Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2007  pentru completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2007 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Cluj Est"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrãzi şi drumuri naţionale, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire Cluj Est", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã cu poziţiile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. II
(1) Se aprobã suplimentarea sumei prevãzute ca justã despãgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrãrii "Varianta de ocolire Cluj Est" cu suma globalã estimatã de 2.227 mii lei alocatã prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
(2) Suma prevãzutã la alin. (1) este aferentã imobilelor cuprinse în anexa la prezenta hotãrâre.
ART. III
Persoanele fizice/juridice prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre vor depune cererile pentru plata justei despãgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.127.


ANEXĂ

TABEL
cu imobilele proprietate privatã situate pe amplasamentul
lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire Cluj Est"
┌────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────────────┬──────┬──────────────────────┐
│Nr. │Judeţul │ Unitatea │ Numãr │Suprafaţa terenului│Supra-│ │
│crt.│ │ adminis- │cadastral │ - mp - │faţa │Numele proprietarului │
│ │ │ trativ │ ├─────────┬─────────┤con- │conform documentaţiei │
│ │ │ terito- │ │Suprafaţa│Suprafaţa│struc-│ tehnico-cadastrale │
│ │ │ rialã │ │rezultatã│rezultatã│ţii- │ │
│ │ │ │ │din acte │din mãsu-│lor │ │
│ │ │ │ │ - mp - │ rãtori │- mp -│ │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 43 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 533/2 │ │ 287 │ 0 │CĂTINAŞ ALEXANDRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 44 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 687/2 │ │ 307 │ 0 │CĂTINAŞ VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 45 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 551/2 │ │ 526 │ 0 │DEZMEREAN CORNELIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 46 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 541/2 │ │ 512 │ 0 │GLIGA MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 47 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 537/2 │ │ 501 │ 0 │MOLDOVAN ROZALIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 48 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 761/2 │ │ 725 │ 0 │MOLDOVAN VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 49 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 536/2 │ │ 390 │ 0 │CĂTINAŞ VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 50 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │NEAG GHEORGHIŢĂ │
│ │ │sat Vâlcele │ 534/2 │ │ 1.019 │ 0 │NEAG ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │ŞIMON GAVRIL │
│ │ │ │ │ │ │ │ŞIMON ALEXANDRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 51 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │LĂZĂREAN EMILIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 538/2 │ │ 518 │ 0 │SABĂU VIORICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 52 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MOCAN MARIANA │
│ │ │sat Vâlcele │ 670/2 │ │ 13 │ 0 │CORCEA ROZALIA │
│ │ │ │ │ │ │ │NEMEŞ MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 53 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 658/2 │ │ 1.468 │ 0 │CRIŞAN L. ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 54 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 688/2 │ │ 483 │ 0 │PETRAR CORNELIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 55 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 689/2 │ │ 620 │ 0 │MACAVEI ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 56 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MOLDOVAN LEONTINA │
│ │ │sat Vâlcele │ 535/2 │ - │ 278 │ 0 │BURZ ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │UNGUR FLAVIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 57 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 673/2 │ - │ 240 │ 0 │BĂIEŞ ELEONORA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 58 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │POP V. GRUIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 540/2 │ - │ 318 │ 0 │MACAVEI AUGUSTIN │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI EMIL │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 59 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │SABĂU TRAIAN │
│ │ │sat Vâlcele │ 550/2 │ - │ 417 │ 0 │MOLDOVAN ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │RĂCEAN VIORICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 60 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 546/2 │ │ 289 │ 0 │PROCOP ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 61 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 671/2 │ - │ 988 │ 0 │MACAVEI MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 62 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │NEMEŞ T. IOAN │
│ │ │sat Vâlcele │ 708/2 │ - │ 1.134 │ 0 │POP T. EMILIA │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLBOACĂ ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 63 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │NEMEŞ VASILE │
│ │ │sat Vâlcele │ 661/2 │ - │ 177 │ 0 │NEMEŞ IOAN │
│ │ │ │ │ │ │ │ALBU CORNELIA │
│ │ │ │ │ │ │ │PERDE MARIA │
│ │ │ │ │ │ │ │RUSU ANASTASIA │
│ │ │ │ │ │ │ │NEMEŞ ALEXANDRU │
│ │ │ │ │ │ │ │NEMEŞ ROMAN │
│ │ │ │ │ │ │ │LUDUŞAN LUCREŢIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 64 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 742/2 │ - │ 764 │ 0 │DOD VALER │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 65 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 711/2 │ │ 347 │ 0 │LUDUŞAN AUGUSTIN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 66 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 697/2 │ │ 297 │ │PERDE SUSANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 67 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 722/2 │ │ 281 │ │PERDE A. AUREL │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 68 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 712/2 │ │ 212 │ 0 │POP EMILIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 69 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │PĂDUREAN NASTASIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 598 │ │ 176 │ 0 │POP ALEXANDRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 70 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 690/2 │ │ 227 │ 0 │BALEA ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 71 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 678/2 │ │ 134 │ 0 │MOLDOVAN I. ANANIE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 72 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 679/2 │ │ 132 │ 0 │MOLDOVAN M. TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 73 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 719/2 │ │ 127 │ 0 │MACAVEI ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 74 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │PERDE A. AUREL │
│ │ │sat Vâlcele │ 698/2 │ │ 133 │ 0 │CĂMĂRĂŞAN LIDIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 75 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 677/2 │ │ 108 │ 0 │DOD VALER │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 76 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │GLIGA ALEXANDRU │
│ │ │sat Vâlcele │ 674/2 │ │ 179 │ 0 │GLIGA GAVRILĂ │
│ │ │ │ │ │ │ │GLIGA RADU │
│ │ │ │ │ │ │ │GLIGA ILARIE │
│ │ │ │ │ │ │ │SUĂTEAN VIORICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 77 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 767/2 │ │ 161 │ 0 │MACAVEI ABEL │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 78 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MORAR ANA │
│ │ │sat Vâlcele │ 732/2 │ │ 131 │ 0 │MORAR IOAN │
│ │ │ │ │ │ │ │PORUMB EMILIA │
│ │ │ │ │ │ │ │BOBIŞ RODICA- AURIŢA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 79 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 669/2 │ │ 8 │ 0 │BĂIEŞ IOAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 80 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 675/2 │ │ 20 │ │MACAVEI LEONTINA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 81 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 702/2 │ │ 765 │ 0 │ZAHARIE GABRIELA-ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 82 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 717/2 │ │ 2.172 │ 0 │BĂIEŞ ELEONORA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 83 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MATEI LEONTINA │
│ │ │sat Vâlcele │ 718/2 │ │ 864 │ 0 │MOCAN VICTORIA │
│ │ │ │ │ │ │ │SZASZ MARINELA │
│ │ │ │ │ │ │ │POP MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 84 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 696/2 │ │ 297 │ 0 │SĂLĂGEAN TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 85 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 709/2 │ │ 24 │ 0 │MOLDOVAN T. TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 86 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 713/2 │ │ 89 │ 0 │GLIGA VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 87 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │POP AUREL │
│ │ │sat Vâlcele │ 737/2 │ │ 6 │ 0 │MACAVEI POP A. TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 88 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 715/2 │ │ 103 │ 0 │PERDE ILIE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 89 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 714/2 │ │ 4 │ 0 │POP V. GRUIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 90 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MACAVEI CORNELIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 705/2 │ │ 271 │ 0 │MACAVEI ALEXANDRU │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI IOAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI AUGUSTIN │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI VALER │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 91 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 716/2 │ │ 1.478 │ 0 │LOBODĂ VIOREL │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 92 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 706/2 │ │ 1.738 │ 0 │MOLDOVAN TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 93 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 740/2 │ │ 806 │ 0 │MOLDOVAN TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 94 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 710/2 │ │ 1.349 │ 0 │MOLDOVAN ANANIE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 95 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 741/2 │ │ 104 │ 0 │MACAVEI LAUREAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 96 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │MATEI LEONTINA │
│ │ │sat Vâlcele │ 700/2 │ │ 755 │ 0 │MOCAN VICTORIA │
│ │ │ │ │ │ │ │SZASZ MARINELA │
│ │ │ │ │ │ │ │POP MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 97 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │POP V. GRUIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 739/2 │ │ 1.691 │ 0 │MACAVEI AUGUSTIN │
│ │ │ │ │ │ │ │MACAVEI EMIL │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 98 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │CHIOREAN MARIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 724/2 │ │ 1.051 │ 0 │PERDE ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │MOLDOVAN IOAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MOLDOVAN TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 99 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 721/2 │ │ 1.968 │ 0 │BERAR ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│100 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 735/2 │ │ 1.980 │ 0 │PROCOP ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│101 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 760/2 │ │ 1.351 │ 0 │PETRAR A. │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│102 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 726/2 │ │ 111 │ 0 │CĂTINAŞ TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│103 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │PETRAN R. AUGUSTIN │
│ │ │sat Vâlcele │ 728/2 │ │ 149 │ 0 │PETRAN R. TRAIAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MUREŞAN R. ROZALIA │
│ │ │ │ │ │ │ │PETRAN LEONTINA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│104 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │SUCIU ROZALIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 752/2 │ │ 284 │ 0 │PETRAN ALEXANDRU │
│ │ │ │ │ │ │ │PETRAR VALER │
│ │ │ │ │ │ │ │PETRAR TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│105 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 751/2 │ │ 259 │ 0 │MACAVEI TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│106 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │TĂTAR C. MARIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 743/2 │ │ 84 │ 0 │NEAG VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│107 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │PERDE AUGUSTIN │
│ │ │sat Vâlcele │ 753/2 │ │ 67 │ 0 │PERDE GRIGORIŢĂ │
│ │ │ │ │ │ │ │PERDE VICTORIA │
│ │ │ │ │ │ │ │PERDE AUREL │
│ │ │ │ │ │ │ │RESTEU ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │RUSAN MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│108 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 747/2 │ │ 488 │ 0 │PETRAN R. AUGUSTIN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│109 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 733/2 │ │ 137 │ 0 │RUNCAN I. LAZĂR │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│110 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │CĂTINAŞ EMILIA │
│ │ │sat Vâlcele │ 744/2 │ │ 598 │ 0 │NECHIFOR CORNELIA │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂTINAŞ AUREL │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂTINAŞ MARIOARA │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂTINAŞ ALEXANDRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│111 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 727/2 │ │ 140 │ 0 │PERDE A. ANA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│112 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 730/2 │ │ 529 │ 0 │PERDE CORNELIE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│113 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │LUDUŞAN GAVRIL │
│ │ │sat Vâlcele │ 734/2 │ │ 1.245 │ 0 │LUDUŞAN AUREL │
│ │ │ │ │ │ │ │ISPAS CORNELIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│114 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │LUDUŞAN GAVRIL │
│ │ │sat Vâlcele │ 729/2 │ │ 3.648 │ 0 │LUDUŞAN AUREL │
│ │ │ │ │ │ │ │ISPAS CORNELIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│115 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │LUDUŞAN GAVRIL │
│ │ │sat Vâlcele │ 746/2 │ │ 2.294 │ 0 │LUDUŞAN AUREL │
│ │ │ │ │ │ │ │ISPAS CORNELIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│116 │Cluj │Feleacu, │ 770/1 │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 770/2 │ │ 53.409 │ 0 │PRIMĂRIA FELEACU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│117 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 746/2 │ │ 420 │ 0 │BOJAN TRAIAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│118 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 723/2 │ │ 155 │ 0 │MACAVEI IOAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│119 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │ │
│ │ │sat Vâlcele │ 749/2 │ │ 150 │ 0 │PRIMĂRIA FELEACU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│120 │Cluj │Feleacu, │ │ │ │ │GLIGA ALEXANDRU │
│ │ │sat Vâlcele │ 695/2 │ │ 383 │ 0 │GLIGA GAVRILĂ │
│ │ │ │ │ │ │ │GLIGA RADU │
│ │ │ │ │ │ │ │GLIGA ILARIE │
│ │ │ │ │ │ │ │SUĂTEAN VIORICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│121 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12649/2 │ │ 2.693 │ 0 │TĂUŢAN I. VERONICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│122 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12642/2 │ │ 2.509 │ 0 │SABĂU FELICIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│123 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12621/2 │ │ 9.097 │ 0 │MATEI A. IOAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│124 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12641/2 │ │ 21 │ 0 │TĂUŢAN VERONICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│125 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12647/2 │ │ 828 │ 0 │TĂUŢAN VERONICA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│126 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12632/2 │ │ 1.656 │ 0 │MORAR VASILE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│127 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12635/2 │ │ 2.914 │ 0 │DULCA VICTORIA │
│ │ │ │ │ │ │ │MEREUTA VALENTINA │
│ │ │ │ │ │ │ │MORAR VASILE │
│ │ │ │ │ │ │ │MORAR NICOLAE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│128 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12620/2 │ │ 992 │ 0 │CENAN N. ILEANA │
│ │ │ │ │ │ │ │MĂRGINEAN N. MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│129 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12646/2 │ │ 2.159 │ 0 │PĂŞTINĂ DORIN │
│ │ │ │ │ │ │ │MICHAILIU ALEXANDRINA │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│130 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12653/2 │ │ 2.656 │ 0 │HOLASZ F. ECATERINA │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE F. ANDRAS │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE V. MARIA │
│ │ │ │ │ │ │ │VINTE MARIA │
│ │ │ │ │ │ │ │LENART G. IOAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│131 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12640/2 │ │ 1.359 │ 0 │BIJI VIORICA │
│ │ │ │ │ │ │ │CHIŞ ANA │
│ │ │ │ │ │ │ │BIJI GHEORGHE │
│ │ │ │ │ │ │ │BIJI ALEXANDRU │
│ │ │ │ │ │ │ │BIJI DUMITRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│132 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12648/2 │ │ 2.498 │ 0 │SUCIU DUMITRU │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│133 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12639/2 │ │ 1.038 │ 0 │LĂPUŞAN G. VASILE │
│ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│134 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12654/2 │ │ 1.099 │ 0 │LĂPUŞAN IOAN │
├────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────┤
│135 │Cluj │Cluj-Napoca │ 12633/2 │ │ 1.008 │ 0 │CENAN M. LEONTINA │
└────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────────────────┘
TOTAL SUPRAFAŢĂ: 130.590 mp------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice