Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.066 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.066 din 11 decembrie 2013  pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.066 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 20 decembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4^1 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 lit. d), art. 5^1 alin. (1), art. 10, 22 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 3 şi 177 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobă strategia de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, denumită în continuare societatea, prin:
    a) ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat; şi
    b) vânzarea, în cadrul ofertei publice prevăzute la lit. a), către salariaţii, membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la societate, a unui număr de acţiuni reprezentând până la 10% din totalul de acţiuni nou-emise, rezultat din diferenţa dintre pachetul de acţiuni nou-emise, conform prevederilor alin. (2) lit. a), şi pachetul de acţiuni alocat pentru exercitarea dreptului de preferinţă al acţionarilor privaţi existenţi, prevăzut la alin. (2) lit. b), prin intermediul asociaţiei/asociaţiilor acesteia/acestora, constituită/constituite, conform legii.
    (2) Societatea vinde prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape:
    a) majorarea capitalului social al societăţii cu un pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 18,74% din capitalul social existent;
    b) acordarea dreptului de preferinţă de subscriere la preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni acţionarilor privaţi existenţi ai societăţii, asupra unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 3,74% din capitalul social existent, proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social. Pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi la achiziţionarea de acţiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieţei de capital. Acţionarii privaţi existenţi îşi vor putea exercita dreptul de preferinţă la achiziţionarea de acţiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă. Acţiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă de niciunul dintre acţionarii privaţi existenţi vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) iniţierea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, a unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 15% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social.
    (3) Salariaţii, membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la societate îşi pot exercita dreptul de a cumpăra acţiuni, prin intermediul asociaţiei/asociaţiilor acesteia/acestora, constituită/constituite, conform legii, în perioada de derulare a ofertei publice primare de acţiuni prevăzute la alin. (1) lit. a).
    (4) Preţul de vânzare al acţiunilor care urmează a fi achiziţionate conform alin. (3) este egal cu preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni.
    (5) Acţiunile nesubscrise conform alin. (3) vor fi realocate către ceilalţi investitori subscriitori în cadrul ofertei publice. Mecanismul de realocare va fi prevăzut în prospectul de ofertă publică.
    ART. 2
    (1) Oferta publică primară de acţiuni se derulează printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat conform prevederilor legale.
    (2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii şi va efectua, dar fără a se limita la:
    a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare şi de mediu, propuneri de modalităţi de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale, menite să asigure implementarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acesteia;
    b) evaluarea societăţii pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preţ de ofertă, a unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acţiunilor şi/sau a unui preţ de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acţiunilor, mecanism prevăzut la art. 5 alin. (1).
    ART. 3
    (1) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării acesteia.
    (2) Îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor societăţii, pentru a propune şi aproba în adunarea generală a acţionarilor societăţii următoarele:
    a) declanşarea procesului de privatizare a societăţii prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital al societăţii;
    b) selectarea intermediarului autorizat prevăzut la art. 2 care va intermedia oferta publică primară de acţiuni, în condiţiile legii, ţinând seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor, precum şi aprobarea documentelor ce urmează să fie încheiate cu intermediarul selectat;
    c) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 18,74% din capitalul social existent al societăţii;
    d) efectuarea de către societate a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare, pe o piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, a acţiunilor acesteia şi aprobarea modificării actului constitutiv, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum şi celelalte elemente ale vânzării, cu respectarea prevederilor art. 5, şi ulterior avizării acestora de către Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii şi aprobării de către Guvern;
    f) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1.
    ART. 4
    (1) Cheltuielile necesare pentru pregătirea şi realizarea strategiei de privatizare potrivit art. 1, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, vor fi suportate de către societate.
    (2) Plata onorariilor consultanţilor angajaţi de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, pentru pregătirea şi realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către societate.
    ART. 5
    (1) Preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condiţiile legii.
    (2) În toate cazurile, preţul minim de vânzare al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.
     ART. 6
    (1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii, precum şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii, formate din membri, titulari şi supleanţi, şi secretariatele tehnice aferente acestora.
    (2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii are următoarea componenţă:
    a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului delegat pentru energie, în calitate de preşedinte;
    b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, numit prin ordin al ministrului finanţelor publice;
    c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;
    d) doi reprezentanţi ai Departamentului pentru Energie, dintre care unul este directorul general al Direcţiei generale privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, desemnaţi prin ordin al ministrului delegat pentru energie;
    e) directorul general al societăţii;
    f) un reprezentant al Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ.
    (3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societăţile reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii îşi vor desemna câte un supleant.
    (4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii;
    b) avizează documentele întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, înaintate de comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii, precum şi documentele ce urmează a fi încheiate cu intermediarul selectat, inclusiv contractul de intermediere, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor;
    c) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii cu privire la stadiul procesului şi aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
    d) avizează prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acţionarilor;
    e) avizează preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum şi celelalte elemente ale vânzării, pe baza recomandărilor intermediarului, care sunt propuse spre aprobare Guvernului, în condiţiile legii;
    f) aprobă documentele prevăzute de lege şi rapoartele privind finalizarea procesului de privatizare conform strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;
    g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare prevăzut la art. 1.
    (5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii vor face parte reprezentanţi ai Direcţiei generale privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentanţi ai Departamentului pentru Energie, precum şi reprezentanţi ai societăţii. La solicitarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., din cadrul acestei comisii va putea face parte şi un reprezentant al acestei societăţi.
    (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a societăţii şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie, la propunerea directorului general al Direcţiei generale privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie, şi a Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., după caz.
    (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:
    a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului delegat pentru energie, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1; sau
    b) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, certificată prin aprobarea de către comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societăţii.
    ART. 7
    Durata ofertei publice primare de acţiuni este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.
    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 38/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.


           PRIM-MINISTRU
         VICTOR-VIOREL PONTA

                 Contrasemnează:
                ─────────────────
              Ministrul economiei,
             Andrei Dominic Gerea

      p. Ministrul delegat pentru energie,
           Mihai Adrian Albulescu,
              secretar de stat

             Viceprim-ministru,
         ministrul finanţelor publice,
               Daniel Chiţoiu

      p. Ministrul delegat pentru buget,
            Gheorghe Gherghina,
              secretar de stat


    Bucureşti, 11 decembrie 2013.
    Nr. 1.066.
                 _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016