Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.034 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.034 din 13 octombrie 2010  pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.034 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 13 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se alocã din Fondul pentru mediu, în limita bugetului aprobat, suma de 100.000 mii lei, sub formã de finanţare nerambursabilã, pentru lucrãrile de închidere a iazurilor de decantare aferente obiectivelor din sectorul minier, prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Suma prevãzutã la art. 1 se acordã beneficiarului Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri eşalonat, dupã cum urmeazã: în anul 2010 - suma de 20.000 mii lei; în anul 2011 - suma de 59.950 mii lei şi în anul 2012 -suma de 20.050 mii lei.
(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri contracteazã proiectarea, execuţia, asistenţa şi consultanţa de specialitate pentru lucrãrile prevãzute la art. 1.
(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri urmãreşte şi controleazã realizarea lucrãrilor şi efectueazã recepţia acestora.
(4) Ministerul Mediului şi Pãdurilor are drept de control asupra realizãrii lucrãrilor prevãzute la art. 1.
ART. 3
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri beneficiazã de finanţarea din Fondul pentru mediu în baza contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
ART. 4
(1) Mãsurile de natura ajutorului de stat prevãzute de prezenta hotãrâre vor fi notificate autoritãţii de concurenţã de cãtre ministerul de resort, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai dupã autorizarea acestuia de cãtre autoritatea de concurenţã.
(2) În cazul actelor administrative emise şi a contractelor administrative încheiate fãrã respectarea obligaţiei prevãzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei va solicita instanţelor de judecatã competente anularea acestora, precum şi recuperarea/ rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 .
ART. 5
(1) Suma alocatã din Fondul pentru mediu în vederea realizãrii lucrãrilor prevãzute la art. 1 se deconteazã Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri eşalonat, în baza cererilor de tragere, însoţite de documentele justificative numai pentru cheltuielile prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Fondul pentru mediu alocã suma prevãzutã la art. 2 alin. (1), în mai multe tranşe, numai dacã lucrãrile prevãzute în respectivele tranşe sunt finalizate şi întrunesc condiţiile de calitate, siguranţã şi de protecţie a mediului.
(3) Tranşa finalã se alocã din Fondul pentru mediu numai dacã lucrãrile sunt finalizate şi recepţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, sunt validate şi asumate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(4) Destinaţia Fondului pentru mediu nu poate fi modificatã.
ART. 6
Amplasamentele iazurilor de decantare care fac obiectul prezentei hotãrâri se valorificã ulterior, în condiţiile legii, prin dezvoltarea de activitãţi alternative, cu excepţia activitãţilor privind depozitarea deşeurilor din industria minierã.
ART. 7
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigurã şi este responsabil de monitorizarea postînchidere a lucrãrilor prevãzute la art. 1, pentru o perioadã de cel puţin 30 de ani, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei,
comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton

Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Bucureşti, 13 octombrie 2010.
Nr. 1.034.


ANEXA 1

LISTA
obiectivelor şi a sumelor alocate lucrãrilor de închidere
a unor iazuri de decantare din sectorul minier,
finanţate din Fondul pentru mediu
┌───┬───────────┬────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ │ │Data │Cheltuieli │ din care: │ Perioada de derulare a │
│crt│ Obiectiv │Hotãrârea │înce- │ totale │ │lucrãrilor (grafice de execuţie)│
│ │ │Guvernului │tãrii │ conform ├──────────┬───────────┼───────────────┬────────────────┤
│ │ │de aprobare │activi│documenta- │ Buget de │ Fond │ Demararea │ Termen │
│ │ │ │tãţii │ ţiilor │ stat │ pentru │ lucrãrilor │ de finalizare │
│ │ │ │ │ tehnice │ (lei) │ mediu ├──────────┬────┴─────┬──────────┤
│ │ │ │ │(decembrie │ │ (lei) │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2009) │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1│Mina Baia │Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprie - Iaz│Guvernului │ 2006 │ 44.572.665│ 5.372.665│ 39.200.000│septembrie│ -> │iunie │
│ │Tãuţii de │nr. 644/2007│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sus, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Maramureş │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│Mina Certej│Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Iaz V. │Guvernului │ 2006 │ 24.463.967│ 4.463.967│ 20.000.000│septembrie│ -> │octombrie │
│ │Mireşului │nr. 644/2007│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi V. Mealu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│Iaz Tãuşani│Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Caraş- │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin │nr.644/2007 │ 2006 │ 9.550.638│ 1.890.638│ 7.660.000│septembrie│decembrie │ - │
├───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Mina Dealu │Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Negru │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Inferior - │nr. 1.846/ │ 2003 │ 27.024.555│ 7.634.555│ 19.390.000│septembrie│ -> │octombrie │
│ │Iaz Dealu │ 2004 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Negru şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaz Pârâul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cailor, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│Mina Teliuc│Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- iazurile │Guvernului │ 2005 │ 18.211.064│ 4.461.064│ 13.750.000│ - │februarie │decembrie │
│ │nr. 1, 2 şi│nr. 1.008/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3, │ 2006 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara │Hotãrârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 644/2007│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- anexa nr.4│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┴──────────┴──────────┤
│ Total general pentru │ │ │ │ │ │
│ închidere iazuri de │ │123.822.889│23.822.889│100.000.000│ │
│ decantare din sectorul │ │ │ │ │ │
│ minier (lei) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┘
ANEXA 2


LISTA
cheltuielilor finanţate din Fondul pentru mediu


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mina Baia Sprie, Maramureş - iaz Tãuţii de Sus │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organizare de şantier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Amenajare drum industrial de acces la depozit │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de desecare a cuvetei iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Refacerea liniilor de evacuare (sonde inverse) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Reprofilare taluz şi dig de protecţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Desfiinţarea iazului de avarii şi a depozitului de la baza iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rambleierea cuvetei şi nivelarea platformei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Realizare de canale de gardã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare platformã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare taluz │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare perimetru iaz de avarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Contingente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Mina Certej, Hunedoara - iaz Valea Mireşului şi iaz Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organizare de şantier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Sistem de tratare pasivã a apelor - iaz Valea Mireşului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri pentru asigurarea stabilitãţii în timp a iazului Valea Mireşului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de deviere a apelor - iaz Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de reprofilare a paramentului aval - iaz Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de ecologizare a iazului de avarii - iaz Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Drum de acces │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de impermeabilizare şi ecologizare a iazului Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Contingente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Iaz Tãuşani, Caraş-Severin │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organizare de şantier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Drum de acces şi podeţe tubulare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal pereat pe taluzul iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal rapid pe taluzul iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Stabilizare taluz iaz │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare taluz iaz │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Drum de acces pe plaja iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal pereat pe plaja iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Modelarea şi nivelarea plajei iazului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare iaz │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Impermeabilizare iaz şi sol vegetal │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Contingente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Mina Dealu Negru Inferior, Suceava - iaz Dealu Negru şi iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organizare de şantier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de reprofilare - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Şanţuri cu trepte de cãdere - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Şanţuri din zidãrie - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Zid de protecţie la baza iazului Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Impermeabilizare platformã - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Impermeabilizare taluze - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Conductã de drenaj - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal cu trepte pe flancul stâng - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizare platformã - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizarea taluzelor - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ecologizarea zonei amonte - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri pregãtitoare pentru monitorizare - iaz Dealu Negru │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de reprofilare la taluze - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de reprofilare la platformã - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canale cu trepte de cãdere - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Şanţuri pentru colectarea apelor pe taluze - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de reamenajare la intrare în galeria hidrotehnicã - iaz Pârâul Cailor│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de protecţie la ieşire din galeria hidrotehnicã - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de deviere ape - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Greble pentru reţinere plutitori - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal cu conductã de drenaj pe platformã - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Canal cu conductã de drenaj pe taluze - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prelungire canal cu trepte pe flancul drept - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prelungire canal cu trepte pe flancul stâng - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Şanţ de pãmânt pe flancul stâng - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Impermeabilizare platformã - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Impermeabilizare taluze - iaz Pârâul Cailor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Contingente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Mina Teliuc, Hunedoara - iazurile nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organizare de şantier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de demolare, punere în siguranţã, reprofilare, modelare a iazurilor │
│ nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de amenajare, impermeabilizare, aşternere sol vegetal │
│ pe suprafaţa iazurilor nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de ecologizare prin revegetare şi împãdurire a iazurilor nr.1, 2 şi 3│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Realizare canale de gardã mal la iazurile nr. 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrãri de împrejmuire a perimetrului iazurilor nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Contingente │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016