut în anexa II la Regulament şi se valideazã/vizeazã de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã.
    (4) Capturile navelor de pescuit ale ţãrilor terţe, mai mici de 12 m fãrã unelte tractate, mai mici de 8 m cu unelte tractate, ale navelor fãrã suprastructurã sau cu un tonaj mai mic de 20 GT, care sunt doar debarcate în statul de pavilion al navelor respective şi care, împreunã, constituie un lot, pot fi însoţite de un certificat de capturã simplificat în locul certificatului de capturã menţionat la alin. (3), care conţine toate informaţiile prevãzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.
    ART. 2
    (1) Pentru importul de produse pescãreşti provenite din pescuitul în apele maritime dintr-o ţarã terţã, alta decât statul de pavilion şi care se constituie într-un singur lot, transportat în aceeaşi formã în România, importatorul este obligat sã prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã documentele prevãzute la art. 14 alin. (1) din Regulament.
    (2) Pentru importul indirect, documentele prevãzute la alin. (1) pot fi înlocuite cu certificatul de reexport dacã specia în cauzã se supune unui sistem de documentare a capturii ce aparţine unei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului recunoscutã potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, cu condiţia ca ţara terţã sã îşi fi îndeplinit cerinţele de notificare în mod corespunzãtor.
    ART. 3
    (1) Pentru importul produselor pescãreşti constituite într-un singur lot şi care au fost prelucrate într-o ţarã terţã, alta decât statul de pavilion, importatorul este obligat sã prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã o declaraţie stabilitã de fabrica de prelucrare din ţara terţã respectivã şi aprobatã de autoritãţile competente ale acesteia, în conformitate cu formularul prevãzut în anexa IV la Regulament.
    (2) Pentru importul indirect, declaraţia prevãzutã la alin. (1) poate fi înlocuitã de certificatul de reexport dacã specia în cauzã se supune unui sistem de documentare a capturii ce aparţine unei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului recunoscute potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, cu condiţia ca ţara terţã sã îşi fi îndeplinit cerinţele de notificare în mod corespunzãtor.
    ART. 4
    Reexportul produselor importate în temeiul unui certificat de capturã se autorizeazã prin vizarea de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã a rubricii "reexport" de pe certificatul de capturã sau de pe o copie a acestuia în care produsele pescãreşti ce urmeazã sã fie reexportate constituie o parte din produsele importate.
    ART. 5
    (1) Certificatul de capturã validat, prevãzut în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009, se prezintã de cãtre importator Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de timpul estimat de sosire a produselor pescãreşti, la locul de intrare a acestora în România. Termenul-limitã de 3 zile lucrãtoare poate fi adaptat în funcţie de tipul de produs pescãresc şi de distanţa pânã la locul de intrare pe teritoriul României sau de mijlocul de transport utilizat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), importatorii cãrora li s-a acordat statutul de operator economic autorizat pot sã înştiinţeze Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã cu privire la sosirea produselor în termenul prevãzut la alin. (1) şi sã ţinã la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã certificatul de examinare şi documentele conexe prevãzute în art. 14 din Regulament în scopul controlului şi verificãrilor.
    ART. 6
    (1) Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã poate acorda operatorilor economici un certificat de operator economic aprobat - APEO, denumit în continuare certificat APEO, în urma depunerii unei cereri, dacã deţin un certificat de operator economic autorizat - AEO, denumit în continuare certificat AEO, eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
    (2) Solicitarea şi eliberarea certificatului APEO se fac cu respectarea prevederilor art. 9-19 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.
    (3) Certificatul APEO poate fi suspendat sau retras prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, în baza constatãrilor personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, potrivit prevederilor art. 22-27 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.
    (4) Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã elibereazã certificatul APEO în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor solicitate în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentului (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.
    (5) Modelul certificatului APEO produce efecte începând cu a zecea zi lucrãtoare de la data eliberãrii sale.
    ART. 7
    (1) Se constituie venit la bugetul de stat şi se vireazã în contul corespunzãtor codului de cont nr. 20160103 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unitãţile Trezoreriei Statului, urmãtoarele:
    - taxa de vizã a certificatului de capturã/reexport/tranzit/ export - 200 lei;
    - taxa de eliberare a certificatului APEO - 1.500 lei.
    (2) Dovada achitãrii taxei de vizã sau eliberare se anexeazã la cererea de solicitare a acestora.
    ART. 8
    (1) Personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã întreprinde verificãrile necesare prevãzute la art. 17 din Regulament.
    (2) În scopul verificãrii se poate solicita asistenţa autoritãţilor competente ale statului de pavilion sau ale unei ţãri terţe.
    ART. 9
    Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã pãstreazã certificatele de capturã pentru produsele pescãreşti, în original, pentru o perioadã de minimum 3 ani.
    ART. 10
    În condiţiile art. 18 alin. (1) din Regulament, Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã poate refuza importul fãrã solicitarea de dovezi suplimentare sau asistenţã din partea statului de pavilion.
    ART. 11
    (1) În cazul exportului de produse pescãreşti, validarea certificatelor de capturã este solicitatã de exportatorul lotului la momentul transmiterii cãtre Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã a tuturor informaţiilor specificate în certificatul de capturã.
    (2) Exportatorul lotului completeazã, dupã caz, documentele prevãzute în anexa II la Regulament sau în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.
    ART. 12
    (1) În cazul în care, la punctul de intrare în România, produsele pescãreşti sunt supuse unei proceduri de tranzit şi transportate într-un alt stat membru, acestea vor intra sub incidenţa procedurilor vamale de tranzit.
    (2) În cazul operaţiunilor de debarcare sau transbordare a produselor pescãreşti în vederea tranzitului prin România trebuie prezentat certificatul de capturã validat de autoritatea competentã din ţara terţã respectivã.
    (3) Accesul în porturi, utilizarea serviciilor portuare/accesul la serviciile portuare şi operaţiunile de debarcare sau transbordare în porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din ţãrile terţe care nu îndeplinesc condiţiile expuse în prezenta hotãrâre, cu excepţia porturilor Constanţa, Midia, Mangalia şi Sulina, cu excepţiile prevãzute la art. 4 alin. (2) şi art. 7 alin. (3) din Regulament.
    (4) Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã consultã autoritãţile competente ale altor state membre dacã nu pot verifica în mod direct respectarea unuia sau a mai multor criterii prevãzute la art. 9-13 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009, fie din cauza lipsei de informaţii, fie din cauza imposibilitãţii de a verifica aceste informaţii.

                   PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                  Contrasemneazã:
   Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                Valeriu Tabãrã

         Ministrul mediului şi pãdurilor,
                  Laszlo Borbely

           Ministrul afacerilor europene,
                  Leonard Orban

     Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                Anca Daniela Boagiu

         Ministrul administraţiei şi internelor,
                Constantin-Traian Igaş

          p. Ministrul afacerilor externe,
                  Anton Niculescu,
                  secretar de stat

            Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 9 noiembrie 2011.
    Nr. 1.136.

                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016