Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.128 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D", precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.128 din 9 noiembrie 2011  pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.128 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D", precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 noiembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionalã a Drumurilor din România", aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lãrgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legãturã cu DN 73D", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 13 august 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Lãrgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legãturã cu DN 73D", judeţul Argeş, potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa nr. 2*).
-------
    *) Anexa nr. 2 se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hãrţii topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

    ART. 3
    (1) Se aprobã declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã "Lãrgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legãturã cu DN 73D", judeţul Argeş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitãţilor Mãrãcineni, Miceşti, Dãrmãneşti şi Mioveni, judeţul Argeş, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor este cea prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Sumele individuale estimate de cãtre expropriator, aferente despãgubirilor pentru imobilele proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã prevãzutã la art. 3, situate pe raza localitãţilor Mãrãcineni, Miceşti, Dãrmãneşti şi Mioveni, judeţul Argeş, sunt în cuantum total de 1.623 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la cap. 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    ART. 5
    Sumele individuale prevãzute la art. 4 se vireazã de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitãrii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevãzutã la art. 2, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul lucrãrii se aduce la cunoştinţa publicã prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                   Contrasemneazã:
                   ---------------
              Ministrul transporturilor
                 şi infrastructurii,
                 Anca Daniela Boagiu

           Ministrul dezvoltãrii regionale
                    şi turismului,
                 Elena Gabriela Udrea

             Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 9 noiembrie 2011.
    Nr. 1.128.


    ANEXA 1

                         INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
    ai obiectivului de investiţie "Lãrgire la 4 benzi de circulaţie a DN73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legãturã cu DN 73D"  Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  Beneficiar: Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. -
                Direcţia Regionalã de Drumuri şi Pãduri Bucureşti
  Amplasament: judeţul Argeş

    Indicatori tehnico-economici:
    Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) 275.523 mii lei
    (la data de 28 februarie 2011, 1 euro = 4,215 lei),
          din care C+M 249.918 mii lei
       Valoarea de finanţat 217.512 mii lei
  (la data de 28 februarie 2011, 1 euro = 4,215 lei),
        din care C+M 196.675 mii lei
   Durata de realizare a investiţiei 30 luni
   Eşalonarea investiţiei
   Anul I INV 68.881 mii lei
                                                          ----- ------
                                                           C+M 62.479 mii lei

   Anul II INV 137.761 mii lei
                                                          ----- -------
                                                           C+M 124.960 mii lei

   Anul III INV 68.881 mii lei
                                                          ----- ------
                                                           C+M 62.479 mii lei
   Capacitãţi:
  - lungime totalã drum km 7,28
  - lãţime platformã m 18,40
  - lãţime carosabil m 14,00
  - lãţime acostamente m 2 x 1,50
  - noduri rutiere buc. 3
  - poduri buc. 3
  - pasaje buc. 2
  - podeţe buc. 7    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

    Finanţarea investiţiei:
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    ANEXA 3

                                     LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã "Lãrgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legãturã cu DN 73D", situate pe raza localitãţilor Mãrãcineni, Miceşti, Dãrmãneşti şi Mioveni, judeţul Argeş, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor ┌────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────┬───────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────────┬──────────┐
 │Nr. │Jude-│Unitatea │ Denumirea/Numele si prenumele│Tarla- │Situarea │Ca- │Nr. │Nr. │Suprafaţã│Valoarea │
 │crt.│ţul │adminis- │ proprietarului/deţinãtorului │ua/Par-│terenului │te- │Cãrţii│ca- │expropri-│despãgubi-│
 │ │ │trativ-te-│ de imobil │cela │în locali-│go- │funci-│das- │atã │rii tere- │
 │ │ │ritorialã │ │ │tate │ria │are │tral │ - mý - │nului, │
 │ │ │ │ │ │(intravi- │de │ │ │ │conform │
 │ │ │ │ │ │lan-extra-│fo- │ │ │ │Legii nr. │
 │ │ │ │ │ │vilan) │lo- │ │ │ │255/2010 │
 │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ - (lei) -│
 │ │ │ │ │ │ │ţã │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 1│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ - │Intravilan│ A │ - │ - │ 563,20│ 16.896,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 2│Argeş│Mãrãcineni│Cristescu Dana-Maria │ A18 │Intravilan│ A │ 762│ 1094│ 18,00│ 540,00│
 │ │ │ │Ionescu Dorina Ionescu Adriana │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 3│Argeş│Mãrãcineni│Proprietar necunoscut* │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 19,30│ 579,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 4│Argeş│Mãrãcineni│Codeci Luminita-Mariana │ A18 │Intravilan│ A │ 845│ 1148│ 19,20│ 576,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 5│Argeş│Mãrãcineni│Codeci Luminita-Mariana │ A18 │Intravilan│ A │ 848│ 1149│ 29,70│ 891,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 6│Argeş│Mãrãcineni│Societatea Comercialã "Inter │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Shipping Romania" - S.R.L. │ A18 │Intravilan│ A │ 1086│ 1483│ 39,80│ 1.194,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 7│Argeş│Mãrãcineni│Stanescu Constantin │ A18 │Intravilan│ A │ 306│ 306│ 10,70│ 321,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 8│Argeş│Mãrãcineni│Societatea Comercialã "Inter │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Shipping Romania" - S.R.L. │ A18 │Intravilan│ A │ 1381│ 1600│ 5,00│ 150,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 9│Argeş│Mãrãcineni│Radulescu Maria │ A18 │Intravilan│ A │ 1223│ 1544│ 6,10│ 183,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 10│Argeş│Mãrãcineni│Radulescu I. Ion │ A18 │Intravilan│ A │ 1221│ 1546│ 5,90│ 177,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 11│Argeş│Mãrãcineni│Radulescu Gheorghe │ A18 │Intravilan│ A │ 1377│ 1585│ 5,70│ 171,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 12│Argeş│Mãrãcineni│Radulescu Marian │ A18 │Intravilan│ A │ - │ 1935│ 6,20│ 186,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 13│Argeş│Mãrãcineni│Radulescu Liviu-Daniel │ A18 │Intravilan│ A │ - │ 1934│ 9,90│ 297,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 14│Argeş│Mãrãcineni│Floricel Gheorghe │ A18 │Intravilan│ A │ 281│ 346│ 23,10│ 693,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 15│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ L340 │Intravilan│ A │ - │ - │ 261,70│ 7.851,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 16│Argeş│Mãrãcineni│Raducu Ioan, Dinca Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi Duica Sofia │ A16 │Intravilan│ A │ 80784│ 1299│ 7,50│ 225,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 17│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 106,90│ 3.207,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 18│Argeş│Mãrãcineni│Danciu I. Adrian │ A18 │Intravilan│ A │ 80784│ 1299│ 36,20│ 1.086,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 19│Argeş│Mãrãcineni│Danciu I. Adrian │ A18 │Intravilan│ A │ 80785│ 1296│ 18,80│ 564,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 20│Argeş│Mãrãcineni│Danciu I. Adrian │ A18 │Intravilan│ A │ 80786│ 1297│ 18,30│ 549,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 21│Argeş│Mãrãcineni│Raducu A. Ion │ A18 │Intravilan│ A │ 934│ 1298│ 16,50│ 495,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 22│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 652,70│ 19.581,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 23│Argeş│Mãrãcineni│Proprietari particulari* │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 5,80│ 174,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 24│Argeş│Mãrãcineni│Proprietar necunoscut │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 16,10│ 483,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 25│Argeş│Mãrãcineni│Voicescu Nicolae şi Vasilica │ A18 │Intravilan│ A │ 790│ 1134│ 11,30│ 339,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 26│Argeş│Mãrãcineni│Vaciu C. şi Alexandra │ A18 │Intravilan│ A │ 1734│ 1790│ 2,90│ 87,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 27│Argeş│Mãrãcineni│Veselu Gheorghe │ A18 │Intravilan│ A │ 80717│ 542│ 26,90│ 807,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 28│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ - │Intravilan│ HC │ - │ - │ 11,00│ 330,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 29│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ L344 │Intravilan│ A │ - │ - │ 642,60│ 19.278,0│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 30│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ A18 │Intravilan│ A │ - │ - │ 283,80│ 8.514,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 31│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ A2 │Intravilan│ A │ - │ - │ 658,70│ 19.761,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 32│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ L344 │Intravilan│ L │ - │ - │ 224,00│ 6.720,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 33│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ L350 │Intravilan│ L │ - │ - │ 688,50│ 20.655,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 34│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ A2 │Extravilan│ A │ - │ - │ 270,00│ 2.700,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 35│Argeş│Mãrãcineni│Primãria Mãrãcineni │ L350 │Extravilan│ L │ - │ - │ 205,40│ 2.054,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 36│Argeş│Miceşti │Ion Florica │ A173 │Intravilan│ A │ - │ 686│ 3,50│ 52,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 37│Argeş│Miceşti │Toma Fivi şi Corneliu │ A173 │Intravilan│ A │ 495│ 732│ 1,30│ 19,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 38│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Euromon-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │taj Industrial" - S.R.L. │ A173 │Intravilan│ A │ 80114│ 189│ 37,30│ 559,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 39│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Service │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Top Agro" - S.R.L. │ A173 │Intravilan│ A │ - │ 1103│ 1,30│ 19,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 40│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A173 │Intravilan│ A │ - │ - │ 695,60│ 10.434,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 41│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A176 │Intravilan│ A │ - │ - │ 94,20│ 1.413,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 42│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L221 │Intravilan│ L │ - │ - │ 726,90│ 10.903,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 43│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A176 │Intravilan│ A │ - │ - │ 620,80│ 9.312,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 44│Argeş│Miceşti │Nastaseanu Sergiu şi Lili │ A175 │Intravilan│ A │ 80367│ 407│ 707,20│ 10.608,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 45│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L217 │Intravilan│ L │ - │ - │ 481,60│ 7.224,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 46│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A215 │Intravilan│ A │ - │ - │ 5,40│ 81,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 47│Argeş│Miceşti │Naciu Ion şi Georgeta │ A215 │Intravilan│ A │ 80001│ 1122│ 14,20│ 213,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 48│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A215 │Intravilan│ A │ - │ - │ 47,10│ 706,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 49│Argeş│Miceşti │Nastaseanu Sergiu şi Lili │ A175 │Intravilan│ A │ 80367│ 407│ 442,50│ 6.637,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 50│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Tempo- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │com" - S.R.L. │ L167 │Intravilan│ L │ 83│ 125│ 996,70│ 14.950,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 51│Argeş│Miceşti │Oprescu Stefan │ L167 │Intravilan│ L │ 864│ 1019│ 220,20│ 3.303,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 52│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L167 │Intravilan│ L │ - │ - │ 29,00│ 435,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 53│Argeş│Miceşti │Dan Lucia │ L164 │Intravilan│ L │ - │ 753│ 7,20│ 108,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 54│Argeş│Miceşti │Iunker Corina │ L164 │Intravilan│ L │ 205│ 288│ 15,60│ 234,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 55│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L164 │Intravilan│ L │ - │ - │ 191,40│ 2.871,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 56│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A215 │Intravilan│ A │ - │ - │ 37,30│ 559,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 57│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L210 │Intravilan│ L │ - │ - │ 754,90│ 11.323,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 58│Argeş│Miceşti │Budan Ileana │ L210 │Intravilan│ L │ 307│127/1│ 0,10│ 1,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 59│Argeş│Miceşti │Budan Ileana │ L210 │Intravilan│ L │ 307│127/1│ 1,80│ 27,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 60│Argeş│Miceşti │Cantu Ion │ L210 │Intravilan│ L │ 308│127/2│ 6,60│ 99,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 61│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Roxtra- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │el SPA Resort" - S.R.L. │ L210 │Intravilan│ L │ 80162│80162│ 6,40│ 96,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 62│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Vlad │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Settlesments" - S.R.L. │ L210 │Intravilan│ L │ 80149│80149│ 25,30│ 379,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 63│Argeş│Miceşti │Burlan Dorina şi Zamfir │ L210 │Intravilan│ L │ - │ 417│ 21,60│ 324,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 64│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L164 │Intravilan│ L │ - │ - │ 969,90│ 14.548,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 65│Argeş│Miceşti │Gava Marilena Georgeta │ L164 │Intravilan│ L │ 80052│80052│ 24,40│ 366,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 66│Argeş│Miceşti │Nicolaescu Marian Valentin │ L164 │Intravilan│ L │ 80224│80224│ 23,10│ 346,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 67│Argeş│Miceşti │Stefan Augustin Dragos │ L164 │Intravilan│ L │ - │ 834│ 15,30│ 229,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 68│Argeş│Miceşti │Gheorghe Ion │ L164 │Intravilan│ L │ - │ 996│ 26,30│ 394,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 69│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "In- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │vest" - S.R.L. │ A146 │Intravilan│ L │ - │ - │ 99,80│ 1.497,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 70│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A146 │Intravilan│ L │ - │ - │ 160,30│ 2.404,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 71│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ L210 │Intravilan│ L │ - │ - │ 34,90│ 523,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 72│Argeş│Miceşti │Iconaru Cornelia │ L210 │Intravilan│ L │ - │ 312│ 39,00│ 585,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 73│Argeş│Miceşti │Stoica Vasile Adrian şi Rozalia│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Simina │ L210 │Intravilan│ L │ - │ 358│ 15,70│ 235,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 74│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ L210 │Intravilan│ L │ - │ - │ 26,50│ 397,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 75│Argeş│Miceşti │Stan Camelia Maria │ L210 │Intravilan│ L │ 209│ 304│ 25,10│ 376,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 76│Argeş│Miceşti │Ivascu Constantin │ L210 │Intravilan│ L │ 104│ 160│ 48,50│ 727,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 77│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L210 │Intravilan│ L │ - │ - │ 1.005,40│ 15.081,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 78│Argeş│Miceşti │Tomi Kawa Elena │ L210 │Intravilan│ L │ 223│ 685│ 50,80│ 762,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 79│Argeş│Miceşti │Serbanescu Vasile │ L210 │Intravilan│ L │ - │ 764│ 46,50│ 697,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 80│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Invest" │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- S.R.L. │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 201,00│ 3.015,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 81│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 1.061,70│ 15.925,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 82│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Overland│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Construct Impex" - S.R.L. │ A146 │Intravilan│ A │ 372│468/1│ 327,60│ 4.914,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 83│Argeş│Miceşti │Vladescu Dana Alex. şi │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Hansen M. │ A146 │Intravilan│ A │ 635│ 878│ 18,60│ 279,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 84│Argeş│Miceşti │Deje Lucia Magdalena │ A146 │Intravilan│ A │ 659│ 669│ 8,20│ 123,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 85│Argeş│Miceşti │Deje Lucia Magdalena │ A146 │Intravilan│ A │ 658│ 668│ 8,70│ 130,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 86│Argeş│Miceşti │Petrescu Constanta şi Paul │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Dumitru Ileana │ A146 │Intravilan│ A │ - │ 435│ 9,30│ 139,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 87│Argeş│Miceşti │Olteanu Nicolae │ A146 │Intravilan│ A │ - │ 523│ 10,00│ 150,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 88│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 12,90│ 193,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 89│Argeş│Miceşti │Toma Fivi │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 44,90│ 673,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 90│Argeş│Miceşti │Pacioianu P. │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 40,20│ 603,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 91│Argeş│Miceşti │Aciobanitei Magdalena │ A146 │Intravilan│ A │ - │ - │ 45,90│ 688,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 92│Argeş│Miceşti │Crasan Constantin │ L210 │Intravilan│ L │ 458│ 655│ 294,20│ 4.413,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 93│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L210 │Intravilan│ L │ - │ - │ 194,00│ 2.910,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 94│Argeş│Miceşti │Tudose Constantin │ L203 │Intravilan│ L │ 80260│ 880│ 78,30│ 1.174,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 95│Argeş│Miceşti │Matau Ion │ L203 │Intravilan│ L │ - │ - │ 126,40│ 1.896,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 96│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L203 │Intravilan│ L │ - │ - │ 81,10│ 1.216,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 97│Argeş│Miceşti │Barbu Gheorghe şi Daniela │ L203 │Intravilan│ L │ - │80358│ 15,10│ 226,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 98│Argeş│Miceşti │Barbu Gheorghe şi Daniela │ L203 │Intravilan│ L │ - │ 749│ 31,10│ 466,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 99│Argeş│Miceşti │Ungureanu I. Iulian │ L203 │Intravilan│ L │ 721│ 748│ 50,70│ 760,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 100│Argeş│Miceşti │Aciobanitei Viorel │ A143 │Intravilan│ A │ 273│ 412│ 40,80│ 612,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 101│Argeş│Miceşti │Rezervã primãrie │ A143 │Intravilan│ A │ - │ - │ 54,70│ 820,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 102│Argeş│Miceşti │Badea Gavril │ A143 │Intravilan│ A │ 297│ 430│ 27,50│ 412,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 103│Argeş│Miceşti │Corbeanu Aurelian │ A142 │Intravilan│ A │ 298│ 431│ 43,50│ 652,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 104│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Cogeme │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Set" - S.R.L. │ A142 │Intravilan│ A │ 80374│ 1052│ 47,60│ 714,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 105│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Cogeme │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Set" - S.R.L. │ A142 │Intravilan│ A │ 80374│ 1052│ 3,90│ 58,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 106│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Cogeme │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Set" - S.R.L. │ A142 │Intravilan│ A │ 80374│ 1052│ 46,20│ 693,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 107│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A142 │Intravilan│ A │ - │ - │ 871,50│ 13.072,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 108│Argeş│Miceşti │Valenti Burtea Ionela │ A142 │Intravilan│ A │ - │800/1│ 55,50│ 832,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 109│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Ram In- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │vest 2005" │ A129 │Intravilan│ A │ 84│ 134│ 79,50│ 1.192,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 110│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Ram In- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │vest 2005" │ A129 │Intravilan│ A │ 107│ 147│ 1,20│ 18,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 111│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 124,80│ 1.872,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 112│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 1,20│ 18,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 113│Argeş│Miceşti │Stan Camelia Maria │ A129 │Intravilan│ A │ 105│ 151│ 37,70│ 565,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 114│Argeş│Miceşti │Ungureanu I. Iulian │ L203 │Intravilan│ L │ 721│ 748│ 27,80│ 417,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 115│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ L203 │Intravilan│ L │ - │ - │ 13,70│ 205,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 116│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L203 │Intravilan│ L │ - │ - │ 115,90│ 1.738,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 117│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L203 │Intravilan│ L │ - │ - │ 46,90│ 703,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 118│Argeş│Miceşti │Enus Titu şi Mariana │ L205 │Intravilan│ L │ 434│ 621│ 8,80│ 132,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 119│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ L205 │Intravilan│ L │ - │ - │ 85,00│ 1.275,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 120│Argeş│Miceşti │Pavel Ion │ L205 │Intravilan│ L │ 942│ 1081│ 12,10│ 181,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 121│Argeş│Miceşti │Iorga Ion şi Gheorghita │ L205 │Intravilan│ L │ 447│ 670│ 6,90│ 103,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 122│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ L205 │Intravilan│ L │ - │ - │ 15,50│ 232,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 123│Argeş│Miceşti │Popescu M. Ion │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 115,40│ 1.731,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 124│Argeş│Miceşti │Adam Ion │ A193 │Intravilan│ A │ 80150│80209│ 23,70│ 355,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 125│Argeş│Miceşti │Adam Ion │ A193 │Intravilan│ A │ 80150│80208│ 105,90│ 1.588,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 126│Argeş│Miceşti │Patrascu Silviu │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 1003│ 62,60│ 939,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 127│Argeş│Miceşti │Aciobanitei Viorel │ A193 │Intravilan│ A │ 388│ 555│ 64,40│ 966,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 128│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 131,50│ 1.972,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 129│Argeş│Miceşti │Cheorcea Elena │ A129 │Intravilan│ A │ 80243│ 146│ 93,60│ 1.404,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 130│Argeş│Miceşti │Pacioianu Gheorghe │ A129 │Intravilan│ A │ 343│ 501│ 28,10│ 421,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 131│Argeş│Miceşti │Pacioianu Traian Cristian │ A129 │Intravilan│ A │ 641│ 868│ 29,30│ 439,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 132│Argeş│Miceşti │Patrascu Silviu │ A129 │Intravilan│ A │ - │ 1023│ 60,50│ 907,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 133│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 38,40│ 576,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 134│Argeş│Miceşti │Grecu Cristian │ A129 │Intravilan│ A │ 331│ 483│ 18,60│ 279,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 135│Argeş│Miceşti │Ion Gheorghita Catalin │ A129 │Intravilan│ A │ 80274│ 492│ 20,70│ 310,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 136│Argeş│Miceşti │Hapa Victor Ion │ A129 │Intravilan│ A │ 249│ 145│ 45,40│ 681,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 137│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 68,20│ 1.023,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 138│Argeş│Miceşti │Olteanu Gheorghe │ A129 │Intravilan│ A │ 406│ 596│ 7,20│ 108,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 139│Argeş│Miceşti │Croitoru Gheorghe │ A129 │Intravilan│ A │ 407│ 595│ 14,40│ 216,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 140│Argeş│Miceşti │Tudora Petrisor │ A129 │Intravilan│ A │ - │ 1037│ 8,00│ 120,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 141│Argeş│Miceşti │Dica Ion │ A129 │Intravilan│ A │ 624│ 871│ 25,40│ 381,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 142│Argeş│Miceşti │Retevoescu Ionel │ A129 │Intravilan│ A │ 270│ 404│ 31,30│ 469,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 143│Argeş│Miceşti │Zavoianu Ion şi Stana Gheorghe │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 147,80│ 2.217,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 144│Argeş│Miceşti │Stana Cristian Viorel │ A129 │Intravilan│ A │ 359│ 516│ 45,50│ 682,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 145│Argeş│Miceşti │Bolovan Alexandru │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 74,90│ 1.123,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 146│Argeş│Miceşti │Mihailescu Dumitru │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 1024│ 76,70│ 1.150,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 147│Argeş│Miceşti │Vasile Daniela-Elena │ A193 │Intravilan│ A │ 841│ 995│ 62,70│ 940,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 148│Argeş│Miceşti │Rizea Robert Ovidiu │ A193 │Intravilan│ A │ 961│ 1094│ 31,50│ 472,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 149│Argeş│Miceşti │Boncea Nicolae │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 865│ 11,80│ 177,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 150│Argeş│Miceşti │Stanescu Elena │ A193 │Intravilan│ A │ 125│ 183│ 11,40│ 171,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 151│Argeş│Miceşti │Dina Policsenia │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 997│ 14,40│ 216,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 152│Argeş│Miceşti │Barbarie Niculae │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 997│ 27,50│ 412,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 153│Argeş│Miceşti │Gabudeanu Doina │ A193 │Intravilan│ A │ 61│ 80│ 12,90│ 193,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 154│Argeş│Miceşti │Olteanu Sorin │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 42,50│ 637,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 155│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Delta" │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 125,40│ 1.881,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 156│Argeş│Miceşti │Iliescu Mihai │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 534│ 14,90│ 223,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 157│Argeş│Miceşti │Moise Ion, Societatea Comercia-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │lã "Cargo Expres" │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 293,50│ 4.402,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 158│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 21,70│ 325,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 159│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 34,70│ 520,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 160│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 44,70│ 670,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 161│Argeş│Miceşti │Dragut Florin şi Cristea │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Flavius Sorin │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 60,20│ 903,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 162│Argeş│Miceşti │Caprescu Adrian │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 75,30│ 1.129,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 163│Argeş│Miceşti │Cristea Flavius Sorin │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 38,50│ 577,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 164│Argeş│Miceşti │Dragut Florin │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 37,50│ 562,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 165│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 358,70│ 5.380,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 166│Argeş│Miceşti │Corbeanu Anica │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 89,10│ 1.336,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 167│Argeş│Miceşti │Crasan Constantin │ A129 │Intravilan│ A │ - │ - │ 99,50│ 1.492,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 168│Argeş│Miceşti │Cristescu Gheorghe, Popescu │ A129 │Intravilan│ A │ 80069│80069│ 51,30│ 769,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 169│Argeş│Miceşti │Grigore Veronica │ A129 │Intravilan│ A │ 931│ 1069│ 83,10│ 1.246,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 170│Argeş│Miceşti │Grigore Veronica │ A129 │Intravilan│ A │ 930│ 1068│ 93,80│ 1.407,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 171│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 559,10│ 8.386,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 172│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 3,30│ 49,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 173│Argeş│Miceşti │Mihailescu Ion │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 26,30│ 394,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 174│Argeş│Miceşti │Chirca Gheorghe │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 1016│ 28,60│ 429,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 175│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 64,00│ 960,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 176│Argeş│Miceşti │Badea Gabriela Monica │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 484 │ 20,60│ 309,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 177│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 16,60│ 249,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 178│Argeş│Miceşti │Societatea Comercialã "Halley" │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 403 │ 31,30│ 469,50│
 │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 179│Argeş│Miceşti │Barbulescu Liviu │ A128 │Intravilan│ A │ 471 │ 651 │ 42,60│ 639,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 180│Argeş│Miceşti │Olteanu Ionescu Gratiel Dragos │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 634 │ 125,00│ 1.875,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 181│Argeş│Miceşti │Eana Gheorghe │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 814 │ 63,00│ 945,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 182│Argeş│Miceşti │Muscalu Mihai │ A193 │Intravilan│ A │ 647 │ 692 │ 28,30│ 424,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 183│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 146,90│ 2.203,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 184│Argeş│Miceşti │Enache Andreea │ A193 │Intravilan│ A │ 477 │ 693 │ 2,60│ 39,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 185│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A193 │Intravilan│ A │ - │ - │ 18,40│ 276,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 186│Argeş│Miceşti │Tacalie Paraschiv Emilia │ A193 │Intravilan│ A │ - │ 369 │ 175,20│ 2.628,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 187│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A195 │Intravilan│ A │ - │ - │ 665,00│ 9.975,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 188│Argeş│Miceşti │Barbulescu Gheorghe │ A128 │Intravilan│ A │ 466 │ 648 │ 48,10│ 721,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 189│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 47,70│ 715,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 190│Argeş│Miceşti │Barbulescu Stelian şi Elena │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 821 │ 67,60│ 1.014,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 191│Argeş│Miceşti │Balan Elisabeta, Ion şi │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 888 │ 126,80│ 1.902,00│
 │ │ │ │Marinescu Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 192│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 160,70│ 2.410,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 193│Argeş│Miceşti │Rus Dumitru şi Elena │ A128 │Intravilan│ A │ - │ 332 │ 37,20│ 558,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 194│Argeş│Miceşti │Balan Ion │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 75,50│ 1.132,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 195│Argeş│Miceşti │Proprietar necunoscut* │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 54,80│ 822,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 196│Argeş│Miceşti │Moise Romel │ A128 │Intravilan│ A │ 188 │ 289 │ 100,70│ 1.510,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 197│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A128 │Intravilan│ A │ - │ - │ 890,10│ 13.351,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 198│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A190 │Intravilan│ A │ - │ - │ 1.106,60│ 16.599,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 199│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ P34 │Intravilan│ P │ - │ - │ 808,30│ 12.124,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 200│Argeş│Miceşti │Sandu Victorita şi Claudiu │ A190 │Intravilan│ A │ - │ - │ 32,10│ 481,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 201│Argeş│Miceşti │Iana Dumitra │ A190 │Intravilan│ A │ - │ - │ 65,50│ 982,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 202│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A122 │Intravilan│ A │ - │ - │ 85,30│ 1.279,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 203│Argeş│Miceşti │Voicu Dumitru │ A122 │Intravilan│ A │ - │ - │ 974,60│ 14.619,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 204│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 117,60│ 352,80│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 205│Argeş│Miceşti │Bailescu Aurel │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 111,30│ 333,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 206│Argeş│Miceşti │Rizea Constantin │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 662,80│ 1.988,40│
 │ │ │ │Bailescu Vasile │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Moise Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Chirca Tudor │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Chirca Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Moise Ion │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 207│Argeş│Miceşti │Popescu Ion Boncescu Grigore │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 440,70│ 1.322,10│
 │ │ │ │Olteanu Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Rezervã Primãrie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 208│Argeş│Miceşti │Preda Verona │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 87,50│ 262,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 209│Argeş│Miceşti │Bailescu Vergilica │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 63,30│ 189,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 210│Argeş│Miceşti │Chirca Gheorghe │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 26,50│ 79,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 211│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 193,20│ 579,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 212│Argeş│Miceşti │Postelnicul Gheorghe │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 101,00│ 303,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 213│Argeş│Miceşti │Tudoreci Mihai │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 142,20│ 426,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 214│Argeş│Miceşti │Bedereaga Stefan │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 180,10│ 540,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 215│Argeş│Miceşti │Negoita Marin │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 469,10│ 1.407,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 216│Argeş│Miceşti │Ducan Elena │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 603,60│ 1.810,80│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 217│Argeş│Miceşti │Uica Paraschiva │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 911,20│ 2.733,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 218│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A112 │Extravilan│ A │ - │ - │ 597,50│ 1.792,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 219│Argeş│Miceşti │Primãria Miceşti │ A122 │Extravilan│ A │ - │ - │ 402,20│ 1.206,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 220│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã AMFORA │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 37,60│ 112,80│
 │ │ │ │PLUS TRANS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 221│Argeş│Dãrmãneşti│Proprietar necunoscut* │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 60,62│ 181,86│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 222│Argeş│Dãrmãneşti│Stefanescu Zana │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 52,84│ 158,52│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 223│Argeş│Dãrmãneşti│Capatana │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 131,42│ 394,26│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 224│Argeş│Dãrmãneşti│Teciulescu Dumitru │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 144,14│ 432,42│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 225│Argeş│Dãrmãneşti│Banu │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 107,84│ 323,52│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 226│Argeş│Dãrmãneşti│Bucur Elena │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 70,06│ 210,18│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 227│Argeş│Dãrmãneşti│Pascale Petre │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 135,95│ 407,85│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 228│Argeş│Dãrmãneşti│Bucur Constantin şi Virginia │Ai140/2│Extravilan│ A │ 80213│80213│ 194,81│ 584,43│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 229│Argeş│Dãrmãneşti│Zamfira Gabriel │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 1.498,44│ 4.495,32│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 230│Argeş│Dãrmãneşti│Manole Ion şi Camelia │Ai140/2│Extravilan│ A │ 572 │ 822 │ 994,23│ 2.982,69│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 231│Argeş│Dãrmãneşti│Parohia Piscani │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 5.764,45│ 17.293,35│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 232│Argeş│Dãrmãneşti│Proprietar necunoscut* │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 271,43│ 814,29│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 233│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã PENTAROM │ Ai752 │Extravilan│ A │ 389 │ 681 │ 57,71│ 173,13│
 │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 234│Argeş│Dãrmãneşti│Stoian Claudia │ Ai752 │Extravilan│ A │ 80250│80250│ 0,23│ 0,69│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 235│Argeş│Dãrmãneşti│Banu Vasile │ Ai752 │Extravilan│ A │ - │ - │ 361,96│ 1.085,88│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 236│Argeş│Dãrmãneşti│Primãria Dãrmãneşti │ Ai752 │Extravilan│ A │ - │ - │ 171,09│ 513,27│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 237│Argeş│Dãrmãneşti│Primãria Dãrmãneşti │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 29,56│ 88,68│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 238│Argeş│Dãrmãneşti│Primãria Dãrmãneşti │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 172,09│ 516,27│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 239│Argeş│Dãrmãneşti│Stefanescu Zana │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 490,19│ 1.470,57│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 240│Argeş│Dãrmãneşti│Parohia Piscani │Ai140/2│Extravilan│ A │ - │ - │ 6.797,33│ 20.391,99│
 │ │ │ │ │şi P741│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 241│Argeş│Dãrmãneşti│Stefanescu Zana │Ai140/2│Extravilan│A şi│ - │ - │ 2.875,24│ 8.625,72│
 │ │ │ │ │şi P741│ │ P │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 242│Argeş│Dãrmãneşti│Proprietar necunoscut* │ P741 │Extravilan│ P │ - │ - │ 450,80│ 1.352,40│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 243│Argeş│Dãrmãneşti│Proprietar necunoscut* │ P741 │Extravilan│ P │ - │ - │ 350,18│ 1.050,54│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 244│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã AMFORA │ P741 │Extravilan│ P │ - │ - │ 1.835,23│ 5.505,69│
 │ │ │ │PLUS TRANS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 245│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã │ P741 │Extravilan│ P │ 805 │ 805 │ 482,11│ 1.446,33│
 │ │ │ │AMFORA PLUS TRANS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 246│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã AMFORA │ P741 │Extravilan│ P │ - │ - │ 175,17│ 525,51│
 │ │ │ │PLUS TRANS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 247│Argeş│Dãrmãneşti│Societatea Comercialã AMFORA │ P741 │Extravilan│ P │ 566 │ 805 │ 3.487,80│ 10.463,40│
 │ │ │ │PLUS TRANS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 248│Argeş│Dãrmãneşti│Primãria Dãrmãneşti şi Ocolul │ PD745 │Extravilan│ PD │ - │ - │ 1.808,08│ 5.424,24│
 │ │ │ │Silvic │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 249│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 115,99│ 1.159,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 250│Argeş│Mioveni │Moga Filofteia │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 4.573,05│ 45.730,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 251│Argeş│Mioveni │Francu Constantin │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 4.005,89│ 40.058,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 252│Argeş│Mioveni │Musat Victoria moştenitor │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 696,67│ 6.966,70│
 │ │ │ │(Stoica Lucretia) │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 253│Argeş│Mioveni │Stanca Adrian (Spei) │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.284,97│ 12.849,70│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 254│Argeş│Mioveni │Nae Grasu │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 776,61│ 7.766,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 255│Argeş│Mioveni │Staicu Alexandru (Lipan) │ A315 │Extravilan│ A │ - │ - │ 910,17│ 9.101,70│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 256│Argeş│Mioveni │Stanca Adrian (Spei) │ A316 │Extravilan│ A │ - │ - │ 3.664,93│ 36.649,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 257│Argeş│Mioveni │Nae Grasu │ A316 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.586,16│ 15.861,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 258│Argeş│Mioveni │Staicu Alexandru (Lipan) │ A316 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.714,43│ 17.144,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 259│Argeş│Mioveni │Societatea Comercialã "Someco" │ A300 │Extravilan│ A │ - │ - │ 2.306,92│ 23.069,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 260│Argeş│Mioveni │moştenitor Dima Maria │ A325 │Extravilan│ A │ - │ - │ 514,22│ 5.142,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 261│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A325 │Extravilan│ A │ - │ - │ 22,16 │ 221,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 262│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │PDt299 │Extravilan│Pdt │ - │ - │ 6.061,99│ 60.619,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 263│Argeş│Mioveni │Purdel Ion │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.822,67│ 18.226,70│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 264│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │PDt299 │Extravilan│Pdt │ - │ - │ 1.042,59│ 10.425,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 265│Argeş│Mioveni │Purdel Ion │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.663,02│ 16.630,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 266│Argeş│Mioveni │Stanca Nicolae │ A322 │Extravilan│ A │ - │ - │ 3.138,35│ 31.383,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 267│Argeş│Mioveni │Nole Ion │ A322 │Extravilan│ A │ - │ - │ 689,13│ 6.891,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 268│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A322 │Extravilan│ A │ - │ - │ 144,90│ 1.449,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 269│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A329 │Extravilan│ A │ - │ - │ 6,30│ 63,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 270│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 2,20│ 22,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 271│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 22,70│ 227,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 272│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A329 │Extravilan│ A │ - │ - │ 121,52│ 1.215,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 273│Argeş│Mioveni │Uzinele Dacia │ A329 │Extravilan│ Cc │ - │ - │ 1.004,70│ 10.047,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 274│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 646,30│ 6.463,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 275│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A329 │Extravilan│ A │ - │ - │ 292,50│ 2.925,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 276│Argeş│Mioveni │Uzinele Dacia │ A329 │Extravilan│ Cc │ - │ - │ 2.426,70│ 24.267,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 277│Argeş│Mioveni │moştenitor autor Gherghescu │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 74,30│ 743,00│
 │ │ │ │Filofteia moştenitor autor Miu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │P. Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 278│Argeş│Mioveni │Savulescu Andaluzia │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 372,10│ 3.721,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 279│Argeş│Mioveni │Tudurachi Gheorghe │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 188,00│ 1.880,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 280│Argeş│Mioveni │Pungoi Gheorghe │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 513,90│ 5.139,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 281│Argeş│Mioveni │Dragan Gheorghe │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 710,20│ 7.102,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 282│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 51,90│ 519,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 283│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 284│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 285│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 24,00│ 240,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 286│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 287│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 288│Argeş│Mioveni │Proprietar necunoscut* │ A296 │Extravilan│ A │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 289│Argeş│Mioveni │Uzinele Dacia │ A329 │Extravilan│ Cc │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 290│Argeş│Mioveni │Uzinele Dacia │ A329 │Extravilan│ Cc │ - │ - │ 0,81│ 8,10│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 291│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Extravilan│ A │ - │ - │ 1.289,69│ 12.896,90│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 292│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Extravilan│ A │ - │ - │ 2,2│ 22,40│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 293│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 8.181,40│245.442,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 294│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L6 │Intravilan│ L │ 81231│81231│ 497,54│ 14.926,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 295│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 2,24│ 67,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 296│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 2,24│ 67,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 297│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L6 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 10,98│ 329,40│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 298│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L6 │Intravilan│ L │ 81231│81231│ 23,76│ 712,80│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 299│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L5 │Intravilan│ L │ 81231│81231│ 2,20 │ 66,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 300│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 5.639,20│169.176,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 301│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L6 │Intravilan│ L │ 81231│81231│ 0,81│ 24,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 302│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ L6 │Intravilan│ L │ 81231│81231│ 0,81│ 24,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 303│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A8 │Intravilan│ A │ 81231│81231│ 0,81│ 24,30│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 304│Argeş│Mioveni │Uzinele Dacia │ L5 │Intravilan│ L │ - │ - │ 413,84│ 12.415,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 305│Argeş│Mioveni │Primãria Mioveni │ A3 │Intravilan│ A │ - │ - │ 3.255,40│ 97.662,00│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 306│Argeş│Mioveni │Popa Ecaterina │ A3 │Intravilan│ A │ - │ - │ 108,49│ 3.254,70│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 307│Argeş│Mioveni │Grecu Ileana │ A3 │Intravilan│ A │ - │ - │ 135,34│ 4.060,20│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 308│Argeş│Mioveni │Ivascu Constantin │ A3 │Intravilan│ A │ - │ - │ 471,52│ 14.145,60│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 309│Argeş│Mioveni │Magazinul Plus │ A2 │Intravilan│ Cc │ - │ - │ 77,49│ 3.874,50│
 ├────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┤
 │ 310│Argeş│Mioveni │Magazinul Plus │ A2 │Intravilan│ Cc │ - │ - │ 511,20│ 25.560,00│
 ├────┴─────┴──────────┴───────────────────────────────┴───────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────────┼──────────┤
 │ TOTAL: 125.875,91│ 1.622.475│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


-------
    * Pentru toate poziţiile în care se regãseşte menţiunea "proprietar necunoscut", astfel cum reies din evidenţele unitãţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinãtorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completãrii documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a mãsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    NOTÃ:
    Alte date de identificare a proprietarilor/deţinãtorilor, precum şi orice alte informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a mãsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completãrii documentaţiilor necesare, conform reglementãrilor în vigoare.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016