Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.134 din 9 noiembrie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.134 din 9 noiembrie 2011  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.134 din 9 noiembrie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 28 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 203/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi ale art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., societate comercialã pe acţiuni, cu capital integral de stat, aflatã sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., prevãzut la alin. (1), se aprobã de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., prevãzut la art. 1 alin. (1), reprezintã limitã maximã şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. poate efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia prevãzutã la alin. (1) intrã sub incidenţa dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Contravenţia prevãzutã la art. 3 se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                               Ministrul culturii
                           şi patrimoniului naţional,
                                 Kelemen Hunor

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 9 noiembrie 2011.
    Nr. 1.134.


    ANEXĂ

    Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    Operatorul economic: Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
    Sediul/Adresa: municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 106
    Codul fiscal: 9566322

                 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
                                                                                               -lei-
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ Indicatori │Nr.│BVC 2011 │
│ │ │rd.│Propuneri│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1│1.029.096│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2│1.029.026│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │producţia vândutã │ 3│ 945.026│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ b) │venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ c) │venituri din subv. de exploat. aferente CA nete, din care: │ 5│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- transferuri, cf. prev. legale în vigoare │ 7│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ d) │producţia de imobilizãri │ 8│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ e) │alte venituri din exploatare │ 9│ 84.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Venituri financiare - total, din care: │ 10│ 70│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │venituri din imobilizãri financiare │ 11│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ b) │venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate│ 12│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ c) │venituri din dobânzi │ 13│ 50│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ d) │alte venituri financiare │ 14│ 20│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Venituri extraordinare │ 15│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 992.046│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1. │Cheltuieli de exploatare - total (18:21+34:38), dc: │ 17│ 987.664│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │cheltuieli materiale │ 18│ 15.251│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19│ 120.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ c) │cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ d) │cheltuieli cu personalul, din care (rd. 22 + 23 + 28): │ 21│ 526.544│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- salarii │ 22│ 361.500│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care (rd. 25 la 28): │ 23│ 116.444│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contribuţia la asigurãri sociale │ 24│ 87.969│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contribuţia la asigurãri pentru şomaj │ 25│ 3.074│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26│ 25.401│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 27│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- alte cheltuieli cu personalul, din care (rd. 29 + 32 + 33): │ 28│ 48.600│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contrib. sociale cf. art. 21/Legea nr. 571/2003 - Cod Fiscal, cu modif. şi │ 29│ 0│
│ │ complet. ulterioare, din care: (rd. 30 + 31) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ - tichete de creşã (cf. art. 3/Legea nr. 193/2006) │ 30│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ - tichete cadou pt cheltuieli sociale (cf. art. 2/Legea nr. 193/2006) │ 31│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- tichete de masã │ 32│ 48.600│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- tichete de vacanţã │ 33│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ e) │chelt. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │ 34│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ f) │chelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. Judecãtoreşti │ 35│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ g) │amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36│ 82.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ h) │cheltuieli privind prestaţiile externe │ 37│ 179.943│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ i) │alte cheltuieli de exploatare, din care (rd. 39+40+42+45:47): │ 38│ 63.926│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- contract de mandat │ 39│ 53.651│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 40│ 10.275│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ - tichete cadou pt. protocol (cf. Legii nr. 193/2006) │ 41│ 226│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate - din care (rd. 43 + 44): │ 42│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ - tichete cadou pt. chelt. de reclamã şi publicitate (cf. Legii nr. 193/2006) │ 43│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ - tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │ 44│ 0│
│ │ existente sau noi (cf. Legii nr. 193/2006) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 45│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- taxa pt activit. de exploatare a resurselor minerale │ 46│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 47│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 48│ 4.382│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │cheltuieli privind dobânzile │ 49│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ b) │alte cheltuieli financiare │ 50│ 4.382│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 51│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit+/pierdere-) │ 52│ 37.050│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 5.928│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 31.122│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Rezerve legale │ 55│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │ 57│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 4 │Constit. surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │ 58│ 0│
│ │împrumuturi externe, precum şi pt. constit. surselor necesare rambursãrii ratelor │ │ │
│ │de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │împrum. externe │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 6 │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ 60│ 31.122│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 61│ 3.112│
│ │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 8 │Minim 50%/90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de │ 62│ 28.010│
│ │stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │majoritar de stat │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiilor prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la │ 63│ 0│
│ │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care (rd. 65 : 67 + 70): │ 64│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Surse proprii │ 65│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Alocaţii de la buget │ 66│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Credite bancare (rd. 67 + 68) │ 67│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- interne │ 68│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- externe │ 69│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 4 │Alte surse │ 70│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs │ 72│ 0│
│ │la finele anului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii (rd. 74 + 75) │ 73│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- interne │ 74│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- externe │ 75│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│REZERVE, din care: │ 76│ 28.058│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Rezerve legale │ 77│ 553│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Rezerve statutare │ 78│ 26.736│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Alte rezerve │ 79│ 769│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Venituri totale │ 81│1.029.096│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 992.046│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 83│ 30│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │ 84│ 30│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 5 │Fond de salarii, din care (rd. 86 + 87): │ 85│ 361.500│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │fondul de salarii aferent personalului angajat cu CIM │ 86│ 360.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ b) │alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 1.500│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88│ 1.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │ 89│ 34.303│
│ │(rd. 81/84) - în preţuri curente │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu - în preţuri comparabile │ 90│ 34.303│
│ │(lei/persoanã) (rd. 81/84 x IPC) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 91│ 0│
│ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri │ 92│ 964│
│ │totale) * 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 11 │Plãţi restante - total │ 93│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- preţuri curente │ 94│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- presuri comparabile │ 95│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 12 │Creanţe restante - total │ 96│ 295.216│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- preţuri curente │ 97│ 295.216│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- preţuri comparabile │ 98│ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016