Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.052 din 11 decembrie 2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.052 din 11 decembrie 2013  privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.052 din 11 decembrie 2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia nr. MFP 103.861 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, constituit din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 566/2013, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 667/2013.
    ART. 3
    Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă potrivit hotărârilor acestuia, prevăzute la art. 2 alin. (2), să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale un număr de 250 de unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 1, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, în termen de maximum 3 ani de la data preluării acestuia.
    ART. 4
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţia şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 5
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


             PRIM-MINISTRU
          VICTOR-VIOREL PONTA

                 Contrasemnează:
                ─────────────────
                Viceprim-ministru,
                  Gabriel Oprea

             p. Viceprim-ministru,
         ministrul dezvoltării regionale
            şi administraţiei publice,
               Shhaideh Sevil,
              secretar de stat

       Ministrul apărării naţionale,
                Mircea Duşa

             Viceprim-ministru,
       ministrul finanţelor publice,
             Daniel Chiţoiu

    p. Ministrul delegat pentru buget,
           Gheorghe Gherghina,
            secretar de stat


    Bucureşti, 11 decembrie 2013.
    Nr. 1.052.


    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
      ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
      Ministerului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar
       ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din
        Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
         activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată
          prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
           şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea
            lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară


┌───────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Nr. │Codul de│Denumirea │Adresa/Carte │Elementele-│Valoarea de │Valoarea care se│Valoarea de │ │
│M.F.P. │clasifi │bunului din│funciară/Nr. │ cadru de │inventar │diminuează din │inventar a │ │
│ │ care │domeniul │cadastrale │descriere │actualizată │inventarul │bunului după │ Administra- │
│ │ │public al │ │ tehnică │a bunului în│centralizat, │regularizare │ torul │
│ │ │statului la│ │ │urma reeva- │corespunzătoare │ prin │ bunului/CUI │
│ │ │ care se │ │ │luării (lei)│suprafeţei │diminuarea │ │
│ │ │ modifică │ │ │ │constatate în │ valorii │ │
│ │ │valoarea de│ │ │ │minus în urma │ aferente │ │
│ │ │ inventar │ │ │ │intabulării │suprafeţei │ │
│ │ │ │ │ │ │imobilului în │constatate în│ │
│ │ │ │ │ │ │cartea funciară │minus (lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ (lei/ha) │ │ │
├───────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│103.861│ 8.19.01│Imobil 739 │Judeţul Dolj,│Construcţii│2.541.715,55│38.417,63/0,1209│ 2.503.297,92│Ministerul │
│ │ │ │municipiul │şi teren*) │ │ │ │Apărării │
│ │ │ │Craiova, │ │ │ │ │Naţionale │
│ │ │ │str. Caracal │ │ │ │ │CUI - 4813229│
│ │ │ │nr. 132 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF 214726 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. cadastral│ │ │ │ │ │
│ │ │ │214726 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘

_________
    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.


    ANEXA 2

                               DATELE DE IDENTIFICARE
     ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din
      administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al
        municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al
                     Municipiului Craiova, judeţul Dolj


┌───────┬────────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. MFP│Codul de│Denumirea │Adresa/Carte │ Valoarea de │Elementele-cadru de descriere │Persoana juridică │ Persoana juridică │
│ │clasifi-│bunului │funciară/ Nr.│ inventar (lei) │tefnică/capacitate/bucăţi/ │ de la care se │ la care se transmite│
│ │ care │ │ cadastrale │ │ valoarea contabilă │ transmite │ imobilul/CUI │
│ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ │
├───────┼────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│103.861│ 8.19.01│imobil 739│Judeţul Dolj,│ *)2.503.297,92│1. Construcţii: │Statul român, │Domeniul public al │
│ │ │ │municipiul │ │Pavilionul A: │din administrarea │municipiului Craiova,│
│ │ │ │Craiova, │ │- Suprafaţă construită - 103 mp │Ministerului │în administrarea │
│ │ │ │str. Caracal │ │- Suprafaţă desfăşurată - 103 mp│Apărării Naţionale│Consiliului Local al │
│ │ │ │nr. 132 │ │- Valoarea contabilă - │CUI - 4813229 │Municipiului Craiova │
│ │ │ │CF 214726 │ │ 10.535,8 lei │ │CUI - 4417214 │
│ │ │ │Nr. cadastral│ │Pavilionul B: │ │ │
│ │ │ │214726 │ │- Suprafaţă construită - 46 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 46 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 3.580,8 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul C: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 156 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 156 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 15.556,7 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul D: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 108 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 108 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 9.275,7 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul E: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 218 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 436 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 30.771,2 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul F: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 576 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 576 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 10.673,9 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul G: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 417 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 417 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ 9.722,1 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul H: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 117 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 117 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.757,1 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul I: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 403 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 403 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 10.395,8 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul J: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 150 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 150 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 28.041,8 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul K: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 58 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 58 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 2.084,2 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul L: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 45 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 1.015,1 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul M: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 97 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 97 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 3.299,6 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul N: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 882 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 882 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 15.265 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul O: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 20 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 20 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 4.099,44 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul P: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 6 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 6 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 1.361,2 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul R: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 556 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 556 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.922,7 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul S: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 556 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 556 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.922,7 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul S1: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 558 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 558 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.942,2 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul T: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 60 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 60 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 4.278,1 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul T1: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 84 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 84 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.417,2 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul T2: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 71 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 5.833,8 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul U1: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 157 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 157 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 14.673,48 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul V: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 54 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 54 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - 680,6 lei│ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul X: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 82 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 82 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 6.611,6 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul Y: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 97 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 97 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 12.121,39 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul Z: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 3 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 3 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │ 9.800,64 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │5.680 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │5.898 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │253.639,85 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │2. Amenajări la terenuri: │ │ │
│ │ │ │ │ │Platou betonat asfaltat - │ │ │
│ │ │ │ │ │1.936 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │38.461,44 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Drum betonat - 726 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │14.932.08 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Drum pavat - 420 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │1.044,12 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea alimentare cu apă - 700 ml│ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │2.395,44 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea canalizare - 328 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │9.252,66 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea termoficare - 283 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │11.612,4 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea energie electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │aeriană - 1.300 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │22.357,28 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea energie electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │subterană - 150 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - 1.152 lei│ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire beton prefabricat - │ │ │
│ │ │ │ │ │428 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │2.799,1 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire sârmă ghimpată pe │ │ │
│ │ │ │ │ │1 rând - 900 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - 316,8 lei│ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire gard plasă sârmă - │ │ │
│ │ │ │ │ │200 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - 79,8 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │104.403,12 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │3. Teren: │ │ │
│ │ │ │ │ │**)Suprafaţă teren - 6,7511 ha │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │2.145.254,95 lei │ │ │
└───────┴────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

___________
    * Valoarea de inventar a imobilului 739 Craiova după regularizare prin diminuarea suprafeţei de teren constatate în minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.
    ** Suprafaţa terenului aferentă imobilului 739 Craiova după regularizare prin diminuarea suprafeţei de teren constatate în minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.
               ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016