Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.129 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.129 din 18 septembrie 2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Legii nr. 85/2007 privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.129 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 18 din Legea nr. 85/2007 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti",

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 85/2007 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

p. Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Toke Istvan,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.129.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a <>Legii nr. 85/2007 privind unele mãsuri prealabile
lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
"Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti"

1. Art. 2 din lege:
Art. 2. - (1) Se declarã de utilitate publicã toate lucrãrile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", expropriator fiind statul român, prin Compania Naţionalã "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
(2) În sensul prezentei legi, prin lucrãri de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, denumite în continuare lucrãri, se înţelege:
a) împrejmuirea perimetralã a aeroportului;
b) lucrãri cuprinse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", aprobat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2002 .
(3) Suprafeţele de teren ce pot fi expropriate în temeiul prezentei legi sunt incluse în perimetrul de dezvoltare al "Aeroportului Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", delimitat conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2002 , şi fac parte din intravilanul oraşului Otopeni şi extravilanul comunei Tunari, aprobate prin planurile urbanistice generale.
Norme metodologice:
2.1. Lucrãrile cuprinse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", aprobat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi detaliate pe obiective prin studii de prefezabilitate şi fezabilitate, lucrãrile în detaliu intrând sub incidenţa <>Legii nr. 85/2007 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti", denumitã în continuare lege.
2. Art. 3 din lege:
Art. 3. - Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economicã, în conformitate cu prevederile <>Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economicã cuprinde şi date privind încadrarea lucrãrii în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţiile cadastrale care conţin amplasamentul lucrãrii, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu evidenţierea suprafeţelor şi a construcţiilor rezultate în urma exproprierii, cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de cãtre persoane autorizate în întocmirea documentaţiilor cadastrale, precum şi a ofertelor de despãgubire stabilite pe categorii de imobile de cãtre persoane autorizate în evaluare. Documentaţiile cadastrale se vizeazã de cãtre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, dupã caz.
Norme metodologice:
3.1. Conţinutul documentaţiei tehnico-economice este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
3.2. Documentaţia tehnico-cadastralã se executã pentru fiecare imobil supus exproprierii, la solicitarea expropriatorului sau a proprietarului, şi se întocmeşte în conformitate cu Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarã, emis de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
3.3. Orice documentaţie tehnicã sau de evaluare realizatã anterior intrãrii în vigoare a legii, întocmitã în temeiul <>Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, se considerã valabilã.
3. Art. 5 din lege:
Art. 5. - În termen de 15 zile de la publicarea hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara urmãtoarele acţiuni:
a) va depune la consiliul local al comunei, oraşului sau al municipiului pe teritoriul cãruia sunt situate imobilele ce urmeazã a fi expropriate planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropiere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despãgubire, în vederea consultãrii de cãtre cei interesaţi;
b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreunã cu ofertele de despãgubire, şi va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificãrii.
Norme metodologice:
5.1. La fiecare sediu al consiliului local al unitãţii administrativ-teritoriale pe teritoriul cãruia se aflã imobilele supuse exproprierii se afişeazã şi vor rãmâne afişate, pânã la finalizarea procedurilor de acordare a despãgubirilor, urmãtoarele:
a) lista imobilelor propuse spre expropriere, aferente teritoriului administrativ respectiv, cuprinzând datele de identificare a acestora, precum şi lista cu numele proprietarilor, întocmite în conformitate cu pct. 10 din anexã;
b) planul cu amplasamentul lucrãrii aferent teritoriului administrativ respectiv, cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, realizat pe baza datelor din documentaţiile cadastrale ale imobilelor propuse spre expropriere, elaborat la scara 1:1.000, având în mod obligatoriu anexate coordonate ale punctelor de contur, în sistem de proiecţie stereograficã 1970;
c) ofertele de despãgubire pentru imobilele supuse exproprierii.
5.2. Expropriatorul notificã fiecãrui titular de drepturi reale, în scris, cu privire la imobilul propus spre a fi expropriat, cu privire la oferta de despãgubire, stabilitã cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi data negocierii, care nu va depãşi ca termen 30 de zile de la data notificãrii.
4. Art. 6 din lege:
Art. 6. - (1) În termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 4 alin. (1) se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii.
(2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii este compusã din 3 reprezentanţi ai expropriatorului, la care se adaugã în fiecare comunã, oraş sau municipiu pe teritoriul cãruia sunt situate imobilele ce urmeazã a fi expropriate primarul localitãţii şi un proprietar de imobile din localitatea respectivã, ales conform prevederilor <>art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã.
(3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii, constituitã în condiţiile prezentei legi, se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire şi analizeazã documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale.
(4) Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, prevãzute la alin. (3), precum şi susţinerile acestora se vor formula şi depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.
(5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii consemneazã în procesul-verbal, dacã este cazul, şi învoiala dintre pãrţi, sub semnãtura acestora. În procesulverbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale care nu s-au prezentat la Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii.
Norme metodologice:
6.1. Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii se constituie, în condiţiile legii, prin grija expropriatorului. Expropriatorul stabileşte cu aceastã ocazie atribuţiile comisiei şi modul de lucru al acesteia.
6.2. La solicitarea expropriatorului, primarul unitãţii administrativ-teritoriale pe raza cãreia se aflã imobilele supuse exproprierii pune la dispoziţie o listã de minimum 25 de proprietari de imobile din unitatea administrativ-teritorialã respectivã, din care expropriatorul selecteazã membrul comisiei prin tragere la sorţi. Din aceastã listã nu pot face parte proprietarii imobilelor supuse exproprierii, rudele şi afinii lor pânã la gradul al patrulea inclusiv, persoanele care deţin funcţii în administraţia publicã localã sau centralã şi care au interes în executarea lucrãrilor.
6.3. Comisia se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire, la sediul consiliului local pe raza cãruia se efectueazã exproprierea, în spaţii corespunzãtoare puse la dispoziţie prin grija autoritãţilor locale, şi analizeazã documentele prezentate de proprietarii şi titularii altor drepturi reale în cauzã, redactând în final procesul-verbal privind drepturile asupra proprietãţilor.
6.4. Şedinţele comisiei se vor ţine sãptãmânal sau ori de câte ori este necesar, pânã la data la care toate sumele reprezentând despãgubirile imobilelor supuse exproprierii vor fi plãtite titularilor de drepturi reale.
6.5. Comisia este legal întrunitã şi îşi poate desfãşura lucrãrile în prezenţa a cel puţin 4 membri, prezenţa reprezentanţilor expropriatorului fiind obligatorie. La fiecare şedinţã a comisiei, membrii prezenţi vor desemna un preşedinte care va conduce lucrãrile acesteia.
6.6. Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale se formuleazã în scris şi se consemneazã într-un proces-verbal. Proprietarii şi titularii altor drepturi reale vor prezenta acte în susţinerea pretenţiilor.
6.7. Cererea pentru plata despãgubirilor conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil supus exproprierii. Cererea împreunã cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, se depun, în termen de maximum 30 de zile de la notificare, la sediul consiliului local pe raza cãruia se aflã imobilul.
6.8. Se considerã cerere şi orice manifestare de voinţã scrisã a titularului dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale ori a persoanelor care justificã un interes legitim, fãcutã în temeiul <>Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, precum şi rãspunsul la notificãrile trimise deja de expropriator în temeiul acestei legi, din care sã rezulte acordul acestuia cu privire la cuantumul despãgubirii propuse.
6.9. Notificarea trimisã de comisie proprietarilor şi titularilor altor drepturi reale cuprinde data, ora şi locul şedinţei în cadrul cãreia se discutã cererea depusã, elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, valoarea despãgubirii determinatã pe baza raportului de evaluare şi eventualele acte pe care titularul cererii trebuie sã le depunã la comisie în completarea celor anexate la cerere.
6.10. Comisia consemneazã într-un proces-verbal şi învoiala dintre pãrţi sub semnãtura acestora.
6.11. În cazul în care existã mai mulţi titulari de drepturi reale cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea se semneazã de cãtre toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procurã specialã autenticã, iar o copie legalizatã a procurii se ataşeazã la cerere.
6.12. În situaţia în care titularul dreptului de proprietate a înstrãinat imobilul prin predarea titlului sau prin tradiţiunea titlului însoţitã de acte sub semnãturã privatã, comisia, împreunã cu cel puţin una dintre pãrţi, încheie un proces-verbal în care se consemneazã situaţia de fapt existentã şi indicã pãrţilor sã procedeze la întocmirea formalitãţilor legale de înstrãinare. Pe baza acestor formalitãţi legale, comisia recunoaşte dreptul de proprietate pe numele pãrţilor.
6.13. Oferta propusã de expropriator, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, precum şi susţinerea acestora, formulate în scris, se consemneazã într-un procesverbal. În toate cazurile, procesele-verbale se consemneazã şi se pãstreazã într-un registru unic, numerotat şi sigilat.
6.14. Comisia constituie registre în care se vor înregistra cererile proprietarilor, procesele-verbale ale comisiei, cât şi arhive speciale în care se vor pãstra toate actele primite şi emise de comisie pentru plata despãgubirilor, copiile certificate ale documentelor ataşate acestora. Registrele vor cuprinde şi menţiuni privitoare la:
a) data înregistrãrii cererii;
b) numele şi prenumele titularului/titularilor cererii;
c) datele de identificare a imobilului pentru care se solicitã despãgubirea, respectiv judeţul şi unitatea administrativteritorialã în care se situeazã, numãrul cadastral, suprafaţa terenului şi suprafaţa construitã, precum şi numele proprietarului;
d) actele care însoţesc cererea.
6.15. Comisia fixeazã şi negociazã oferta de despãgubire în termen de maximum 30 de zile de la notificarea persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, datele fiind consemnate în procesul-verbal prevãzut la pct. 6.13.
6.16. În toate cazurile prevãzute de lege şi în prezentele norme metodologice, comisia emite un proces-verbal de stabilire a despãgubirilor, care cuprinde menţiuni privitoare la:
a) data emiterii şi componenţa comisiei;
b) datele de identificare a imobilului supus exproprierii, respectiv judeţul şi unitatea administrativ-teritorialã în care se situeazã, numãrul cadastral, suprafaţa terenului şi suprafaţa construitã, precum şi numele proprietarului;
c) datele de identificare a titularului cererii, dacã a fost formulatã cererea, şi numele şi prenumele persoanelor îndreptãţite sã primeascã despãgubiri sau menţiunea conform cãreia nu a fost depusã nicio cerere întemeiatã pe dispoziţiile legii;
d) pretenţia titularului cererii/persoanelor îndreptãţite sã primeascã despãgubiri cu privire la cuantumul despãgubirilor, exprimatã în cuprinsul procesului-verbal, sau menţiunea referitoare la neprezentarea acestuia în faţa comisiei;
e) valoarea despãgubirilor şi modul de platã a acestora;
f) actele avute în vedere la emiterea procesului-verbal;
g) concluzia comisiei şi textul de lege pe care se întemeiazã;
h) consemnãrile privind neacceptarea ofertei sau neprezentarea pentru negociere a proprietarilor notificaţi conform art. 5 din lege; termenul în care expropriatorul se adreseazã instanţelor, potrivit art. 8 din lege.
6.17. Procesele-verbale ale comisiei vor fi emise în 4 exemplare originale şi vor purta semnãturile membrilor prezenţi ai comisiei.
6.18. Procesele-verbale ale comisiei pot fi revocate/rectificate pentru motive temeinice, în condiţiile legii. În acest caz, titularul cererii se notificã.
6.19. Procesele-verbale se comunicã în original titularului cererii prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau pot fi ridicate personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procurã specialã autenticã, cu semnãturã de primire.
6.20. În situaţia în care persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii nu acceptã oferta expropriatorului, între proprietarii prezenţi şi comisie se încheie un proces-verbal în care se consemneazã acest fapt. În cazul în care proprietarii prezenţi refuzã semnarea procesului-verbal, se face menţiune despre aceasta în cuprinsul acestuia, urmând ca expropriatorul sã se adreseze instanţelor judecãtoreşti, potrivit legii.
6.21. În aplicarea corespunzãtoare a legii, expropriatorul poate solicita accesul membrilor comisiei la registrele şi arhivele instituţiilor abilitate, din care rezultã drepturile de proprietate şi alte drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii, şi se bucurã de sprijinul nemijlocit al instituţiilor deţinãtoare ale înscrisurilor oficiale, respectiv consiliile locale, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, arhivele statului şi altele, care pot conduce la stabilirea drepturilor de proprietate şi a altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii, conform legislaţiei în vigoare.
6.22. Dupã finalizarea procedurilor de acordare a despãgubirilor, registrele şi arhivele comisiei vor fi pãstrate de expropriator, conform reglementãrilor în vigoare.
5. Art. 7 din lege:
Art. 7. - În termen de maximum 15 zile de la data întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricãror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despãgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul pãrţilor, acesta fiind semnat de ambele pãrţi, expropriatorul efectueazã plata despãgubirilor pentru imobilele ce urmeazã a fi expropriate în orice mod convenit de pãrţi.
Norme metodologice:
7.1. În termen de maximum 15 zile de la data întrunirii comisiei şi încheierii procesului-verbal, expropriatorul efectueazã prin transfer bancar sau numerar plata despãgubirilor, conform învoielilor consemnate în procesul-verbal, cãtre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate.
7.2. În cazul în care plata se face în numerar, persoanele îndreptãţite se vor prezenta la sediul expropriatorului sau în alt loc indicat de acesta pentru ridicarea despãgubirilor. Plata în numerar a despãgubirilor se face pe baza actului de identitate şi a procesului-verbal al comisiei, în original sau în copie legalizatã.
7.3. În cazul în care existã mai multe persoane îndreptãţite sã primeascã despãgubiri pentru acelaşi imobil supus exproprierii, plata se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
6. Art. 10 din lege:
Art. 10. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor care urmeazã a fi expropriate în condiţiile prezentei legi nu au obţinut înscrisurile care atestã dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile <>Legii nr. 7/1996 , expropriatorul va acţiona pe seama şi în numele posesorilor sau al persoanelor îndreptãţite în vederea obţinerii înscrisurilor care atestã dreptul de proprietate.
(2) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (1), dupã obţinerea înscrisurilor care atestã dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmeazã a fi expropriate pentru cauzã de utilitate publicã, procedura de stabilire a cuantumului despãgubirii şi de expropriere se desfãşoarã conform prevederilor prezentei legi.
Norme metodologice:
10.1. În situaţia în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultã cã titularul dreptului este decedat, iar procedura succesoralã nu a fost deschisã sau în cazul în care comisia este sesizatã de cãtre o persoanã în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu deţine certificat de moştenitor, comisia consemneazã aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoanã interesatã, se adreseazã unui notar din circumscripţia în care şi-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i deschiderea procedurii succesorale, potrivit legii.
7. Art. 11 din lege:
Art. 11. - (1) Dupã primirea notificãrii şi pânã la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente terenului supus exproprierii cãtre altã persoanã decât expropriatorul este lovit de nulitate absolutã, indiferent de forma de proprietate publicã sau privatã a vechiului proprietar.
(2) Dupã primirea notificãrii de cãtre proprietarul imobilului ce urmeazã a fi expropriat, orice lucrãri de construcţii aflate în curs de realizare vor fi sistate, dacã expropriatorul nu îşi dã acordul în scris pentru continuarea acestora. În cazul în care construcţia se realizeazã de cãtre o altã persoanã decât proprietarul, acesta trebuie sã anunţe expropriatorul cu prilejul primirii notificãrii, dar nu mai târziu de data stabilitã pentru negocierile referitoare la cuantumul despãgubirilor, şi, pe cheltuiala expropriatorului, sã îl notifice imediat pe constructor. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdãunare de cãtre expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni distincte şi care nu afecteazã transferul proprietãţii. Nerespectarea acestor dispoziţii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdãunat pentru cheltuielile efectuate în cazul continuãrii lucrãrilor de construcţii, iar demolarea sau dezafectarea acestora va fi fãcutã pe cheltuiala sa, rãspunzând şi pentru eventuale prejudicii cauzate de întârzieri sau pentru orice alte asemenea probleme apãrute din aceastã cauzã.
Norme metodologice:
11.1. Dupã transmiterea notificãrii, expropriatorul solicitã de îndatã biroului de carte funciarã în a cãrui razã teritorialã se aflã imobilul notarea în cartea funciarã a situaţiei juridice în care se aflã imobilul, conform art. 10 alin. (1) din lege, astfel încât atât potenţialul cumpãrãtor, cât şi notarul public instrumentator sã aibã cunoştinţã despre existenţa acestei situaţii.
11.2. În cazul în care pentru imobilul care face obiectul exproprierii nu existã deschisã cartea funciarã, expropriatorul solicitã direcţiei impozite şi taxe în a cãrei circumscripţie este situat imobilul notarea exproprierii în evidenţele fiscale ale imobilului, pentru ca atât potenţialul cumpãrãtor, cât şi notarul public, atunci când solicitã certificatul fiscal al imobilului, sã poatã lua cunoştinţã despre aceastã situaţie.
11.3. Dupã primirea notificãrii, orice construcţie aflatã în curs de realizare pe terenul ce urmeazã a fi expropriat înceteazã, dacã expropriatorul nu îşi dã acordul explicit, în scris, pentru continuarea lucrãrii.
8. Art. 12 din lege:
Art. 12. - (1) Autorizaţia de construire pentru lucrãri, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit <>art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu sau fãrã autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor bunuri imobile de orice naturã.
Norme metodologice:
12.1. Ansamblul de lucrãri necesare în vederea începerii lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare - constând în pichetare, defrişare, îndepãrtare a stratului vegetal şi altele asemenea - constituie mãsuri de pregãtire prealabilã a executãrii lucrãrilor.
12.2. Autorizarea executãrii lucrãrilor, în toate cazurile, are ca obiect şi lucrãrile prevãzute la pct. 12.1, în condiţiile legii.
12.3. Cererea în vederea emiterii autorizaţiei de execuţie este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 4 din lege;
b) certificatul de urbanism;
c) dovada proprietãţii statului asupra imobilelor deţinute de expropriator, în copie legalizatã;
d) proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii.
12.4. Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu sau fãrã autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor bunuri imobile de orice naturã de cãtre orice persoanã, cu excepţia expropriatorului. În aceste condiţii, autoritãţile competente vor aplica mãsurile legale necesare anulãrii autorizaţiilor de construire emise anterior exproprierii, luând şi orice alte mãsuri prevãzute de legislaţia în vigoare.
9. Art. 13 din lege:
Art. 13. - (1) Scoaterea, definitivã ori temporarã, a terenurilor necesare pentru lucrãri de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se excepteazã de la plata taxelor prevãzute la <>art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit <>art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În vederea asigurãrii continuitãţii echilibrului ecologic în ţara noastrã prin asigurarea integritãţii fondului forestier naţional, sumele echivalente taxei de scoatere definitivã din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de creştere a arboretului, dacã terenul este acoperit cu pãdure, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia pânã la realizarea stãrii de masiv, prevãzute de lege, se asigurã de la bugetul de stat, pe bazã de programe anuale.
(3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivã din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsã în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvicã aflat la dispoziţia autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia pânã la realizarea stãrii de masiv se varsã în fondul de conservare şi regenerare a pãdurilor, constituit la Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva.
Norme metodologice:
13.1. La solicitarea expropriatorului înaintatã Ministerului Transporturilor, pe bazã de programe anuale se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, sumele pentru lucrãrile prevãzute la art. 13 alin. (2) din lege.
13.2. Plata se efectueazã anticipat emiterii aprobãrii de scoatere a terenurilor din fondul forestier naţional, de Compania Naţionalã "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti" - S.A., în calitate de expropriator în numele statului.
10. Art. 14 din lege:
Art. 14. - Transferul imobilelor din proprietatea privatã în proprietatea publicã a statului şi în administrarea expropriatorului opereazã de drept la data plãţii despãgubirilor pentru expropriere stabilite prin hotãrârea definitivã a comisiei sau, dupã caz, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, în condiţiile legii.
Norme metodologice:
14.1. Transferul imobilelor expropriate din proprietatea privatã în proprietatea publicã a statului şi în administrarea expropriatorului opereazã de drept de la data plãţii despãgubirilor pentru expropriere, platã doveditã prin unul dintre urmãtoarele documente:
a) dovada plãţii în numerar;
b) copia ordinului de transfer al despãgubirilor în contul titularului/titularilor de drepturi reale, în cazul plãţii prin transfer bancar.
14.2. Intabularea dreptului de proprietate publicã a statului şi a dreptului de administrare al Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti" - S.A. asupra imobilelor expropriate în cãrţile funciare speciale se face în baza cererii expropriatorului, în conformitate cu prevederile <>Legii cadastrului şi a publicãrii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã.
14.3. Dupã intabularea dreptului de proprietate al statului şi a dreptului de administrare al Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti" - S.A. asupra imobilelor expropriate, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã vor elibera expropriatorului o copie de pe încheierea de intabulare şi un extras de carte funciarã pentru informare.
14.4. Pentru intabularea imobilelor care au fost expropriate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, adresa emisã de primãria unitãţii administrativ-teritoriale care certificã faptul cã parcela ce face obiectul exproprierii se aflã situatã într-o tarla care a fãcut obiectul <>Legii nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este înlocuitã cu un tabel cuprinzând toate imobilele expropriate pe raza unitãţii administrativ-teritoriale respective, identificate pe baza numerelor cadastrale atribuite de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, care cuprinde şi menţiunea cã acestea se aflã situate în tarlale care au fãcut obiectul <>Legii nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
11. Art. 16 din lege:
Art. 16. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice, precum şi taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizãrii lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.
(2) Nu sunt scutite de la plata taxelor pentru activitãţile notariale şi activitãţile desfãşurate de expropriator atunci când se subrogã în drepturile proprietarului. Aceste din urmã sume vor fi deduse din despãgubirile acordate, fãrã a putea depãşi cuantumul total al despãgubirii.
Norme metodologice:
16.1. Taxele scutite/exceptate de la platã conform legislaţiei în vigoare sunt urmãtoarele:
a) taxele aferente urmãtoarelor activitãţi administrative, specific autorizate, desfãşurate de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã şi de unitãţile subordonate, potrivit legii:
- taxa pentru eliberarea avizului de începere a execuţiei lucrãrilor, datoratã oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarã;
- taxa de avizare a planurilor cadastrale, în cazul terenurilor cu o suprafaţã mai mare de 1 ha în intravilan şi 10 ha în extravilan;
- taxa pentru obţinerea de planuri şi coordonate puncte geodezice;
- taxa de atribuire a numãrului cadastral;
b) taxele percepute de birourile de carte funciarã din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarã pentru deschiderea şi operarea în cuprinsul cãrţilor funciare şi taxele judiciare de timbru aferente;
c) taxele prevãzute în <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) alte taxe prevãzute de lege şi datorate bugetului de stat şi bugetelor locale în legãturã cu operaţiunile efectuate în baza legii.


ANEXĂ
-----
la normele metodologice
-----------------------

CONŢINUTUL
documentaţiei tehnico-economice

1. Date generale:
- denumirea lucrãrii;
- amplasarea în teritoriu a lucrãrii;
- numãrul contului bancar aferent lucrãrii, deschis de Compania Naţionalã "Aeroportul Internaţional Henri Coandã - Bucureşti" - S.A., din care se vor plãti despãgubirile aferente procedurii de expropriere prevãzute de lege.
2. Memoriu justificativ, care conţine:
- descrierea lucrãrii;
- date care sã justifice avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altã naturã, care susţin necesitatea lucrãrii.
3. Extras din documentaţia de amenajare a teritoriului aprobatã şi de urbanism, dupã caz, în ale cãrei prevederi se înscrie lucrarea, însoţitã de copia actului/actelor de aprobare, conform legii, a respectivei documentaţii.
4. Modul de stabilire a ofertelor de despãgubire pe categorii de imobile de cãtre persoane autorizate în evaluare, cu precizarea sumelor oferite.
5. Evaluarea costurilor lucrãrii în mii lei:
- total:......., din care costuri legate de realizarea exproprierii ..... .
6. Evaluarea duratei de realizare a lucrãrii în luni:
- total: ......, din care durata procedurii de expropriere ..... .
7. Planul de situaţie al lucrãrii, vizat de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
8. Evidenţierea imobilelor propuse pentru expropriere, cu indicarea titularului/titularilor dreptului de proprietate sau al altui drept real, aşa cum rezultã din documentaţiile tehnico-cadastrale întocmite pentru fiecare imobil.
9. Documentaţiile cadastrale, care vor fi regularizate de cãtre expropriator pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
10. Datele de identificare a imobilelor supuse exproprierii, care vor face obiectul unei anexe la hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 4 alin. (1) din lege, cuprinzând:────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐
Nr. │ │ │ │ Suprafaţa terenului│ │ │
crt.│Judeţul│ Unitatea │ Nr. ├─────────┬──────────┤Suprafaţa │ Numele │
│ │administrativ-│cadastral│Rezultatã│Rezultatã │construitã│proprie- │
│ │ teritorialã │ │din acte │ din │ │tarului │
│ │ │ │ │mãsurãtori│ │ │
────┴───────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016