Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.037 din 13 octombrie 2010  privind deseurile de echipamente electrice si electronice    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 2 noiembrie 2010

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 54 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Obiective
    (1) Prezenta hotãrâre are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât sã se reducã volumul de deşeuri eliminate.
    (2) Prezenta hotãrâre urmãreşte îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sãnãtatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de viaţã al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu: producãtori, importatori, distribuitori, consumatori şi, în mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantã a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta hotãrâre se aplicã echipamentelor electrice şi electronice aparţinând categoriilor prevãzute în anexa nr. 1A, cu condiţia ca acestea sã nu fie parte componentã a unui alt tip de echipament care nu intrã sub incidenţa prezentei hotãrâri.
    (2) În anexa nr. 1B este prevãzutã lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul prezentei hotãrâri şi care sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa nr. 1A.
    (3) Prezenta hotãrâre se aplicã fãrã a se aduce atingere legislaţiei naţionale privind cerinţele de securitate şi sãnãtate, precum şi legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor.
    (4) Fac excepţie de la prevederile prezentei hotãrâri echipamentele care au legãturã cu protecţia intereselor privind securitatea naţionalã, armele, muniţiile şi materialele de rãzboi.
    (5) Echipamentele similare celor prevãzute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotãrâri.

    ART. 3
    Definiţii
    În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamentele a cãror funcţionare corespunzãtoare depinde de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de mãsurare a acestor curenţi şi câmpuri, din categoriile prevãzute în anexa nr. 1A şi proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai micã sau egalã cu 1.000 volţi curent alternativ sau 1.500 volţi curent continuu;
    b) deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantã a echipamentelor în momentul în care acestea devin deşeuri;
    c) prevenire - mãsurile care urmãresc reducerea cantitãţii şi nocivitãţii pentru mediu a DEEE şi a materialelor şi substanţelor pe care acestea le conţin;
    d) reutilizare - orice operaţiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producãtori;
    e) reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producţie, a materialelor conţinute în deşeuri, în scop similar celui iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia valorificãrii energetice. Prin valorificarea de energie se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directã, împreunã cu alte deşeuri sau separat, dar cu valorificarea cãldurii;
    f) valorificare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevãzute în anexa nr. 2B la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevãzute în anexa nr. 2A la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) tratare - orice operaţiune efectuatã dupã predarea DEEE unei instalaţii pentru depoluare, demontare, sfãrâmare, valorificare sau pregãtire pentru eliminare, precum şi orice altã operaţiune efectuatã pentru valorificarea şi/sau eliminarea DEEE;
    i) producãtor - orice persoanã, indiferent de tehnica de vânzare utilizatã, inclusiv prin comunicare la distanţã potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, care:
    1. fabricã şi vinde echipamente electrice şi electronice sub propria marcã;
    2. revinde sub propria marcã echipamente produse de alţi furnizori, un revânzãtor nefiind considerat "producãtor", atunci când marca producãtorului figureazã pe echipament conform pct. 1; sau
    3. importã ori exportã EEE, cu titlu profesional, în sau din România ori un alt stat membru al Uniunii Europene.
    Persoana fizicã sau juridicã ce asigurã exclusiv o finanţare în cadrul ori ca urmare a unui acord de finanţare nu este consideratã "producãtor" decât dacã desfãşoarã totodatã una dintre activitãţile prevãzute la lit. i);
    j) distribuitor - orice persoanã care furnizeazã cu titlu comercial echipamente electrice şi electronice pãrţii care urmeazã sã le utilizeze;
    k) DEEE provenite de la gospodãrii particulare - DEEE provenite de la gospodãrii particulare şi din surse comerciale, industriale, instituţionale şi din alte surse, care, datoritã naturii şi cantitãţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodãrii particulare;
    l) substanţã sau amestec periculos - orice substanţã sau amestec care trebuie consideratã/considerat periculoasã/periculos potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase;
    m) contract de finanţare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul cã acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuãrii unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauzã;
    n) introducere pe piaţa naţionalã a unui echipament electric sau electronic - acţiunea de a face disponibil pe piaţã, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îşi aplicã denumirea/marca pe echipament se considerã a fi introduse pe piaţa naţionalã de cãtre acesta;
    o) sistemul unul la unul - sistem prin care, la achiziţionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcţii ca echipamentul furnizat;
    p) perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de cãtre producãtor, în cadrul cãruia produsele de folosinţã îndelungatã trebuie sã îşi menţinã caracteristicile funcţionale, dacã au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, la sfârşitul cãruia se considerã cã un echipament electric şi electronic devine deşeu;
    q) organizaţie colectivã - operator economic constituit în conformitate cu prevederile <>art. 1 alin. (1) din Legea societãţilor comerciale nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau în conformitate cu prevederile <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizat de cãtre Ministerul Mediului şi Pãdurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluãrii şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producãtorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţioneazã în numele producãtorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;
    r) deşeuri istorice - DEEE provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţionalã înainte de 1 ianuarie 2007;
    s) echipamente electrice şi electronice destinate folosinţei în cadrul gospodãriilor particulare - EEE destinate folosinţei în cadrul gospodãriilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, instituţionali, dar şi altor utilizatori, atunci când cantitatea şi natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosinţei în cadrul gospodãriilor particulare, precum şi EEE care, datoritã cantitãţii, nu sunt similare EEE destinate folosinţei în cadrul gospodãriilor particulare la data introducerii acestora pe piaţã, dar a cãror cantitate devine comparabilã cu aceea a DEEE provenite din gospodãriile particulare din punctul de vedere al potenţialului de generare a deşeurilor.

    ART. 4
    Proiectarea produsului
    (1) Producãtorii introduc în fabricaţie acele EEE ale cãror proiecte iau în consideraţie urmãtoarele aspecte:
    a) sã faciliteze operaţiunile de demontare şi valorificare a componentelor;
    b) sã prevadã posibilitãţi de reutilizare şi reciclare a DEEE, a componentelor şi materialelor lor.
    (2) Este interzis producãtorilor sã obstrucţioneze reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezintã avantaje determinante în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de securitate.

    ART. 5
    Colectarea selectivã
    (1) În vederea colectãrii selective a DEEE provenite de la gospodãriile particulare, autoritãţile executive ale unitãţilor administrativ-teritoriale au urmãtoarele obligaţii:
    a) de a organiza, de a gestiona şi de a coordona colectarea separatã a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la gospodãriile particulare, inclusiv a celor care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care conţin alte deşeuri decât DEEE, şi transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu prevederile <>Legii serviciului de salubrizare a localitãţilor nr. 101/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca deşeuri municipale cod 20.01, sau prin încredinţarea colectãrii DEEE, dacã nu fac obiectul colectãrii prin serviciul de salubrizare, cãtre un operator economic colector autorizat de cãtre agenţia judeţeanã pentru protecţia mediului, ca deşeuri de la echipamente electrice şi electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) de a stabili şi de a comunica agenţiei judeţene pentru protecţia mediului modalitatea şi frecvenţa de colectare a DEEE de la gospodãriile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri şi atunci când apar modificãri. Frecvenţa de colectare trebuie sã fie de cel puţin o datã pe trimestru;
    c) de a preda DEEE colectate cãtre producãtorii sau organizaţiile colective ale acestora în vederea realizãrii tratãrii/reciclãrii DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri. Autoritãţile executive ale unitãţilor administrativ-teritoriale pot solicita producãtorilor/organizaţiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport pânã la punctele de colectare şi stocare temporarã a DEEE, dar nu mai mult decât taxa/tariful unitar stabilitã/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populaţie;
    d) de a asigura existenţa şi funcţionarea cel puţin a unui punct de colectare selectivã a DEEE provenite de la gospodãriile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în fiecare localitate;
    e) de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din punctele de colectare prevãzute la lit. d) şi de a raporta anual datele agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului. Modul de evidenţã şi de raportare a informaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) Se interzice eliminarea prin depozitare finalã a DEEE.
    (3) Punctele de colectare prevãzute la alin. (1) lit. d) se amplaseazã în locuri şi la distanţe care sã asigure un acces uşor, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei.
    (4) Punctele de colectare prevãzute la alin. (1) lit. d) au obligaţia de a prelua, cel puţin gratuit, deşeurile de echipamente electrice şi electronice de la deţinãtori şi distribuitori.
    (5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpãrãtorului, distribuitorii sunt obligaţi sã preia DEEE în sistem unul la unul, fãrã a solicita plata, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacã echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat.
    (6) Obligaţia prevãzutã la alin. (5) nu se aplicã dacã echipamentul nu conţine componentele esenţiale sau în cazul în care echipamentul conţine alte deşeuri decât DEEE.
    (7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate cãtre punctele municipale de colectare, cel puţin gratuit, ori cãtre producãtori sau cãtre organizaţiile colective ale acestora pentru tratare şi reciclare, cu excepţia cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime.
    (8) Fãrã a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi alin. (5), producãtorii pot organiza şi exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodãriile particulare, în scopul respectãrii obiectivelor prezentei hotãrâri.
    (9) Luându-se în consideraţie normele în materie de sãnãtate şi securitate, DEEE care prezintã riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sãnãtatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.
    (10) Pentru categoria de DEEE prevãzute la alin. (9) trebuie respectate prevederile <>Ordinului ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea mãsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintã riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sãnãtatea personalului din punctele de colectare.
    (11) Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodãriile particulare şi fãrã sã fie prejudiciatã aplicarea dispoziţiilor art. 9, producãtorii sunt obligaţi sã asigure colectarea acestor deşeuri.
    (12) Producãtorii sunt obligaţi sã urmãreascã ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) şi (8) sã fie transportate la instalaţiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu excepţia cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime. Producãtorii urmãresc ca reutilizarea preconizatã sã nu conducã la încãlcarea prevederilor prezentei hotãrâri, în special ale art. 5 şi 6. Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectueazã astfel încât sã optimizeze reutilizarea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi reutilizate ori reciclate.
    (13) În vederea realizãrii unei rate medii de colectare selectivã la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producãtorii de EEE şi organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantitãţi de DEEE reprezentând rata procentualã anualã de colectare selectivã de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodãriile particulare, stabilitã potrivit prevederilor alin. (14), aplicatã cantitãţii de EEE introduse pe piaţa naţionalã în anul respectiv.
    (14) Ministerul Mediului şi Pãdurilor calculeazã rata anualã exprimatã în procente pe baza cantitãţilor de EEE introduse pe piaţa naţionalã în ultimii 2 ani. Metodologia de calcul al ratei anuale procentuale se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (15) Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de colectare a DEEE au obligaţia sã respecte cerinţele tehnice prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 3, referitoare la depozitare, inclusiv depozitare temporarã, a DEEE colectate.

    ART. 6
    Tratarea
    (1) Pentru a se asigura respectarea prevederilor <>art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, tratarea DEEE cuprinde cel puţin îndepãrtarea tuturor fluidelor, precum şi o tratare selectivã în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (2) În scopul asigurãrii protecţiei mediului se pot adopta norme de calitate minime pentru tratarea DEEE colectate. În acest caz, Ministerul Mediului şi Pãdurilor informeazã Comisia Europeanã în vederea publicãrii lor.
    (3) Operatorii economici efectueazã operaţiuni de tratare a DEEE numai dacã deţin autorizaţie de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, autorizaţie ce va fi obţinutã de cãtre aceştia distinct, pe fiecare categorie de DEEE cuprinsã în anexa nr. 1A, cu indicarea explicitã a tipurilor de DEEE tratate.
    (4) Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de tratare a DEEE au obligaţia sã respecte cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 2, referitoare la tratarea selectivã a materialelor şi componentelor DEEE colectate, precum şi cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 3, referitoare la depozitarea şi tratarea DEEE colectate.
    (5) Operaţiunea de tratare poate fi realizatã, de asemenea, în afara României sau în afara Uniunii Europene, în mãsura în care transportul DEEE respectã prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri. DEEE exportate din Uniunea Europeanã nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor prevãzute la art. 7 alin. (1) decât dacã exportatorul poate dovedi cã operaţiunea de recuperare, reutilizare şi/sau reciclare s-a desfãşurat în condiţii echivalente cu cerinţele prevãzute în prezenta hotãrâre.
    (6) Se recomandã operatorilor economici care efectueazã operaţiuni de tratare a DEEE sã aibã în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntarã a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).

    ART. 7
    Valorificarea
    (1) Producãtorii sau organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor au obligaţia sã asigure preluarea şi valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producãtorii, organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor şi operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfãşurarea de activitãţi de tratare şi valorificare a DEEE au obligaţia de a îndeplini urmãtoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6:
    a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 şi 10 din anexa nr. 1A:
    1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
    2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
    b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 şi 4 din anexa nr. 1A:
    1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
    2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;
    c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 şi 9 din anexa nr. 1A:
    1. rata de valorificare trebuie sã creascã pânã la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
    2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie sã creascã pânã la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;
    d) pentru lãmpile cu descãrcare în gaz rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie sã creascã pânã la minimum 80% din greutatea lãmpilor.
    (2) Actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului, emise de cãtre autoritãţile competente pentru protecţia mediului pentru operatorii economici care desfãşoarã activitãţi de tratare şi valorificare a DEEE-urilor, prevãd cu titlu de obligativitate îndeplinirea obiectivelor prevãzute la alin. (1).
    (3) Operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfãşurarea de activitãţi de tratare şi valorificare a DEEE trebuie ca, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, sã solicite revizuirea autorizaţiei de mediu în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevãzute la alin. (1).
    (4) Valorificarea DEEE se face acordându-se prioritate reutilizãrii echipamentelor întregi.
    (5) În scopul urmãririi realizãrii obiectivelor prevãzute la alin. (1) producãtorii sau organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor şi operatorii economici autorizaţi sã desfãşoare activitãţi economice de tratare, valorificare sau eliminare finalã nepoluantã a DEEE au obligaţia sã ţinã, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenţã a cantitãţii de DEEE, de componente, materiale şi substanţe ale acestora la intrarea şi ieşirea din instalaţia de tratare şi/sau la intrarea în instalaţia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenţã a gestionãrii şi de raportare a informaţiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (6) Producãtorii sau reprezentanţii autorizaţi care acţioneazã în numele lor sunt obligaţi sã organizeze colectarea, valorificarea şi reciclarea DEEE, pentru a îndeplini obligaţiile prevãzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1), în una dintre urmãtoarele modalitãţi:
    a) individual, utilizând propriile resurse, în conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7);
    b) transferarea acestor responsabilitãţi, pe bazã de contract, cãtre operatorul economic legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivã, autorizatã potrivit prevederilor alin. (7).
    (7) Procedura şi criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anualã şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum şi modul de calcul al obligaţiilor de finanţare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pãdurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (8) Ministerul Mediului şi Pãdurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare şi reciclare a DEEE în cadrul programelor sectoriale de cercetare.

    ART. 8
    Finanţarea gestionãrii DEEE provenite de la gospodãriile particulare
    (1) Producãtorii au obligaţia sã asigure finanţarea colectãrii, tratãrii, valorificãrii şi eliminãrii nepoluante a DEEE generate în gospodãriile particulare şi depozitate la punctele de colectare instituite potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (5) şi (8).
    (2) Producãtorii pot opta sã îndeplineascã obligaţiile prevãzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1) individual sau prin intermediul organizaţiilor colective.
    (3) La introducerea unui EEE pe piaţã dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, fiecare producãtor trebuie sã depunã o garanţie care sã demonstreze cã va fi finanţatã gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţa naţionalã.
    (4) Garanţia finanţãrii operaţiunilor prevãzute la alin. (1) pentru producãtorii de EEE constã, în condiţiile legii, în:
    a) scrisoare de garanţie bancarã sau cont bancar blocat pus la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumitã în continuare AFM, pentru perioada de garantare, a cãrei valoare reprezintã costurile reale ale finanţãrii operaţiunilor prevãzute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piaţa naţionalã, corectate cu dobânda ROBOR la lunã +5%; sau
    b) poliţã de asigurare de reciclare încheiatã cu o societate de asigurãri, al cãrei beneficiar, la sfârşitul perioadei de garantare, este AFM, având o valoare care acoperã costurile reale ale finanţãrii operaţiunilor prevãzute la alin. (1), corectate cu dobânda ROBOR la lunã +5%; sau
    c) aderarea la una dintre organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor, autorizate conform art. 7 alin. (7).
    (5) Fiecare organizaţie colectivã care acţioneazã în numele producãtorilor, autorizatã conform art. 7 alin. (7), este obligatã sã constituie un provizion pentru perioada rãmasã din perioada de garantare, care acoperã sumele necesare finanţãrii operaţiilor prevãzute la alin. (1), pentru DEEE provenite de la produsele introduse pe piaţa naţionalã dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri de cãtre producãtorii care au aderat la organizaţia colectivã care şi-au încetat activitatea.
    (6) Sumele constituite potrivit alin. (5) se folosesc de cãtre organizaţiile colective exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de gestionare a DEEE provenind din echipamente puse pe piaţã dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, ai cãror producãtori au avut contract de transfer de responsabilitate cu organizaţia colectivã respectivã şi care şi-au încetat activitatea.
    (7) Fiecare organizaţie colectivã care acţioneazã în numele producãtorilor, autorizatã conform art. 7 alin. (7), este obligatã sã constituie o garanţie sau, dupã caz, sã actualizeze valoarea acesteia, pânã cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care a desfãşurat activitatea, care sã acopere provizioanele constituite potrivit alin. (5), care se încaseazã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile legii, în caz de încetare a activitãţii şi care constã în:
    a) scrisoare de garanţie bancarã sau cont bancar blocat pus la dispoziţia AFM; sau
    b) poliţã de asigurare de reciclare încheiatã cu o societate de asigurãri, al cãrei beneficiar este AFM.
    (8) Finanţarea deşeurilor istorice provenite de la gospodãriile particulare se face de cãtre producãtorii existenţi pe piaţa naţionalã, în cadrul sistemului pentru care a optat potrivit alin. (2), proporţional cu cota de piaţã, în cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piaţã, astfel:
    a) organizaţiile colective care acţioneazã în numele producãtorilor sunt obligate sã finanţeze operaţiile prevãzute la alin. (1) pentru toate deşeurile istorice colectate la punctele de colectare instituite potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (5) şi (8);
    b) producãtorii care opteazã sã îndeplineascã în mod individual obligaţia prevãzutã la alin. (1) trebuie sã finanţeze operaţiile prevãzute la alin. (1) pentru o cantitate de deşeuri istorice din categoria din care fac parte EEE introduse pe piaţã, care se stabileşte şi se comunicã anual de cãtre Ministerul Mediului şi Pãdurilor potrivit prevederilor ordinului prevãzut la art. 7 alin. (7).
    (9) Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei prevãzute la alin. (4) lit. a) şi b) şi alin. (7) se stabileşte potrivit prevederilor <>art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (10) Costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantã nu se evidenţiazã separat la momentul vânzãrii de noi produse.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), pânã la data de 13 februarie 2011, la vânzarea de noi produse, producãtorii pot informa cumpãrãtorii în legãturã cu costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantã a DEEE provenite din produsele prevãzute în anexa nr. 1A, cu excepţia produselor din categoria 1 a aceleiaşi anexe, pentru care data pânã la care producãtorii pot informa cumpãrãtorii în legãturã cu aceste informaţii este 13 februarie 2013. Costurile astfel evidenţiate nu trebuie sã depãşeascã costurile reale generate de operaţiunile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantã.
    (12) Sumele colectate de organizaţiile colective de la producãtori, reprezentând costurile prevãzute la alin. (10), se folosesc exclusiv pentru finanţarea operaţiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare şi eliminare nepoluantã a DEEE provenite de la gospodãriile particulare şi pentru finanţarea campaniilor de educare şi informare a consumatorilor cu privire la operaţiunile de colectare a DEEE, în condiţiile legii.
    (13) Producãtorii care furnizeazã EEE prin mijloace de comunicare la distanţã sunt obligaţi sã respecte cerinţele prezentului articol pentru echipamentul furnizat în statul membru al Uniunii Europene în care domiciliazã cumpãrãtorul echipamentului respectiv.

    ART. 9
    Finanţarea gestionãrii DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodãriile particulare
    (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantã a DEEE provenite de la utilizatori, alţii decât gospodãriile particulare, şi generate de produsele introduse pe piaţã se suportã de cãtre producãtori.
    (2) Pentru deşeurile istorice, finanţarea costurilor de gestionare trebuie sã fie asiguratã de cãtre producãtori, dupã cum urmeazã:
    a) în cazul deşeurilor istorice înlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care îndeplinesc aceeaşi funcţie, finanţarea costurilor de gestionare trebuie sã fie asiguratã de producãtorii acestor produse la introducerea lor pe piaţã. Utilizatorii, alţii decât gospodãriile particulare, pot sã participe, parţial sau în totalitate, la finanţarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deşeuri;
    b) în cazul altor deşeuri istorice decât cele prevãzute la lit. a), finanţarea costurilor de gestionare trebuie sã fie asiguratã de utilizatori, alţii decât gospodãriile particulare.
    (3) Fãrã sã se încalce prevederile prezentei hotãrâri, producãtorii şi utilizatorii, alţii decât gospodãriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanţare.

    ART. 10
    Informaţii pentru utilizatori
    (1) Producãtorii sunt obligaţi sã furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodãriile particulare toate informaţiile necesare în legãturã cu:
    a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;
    b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor;
    c) rolul utilizatorilor în reutilizarea, reciclarea şi celelalte forme de valorificare a DEEE;
    d) efectele potenţiale asupra mediului şi sãnãtãţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
    e) semnificaţia simbolului prevãzut în anexa nr. 4.
    (2) Ministerul Mediului şi Pãdurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi autoritãţile administraţiei publice locale promoveazã şi cofinanţeazã campanii de informare şi educare a consumatorilor pentru a-i încuraja sã faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare şi valorificare a DEEE.
    (3) În scopul reducerii la minimum a eliminãrii DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor selectivã, producãtorii trebuie sã aplice simbolul prevãzut în anexa nr. 4 pe echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţã dupã intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (4) În cazul în care, datoritã dimensiunii echipamentului sau modului de funcţionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibilã, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al echipamentului electric şi electronic în cauzã.
    (5) Toate informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (3) sunt furnizate de cãtre producãtori şi/sau distribuitori în instrucţiunile de utilizare sau la punctul de vânzare.

    ART. 11
    Informaţii pentru instalaţiile de tratare
    (1) Pentru a facilita reutilizarea şi tratarea adecvatã şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, precum şi întreţinerea, îmbunãtãţirea, repararea şi reciclarea acestora, producãtorii sunt obligaţi sã furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piaţã, în termen de un an de la introducerea pe piaţã a echipamentului, informaţii referitoare la reutilizare şi tratare.
    (2) Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piaţa naţionalã de mai mult de un an, producãtorii sunt obligaţi sã furnizeze, la cerere, informaţiile prevãzute la alin. (1) centrelor de reutilizare, instalaţiilor de tratare şi reciclare, sub formã de manuale pe suport hârtie sau în format electronic.
    (3) Informaţiile prevãzute la alin. (1) trebuie sã cuprindã date referitoare la componentele şi materialele ce intrã în componenţa EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase conţinute în aceste echipamente.
    (4) Producãtorii de EEE au obligaţia de a pune informaţiile prevãzute la alin. (2) la dispoziţia centrelor de reutilizare, instalaţiilor de tratare şi de reciclare, sub forma unor manuale, pe suport hârtie sau în format electronic ori pe pagina proprie de internet, în termenul prevãzut la alin. (1).
    (5) Producãtorii care introduc pe piaţã EEE trebuie sã poatã fi identificaţi în mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente.
    (6) Un marcaj specific va trebui sã arate faptul cã echipamentele au fost introduse pe piaţã dupã data de 31 decembrie 2006. Prevederile referitoare la marcajul specific sunt stabilite de prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodãriri apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 556/435/191/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţã dupã data de 31 decembrie 2006.

    ART. 12
    Informaţii şi întocmirea de rapoarte
    (1) Ministerul Mediului şi Pãdurilor întocmeşte un registru al producãtorilor, în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimãri, cu privire la:
    a) cantitãţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa naţionalã;
    b) cantitãţile şi categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele şi reutilizate, reciclate şi recuperate;
    c) greutatea sau numãrul deşeurilor colectate exportate.
    (2) Producãtorii au obligaţia de a se înscrie în registrul menţionat la alin. (1), primind un numãr de înregistrare ce va fi comunicat de cãtre aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt distribuite şi vândute EEE.
    (3) Pot introduce pe piaţã EEE numai producãtorii înregistraţi în registrul prevãzut la alin. (1).
    (4) Producãtorii de EEE au obligaţia sã furnizeze informaţii despre cantitãţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa naţionalã, conform cerinţelor prevãzute la alin. (1).
    (5) Producãtorii care furnizeazã EEE tranzacţionate prin mijloace de comunicare la distanţã transmit Ministerului Mediului şi Pãdurilor informaţii în conformitate cu cerinţele prevãzute la alin. (4) şi la art. 8 alin. (13).
    (6) Ministerul Mediului şi Pãdurilor transmite informaţiile Comisiei Europene o datã la 2 ani, în termen de 18 luni de la sfârşitul perioadei acoperite de raportare. Sunt avute în vedere în special operaţiunile de tratare prevãzute la art. 6 alin. (5).
    (7) Ministerul Mediului şi Pãdurilor transmite Comisiei Europene, o datã la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri. Acest raport se redacteazã pe baza Deciziei 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Raportul este pus la dispoziţia Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani la care acesta se referã.
    (8) Operatorii economici care comercializeazã sau cumpãrã, primesc prin donaţie ori recepţioneazã prin alte mijloace în vederea vânzãrii sau pentru uz propriu echipamente electrice şi electronice, precum şi instituţiile publice şi private care cumpãrã, primesc prin donaţie ori recepţioneazã prin alte mijloace pentru uz propriu EEE sunt obligaţi/obligate sã solicite producãtorilor numãrul de înregistrare din registrul producãtorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1).
    (9) Sunt interzise comercializarea şi utilizarea EEE provenite de la producãtori care nu respectã normele instituite de prezenta hotãrâre.

    ART. 13
    Inspecţia şi controlul. Sancţiuni
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
    b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (5), (7) şi (12), art. 7 alin. (5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (13), art. 10 alin. (3)-(5), art. 11 alin. (5) şi (6), art. 12 alin. (8) şi (9), cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (13) şi (15), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 alin. (1) şi (6), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), cu amendã de la 40.000 lei la 50.000 lei şi cu suspendarea temporarã a activitãţii operatorului economic pânã la conformarea cu prevederile prezentei hotãrâri;
    e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (5), (7), (8) şi (12), cu amendã de la 40.000 lei la 50.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor prevãzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul împuternicit al:
    a) Gãrzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e), alin. (2), (5), (7), (12) şi (13), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 alin. (1), (3), (5) şi (6), art. 8 alin. (1), (3), (5), (7), (8), (12) şi (13), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (1) şi (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (8) şi (9);
    b) Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) şi (5), art. 11 alin. (5) şi (6), art. 12 alin. (8).
    (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) De la 1 decembrie 2010, la articolul 3, litera l) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "l) substanţã sau amestec periculos - orice amestec care trebuie considerat periculos în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase sau orice substanţã care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre urmãtoarele clase sau categorii de pericol menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor:
    1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 şi 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;
    2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilitãţii sau asupra dezvoltãrii, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;
    3. clasa de pericol 4.1;
    4. clasa de pericol 5.1;".
    (2) De la 1 iunie 2015, la articolul 3, litera l) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    l) substanţã sau amestec periculos - orice substanţã sau amestec care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre urmãtoarele clase ori categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor:
    1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 şi 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;
    2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilitãţii sau asupra dezvoltãrii, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;
    3. clasa de pericol 4.1;
    4. clasa de pericol 5.1;".
    (3) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    ART. 15
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                       *

    Prezenta hotãrâre transpune Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003, precum şi prevederile art. 5 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE , 88/378/CEE , 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE , 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Constrasemneazã:
                                ----------------
                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                        Ministrul economiei, comerţului
                            şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                          Şeful Departamentului pentru
                               Afaceri Europene,
                                 Bogdan Mãnoiu

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                            Preşedintele Comisiei de
                          Supraveghere a Asigurãrilor,
                                Angela Toncescu

                       Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                                pentru Protecţia
                                Consumatorilor,
                             Constantin Cerbulescu

    Bucureşti, 13 octombrie 2010.
    Nr. 1.037.

     ANEXA Nr. 1A

                                   CATEGORII
                          de echipamente electrice şi
                      electronice reglementate de hotãrâre

    1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
    2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
    3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
    4. Echipamente de larg consum
    5. Echipamente de iluminat
    6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
    7. Jucãrii, echipamente sportive şi de agrement
    8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
    9. Instrumente de supraveghere şi control
    10. Distribuitoare automate

     ANEXA Nr. 1B

                                     LISTA
                   cuprinzând produsele care trebuie luate în
                    considerare în sensul hotãrârii şi care
                          sunt cuprinse în categoriile
                     enumerate în anexa nr. 1A la hotãrâre

    1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
    a) aparate frigorifice mari;
    b) frigidere;
    c) congelatoare;
    d) alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi pãstrarea produselor alimentare;
    e) maşini de spãlat rufe;
    f) uscãtoare de haine;
    g) maşini de spãlat vase;
    h) maşini de gãtit;
    i) sobe electrice;
    j) plite electrice;
    k) cuptoare cu microunde;
    l) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gãtit şi prelucrarea alimentelor;
    m) aparate electrice de încãlzit;
    n) radiatoare electrice;
    o) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încãlzirea camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor;
    p) ventilatoare electrice;
    q) aparate de aer condiţionat;
    r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare.
    2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
    a) aspiratoare;
    b) aparate de curãţat covoare;
    c) alte aparate de curãţat;
    d) aparate de cusut, tricotat, ţesut şi alte prelucrãri ale textilelor;
    e) fiare de cãlcat şi alte aparate de cãlcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrãcãmintei;
    f) aparate de prãjit pâine;
    g) friteuze;
    h) maşini de mãcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipient ori ambalaje;
    i) cuţite electrice;
    j) aparate de tuns pãrul, uscãtoare de pãr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire corporalã;
    k) ceasuri deşteptãtoare, ceasuri de mânã şi alte echipamente de mãsurat, indicat sau înregistrat timpul;
    l) cântare.
    3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii:
    3.1. prelucrare centralizatã a datelor:
    a) unitãţi centrale;
    b) minicalculatoare;
    c) imprimante;
    3.2. informaticã personalã:
    a) calculatoare personale (inclusiv unitate centralã, mouse, monitor şi tastaturã);
    b) calculatoare portabile (inclusiv unitate centralã, mouse, monitor şi tastaturã);
    c) calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook);
    d) calculatoare electronice;
    e) imprimante;
    f) fotocopiatoare;
    g) maşini de scris electrice şi electronice;
    h) calculatoare de buzunar şi de birou;
    i) alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice;
    3.3. terminale şi sisteme pentru utilizatori:
    a) faxuri;
    b) telexuri;
    c) telefoane;
    d) telefoane publice;
    e) telefoane fãrã fir;
    f) telefoane celulare;
    g) roboţi telefonici;
    h) alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie.
    4. Echipamente de larg consum:
    a) aparate de radio;
    b) televizoare;
    c) camere video;
    d) aparate video;
    e) aparate de înaltã fidelitate;
    f) amplificatoare audio;
    g) instrumente muzicale;
    h) alte produse ori echipamente de înregistrat sau de reprodus sunete ori imagini, inclusive semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii.
    5. Echipamente de iluminat:
    a) aparate de iluminat pentru lãmpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat;
    b) lãmpi fluorescente drepte;
    c) lãmpi fluorescente compacte;
    d) lãmpi cu descãrcare în gaze de înaltã intensitate, inclusiv lãmpi cu vapori de sodiu la înaltã presiune şi lãmpi cu halogenuri metalice;
    e) lãmpi cu vapori de sodiu la joasã presiune;
    f) alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu filament.
    6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni):
    a) maşini de gãurit;
    b) ferãstraie;
    c) maşini de cusut;
    d) echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tãiat cu ferãstrãul, de tãiat, de forfecat, de perforat, de gãurit, de stanţat, de fãlţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, metalului ori altor materiale;
    e) dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru înşurubat ori de extragere a niturilor, cuielor, şuruburilor sau pentru alte utilizãri similare;
    f) dispozitive pentru sudurã, pentru lipit sau pentru utilizãri similare;
    g) echipamente de pulverizat, de împrãştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide ori gazoase prin alte mijloace;
    h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activitãţi de grãdinãrit.
    7. Jucãrii, echipamente sportive şi de agrement:
    a) trenuri electrice sau maşini de cursã în miniaturã;
    b) console portabile de jocuri video;
    c) jocuri video;
    d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.;
    e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
    f) automate cu monede.
    8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate):
    a) echipamente de radioterapie;
    b) echipamente de cardiologie;
    c) dializoare;
    d) ventilatoare pulmonare;
    e) echipamente de medicinã nuclearã;
    f) echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro;
    g) analizoare;
    h) aparate frigorifice;
    i) teste de fecundare;
    j) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rãnilor sau incapacitãţilor.
    9. Instrumente de supraveghere şi control:
    a) detectoare de fum;
    b) regulatoare de cãldurã;
    c) termostate;
    d) aparate de mãsurat, cântãrit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator;
    e) alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale (de exemplu în panourile de control).
    10. Distribuitoare automate:
    a) distribuitoare automate de bãuturi calde;
    b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci;
    c) distribuitoare automate de produse solide;
    d) distribuitoare automate de bani;
    e) toate aparatele care furnizeazã automat o gamã largã de produse.

     ANEXA Nr. 2

                               TRATAREA SELECTIVÃ
                   a materialelor şi componentelor deşeurilor
                    de echipamente electrice şi electronice
                în conformitate cu art. 6 alin. (1) din hotãrâre

    1. Se impune îndepãrtarea cel puţin a urmãtoarelor substanţe, preparate şi componente din orice deşeu de echipamente electrice şi electronice care face obiectul unei colectãri selective:
    a) condensatoarele care conţin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi similari, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (PCB/PCT);
    b) componentele care conţin mercur, precum întrerupãtoarele sau lãmpile cu retroiluminare;
    c) bateriile;
    d) plãcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, şi alte dispozitive, dacã suprafaţa plãcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm²;
    e) cartuşele de toner, lichid sau sub formã de pastã, precum şi tonerele de culoare;
    f) materialele plastice care conţin materiale bromurate nepropagatoare de flacãrã;
    g) deşeurile de azbest şi componentele care conţin azbest;
    h) tuburile catodice;
    i) clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);
    j) lãmpile cu descãrcare în gaze;
    k) ecranele cu cristale lichide (împreunã cu carcasa lor, dacã este cazul) cu o suprafaţã mai mare de 100 cm² şi toate ecranele retroiluminate cu lãmpi de gaz cu descãrcare;
    l) cablurile electrice externe;
    m) componenţi care conţin fibre ceramice refractare conform descrierii din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008;
    n) componentele care conţin substanţe radioactive, cu excepţia componentelor care nu depãşesc în cantitate valorile de scutire stabilite prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologicã, cu completãrile ulterioare, şi <>Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicalã a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completãrile ulterioare;
    o) condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (înãlţime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporţional). Aceste substanţe, amestecuri şi componente sunt eliminate sau valorificate în conformitate cu <>art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Urmãtoarele componente ale DEEE care fac obiectul unei colectãri selective trebuie sã fie tratate în felul urmãtor:
    a) tuburile catodice: se îndepãrteazã învelişul fluorescent;
    b) echipamentele ce conţin gaze care epuizeazã stratul de ozon sau care prezintã un potenţial de încãlzire globalã a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag şi se trateazã în mod corespunzãtor. Gazele care epuizeazã stratul de ozon se trateazã potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate ce distrug stratul de ozon, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 159/2000;
    c) lãmpile de gaz cu descãrcare: se îndepãrteazã mercurul.
    3. Ţinându-se cont de considerentele ecologice şi de oportunitatea reutilizãrii şi reciclãrii, prevederile pct. 1 şi 2 se aplicã astfel încât sã nu împiedice reutilizarea şi reciclarea nepoluantã a componentelor sau a aparatelor întregi.


     ANEXA Nr. 3

                                CERINŢE TEHNICE
                în conformitate cu art. 6 alin. (4) din hotãrâre

    1. Pentru locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporarã, a DEEE înainte de tratarea lor, fãrã sã aducã atingere prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    a) suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevãzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacã este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare;
    b) prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.
    2. Pentru locuri de tratare a DEEE:
    a) cântare de mãsurare a greutãţii deşeurilor tratate;
    b) suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevãzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacã este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare;
    c) spaţii de depozitare adecvatã pentru piesele detaşate demontate;
    d) containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive;
    e) echipamente de tratare a apei, potrivit reglementãrilor în materie de sãnãtate şi mediu.


     ANEXA Nr. 4

                                     SIMBOL
            pentru marcarea echipamentelor electrice şi electronice

    Simbolul care indicã faptul cã echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectãri separate reprezintã o pubelã cu roţi baratã cu douã linii în formã de X, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie sã fie tipãrit vizibil, lizibil şi durabil.

_____________
    NOTA(CTCE)
    Imaginea reprezentând simbolul care indicã faptul cã echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectãri separate, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 728 din 2.11.2010, la pagina 14. (a se vedea imaginea asociatã)


                                    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016