Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.072 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.072 din 26 octombrie 2011  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.072 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 2 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ----------------
                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 26 octombrie 2011.
    Nr. 1.072.


    ANEXA 1


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
    Sediul: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    Cod unic de înregistrare: 13863739


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2011                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
│ │ │rd.│ Rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │ │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE │ 1│ 580.193,24│
├───────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.A │ │VENITURI TOTALE │ 2│ 580.193,24│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 3│ 579.593,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 4│ 161.719,24│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 5│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1) │ 6│ 349.000,00│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- subvenţii pentru transportul cãlãtorilor cu metroul, din care: │ 6a│ 349.000,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - subvenţii pentru mentenanţã mat. rulant (prestaţii realizate în │6a1│ │
│ │ │ │ │anul 2009 ce se plãtesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi O.G. │ │ │
│ │ │ │ │nr. 18/2010) - contract ALSTOM │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9│ 68.874,00│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │ 9a│ 8.500,00│
│ │ │ │ │(compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuitãţilor │ │ │
│ │ │ │ │pentru revoluţionari şi veterani de rãzboi) │ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii) │ 9b│ 60.374,00│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri din alte surse │ 9c│ │
│ ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 600,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 600,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.B. │ │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: │ 16│ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe APEX │ 17│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite │ │ │
│ │ │ │ │externe APEX │ 18│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe pentru │ │ │
│ │ │ │ │repar. REM cf. contract ALSTOM │ 19│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane │ │ │
│ │ │ │ │credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM │ 20│ │
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II. │ │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: │ 21│ 580.193,24│
├───────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.A │ │CHELTUIELI TOTALE │ 22│ 580.193,24│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 23│ 579.493,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 24│ 12.820,71│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 25│ 52.000,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 26│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 27│ 279.116,82│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 28│ 195.565,92│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│ │ │
│ │ │ │ │ din care: │ 29│ 71.899,97│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 30│ 57.422,16│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 31│ 978,23│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 32│ 10.173,60│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de │ │ │
│ │ │ │ │salarii │ 33│ 3.325,98│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 34│ 11.650,93│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ 35│ 2.873,21│
│ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi comple- │ │ │
│ │ │ │ │tãrile ulterioare │ 36│ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │ 37│ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 38│ 8.777,72│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 39│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │ 40│ │
│ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 41│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 42│ 73.996,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care │ 43│ 161.476,72│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM) │43a│ 123.217,68│
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 44│ 82,99│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 45│ 80,29│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 46│ 2,70│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │ completãrile ulterioare │ 47│ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 48│ │
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │ 49│ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 50│ │
│ │ │ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ │ │
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 51│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 52│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 53│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 54│ 700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 55│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 56│ 700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 57│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.B │ │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, │ │ │
│ │ │din care: │ 58│ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- rambursãri credite externe APEX │ 59│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX │ 60│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- rambursãri credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM │ 61│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar. │ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │REM cf. contract ALSTOM │ 62│ │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 63│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 64│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 66│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 67│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 68│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 69│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ 70│ │
│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 71│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 │ 72│ │
│ │ │ │şi 71. │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 73│ │
│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 74│ │
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 75│ │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 76│ 461.096,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 77│ 13.622,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 78│ 447.474,00│
│ ├──┼──┼────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 79│ 117.474,00│
│ ├──┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã │ 80│ 330.000,00│
│ ├──┼──┼────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 81│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │ 82│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │ 83│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 84│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 85│ 461.096,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ 86│ 461.096,00│
│ │ │ │în curs la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 87│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│interne │ 88│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│externe │ 89│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VIII │ │SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI │ 90│ 318,00│
│ │ │ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: │ │ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │ 91│ 266,00│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe │ 92│ 52,00│
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX. │ │UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI │ 93│ 318,00│
│ │ │PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: │ │ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │ 94│ 266,00│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe │ 95│ 52,00│
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X. │ │ │REZERVE, din care: │ 96│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 97│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 98│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 99│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ XI │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │100│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │101│ 580.193,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │102│ 580.193,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │103│ 4.435│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │104│ 4.315│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │105│ 195.565,92│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│106│ 195.538,28│
│ │ │ │de muncã │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │107│ 27,64│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │108│ 3.776,33│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │ │ │
│ │ │ │(lei/persoanã) │109│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │110│ │
│ │ │ │(lei/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │ │ │
│ │ │ │fizice/persoanã) - prestaţii desfãşurate în cadrul activitãţii de │111│ 1.002,00│
│ │ │ │exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │112│ 1.000,00│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │113│ 156.700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │114│ 156.700,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │115│ 156.700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │116│ 20.000,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │117│ 20.000,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │118│ 20.000,00│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

    Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
    ANEXA 2


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
    Adresa: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş.
    CUI RO 11178217

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                         pe anul 2011                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr. │ BVC 2011 │
│ │ │rd. │ Rectificat│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 47.000,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 46.800,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 44.500,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.300,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10 │ 200,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate│ 12 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13 │ 50,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14 │ 150,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 16 │ 34.919,66│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17 │ 34.069,66│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18 │ 2.350,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19 │ 1.700,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 20 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 9.374,36│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22 │ 6.770,88│
├────┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │ 23 │ 1.909,40│
│ │ │ │ │legale, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 24 │ 1.506,50│
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 25 │ 50,80│
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26 │ 352,10│
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de │ 27 │ │
│ │ │ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 694,08│
├────┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1)ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ 29 │ 135,24│
│ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 30 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. │ 31 │ │
│ │ │ │ │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 32 │ 558,84│
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 33 │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │ 34 │ 75,00│
│ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 35 │ 100,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36 │ 8.400,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 37 │ 11.000,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38 │ 1.070,30│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contracte de mandat │ 39 │ 80,30│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40 │ 57,00│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 41 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 42 │ 33,00│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │ 43 │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea│ 44 │ │
│ │ │ │ │pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47 │ 900,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48 │ 850,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49 │ 750,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50 │ 100,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52 │ 12.080,34│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53 │ 1.932,85│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54 │ 10.147,49│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ 58 │ │
│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi│ 60 │ 10.147,49│
│ │ │ │59 │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61 │ 567,66│
│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 62 │ 9.132,74│
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct.1-8 se repartizeazã│ 63 │ 447,09│
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VI. │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64 │ 63.310,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 65 │ 8.400,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 66 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 67 │ 1.210,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │ 68 │ 1.210,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │ 69 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 70 │ 53.700,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VII.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71 │ 63.310,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ 72 │ 62.100,00│
│ │ │ │în curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 73 │ 1.210,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │ 74 │ 1.210,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │ 75 │ │
├────┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VIII. │ │REZERVE, din care: │ 76 │ │
├────┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 77 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 79 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│IX. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 81 │ 47.000,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82 │ 34.919,66│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83 │ 272│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │ 84 │ 270│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85 │ 6.770,88│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │ 86 │ 6.761,88│
│ │ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 9,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88 │ 2.087,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │ 89 │ │
│ │ │ │(lei/persoanã) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │ 90 │ │
│ │ │ │(lei/persoanã) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 91 │ 4.831,78│
│ │ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │ 92 │ 742,97│
│ │ │ │totale) x 1000 │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │ 93 │ 3.500,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 94 │ 3.500,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 95 │ 3.500,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │ 96 │ 4.800,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 97 │ 4.800,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 98 │ 4.800,00│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘

    Indicator fizic = pasageri deserviţi
    ANEXA 3


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Comercialã "Compania Naţionalã de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
    Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F
    Cod unic de înregistrare: RO 477647

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                   pe anul 2011


                                                                  - mii lei -
┌────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
│ │ │rd.│ Rectificat │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │VENITURI TOTALE │ 1│1.719.493,76│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare, din care: │ 2│1.429.518,98│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) din producţia vândutã │ 3│1.383.898,90│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 1.001,64│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) din subvenţii de exploatare aferente │ 5│ │
│ │ │cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia de imobilizãri │ 8│ 5.008,20│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9│ 39.610,24│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare, din care: │ 10│ 289.974,78│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │ 11│ 9.014,76│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) din alte investiţii şi împrumuturi care │ 12│ │
│ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) din dobânzi │ 13│ 22.870,78│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 14│ 258.089,24│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE │ 16│1.719.493,76│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│1.471.572,08│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18│ 401.526,31│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19│ 1.700,74│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ 901,48│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 183.984,85│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d1 - ch. cu salariile │ 22│ 133.778,85│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d2 - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ 23│ 45.678,30│
│ │ │ socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 24│ 35.852,73│
│ │ │ sociale │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 25│ 668,89│
│ │ │ pt. şomaj │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 26│ 6.956,50│
│ │ │ sociale de sãnãtate │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile │ 27│ 2.200,18│
│ │ │ speciale aferente fondului de salarii │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 4.527,70│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21│ 29│ 981,58│
│ │ │ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
│ │ │ care: │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã cf. Legii nr. 193/2006, │ 30│ │
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │ 31│ │
│ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.2) tichete de masã │ 32│ 3.546,12│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.3) tichete de vacanţã │ 33│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │ 34│ 19.565,49│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
│ │ │disponibilizãri │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza │ 35│ 8.000,00│
│ │ │unor hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale │ 36│ 141.481,99│
│ │ │şi necorporale │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h) ch. cu prestaţiile externe │ 37│ 658.323,09│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Cheltuieli cu serviciile aeroportuare │37a│ 369.396,28│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 56.088,13│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i1) contract de mandat │ 39│ 80,30│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i2) cheltuieli de protocol, din care: │ 40│ 78,62│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │ 41│ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 42│ 13.039,04│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi │ 43│ │
│ │ │ publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de marketing, │ 44│ │
│ │ │ studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- │ │ │
│ │ │ cãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i4) cheltuieli cu sponsorizarea │ 45│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │ 46│ │
│ │ │resurselor minerale │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor │ 47│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 247.921,68│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 23.220,44│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │ 50│ 224.701,24│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 51│ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 0,00│
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │ 54│ │
│ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 55│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │ 56│ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi│ 57│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 58│ │
│ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la│ 60│ │
│ │ │rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ 61│ │
│ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │ 62│ │
│ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor │ │ │
│ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │ 63│ │
│ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64│ 131.677,60│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │ 65│ 78.977,60│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │ 66│ 52.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │ 67│ 52.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) interne │ 68│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) externe │ 69│ 52.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Capitalizãri cf. Legii nr. 136/1997, pentru: │ 70│ 38.519,06│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Rambursãri de credite externe (garantate de MF)│ 71│ 38.519,06│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │ 72│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Rambursãri de credite externe şi plãţi de dobânzi│ 73│ 14.180,94│
│ │ │ şi comisioane - BEI │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Rambursãri de credite externe │ 74│ 14.180,94│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente │ 75│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │ 76│ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 77│ 131.677,60│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │ 78│ 78.977,60│
│ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │ 79│ 52.700,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) interne │ 80│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) externe │ 81│ 52.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Rambursãri credite şi dobânzi din credit BEI │ 82│ 14.180,94│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Rambursãri de credite externe │ 83│ 14.180,94│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane │ 84│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Rambursãri rate aferente creditelor pentru │ 85│ 38.519,06│
│ │ │investiţii │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Rambursãri de credite externe (garantate de MF) │ 86│ 38.519,06│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │ 87│ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │ 88│ │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 89│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │ 90│ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │ 91│ │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 92│ │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │ 93│1.719.493,76│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 94│1.719.493,76│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 95│ 2.335│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │ 96│ 2.360│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │ 97│ 133.778,85│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │ 98│ 133.768,85│
│ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) │ 99│ 10,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │100│ 4.723,48│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │101│ │
│ │ │în preţuri curente (lei/persoanã) │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │102│ │
│ │ │în preţuri comparabile (lei/persoanã) │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │103│ 1.022,13│
│ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │104│ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11 │Plãţi restante │105│ 20.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) preţuri curente │106│ 20.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │107│ 20.700,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12 │Creanţe restante │108│ 36.000,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) preţuri curente │109│ 36.000,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │110│ 36.000,00│
└────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

    Indicator fizic = numãr de pasageri transportaţi
    ANEXA 4

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Dunãrii Fluviale" - S.A.
    Şoseaua Portului nr. 1
    Cod unic de înregistrare: 1284717

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                 pe anul 2011                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
│ │ │rd.│Rectificat│
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE │ 1│ 20.237,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 19.907,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3│ 7.961,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5│ │
│ │ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9│ 11.946,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 330,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 80,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 250,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 16│ 14.702,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 14.434,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 1.627,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19│ 1.575,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 7.080,12│
│ │ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22│ 5.195,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ 23│ 1.505,12│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 24│ 1.075,12│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 25│ 26,46│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26│ 271,49│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 27│ 88,55│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 380,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 29│ 80,00│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ 30│ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 31│ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 32│ 300,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 33│ │
│ │ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM │ 34│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 35│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36│ 2.027,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 37│ 1.914,58│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 210,30│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 80,30│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 40,00│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 41│ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 42│ 40,00│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ 43│ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ 44│ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ 10,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47│ 40,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 268,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 40,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50│ 228,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 5.535,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 886,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 4.649,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ 58│ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ 60│ 4.649,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ 61│ 432,00│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 62│ 4.184,00│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 63│ 33,00│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64│ 31.826,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 65│ 9.220,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget total din care: │ 66│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Programe FEDR │66a│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Alte facilitãţi şi instrumente │66b│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Fonduri externe nerambursabile POST │66c│ 22.606,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 67│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │ 68│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │ 69│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 70│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71│ 31.826,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │ 72│ 31.826,00│
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 73│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│interne │ 74│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│externe │ 75│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 77│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 79│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 81│ 20.237,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 14.702,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83│ 185│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │ 84│ 185│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85│ 5.195,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │ 86│ 5.186,90│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 8,10│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88│ 2.336,44│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) │ 89│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã) │ 90│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ 91│ 1.150,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ 92│ 726,49│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │ 93│ 25,90│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 94│ 25,90│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 95│ 25,90│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │ 96│ 390,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 97│ 390,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 98│ 390,00│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘

    Indicatorul fizic = numãr utilizatori ai incintelor portuare                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016