Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.061 din 19 octombrie 2011  privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Nationala Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.061 din 19 octombrie 2011 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Pitesti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 9 noiembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 46 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se emite autorizaţia de mediu pentru Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 405/2005 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogã.


             PRIM-MINISTRU
               EMIL BOC

                   Contrasemneazã:


                   ───────────────
           Ministrul mediului şi pãdurilor,
                   Laszlo Borbely

           Preşedintele Comisiei Naţionale
       pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
                   Vajda Borbala

        p. Ministrul economiei, comerţului
               şi mediului de afaceri,
              Constantin Claudiu Stafie,
                   secretar de stat

             Ministrul administraţiei
                  şi internelor,
              Constantin-Traian Igaş

               Ministrul sãnãtãţii,
                 Ritli Ladislau


    Bucureşti, 19 octombrie 2011.
    Nr. 1.061.


    ANEXÃ

                        AUTORIZAŢIE DE MEDIU

    Ca urmare a cererii adresate de Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Polonã nr. 65, sectorul 1, înregistratã iniţial cu nr. 122.586 din 9 mai 2008 la Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, şi a completãrilor ulterioare transmise în perioada noiembrie 2008-iulie 2011, în urma analizãrii documentelor transmise şi a verificãrii, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se emite:

                        AUTORIZAŢIA DE MEDIU
           pentru funcţionarea Sucursalei "Fabrica de Combustibil
                            Nuclear" Piteşti
    din localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, care prevede organizarea desfãşurãrii activitãţii în cadrul amenajãrilor existente pe amplasamentul în suprafaţã de aproximativ 23.273,40 mý, astfel:
    ● construcţii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafaţã de 7.500 mý;
    ● teren liber, în suprafaţã de 15.273,40 mý;
    ● alei şi cãi de acces, în suprafaţã de 500 mý, în scopul producerii de combustibil nuclear CANDU-6 pe bazã de uraniu natural şi uraniu sãrãcit, sub formã de fascicule de combustibil nuclear.
    Documentaţia conţine:
    1. fişa de prezentare şi declaraţia întocmitã de titularul de activitate cu completãrile finale înregistrate cu nr. 161.125 din 9 martie 2011, nr. 162.038 din 23 mai 2011 şi nr. 162.578 din 12 iulie 2011;
    2. puncte de vedere ale autoritãţilor responsabile cu reglementarea anumitor aspecte ale activitãţii desfãşurate de FCN Piteşti în perioada 2005-2010 şi care au fost exprimate în şedinţele Comisiei de analizã tehnicã din 24 iunie 2010 şi 10 iunie 2011: Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "Cãpitan Puicã Nicolae" al Judeţului Argeş, Ministerul Sãnãtãţii - Institutul Naţional de Sãnãtate Publicã, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare - Sucursala de Cercetãri Nucleare Piteşti, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, Garda Naţionalã de Mediu - Comisariatul Judeţean Argeş;
    3. clarificãri suplimentare ale CNCAN nr. 160.562 din 11 ianuarie 2011 şi nr. 162.145 din 1 iunie 2011;
    4. rapoarte de inspecţie ale G.N.M. - Comisariatul Judeţean Argeş nr. 616P din 12 octombrie 2009 şi nr. 722P din 22 noiembrie 2010;
    5. Brevet de invenţie cu nr. 109.781 B1 din data de 30 mai 1995, emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci Bucureşti pentru inventatorii Galeriu Constantin Antoniu şi Galeriu Doina, referitor la invenţia cuptorului de oxidare a şpanului de zirconiu şi a aliajelor de zirconiu;
    6. procese-verbale de verificare a amplasamentului din 3 martie 2009 şi 20 septembrie 2010;
    7. determinãri pe elemente de mediu: Raport de încercare/mãsurare a concentraţiei de uraniu natural la coş nr. 327/2010; rapoarte de încercare nr. 883/PA şi nr. 884/PA din 10 decembrie 2010 pentru poluanţi nonradioactivi, realizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrialã - Bucureşti;
    8. acte/acte de reglementare emise de alte autoritãţi şi contracte de prestãri de servicii, dupã cum urmeazã:
    - Certificat de înregistrare a Societãţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti nr. J03/457/24.08.1998 din 9 iunie 2008, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş; cod unic de înregistrare: 11016037 din data de 29 septembrie 1998;
    - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 7.488 din 18 iulie 2002, emis de Ministerul Industriei şi Resurselor;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/205/2010, emisã de CNCAN la 23 decembrie 2010, pentru producerea combustibilului nuclear;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/17/2010, emisã de CNCAN la 31 ianuarie 2010, pentru furnizarea materiilor prime nucleare, a combustibilului nuclear, a deşeurilor radioactive şi a materialelor de interes nuclear;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/171/2010, emisã de CNCAN la 23 decembrie 2010, pentru prelucrarea materiilor prime nucleare;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/29/2011, emisã de CNCAN la 14 februarie 2011, pentru deţinerea surselor închise de radiaţii, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deşeuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente şi dispozitive;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/31/2011, emisã de CNCAN la 14 februarie 2011, pentru manipularea surselor închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, materii prime nucleare, combustibil nuclear şi deşeuri radioactive;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/30/2011, emisã de CNCAN la 14 februarie 2011, privind utilizarea surselor închise de radiaţii ionizante, instalaţiilor radiologice, echipamente şi dispozitive;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. LP/172/2010, emisã de CNCAN la 16 noiembrie 2010, privind depozitarea temporarã a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear şi deşeurilor radioactive;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. TF 10/2010, emisã de CNCAN la 14 mai 2010, pentru transportul materialelor radioactive;
    - Autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear nr. PD/277/2006 pentru deţinerea de informaţii nepublicate în cadrul Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear", emisã de CNCAN la 26 octombrie 2006;
    - Certificat de desemnare nr. ODA 03/2008, emis de CNCAN la data de 21 august 2008, pentru desemnarea ca organism dozimetric acreditat a Laboratorului radioprotecţie şi dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear;
    - Autorizaţie pentru sistemul de management al calitãţii în domeniul nuclear nr. 10-037 din 18 septembrie 2010, emisã de CNCAN pentru activitãţi de fabricare în domeniul nuclear;
    - Autorizaţie sanitarã nr. 270 din 3 noiembrie 2010, emisã de Direcţia de Sãnãtate Publicã Argeş - Laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante pentru activitãţi nucleare autorizate: deţinere, utilizare, manipulare, prelucrare, producere, depozitare, furnizare pentru surse de radiaţii, generatori de radiaţii, materie primã nuclearã şi instalaţii radiologice;
    - Contract de prestare de servicii nr. 1.063 din 18 noiembrie 2010 pentru servicii de supraveghere mediu, încheiat cu Sucursala de Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
    - Contract de prestare de servicii nr. 133 din 16 martie 2007 pentru servicii de distribuţie apã potabilã şi incendiu, apã industrialã, apã epuratã, energie electricã, energie termicã şi gaze naturale şi acte adiţionale nr. 1 şi 2 din 2009 încheiate cu RAAN - Sucursala Cercetãri Nucleare Piteşti;
    - Regulamentul pentru exploatarea staţiei de epurare nr. 5.997 din 15 aprilie 2010 al Sucursalei de Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
    - protocol pentru acţiune comunã a Sucursalei Cercetãri Nucleare Piteşti şi a "Fabricii de Combustibil Nuclear" Piteşti în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã;
    - Contract de prestare de servicii nr. 96 din 26 februarie 2007 pentru tratarea deşeurilor lichide contaminate cu uraniu natural cu Sucursala de Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
    - Contract de prestare de servicii nr. 97 din 26 februarie 2007 pentru servicii de tratare prin incinerare deşeuri radioactive, însoţit de Act adiţional nr. 3 la contract, încheiat cu Sucursala de Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
    - Contract de prestãri de servicii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor nr. 2.823/2002 încheiat cu Sucursala Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare şi acte adiţionale nr. 1/2005 şi nr. 2 din 17 iulie 2007 între Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare prin Sucursala Cercetãri Nucleare Piteşti şi Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. prin Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;
    - Acord-cadru de servicii nr. 468 din 11 iunie 2010 pentru servicii de depozitare deşeuri solide radioactive, încheiat între Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. şi Compania Naţionalã a Uraniului - S.A. pentru Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;
    - Contract de prestãri de servicii nr. 554 din 30 iunie 2010 pentru servicii de prelucrare pentru recuperare uraniu din material neconform şi furnizare de pulbere sinterizabilã de dioxid de uraniu natural provenitã din conversia materialelor, încheiat între Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. şi Compania Naţionalã a Uraniului - S.A.;
    - înregistrarea pentru declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3 cu nr. 353/1677921 din 2 aprilie 2007, emisã de Agenţia Naţionalã Antidrog;
    - avize de funcţionare pentru operaţiuni cu precursori nr. 13.029, 13.030, 13.031, 13.032 din 15 februarie 2005 pentru Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica"- Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti şi pentru activitatea de transport, eliberate de Ministerul Economiei şi Comerţului - Agenţia Naţionalã pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase;
    - certificat pentru sistemul de management ISO 14001: 2009 emis de TUV Thuringen, valabil pânã la data de 27 septembrie 2013;
    - Autorizaţia de gospodãrire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009 privind alimentarea cu apã şi canalizarea la RAAN - Sucursala Cercetãri Nucleare Piteşti.
    Prezenta autorizaţie de mediu se emite cu urmãtoarele condiţii speciale impuse:
    1. Activitatea se va desfãşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteşti (denumitã în continuare FCN Piteşti) se realizeazã respectând legislaţia în vigoare emisã de CNCAN, reprezentatã prin Normele privind transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 357/2005.
    3. Se vor urmãri încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autoritãţi publice.
    4. Orice defecţiune sau avarie apãrutã în desfãşurarea activitãţii care are ori poate avea un impact negativ asupra sãnãtãţii populaţiei şi asupra mediului va fi adusã în mod operativ la cunoştinţa autoritãţilor competente pentru protecţia mediului, conform Protocolului de comunicare între autoritatea centralã pentru protecţia mediului şi Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. (denumit în continuare Protocol de comunicare); se va acţiona potrivit procedurilor prevãzute în planurile de alarmare şi intervenţie.
    5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limitã aprobate în autorizaţia de mediu va fi notificatã autoritãţilor publice centrale şi regionale pentru protecţia mediului şi se va acţiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.
    6. Se vor respecta programele de prelevare şi monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurãtor pentru parametrii înscrişi în actele de reglementare.
    7. Activitatea se va desfãşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sãlbatice şi a habitatelor naturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    8. Modificãrile şi/sau completãrile ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autoritãţi, acte care au stat la baza eliberãrii prezentei autorizaţii de mediu, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autoritãţilor publice centrale şi regionale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.
    9. Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica autoritatea centralã pentru protecţia mediului de îndatã ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricãror modificãri ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificãrii.
    10. În termen de 60 de zile de la data prezentei autorizaţii de mediu se va elabora Protocolul de comunicare.
    Prezenta autorizaţie este valabilã de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pânã la data de 28 februarie 2015.
    Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupã caz, în condiţiile legii.

    I. Activitatea autorizatã

    1. Dotãri (clãdiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
    Organizarea clãdirilor şi spaţiilor FCN Piteşti este realizatã în douã zone, astfel:
    a) Zona controlatã este alcãtuitã din halele I, II, III, IV şi V şi anexele acestora: platforma îngrãditã şi acoperitã pentru depozitarea temporarã a deşeurilor contaminate, depozit de pulbere de dioxid de uraniu [UO(2)], depozit central de fascicule combustibile, depozit de combustibil nuclear proaspãt, laboratoare de analize chimice, laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal, depozit de produse din zircaloy-4, incinerator ecologic EIS 2030 (în conservare).
    Activitãţile desfãşurate în halele de producţie sunt: hala I - aria pastile; hala II - aria sinterizare; hala III - aria pastilare/rectificare/formare coloane; halele IV şi V - secţia de asamblare fascicule de combustibil nuclear.
    Spaţiile cu destinaţiile lor sunt:
    Pavilionul administrativ este o clãdire cu 4 niveluri având suprafaţa construitã de 1.450 mý şi spaţii cu urmãtoarele destinaţii:
    ● subsol: staţie colectare deşeuri lichide radioactive (152,76 mý), instalaţie de separare şlamuri prin centrifugare (60,9 mý), instalaţie de ventilaţie introducere şi evacuare aer din halele secţiei de producţie pastile, ventilaţie tehnologicã (308,8 mý), prelucrare beriliu-depunere beriliu (102,6 mý), curãţare SDV-uri acoperite de beriliu (Be) (23,4 mý), spãlãtorie, echipamente de protecţie, punct termic, instalaţie apã recirculatã, ateliere deservire activitate de întreţinere, punct de urgenţã;
    ● parter: birouri şi spaţii de conducere şi activitate administrativã, ecluze de trecere din zona supravegheatã în zona controlatã, grupuri sanitare, vestiare şi urmãtoarele spaţii de producţie:
    - secţia de producţie pastile cu suprafaţa de 4.272 mý, având halele de producţie astfel: hala I pentru operaţiile de condiţionare/presare pulbere de UO(2) şi obţinere pastile crude; hala II pentru operaţia de sinterizare; hala III pentru operaţiile de condiţionare, presare, rectificare, sortare şi formare coloane; alte spaţii ca depozite de materiale nucleare, laboratoare, birouri;
    - secţia de asamblare cu suprafaţa de 1.830 mý, reprezentatã de halele de producţie astfel: hala IV în care se realizeazã elementele structurale de zircaloy, încãrcarea pastilelor sinterizate de UO(2) în tuburile de zircaloy, operaţia de sudurã dop-teacã şi realizarea elementelor combustibile; hala V unde se efectueazã operaţia de sudurã dop-grilã, obţinându-se fasciculele de combustibil nuclear, controlul final al fasciculelor şi operaţiile de ambalare;
    ● etajul 1 cu suprafaţa de 1.450 mý, având spaţii cu destinaţia de laboratoare, birouri, magazii şi grupuri sanitare;
    ● etajul 2 cu suprafaţa de 1.450 mý, având spaţii cu destinaţia: laboratorul de radioprotecţie şi dozimetrie personal, birouri, ateliere, salã de instruire, proiectare, cantinã şi bibliotecã.
    b) Zona supravegheatã care este reprezentatã de perimetrul FCN Piteşti pe care se aflã clãdirile anexelor secţiilor de producţie, şi anume:
    ● depozite: depozit de combustibil nuclear proaspãt (70 mý), depozit de pulbere de dioxid de uraniu [UO(2)] (33,6 mý), depozit de chimicale (66 mý), depozit de uleiuri (34 mý), atelier de tâmplãrie, staţie de încãrcare acumulatori electrocare, staţie de compresoare, spaţii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, argon metan, acetilenã (10,34 mý), magazie laminate, magazie materiale şi piese de schimb;
    ● depozit central de fascicule de combustibil nuclear, materiale nucleare cu uraniu sãrãcit şi zonã pentru depozitare pulbere de UO(2)(102,06 mý);
    ● depozit de zircaloy (325 mý);
    ● depozit central de materiale (626 mý);
    ● depozit de uleiuri uzate, preparate şi substanţe chimice uzate (30 mý);
    ● parcuri de rezervoare: de azot (32,6 mý), staţie producere hidrogen împreunã cu parcul de rezervoare de hidrogen (196 mý), instalaţie de producere apã demineralizatã;
    ● platformã îngrãditã şi acoperitã pentru depozitarea temporarã a deşeurilor solide radioactive slab contaminate, a fosfatului de uranil, a cenuşilor uranifere, a şlamului şi a altor materiale nucleare neconforme (342 mý);
    ● platformã acoperitã pentru incineratorul ecologic (echipament aflat în prezent în conservare);
    ● platforme pentru colectarea deşeurilor municipale şi asimilabile, deşeuri valorificabile din sticlã, plastic (64,88 mý);
    ● platformã pentru colectarea deşeurilor metalice valorificabile (30,83 mý);
    ● alte tipuri de spaţii: atelier de tâmplãrie, atelier pentru reparaţii auto, birouri transporturi.
    Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizeazã cu echipamentele şi dispozitivele cuprinse în autorizaţiile specifice activitãţii de producţie a combustibilului nuclear emise de CNCAN.
    Mijloacele de transport folosite - tip şi numãr
    Transport persoane: autoturisme: marca Leganza - 1 buc.; marca Cielo - 1 buc.; marca Dacia Logan - 1 buc.; marca Hyundai - 1 buc.; marca Volkswagen - 1 buc.; microbuz marca Volkswagen - 2 buc.; autobuz marca IVECO - 5 buc.
    Transport marfã: camionetã pentru aprovizionare marca Dacia - 2 buc.; aprovizionarea bufetului din incinta fabricii, marca Dacia - 1 buc.; autocamion pentru aprovizionare marca IVECO - 1 buc.
    Transport intern: motostivuitor 3,5 tone şi 1,6 tone - 2 buc.; electrocar 2 tone - 2 buc.; electrostivuitor de 1 tonã şi 2 tone - 3 buc.; stivuitor electric de 1,2 tone - 1 buc.; platformã ridicãtoare - 1 buc.
    Transport substanţe periculoase: autotractor marca Renault cu cisternã pentru transport deşeuri lichide radioactive.
    Transport materiale radioactive: vehicule autorizate CNCAN (camionetã marca Dacia - 1 buc. şi autotractor cu semiremorci marca IVECO); autotractor cu cisternã marca Renault pentru transport pe platforma SCN-FCN a deşeurilor lichide radioactive.

    2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite mod de ambalare, de depozitare, cantitãţi:
    - pulbere sinterizabilã de dioxid de uraniu [UO(2)] în cantitate de 210 tone/an, ambalatã în butoaie de 200 l;
    - tablã, bare şi tuburi zircaloy, beriliu metalic, diferite tipuri de gaze (hidrogen, azot, heliu, argon), substanţe clasificate din categoria precursorilor de droguri, oxid de zirconiu.
    Materiile prime şi materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Piteşti, substanţele periculoase şi precursorii sunt depozitaţi în spaţii special amenajate.

    3. Utilitãţi - apã, canalizare, energie (surse, cantitãţi, volume)
    Sistemul de alimentare cu apã şi canalizare, precum şi dreptul de funcţionare a folosinţei de apã pentru întreaga platformã nuclearã SCN-FCN este atribuit Sucursalei de Cercetãri Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare (denumitã în continuare SCN Piteşti) ca titularã a Autorizaţiei de gospodãrire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009, emisã de Administraţia Naţionalã "Apele Române" - Direcţia Apelor Argeş-Vedea Piteşti.
    Autorizaţia de gospodãrire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009 reglementeazã cerinţele comune şi individuale necesare funcţionãrii obiectivelor industriale de pe întreaga platformã SCN-FCN cu privire la:
    - alimentarea cu apã în scop potabil, industrial şi pentru stingerea incendiilor;
    - evacuarea apelor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice, a apelor din staţia de tratare Clucereasa şi a apelor pluviale);
    - debite şi volume de apã evacuatã autorizate;
    - indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate;
    - alte date care intrã în responsabilitatea SCN Piteşti.
    Debitele de apã necesare funcţionãrii FCN Piteşti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate din activitatea şi incinta FCN Piteşti, precum şi deversãrile de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Piteşti sunt reglementate prin Contractul de prestare de servicii nr. 133 din 16 martie 2007 încheiat cu SCN Piteşti.
    Alimentarea cu apã a FCN Piteşti se realizeazã din gospodãria de apã potabilã de pe platforma SCN-FCN, amplasatã în incinta SCN Piteşti, şi care este alcãtuitã din douã rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 mc fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare apa este distribuitã în scop potabil prin intermediul unei staţii de pompare alcãtuite din 4 pompe (2 x Q = 80 mc/h cu H = 55 m CA şi 2 x Q = 33 l/s cu H = 21 m CA) şi o pompã de incendiu (Q = 25 l/s cu H = 70 m CA) într-o reţea de distribuţie de tip ramificat prin care se ajunge în reţelele din incinta FCN Piteşti. Alimentarea cu apã în scop industrial [Q(zi med)= 20 mc/zi = 0,231 l/s] este asiguratã din gospodãria de apã brutã tratatã necesarã folosinţelor de pe întreaga platformã SCN-FCN, aflatã în incinta SCN Piteşti, şi care este alcãtuitã din douã rezervoare de înmagazinare cu V=1.000 mc fiecare. Distribuţia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei staţii de pompare alcãtuite din 6 pompe (3 x Q = 90 mc/h cu H = 60 m CA şi 3 x Q = 30 mc/h cu H = 35 m CA) şi a unei reţele de distribuţie de tip ramificat în reţelele FCN Piteşti.
    Apa necesarã pentru stingerea incendiului[Q(zi med)=200 mc/zi =2,31 l/s] se asigurã din gospodãria de apã pentru acest tip de folosinţã, amplasatã în incinta SCN Piteşti, şi care este alcãtuitã din volumul intangibil de 500 mc asigurat în cele douã rezervoare de înmagazinare apã potabilã.
    Consumul anual de apã potabilã şi de incendiu este de cca 15.000 mc/an, iar cel de apã în scop industrial este de cca 2.600 mc/an.
    Fabrica deţine staţie de demineralizare a apei şi instalaţie de recirculare a apelor tehnologice de rãcire.
    Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Piteşti se face prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajerã (separat de reţelele de canalizare industrialã), sistem care deverseazã apele uzate menajere prin intermediul unui colector general (L = 2,2 km şi D(n)= 300 mm) în staţia de epurare a apelor uzate - linia de epurare ape menajere, din incinta SCN Piteşti.
    Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma SCN-FCN-ANDRAD. În funcţie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reţeaua de canalizare industrialã (L = 1.873 m şi D(n)= 250 mm) fie cãtre staţia de epurare, fie dirijate cãtre Staţia de tratare a deşeurilor radioactive (denumitã în continuare STDR) a SCN Piteşti.
    Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta SCN Piteşti asigurã colectarea, depozitarea temporarã şi controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Piteşti deverseazã controlat efluenţi care conţin uraniu natural (ape uzate industriale) cãtre staţia de epurare. Evacuarea în reţeaua de canalizare se realizeazã numai în schimbul I, în baza unui raport de mãsurare conform cãruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie sã se încadreze în limitele prevãzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare.
    Apele uzate industriale contaminate radioactiv, de diferite concentraţii ale uraniului, provenite din activitatea de producţie şi de control de calitate se colecteazã în 6 rezervoare din inox de 10 mccfiecare în cadrul Staţiei de colectare deşeuri lichide radioactive (denumitã în continuare SCDLR) a FCN, situatã în cadrul Secţiei pastile.
    Deşeurile lichide radioactive (ape uzate industriale contaminate radioactiv cu concentraţia mai mare de 1 mg U/l) sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-SCN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic şi amoniac, urmatã de decantare, filtrare şi uscare, rezultã fosfatul de uranil solid şi uscat care se returneazã la FCN Piteşti sub control de garanţii nucleare. Randamentul de recuperare a uraniului este de 99,9%. Cantitatea de uraniu natural recuperatã intrã în bilanţul general al fabricii şi face obiectul garanţiilor nucleare controlate de Agenţia Internaţionalã pentru Energie Atomicã (AIEA) şi Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice (EURATOM); supernatantul este transvazat în douã rezervoare cu V = 10 mc fiecare, destinate colectãrii apelor uzate potenţial radioactive, din care sunt preluate probe pentru a fi analizate radiometric şi radiochimic.
    Apele uzate industriale (ape uzate contaminate care au concentraţia mai micã de 1 mg U/l) sunt colectate la Staţia de colectare şi evacuare ape reziduale (denumitã în continuare SCEAR) în 3 rezervoare a câte 60 mc fiecare. În cadrul SCEAR se realizeazã corecţiile de pH şi de concentraţie, dacã este cazul, apoi sunt evacuate la SE-SCN.
    Volumul anual de ape uzate menajere şi industriale evacuat în staţia de epurare a SCN Piteşti este de cca 12.500 mc/an.
    Apele pluviale sunt evacuate printr-o reţea de canalizare separatã într-un bazin de retenţie temporarã cu V=1.750 mc aflat în proprietatea şi sub monitorizarea SCN Piteşti.
    Încãlzirea spaţiilor şi necesarul de apã caldã pentru consum menajer se realizeazã cu agent termic furnizat de cãtre SCN Piteşti, prin intermediul unui punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spaţiu cu suprafaţa de 133,25 mý.
    Dotãrile punctului termic sunt: douã schimbãtoare de cãldurã pentru furnizarea agentului termic, un schimbãtor de cãldurã pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de rãcire.
    Apa caldã de consum este realizatã suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcãtuit din 30 de panouri care utilizeazã ca mediu de transfer etilen-glicolul.
    FCN Piteşti are în dotare o staţie de producere a hidrogenului şi staţie electricã de transformare şi distribuţie proprie, dotatã cu transformatori uscaţi de tip Schneider.
    Alimentarea cu energie electricã se realizeazã din reţelele SCN Piteşti.

    4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitãţii
    Pulberea de UO(2) este furnizatã de Compania Naţionalã a Uraniului - S.A. - Sucursala Feldioara (CNU-Sucursala Feldioara) şi este recepţionatã la FCN Piteşti printr-un control tehnic de calitate complex care serveşte procesului tehnologic de fabricaţie a pastilelor urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de pastile de UO(2).
    Procesul tehnologic de fabricaţie a coloanelor de pastile de UO(2) este o tehnologie specificã metalurgiei pulberilor şi cuprinde în principal urmãtoarele procese: condiţionarea pulberii (precompactare, granulare, amestecare lubrifiant), presarea pulberii condiţionate pentru obţinerea pastilelor crude de UO(2), sinterizarea pastilelor crude de UO(2), rectificarea şi spãlareauscarea pastilelor sinterizate, controlul calitãţii lotului de pastile rectificate, formarea coloanelor de pastile rectificate, controlul calitãţii lotului de coloane şi transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule combustibile.
    Fabricarea elementelor structurale (dopuri, grile, patine, distanţieri, teci) se realizeazã din semifabricate de zircaloy şi alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, ştanţare, brazare.
    Elementele de combustibil nuclear se obţin în final din tecile grafitate şanfrenate, coloanele de pastile de UO(2) şi dopurile de zircaloy prin operaţii de sudurã dop-teacã în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profileazã la capete şi se debavureazã prin operaţii mecanice de aşchiere în vederea realizãrii asamblãrii finale.
    Fasciculul de combustibil nuclear (denumit în continuare FC) se obţine prin asamblarea barelor (elementelor) combustibile într-un sistem special marcat ulterior pe grilele de capãt pentru a fi identificat dupã utilizare în combustibilul uzat.
    Controlul final pentru fiecare fascicul combustibil în parte vizeazã caracteristici dimensionale şi de masã, precum şi teste speciale.
    Depozitarea fasciculelor de combustibil se face în spaţii speciale, controlate.

    5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantitãţi, destinaţie
    Capacitatea de producţie este de 12.000 FC/an şi este determinatã de echipamentele şi dispozitivele care formeazã fluxul tehnologic de producere a combustibilului nuclear, flux tehnologic autorizat de CNCAN.
    Producţia care se realizeazã anual este determinatã de cantitatea de combustibil nuclear necesarã funcţionãrii unitãţilor nucleare U1 şi U2 de la CNE Cernavodã.
    Producţia anualã de combustibil nuclear este autorizatã de CNCAN. Aceasta este de cca 10.800 FC/an şi se obţine dintr-o cantitate de 210 t de UO(2)/an.
    Cantitatea de cca 5% din producţia pastilelor sinterizate de UO(2) reprezintã rebuturi, denumite scrap, şi sub control de garanţii nucleare este trimisã la CNU - Sucursala Feldioara în vederea transformãrii în pulbere sinterizabilã de UO(2).

    6. Datele referitoare la centrala termicã proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantitãţi), producţie
    Unitatea nu deţine centralã termicã proprie.

    7. Alte date specifice activitãţii
    Nu este cazul.

    8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/sãptãmânã, zile/an
    Programul de funcţionare este diferenţiat în cadrul fabricii, corespunzãtor necesitãţilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu excepţia perioadelor de oprire planificatã sau neplanificatã, astfel:
    - Secţia pastile - halele I şi III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi;
    - hala II - sinterizare, 24 de ore/zi;
    - Secţia asamblare FC - halele IV şi V, 16 ore/zi.

    II. Instalaţiile, mãsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

    1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe elemente de mediu)
    1.1. Protecţia calitãţii apelor
    Fabrica deţine urmãtoarele staţii de colectare şi evacuare a apelor uzate contaminate radioactiv:
    a) Staţia de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive (SCDLR) se aflã în cadrul Secţiei pastile şi este alcãtuitã din 6 rezervoare din inox cu volumul de 10 mc fiecare. În aceastã staţie se colecteazã deşeurile lichide radioactive provenite de la instalaţia de centrifugare, reţeaua de colectare a apelor contaminate aferentã halelor I, II şi III şi de la laboratoarele de analize chimice. Deşeurile lichide radioactive (ape uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii de uraniu) intrã în instalaţia de centrifugare în care se separã şlamul de rectificare provenit din apele uzate contaminate rezultate din operaţia de rectificare a pastilelor sinterizate.
    Şlamul de rectificare rezultat este sub control de garanţii nucleare şi este trimis periodic pentru recuperarea uraniului la CNU - Sucursala Feldioara. Dupã procesul de centrifugare are loc un proces de decantare, în urma cãruia rezultã ape uzate contaminate radioactiv cu concentraţia de pânã la 3 mg U/l şi care sunt evacuate din staţie astfel:
    (i) deşeurile lichide radioactive (ape uzate contaminate radioactiv care au un conţinut mai mare de 1 mg U/l) se transportã cu cisterna proprie la STDR-SCN pentru recuperarea uraniului, produsul rezultat este fosfatul de uranil.
    Fosfatul de uranil solid şi uscat se returneazã la FCN Piteşti şi este un produs care se aflã sub control de garanţii nucleare;
    (ii) apele uzate industriale (ape uzate contaminate radioactiv care au concentraţia mai micã de 1 mg U/l) sunt evacuate la SCEAR-FCN.
    Existã un sistem de citire automatã a pH-ului şi a volumului apelor uzate din rezervoare, prevãzut cu sistem automat de alarmare.
    b) Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale (SCEAR) se aflã în cadrul Secţiei asamblare şi este alcãtuitã din 3 rezervoare cu volumul de 60 mc fiecare, başã pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale (prevãzutã cu senzor de umplere) şi 3 pompe, dintre care: douã pompe cu debitul de 45 mc/h pentru deversarea apelor uzate industriale cãtre SE-SCN şi o pompã de golire a başei de colectare cu debitul de 20 mc/h.
    În cadrul staţiei sunt determinaţi pH-ul şi concentraţia de uraniu (a cãrei valoare trebuie sã fie sub 1 mg U/l ). Parametrii necesari evacuãrii apelor uzate industriale prin reţeaua de canalizare industrialã sunt înscrişi în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare, elaborat de SCN, şi reprezintã condiţiile de deversare în cadrul SE-SCN.
    Limitele derivate de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi în SE-SCN sunt precizate şi în autorizaţiile emise de CNCAN cu nr. LP/171/2010 pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi cu nr. LP/205/2010 pentru producerea combustibilului nuclear.
    1.2. Protecţia atmosferei
    1. Sistemul general de ventilaţie şi evacuare al FCN Piteşti este format din subsisteme locale de introducere a aerului proaspãt, reţinere, filtrare, condiţionare şi evacuare a aerului din zonele controlate. Debitul de aer vehiculat este de maximum 100.000 mc/h.
    Halele de producţie I, II şi III, precum şi laboratoarele de analize chimice sunt racordate la un sistem tehnologic de ventilaţie, acesta fiind racordat la sistemul general de ventilaţie.
    Ventilaţia tehnologicã este alcãtuitã din ramificaţiile tubulaturilor de absorbţie şi reţinere a pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi şi a particulelor de praf din zona de beriliu, zona de încãrcare pastile în teci şi zona de brazare. Debitul de aer al ventilaţiei tehnologice este de 24.000 mc/h.
    Sistemul general de ventilaţie evacueazã în atmosferã aerul filtrat printr-un coş de dispersie care are înãlţimea H = 17 m şi secţiunea dreptunghiularã s = 5,4 mý. Coşul de dispersie este echipat cu sistemul izocinetic de prelevare la coş (denumit în continuare SIPC) şi monitorul de efluenţi gazoşi (MEG).
    Probele de aer prelevate prin intermediul SIPC sunt analizate în cadrul Laboratorului de radioprotecţie, protecţia mediului şi protecţie civilã al SCN Piteşti.
    2. Sistemul general de ventilaţie şi reţinere pentru halele de producţie IV şi V evacueazã aerul uzat printr-un coş de dispersie cu H = 12 m şi d = 0,8 m; debitul de aer evacuat este de cca 15.500 mc/h.
    Prin acest coş de dispersie sunt evacuaţi în atmosferã efluenţii gazoşi radioactivi (pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi), precum şi poluanţi nonradioactivi (pulberi, beriliu, acetonã, toluen, alcool etilic şi alcool izopropilic).
    3. Sistemul tehnologic de ventilaţie aferent halelor IV şi V preia aerul uzat rezultat numai de la operaţia de încãrcare pastile în teci din aceste hale de producţie şi evacueazã în atmosferã efluenţi gazoşi radioactivi (pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi) printr-un coş de dispersie cu H = 12 m şi d = 0,35 m; debitul de aer evacuat este de 2.500 mc/h.
    Cele douã coşuri de dispersie aferente halelor IV şi V sunt prevãzute cu câte un MEG similar cu cel al sistemului general de ventilaţie aferent halelor I, II şi III.
    MEG-urile sunt sisteme complexe de prelevare şi monitorizare a efluenţilor gazoşi radioactivi şi sunt prevãzute cu sisteme de semnalizare şi avertizare (sonorã şi luminoasã). MEG mãsoarã concentraţia radioactivã a uraniului natural din emisiile de efluenţi gazoşi radioactivi; sunt conectate centralizat la calculatorul de înregistrare a datelor din cadrul Laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal al FCN Piteşti.
    Sistemele de ventilaţie ale FCN sunt sisteme complexe care cuprind staţii de ventilaţie, centrale pentru tratarea aerului, rãcitoare, ventilatoare, chesoane, trasee, filtre, prefiltre dispuse singure sau în baterii, pânzã filtrantã etc. Filtrele folosite de FCN în sistemele de ventilaţie sunt filtre de înaltã eficienţã tip HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) clasa de reţinere specificã domeniului nuclear H13 (99,995%).
    Schimbarea filtrelor şi prefiltrelor de pe ventilaţia FCN se face astfel:
    a) Prefiltrele se schimbã periodic în funcţie de gradul de colmatare pentru ca filtrele sã fie protejate în vederea optimizãrii procesului de reţinere a particulelor, aerosolilor şi filtrãrii.
    b) Filtrele se schimbã în funcţie de indicaţia manometrului diferenţial cu care este prevãzut filtrul. Filtrele schimbate sunt cântãrite şi ambalate în saci de plastic şi folie. Dupã efectuarea mãsurãtorilor dozimetrice, filtrele sunt etichetate cu informaţii specifice procedurilor controlate din domeniul nuclear.
    c) Pânza filtrantã este folositã pentru filtrarea iniţialã a aerului introdus.
    1.3. Protecţia împotriva radiaţiilor
    Sursele de radiaţii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfãşurãrii activitãţii. Acestea sunt surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise şi surse deschise de radiaţii ionizante (care includ şi materialele nucleare). Echipamentele şi dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor secţii, laboratoare, instalaţii, depozite şi platforme de depozitare temporarã din cadrul FCN Piteşti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spaţii special amenajate şi sunt protejate prin propriul sistem de protecţie fizicã, sunt încuiate şi sunt prevãzute cu sisteme de alarmare. Spaţiile în care existã surse de radiaţii sunt urmãtoarele:
    1. Secţia pastile;
    2. Secţia fabricaţie fascicule combustibile - Secţia asamblare;
    3. laborator de analize chimice;
    4. laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal;
    5. depozit central de fascicule combustibile;
    6. depozit pulbere de UO(2);
    7. platforma acoperitã de depozitare temporarã deşeuri solide de joasã activitate (342 mý) care este folositã pentru depozitarea temporarã a deşeurilor solide radioactive de joasã activitate, a fosfatului de uranil, a cenuşilor uranifere, a şlamurilor şi a altor materiale nucleare neconforme; are pardosealã de gresie antiacidã şi este prevãzutã cu scurgere spre o başã proprie;
    8. depozit de combustibil nuclear proaspãt;
    9. laborator de control dimensional (strat grafit, strat beriliu);
    10. rezervoare de solvent organic uzat.
    1.4. Mãsuri de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţã
    Mãsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţã fac parte din atribuţiile Departamentului securitate nuclearã (DSN). În cadrul DSN sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate şi controlate toate activitãţile privind apãrarea împotriva incendiilor şi protecţia civilã, specifice domeniului nuclear.
    Mãsurile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţã sunt aduse la cunoştinţa personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlatã la toţi conducãtorii locurilor de muncã şi prin afişaje în punctele de informare curentã şi în zonele cu risc de producere a unei situaţii de urgenţã.
    FCN Piteşti are Celula de urgenţã proprie, organizatã în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 15/2005, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi cu cerinţele Sistemului de management integrat.
    Serviciul privat pentru situaţii de urgenţã de categoria II este organizat în cadrul FCN Piteşti, cu sprijinul şi asistenţa tehnicã a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã Argeş, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 3 din Criteriile de performanţã privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţã, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158/2007.
    Necesarul de apã pentru incendiu este asigurat din utilitãţile furnizate de SCN Piteşti, iar intervenţia în caz de incendiu este asiguratã de SCN Piteşti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Piteşti şi SCN Piteşti.
    În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţã la nivelul platformei SCN-FCN, celulele de urgenţã proprii se reunesc în Comitetul de urgenţã SCN-FCN conform protocolului de colaborare între FCN Piteşti şi SCN Piteşti.
    În mod curent, prevenirea se asigurã prin:
    - programe de instruire periodicã/specialã;
    - programe de exerciţii aplicative (proprii şi în colaborare cu Serviciul situaţii de urgenţã, prevenire şi protecţie al SCN Piteşti);
    - programul de instruire periodicã al grupelor Celulei de urgenţã (monitorizare radiologicã, prim ajutor, evacuare-adãpostire, deblocare-salvare, intervenţie instalaţii/utilitãţi, decontaminare, transport, aprovizionare);
    - programul de controale periodice;
    - programe de mãsuri de prevenire rezultate în urma inspecţiilor efectuate de autoritãţile naţionale/internaţionale competente;
    - planuri de evacuare;
    - panouri de avertizare/interzicere/informare;
    - verificare periodicã a sistemelor de detecţie şi alarmare;
    - verificare periodicã a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;
    - fişa postului persoanelor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţã;
    - proceduri specifice privind radioprotecţia/decontaminarea/ colectarea, depozitarea şi transferul deşeurilor;
    - regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de urgenţã FCN.
    Alarmarea unei situaţii de urgenţã se realizeazã prin mai multe procedee: manual, prin acţionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-SCN; apel telefonic intern/extern.
    În funcţie de gravitatea situaţiei de urgenţã, intervenţia se asigurã cu: echipele de primã intervenţie proprii prin utilizarea/acţionarea echipamentelor/instalaţiilor din dotare; Serviciul situaţii de urgenţã, prevenire şi intervenţie al SCN prin personal specializat şi echipamente motorizate; Celula de urgenţã FCN; Comitetul de urgenţã SCN-FCN; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã Argeş.
    Comunicarea se realizeazã urmând schema fluxului informaţional-decizional (relaţional) transmis şi cunoscut de toate pãrţile participante/interesate.
    Pentru revenirea la normalitate dupã o situaţie de urgenţã se intervine cu echipe proprii antrenate privind deblocarea, radioprotecţia, decontaminarea, colectarea, depozitarea deşeurilor şi refacerea mediului afectat.

    2. Alte amenajãri speciale, dotãri şi mãsuri pentru protecţia mediului
    a) Calitatea apelor freatice şi de infiltraţie este supravegheatã prin forajul de observaţie existent care are adâncimea H=18 m.
    Incinta fabricii este betonatã, iar canalizarea pluvialã este prevãzutã cu rigole de scurgere pentru evitarea infiltraţiilor apelor pluviale direct în sol.
    Rigola din spatele halei IV (zona 10 de prelevare sedimente identificatã în planurile de situaţie din bilanţurile de mediu de nivel I şi II elaborate în anul 2004 de cãtre Institutul de Cercetãri şi Proiectãri pentru Metale Rare şi Radioactive - S.A.) va fi curãţatã periodic de sedimentele acumulate.
    Se va ţine evidenţa analizelor acestor sedimente, precum şi a eliminãrii corespunzãtoare a acestora.
    b) Determinãrile sonometrice se realizeazã cu sonometrul din dotare.
    Standardele care se iau în considerare când se realizeazã determinãri sonometrice sunt urmãtoarele:
    - SR ISO 1996-1: 2008 Acusticã. Descrierea, mãsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 1: Mãrimi fundamentale şi metode de evaluare;
    - SR ISO 1996-2: 2008 Acusticã. Descrierea, mãsurarea şi evaluarea zgomotului în mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant;
    - SR 6161-1/2008 Acustica în construcţii. Partea 1: Mãsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile. Metode de mãsurare;
    - STAS 6161-3/1982 Determinarea nivelului de zgomot în localitãţile urbane. Metodã de determinare;
    - STAS 10009/1988 Acustica urbanã. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.
    c) Transportul combustibilului nuclear proaspãt fabricat cãtre CNE Cernavodã este asigurat de FCN Piteşti. La efectuarea acestor transporturi se respectã cerinţele şi normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea şi condiţiile de transport (pentru mijloacele de transport, avizarea individualã a fiecãrui transport etc.), pregãtirea personalului (conducãtor auto, însoţitor), însoţirea convoiului pentru avertizare şi siguranţã, notificarea şi raportarea la CNCAN. Aceste activitãţi sunt autorizate de CNCAN.
    Se respectã prevederile Normelor privind transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 357/2005.
    Cerinţele acestor norme se aplicã împreunã cu reglementãrile privind transportul mãrfurilor periculoase din România, precum şi cu alte reglementãri specifice emise de alte autoritãţi competente din domeniul transportului de mãrfuri periculoase.
    Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:
    - fasciculele combustibile la/de la S.N.N. S.A. - Sucursala CNE Cernavodã;
    - pulbere sinterizabilã de UO(2) de la CNU - Sucursala Feldioara;
    - material nuclear neconform şi deşeurile solide radioactive de joasã activitate care sunt transportate cu maşini speciale cãtre CNU - Sucursala Feldioara.
    d) Mãsurile de protecţie şi de intervenţie în caz de accident nuclear sunt prevãzute în Planul de intervenţie în caz de accident nuclear/urgenţã radiologicã, elaborat de SCN Piteşti şi FCN Piteşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor republicane de securitate nuclearã privind planificarea, pregãtirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului cu nr. 242/1993.
    Securitatea zonei este asiguratã prin sistemul de protecţie fizicã al fabricii. Acest sistem reprezintã un ansamblu de mãsuri de pazã şi protecţie şi este destinat sã protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile (furturi, sustrageri), precum şi instalaţiile de fabricaţie a combustibilului nuclear împotriva sabotajelor comise din interior şi de grupãrile teroriste.
    Protecţia se realizeazã prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte mãsuri.
    Sistemul de protecţie fizicã este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizicã şi a ghidurilor aplicabile.
    Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, AIEA şi EURATOM au instituit controlul de garanţii nucleare; acesta reprezintã un sistem de gestiune şi de verificare scripticã şi fizicã a stocurilor materialelor nucleare. Experţii AIEA şi EURATOM verificã periodic aplicarea gestiunii de garanţii nucleare.
    Securitatea radiologicã se referã la radioprotecţia lucrãtorilor expuşi profesional, a populaţiei şi a mediului şi este asiguratã în conformitate cu urmãtoarele reglementãri ale CNCAN:
    - Norme fundamentale de securitate radiologicã, aprobate de CNCAN;
    - Norme de minerit radioactiv;
    - Norme de securitate radiologicã privind radioprotecţia operaţionalã a lucrãtorilor externi;
    - Norme de dozimetrie individualã;
    - Norme privind limitarea eliberãrilor de efluenţi radioactivi în mediu;
    - Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;
    - Norme privind monitorizarea radioactivitãţii mediului în vecinãtatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;
    - Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;
    - Normele privind mãsurãrile meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.
    Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicalã a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completãrile ulterioare.

    3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurãtor, depãşiri permise şi în ce condiţii
    3.1. Apã
    Parametrii de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi la SE-SCN sunt impuşi prin autorizaţiile CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear:
    - pH = 6,5-8,5;
    - concentraţia maximã admisã de uraniu ≤ 1 mg U/l;
    - volumul maxim de efluenţi lichizi radioactivi transferaţi este de maximum 2.000 mc/an;
    - masa de uraniu transferatã este de maximum 2 kg/an;
    - limita maximã admisã a concentraţiei de beriliu este de 1 mg Be/l.
    Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi industriale deversate în SE-SCN se vor încadra în concentraţiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare a SCN Piteşti.
    Limitele derivate de emisie anualã a efluenţilor lichizi aprobate de CNCAN şi contribuţiile la constrângerea de dozã anualã maximã admisã pentru expunerea populaţiei sunt:

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Limitã derivatã de emisie │
│crt.│ Radionuclid │ (Bq/an) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1. │ U - 238 │ 3,50E+10 │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2. │ U - 235 │ 1,70E+09 │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘    3.2. Aer
    Sursele staţionare de emisie a poluanţilor rezultaţi din procese tehnologice sunt urmãtoarele coşuri de dispersie:
    - coşul 1 aferent halelor I, II şi III cu caracteristicile H(1)= 17 m şi s(1) = 5,4 mý;
    - coşul 2 aferent halelor IV şi V cu caracteristicile H(2) = 12 m şi d(2) = 0,8 m;
    - coşul 3 aferent operaţiei de încãrcare pastile în teci din halele IV şi V cu caracteristicile H(3) = 12 m şi d(3) = 0,35 m.
    Poluanţii evacuaţi în atmosferã prin sursele staţionare sunt:
    - coşul 1: pulberi cu conţinut de uraniu/aerosoli radioactivi;
    - coşul 2: pulberi cu conţinut de uraniu/aerosoli radioactivi, beriliu, acetonã, toluen, alchilalcooli (alcool izopropilic, alcool etilic);
    - coşul 3: pulberi cu conţinut de uraniu/aerosoli radioactivi.
    a) Poluanţi radioactivi
    Efluenţii gazoşi radioactivi evacuaţi prin cele 3 surse staţionare sunt monitorizaţi prin MEG-uri.
    Limitele derivate de emisie în atmosferã a efluenţilor gazoşi radioactivi rezultaţi de la prelucrarea materiei prime nucleare şi de la fabricarea combustibilului nuclear sunt stabilite de CNCAN prin autorizaţiile pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear, şi anume:
    - concentraţia maximã a uraniului natural în efluenţii gazoşi emişi în atmosferã este de 5 \f2æ æg U/mc; pe termen scurt (cel mult 24 de ore/lunã), concentraţia maximã a uraniului în efluenţii gazoşi emişi în atmosferã poate sã ajungã la 15 \f2æg U/mc, cu condiţia ca în luna respectivã sã nu fie evacuat în atmosferã un volum de efluenţi gazoşi radioactivi mai mare de 1,5 x 10^8 mc şi o cantitate de uraniu mai mare de 0,800 kg;
    - se admite emisia în atmosferã a unui volum anual de efluenţi gazoşi conţinând pulberi aeropurtate de uraniu cu uraniu natural de cel mult 10^9mc;
    - limita maximã admisã a concentraţiei de beriliu (în atmosfera exterioarã incintei) este 0,01 \f2æg Be/mc.
    b) Poluanţi nonradioactivi
    Prin coşul de dispersie 2 cu caracteristicile H(2)= 12 m şi d(2)= 0,8 m sunt evacuaţi în atmosferã, pe lângã poluanţii radioactivi, şi poluanţi nonradioactivi.
    Concentraţiile la emisie ale poluanţilor nonradioactivi vor respecta pragurile de alertã (PA) şi valorile-limitã (VL) prevãzute în tabelul urmãtor, astfel cum rezultã din Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementãrii privind evaluarea poluãrii mediului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificãrile ulterioare:


┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │Debitul masic│Ordinul ministrului│ │
│crt.│ │ (g/h) │apelor, pãdurilor │ │
│ │ Poluant │ │şi protecţiei │ │
│ │ │ │mediului nr. 462/ │ Metode de │
│ │ │ │ 1993 (mg/mc) │ analizã │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ PA VL │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Pulberi │ ≥ 500 │ 35 50 │SREN 13284-2008│
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2. │Beriliu şi compuşii sãi│ ≥ 0,5 │ 0,07 1 │SREN 14385-2008│
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 3. │Toluen │ ≥ 2000 │ 70 100 │SREN 13648-2008│
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 4. │Acetonã │ ≥ 3000 │105 150 │SREN 13648-2008│
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 5. │Alchilalcooli │ ≥ 3000 │105 150 │SREN 13648-2008│
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────┘    3.3. Zgomot
    Nivelul de zgomot echivalent mãsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în STAS 10009/1988, respectiv L(ech)= 65 dB(A), C(z)= 60 dB.
    Rapoartele de încercare precizate la pct. II.2 realizate conform SR 6161-1/2008 se transmit autoritãţii regionale pentru protecţia mediului.
    3.4. Radiaţii
    Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Normelor fundamentale de securitate radiologicã şi ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM şi recomandãrile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomicã.

    III. Monitorizarea mediului

    1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor
    1.1. Apã
    Apele uzate industriale sunt colectate în rezervoarele din cadrul SCEAR şi de aici, dupã determinarea concentraţiei de uraniu şi a pH-ului, sunt evacuate în SE-SCN.
    Determinãrile se fac atât la laboratorul de radioprotecţie, protecţia mediului şi protecţia civilã al SCN Piteşti, cât şi în laboratorul de analize fizico-chimice al FCN Piteşti.
    Poluanţii monitorizaţi şi concentraţiile maxime admisibile sunt:
    - pH - 6,5-8,5;
    - concentraţia maximã admisã de uraniu ≤ 1 mg U/l;
    - concentraţia maximã de beriliu ≤ 1 mg Be/l.
    Deversarea apelor uzate industriale colectate în rezervoarele de înmagazinare ale FCN se face cãtre SE-SCN în mod controlat, în schimbul I şi numai dupã primirea raportului de mãsurare din partea SCN Piteşti.
    Frecvenţa determinãrilor este prevãzutã în cadrul contractelor specifice încheiate între SCN Piteşti şi FCN Piteşti.
    1.2. Aer
    Analizele specifice privind calitatea aerului se efectueazã diferenţiat în cadrul FCN Piteşti, prin laboratoarele de radioprotecţie şi de analize chimice, şi în cadrul SCN Piteşti, prin laboratorul de toxicologie şi radiotoxicologie şi laboratorul de radioprotecţie şi protecţia mediului.
    Sistemele de prelevare a probelor şi funcţiile lor sunt diferite, astfel:
    a) Sistemul central de prelevare aerosoli (SCPA) este sistemul de supraveghere a radioactivitãţii din aerul exterior şi de supraveghere a concentraţiei beriliului din aerul exterior.
    Este format din 4 puncte de monitorizare pentru determinarea concentraţiilor poluanţilor în aerul exterior fabricii: 3 puncte de prelevare amplasate în exteriorul halelor I, II şi III sunt pentru determinarea concentraţiei de uraniu şi un punct pentru determinarea concentraţiei de beriliu. SCPA este alcãtuit dintr-o pompã de vacuum tip ROOTS de la care porneşte reţeaua de conducte cãtre locurile de muncã şi cãtre mediul exterior (unde se aflã punctele de prelevare).
    Limita de control administrativã stabilitã pentru uraniu este 0,11 Bq/mc, iar determinãrile sunt realizate în cadrul laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal.
    Limita pentru control administrativã stabilitã pentru beriliu este 0,01 \f2ægBe/mc, iar determinãrile sunt fãcute în cadrul laboratorului de analize chimice.
    b) Sistemul izocinetic de prelevare la coş (SIPC) este montat pe coşul 1 şi realizeazã prelevãri continue din sistemul general de ventilaţie aferent halelor I, II şi III, în baza cãrora se efectueazã analize chimice pentru determinãrile lunare în cadrul laboratorului de radioprotecţie, protecţia mediului şi protecţie civilã al SCN Piteşti.
    De asemenea, monitorizarea concentraţiei de uraniu din efluenţii gazoşi radioactivi la cele 3 coşuri de dispersie se realizeazã on-line prin câte un MEG. Aceste sisteme de monitorizare transmit datele la laboratorul de radioprotecţie şi dozimetrie personal din cadrul FCN Piteşti, în vederea procesãrii şi arhivãrii.
    c) Pe coşurile de dispersie aferente halelor de producţie se eliminã urmãtorii poluanţi:
    - coşurile 1 şi 3: poluanţi radioactivi;
    - coşul 2: poluanţi radioactivi şi nonradioactivi.
    Frecvenţa de mãsurare:
    - continuu pentru pulberi cu conţinut de uraniu/aerosoli radioactivi;
    - determinãri semestriale pentru poluanţi nonradioactivi.
    1.3. Zgomot
    Determinãrile sonometrice se vor efectua semestrial.
    1.4. Sol şi vegetaţie
    Punctul de recoltare a probelor de sol şi de vegetaţie este situat în partea de sud-vest a incintei FCN Piteşti, vizavi de corpul de clãdire care face legãtura între pavilionul administrativ şi secţia de asamblare.
    Probele se preleveazã semestrial şi se determinã activitatea beta globalã şi conţinutul masic de uraniu.

    2. Datele care vor fi raportate autoritãţii competente pentru protecţia mediului şi periodicitatea
    La Agenţia Regionalã pentru Protecţia Mediului Piteşti se transmit urmãtoarele rapoarte:
    a) rapoarte trimestriale:
    - raport privind evacuãrile de efluenţi radioactivi (date privind transferul de efluenţi lichizi radioactivi, deşeuri lichide radioactive, deşeuri solide radioactive incinerabile, deşeuri solide radioactive neincinerabile, emisii de efluenţi gazoşi radioactivi);
    - raport privind concentraţiile de poluanţi în factorii de mediu (mãsurãtori privind radioactivitatea în mediul exterior);
    - raport privind concentraţia de beriliu în aerul exterior fabricii;
    b) rapoarte semestriale:
    - raport privind determinarea sonometricã realizatã la limita incintei;
    - raport privind emisiile poluanţilor nonradioactivi;
    - verificarea semestrialã a existenţei apei de infiltraţie în forajul de observaţie cu H = 18 m şi determinarea conţinutului de uraniu în apele subterane;
    c) rapoarte anuale:
    - raport privind asigurarea securitãţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului;
    - raport privind gospodãrirea deşeurilor solide radioactive;
    - raport de monitorizare a radioactivitãţii mediului;
    - inventar al emisiilor de poluanţi în atmosferã;
    - inventar privind mercurul şi compuşii cu mercur;
    - raport privind situaţia deşeurilor de ambalaje;
    - situaţia gestionãrii uleiurilor uzate.

    IV. Modul de gospodãrire a deşeurilor şi ambalajelor

    1. Deşeuri produse (tipuri, compoziţie, cantitãţi)
    Deşeurile rezultate din activitatea desfãşuratã de FCN Piteşti sunt deşeuri radioactive şi deşeuri neradioactive.
    1.1. Deşeuri radioactive
    Deşeurile radioactive rezultate din procesului tehnologic sau ca urmare a contaminãrii unor materiale, ambalaje etc. cu substanţe radioactive sunt urmãtoarele:


┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │Cantitatea│ Compoziţia │
│crt.│ Denumirea deşeului │ (anual) │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │Deşeuri solide radioactive din │ 1 t │filtre de la sistemele de │
│ │care se recupereazã uraniu │ │ventilaţie, prefiltre, pânze │
│ │ │ │filtrante │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 2 │Deşeuri solide radioactive │ 5 t │materiale textile, hârtie, │
│ │incinerabile │ │cartoane, materiale plastice,│
│ │ │ │folie de plastic, cauciucuri,│
│ │ │ │lemn, care prin diferite │
│ │ │ │metode s-au contaminat │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 3 │Deşeuri solide radioactive │ 10 t │obiecte metalice, conducte, │
│ │neincinerabile │ │pietre de rectificare, piese │
│ │ │ │metalice, subansamble, epodur│
│ │ │ │cãrãmizi, cabluri, moloz etc.│
│ │ │ │care nu se pot decontamina şi│
│ │ │ │nu prezintã interes pentru │
│ │ │ │recuperarea uraniului │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 4 │Deşeuri lichide radioactive │ 800 mc │(scrap) de diferite │
│ │ │ │concentraţii │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 5 │Cenuşi uranifere │ 1 t │rezultate în urma procesului │
│ │ │ │de incinerare a deşeurilor │
│ │ │ │solide radioactive incinera- │
│ │ │ │bile în cadrul staţiei de │
│ │ │ │tratare a deşeurilor radio- │
│ │ │ │active din SCN Piteşti │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 6 │Fosfat de uranil solid şi uscat │ 3 t │rezultate din procesul de │
│ │şi şlam │ │recuperare a uraniului în │
│ │ │ │cadrul STDR-SCN în urma pro- │
│ │ │ │cesului de epurare a scra- │
│ │ │ │pului cu concentraţii de │
│ │ │ │uraniu mai mari de 1 mg U/ │
│ │ │ │litru │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 7 │Deşeuri solide contaminate cu │ 0,5 t │rezultate din procesul de │
│ │beriliu │ │depunere cu beriliu în cadrul│
│ │ │ │secţiei asamblare │
└────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┘    Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normativelor CNCAN specifice managementului gospodãririi deşeurilor radioactive.
    1.2. Deşeuri industriale neradioactive
    Deşeurile industriale neradioactive sunt toate deşeurile care nu prezintã contaminare liberã detectabilã şi debite de dozã la contact peste valoarea fondului natural. Aceste deşeuri sunt clasificate pe coduri în Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completãrile ulterioare, iar cantitãţile anuale sunt:┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Codul │ Denumirea deşeului │ Instalaţie/ │Cantitate│
│crt.│ deşeului │ │ Secţie │ (t/an) │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 1 │07.01.04* │Alţi solvenţi organici, lichide de spãlare │Secţia asamblare│ 0,8 │
│ │ │şi soluţii mumã (amestec degresant ternar) │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 2 │07.01.04* │Alţi solvenţi organici, lichide de spãlare │ │ │
│ │ │şi soluţii mumã (alcool etilic uzat) │Secţia asamblare│ 0,4 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 3 │07.01.04* │Alţi solvenţi organici, lichide de spãlare │ │ │
│ │ │şi soluţii mumã (alcool izopropilic cu │ │ │
│ │ │grafit) │Secţia asamblare│ 0,3 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 4 │06.02.04* │Hidroxid de potasiu │Staţie hidrogen │ 0,25 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 5 │13.02.05* │Uleiuri minerale neclorurate de motor, de │Întreţinere │ │
│ │ │transmisie şi de ungere │echipamente şi │ │
│ │ │ │instalaţii │ 0,1 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 6 │13.02.06* │Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi│Întreţinere │ │
│ │ │de ungere │echipamente şi │ │
│ │ │ │instalaţii │ 0,1 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 7 │12.01.09* │Emulsii şi soluţii de ungere uzate fãrã │ │ │
│ │ │halogeni (Blasocut 2000 CF) │Secţia asamblare│ 0,5 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 8 │16.05.06* │Reactivi chimici expiraţi │Laborator de │ │
│ │ │ │analize chimice │ 2,5 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 9 │17.04.05 │Deşeuri metalice feroase │Întreţinere, │ │
│ │ │ │reparaţii, │ │
│ │ │ │retehnologizãri │ 10 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│10 │17.04.01 │Cupru │Întreţinere, │ │
│ │ │ │reparaţii, │ │
│ │ │ │retehnologizãri │ 0,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│11 │17.04.02 │Aluminiu │Întreţinere, │ │
│ │ │ │reparaţii, │ │
│ │ │ │retehnologizãri │ 0,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│12 │19.12.03 │Metale neferoase(deşeuri solide de zircaloy)│Secţia asamblare│ 1 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│13 │19.10.04 │Fracţii de şpan uşor şi praf (şpan de │ │ │
│ │ │zircaloy - compactare în brichete)* │Secţia asamblare│ 3,67 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│14 │12.01.17 │Deşeuri de materiale de sablare (nisip de │Operaţia de │ │
│ │ │sablare) │sablare │ 0,5 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│15 │12.01.17 │Deşeuri de materiale de sablare - provenite │Operaţia de │ │
│ │ │din ardere (oxid de zirconiu - cenuşã) │sablare │ 4 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│16 │20.03.99 │Deşeuri municipale şi asimilabile │Întreaga unitate│ 20 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│17 │20.01.01 │Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) │Întreaga unitate│ 10 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│18 │20.01.39 │Deşeuri materiale plastice (PET, mase │ │ │
│ │ │plastice) │Întreaga unitate│ 0,2 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│19 │20.01.33* │Baterii şi acumulatori │Întreaga unitate│ 0,2 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│20 │20.01.35* │Echipamente electrice şi electronice casate │ │ │
│ │ │(echipamente informatice şi de telecomuni- │ │ │
│ │ │caţii) │Întreaga unitate│ 0,4 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│21 │20.01.21* │Tuburi fluorescente │Întreaga unitate│ 0,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│22 │18.01.01 │Obiecte ascuţite │Punct de urgenţe│ │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ medicale │ 0,04 │
│23 │18.01.03* │Deşeuri a cãror colectare şi eliminare fac │ │ │
│ │ │obiectul unor mãsuri speciale privind │ │ │
│ │ │prevenirea infecţiilor │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │
│24 │18.01.06* │Chimicale constând din sau conţinând │ │ │
│ │ │substanţe periculoase │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │
│25 │18.01.09 │Medicamente │ │ │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘    NOTĂ?:
    Deşeurile clasificate ca periculoase - deşeurile marcate cu asterisc (*) - prezintã una sau mai multe dintre proprietãţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Se vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    1.3. Deşeuri provenind din substanţe chimice degradate
    Substanţele şi amestecurile periculoase care nu mai pot fi utilizate în procesul tehnologic sau la analizele de laborator care sunt degradate ori expirate şi care intrã în categoria deşeurilor periculoase sunt:


┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea deşeului │ │
│crt.│ (substanţe şi amestecuri periculoase expirate) │ Modul de ambalare │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1│Acid ascorbic │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2│Acid 2aminobezoic │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3│Acid bromhidric 47-48% │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4│Acid fosfomolibdenic │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5│Acid iodic │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6│Acid 2 naftil 1 sulfonic │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7│Acid salicilic │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8│Acid tricloracetic │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9│Acid tartic │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10│Acid tioglicoolic 80% │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11│Alcool anilic │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12│Alcool N Butilic │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13│Alcool izopropilic │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14│Aluminiu pulbere finã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15│Amidon solubil indicator │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16│Amino negro │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17│4Aminoantipirin │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18│Anilina │Flacon 500 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19│Azotat de argint 0,1N │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20│Azur II │Flacon 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21│Bromurã de amoniu │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22│Butilaminã 97% │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23│Carburã de siliciu pulbere │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24│Chinaldinã roşie │Flacon 1 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25│Ciclohexanol │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26│Ciclohexanonã │Flacon 250 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27│Citrat de amoniu soluţie │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28│Clorhidrat de anilinã │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29│Clorhidrat de fenantrolinã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30│Clorhidrat de hidrazinã │Flacon 500 şi 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31│Clorhidrat de rosanilinã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32│Clorhidrat de semicarbazidã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33│Clorurã de cupru şi amoniu │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34│Clorurã de fier │Flacon 250 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35│Clorurã mercuricã │Flacon 500 şi 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36│Colodiu 6% │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37│Cupru pulbere │Flacon 250 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38│Clorat de potasiu │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39│1,1`Diantrimidum │Flacon 5 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40│Dicromat de amoniu │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41│Difenilbenzidin │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42│Dihidrogenofosfat de amoniu │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43│N, N`Dimetil 1,4- fenilendiaminã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44│Dimetilglioximã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45│Dimetilpolisiloxan │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46│Dimetilsulfolan │Flacon 50 şi 100 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47│2,6 Dinitrofenol │Flacon 1 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48│Dioxan │Flacon 500 şi 1.000 ml│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49│Dipicrilaminã │Flacon 1 şi 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50│Di-iso-propilcetonã │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51│Disulfonat de sodiu 1,2dioxibenzen │Flacon 5 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52│Fluoresceinã │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53│Fosfat de sodiu │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54│Glicerinã anhidrã PA │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55│Hexachlorcilohexan │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56│1,2,3,4,5,6Hexaclorciclohexan │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57│Hidroxinã în apã 64% │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58│Hidrogenocarbonat de sodiu │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59│Hidrogenfosfat de disodic │Flacon 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60│Hidrogenfosfat de trisodic │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61│Hidrogenofosfat de amoniu şi sodiu │Flacon 500 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62│Hidrogenosulfat de sodiu │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63│Hidrogenosulfat de amoniu │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64│Hidroxichinaldinã │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65│8 Hidroxchinolinã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66│Hidroxid de bariu │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67│Hidroxid de litiu │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68│Hidroxilmetilaminoetan │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69│Iodurã de cadmiu │Flacon 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70│Iodurã de potasiu │Flacon 250, 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 71│Isobutilmetilcetonã │Flacon 1.000 ml, 500, │
│ │ │1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 72│Lakmus │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 73│Ninhidrinã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 74│Oxid de crom │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 75│Oxid de cupru │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 76│Oxid de fier III │Flacon 250 şi 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 77│Oxid de germaniu │Flacon 1 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 78│Oxid de iod V │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 79│Trioxid de molibden │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 80│Oxid de nichel │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 81│Dioxid de siliciu │Flacon 25 şi 50 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 82│Oxid de stibiu V │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 83│Oxid de stronţiu │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 84│Dioxid de titan │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 85│Oxid de wolfram │Flacon 100 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 86│Plumb pulbere │Flacon 250 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 87│Roşu de fenol │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 88│Roşu neutru │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 89│Sulf │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 90│Sulfat de aluminiu şi amoniu │Flacon 250 şi 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 91│Sulfat de aluminiu şi potasiu │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 92│Sulfat de chininã │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 93│Sulfat de zinc │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 94│Sulfat feros de amoniu │Flacon 500 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 95│Sulfat nichel de amoniu │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 96│Sulfocianurã de fluoresceinã │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 97│Sulfurã de carbon │Flacon 1.000 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 98│Tartat acid de sodiu │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 99│Tartat de disodiu │Flacon 250 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 100│Tetrahidrofuran │Flacon 100 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 101│Thorin │Flacon 5 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 102│Vatã de sticlã │Cutie 1.000 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 103│Xilenol orange │Flacon 5 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 104│Zinc granule │Flacon 250 şi 1.000 gr│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 105│Tricloretilenã │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 106│Azotat de mercur │Flacon 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 107│Florurã de galiu spectral │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 108│Florurã de litiu spectral │Flacon 25 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 109│Mercur soluţie etalon 1gr/l │Flacon 100 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 110│Neothorin │Flacon 10 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 111│Oxid de fosfor │Flacon 500 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 112│Stibiu spectral │Flacon 100 gr │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 113│Taliu soluţie etalon 1 gr/l │Flacon 100 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 114│Telur soluţie etalon 1 gr/l │Flacon 100 ml │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 115│1,2 Diaminociclohexan │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 116│Acetat de etil pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 117│Acetat n-butil pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 118│Alcool metilic absolut │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 119│Bicromat de potasiu pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 120│Clorurã de cobalt │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 121│Clorurã de bismut │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 122│Iodurã de cadmiu pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 123│Iodurã de potasiu pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 124│Iodurã de potasiu soluţie 0,1N │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 125│Oxid de beriliu │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 126│Tiosulfat de sodiu pa │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 127│Trietanolanimã │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 128│Flaconsoluţie dezinfectantã │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 129│Fixer unifix │Flacon sticlã/plastic │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 130│Chinolein Gelb │Flacon sticlã/plastic │
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘    2. Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantitãţi, frecvenţã)
    FCN Piteşti nu desfãşoarã activitate de colectare a deşeurilor.
    Deşeurile radioactive sunt colectate în containere speciale inscripţionate pentru fiecare tip de deşeu.
    Deşeurile neradioactive generate în activitãţile proprii sunt colectate la locul generãrii şi sunt transferate în spaţiile proprii special amenajate pentru stocare temporarã pânã la disponibilizarea cãtre operatori economici autorizaţi pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, legislaţia în vigoare privind deşeurile valorificabile şi legislaţia specificã altor tipuri de deşeuri.

    3. Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantitãţi, mod de stocare)
    FCN Piteşti nu deţine depozit de stocare conform Hotãrârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Spaţiile existente sunt amenajate pentru deţinerea temporarã a deşeurilor pânã la transferul în afara societãţii cãtre unitãţi autorizate pentru stocare, valorificare, eliminare prin procedee aprobate de autoritatea de mediu şi de reglementãrile specifice emise de CNCAN.
    3.1. Deşeuri radioactive
    Deşeurile radioactive sunt cele precizate în tabelul prevãzut la pct. 1.1. şi sunt stocate pe platformele special amenajate, astfel:


┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │Cantitatea│ Stocare temporarã │
│crt.│ Denumirea deşeului │ (anual) │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │Deşeuri solide radioactive din │ 1 t │Platforma de depozitare │
│ │care se recupereazã uraniu │ │temporarã deşeuri solide │
│ │ │ │radioactive slab contaminate │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 2 │Deşeuri solide radioactive │ 5 t │Idem │
│ │incinerabile │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 3 │Deşeuri solide radioactive │ │ │
│ │neincinerabile │ 10 t │Idem │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 4 │Deşeuri lichide radioactive │ 800 mc │Stocate în rezervoarele │
│ │ │ │staţiei de colectare deşeuri │
│ │ │ │lichide radioactive - │
│ │ │ │transport la STDR - SCN │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 5 │Cenuşi uranifere │ 1 t │Rezultate în urma procesului │
│ │ │ │de incinerare a deşeurilor │
│ │ │ │solide radioactive incinera- │
│ │ │ │bile în cadrul STDR - SCN │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 6 │Fosfat de uranil solid şi uscat │ 3 t │Rezultate din procesul de │
│ │şi şlam │ │recuperare a uraniului în │
│ │ │ │cadrul STDR a SCN Piteşti, în│
│ │ │ │urma procesului de epurare a │
│ │ │ │scrapului cu concentraţii de │
│ │ │ │uraniu mai mari de 1 mg U/l │
├────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ 7 │Deşeuri solide contaminate cu │ 0,5 t │Platforma de depozitare │
│ │beriliu │ │temporarã deşeuri solide │
│ │ │ │radioactive slab contaminate │
└────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┘    Containerele cu deşeuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice. Dacã sunt detectate valori ale contaminãrii cu uraniu peste limitele aprobate (pânã la care deşeurile se considerã neradioactive), acestea sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt tratate conform procedurilor pentru deşeuri radioactive.
    3.2. Deşeuri neradioactive
    Deşeurile neradioactive stocate temporar în spaţii special amenajate sunt cele din tabelul prevãzut la pct. 1.2. Acestea sunt stocate în spaţii special amenajate de unde vor fi preluate pe bazã de contract de colectori sau operatori autorizaţi în vederea valorificãrii şi/sau eliminãrii.
    Şpanul de zircaloy se bricheteazã într-o instalaţie specialã pe amplasamentul SCN Piteşti şi se valorificã prin firme autorizate. În situaţii accidentale, şpanul de zircaloy se eliminã printr-un proces de oxidare completã în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o zonã lipsitã de trafic. Cuptorul de oxidare eliminã şpanul şi aliajele de zircaloy prin arderea liberã, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completã.
    Cuptorul de oxidare şi principiul de eliminare este rezultatul unei invenţii a domnului Constantin Galeriu, expert în cadrul FCN Piteşti, şi este brevetat cu Brevetul de invenţie nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci Bucureşti.
    Cenuşa rezultatã din arderea şpanului de zircaloy se stocheazã în containere în vederea eliminãrii printr-o firmã specializatã de valorificare. Transferul deşeurilor de zircaloy (contaminate şi necontaminate) rezultate din activitatea de producţie se realizeazã dupã obţinerea autorizaţiilor specifice emise de CNCAN.
    Alte tipuri de deşeuri neradioactive sunt deşeurile provenite din substanţe şi amestecuri periculoase expirate care nu mai pot fi utilizate în procesul de producţie şi sunt cele prevãzute în tabelul de la pct. 1.3.
    Pentru deşeurile neradioactive, inclusiv cele chimice, colectate în spaţii special amenajate în cadrul secţiilor de producţie, condiţionarea constã în inspectarea etichetãrii, a integritãţii ambalajelor, efectuarea de mãsurãtori dozimetrice pentru verificarea gradului de contaminare radioactivã şi sigilarea containerelor (pentru evitarea unei contaminãri ulterioare, pânã la transferul în afara zonei radiologice). Este interzisã amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu cele nepericuloase.
    Deşeurile de substanţe chimice rezultate în urma procesului de fabricaţie sunt stocate temporar pe platforma de depozitare temporarã deşeuri solide radioactive slab contaminate.
    Deşeurile periculoase provenite din substanţe chimice expirate sunt stocate temporar în depozitul de chimicale pe rafturi marcate corespunzãtor.
    Aceste spaţii sunt ventilate, marcate şi delimitate astfel încât sã se identifice uşor destinaţia acestora; depozitarea butoaielor se face numai pe paleţi şi existã lãdiţe cu material absorbant pentru eliminarea eventualelor scurgeri accidentale.

    4. Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantitãţi, destinaţie)
    Deşeuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt urmãtoarele:


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│Nr. │ │Cantitatea│ │
│crt.│ Denumirea deşeului │ (t/an) │ Destinaţia │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┤
│ Deşeuri valorificabile rezultate din procesele tehnologice │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤
│ 1 │Deşeuri solide de zircaloy │ 1 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 2 │Şpan de zircaloy - sub formã de brichete │ 3,67 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 3 │Deşeuri de materiale de sablare (nisip de │ │ │
│ │sablare) │ 0,5 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 4 │Deşeuri de materiale de sablare-provenite │ │ │
│ │din ardere (oxid de zirconiu - cenuşã) │ 4 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 5 │Uleiuri minerale neclorurate de motor, de │ │ │
│ │transmisie şi de ungere, uleiuri sintetice│ │ │
│ │de motor de transmisie şi de ungere, │ │ │
│ │uleiuri sintetice de ungere uzate │ 0,2 │Firme autorizate │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┤
│ Deşeuri valorificabile altele decât cele rezultate din procesele tehnologice │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤
│ 1 │Deşeuri metalice feroase │ 10 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 2 │Deşeuri neferoase (aluminiu, cupru) │ 0,1 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 3 │Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) │ 10 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 4 │Deşeuri materiale plastice (PET-uri, │ │ │
│ │mase plastice) │ 0,2 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 5 │Baterii şi acumulatori │ 0,2 │Firme autorizate │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 6 │Echipamente electrice şi electronice │ │ │
│ │casate (echipamente informatice şi de │ │ │
│ │telecomunicaţii) │ 0,4 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 7 │Tuburi fluorescente │ 0,05 │Firme autorizate │
└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┘    Deşeurile valorificabile provenite din procesele tehnologice şi deşeurile menajere şi asimilabile sunt predate operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru valorificare/reciclare, cu respectarea cerinţelor din Hotãrârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Cantitãţile de deşeuri predate sunt înregistrate în baza de date privind gestiunea deşeurilor a FCN Piteşti.
    Activitatea de colectare a datelor privind gestiunea deşeurilor este proceduratã.
    Se vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    În zona platformei de depozitare din incinta protejatã se aflã containere mari cu capacitatea de 1,1 mc identificate separat pentru fiecare tip de deşeu solid neradioactiv colectat; suplimentar, înainte de deversarea fiecãrui sac de deşeuri în container este efectuatã o sortare pentru evitarea amestecãrii deşeurilor de diverse tipuri.
    Bateriile (acumulatorii) cu plumb se stocheazã temporar în spaţiile de stocare a deşeurilor periculoase şi sunt gestionate în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.
    Gunoiul menajer (rezultat de la locurile de muncã şi spaţiile de cazare ale FCN Piteşti) este transportat la rampa de deşeuri menajere a oraşului în baza contractelor încheiate cu Primãria Oraşului Mioveni.

    5. Modul de transport al deşeurilor şi mãsurile pentru protecţia mediului
    5.1. Deşeuri radioactive
    Deşeurile solide radioactive incinerabile sunt transportate cu electrocarul marcat radioactiv la STDR - SCN Piteşti şi incinerate sau se transferã la CNU - Sucursala Feldioara în vederea depozitãrii finale. Din procesul de incinerare rezultã cenuşi uranifere care se transferã înapoi la FCN Piteşti sub control de garanţii nucleare.
    Cenuşile uranifere împreunã cu fosfatul de uranil, şlamul provenit din procesul de rectificare pastile sinterizate şi alte materiale nucleare neconforme se transportã cu autotrenul la CNU - Sucursala Feldioara în vederea prelucrãrii. De la Feldioara cantitãţile de pulbere sinterizabilã de UO(2) obţinutã în urma prelucrãrii acestor materiale se întorc ca materie primã la FCN Piteşti în baza autorizaţiilor de transfer şi transport emise de CNCAN, sub control şi supraveghere strictã.
    Deşeurile lichide radioactive se transportã cu autocisterna proprie destinatã exclusiv acestui tip de transport la STDR-SCN.
    Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodãrirea în siguranţã a deşeurilor radioactive, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodãrirea în siguranţã a deşeurilor radioactive.
    FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara înregistreazã în evidenţele de garanţii nucleare şi raporteazã lunar la EURATOM şi CNCAN transferurile, respectiv recepţiile de deşeuri solide radioactive cu activitate specificã joasã (de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural), în conformitate cu cerinţele EURATOM şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom.
    5.2. Deşeuri neradioactive
    Toate tipurile de deşeuri neradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai dupã efectuarea controlului dozimetric.
    Deşeurile şi şpanul de zircaloy se stocheazã temporar la depozitul special amenajat şi sunt transferate la SCN Piteşti în vederea tratãrii prin compactare în brichete şi se transferã cãtre operatori autorizaţi, specializaţi în recuperarea acestor materiale.
    Transportul deşeurilor în afara unitãţii în vederea eliminãrii, depozitãrii sau valorificãrii se face cu operatorii economici autorizaţi sã desfãşoare aceste activitãţi de transport în condiţiile şi cu obligaţiile prevãzute în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în Hotãrârea Guvernului nr. 1.061/2008.
    Pentru transportul deşeurilor din categoria produselor chimice expirate periculoase se urmãreşte şi conformarea cu Normele de efectuare a activitãţii de transport rutier de mãrfuri periculoase în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.175/2007.
    Pentru deşeurile periculoase disponibilizate în cantitãţi mai mari de o tonã se obţin aprobãri de expediţie/transport de la autoritatea pentru protecţia mediului din perimetrul prestatorului de servicii, avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã Argeş "Cãpitan Puicã Nicolae". Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    6. Mod de eliminare (depozitare definitivã, incinerare)
    FCN Piteşti nu efectueazã operaţiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deşeurilor industriale neradioactive.
    Prin contracte de prestãri servicii cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei FCN Piteşti predã deşeurile în vederea eliminãrii, valorificãrii sau incinerãrii, dupã caz, în funcţie de tipul şi caracteristicile fizico-chimice ale deşeurilor.

    7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor
    Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu în parte, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 856/2002, cu completãrile ulterioare, şi în baza Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    La cererea autoritãţii competente pentru protecţia mediului se vor furniza informaţii corespunzãtoare.

    8. Ambalaje folosite şi rezultate
    8.1. Ambalaje folosite şi rezultate în/din activitate:┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Ambalaje folosite sau rezultate │ Cantitãţi │ Folosite/Rezultate │
│ │ │ (anual) │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Lãzi din lemn cu sectoare din │ │ │
│ │polistiren expandat şi folie de │ │Folosite pentru ambalarea fasciculelor │
│ │polietilenã │ 300 buc. │combustibile în vederea transportului │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Alte ambalaje din lemn │ 6 t │Rezultate din livrarea materiilor prime de │
│ │ │ │zircaloy; sunt utilizate ulterior pentru │
│ │ │ │ambalarea deşeurilor de zircaloy. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Bidoane plastic şi containere plastic│ 200 kg │Rezultate din livrarea substanţelor chimice│
│ │ │ │şi precursorilor │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Hârtie, carton │ 10 t │Rezultate din livrarea materiilor auxiliare│
│ │ │ │şi din activitatea curentã │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Sticlã │ 300 kg │Rezultate din livrarea substanţelor chimice│
│ │ │ │şi precursorilor │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Butoaie metalice de 100, 200, 220 l │ variabil │Folosite în circuitul intern │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Butoaie metalice de 220 l │ variabil │Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid │
│ │ │ │de uraniu; sunt proprietatea CNU -Sucursala│
│ │ │ │Feldioara; se returneazã. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Butoaie metalice de 50, 200, 220 l │ variabil │Folosite pentru transferul de deşeuri │
│ │ │ │radioactive, pastile neconforme, fosfat de │
│ │ │ │uranil şi cenuşi uranifere. Circuit închis │
│ │ │ │între FCN Piteşti şi CNU - Sucursala │
│ │ │ │Feldioara │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────┘    8.2. Ambalaje folosite pentru deşeuri:
    a) radioactive┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Ambalaje folosite sau rezultate │ Folosite/Rezultate │
│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Butoaie metalice 220 l │Folosit ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu│
├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Butoaie metalice 50, 200 şi 220 l │Folosit ca ambalaj pentru transportul deşeurilor│
│ │ │radioactive, pastile neconforme, fosfat de │
│ │ │uranil şi cenuşi uranifere │
└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘    b) industriale neradioactive┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Ambalaje folosite sau rezultate │ Cantitãţi │ Folosite/Rezultate │
│ │ │ (anual) │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Lãzi din lemn cu sectoare din │ │ │
│ │polistiren expandat şi folie de │ │Folosite pentru ambalarea fasciculelor │
│ │polietilenã │ 300 buc. │combustibile în vederea transportului │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Alte ambalaje din lemn │ 6 t │Rezultate din livrarea materiilor prime de │
│ │ │ │zircaloy │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Bidoane plastic şi containere plastic│ 200 kg │Rezultate din livrarea substanţelor chimice│
│ │ │ │şi precursorilor de droguri │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Hârtie, carton │ 10 t │Rezultate din livrarea materiilor auxiliare│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Sticlã │ 300 kg │Rezultate din livrarea substanţelor chimice│
│ │ │ │şi precursorilor │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Butoi metalic de 100, 200, 220 l │ Variabile │Rezultate din livrarea uleiurilor │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────┘    Ambalajele utilizate în procesul de gestionare a deşeurilor chimice neradioactive sunt urmãtoarele: butoaie metalice cu capacitatea de 200 l, butoaie de plastic cu capacitatea de 200 l, containere metalice special construite pentru deşeuri chimice solide, containere de 10 l prevãzute cu site de separare a impuritãţilor din lichide înainte de stocarea în containerele mari, saci de plastic pentru deşeurile solide (care se sigileazã înainte de transfer).
    Butoaiele şi celelalte recipiente sau materiale utilizate la colectare sunt special destinate acestui scop, prin etichetarea clarã a denumirii chimicalelor ce le pot conţine şi descrise în procedurile fabricii.
    Pentru stocarea temporarã a deşeurilor asimilabile celor municipale neradioactive se utilizeazã containere standard cu capacitatea de 1,1 mc.

    9. Modul de gospodãrire a ambalajelor
    Ambalajele folosite sau rezultate din activitatea FCN Piteşti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Ambalaje folosite sau rezultate │ Modul de gospodãrire │
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Ambalajele din lemn pentru │Au circuit închis între FCN Piteşti şi CNE │
│ │fasciculele combustibile │Cernavodã │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Alte ambalaje din lemn │Rezultate din livrarea materiilor prime de │
│ │ │zircaloy. Sunt utilizate ulterior pentru │
│ │ │ambalarea deşeurilor de zircaloy. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Ambalajele din plastic │Sunt colectate în containere din plastic şi │
│ │ │sunt livrate firmelor autorizate. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Ambalajele din hârtie şi carton │Sunt colectate în spaţii special amenajate ca │
│ │ │deşeuri valorificabile şi sunt evacuate cãtre │
│ │ │firme autorizate. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Sticlã │Sunt colectate în spaţii special amenajate şi │
│ │ │sunt evacuate firmelor autorizate. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Butoaie metalice de 100, 200 şi 220 l│Sunt folosite pentru colectarea şi depozitarea │
│ │ │deşeurilor valorificabile din activitate. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Containere metalice de 220 l │Ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu, are │
│ │ │circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - │
│ │ │Sucursala Feldioara. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Butoaie metalice 50, 200, 220 l │Aceste ambalaje au circuit închis între FCN │
│ │rezultate din deşeuri radioactive, │Piteşti şi/sau CNU - Sucursala Feldioara. │
│ │fosfat de uranil, pastile neconforme │ │
│ │şi cenuşi uranifere │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    Ambalajele metalice ale materiilor prime sunt controlate dozimetric şi apoi sunt evacuate de pe amplasament prin firme specializate.
    Coletele care transportã deşeuri radioactive sunt evacuate de pe amplasament în vehicule proprii cãtre CNU - Sucursala Feldioara, fiecare transport fiind autorizat de cãtre CNCAN.
    Butoaiele reutilizate se inscripţioneazã cu denumirea tipului de deşeu conţinut, cu cantitatea şi se vopseşte conform codurilor.
    În situaţia în care ambalajele nu pot fi reutilizate, acestea sunt dezmembrate şi se valorificã conform legislaţiei în vigoare.
    Ambalajele rezultate din utilizarea produselor în zonele radiologice ale FCN Piteşti şi care prezintã contaminare radioactivã sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt gestionate conform procedurilor fabricii pentru deşeuri radioactive solide.
    Atunci când transferul deşeurilor la operatori economici autorizaţi se efectueazã cu ambalajele FCN Piteşti, acestea sunt returnate dupã golirea deşeurilor şi se reutilizeazã.
    Containerele de depozitare a deşeurilor municipale care au capacitatea de 1,1 mc sunt preluate de cãtre prestatorul de servicii şi sunt transferate în vederea dispunerii finale la rampa de depozitare controlatã a deşeurilor menajere a oraşului Mioveni.
    Titularul are obligaţia sã organizeze recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din ambalaje, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    V. Modul de gospodãrire a substanţelor şi amestecurilor periculoase

    1. Substanţele şi amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitãţi) FCN Piteşti nu importã substanţe şi amestecuri periculoase în cantitãţi mai mari de o tonã pe an. În situaţia în care aceastã cantitate va fi depãşitã, importurile de substanţe şi amestecuri periculoase se vor efectua cu respectarea cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE şi 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.
    FCN Piteşti nu importã direct substanţe şi amestecuri prevãzute în anexele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase. Substanţele şi amestecurile folosite în cadrul laboratorului de analize chimice sunt în cantitãţi mici şi sunt preluate prin distribuitor autorizat în România.
    FCN Piteşti este utilizator în aval, iar substanţele şi amestecurile periculoase achiziţionate în vederea utilizãrii în procesele tehnologice sau în analizele de laborator sunt pãstrate în ambalajul original, depozitarea acestora fãcându-se în funcţie de compatibilitãţi în depozite în care accesul se face controlat.
    Cerinţele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi amestecurilor periculoase sunt luate în considerare în cadrul procedurilor legale de achiziţie.
    Substanţele şi amestecurile periculoase existente şi utilizate în diferite activitãţi ale fabricii sunt:┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Canti- │ │
│crt.│ Substanţe/Amestecuri periculoase │ UM │ tatea │ Utilizare │
│ │ │ │(anual) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 1 │Acid azotic concentrat │ l │ 150 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 2 │Acid fosforic concentrat │ l │ 230 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 3 │Acid sulfamic (amidosulfuric) │ kg │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 4 │Acid fluorhidric 40% │ l │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 5 │Acid oxalic │ kg │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 6 │Acid boric │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 7 │Acid percloric │ l │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 8 │Acid acetic glacial │ l │ 10 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 9 │Acid formic │ l │ 1 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 10 │Acid lactic │ l │ 1 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 11 │Apã oxigenatã 30% │ l │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 12 │Azotat de plumb │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 13 │Fluorurã de sodiu │ g │ 12 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 14 │Fluorurã de galiu │ g │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 15 │Fluorurã de litiu │ g │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 16 │Fluran │ l │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 17 │Fenolftaleinã │ g │ 10 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 18 │Difenilaminosulfonat de bariu │ kg │ 20 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 19 │Molibdat de amoniu │ kg │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 20 │Hidroxid de potasiu │ g │ 200 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 21 │Hidroxid de sodiu soluţie │ g │ 15 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 22 │Hidroxid de sodiu 1 N │ l │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 23 │Hidroxid de sodiu │ kg │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 24 │Hidroxid de sodiu (ascarite) │ kg │ 1 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 25 │Hidroxid de sodiu (sodã causticã) │ kg │ 150 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 26 │Sulfat feros │ kg │ 13 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 27 │Sulfit de sodiu │ g │ 100 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 28 │Dicromat de potasiu │ kg │ 1 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 29 │Carbonat de sodiu (sodã calcinatã grea) │ kg │ 2.600 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 30 │Carbonat de sodiu │ g │ 100 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 31 │Soluţie Karl Fischer A │ l │ 7 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 32 │Soluţie Karl Fischer B │ l │ 7 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 33 │Metanol │ l │ 7 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 34 │Sulfocianurã de mercur │ g │ 30 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 35 │Sulfocianurã de potasiu │ g │ 70 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 36 │Alcool etilic │ l │ 3.000 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 37 │Acetat de sodiu │ g │ 50 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 38 │Acetat de amoniu │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 39 │Acetat de N butil │ kg │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 40 │Amoniac │ l │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 41 │Alizarinã │ g │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 42 │Arsenazo III │ g │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 43 │Anhidrone │ g │ 600 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 44 │Clorurã de argint │ g │ 15 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 45 │Clorurã stanoasã │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 46 │Clorurã de sodiu │ g │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 47 │Clorurã de amoniu │ g │ 200 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 48 │Clorurã de potasiu │ kg │ 2,5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 49 │Iodurã de potasiu │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 50 │Oxalat de potasiu │ kg │ 5 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 51 │Oxid de ytriu │ g │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 52 │Tetraclorurã de carbon │ l │ 30 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 53 │Trioxid de lantan │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 54 │Alaun feriamoniacal │ kg │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 55 │Alaun de potasiu │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 56 │Ortofenantrolinã │ g │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 57 │Mercur │ l │ 4 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 58 │Staniu metalic │ g │ 200 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 59 │Verde de brom crezol │ g │ 3 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 60 │Vanadat de amoniu │ g │ 150 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 61 │Sarea disodicã a acidului etilendiamino │ │ │ │
│ │tetraacetic (EDTA) │ g │ 25 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 62 │Acid citric │ kg │ 60 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 63 │Acid tetraacetic │ g │ 100 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 64 │Alcool izopropilic │ kg │ 2.000 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 65 │Azotat de aluminiu │ g │ 300 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 66 │Azotat de argint │ g │ 100 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 67 │Catalizator oxid de cupru │ kg │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 68 │Clohidrat de hidroxilaminã │ g │ 30 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 69 │Clorhidrat de ortofenantrolinã │ g │ 40 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 70 │Clorurã cupricã │ g │ 20 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 71 │Clorurã de lantan │ g │ 250 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 72 │Complexon III │ kg │ 1 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 73 │Grafit │ kg │ 15 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 74 │Grafit coloidal │ kg │ 1.369 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 75 │Soluţie revelator │ l │ 3 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 76 │Azotat de cesiu │ g │ 250 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 77 │Sulfat de vanadil │ g │ 500 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 78 │Oxid de lantan │ g │ 2 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 79 │Oxid de zirconiu │ kg │ 300 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 80 │Stearat de zinc │ kg │ 818 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 81 │FOAM-0 │ l │ 150 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 82 │TRASAR 23226 │ kg │ 100 │Întreţinere sistem de │
│ │ │ │ │rãcire │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 83 │Beriliu │ kg │ 5,022 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 84 │Oxid de beriliu │ g │ 50 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 85 │Uraniu, oxizi şi sãruri │ t │ 210 │Producţie │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────┘    Tipurile de gaze necesare analizelor fizico-chimice sau în producţie sunt:┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Canti- │ │
│crt.│ Tipuri de gaze │ UM │ tatea │ Utilizare │
│ │ │ │(anual) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 1 │Argon gaz min. 99,993 │ Nmc │ 500 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 2 │Argon gaz min. 99,996 │ Nmc │ 1.800 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 3 │Gaz etalon P10 (argon metan) 90% - argon; │ │ │Laborator de radiopro-│
│ │10% - metan │ Nmc │ 600 │tecţie şi dozimetrie │
│ │ │ │ │personal │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 4 │Acetilenã 99,5 │ kg │ 10 │Analize fizico-chimice│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 5 │Protoxid de azot 99,5 │ kg │ 15 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 6 │Oxigen gaz min. 99,5 │ Nmc │ 200 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 7 │Oxigen gaz 99,3 │ Nmc │ 10 │Uz medical │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 8 │Heliu gaz min. 99,995 │ Nmc │ 1.998 │Producţie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 9 │Heliu gaz min. 99,999 │ Nmc │ 70 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 10 │Hidrogen │ Nmc │122.940 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 11 │Hidrogen gaz min. 99,9 │ Nmc │ 10 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 12 │Hidrogen tehnic │ Nmc │ 420 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 13 │Azot gaz 99,996 │ Nmc │ 50 │Idem │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┤
│ 14 │Azot lichid │ Nmc │24.918 │Idem │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────┘    Substanţele clasificate (precursori de droguri) utilizate în procesul de producţie sunt:


┌────┬───────────────────────────────┬──────┬────────┐
│Nr. │ │ │ Canti- │
│crt.│ Precursori de droguri │ UM │ tatea │
│ │ │ │(anual) │
├────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ 1 │Acid clorhidric │ kg │ 300 │
├────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ 2 │Acid sulfuric │ kg │ 100 │
├────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ 3 │Toluen │ kg │ 700 │
├────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ 4 │Acetonã │ kg │ 1.010 │
└────┴───────────────────────────────┴──────┴────────┘    Uleiurile raportabile sunt:
    - uleiuri pentru autovehicule: ulei ultragrade 15, 19, 20, 50 l; ulei Ursa Super la 15 W 40 şi la 20 W 50 - 500 l;
    - uleiuri de ungere: ulei mobilube HD 85W-140 - 20 l; ulei mobil DTE 25 - 50 l; ulei Meropa 150, 450 - 400 l; ulei Mobil SHC 629 - 20 l; ulei Rando HD 46, 68 - 20 l; ulei Morlina 5 - 50 l; ulei PE (emulsionabil) - 100 l; ulei velocine No5 - 230 l;
    - ulei de transmisie şi ulei hidraulic: ulei Texaco T 90 - 100 l; ulei Regal EP 68 - 50 l; ulei hidraulic SHM 32 - 600 l;
    - ulei vid/pompã de vid: Santovac 5 pentru depunere beriliu - 1,5 l; ulei mineral P3 - 15 l; ulei siliconic 704 EU - 40 l;
    - dielectric electroeroziune: ulei LDM Fluid 5 - 200 l;
    - alte tipuri de uleiuri: lichid rãcire KOOL BLAST - 120 l; ulei ultracoolant - 350 l;
    - vaseline: vaselinã Mobil grease XHP 222 - 20 l; vaselinã EP 2 - 100 kg; vaselinã starplex EP2 - 100 kg; vaselinã Molitex EP2 - 50 l.

    Amestecurile care conţin biocide utilizate sunt:┌────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Canti- │ │
│crt.│ Amestecuri care conţin biocide │ UM │ tatea │ Utilizare │
│ │ │ │(anual) │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │Apã oxigenatã │ l │ 2 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2 │Insecticid │ buc. │ 100 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3 │Soluţie Nalco 73500 │ kg │ 25 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 4 │Soluţie Nalco 8514 │ kg │ 20 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 5 │Tablete dezinfectante WC │ buc. │ 5 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 6 │Pastile pisoar │ buc. │ 60 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 7 │Neutralizator pompã │ kg │ 10 │Curãţare pompã │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 8 │Detartrant pompã │ kg │ 30 │Curãţare pompã │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 9 │Agent curãţare/degresare Lexite │ buc. │ 30 │Curãţare echipamente │
│ │ │ │ │electronice sau electrice │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 10 │Decontaminol │ buc. │ 1 │Dezinfecţie suprafeţe │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 11 │Detartrant │ buc. │ 100 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 12 │Degresant │ l │ 30 │Curãţenie prin degresare │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────────────────────┘    Detergenţi care conţin biocide şi care sunt folosiţi în diferite procese de curãţare sunt:┌────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Canti- │ │
│crt.│ Biocide │ UM │ tatea │ Utilizare │
│ │ │ │(anual) │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │Pastã axion │ buc. │ 20 │Curãţenie spaţii interioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2 │Praf de curãţat (tix) │ buc. │ 100 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3 │Înãlbitor (Ace, Vanish) │ buc. │ 12 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 4 │Soluţie curãţat geamuri │ buc. │ 190 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 5 │Soluţie Cilit │ buc. │ 20 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 6 │Soluţie curãţat pardoseli │ buc. │ 150 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 7 │Soluţie curãţat │ buc. │ 30 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 8 │Spray antipraf │ buc. │ 130 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 9 │Detergent lichid vase │ l │ 1.400 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 10 │Detergent automat │ kg │ 2.500 │Idem │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 11 │Neodisher FLA/N │ l │ 100 │Maşinã de spãlat sticlãrie │
│ │ │ │ │de laborator │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────────────────────┘    2. Modul de gospodãrire
    Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 186/2007, ale Hotãrârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţã a produselor biocide, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.
    Ambalare
    Produsele chimice sunt pãstrate în ambalajele producãtorului, existând cerinţe reglementate prin proceduri interne ca în documentaţia de achiziţie la redactarea comenzii, la recepţie şi la inspecţiile periodice sã se urmãreascã integritatea şi etanşeitatea ambalajelor, etichetarea corectã cu informaţiile/datele strict necesare pentru evitarea pericolelor chimice, mãsurile de prim ajutor, de îndepãrtare a produselor reziduale şi, unde este cazul, restricţiile de utilizare a produsului.
    Ambalajele produselor şi preparatelor chimice sunt ale producãtorului şi sunt de diferite tipuri:
    - sticle, borcane, flacoane şi pungi de plastic;
    - containere de plastic;
    - butoaie de 200 l şi cutii de tablã;
    - bidoane de plastic.
    Gazele sunt depozitate în recipienţi sub presiune speciali din zonele de depozitare.
    În cazul deteriorãrii accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale, urmãrindu-se ca acestea sã fie curate pentru a nu impurifica produsul, sã fie etichetate corespunzãtor şi sã îndeplineascã orice alte cerinţe specifice.
    Transport
    Transferul produselor chimice din depozite în spaţiile temporare de deţinere a acestora se efectueazã direct la locurile de muncã ale fabricii unde sunt utilizate. Se folosesc mijloace de transport proprii ale FCN Piteşti sau ale prestatorilor de servicii.
    Organizarea transporturilor se efectueazã cu respectarea normelor în vigoare şi a cerinţelor specifice pericolelor asociate.
    Se folosesc şoferi şi consilieri de siguranţã (dacã este cazul) autorizaţi, mijloace de transport autorizate pentru mãrfuri periculoase şi echipate conform normativelor.
    În contractele de achiziţie a produselor chimice se includ şi cerinţe referitoare la transportul acestora pânã la sediul FCN Piteşti, cu precizarea condiţiilor necesare respectãrii legislaţiei aplicabile pentru transportul mãrfurilor periculoase, autorizarea corespunzãtoare a mijloacelor de transport şi a personalului, ambalarea şi etichetarea conform normelor de transport aplicabile produselor.
    Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mãrfuri periculoase - RNTR 3, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se vor respecta normele de transport naţionale, comunitare şi internaţionale specifice produselor transportate şi modului de transport (rutier, maritim, aerian).
    Depozitare
    Substanţele toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri speciale în funcţie de compatibilitãţi în cadrul laboratorului de analize fizico-chimice; acestea sunt prevãzute cu sisteme de închidere şi sigilare. Evidenţa acestor substanţe se ţine de cãtre personalul utilizator desemnat prin decizia conducerii şi care se aflã înscris în registre întocmite în cadrul fiecãrui departament.
    În exteriorul clãdirilor existã amenajat depozitul de substanţe chimice în cadrul corpului de magazii, depozite şi garaje.
    Folosire/Comercializare
    Substanţele şi amestecurile periculoase nu sunt comercializate.
    Utilizarea lor este strictã, conform procedurilor fabricii, astfel:
    - substanţele şi amestecurile periculoase sunt utilizate în instalaţiile tehnologice la diferite operaţiuni necesare menţinerii parametrilor de funcţionare, ca agenţi de condiţionare chimicã;
    - precursorii de droguri sunt folosiţi în procesul de producţie şi în laboratoarele de analize chimice ca agenţi de degresare;
    - uleiurile sunt necesare funcţionãrii diferitelor agregate şi echipamente: uleiuri hidraulice pentru echipamentele industriale, lichid de rãcire şi în staţia de compresoare şi ca fluid de pompare la pompele de vid;
    - substanţele şi amestecurile periculoase utilizate ca reactivi în laboratoare sunt folosite în laboratoarele de analize chimice şi de metalografie-ceramografie;
    - biocidele intrã în componenţa substanţelor folosite la decontaminãri speciale, a preparatelor de curãţenie şi dezinfecţie şi ca substanţe de întreţinere în sistemele de rãcire.

    3. Modul de gospodãrire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi amestecurile periculoase
    Ambalajele (butoaie metalice) sunt recuperate dupã utilizarea produsului şi se returneazã la furnizor, se reutilizeazã pentru depozitarea aceloraşi tipuri de produse sau se stocheazã temporar în spaţii special amenajate pentru a fi predate la operatori autorizaţi în vederea valorificãrii ori eliminãrii.

    4. Instalaţiile, amenajãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţiile în caz de accident
    Toate substanţele/amestecurile periculoase şi cele aflate sub presiune sunt depozitate conform normelor de securitate, sãnãtate în muncã şi de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.
    Depozitele sunt prevãzute cu pardoseli de gresie şi başe de colectare în caz de scurgeri accidentale şi au dotãri şi amenajãri care sã elimine posibilitatea afectãrii elementelor de mediu.
    În depozitarea substanţelor şi amestecurilor periculoase este îndeplinitã condiţia de a nu exista niciun contact fizic între produsele incompatibile. Produsele chimice sunt astfel depozitate încât, dacã un container curge, nu va apãrea nicio reacţie cu alte produse chimice.
    Condiţiile de depozitare trebuie sã îndeplineascã, de asemenea, şi cerinţele de pãstrare specifice produsului conform fişei tehnice de securitate, precum şi cerinţele de securitate precizate în normele legislative aplicabile (de exemplu: pentru substanţele din categoria precursorilor de droguri, pentru substanţele şi amestecurile periculoase, inflamabile, inclusiv deşeurile rezultate din utilizarea acestor produse).
    Substanţele toxice şi periculoase sunt ridicate din depozite numai în limita cantitãţii strict necesare de cãtre persoane special desemnate pentru gestionarea acestora. În fiecare depozit existã lista cu substanţele depozitate în spaţiile respective în funcţie de compatibilitãţi.
    Toate substanţele şi amestecurile periculoase sunt achiziţionate şi pãstrate în recipienţi, ambalaje, rezervoare sau tancuri (cele vrac), containerele furnizorului, butelii de gaze sub presiune închise şi sigilate, nedeteriorate şi corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.
    Zonele de depozitare au pardoseala din ciment sau gresie antiacidã şi sunt prevãzute cu lãdiţe de nisip pentru eliminarea prin absorbţie a eventualelor scurgeri accidentale; aceste spaţii sunt inspectate periodic atât din punctul de vedere al integritãţii, cât şi pentru identificarea eventualelor degradãri sau a pierderii etichetelor ataşate.
    Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    5. Monitorizarea gospodãririi substanţelor şi amestecurilor periculoase
    Societatea deţine registru pentru evidenţa substanţelor şi amestecurilor periculoase. Raportarea utilizãrii acestora se face conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2008.
    Respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementãrilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat se regãseşte în sistemul de monitorizare şi raportare implementat prin actele normative din legislaţia naţionalã care preiau aceste cerinţe.
    Substanţele chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinãrilor de laborator sunt utilizate în cadrul laboratoarelor de analize chimice din cadrul FCN Piteşti.
    Efectuarea analizelor de laborator se realizeazã cu aparatura specificã a cãrei utilizare este descrisã în procedurile laboratorului. Analizele efectuate, condiţiile de prelevare a probelor şi prepararea acestora pentru determinãrile parametrilor chimici de funcţionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator.
    Cantitãţile de substanţe chimice utilizate pentru condiţionare chimicã a sistemelor din FCN Piteşti sunt înregistrate în evidenţele laboratorului de analize chimice.

    VI. Programul pentru conformare - mãsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitãţilor

    1. Domeniul [protecţia solului şi a apelor subterane; descãrcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performanţã/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Domeniul │ Denumirea proiectului │Performanţã/Obiectiv de remediere│ Termen de │
│ │ │ - pe fiecare proiect - │ finalizare │
│ │ │ │- pe fiecare │
│ │ │ │ proiect - │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│Protecţia solului, │1. Studiu privind calitatea solului/ │Performanţã: Evaluarea calitãţii │30 decembrie │
│subsolului şi a │subsolului şi apelor freatice pe │elementelor de mediu şi identifi-│2011 │
│apelor subterane │platforma SCN-FCN şi în vecinãtatea*)│carea aspectelor noi, posibile, │ │
│ │acesteia, definitã în conformitate │rezultate din funcţionarea │ │
│ │cu prevederile Ordinului preşedin- │activitãţilor specifice │ │
│ │telui Comisiei Naţionale pentru │platformei nucleare │ │
│ │Controlul Activitãţilor Nucleare nr. │ │ │
│ │275/2005 pentru aprobarea Normelor │ │ │
│ │privind monitorizarea radioactivi- │ │ │
│ │tãţii mediului în vecinãtatea unei │ │ │
│ │instalaţii nucleare sau radiologice │ │ │
│ │şi ţinând cont de legislaţia de │ │ │
│ │protecţia mediului în vigoare │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Acesta va cuprinde: │Performanţã şi obiective de │ │
│ │- analiza elementelor de mediu din │remediere: Identificarea zonelor │ │
│ │punct de vedere radiologic; │cu depãşiri ale indicatorilor de │ │
│ │ │calitate, propuneri de soluţii de│ │
│ │ │analizã aprofundatã care sã │ │
│ │ │identifice soluţii de remediere, │ │
│ │ │eventual soluţii concrete de │ │
│ │ │remediere │ │
│ │ │ │ │
│ │- definirea reţelei de probare/ │Performanţã: Supravegherea/ │ │
│ │mãsurare a calitãţii elementelor de │Monitorizarea elementelor de │ │
│ │mediu (puncte de mãsurare radiologic │mediu sol, subsol, apã freaticã │ │
│ │şi puncte de mãsurare comune - │în vederea asigurãrii respectãrii│ │
│ │radiologic şi pentru indicatorii │prevederilor Ordinului ministru- │ │
│ │corespunzãtori substanţelor chimice │lui apelor, pãdurilor şi protec- │ │
│ │periculoase). │ţiei mediului nr. 756/1997, cu │ │
│ │ │modificãrile şi completãrile │ │
│ │ │ulterioare, şi ale Ordinului │ │
│ │ │preşedintelui Comisiei Naţionale │ │
│ │ │pentru Controlul Activitãţilor │ │
│ │ │Nucleare nr. 275/2005 şi ţinând │ │
│ │ │cont de legislaţia de protecţia │ │
│ │ │mediului în vigoare │ │
│ │Studiul va identifica un set de │ │ │
│ │mãsuri (concrete sau alte studii │ │ │
│ │aprofundate în vederea determinãrii │ │ │
│ │mãsurilor concrete) care vor fi │ │ │
│ │precizate astfel: │ │ │
│ │a) mãsuri de implementare comune │ │ │
│ │SCN-FCN, aflate în responsabilitatea │ │ │
│ │de implementare a FCN; │ │ │
│ │b) mãsuri de implementare comune │ │ │
│ │SCN-FCN, aflate în responsabilitatea │ │ │
│ │de implementare a SCN; │ │ │
│ │c) mãsuri de implementare specifice │ │ │
│ │FCN; │ │ │
│ │d) mãsuri de implementare specifice │ │ │
│ │SCN. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│Protecţia solului, │2. Analiza primarã de caracterizare │Performanţã: Analiza primarã este│30 decembrie │
│subsolului şi a │calitativã a elementelor de mediu │necesarã definirii frecvenţei │2012 │
│apelor subterane │reieşite din studiu pentru zona │determinãrilor efectuate prin │ │
│ │platformei SCN-FCN şi în vecinãtatea │reţeaua de probare/mãsurare. │ │
│ │acesteia │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│Protecţia solului şi │3. Aplicarea soluţiilor de │Obiectiv de remediere: Aplicarea │30 decembrie │
│a apelor subterane │decontaminare/remediere rezultate │mãsurilor 1.a) şi 1.c) în vederea│2014 │
│ │din studiu şi/ sau alte studii │remedierii calitãţii elementelor │ │
│ │aprofundate solicitate prin studiu │de mediu sol, subsol şi apã │ │
│ │ │freaticã pentru încadrarea în │ │
│ │ │valorile prevãzute în legislaţia │ │
│ │ │din domeniul nuclear şi ţinând │ │
│ │ │cont de legislaţia de protecţia │ │
│ │ │mediului în vigoare │ │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘--------
    *) Vecinãtatea SCN-FCN reprezintã, conform precizãrilor CNCAN, suprafaţa de teren materializatã ca formã şi dimensiuni de amplasare a locaţiilor de monitorizare radiologicã a factorilor de mediu.
    Studiul prevãzut la pct. 1 se va face pe o zonã cu raza de 3 km în jurul Reactorului TRIGA de cercetãri nucleare amplasat în incinta Obiectivului Nuclear Piteşti (platforma SCN-FCN).
    Aceastã zonã include locaţiile de monitorizare radiologicã a factorilor de mediu şi a fost stabilitã de cãtre RAAN - Sucursala SCN Piteşti şi SNN S.A. - Sucursala FCN Piteşti ca urmare a discuţiilor tehnice dintre autoritãţile de reglementare CNCAN şi Ministerul Mediului şi Pãdurilor.

    2. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect, evidenţe, rapoarte)
    Sursele de finanţate pentru cele 3 proiecte sunt surse interne.
    Valoarea proiectului "Studiu privind calitatea solului/subsolului şi apelor freatice pe platforma SCN-FCN şi în vecinãtatea acesteia" prevãzut la pct. 1 este de 100.000 lei şi reprezintã o valoare stabilitã de comun acord între FCN Piteşti şi SCN Piteşti ca sumã şi cuantum de participare.
    Valoarea proiectului "Analiza primarã de caracterizare calitativã a elementelor de mediu reieşite din studiu pentru zona platformei SCN-FCN şi în vecinãtatea acesteia" prevãzut la pct. 2 este de 10.000 lei.
    Valoarea proiectului "Aplicarea soluţiilor de decontaminare/remediere rezultate din studiu şi/sau alte studii aprofundate solicitate prin studiu" prevãzut la pct. 3 se va stabili ulterior în funcţie de rezultate şi va fi comunicatã în termen de 5 zile lucrãtoare la autoritatea centralã pentru protecţia mediului.
    Raportarea îndeplinirii mãsurilor din programul pentru conformare se va face la autoritatea competentã pentru protecţia mediului astfel:
    a) la ARPM Piteşti şi Garda Naţionalã de Mediu - Comisariatul Judeţean Argeş în termen de 5 zile lucrãtoare;
    b) la autoritatea centralã pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finalizarea controlului comun ARPM Piteşti şi G.N.M.-C.J. Argeş, se vor înainta urmãtoarele: procesul-verbal de verificare a amplasamentului şi de constatare a îndeplinirii mãsurii respective, raportul de inspecţie şi documentele care stau la baza încheierii constatãrii îndeplinirii mãsurii.

                                    ______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016