Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.088 din 6 noiembrie 2012  privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.088 din 6 noiembrie 2012 privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012

    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijlocului fix prevăzut la art. 2, după caz, în condiţiile legii.
    ART. 4
    Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                             PRIM-MINISTRU
                          VICTOR-VIOREL PONTA

                            Contrasemnează:
                            ---------------
                               Ministrul
                   transporturilor şi infrastructurii,
                           Ovidiu Ioan Silaghi

                           Viceprim-ministru,
                      ministrul finanţelor publice,
                            Florin Georgescu

    Bucureşti, 6 noiembrie 2012.
    Nr. 1.088.


    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
       ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului,
       a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
             şi care se află în administrarea Spitalului General
              Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea
               Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────┐
│1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei centrale) │13633330 │Ministerul Transporturilor şi │
│ │ │Infrastructurii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ 2844375 │Spitalul General Căi Ferate Ploieşti│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului │ │ │
│principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza │ │ │
│Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării │ │ │
│activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea │ │ │
│nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ │
│majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┬────────┬──────┤
│ Nr. │Cod de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul │
│ M.F.│clasi- │ │ │dobân-│ de │ │juridică│bunu- │
│ │ficare │ │ │dirii/│ inventar │ │actuală │ lui │
│ │ │ ├───────────────────────┬──────────────┬──────────────┤dării │ (lei) ├────────────┬──────┼────────┤ │
│ │ │ │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ în │ │ Baza legală│În ad-│Conce- │ │
│ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │minis-│siune/ │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │trare/│Închi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce-│riat/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼──────┤
│26495│8.25.01│Teren │S = 12.986 mp │N - str. │Ţara: România,│ 1980 │ 3.566.752│Hotărârea │în ad-│ - │imobil│
│ │ │ │CF Nr. 121340/ │Domnişori │judeţul │ │ │Guvernului │minis-│ │ │
│ │ │ │19.06.2012 │S - Rafinăria │Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │9 Mai │municipiul │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │E, V - bloc de│Ploieşti; │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţe, │str. Domnişori│ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │punct termic │nr. 93 │ │ │Rap. ev. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4.732/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.11.2011 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼──────┤
│26496│8.25.01│Clădire spital+│Clădire spital - D+P+4 │N - str. │Ţara: România,│ 1983 │10.025.936│Hotărârea │în ad-│ - │imobil│
│ │ │Policlinica │şi anexe; │Domnişori │judeţul │ │ │Guvernului │minis-│ │ │
│ │ │C.F. Ploieşti+ │Sc = 1.092,11 mp, │S - Rafinăria │Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │corp de │Sd = 5.171,36 mp; │9 Mai │municipiul │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │legătură │H = 18 mp; │E, V - bloc de│Ploieşti; │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │corp de legătură - │locuinţe, │str. Domnişori│ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │ │D+P+5; │punct termic │nr. 93 │ │ │Rap. ev. │ │ │ │
│ │ │ │Su = 1.060,36 mp; │ │ │ │ │nr. 4.732/ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 182 mp; │ │ │ │ │30.11.2011 │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 1.272 mp; H = 22 m│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Policlinică - D+P+3; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 679,48 mp; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 2.847,30 mp; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H= 15 m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Total: Sd = 8.018,66 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. total paturi: 177 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 121340/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │19.06.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼──────┤
│26497│8.25.07│Clădire bloc │Parter, din beton │N -corp spital│Ţara: România,│ 1983 │ 403.106│Hotărârea │în ad-│ - │imobil│
│ │ │alimentar + │Su = 402,63 mp; H = 7 m│S - centrală │judeţul │ │ │Guvernului │minis-│ │ │
│ │ │spălătorie │Sc. = 241 mp; │abur, staţie │Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │Sd = 483 mp │oxigen │municipiul │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 121340/ │E, V - bloc de│Ploieşti; │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │19.06.2012 │locuinţe │str. Domnişori│ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 93 │ │ │Rap. ev. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4.732/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.11.2011 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼──────┤
│26498│8.25.07│Clădire, │Din beton şi armături │N - bloc │Ţara: România,│ 1983 │ 323.987│Hotărârea │în ad-│ - │imobil│
│ │ │centrală abur+ │din fier-beton │alimentar şi │judeţul │ │ │Guvernului │minis-│ │ │
│ │ │staţie oxigen+ │Sc = 197,19 mp; │spălătorie │Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │crematoriu │Sd = 394,38 mp │S - Rafinăria │municipiul │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │(împrejmuire, │H = 4,5 m │9 Mai │Ploieşti; │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │parcare,drumuri│CF nr. 121340/ │E -trafo, grup│str. Domnişori│ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │de acces │19.06.2012 │ electrogen │nr. 93 │ │ │Rap. ev. │ │ │ │
│ │ │incintă, cabină│ │ │ │ │ │nr. 4.732/ │ │ │ │
│ │ │poartă, post │ │ │ │ │ │30.11.2011 │ │ │ │
│ │ │trafo) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴────────────┴──────┴────────┴──────┘    ANEXA 2

                           DATELE DE IDENTIFICARE
           ale bunului imobil, mijloc fix, aflat în administrarea
            Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată
       în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
       care trece din domeniul public al statului în domeniul privat
              al statului, în vederea scoaterii din funcţiune,
                          casării şi valorificării


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────┐
│1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) │13633330 │Ministerul Transporturilor şi │
│ │ │Infrastructurii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ 2844375 │Spitalul General Căi Ferate Ploieşti│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului │ │ │
│principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza │ │ │
│Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării │ │ │
│activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea │ │ │
│nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ │
│majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┬────────┬──────┤
│ Nr. │Cod de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul │
│ M.F.│clasi- │ │ │dobân-│ de │ │juridică│bunu- │
│ │ficare │ │ │dirii/│ inventar │ │actuală │ lui │
│ │ │ ├───────────────────────┬──────────────┬──────────────┤dării │ (lei) ├────────────┬──────┼────────┤ │
│ │ │ │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ în │ │ Baza legală│În ad-│Conce- │ │
│ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │minis-│siune/ │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │trare/│Închi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce-│riat/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼────────┼──────┤
│26499│8.25.07│Trafo - grup │Marca WARSZAVA │N - corp │Ţara: România,│ 1980/│ 90.694│Hotărârea │în ad-│ - │ - │
│ │ │electrogen │Capacitate = 125 CP │policlinică │judeţul │ 1983 │ │Guvernului │minis-│ │ │
│ │ │ │Sc = 113,07 mp; │S - Rafinăria │Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │Sd = 113,0 mp │9 Mai │municipiul │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │H = 5,5 mp │E - centrală │Ploieşti; │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 121340 │abur + staţie │str. Domnişori│ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │oxigen + │nr. 93 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │crematoriu │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴────────────┴──────┴────────┴──────┘


                                 -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016