Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.016 din 17 octombrie 2012  privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (Romania) - Krushari (Republica Bulgaria) si Lipnita (Romania) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul international de persoane si de marfuri    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.016 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (Romania) - Krushari (Republica Bulgaria) si Lipnita (Romania) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul international de persoane si de marfuri

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012

    Având în vedere aspectele convenite prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnate la Bucureşti la 13 iulie 2012 şi la Sofia la 13 iulie 2012,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobă deschiderea punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul internaţional de persoane şi de mărfuri.
    (2) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (1) vor fi date în folosinţă după realizarea infrastructurilor şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră.
    ART. 2
    (1) Structurile teritoriale ale ministerelor şi ale altor autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, prin redistribuire, personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.
    (2) Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctele de trecere a frontierei prevăzute la art. 1 se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale implicate, cu titlu gratuit, în condiţiile legii.
    ART. 3
    Cheltuielile pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în punctele de trecere a frontierei de stat, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.
    ART. 4
    Spaţiile şi dotările necesare în vederea desfăşurării activităţii în punctele de trecere a frontierei menţionate la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Mircea Duşa

                    Ministrul delegat pentru administraţie,
                                   Radu Stroe

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                           Luminiţa Teodora Odobescu,
                                secretar de stat

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

                       p. Ministrul sănătăţii, interimar,
                                  Raed Arafat,
                              subsecretar de stat

                 Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
                                 Eduard Hellvig

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 17 octombrie 2012.
    Nr. 1.016.


    ANEXA 1

              Spaţiile şi dotările necesare Poliţiei de frontieră
                     pentru punctul de trecere a frontierei
                Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria)

    1. Infrastructura exterioară
    a. Infrastructura rutieră
    - două artere de control pentru fiecare sens o arteră pentru controlul amănunţit al vehiculelor şi TIR-urilor;
    - zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării;
    - zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor, inclusiv al TIR-urilor.
    Cabine de control:
    - o cabină dublă pe sensul de intrare;
    - o cabină dublă pe sensul de ieşire;
    - o cabină în zona separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor, inclusiv al TIR-urilor.
    b. Împrejmuire şi supraveghere perimetrală
    - gard de separare a traficului de marfă de traficul de pasageri;
    - gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;
    - gard perimetral suficient de înalt şi cu sisteme antiescaladare;
    - sistem de supraveghere perimetral;
    - sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere.
    c. Semnalizare/Presemnalizare
    - panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;
    - panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 de metri în faţă;
    - panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).
    2. Spaţii interioare
    - o încăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;
    - o încăpere pentru dispecerat, armament de serviciu şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;
    - o încăpere pentru biroul criminalistic şi intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare);
    - o încăpere pentru persoanele reţinute;
    - o încăpere pentru solicitanţii de azil, într-o zonă securizată, cu acces la facilităţi de igienă (toalete, duşuri) cu amenajările corespunzătoare pentru o şedere de până la 20 de zile, cu supraveghere video pe holuri;
    - o încăpere pentru pregătirea personalului turei.
    Seifuri metalice - confecţii metalice, în funcţie de specificul punctului, pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire
    - mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia.
    3. Echipamente IT şi criminalistică
    a) Linia I de control, dispecerat, camera şefului punctului de trecere a frontierei (PTF);
    - 10 ştampile trafic (5 pentru ieşire şi 5 pentru intrare);
    - 5 cititoare optice fixe pentru documente;
    - 5 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;
    - două aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;
    - 5 lămpi staţionare UV;
    - 4 staţii de lucru cu acces la baze de date în cabinele duble de control;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date în cabina din zona pentru controlul amănunţit al vehiculelor;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date pentru dispecerat;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date pentru şeful PTF;
    - 5 dokubox;
    - 8 UPS;
    - 5 lanterne;
    - o trusă narcotest;
    - una bucată endoscop;
    - două seturi de oglinzi pentru controlul autovehiculelor;
    - 10 staţii radio.
    b) Linia a II-a de control:
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date;
    - o imprimantă;
    - 1 comparator videospectral;
    - 1 telefon/fax.


    ANEXA 2

              Spaţiile şi dotările necesare Poliţiei de frontieră
                     pentru punctul de trecere a frontierei
               Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria)

    1. Infrastructura exterioară
    a) Infrastructura rutieră
    - două artere de control pentru fiecare sens o arteră pentru controlul amănunţit al vehiculelor şi TIR-urilor;
    - zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării;
    - zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor, inclusiv al TIR-urilor.
    Cabine de control:
    - o cabină dublă pe sensul de intrare;
    - o cabină dublă pe sensul de ieşire;
    - o cabină în zona separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor, inclusiv a TIR-urilor.
    b) Împrejmuire şi supraveghere perimetrală
    - gard de separare a traficului de marfă de traficul de pasageri;
    - gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;
    - gard perimetral suficient de înalt şi cu sisteme antiescaladare;
    - sistem de supraveghere perimetral;
    - sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere.
    c) Semnalizare/Presemnalizare
    - panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;
    - panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 de metri în faţă;
    - panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).
    2. Spaţii interioare
    - o încăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;
    - o încăpere pentru dispecerat, armament de serviciu şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;
    - o încăpere pentru biroul criminalistic şi intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare);
    - o încăpere pentru persoanele reţinute;
    - o încăpere pentru solicitanţii de azil, într-o zonă securizată, cu acces la facilităţi de igienă (toalete, duşuri) cu amenajările corespunzătoare pentru o şedere de până la 20 de zile, cu supraveghere video pe holuri;
    - o încăpere pentru pregătirea personalului turei.
    Seifuri metalice - confecţii metalice, în funcţie de specificul punctului, pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire
    - mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia.
    3. Echipamente IT şi criminalistică
    a) Linia I de control, dispecerat, camera şefului punctului de trecere a frontierei (PTF):
    - 10 ştampile trafic (5 pentru ieşire şi 5 pentru intrare);
    - 5 cititoare optice fixe pentru documente;
    - 5 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;
    - două aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;
    - 5 lămpi staţionare UV;
    - 4 staţii de lucru cu acces la baze de date în cabinele duble de control;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date în cabina din zona pentru controlul amănunţit al vehiculelor;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date pentru dispecerat;
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date pentru şeful PTF;
    - 5 dokubox;
    - 8 UPS;
    - 5 lanterne;
    - o trusă narcotest;
    - una bucată endoscop;
    - două seturi de oglinzi pentru controlul autovehiculelor;
    - 10 staţii radio.
    b) Linia a II-a de control:
    - o staţie de lucru cu acces la baze de date;
    - o imprimantă;
    - 1 comparator videospectral;
    - 1 telefon/fax.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice