Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.136 din 17 noiembrie 2010  privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.136 din 17 noiembrie 2010 privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010

    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 8 alin. (1), al <>art. 9 alin. (1) şi al <>art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al <>art. 75 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã transmiterea fãrã platã a unor imobile situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov, având datele de identificare prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu destinaţia structurã de sprijinire a mediului de afaceri.
    ART. 2
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 3
    Patrimoniul Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminueazã cu valoarea evidenţiatã în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Braşov se majoreazã cu aceeaşi valoare.
    ART. 4
    Indicatorii de venituri şi cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2010 se rectificã, în sensul diminuãrii, cu valoarea contabilã a imobilelor transmise potrivit art. 1.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                           Daniela Nicoleta Andreescu

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                            Preşedintele Autoritãţii
                    pentru Valorificarea Activelor Statului,
                                 Aurelian Popa

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
    Nr. 1.136.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                 ale imobilelor care se transmit fãrã platã din
          domeniul privat al statului şi din administrarea Autoritãţii
              pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul
            public al statului şi în administrarea Consiliului Local
                     al Municipiului Braşov, judeţul Braşov┌────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Adresa │Persoana juridicã │Persoana juridicã│ │ Valoarea │
│crt.│ imobilelor │ de la care se │ la care se │ Caracteristicile imobilului │ totalã a │
│ │ care se │ transmit │ transmit │ care se transmite │ imobilelor │
│ │ transmit │ imobilele │ imobilele │ │ - lei - │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Staţie pompare, filtrare, │ 307.349│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │recirculare, emulsie-construcţie│ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│industrialã din beton armat. │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │Teren în suprafaţã de 423,71 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 112989, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/236 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Staţie recirculare, clãdire │ 159.258│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │parter din beton armat. Teren │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│în suprafaţã de 180,41 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113004, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/86 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Atelier role - clãdire indus- │ 1.443.320│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │trialã cu parter din beton │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat; 3 anexe tehnico-sociale │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │cu parter din beton armat. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │Teren în suprafaţã de 3435,48 m²│ │
│ │ │ │Braşov │CF nr. 113005, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/87 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Staţie reciclare emulsie - │ 97.808│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire cu parter subsol din │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│beton armat. Teren în suprafaţã │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │de 126,35 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113006, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/88 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Halã fabricaţie colivii - │ 323.640│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire industrialã cu parter │ 911.840│
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│din beton armat; anexã tehnico- │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │socialã, clãdire cu un parter şi│ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │un etaj; anexã tehnico-socialã, │ │
│ │ │ │Braşov │clãdire cu parter din beton armat │
│ │ │ │ │Teren în suprafaţã de 3.475,37 m² │
│ │ │ │ │CF nr. 113022, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/(2/1/81)│ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Casã reglare gaze - construcţie │ 19.620│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã din beton armat. │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│Teren în suprafaţã de 50,38 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113056, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/237 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Staţie gospodãrie ulei - clãdire│ 9.180│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │cu parter din beton armat. │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│Teren în suprafaţã de 54,35 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113661, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/233 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Staţie sulfurare subteranã - │ 2.210│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire semiîngropatã din beton │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat. Teren în suprafaţã de │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │15,29 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113683, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/234 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Gospodãrie apã industrialã, │ 198.577│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire industrialã cu parter │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│din beton armat. Teren în │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │suprafaţã de 220,88 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 112986, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/112 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 10.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Depozit laminate deservit de │ 184.396│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │pod rulant. Teren în suprafaţã │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│de 532,43 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 112992, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/97 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 11.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Depozit laminate (platformã cu │ 1.080.861│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │estacadã) - depozit laminate │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│deservit de pod rulant. Teren │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │în suprafaţã de 4.128,52 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113011, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/124 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 12.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Turn de rãcire - construcţie │ 80.198│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã din beton armat. │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│Teren în suprafaţã de 68 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113015, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/113/A │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 13.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Turn rãcire - construcţie indus-│ 54.187│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │trialã din beton armat. Teren │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│în suprafaţã de 78,50 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113039, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/100 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 14.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Centralã de aer comprimat - │ 723.642│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire industrialã cu parter │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│din beton armat. Teren în │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │suprafaţã de 1066,64 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113041, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/98 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 15.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Reciclare cãldurã - clãdire │ 94.405│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã cu parter din beton │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat. Teren în suprafaţã de │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │178,31 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113046, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/99 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 16.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Magazie - clãdire depozit cu │ 80.236│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │parter din beton armat. Teren │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│în suprafaţã de 238,88 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113659, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/75 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 17.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Depozite de oxigen, CO(2) şi │ 26.563│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │azot - clãdire cu parter din │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│beton armat. Teren în suprafaţã │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │de 93,40 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113663, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/69 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 18.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Turn de rãcire - construcţie │ 79.684│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã din beton armat. │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│Teren în suprafaţã de 68,56 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113664, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/113 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 19.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Fabrica de maşini-unelte specia-│ 3.803.916│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │lizate - clãdire industrialã cu │ 764.890│
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│parter din beton armat şi anexã │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │tehnico-socialã. Teren în │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │suprafaţã de 7.603,12 m² │ │
│ │ │ │Braşov │CF nr. 113668, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/(2/1/74)│ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 20.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Gospodãrie şpan, depozit şpan │ 90.950│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │deservit de pod rulant. Teren │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│în suprafaţã de 477,49 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113699, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/114 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 21.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Forjã şi tratament primar - │ 8.170.810│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │clãdire industriala cu parter │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│din beton armat, anexa tehnico- │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │socialã - clãdire cu parter şi │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │un etaj; anexa tehnico-socialã -│ │
│ │ │ │Braşov │clãdire cu parter din beton │ │
│ │ │ │ │armat; anexa tehnico-socialã - │ │
│ │ │ │ │clãdire cu parter şi 3 nivele │ │
│ │ │ │ │din beton armat. Teren în │ │
│ │ │ │ │suprafaţã de 17.708,42 m² │ │
│ │ │ │ │CF nr. 113700, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/134 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 22.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Atelier - presare şi tratament │ 1.908.321│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │termic, clãdire cu parter din │ 729.326│
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│beton armat; atelier role serie │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │micã - clãdire cu parter din │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │beton armat; anexa tehnico- │ │
│ │ │ │Braşov │socialã - clãdire cu parter şi │ │
│ │ │ │ │3 nivele din beton armat; anexa │ │
│ │ │ │ │tehnico-socialã - clãdiri cu │ │
│ │ │ │ │parter din beton armat. Teren în│ │
│ │ │ │ │suprafaţã de 5.515,18 m² │ │
│ │ │ │ │CF nr. 113741, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/118 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 23.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Centrala termicã III - clãdire │ 60.860│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã cu parter din beton │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat. Teren în suprafaţã de │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │242,42 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 112998, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/196/A │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 24.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Centrala termicã III - clãdire │ 402.101│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã cu parter din beton │ 94.846│
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat; anexa tehnico-socialã - │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │clãdire cu subsol, parter şi un │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │nivel din beton armat. Teren în │ │
│ │ │ │Braşov │suprafaţã de 1.415,91 m² │ │
│ │ │ │ │CF nr. 113772, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/196 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 25.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Depozit descoperit laminate - │ 1.478.340│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │depozit laminate deservit de │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│pod rulant. Teren în suprafaţã │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │de 5.213,48 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 112996 nr. topo │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/187 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 26.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Anexa depozit laminate - clãdire│ 51.601│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │cu parter din beton armat. Teren│ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│în suprafaţã de 140,82 m² │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113658, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/185 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 27.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Clãdire industrialã cu tratament│ 548.904│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │suprafaţã şi pregãtire materialã│ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│cu parter din beton armat, anexa│ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │tehnico-socialã - clãdire cu │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │parter şi un nivel. Teren în │ │
│ │ │ │Braşov │suprafaţã de 1.767,14 m² │ │
│ │ │ │ │CF nr. 113686, nr. topo. │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/188 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 28.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Rampã descãrcare - depozit cu │ 443.152│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │rampã deservit de pod rulant. │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│Teren în suprafaţã de 1646,02 m²│ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │CF nr. 113045, nr. topo. │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │Braşov │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/145 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 29.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Gospodãrie de abrazive - clãdire│ 187.782│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │industrialã cu parter din beton │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│armat. Teren în suprafaţã de │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │489,90 m² │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │CF nr. 113645, nr. topo. │ │
│ │ │ │Braşov │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/151 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 30.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Depozit laminate trase, oţeluri │ 1.872.723│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │şi produse finite - clãdire │ 106.240│
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│industrialã cu parter din beton │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │armat, anexa tehnico-socialã - │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │clãdire cu parter din beton │ │
│ │ │ │Braşov │armat. Teren în suprafaţã de │ │
│ │ │ │ │5.714,46 m² │ │
│ │ │ │ │CF nr. 113674 nr. topo │ │
│ │ │ │ │(9060/2/4, 9103/4/A/3, │ │
│ │ │ │ │9103/4/A/4, 9103/4/A/5)/2/1/143 │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 31.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 3.200.930│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 18.829 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112445 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112445 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 32.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 5.117.170│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 30.101 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112446 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112446 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 33.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 1.392.470│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 8.191 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112447 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112447 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 34.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 899.130│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 5.289 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112448 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112448 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 35.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 1.016.090│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 5.977 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112449 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112449 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 36.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 2.157.810│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 12.693 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112450 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112450 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 37.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 469.710│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 2.763 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112454 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112454 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 38.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 89.250│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 525 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112455 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112455 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 39.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Teren intravilan în suprafaţã │ 33.660│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │de 198 m² │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│CF nr. 112458 nr. cadastral │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │112458 │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 40.│Braşov, Str. │Statul român, │Darea în │Bunuri imobile prin destinaţie │ 1.263.100│
│ │13 Decembrie │din administrarea │administrarea │se regãsesc în construcţii │ │
│ │nr. 96, │Autoritãţii pentru│Consiliului Local│(lista acestor bunuri se │ │
│ │judeţul Braşov │Valorificarea │al Municipiului │regãseşte în anexa nr. 2) │ │
│ │ │Activelor Statului│Braşov, judeţul │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┤
│ VALOARE TOTALÃ: 41.965.901,25│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 2


                            IMOBILE PRIN DESTINAŢIE
                (Mijloace fixe care se regãsesc în construcţii)


┌────┬───────────┬──────────────────────────────────┬─────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Nr. de │ │Can- │ │ Valoarea │
│crt.│ inventar │ Denumirea mijlocului fix │tita-│ Data PIF │ - lei - │
│ │ │ │tea │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 1│ 4530054│GRINDÃ RULANTÃ │ 1 │30 iulie 1974 │ 20.848,06│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 2│ 4530108│GRINDÃ RULANTÃ SUSPENDATÃ │ 1 │17 ianuarie 1983 │ 3.425,90│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 3│ 4530128│POD RULANT MONOGRINDÃ PE 3 CÃI │ │ │ │
│ │ │DE RULARE │ 1 │16 mai 1988 │ 3.421,67│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 4│ 4530130│POD RULANT MONOGRINDÃ │ 1 │1 august 1989 │ 3.021,21│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 5│ 205900017│INSTALAŢIE DE FILETARE A │ │ │ │
│ │ │LICHIDELOR DE RÃCIRE │ 1 │25 iulie 1974 │ 16.759,04│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 6│ 205900062│INSTALAŢIE DE FILTRARE │ 1 │23 iunie 1993 │ 126,35│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 7│ 205900063│INSTALAŢIE DE FILTRARE │ 1 │23 iunie 1993 │ 126,35│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 8│ 205900064│INSTALAŢIE DE FILTRARE │ 1 │23 iunie 1993 │ 126,35│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 9│ 206009004│INSTALAŢIE DE FILTRARE CU │ │ │ │
│ │ │SEPARATOR MAGNETIC RD 1359 │ 1 │23 decembrie 1995 │ 12.417,47│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 10│ 216300007│INSTALAŢIE VENTILAŢIE HALÃ │ 1 │6 noiembrie 1973 │ 2.412,29│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 11│ 216300012│INSTALAŢIE VENTILAŢIE LABORATOR │ 1 │31 decembrie 1974 │ 2.934,52│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 12│ 216300017│INSTALAŢIE EVACUARE A AERULUI │ 1 │30 iunie 1977 │ 3.879,28│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 13│ 216300018│INSTALAŢIE VENTILAŢIE │ 1 │30 iunie 1977 │ 1.638,52│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 14│ 216310024│INSTALAŢIE VENTILATIE ABSORBŢIE │ 1 │30 ianuarie 1975 │ 2.920,02│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 15│ 262570002│INSTALAŢIE DE STINS INCENDIU │ 1 │31 decembrie 1975 │ 16.820,63│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 16│ 222304│GENERATORI STATICI DE MEDIE │ │ │ │
│ │ │FRECVENŢÃ │ 1 │30 decembrie 1988 │ 41.684,24│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 17│ 2200198│TRANSFORMATOR │ 1 │15 septembrie 1972│ 21.389,55│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 18│ 2200202│TRANSFORMATOR 1600 KV A 6/04 │ 1 │30 octombrie 1974 │ 36.007,68│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 19│ 2200211│TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI │ │ │ │
│ │ │6/0,4KV 1000KVA TIP TT22 │ 1 │23 iunie 1980 │ 24.701,46│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 20│ 2200212│TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI │ │ │ │
│ │ │6/0,4KV 1000KVA TIP TT22 │ 1 │23 iunie 1980 │ 24.701,46│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 21│ 2200213│TRAFO DE PUTERE ÎN ULEI 6/0,4 KV │ │ │ │
│ │ │1600KVA │ 1 │23 iunie 1980 │ 41.102,91│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 22│ 2200214│TRAFO DE PUTERE ÎN ULEI 6/0,4 KV │ │ │ │
│ │ │1000KVA │ 1 │30 noiembrie 1980 │ 27.943,60│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 23│ 2200224│TRANSFORMATOR TRIFAZAT ÎN ULEI CU │ │ │ │
│ │ │CIRCULAŢIE NATURALÃ │ 1 │3 octombrie 1988 │ 1.847,01│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 24│ 2200225│TRANSFORMATOR TTUAL1600KVA │ 1 │30 decembrie 1988 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 25│ 2200226│TRANSFORMATOR TTA630KV │ 1 │30 decembrie 1988 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 26│ 2200227│TRANSFORMATOR │ 1 │15 martie 1989 │ 83.925,83│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 27│ 2200228│TRANSFORMATOR │ 1 │15 martie 1989 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 28│ 2200229│TRANSFORMATOR DE PUTERE │ 1 │17 decembrie 1990 │ 47.107,96│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 29│ 2542375│INSTALAŢIE ELECTRICÃ 6 KV SCD │ │ │ │
│ │ │COMPUSÃ DIN 35 CELULE │ 1 │23 iunie 1980 │ 25.584,70│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 30│ 2542376│INSTALAŢIE ELECTRICÃ 6 KV SCE │ │ │ │
│ │ │COMPUSÃ DIN 34 CELULE │ 1 │30 noiembrie 1980 │ 22.685,98│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 31│ 2544370│CELULA DE EXTERIOR DE ÎNALTÃ │ │ │ │
│ │ │TENSIUNE │ 1 │30 octombrie 1974 │ 41.517,37│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 32│ 4510070│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTATIV │ 1 │1 iunie 1981 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 33│ 4510071│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,24│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 34│ 4510074│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,24│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 35│ 4510095│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,03│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 36│ 4530003│GRINDÃ RULANTÃ CU MACARA │ 1 │30 aprilie 1967 │ 185,22│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 37│ 4530056│POD RULANT ACŢIONAT MANUAL │ 1 │30 octombrie 1974 │ 7.797,77│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 38│ 4530072│POD RULANT MANUAL │ 1 │30 aprilie 1981 │ 8.647,74│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 39│ 4530073│POD RULANT MANUAL │ 1 │30 aprilie 1981 │ 8.659,93│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 40│ 4530089│POD RULANT │ 1 │31 iulie 1981 │ 22.090,93│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 41│ 4530122│POD RULANT │ 1 │15 iunie 1987 │ 2.171,77│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 42│ 4530123│POD RULANT │ 1 │15 iunie 1987 │ 2.171,77│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 43│ 4530126│POD RULANT MONOGRINDÃ ELECTRICÃ │ 1 │7 martie 1988 │ 7.019,28│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 44│ 4530127│POD RULANT MONOGRINDÃ ELECTRICÃ │ 1 │7 martie 1988 │ 7.019,28│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 45│ 4531008│POD RULANT ELECTRIC CU CÂRLIG │ 1 │16 aprilie 1965 │ 3.295,29│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 46│ 4531009│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │2 iulie 1965 │ 3.158,42│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 47│ 4531094│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │17 februarie 1982 │ 24.722,01│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 48│ 4531097│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │27 mai 1982 │ 25.193,04│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 49│ 4531131│POD RULANT │ 1 │19 aprilie 1990 │ 31.773,01│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 50│ 4590071│POD RULANT MANUAL │ 1 │30 aprilie 1981 │ 7.370,46│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 51│ 216310040│INSTALAŢIE VENTILAŢIE LINIA DE │ │ │ │
│ │ │FOSFAT │ 1 │30 septembrie 1981│ 14.888,19│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 52│ 216320001│GENERATOR STATIC MEDIE FRECVENŢÃ │ │ │ │
│ │ │400KW PENTRU LAMINARE │ 1 │11 iunie 1999 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 53│ 220021600│TRAFO DE PUTERE TTU1600KVA 6/04KV │ 1 │31 mai 1991 │ 41.874,52│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 54│ 222000004│GENERATOR STATIC TIP GS 800L 1500 │ │ │ │
│ │ │CU ECHIPAMENT DE RÃCIRE ÎNCHIS │ 1 │20 noiembrie 1996 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 55│ 222000005│TRANSFORMATOR DE PUTERE 5000/ │ │ │ │
│ │ │2500KVA/0,680KV,NP32/93 │ 1 │7 decembrie 1995 │ 0,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 56│ 4530092│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │30 noiembrie 1981 │ 26.603,54│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 57│ 4530093│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │30 noiembrie 1981 │ 26.654,09│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 58│ 2200215│TRANSFORMATOR DE PUTERE ÎN ULEI │ 1 │21 septembrie 1981│ 37.109,24│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 59│ 2200218│TRANSFORMATOR TIP TTU │ 1 │18 noiembrie 1982 │ 41.786,54│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 60│ 2213282│REDRESOR RS.60 │ 1 │12 septembrie 1970│ 102,90│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 61│ 2213288│REDRESOR RS.60 │ 1 │12 septembrie 1970│ 102,90│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 62│ 2559425│INSTALAŢIE ELECTRICÃ │ 1 │29 septembrie 1971│ 30.847,35│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 63│ 4503105│ELECTROPALAN │ 1 │24 mai 1982 │ 260,23│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 64│ 4509029│RIDICÃTOR CU BRAŢ PIVOTANT │ 1 │22 februarie 1967 │ 119,50│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 65│ 4510072│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 66│ 4510073│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 67│ 4510075│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 68│ 4510076│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 69│ 4510077│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 70│ 4510078│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 71│ 4510079│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 72│ 4510080│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 73│ 4510081│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 74│ 4510082│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 75│ 4510083│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 76│ 4510084│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 77│ 4510085│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 78│ 4510086│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 79│ 4510087│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 80│ 4510088│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 81│ 4510089│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 82│ 4510090│MACARA PIVOTANTÃ CU BRAŢ ROTITOR │ │ │ │
│ │ │DE 0,5 TF CU ELECTROPALAN │ 1 │5 iulie 1981 │ 179,20│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 83│ 4510091│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 84│ 4510092│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 85│ 4510093│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 86│ 4510094│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 87│ 4510104│MACARA PIVOTANTÃ T769 │ 1 │19 martie 1983 │ 193,00│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 88│ 4530027│MONOGRINDÃ │ 1 │30 aprilie 1969 │ 1.207,12│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 89│ 4530096│POD RULANT MONOGRINDÃ │ 1 │26 aprilie 1982 │ 10.506,75│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 90│ 21630025│INSTALAŢII DE FILTRARE ŞI │ │ │ │
│ │ │RECIRCULARE RÃCIRE SACK 152 │ 1 │23 iunie 1981 │ 29.705,80│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 91│ 205900043│INSTALAŢII DE FILTRARE ŞI │ │ │ │
│ │ │RECIRCULARE RÃCIRE SACK 152 │ 1 │23 iunie 1981 │ 127.153,52│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 92│ 216300029│INSTALAŢIE VENTILAŢIE HALÃ │ 1 │30 decembrie 1981 │ 49.959,96│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 93│ 461000003│ELECTROPALAN CU LANŢ ŞI │ │ │ │
│ │ │CÃRUCIOR DES. │ 1 │29 iunie 2002 │ 2.222,66│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 94│ 464100001│PALAN MANUAL CU LANŢ ŞI │ │ │ │
│ │ │CÃRUCIOR PML │ 1 │30 mai 2001 │ 858,92│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 95│ 2163011│INSTALAŢIE DE VENTILAŢIE │ 1 │30 octombrie 1974 │ 772,75│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 96│ 4503174│ELECTROPALAN CU CÃRUCIOR │ 1 │29 noiembrie 1990 │ 792,44│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 97│ 4530028│POD EL. MONOGRINDÃ DE 3,2 TO. │ 1 │1 aprilie 1969 │ 2.931,33│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 98│ 4530036│GRINDÃ RULANTÃ SUSPENDATÃ │ 1 │25 iunie 1971 │ 857,16│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 99│ 4530088│POD RULANT ELECTRIC │ 1 │20 iulie 1981 │ 24.065,11│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 100│ 45301118│POD RULANT MONOGRINDÃ ELECTRICÃ │ 1 │22 octombrie 1985 │ 8.388,39│
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────┤
│ 101│ 2013055│CONSTRUCŢIE STAŢIE ULEIURI │ 1 │8 septembrie 1983 │ 86.233,65│
├────┴───────────┴──────────────────────────────────┴─────┴──────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │1.263.100,00│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice