Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.101 din 11 septembrie 2007  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.101 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre:

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aluniş" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
2. Anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cãlugãreni", la secţiunea "Bunuri imobile", se completeazã cu trei noi poziţii, poziţiile nr. 32, 33, 34, conform anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre.
3. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Plopu":
a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
- poziţia nr. 1 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie (clãdire şcoalã şi magazie pentru lemne); teren aferent Şcolii generale cu clasele I-VIII Plopu şi gard din prefabricate", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã 460 mp; suprafaţa terenului 3.161 mp";
- poziţia nr. 2 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie (clãdire şcoalã, WC din scândurã şi magazie pentru lemne); teren aferent Şcolii generale cu clasele I-IV Nisipoasa şi gard din prefabricate", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã 194 mp, suprafaţa terenului 2.948 mp";
- poziţia nr. 3 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie (clãdire şcoalã, magazie pentru lemne şi WC din cãrãmidã); teren aferent Şcolii generale cu clasele I-IV Hârşa şi gard din plasã";
- poziţia nr. 4 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie (clãdire şcoalã şi WC din zid); teren aferent Şcolii generale cu clasele I-VIII Gâlmeia", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã 210 mp, suprafaţa terenului 5.337 mp";
- poziţia nr. 8 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Drumuri locale asfaltate";
- poziţia nr. 10 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "22 de fântâni";
- poziţia nr. 11 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Poduri şi podeţe Plopu", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "7 podeţe; 2 poduri; tuburi din beton armat";
- poziţia nr. 13 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "3 poduri; tuburi din beton armat";
- poziţia nr. 16 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie (clãdire consiliu, WC din cãrãmidã, baracã din plãci pentru sport şi magazie pentru lemne); teren aferent Primãriei Plopu şi gard din prefabricate, gard din scândurã, gard din plasã, gard din prefabricate pentru sport", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã 130 mp; suprafaţa terenului 3.600 mp", şi coloana 4, care va avea urmãtorul cuprins: "Clãdire consiliu - 1943; WC din cãrãmidã - 1985; extindere sediu primãrie - 2005";
- poziţia nr. 17 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Spaţiu - clãdire şi teren aferent Dispensarului medical uman Plopu si împrejmuire", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã - 17,86 mp (izolator), suprafaţa terenului - 761 mp";
- poziţia nr. 18 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Clãdire, anexã (magazie pentru lemne) şi teren aferent Grãdiniţei Plopu", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa construitã - 169 mp; suprafaţa terenului - 982 mp";
- poziţia nr. 19 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţa terenului 7.010 mp";
b) secţiunea "Bunuri imobile" se completeazã cu trei noi poziţii, poziţiile nr. 22, 23 şi 24, conform anexei nr. 3 la prezenta hotãrâre.
4. La anexa nr. 93 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teişani":
a) la secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogã poziţiile nr. 4, 8, 9, 15, 17, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 35 şi 36;
b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
- poziţia nr. 1 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Compusã din 9 sãli de clasã, un laborator, douã cancelarii, suprafaţa construitã 494,6 mp, suprafaţa desfãşuratã 989,2 mp";
- poziţia nr. 2 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în intravilanul satului Teişani, tarlaua 18, parcela Cc 450, suprafaţa 3.424 mp";
- poziţia nr. 3 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Compusã din 12 sãli de clasã, douã cancelarii în suprafaţã de 1.303,4 mp";
- poziţia nr. 5 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în intravilanul satului Olteni, tarlaua 20, parcela Cc 1371, suprafaţa 6.000 mp";
- poziţia nr. 6 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren intravilan situat în satul Olteni", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 19, parcela Cc 1319, cu vecinãtãţile: Panait C-tin la nord, Miulescu C-tin la est, Milescu C-tin şi Consiliul Local Teişani la sud, DJ 219 la vest, în suprafaţã de 465 mp";
- poziţia nr. 7 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren intravilan situat în satul Olteni", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 20, parcela A 1370 cu vecinãtãţile: la nord - Curte Şcoalã Olteni, la est - Voicilã Gheorghe, la sud - drum, la vest - DJ 219, în suprafaţã de 2.300 mp";
- poziţia nr. 10 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren sport Şcoalã Teişani şi Monumentul Eroilor", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat vizavi de Şcoala Teişani, tarlaua 11, parcela Cc 248, în suprafaţã de 1.718 mp";
- poziţia nr. 11 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construitã din zidãrie, acoperitã cu tablã în suprafaţã de 58,4 mp", şi coloana 4, care va avea urmãtorul cuprins: "1985";
- poziţia nr. 12 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construitã din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, în suprafaţã de 45 mp";
- poziţia nr. 13 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construit din cãrãmidã, acoperit cu ţiglã, în suprafaţã de 31,4 mp";
- poziţia nr. 14 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construit din cãrãmidã, cu planşeu din beton, în suprafaţã de 30 mp";
- poziţia nr. 16 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Imobil construcţie situat în satul Olteni", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Compus din 3 camere şi hol, în suprafaţã de 84 mp construit pe terenul de la pct.6 din prezentul inventar";
- poziţia nr. 18 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Dispensar uman Teişani şi anexã", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construit din cãrãmidã, planşeu din beton, acoperit cu tablã, compus din 4 cabinete în suprafaţã construitã de 100,55 mp şi suprafaţã desfãşuratã de 201,1 mp şi o anexã de 10,51 mp";
- poziţia nr. 19 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Cãmin cultural, bibliotecã, grãdiniţã copii şi Poliţie Comunitarã Teişani", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construit din cãrãmidã, planşeu din lemn, acoperit cu ţiglã, în suprafaţã de 611,72 mp";
- poziţia nr. 20 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Clãdire casã de citit Bughea de Sus şi terenul aferent", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construitã din cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã, în suprafaţã de 100 mp, pe un teren situat în tarlaua 70, parcela Cc 2923, în suprafaţã de 1.000 mp";
- poziţia nr. 21 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Magazin mixt Teişani şi terenul aferent", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construit din lemn, acoperit cu tablã, în suprafaţã de 130 mp pe un teren situat în tarlaua 11, parcela Cc 267, în suprafaţã de 400 mp";
- poziţia nr. 22 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Magazie de piatrã a magazinului mixt Teişani şi terenul aferent", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Construitã din piatrã cu planşeu din lemn în suprafaţã de 70 mp, pe un teren situat în tarlaua 11, parcela P 266, în suprafaţã de 200 mp";
- poziţia nr. 26 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Cãmin Cultural Teişani", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în jurul Cãminului cultural Teişani, tarlaua 17, parcela Cc 416, în suprafaţã de 2. 230 mp";
- poziţia nr. 27 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent dispensar uman Teişani", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în jurul dispensarului uman Teişani, tarlaua 17, parcela Cc 417, în suprafaţã de 403 mp";
- poziţia nr. 29 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren intravilan sat Olteni", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 18, parcela Cc 1318, cu vecinãtãţile: la nord - teren consiliul local, la est - Miulescu C-tin, la sud - drum, la vest - DJ 219, în suprafaţã de 250 mp";
- poziţia nr. 30 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren intravilan sat Teişani", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în intravilanul satului Teişani, tarlaua 4, parcela CC 422, în suprafaţã de 350 mp, cu vecinãtãţile: la nord - Petrescu C-tin, la est - drum, la sud - drum, la vest - DJ 100 N";
- poziţia nr. 32 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în satul Teişani în vecinãtatea râului Teleajen, compus din douã parcele: o parcelã situatã în tarlaua 27, cu vecinãtãţile: la nord - ocolul silvic, la est - drum betonat, la sud - DJ 100 N, la vest - drum în suprafaţã de 10.000 mp; a doua parcelã situatã în tarlaua 28, în suprafaţã de 20.000 mp, cu vecinãtãţile: la nord - DJ 100N, la Est - drum betonat, la Sud - proprietãţi particulare, la vest - S.C. CHIMFOREX - S.A.";
- poziţia nr. 33 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Teren pentru sport", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în satul Olteni, tarlaua 32, parcela F 1735, cu vecinãtãţile: la nord - moştenitor Dumitrescu Ghe. Maria, la est - moştenitor Tomescu Anghel, moştenitori Pîrvu Gheorghe, Trache C-tin, la sud - DC 17, la vest - moştenitor Dumitrescu Ghe. Maria, în suprafaţã de 10.339 mp";
- poziţia nr. 37 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Staţie pompe de apã potabilã şi terenul aferent", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în satul Teişani, punctul "La Vine", tarlaua 27, şi cuprinde staţie de captare, clorinare şi pompare cu rezervor tampon, racord electric şi WC în suprafaţã de 64 mp, construite pe un teren în suprafaţã de 181 mp";
- poziţia nr. 38 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Traverseazã de la E la V localitatea de la staţia de pompare la rezervor, construitã din ţeavã de oţel în lungime de 2,5 km";
- poziţia nr. 39 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Rezervor de înmagazinare şi terenul aferent", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situat în satul Teişani, tarlaua 8, circular, construit din beton, cu capacitatea de 500 mc, pe un teren în suprafaţã de 500 mp";
- poziţia nr. 40 coloana 2, care va avea urmãtorul cuprins: "Staţie de captare apã", şi coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în satul Teişani, pct. "La Vine", tarlaua 27, compusã din: staţie de pompare în suprafaţã de 30 mp cu branşament electric; drenuri de captare a apei; teren în suprafaţã de 6.500 mp";
- poziţia nr. 41 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Amplasate în intravilanul satelor Teişani, Olteni, Ştubeiu, Valea Stâlpului, în lungime totalã de 25 km", şi coloana 4, care va avea urmãtorul cuprins: "1998-2005";
- poziţia nr. 43 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din DN 1A pânã la DJ 219, cu o lungime de 1,6 km";
- poziţia nr. 51 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "De la casa 173 Ştubeiu pânã la DJ 219, cu o lungime de 0,76 km";
- poziţia nr. 60 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din DJ 219 pânã în DC neclasificat, cu o lungime de 0,20 km";
- poziţia nr. 81 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "De la casa nr. 591 Teişani pânã la casa nr. 98 Olteni, cu o lungime de 0,500 km";
- poziţia nr. 82 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "De la casa nr. 119 la casa nr. 115 Olteni, cu o lungime de 0,30 km";
- poziţia nr. 160 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din DJ 219 pânã la izlaz Olteni, cu o lungime de 2,4 km";
- poziţia nr. 166 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din izlaz Olteni pânã în DJ 219, cu o lungime de 1,5 km";
- poziţia nr. 172 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din DJ 219 pânã în punctul Baica, cu o lungime de 1,1, km";
- poziţia nr. 173 coloana 3, care va avea urmãtorul cuprins: "Din DJ 219 pânã în hotar Izvoarele, cu o lungime de 0,57 km";
c) secţiunea "Bunuri imobile" se completeazã cu trei noi poziţii, poziţiile nr. 174, 175 şi 176, conform anexei nr. 4 la prezenta hotãrâre.
ART. II
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 11 septembrie 2007.
Nr. 1.101.

ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 18 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.359/2001 )
------------------------------------------------------
Însuşit de Consiliul Local prin Hotãrârea nr. 18/27.04.2007
-----------------------------------------------------------

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
Comisia specialã pentru
întocmirea inventarului bunurilor
care alcãtuiesc domeniul
public al comunei

INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aluniş
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SECŢIUNEA 1
Bunuri imobile
────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬────
│ │ │ │Anul│ │
│ │ │ │dob.│ │Situ
Nr. │ Codul │ │ │sau,│ Valoa-│aţia
crt.│ de │ Denumirea│ Elemente de identificare │dupã│ rea │
│clasificare│ bunului │ │ al │ de in-│juri
│ │ │ dãrii│ ventar│dicã
│ │ │ │în │- lei -│actu
│ │ │ │folo│ │alã
│ │ │ │sin │ │
│ │ │ │ţã │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
1.│ 1.6.2 │Clãdire │Local şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş centru, │1980│ 113 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 595 mp │ │ │
│ │ │Suprafaţã desfãşuratã = 1519 mp (P+1), │ │ │
│ │ │nr. inv. 1.225 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
2.│ 1.6.2 │Clãdire │Local grãdiniţã nr. 1 Aluniş centru │1980│ │
│ │ │Suprafaţã construitã = 525 mp │ │ │
│ │ │Suprafaţã desfãşuratã = 681 mp; funcţioneazã │ │ │
│ │ │în acelaşi local cu şcoala cu cl. 1-8, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1226 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
3.│ 1.6.2 │Clãdire │Local şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov, │1968│ 70 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 878 mp, suprafaţã │ │ │
│ │ │utilã = 1.250 mp( P+1), 15 încãperi, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1.200 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
4.│ 1.6.2 │Clãdire │Local grãdiniţã Aluniş Ostrov │1976│ 19 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 291 mp │ │ │
│ │ │4 încãperi, nr. inv. 1.213 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
5.│ 1.6.2 │Clãdire │Local şcoalã cu cl. 1-4 Aluniş Vale │2003│ 126743│
│ │ │Suprafaţã construitã = 188 mp, regim │ │ │
│ │ │înãlţime P, Nr. încãperi = 5, nr. inv. 1.266 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
6.│ 1.6.1.1 │Clãdire │W.C Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Centru, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1.196, │1960│ 2 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 37 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
7.│ 1.6.4 │Clãdire │Magazie Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Centru │ │ │
│ │ │Suprafaţã construitã = 30 mp │1980│ 0,3 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
8 │ 1.6.1.1 │Clãdire │W.C. Şcoalã cu cl. 1-4 Aluniş Vale, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1.195, │1959│ 0,54 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 18 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
9.│ 1.6.1.1 │Clãdire │W.C Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov │1970│ 2 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 30 mp, nr. inv. 1.203 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
10.│ 1.6.4 │Clãdire │Magazie Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov │1970│ 1,5 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 34 mp, nr. inv. 1.204 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
11.│ 1.6.2 │Clãdire │Atelier Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov, │ │ │
│ │ │nr. inv 1.187, │1932│ 13 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 150 mp │ │ │
│ │ │4 încãperi │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
12.│ │Clãdire │W.C Atelier Şcoala cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov, │ │ │
│ │ │nr. inv 1.194, │1954│ 0,21 │
│ │ │suprafaţã construitã = 2 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
13.│ 1.5.2 │Clãdire │Consiliul local, sat Aluniş, 12 încãperi, │1940│ │
│ │ │nr. inv. 1.189, │ - │ 4612 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 158 mp │1995│ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
14.│ 1.5.2 │Clãdire │Depozit consiliul local, sat Aluniş,3 încãperi│1970│ 1931 │
│ │ │Suprafaţã construitã = 35 mp, nr. inv. 1.205 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
15.│ 1.6.2 │Clãdire │Cãmin cultural, sat Aluniş, 8 încãperi │1970│ 40 │
│ │ │Suprafaţa construitã = 375 mp, │ │ │
│ │ │Suprafaţa utilã = 475 mp( P+1), nr. inv. 1.206│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
16.│ 1.6.1.1 │Construc- │W.C Cãmin cultural, sat Aluniş, 4 cabine │1979│ 1 │
│ │ţie │Suprafaţa construitã = 10 mp, nr. inv. 1.220 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
17.│ 1.6.1.1 │Construc- │W.C. piaţa, sat Aluniş, 2 cabine, nr.inv.1.197│1960│ 6042 │
│ │ţie │Suprafaţa construitã = 4 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
18.│ 1.6.1.1 │Construc- │W.C. piaţa, sat Aluniş nr.inv. 1.221, 2 cabine│1979│ 1,2 │
│ │ţie │Suprafaţã construitã = 5 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
19.│ 1.6.1.1 │Construc- │WC Grãdiniţã Nr. 1 Aluniş, 2 cabine; │1979│ 0,09 │
│ │ţie │Suprafaţã construitã = 3 mp, nr. inv. 1.218 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
20.│ 1.8.5 │Construc- │Galeria cu camera de captare a apei sat Aluniş│1980│ 9577 │
│ │ţie │izlazul Dumbravioara, lung. 414 ml., │ │ │
│ │ │nr. inv. 1.228 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
21.│ │Teren │Curţi construcţii Şcoalã cu cl. 1-8 Aluniş │ │ │
│ │ │centru = 0,20 ha │1932│ │
│ │ │vecinãtãţi: N - drum local secundar S - Avram │ │ │
│ │ │Anghel, Negut Sonia, E - Visan Elisabeta, │ │ │
│ │ │V - Primãria │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
22.│ │Teren │Curţi construcţii Şcoala cu cl. 1-4 Aluniş │ │ │
│ │ │Vale = 0,16 ha vecinãtãţi: │1932│ │
│ │ │N - Olteanu Silvia, S - DJ 214, │ │ │
│ │ │E - Cojocaru Maria, V - drum local secundar │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
23.│ │Teren │Curţi construcţii Şcoala cu cl. 1-8 Aluniş │1953│ │
│ │ │Ostrov şi grãdiniţã Ostrov = 0,77 ha │ │ │
│ │ │vecinãtãţi: N - Brujban Constantin, │ │ │
│ │ │S - Parohia Ostrov, E - Teren sport, │ │ │
│ │ │V - drum judeţean 101 T │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
24.│ │Teren │Curţi construcţii Atelier Şcoala cu cl. 1-8 │ │ │
│ │ │Aluniş Ostrov, suprafaţã = 2.850 mp │1932│ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
25.│ │Teren │Curţi construcţii Cãmin Cultural, sat Aluniş │1932│ │
│ │ │Vecinãtãţi: N - prund gârlã │ │ │
│ │ │S - drum local │ │ │
│ │ │E - SC PRODCOM ALUNIŞ SRL │ │ │
│ │ │V - vâlcel │ │ │
│ │ │S = 0,17ha │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
26.│ │Teren │Curţi construcţii, Consiliul local, sat │ │ │
│ │ │Aluniş, vecini: N - drum local, │1932│ │
│ │ │S V - Avram Anghel, E - Şcoala Generalã nr. 1,│ │ │
│ │ │suprafaţã = 0,07 ha │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
27.│ 1.6.8 │Teren │Sport, sat Ostrov, vecini: N - Vasile Nicolae,│ │ │
│ │ │S V - teren curţi │1953│ │
│ │ │Şcoala Generalã Ostrov, E - pârâul Varbilau, │ │ │
│ │ │suprafaţã = 0,54 ha, nr. inv. 1.223 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
28.│ │Teren │Prund de gârlã pârâul Aluniş şi pârâul Bertea,│1932│ │
│ │ │suprafaţã = 118,79 ha │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
29.│ │Teren │Sat Aluniş, Vecini: N - S -V - drum local │ │ │
│ │ │secundar. │ │ │
│ │ │E - pârâul Bertea, S = 0,05 ha │1979│ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
30.│ 1.6.3.2. Împrejmuire│Şcoala cu cl. 1-8 Aluniş centru 75 ml │ │ 0,15 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
31.│ 1.6.3.2. Împrejmuire│Şcoala cu cl. 1-8 Aluniş Ostrov, 124 ml │ │ 2,7 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
32.│ 1.6.3.2. Împrejmuire│Grãdiniţã Aluniş Ostrov 24 ml │ │ 0,4 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
33.│ 1.6.3.2. Împrejmuire│Atelier-şcoalã, sat Ostrov 101 ml │ │ 2,7 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
34.│ 1.6.3.2 Împrejmuire│Piaţa comunalã sat Aluniş, 242 ml, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1. 250 │1985│ 16.339│
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
35.│ 1.6.3.1 Împrejmuire│Lemn, Consiliul Local Aluniş, nr. inv. 1198, │ │ │
│ │ │14 ml │1965│ 1.504 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
36.│ 1.6.3.2 Împrejmuire│Metal, Consiliul Local Aluniş, 20 ml, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1.253 │1990│ 682 │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
37.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Strâmba, drum secundar pietruit de la nr. 66 │ │ │
│ │ │la 149, de la nr. 192-200, şi de la 209-222, │ │ │
│ │ │având lungimea de 2,4 km şi lãţimea medie de │ │ │
│ │ │6 m (din DJ 214), nr. inv. 1.001 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
38.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Piaţã, drum secundar balastat de la nr. 1 la │ │ │
│ │ │24, având lungimea de 0,6 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 6 m, nr. inv. 1.002 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
39.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Târg, drum secundar balastat de la nr. 25 la │ │ │
│ │ │29, având lungimea de 0,150 km şi lãţimea │ │ │
│ │ │medie de 4 m, nr. inv. 1. 003 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
40.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Chiva, drum secundar balastat din DJ 214 de │ │ │
│ │ │la nr. 38 la 65 şi 223-236, lungimea de 0,5 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 6 m, nr. inv. 1. 004 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
41.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Sopor, drum secundar balastat din DJ 214 de │ │ │
│ │ │la nr. 50 la 55 şi 250-252, lungimea de 0,3 km│ │ │
│ │ │şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 005 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
42.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Iorgoiu, drum secundar balastat din DJ 214 de │ │ │
│ │ │la nr. 253 la 256, lungimea de 0,1 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.006 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
43.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Enescu, drum secundar balastat din DJ 214 de │ │ │
│ │ │la nr. 257 la 259, lungimea de 0,15 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1.007 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
44.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Strâmba, drum de pãmânt de la nr. 150 la 154, │ │ │
│ │ │lungimea de 0,4 km şi lãţimea medie de 3 m, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1.008 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
45.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 178 │ │ │
│ │ │la 191, lungimea de 0,1 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 3 m, nr. inv. 1. 009 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
46.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 203 │ │ │
│ │ │la 208, lungimea de 0,1 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 4 m, nr. inv. 1.010 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
47.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 201 │ │ │
│ │ │la 202, lungimea de 0,05 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 3 m, nr. inv. 1.011 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
48.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Gasu, sat Aluniş, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 281 la 321, lungimea de 0,6 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 012 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
49.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Tuica, sat Aluniş, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 322 la 333, lungimea de 0,32 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 013 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
50.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Nila, sat Aluni, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214, de la nr. 338 la 359, lungimea de 0,58│ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 5 m, nr. inv. 1. 014 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
51.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Stanciu, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │din DJ 214, de la nr. 365 la 370, lungimea de │ │ │
│ │ │0,3 km şi lãţimea medie de 3 m, nr.inv. 1. 015│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
52.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Giumuc, sat Aluniş, drum secundar balastat din│ │ │
│ │ │DJ 214, de la nr. 381 la 388, lungimea de 0,2 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 016 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
53.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Muscalu, sat Aluniş, drum secundar pietruit │ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 391 la 423, lungimea de │ │ │
│ │ │0,5 km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.017│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
54.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Leonte, sat Aluniş, drum secundar balastat din│ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 433 la 486, lungimea de 0,7 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 018 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
55.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Cocos, sat Aluniş, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 475 la 487, lungimea de 0,06 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 019 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
56.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Visan, sat Aluniş, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214, de la nr. 505 la 514, lungimea de 0,3 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 020 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
57.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Cismaresti, sat Aluniş, drum secundar balastat│ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 547 la 549, lungimea de │ │ │
│ │ │0,6 km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.021│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
58.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Panduru, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 538 la 542, lungimea de │ │ │
│ │ │0,1 km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1.022│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
59.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Carpinoasa, sat Aluniş, drum secundar balastat│ │ │
│ │ │din DJ 214, de la nr. 553 la 626, lungimea de │ │ │
│ │ │2,75 km şi lãţimea medie de 4 m, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1. 023 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
60.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Olteni, sat Aluniş, drum secundar balastat din│ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 629 la 646, lungimea de 0,5 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 024 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
61.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Popa, sat Aluniş, drum secundar balastat din │ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 658 la 662, lungimea de 0,25 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 025 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
62.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Chinezu, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 678 la 680, lungimea de │ │ │
│ │ │0,3 km şi lãţimea medie de 3 m, nr.inv. 1. 026│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
63.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Frunza, sat Aluniş, drum secundar balastat din│ │ │
│ │ │DJ 214 de la nr. 689 la 694, lungimea de 0,1 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 027 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
64.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Ghioaca, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 711 la 714, lungimea de │ │ │
│ │ │0,5 km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.028│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
65.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Laudica, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │din DJ 214 de la nr. 728 la 734, lungimea de │ │ │
│ │ │0,3 km şi lãţimea medie de 3 m, nr.inv. 1. 029│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
66.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Tisa Mare, sat Aluniş, drum secundar balastat,│ │ │
│ │ │de la nr. 755 la 756, lungimea de 0,55 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.030 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
67.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Tisa Mica, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │de la nr. 738 la 745, lungimea de 0,25 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.031 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
68 │ 1.3.7.1 │Uliţã │Varsaturi, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │de la nr. 759 la 773, lungimea de 0,3 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.032 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
69.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Cocos, sat Aluniş, drum secundar din pãmânt │ │ │
│ │ │de la nr. 784 la 786, lungimea de 0,1 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.033 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
70.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Carcaieci, sat Aluniş, drum secundar din │ │ │
│ │ │pãmânt din DJ 214, de la nr. la 523 la 526, │ │ │
│ │ │lungimea de 0,5 km şi lãţimea medie de 4 m, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1.034 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
71.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Valea Ciresului, sat Aluniş, drum secundar │ │ │
│ │ │balastat de la nr. 801 la 830, lungimea de │ │ │
│ │ │0,5 km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1035 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
72.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Anton, sat Aluniş, drum secundar balastat de │ │ │
│ │ │la nr. 788 la 789, lungimea de 0,1 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1036 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
73.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Valea Frasenului, drum secundar balastat de la│ │ │
│ │ │nr. 831 la 868, lungimea de 0,7 km şi lãţimea │ │ │
│ │ │medie de 4 m, nr. inv. 1037 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
74.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Vasile Marin, sat Aluniş, drum secundar │ │ │
│ │ │balastat de la nr. 873 la 896, lungimea de │ │ │
│ │ │0,27 km şi lãţimea medie de 3,5 m, nr. inv. 1038 │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
75.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Valeea Mare, sat Aluniş, drum secundar │ │ │
│ │ │balastat de la nr. 957 la 977, lungimea de │ │ │
│ │ │0,35 km şi lãţimea medie de 5m, nr. inv. 1039 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
76.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Popii, sat Aluniş, drum secundar balastat de │ │ │
│ │ │la nr. 997 la 1013, lungimea de 0,3 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1040 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
77.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Primãriei, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │de la lungimea de 1 km şi de la casa nr. 897 │ │ │
│ │ │la 956 lãţimea medie 6 m, nr. inv. 1041 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
78.│ 1.3.7.1. │Uliţã │Primãriei, sat Aluniş, drum secundar balastat │ │ │
│ │ │de la lungimea de 0,4 km şi de la casa nr. │ │ │
│ │ │957-1008 lãţimea medie 6 m, nr. inv. 1042 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
79.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Parvu, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T │ │ │
│ │ │de la nr. 7 la 11, lungimea de 0,05 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1043 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
80.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Anghelescu, sat Ostrov, drum balastat din │ │ │
│ │ │DJ 101T lungimea de 0,15 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 2 m, nr. inv 1044 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
81.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Brutãrie, sat Ostrov, drum de pãmânt din │ │ │
│ │ │DJ 101 T lungimea de 0,1 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 2m, nr. inv. 1045 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
82.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Tigãnie, sat Ostrov, drum de pãmânt din DJ 101│ │ │
│ │ │T de la nr. 35 la 46, lungimea de 0,6 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv. 1046 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
83.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Brujban, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 │ │ │
│ │ │T de la nr. 46 la 59 şi de la nr. 81 la 93, │ │ │
│ │ │lungimea de 0,45 km şi lãţimea medie de 3,5 m,│ │ │
│ │ │nr. inv 1047 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
84.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Ghinea, sat Ostrov, drum balastat de la nr. 60│ │ │
│ │ │la 80, lungimea de 0,35 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 4 m, nr. inv. 1048 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
85.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Pantazi, sat Ostrov, drum balastat din DJ │ │ │
│ │ │101 T de la nr. 117 la 119, lungimea de 0,25 │ │ │
│ │ │km şi lãţimea medie de 4 m, nr. inv 1049 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
86.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Barbalata, sat Ostrov, drum balastat din DJ │ │ │
│ │ │101 T lungimea de 0,35 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 4 m, nr. inv 1050 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
87.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Negrila, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 │ │ │
│ │ │T de la nr. 143 la 148, lungimea de 0,15 km │ │ │
│ │ │ şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv 1051 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
88.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Barbalateşti, sat Ostrov, drum balastat din │ │ │
│ │ │DJ 101T de la nr. 152 la 178 A, lungimea de │ │ │
│ │ │0,45 km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv 1052 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
89.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Gogu Badea, sat Ostrov, drum din pãmânt din │ │ │
│ │ │DJ 101 T de la nr. 190 la 193, lungimea de │ │ │
│ │ │0,4 km şi lãţimea medie de 3 m, nr. inv 1053 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
90.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Prund, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T │ │ │
│ │ │de la nr. 228 la 236, lungimea de 0,55 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 4 m, nr. inv 1054 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
91.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Colibasi, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101│ │ │
│ │ │T de la nr. 237 la 254, lungimea de 0,35 km │ │ │
│ │ │şi lãţimea medie de 6 m, nr. inv 1055 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
92.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Roman, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T │ │ │
│ │ │de la nr. 255 la 264, lungimea de 0,15 km şi │ │ │
│ │ │lãţimea medie de 3 m, nr. inv. 1056 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
93.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Vasile Parvu, sat Ostrov, drum balastat din │ │ │
│ │ │DJ 101 T de la nr. 268 la 275, lungimea de │ │ │
│ │ │0,2 km şi lãţimea medie de 4 m, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1057 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
94.│ 1.3.7.1 │Uliţã │Piatra Frusinii, sat Ostrov, drum balastat din│ │ │
│ │ │DJ 101 T de la nr. 312 la 342 şi ajunge în │ │ │
│ │ │DJ 214 lungimea de 1,15 km şi lãţimea medie │ │ │
│ │ │de 4 m, nr. inv 1058 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
95.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Valea Tiganului-Ion Marin│ │ │
│ │ │0,15 km, nr. inv. 1059 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
96.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Valea Tiganului 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1060 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
97.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş,Valea Mare 0,2 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1061 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
98.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Avram Monica 0,04 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1062 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
99.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Stocheci 0,2 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1063 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
100.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Carcaieci │ │ │
│ │ │0,45 km, nr. inv. 1064 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
101.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - V. Pantazi │ │ │
│ │ │0,1 km, nr. inv. 1065 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
102.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Gica Popa │ │ │
│ │ │0,19 km, nr. inv. 1066 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
103.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Zinca 0,15 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1067 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
104.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Epuroaia 0,1 km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1068 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
105.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Dutica, 0,2 km,│ │ │
│ │ │nr. inv. 1069 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
106.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba -Brica 0,3 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1070 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
107.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Ursoaia 0,15 km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1071 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
108.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba,Grigore Buhaiu │ │ │
│ │ │0,6 km, nr. inv. 1072 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
109.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Ungureanu 0,5 │ │ │
│ │ │km, nr. inv. 1073 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
110.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Pantazi 0,7 km nr. │ │ │
│ │ │inv. 1074 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
111.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş,Valea copilului 0,2 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1075 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
112.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Saivan 0,12 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1076 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
113.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carcaieci 0,15 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1077 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
114.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş,Cismaresti 1,3 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1078 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
115.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Lungeanca │ │ │
│ │ │1,7 km, nr. inv. 1079 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
116.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Vasilica Adam 0,15 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1080 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
117.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Zeciu 0,7 km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1081 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
118.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Stela Goaga │ │ │
│ │ │ 0,15 km, nr. inv. 1082 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
119.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Enuta 0,5 km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1083 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
120.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Oica 0,15 km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1084 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
121 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa - Radu 0,15 │ │ │
│ │ │km, nr. inv. 1085 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
122 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Olteni 0,2 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1086 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
123 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Mare Stelian 0,35 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1087 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
124 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Popa Stelian 0,12 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1088 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
125 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Coman 0,15 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1089 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
126 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Stana 2,3 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1090 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
127 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Ghioaca - Tudoran Vasile │ │ │
│ │ │0,8 km, nr. inv 1091 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
128 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Ghioaca - Geta Nemteanu │ │ │
│ │ │0,35 km, nr. inv. 1092 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
129 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Tisa Mare 0,4 km, │ │ │
│ │ │ nr. inv. 1093 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
130 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Laudica 0,5 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1094 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
131.│ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Tisa 1 0,15 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1095 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
132 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Varsaturi 0,6 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1096 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
133 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Piatra 0,050 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1097 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
134 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Anghelescu 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1098 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
135 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Ghinea, 1,6 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1099 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
136 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Ghinea, 0,3 km, nr. │ │ │
│ │ │inv. 1100 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
137 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Serban, 0,07 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1101 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
138 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Barbalata, 0,5 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1102 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
139 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Negrila, 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1103 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
140 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Negrila, 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1104 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
141 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Gogu Badea, 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1105 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
142 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Badea, 0,13 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1106 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
143 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Zghiboaia 0,9 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1107 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
144 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Craciunesti, 1,6 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1108 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
145 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Barbalatesti, 0,4 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1109 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
146 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Ungureanu, 0,7 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1110 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
147 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Ostrov, Magazin, 0,6 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1111 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
148 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Lefton, 0,3 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1112 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
149 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Veta Saftii, 1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1113 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
150 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Sterie, 0,7 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1114 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
151 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Pantazi - Gasu, 0,4 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1115 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
152 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Eva Bigiu Plai Stramba, │ │ │
│ │ │4,3 km, nr. inv. 1116 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
153 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Palasa, 0,6 km, nr. │ │ │
│ │ │inv 1117 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
154 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Frunza, 0,8 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1118 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
155 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Padurea Oprita, 1,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1119 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
156 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Dobra Tiganca, 0,5 km, │ │ │
│ │ │nr. inv 1120 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
157 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Valea Frasenului - │ │ │
│ │ │Tudoran, 0,1 km, nr. inv. 1121 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
158 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Valea Frasenului, Paul │ │ │
│ │ │Bociocanu 0,7 km, nr. inv. 1122 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
159 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Stroica, 0,2 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1123 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
160 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Vlad Marin -Stramba, │ │ │
│ │ │0,2 km, nr. inv. 1124 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
161 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Piatra Frusinii, 0,1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1125 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
162 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba -Catelu, 0,05 km,│ │ │
│ │ │nr. inv. 1126 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
163 │ 1.3.7.1 │Drum │Agricol, sat Aluniş, Strâmba - Dina, 0,8 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1127 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
164 │ 1.3.7.1. │Drum │Agricol, sat Aluniş, Grajdan, 0,3 km., │ │ │
│ │ │nr. inv. 1128 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
165 │ 1.3.7.1 │Drum │Forestier, sat Aluniş, Valea Cireşului, 1,05km│ │ │
│ │ │nr. inv. 1129 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
166 │ 1.3.7.1 │Drum │Forestier, sat Aluniş, Ghioaca, 1 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1130 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
167 │ 1.3.7.1 │Drum │Forestier, sat Aluniş, Ghioaca culme, 2,5 km, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1131 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
168 │ 1.8.1 │Fântânã │Situatã în satul Aluniş, islazul Miturca, │ │ │
│ │ │adâncime 3 m, suprafaţã 4 mp 1971 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
169 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Ionita │ │ │
│ │ │Stelian, nr. inv. 1132 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
170 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 5 m, în punctul Vasile Roman│ │ │
│ │ │nr. inv. 1133 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
171 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 12 m, în punctul Mutu, │ │ │
│ │ │nr. 1134 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
172 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Dumitran, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1135 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
173 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Serban, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1136 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
174 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Vasilica │ │ │
│ │ │Istrate, nr. inv. 1137 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
175 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Negrila - │ │ │
│ │ │şosea, nr. inv. 1138 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
176 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Istrate - │ │ │
│ │ │Codita, nr. inv. 1139 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
177 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Manole, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1140 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
178 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Tiganie, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1141 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
179 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Vasile │ │ │
│ │ │Gheaburu, nr. inv. 1142 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
180 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Ostrov, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 4 m, în punctul Piatra │ │ │
│ │ │Frusinii, nr. inv. 1143 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
181 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 6 m, în punctul Targ - │ │ │
│ │ │Partoaca, nr. inv. 1144 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
182 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 6 m, în punctul Targ - │ │ │
│ │ │Pantazi, nr. inv. 1145 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
183 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din tuburi de beton │ │ │
│ │ │(2 fântâni), adâncime 10 m, în punctul Piaţa, │ │ │
│ │ │nr. inv.1146 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
184 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Pruna, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1147 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
185 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 8 m, în punctul Chiva, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1148 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
186 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 7 m, în punctul Veselu - │ │ │
│ │ │Strâmba, nr. inv. 1149 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
187 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Dumitran -│ │ │
│ │ │Strâmba, nr. inv. 1150 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
188 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 15 m, în punctul Zinca - │ │ │
│ │ │Strâmba, nr. inv. 1151 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
189 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 14 m, în punctul Catelu - │ │ │
│ │ │Strâmba, nr. inv. 1152 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
190 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 6 m, în punctul Caran │ │ │
│ │ │Stramba, nr. inv. 1153 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
191 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 5 m, în punctul Lacatus - │ │ │
│ │ │Strâmba, nr. inv. 1154 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
192 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de piatrã, adâncime 9 m, în punctul Pavelescu │ │ │
│ │ │- Centru - Uliţa Popii, nr. inv. 1155 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
193 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de piatrã, adâncime 9 m, în punctul Ibrian - │ │ │
│ │ │Ulita Popii, nr. inv. 1156 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
194 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Bufet, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1157 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
195 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Vasile │ │ │
│ │ │Pantazi, nr. inv. 1158 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
196 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Valcea - │ │ │
│ │ │ Georgica Politaiu, nr. inv. 1159. │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
197 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 9 m, în punctul Centru - │ │ │
│ │ │Luca, nr. inv. 1160 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
198 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Gasu - │ │ │
│ │ │Centru, nr. inv. 1161 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
199 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 15 m, în punctul Gasu - │ │ │
│ │ │Cartoafa, nr. inv. 1162 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
200 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 6 m, în punctul Stroe - │ │ │
│ │ │Marin, nr. inv. 1163 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
201 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 12 m, în punctul Jan Veselu,│ │ │
│ │ │nr. inv. 1164 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
202 │ 1.8.1 │Fântânã │Pompa de fier, sat Aluniş, adâncime 7 m, │ │ │
│ │ │în punctul Mateiutu, nr. inv. 1165 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
203 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 4 m, în punctul Muscalu - │ │ │
│ │ │Popa, nr. inv. 1166 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
204 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Sofia │ │ │
│ │ │Litichii, nr. inv. 1167 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
205 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Nedelcu, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1168 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
206 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Gica Visan│ │ │
│ │ │nr. inv. 1169 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
207 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Valea │ │ │
│ │ │Frasenului, nr. inv. 1170 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
208 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din tuburi de beton, │ │ │
│ │ │adâncime 12 m, în punctul islaz Valea │ │ │
│ │ │Frasenului, nr. inv. 1171 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
209 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Alexe, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1172 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
210 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Valceaua │ │ │
│ │ │Rece, nr. inv. 1173 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
211 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 m, în punctul Gheorghe │ │ │
│ │ │Badea, nr. inv. 1174 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
212 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 12 m, în punctul Carpinoasa │ │ │
│ │ │- Constantinoiu, nr. inv. 1175 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
213 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 10 m, în punctul Şcoala │ │ │
│ │ │Vale, nr. inv. 1176 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
214 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 13 m, în punctul Valerica │ │ │
│ │ │Pantazi, nr. inv. 1177 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
215 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 12 m, în punctul Gavrila, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1178 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
216 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 12 m, în punctul Buzila, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1179 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
217 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 15 m, în punctul │ │ │
│ │ │Margaritoiu, nr. inv. 1180 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
218 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 13 m, în punctul Tisa, │ │ │
│ │ │nr. inv.1181 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
219 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din tuburi de beton, │ │ │
│ │ │adâncime 12 m, în punctul Cismaresti, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1182 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
220 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din tuburi de beton, │ │ │
│ │ │adâncime 8 m, în punctul Padurea Parvii, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1183 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
221 │ 1.8.1 │Fântânã │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu ghizduri │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 4 m, în punctul Petre │ │ │
│ │ │Costantinoiu - Centru, nr. inv. 1184 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
222 │ 1.8.1 │Fântâna │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu grinzi │ │ │
│ │ │de beton, adâncime 10 mp, în punctul Chinezul,│ │ │
│ │ │nr. inv. 1185 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
223 │ 1.8.1 │Fântâna │Sat Aluniş, construitã din piatrã cu grinzi │ │ │
│ │ │de lemn, adâncime 7 mp, în punctul Valea │ │ │
│ │ │Cireşului, nr. inv. 1186 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
224 │ 1.3.17.1 │Pod rutier│Lemn, peste pârâul Aluniş, în suprafatã de │1936│ │
│ │ │60 mp punct Lãcãtus, nr. inv. 1188 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
225 │ 1.3.17.2 │Pod rutier│Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafatã de │1985│ │
│ │ │50 mp, punct Valea Frasenului, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1244 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
226 │ 1.3.1.7.2│Pod rutier│Metalic, peste pârâul Cãrpinoasa în suprafaţã │1968│ │
│ │ │de 48 mp, punct Dimache, nr. inv. 1201 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
227 │ 1.3.17.1 │Pod rutier│Lemn, peste pârâul Aluniş, în suprafaţã de │1993│ │
│ │ │60 mp, punct Vasile Marin, nr. inv. 1257 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
228 │ 1.3.17.2 │Pod rutier│Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafatã de │1987│ │
│ │ │48 mp punct Zdrancu, nr. inv. 1251 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
229 │ 1.3.17.2 │Pod rutier│Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafaţã de │1998│ │
│ │ │32 mp, punct Anton Badea, nr. inv. 1261 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
230 │ 1.3.1.7.2 │Pod rutier│Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1980│ │
│ │ │50 mp Punct Valea Cireşului, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1230 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
231 │ 1.3.1.7.2 │Pod rutier│Beton, peste pârâul Aluniş în suprafaţã de 50 │1985│ │
│ │ │mp Punct Eva Strâmba, nr. inv. 1249 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
232 │ 1.3.17.1 │Punte │Lemn, peste pârâul Aluniş, suprafaţã │1999│ │
│ │ │construitã 19 mp, punct Gasu, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1263 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
233 │ 1.3.17.1 │Punte │Lemn, peste pârâul Aluniş, suprafaţã 18 mp, │ │ │
│ │ │punct Scoala, 1229. │1980│ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
234 │ 1.3.17.2 │Punte │Metalicã, peste pârâul Aluniş, suprafatã 24 mp│1993│ │
│ │ │punct Tisa, nr. inv. 1258 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
235 │ 1.3.17.1 │Punte │Lemn, peste pârâul Bertea, în suprafaţã de │1999│ │
│ │ │104 mp, punct Fieraru, nr. inv. 1262 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
236 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1970│ │
│ │ │18 mp, punct Bufet, nr. inv. 1207 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
237 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1976│ │
│ │ │15 mp, punct Nedelcu, nr. inv. 1216 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
238 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1970│ │
│ │ │15 mp, punct Sãracu, nr. inv. 1208 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
239 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1965│ │
│ │ │50 mp, punct Mãrgãritoiu, nr. inv. 1199 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
240 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1975│ │
│ │ │10 mp, punct Ion Popa, nr. inv. 1212 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
241 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1970│ │
│ │ │15 mp, punct Mohor, nr. inv. 1209 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
242 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1950│ │
│ │ │15 mp, punct Cãţelu, nr. inv. 1193 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
243 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1981│ │
│ │ │15 mp, punct Pielegania, nr. inv. 1236 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
244 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1985│ │
│ │ │20 mp, punct Biserica Vale, nr. inv. 1247 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
245 │ 1.3.1.7.1│Punte │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1978│ │
│ │ │15 mp, punct Tanţa Pârvu, nr. inv. 1217 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
246 │ │Piaţã │Comunala, sat Aluniş, nr. inv. 1222, │1979│ │
│ │ │între vecinii: N,S,V - drum local, │ │ │
│ │ │E - pârâul Bertea, suprafaţã 1,55 ha │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
247 │ 1.6.2 │Monument │Istoric, Sat Aluniş zona centru, vecini: │1975│ │
│ │ │N - S - E - Vasile Chiva şi V - drum comunal. │ │ │
│ │ │Grup statuar cioplit în piatrã terminat │ │ │
│ │ │cu un soldat cioplit în lemn dedicat eroilor │ │ │
│ │ │din 1944, nr. inv. 1211 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
248 │ 1.6.2 │Monument │Istoric, sat Aluniş, zona centru, │2003│ 31883 │
│ │ │Vecini: │ │ │
│ │ │N şi S - teren prund pârâul Aluniş │ │ │
│ │ │V - drum local. │ │ │
│ │ │E - pârâul Aluniş │ │ │
│ │ │S = 16.81 mp │ │ │
│ │ │Coloana este placatã cu plãci de marmurã, │ │ │
│ │ │având înscrise numele eroilor cãzuţi la │ │ │
│ │ │datorie în 1918 încheindu-se cu un vultur de │ │ │
│ │ │bronz, nr. inv. 1265 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
249.│ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1985│ │
│ │ │40 mp, punct Dumitran, nr. inv. 1245 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
250 │ 1.3.17.2 │Podeţ │Metalic, peste pârâul Strâmba, în suprafaţã │1992│ │
│ │ │de 24 mp, punct Bigiu, nr. inv. 1256 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
251 │ 1.3.17.2 │Podeţ │Metalic, peste pârâul Strâmba, în suprafaţã │1991│ │
│ │ │de 15 mp, punct Geaga, nr. inv. 1254 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
252 │ 1.3.1.7.2 │Podeţ │Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţã │1988│ │
│ │ │de 40 mp, punct Ghe. Bociocanu, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1252 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
253 │ 1.3.1.7.2 │Podeţ │Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţã de │1981│ │
│ │ │40 mp, punct Georgicã Panã, nr. inv. 1235 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
254 │ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1950│ │
│ │ │40 mp, punct Ciufu, nr. inv. 1192 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
255 │ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1980│ │
│ │ │30 mp, punct Andrei Ştefan, nr. inv. 1231 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
256 │ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1985│ │
│ │ │30 mp, punct Lãcãtuş Vasile, nr. inv. 1246 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
257 │ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţã de │1991│ │
│ │ │30 mp, punct Nicu Panã, nr. inv. 1255 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
258 │ 1.3.1.7.1 │Podeţ │Lemn peste pârâul Afluentul Valea Cireşului în│1985│ │
│ │ │suprafaţã de 30 mp, Punct Neluţa Roşu, │ │ │
│ │ │nr. inv. 1248 │ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
259 │ 1.4.2.2 │Dig │Sat Aluniş construit din beton armat, │2006│148.903│
│ │ │punct Biserica, Supraf. = 55 ml, nr. inv. 1267│ │ │
────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────
────┴───────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴────
SECŢIUNEA a 2-a
Bunuri mobile
────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬────
────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────
│ │ │ │Anul│ │
│ │ │ │dob.│ │Situ
Nr. │ Codul │ │ │sau,│ Valoa- │aţia
crt.│ de │ Denumirea│ Elemente de identificare │dupã│ rea │
│clasificare│ bunului │ │ al │ de in- │juri
│ │ │ dãrii│ ventar │dicã
│ │ │ │în │- lei - │actu
│ │ │ │folo│ │alã
│ │ │ │sin │ │
│ │ │ │ţã │ │
────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────
1.│ │Fond de │Biblioteca Cãminului Cultural Aluniş, volume│1976│8.933.055│
│ │carte │7922 buc. Conform listelor inventar │ │ │
────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────
2.│ │Mese │Beton, Piaţa comunalã, nr. inv. 1224 │1979│ 5 │
────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────
3.│ │Mese │Metalice, Piaţa comunalã, nr. inv. 1260 │1995│ 150 │
────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴────Comisia specialã pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei
Presedinte Bigiu Iulian-Cristian
Secretar Madalina Iordachioiu
Membrii Nicoleta Nita
Olga Dumitran
Victorita Moraru


ANEXA 2

COMPLETĂRI
la anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al comunei Cãlugãreni"
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ SECŢIUNEA 1
│ Bunuri imobile
├───┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────┬────────┬──────────────────
│ │ │ │Anul│ │
│ │ │ │dob.│ │ Situaţia
Nr. │ Codul │ │ │sau,│ Valoa- │ juridicã
crt.│ de │ Denumirea│ Elemente de identificare │dupã│ rea │ actualã
│clasificare│ bunului │ │ al │ de in- │
│ │ │ dãrii│ ventar │
│ │ │ │ în │ - lei -│
│ │ │ │folo│ │
│ │ │ │sin │ │
│ │ │ │ţã │ │
────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼──────────────────
│ │ │ │ │ │
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼──────────────────
32 │ │Teren │Cãlugãreni, extravilan │ │ │În domeniul public
│ │ │Tarlaua 7, parcela pãşune 239/1│ │ │al comunei
│ │ │Suprafaţa = 2600 mp │ │ │Cãlugãreni,
│ │ │ │ │ │conform HCL
│ │ │ │ │ │nr. 18/2007
────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼──────────────────
33 │ │Teren │Cãlugãreni, extravilan │ │ │În domeniul public
│ │ │Tarlaua 16, parcela pãşune 481/1 │ │al comunei
│ │ │Suprafaţa = 1870 mp │ │ │Cãlugãreni,
│ │ │ │ │ │conform HCL
│ │ │ │ │ │nr. 18/2007
────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼──────────────────
34 │ │Teren │Cãlugãreni, extravilan │ │ │În domeniul public
│ │ │Tarlaua 23, parcela pãşune 732/1 │ │al comunei
│ │ │Suprafaţa = 2676 mp │ │ │Cãlugãreni,
│ │ │ │ │ │conform HCL
│ │ │ │ │ │nr. 18/2007
────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────┴────┴────────┴──────────────────ANEXA 3

COMPLETĂRI
la anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al comunei Plopu"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────
│ │ │ │Anul│ │
│ │ │ │dob.│ │ Situaţia
Nr. │ Codul │ │ │sau,│ Valoa- │ juridicã
crt.│ de │ Denumirea │ Elemente de identificare │dupã│ rea │ actualã
│clasificare│ bunului │ │ al │ de in- │
│ │ │ dãrii│ ventar │
│ │ │ │ în │- lei - │
│ │ │ │folo│ │
│ │ │ │sin │ │
│ │ │ │ţã │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
22 │ │Clãdire (salã │Suprafaţã construitã - 300 mp; │1973│ │Administrarea
│ │festivitãţi │Suprafaţã teren - 943 mp. │ │ │Consiliului
│ │şi wc salã │ │ │ │ Local
│ │festivitãţi)şi│ │ │ │
│ │teren aferent │ │ │ │
│ │Cãmin Cultural│ │ │ │
│ │Plopu; │ │ │ │
│ │Gard prefa- │ │ │ │
│ │bricate │ │ │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
23 │ Pãşune comunalã│Suprafaţã teren 176 ha, │1991│ │Administrarea
│ │(izlazuri │din care: │ │ │Consiliului
│ │comunale │- pãşunea comunalã Plopu - │ │ │Local
│ │Plopu şi │ 144 ha; │ │ │
│ │Nisipoasa) │- pãşunea comunalã Nisipoasa - │ │ │
│ │ │ 32 ha; │ │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
│ │Construc- │Remiza P.S.I. Plopu │ │ │
24 │ │ţie şi │Suprafaţa construitã - 65 mp; │ │ │Administrarea
│ │teren │Remize P.S.I. Nisipoasa │ │ │Consiliului
│ │aferent │Suprafaţa construitã - 20 mp; │ │ │Local
│ │Remiza │ │ │ │
│ │P.S.I. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────ANEXA 4

COMPLETĂRI
la anexa nr. 93 "Inventarul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al comunei Teişani"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────
│ │ │ │Anul│ │
│ │ │ │dob.│ │ Situaţia
Nr. │ Codul │ │ │sau,│ Valoa- │ juridicã
crt.│ de │ Denumirea │ Elemente de identificare │dupã│ rea │ actualã
│clasificare│ bunului │ │ al │ de in- │
│ │ │ dãrii│ ventar │
│ │ │ │ în │- lei - │
│ │ │ │folo│ │
│ │ │ │sin │ │
│ │ │ │ţã │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
174│ │Imobil teren │Situat în centrul satului │ │ │
│ │şi construcţii│Olteni, tarlaua 34, parcela Cc │ │ │
│ │ │1.830 compus din: teren în │ │ │
│ │ │suprafaţã de 6.046 mp, cu │ │ │
│ │ │vecinãtãţile: │ │ │
│ │ │la Nord - Miştoacã C-tin, │ │ │
│ │ │Ungureanu Gheorghe, Dragomir │ │ │
│ │ │Gheorghe, la Est - DJ 219, │ │ │
│ │ │la Sud - Anghelache C-tin, │ │ │
│ │ │la Vest - Badea Zamfira, │ │ │
│ │ │Gomiu Stanca, Dumitrache │ │ │
│ │ │Nicolae; construcţie C1 - │ │ │
│ │ │suprafaţã construitã 217,3 mp; │ │ │
│ │ │C2 - suprafaţã construitã - │ │ │
│ │ │212,3 mp, C3 - suprafaţã │ │ │
│ │ │construitã 22,6 mp, C4 - │ │ │
│ │ │suprafaţã construitã 163 mp, │ │ │
│ │ │C5 - suprafaţã construitã │ │ │
│ │ │12,1 mp, C6 suprafaţã │ │ │
│ │ │construitã - 27,7 mp │ │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
175│ 18.3 │Clãdire │Imobil construit din cãrãmidã, │2006│ │Dobânditã
│ │Consiliul │planşeu din lemn, compusã din │ │ │conform
│ │Local Teişani │14 încãperi, cu o suprafaţã │ │ │Contractului
│ │ │construitã de 231,73 mp, o │ │ │de vânzare-
│ │ │suprafaţã desfãşuratã de │ │ │cumpãrare nr.
│ │ │273,87 mp şi o suprafaţã utilã │ │ │ 1.580/2006
│ │ │de 181,13 mp, înscris în Cartea│ │ │
│ │ │Funciarã a localitãţii Teişani │ │ │
│ │ │la nr. 229 │ │ │
────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────
176│ │Teren aferent │Imobil situat în centrul │2006│ │Dobânditã
│ │Consiliului │satului Teişani, în suprafaţã │ │ │conform
│ │Local Teişani │de 3.823 mp, având urmãtoarele │ │ │Contractului
│ │ │categorii de folosinţã: │ │ │de vânzare-
│ │ │Cc - 2.703 mp şi L - 1.120 mp, │ │ │cumpãrare nr.
│ │ │imobil înscris în Cartea │ │ │1.580/2006
│ │ │Funciarã a localitãţii Teişani │ │ │
│ │ │la nr. 229, partea I, nr. 1 │ │ │
│ │ │cu numãr cadastral 334 │ │ │
────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice