Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.067 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.067 din 26 octombrie 2011  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.067 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011
    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                         PRIM-MINISTRU
                            EMIL BOC

                        Contrasemneazã:
                        ---------------
                    Ministrul transporturilor
                       şi infrastructurii,
                       Anca Daniela Boagiu

                    Ministrul muncii, familiei
                      şi protecţiei sociale,
                          Sulfina Barbu

                  Ministrul finanţelor publice,
                      Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 26 octombrie 2011.
    Nr. 1.067.

    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
    Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    Cod unic de înregistrare: 16054368

       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
                                                                                            mii lei
┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │ │rd.│ Rectificat │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ A. │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) │ 1│9.544.457,70│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE │ 2│1.612.725,34│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 3│1.521.371,42│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│venituri proprii │ 4│ 964.730,42│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere │ 5│ 556.641,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 6│ 0,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã credit extern │ 7│ │
│ │ │ │BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ 0,00│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - total, din care: │ 8│ 91.353,92│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│venituri proprii din dobânzi şi din imobilizãri financiare │ 9│ 590,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare │ 10│ 90.763,92│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │ 11│ │
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene │ 12│ │
├────┼──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI │ 13│5.538.638,00│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Transferuri interne │ 14│2.480.236,00│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 15│ 91.347,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe │ 16│ │
│ │ │ │PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabile) │ │ 27.650,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibilie şi│ 17│ 634.843,00│
│ │ │ │neeligibile) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│investiţii (investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat) │ 18│1.726.396,00│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 19│ 168.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite externe │ 20│ 122.974,00│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│Rambursãri de credite │ 21│ 82.956,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│Plãţi de dobânzi │ 22│ 40.018,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│Comisioane │ 23│ 0,00│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: contribuţia │ 24│1.377.970,00│
│ │ │Guvernului României la intrãrile de credite externe contractate de stat/cu │ │ │
│ │ │garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: │ 25│1.387.645,00│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│Programe FEDR │ 26│ 449.030,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│Programe FC │ 27│ 937.644,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│Alte facilitãţi şi instrumente postaderare (ITHACA) │ 28│ 971,00│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│Alte cheltuieli - despãgubiri civile │ 29│ 1.813,00│
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ALTE SURSE │ 30│2.444.981,36│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Intrãri credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate │ 31│ 4.773,00│
│ │ │de MFP începând cu 01.01.2009) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: intrãri de credite │ 32│1.441.133,00│
│ │ │externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP │ │ │
│ │ │ începând cu 01.01.2009 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3a│Fonduri externe nerambursabile │33a│ 270.738,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3b│Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC) │33b│ 280.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Credite contractate în nume propriu pentru rambursãri │ 34│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│Credite contractate pentru exploatare │ 35│ 387.234,74│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA, FC şi │ 36│ 7.272,24│
│ │ │FEDR) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│Alte surse proprii pentru investiţii*) │ 37│ 51.887,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamitãţilor naturale asupra│ 38│ 1.443,38│
│ │ │infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010 │ │ │
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ B. │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) │ 39│9.602.165,01│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV.│CHELTUIELI TOTALE: │ 40│1.611.716,49│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care: │ 41│1.374.493,74│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 42│ 85.267,92│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 43│ 9.694,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 44│ 217.625,52│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │c1) salarii │ 45│ 157.590,52│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │c2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │ 46│ 41.784,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │-cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 47│ 32.797,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj │ 48│ 788,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 49│ 8.199,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 50│ 18.251,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │50a│ 3.112,00│
│ │ │ │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ 1 - tichete creşã potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │50 │ 0,36│
│ │ │ │completãrile ulterioare │a1 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006│50 │ 1.704,00│
│ │ │ │, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │a2 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │50b│ 2.979,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - fond accidente de muncã şi boli profesionale │50 │ 265,00│
│ │ │ │ │b1 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - fond garantare creanţe salariaţi │50 │ 394,00│
│ │ │ │ │b2 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - fond persoane cu handicap │50 │ 980,00│
│ │ │ │ │b3 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │50 │ 1.340,00│
│ │ │ │ │b4 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - tichete de masã │50c│ 12.160,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ - tichete de vacanţã │50d│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │ 51│ 2.547,00│
│ │ │ │potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │ 52│ 20,00│
│ │ │ │judecãtoreşi │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 53│ 51.887,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 54│1.007.452,30│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │ 55│1.007.452,30│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g1) contracte de mandat │ 56│ 47,02│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g2) cheltuieli de protocol, din care: │ 57│ 51,80│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │57a│ │
│ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 58│ 4,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │58a│ │
│ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea│58b│ │
│ │ │ │pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g4) cheltuieli cu sponsorizarea │ 59│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor │ 60│ │
│ │ │ │minerale │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ g6) cheltuieli cu taxa redeventã din concesionarea bunurilor │ 61│ │
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 62│ 237.222,75│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 63│ 88.751,52│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 64│ 148.471,23│
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │ 65│ │
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V. │INVESTIŢII │ 66│7.594.941,24│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 67│ 91.347,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + │ 68│ 27.650,00│
│ │ │programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) │ 69│ 641.750,42│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│plãţi din intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului │ 70│ 4.773,00│
│ │ │(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│plãţi din intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului │ 71│1.441.133,00│
│ │ │preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6a│plãţi din fonduri externe nerambursabile │72a│ 270.738,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6b│plãţi din Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR+Proiecte │72b│ 280.500,00│
│ │ │FC cf. OG nr. 10/2011 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│rambursãri credite externe │ 73│ 82.956,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│dobânzi şi comisioane │ 74│ 40.018,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│plãţi din transferuri pentru investiţii şi reparaţii capitale │ 75│1.894.396,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│plãţi din surse proprii pentru investiţii*) │ 76│ 51.887,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) │ 77│ 0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│plãţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: contri- │ 78│1.377.970,00│
│ │ │buţia Guvernului României la intrãrile de credite externe contractate de stat/│ │ │
│ │ │cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │13│plãţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, │ 79│1.388.009,82│
│ │ │ITHACA) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │14│plãţi despãgubiri civile │ 80│ 1.813,00│
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI.│UTILIZĂRI SURSE │ 81│ 447.394,28│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│restituire credite contractate în nume propriu şi plãţi efecte comerciale │ 82│ 447.394,28│
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 83│ 1.008,85│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│IMPOZIT PE PROFIT │ 84│ 161,42│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 85│ 847,43│
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1.│Rezerve legale │ 86│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 87│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 88│ 847,43│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │ 89│ │
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursã-│ │ │
│ │ │rii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 90│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 86, 87, 88, 89 şi 90 │ 91│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 92│ │
│ │ │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8.│Minimum 90% vãrsãminte la bugertul de stat sau local în cadrul regiilor │ 93│ │
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi socie- │ │ │
│ │ │tãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã │ 94│ │
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 95│ │
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 96│1.612.725,34│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 97│1.611.716,49│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │ 98│ 6.094│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de salariaţi total │ 99│ 6.218│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii din care: │100│ 157.590,52│
├────┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract indi- │101│ 157.582,00│
│ │ │ │vidual de muncã │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │102│ 8,52│
│ │ │ │vidual de muncã │ │ │
├────┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │103│ 2.111,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │104│ 1.950│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │105│ 999,37│
│ │ │totale x 1000) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│Plãţi restante │106│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │107│ 845.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │108│ 845.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│Creanţe restante │109│ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │110│ 75.850,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │111│ 75.850,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


----------
    Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
    *) Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "amortizarea imobilizãrilor coporale şi necorporale".

                          ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016