Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.124 din 18 septembrie 2007  privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.124 din 18 septembrie 2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins intre km 2+400 si intersectia cu DN 2"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrãzi şi drumuri naţionale,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutierã în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2", potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa nr. 1*).
-------
*) Anexa nr. 1 se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hãrţii topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

ART. 2
(1) Se aprobã declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã, situate pe amplasamentul lucrãrii prevãzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã ca justã despãgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã de interes naţional, prevãzut la art. 1, suma globalã estimatã de 29.327 mii lei, alocatã din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
ART. 4
Suma prevãzutã la art. 3 se vireazã de cãtre Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publicã prevãzutã la art. 1, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Planul cu amplasamentul lucrãrii, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevãzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţã publicã prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rãmâne afişate pânã la finalizarea procedurii de despãgubire.
(2) Planul cu amplasamentul lucrãrii va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.
ART. 6
Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de cãtre expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fãrã a afecta dispoziţiile prezentei hotãrâri, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
-------------
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.124.


ANEXA 2

TABELUL
cu imobilele proprietate privatã situate pe
amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã
"Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 şi
Centura rutierã în zona de nord a municipiului Bucureşti
obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a
Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400
şi intersecţia cu DN 2"

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┬───────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │Judeţul │ Unitatea │ Numãr │Suprafaţa terenului│Supra-│ │
│crt.│ │ adminis- │ cadastral │ - mp - │faţa │ Numele proprietarului │
│ │ │ trativ │ ├─────────┬─────────┤con- │ conform documentaţiei │
│ │ │ terito- │ │Suprafaţa│Suprafaţa│struc-│ tehnico-cadastrale │
│ │ │ rialã │ │rezultatã│rezultatã│ţii- │ │
│ │ │ │ │din acte │din mãsu-│lor │ │
│ │ │ │ │ - mp - │ rãtori │- mp -│ │
│ │ │ │ │ │ - mp - │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 1 │ILFOV │TUNARI │1688/1 │ 5.000,00│ 509,90│ - │OBILIŞTEANU MIRCEA, │
│ │ │ │ │ │ │ │OBILIŞTEANU PETRE PAUL, │
│ │ │ │ │ │ │ │CROITORU ELENA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 2 │ILFOV │TUNARI │918/1/1 │20.000,00│ 861,39│ - │NICA IULIAN, MICU MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 3 │ILFOV │TUNARI │918/2/1 │20.000,00│ 941,91│ - │NICA IULIAN, MICU MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 4 │ILFOV │TUNARI │918/3/1 │50.000,00│ 2.366,54│ - │NICA IULIAN, MICU MARIA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 5 │ILFOV │TUNARI │936/1 │ 5.000,00│ 510,42│ - │POP DIDINA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 6 │ILFOV │TUNARI │935/1 │ 6.659,00│ 681,19│ - │MĂDESCU ANDREI │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 7 │ILFOV │TUNARI │251/1/1/1/1 │15.782,99│ 23,00│ - │S.C. TRITON INTERNATIONAL │
│ │ │ │ │ │ │ │CARGO S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 8 │ILFOV │TUNARI │251/1/1/2/1 │15.782,99│ 735,00│ - │S.C. TRITON INTERNATIONAL │
│ │ │ │ │ │ │ │CARGO S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 9 │ILFOV │TUNARI │251/1/2/1 │ 1.243,66│ 60,00│ - │S.C. TRITON INTERNATIONAL │
│ │ │ │ │ │ │ │CARGO S.R.L. & SUCU DAN VIOREL│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 10 │ILFOV │TUNARI │874/1 │71.400,00│ 3.206,94│ - │S.C. ATLAS CORPORATION S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 11 │ILFOV │TUNARI │1287/1 │ 5.000,00│ 369,24│ - │S.C. KLEVEK COMPANY S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 12 │ILFOV │TUNARI │2375/1 │11.002,00│ 920,00│ - │S.C. INTERBRANDS MARKETING │
│ │ │ │ │ │ │ │& DISTRIBUTION S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 13 │ILFOV │TUNARI │164/1/1 │26.600,00│ 871,00│ - │S.C. REHAU POLYMER S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 14 │ILFOV │TUNARI │164/4 │ 165,26│ 165,26│ - │S.C. REHAU POLYMER S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 15 │ILFOV │TUNARI │168/1 │26.900,00│ 1.079,11│ - │S.C. CONVENIENCE PROD S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 16 │ILFOV │TUNARI │167/1 │26.900,00│ 122,24│ - │S.C. CONVENIENCE PROD S.R.L. │
│ │ │ │ │ │ │ │S.C. L&O ROMANIA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 17 │ILFOV │TUNARI │419/1 │23.000,00│ 590,07│ - │S.C. THE PRINCE │
│ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 18 │ILFOV │TUNARI │384/1 │13.300,00│ 265,00│ - │S.C. MARY COMPANY COMIND S.R.L│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 19 │ILFOV │TUNARI │370/1 │ 2.100,00│ 360,00│ - │S.C. TELL PROINVEST S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 20 │ILFOV │TUNARI │30/1/1 │ 9.599,16│ 41,77│ - │S.C. SUNNY ROM TRADING S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 21 │ILFOV │TUNARI │30/2/1/1 │ - │ 51,77│ - │S.C. SUNNY ROM TRADING S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 22 │ILFOV │TUNARI │30/2/2/1 │ - │ 248,67│ 23,52│S.C. SUNNY ROM TRADING S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 23 │ILFOV │TUNARI │2033/1 │61.235,00│ 4.339,85│ - │S.C. JUPITER PROPERTIES S.R.L.│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 24 │ILFOV │TUNARI │698/1 │ 2.000,00│ 497,00│ - │S.C. K.M.V. TOP S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 25 │ILFOV │TUNARI │698/3 │ 2.000,00│ 160,00│ - │S.C. K.M.V. TOP S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 26 │ILFOV │TUNARI │366/1 │ 1.000,00│ 10,00│ - │PETRE ADRIAN, PETRE CARMEN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 27 │ILFOV │TUNARI │485/1 │ 8.700,00│ 253,00│ - │S.C. GEROFEST S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 28 │ILFOV │TUNARI │1160/1 │ 275,00│ 100,00│ - │S.C. CORONA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 29 │ILFOV │TUNARI │549/1 │ - │ 136,00│ - │S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 30 │ILFOV │TUNARI │535/1 │ 5.100,00│ 1.277,00│ - │S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 31 │ILFOV │TUNARI │1895/1/1 │18.358,00│ 1.898,00│ - │S.C. TERRA IMOBILIAR │
│ │ │ │ │ │ │ │PROIECT S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 32 │ILFOV │TUNARI │1895/2/1 │18.358,00│ 95,00│ - │S.C. TERRA IMOBILIAR │
│ │ │ │ │ │ │ │PROIECT S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 33 │ILFOV │TUNARI │92/2/1 │ 6.600,00│ 623,00│ - │IAMANDOIU NICULAIE, │
│ │ │ │ │ │ │ │IAMANDOIU CRISTINA MIHAELA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 34 │ILFOV │TUNARI │93/1/1 │ 1.685,22│ 469,86│ - │S.C. AMC PRODEX │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 35 │ILFOV │TUNARI │93/2/1 │ │ 663,00│ - │S.C. AUTOGLASS GENERAL S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 36 │ILFOV │TUNARI │660/1/1/1 │ │ 500,38│ - │S.C. SHIRA INVESTIŢII S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 37 │ILFOV │TUNARI │660/1/2/1 │ 488,33│ 197,07│ - │S.C. SHIRA INVESTIŢII S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 38 │ILFOV │TUNARI │660/2/2/1 │15.000,00│ 84,90│ - │S.C. VENUS INVESTIŢII S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 39 │ILFOV │TUNARI │236/1 │ 6.100,00│ 305,16│ - │S.C. TIMAS S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 40 │ILFOV │TUNARI │1357/1 │ 3.998,00│ 484,06│ - │BARAN IONELA IULIANA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 41 │ILFOV │TUNARI │1904/1/1 │20.000,00│ 454,86│ - │SĂVULESCU FLORIAN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 42 │ILFOV │TUNARI │1904/2/1 │31.004,00│ 1.343,58│ - │SĂVULESCU FLORIAN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 43 │ILFOV │TUNARI │570/1 │27.200,00│ 870,00│ - │S.C. FLEXTRANS S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 44 │ILFOV │TUNARI │164/3 │ 60,03│ 60,03│ - │S.C. REHAU POLYMER S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 45 │ILFOV │TUNARI │386/1 │ 1.800 │ 119,00│ - │TINCU LAURENŢIU, │
│ │ │ │ │ │ │ │S.C. MARY COMPANY COMIND S.R.L│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 46 │ILFOV │TUNARI │87/1 │ 7.548 │ 527,00│ - │S.C. FLIPPER COM IMPEX S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 47 │ILFOV │TUNARI │835/1 │ 2.000 │ 108,00│ - │SCOP COMPUTERS S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 48 │ILFOV │TUNARI │644/1 │ 7.800 │ 618,00│ - │S.C. DOKA ROMANIA TEHNICA │
│ │ │ │ │ │ │ │COFRAJELOR S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 49 │ILFOV │TUNARI │645/1 │11.552 │ 947,00│ - │S.C. DOKA ROMANIA TEHNICA │
│ │ │ │ │ │ │ │COFRAJELOR S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 50 │ILFOV │TUNARI │199/1 │ 8.425 │ 704,00│ - │AVON COSMETICS ROMANIA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 51 │ILFOV │TUNARI │507/1 │ 2.000 │ 221,00│ - │S.C. EURO EDIL CONSTRUCT S.R.L│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 52 │ILFOV │TUNARI │2566/1 │ 1.000 │ 70,00│ - │S.C. USA ROMINVEST S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 53 │ILFOV │TUNARI │2301/1 │ 1.000 │ 46,00│ - │OPREA ANTON │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 54 │ILFOV │TUNARI │2230/1 │ 1.000 │ 11,00│ - │S.C. INTERBRANDS MARKETING │
│ │ │ │ │ │ │ │& DISTRIBUTION S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 55 │ILFOV │TUNARI │2406/1 │ 1.000 │ 175,00│ - │GOGAN TEODORA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 56 │ILFOV │TUNARI │2213/1 │ 1.000 │ 54,00│ - │BĂRBULESCU GHEORGHE │
│ │ │ │ │ │ │ │BĂRBULESCU NICOLAE │
│ │ │ │ │ │ │ │BĂRBULESCU VASILE │
│ │ │ │ │ │ │ │BĂRBULESCU TOMA │
│ │ │ │ │ │ │ │ETEGAN MARIA │
│ │ │ │ │ │ │ │POPESCU IRINA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 57 │ILFOV │TUNARI │238/1 │ 3.750 │ 53,00│ - │S.C. TREND IMPORT EXPORT S.R.L│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 58 │ILFOV │TUNARI │70/1 │32.606 │ 3.048,00│163,00│S.C. PRODPLAST S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 59 │ILFOV │TUNARI │558/1 │24.238 │ 970,00│ 19,00│S.C. DVIR INVESTMENTS S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 60 │ILFOV │TUNARI │2567/1 │37.799 │ 2.545,00│ - │S.C. JT INTERNATIONAL │
│ │ │ │ │ │ │ │MANUFACTURING (ROMÂNIA) S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 61 │ILFOV │TUNARI │2589/1 │ 4.000 │ 214,00│ - │FRUNZĂ FRASIN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 62 │ILFOV │VOLUNTARI │259/2/1 │11.730,73│ 944,89│ - │S.C. ROMVAC COMPANY S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 63 │ILFOV │VOLUNTARI │259/3/1 │11.733,45│ 964,99│ - │S.C. ROMVAC COMPANY S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 64 │ILFOV │VOLUNTARI │259/4/1 │ 2.135,87│ 484,97│ - │S.C. AGROMEC ŞTEFANEŞTI S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 65 │ILFOV │VOLUNTARI │259/5/1/1 │ 2.859,00│ 552,00│ - │S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 66 │ILFOV │VOLUNTARI │259/5/2 │ 30,00│ 30,02│ - │S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 67 │ILFOV │VOLUNTARI │259/6/1 │ 2.354,31│ 454,76│ - │Asociaţia de proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │bloc nr. 1 │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 68 │ILFOV │VOLUNTARI │3553/1 │ 5.000,00│ 28,02│ - │S.C. AROBA IMOBILIARE S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 69 │ILFOV │VOLUNTARI │4171/1 │ 6.308,00│ 322,00│ 69,00│GHIŞOIU ANCA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 70 │ILFOV │VOLUNTARI │5068/1 │ 7.027,56│ 566,00│ - │S.C. ZHENG SHI INTERNATIONAL │
│ │ │ │ │ │ │ │GROUP S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 71 │ILFOV │VOLUNTARI │1231/1/1 │ 1.946,03│ 187,86│ - │STANCU LAURENŢIU, │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂRĂRUŞ TATIANA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 72 │ILFOV │VOLUNTARI │1231/2/2/1 │ 766,97│ 314,50│ - │SULEA CRISTIAN, SULEA │
│ │ │ │ │ │ │ │ANGELICA MIHAELA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 73 │ILFOV │VOLUNTARI │1232/1/1 │ 2.333,83│ 352,22│ - │CHIRU LAURENŢA, CHIRU GHEORGHE│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 74 │ILFOV │VOLUNTARI │1232/2/1/2/1│ 681,48│ 322,62│ - │LANDROCK SERVICII S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 75 │ILFOV │VOLUNTARI │1232/3/1 │ 120,72│ 24,76│ - │LUCULESCU GEORGE MIHAI şi │
│ │ │ │ │ │ │ │LUCULESCU IOANA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 76 │ILFOV │VOLUNTARI │259/7/1 │ - │ 2.775,00│ - │S.C. ROMVAC COMPANY S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 77 │ILFOV │VOLUNTARI │259/7/2 │ - │ 301,00│ - │S.C. ROMVAC COMPANY S.A. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 78 │ILFOV │VOLUNTARI │3447/1 │49.819,00│ 1.079,00│ - │S.C. ROMILEXIM TRADING │
│ │ │ │ │ │ │ │LIMITED S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 79 │ILFOV │VOLUNTARI │373/1 │ 1.131,50│ 184,00│ - │S.C. LAHORAMA S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 80 │ILFOV │VOLUNTARI │1231/2/1/3/1│ - │ 25,00│ - │CĂRĂRUŞ TATIANA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 81 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │401/1/1 │59.000,00│ 2.621,95│ - │S.C. CASINA CONSTRUCT S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 82 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │401/2/1 │59.000,00│ 3.219,67│ - │S.C. CASINA CONSTRUCT S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 83 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │401/3/1 │59.000,00│ 1.545,89│ - │S.C. CASINA CONSTRUCT S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 84 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │755/2 │ │ 240,67│ - │ADEM GURDAL │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 85 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │755/3/1 │ 1.296,90│ 150,45│ - │ADEM GURDAL │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 86 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │56/1 │47.600,00│ 2.239,49│ - │S.C. LINDAB CONSTRUCŢII S.R.L.│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 87 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │HRIŢCU ANDREI COSTIN, │
│ │ │DE JOS │100/1 │17.300,00│ 877,69│ - │HRIŢCU MONICA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 88 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │147/1 │ 8.850,00│ 392,36│ - │S.C. IVONCO TRADE S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 89 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │ │ │ │ │ │
│ │ │DE JOS │133/1 │ 8.850,00│ 370,70│ - │SHIKHIL ANIŞOARA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 90 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII │161/2/4/2/1 │19.963,36│ 1.459,35│ - │S.C. INTERCOM GRUP │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │INTERNATIONAL S.R.L. │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 91 │BUCUREŞTI│SECTORUL 1 │20473/1/1 │20.000,19│ 1.499,00│ - │CĂPRIOARĂ CRISTEA │
│ │ │ │ │ │ │ │CĂPRIOARĂ CARMEN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 92 │BUCUREŞTI│SECTORUL 1 │20473/2/1 │21.790,61│ 1.499,00│ - │PANAIT ADRIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │PANAIT CRISTIAN │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ 93 │BUCUREŞTI│SECTORUL 1 │20474/1 │10.000,00│ 1.291,00│ - │POPA AMELIA NICOLETA │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │67.553,00│ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────┘------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice