Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE ARBITRALA din 30 august 2011  avand drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privata    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE ARBITRALA din 30 august 2011 avand drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privata

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR - CORPUL DE ARBITRI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 20 septembrie 2011

    Dosarul nr. 1/2011

    Completul de arbitraj este constituit din:
    Duţescu Georgeta Felicia - preşedinte
    Gozia Dan Cristian - arbitru
    David Alice Mihaela - arbitru
    Niţu Ion - arbitru
    Ştiolicã Florin - arbitru

    Pe rol se aflã soluţionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice în contradictoriu cu COPYRO - Societate de Gestiune Colectivã a Drepturilor de Autor, înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) cu nr. 54 din 12 aprilie 2011, cerere având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privatã între PERGAM şi COPYRO.
    Dezbaterile au avut loc la data de 26 august 2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţã, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    Ţinând seama de înscrisurile depuse de pãrţi, de dezbaterile şi concluziile acestora, prin cererea arbitralã formulatã PERGAM a solicitat:
    1. modalitatea de împãrţire între PERGAM şi COPYRO a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentaţi de PERGAM din remuneraţia compensatorie pentru copia privatã, în sensul împãrţirii în cuantum de 95% în favoarea PERGAM şi de 5% în favoarea COPYRO;
    2. modalitatea de împãrţire între PERGAM şi COPYRO a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentaţi de PERGAM din dreptul de retransmitere prin cablu, în sensul împãrţirii în cuantum de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO;
    3. comisionul datorat colectorului unic COPYRO pentru remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privatã, respectiv în cuantum de 10%;
    4. comisionul datorat colectorului unic PERGAM pentru remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, respectiv în cuantum de 10%;
    5. cuantumul remuneraţiilor cuvenite PERGAM din copia privatã pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010;
    6. cuantumul remuneraţiilor cuvenite PERGAM din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010;
    7. cheltuieli de judecatã constând în onorariile arbitrilor.
    Prin întâmpinare şi completãrile la întâmpinare, COPYRO a ridicat urmãtoarele excepţii şi a formulat urmãtoarele apãrãri şi excepţii pe care completul arbitral le-a unit cu fondul cauzei la termenele din data de 16 august şi data de 26 august 2011, dupã cum urmeazã, sintetic:
    1. excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM prin procedurã de arbitraj a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu şi copia privatã pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiatã pe lipsa capacitãţii de folosinţã şi exerciţiu a PERGAM;
    2. excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM a remuneraţiilor din cablu şi copia privatã, întemeiatã pe faptul cã prin deciziile ORDA nr. 147 şi 148 din 2005 doar COPYRO şi VISARTA au fost stabilite drept beneficiari;
    3. excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneraţiei din copie privatã în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj;
    4. excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM în procedura de arbitraj a remuneraţiilor deja repartizate şi achitate de cãtre COPYRO;
    5. excepţia prematuritãţii formulãrii cererii de arbitraj în raport cu faptul cã nu s-a îndeplinit procedura prealabilã prevãzutã de art. 131^2 în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA;
    6. excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii proporţiei de 95% din remuneraţia pentru copia privatã direct în procedura de arbitraj şi pentru faptul cã prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proporţie de colectare de 105%;
    7. excepţia lipsei calitãţii procesuale active a PERGAM, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alãturi de VISARTA (copie privatã) pentru perioada 2007-2010;
    8. excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentaţi de cãtre VISARTA şi asociaţiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare;
    9. excepţia prematuritãţii cererii de arbitraj, raportatã la faptul cã nu doar PERGAM, ci şi COPYRO reprezintã opera ştiinţificã, iar pânã la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor ştiinţifice între cele douã organisme de gestiune colectivã prezentul arbitraj nu se poate realiza.
    Pe fondul cauzei, COPYRO a solicitat respingerea cererii de arbitraj şi, totodatã, a propus pentru copia privatã 5%, iar pentru retransmiterea prin cablu 2% şi comision datorat colectorului unic al remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu de 5%.

                  COMPLETUL DE ARBITRI

    constatã:
    Excepţiile invocate de cãtre COPYRO urmeazã a fi soluţionate astfel:
    1. Excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM prin procedurã de arbitraj a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu şi copia privatã pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiatã pe lipsa capacitãţii de folosinţã şi exerciţiu a PERGAM, este nefondatã, întrucât PERGAM poate urmãri creanţe nãscute anterior dobândirii capacitãţii de folosinţã şi de exerciţiu ca efect al dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al mandatului conferit de cãtre titularii de drepturi de autor.
    2. Excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM a remuneraţiilor din cablu şi copia privatã, întemeiatã pe faptul cã prin deciziile directorului general al ORDA nr. 147/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivã COPYRO - Societate de Gestiune Colectivã a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privatã - opere reproduse de pe hârtie şi nr. 148/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivã COPYRO - Societate de Gestiune Colectivã a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privatã - hârtie pentru copiator (format A4) doar COPYRO şi VISARTA au fost stabilite drept beneficiari este nefondatã, întrucât PERGAM însãşi a fost înfiinţatã prin Sentinţa civilã nr. 152 din 14 iulie 2009, pronunţatã de Judecãtoria Sectorului 3 Bucureşti, şi prin decizia directorului general al ORDA nr. 98/2009 privind constituirea ca organism de gestiune colectivã a Asociaţiei "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM", ca organism de gestiune colectivã a drepturilor de autor în domeniul operelor ştiinţifice.
    3. Excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneraţiei din copie privatã în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj, este neîntemeiatã, întrucât potrivit principiului disponibilitãţii pãrţile stabilesc cadrul procesual şi limitele întinderii obligaţiilor, toate chestiunile soluţionate fiind opozabile pãrţilor aflate în litigiu. Pãrţile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitral a organismului de gestiune colectivã VISARTA, nici VISARTA însãşi nu a formulat vreo cerere de participare ca terţ sau ca parte în cauzã, astfel încât prezenta hotãrâre arbitralã nici nu îi profitã, nici nu o pãgubeşte. Pe cale de consecinţã şi în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat sã îşi întemeieze apãrarea pe acest raţionament.
    4. Excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii de cãtre PERGAM în procedura de arbitraj a remuneraţiilor deja repartizate şi achitate de cãtre COPYRO este nefondatã, întrucât titularii de drepturi nemembri COPYRO nu au fost notificaţi şi nu li s-au repartizat sumele cuvenite din retransmiterea prin cablu şi copia privatã.
    5. Excepţia prematuritãţii formulãrii cererii de arbitraj în raport cu faptul cã nu s-a îndeplinit procedura prealabilã prevãzutã de art. 131^2 din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA, este nefondatã, întrucât la dosarul cauzei se regãsesc probe care contrazic apãrãrile COPYRO. De altfel, dispoziţiile prevãzute de lege stipuleazã în sensul acesta.
    6. Excepţia inadmisibilitãţii solicitãrii proporţiei de 95% din remuneraţia pentru copia privatã direct în procedura de arbitraj şi pentru faptul cã prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proporţie de colectare de 105% este neîntemeiatã, deoarece, pe de o parte, excepţia vizeazã apãrãri de fond, iar, pe de altã parte, nu corespunde realitãţii, întrucât PERGAM a precizat cã solicitã cote procentuale dupã deducerea cotei cuvenite VISARTA.
    7. Excepţia lipsei calitãţii procesuale active a PERGAM este nefondatã, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alãturi de VISARTA (copie privatã) pentru perioada 2007-2010 întrucât PERGAM însãşi a fost înfiinţatã prin Sentinţa civilã nr. 152 din 14 iulie 2009, pronunţatã de Judecãtoria Sectorului 3 Bucureşti, şi prin decizia directorului general al ORDA nr. 98/2009 ca organism de gestiune colectivã al drepturilor de autor în domeniul operelor ştiinţifice. Mai mult decât atât, titularii de drepturi nemembri COPYRO şi VISARTA au dreptul de a pretinde remuneraţiile cuvenite timp de 3 ani de la data notificãrii, conform dispoziţiilor art. 129^1 şi art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    8. Excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentaţi de cãtre VISARTA şi asociaţiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare, este neîntemeiatã, întrucât PERGAM pretinde sume colectate deja de cãtre COPYRO. Potrivit principiului disponibilitãţii, pãrţile stabilesc cadrul procesual şi limitele întinderii obligaţiilor, toate chestiunile soluţionate fiind opozabile pãrţilor aflate în litigiu. Pãrţile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitral a organismului de gestiune colectivã VISARTA şi a asociaţiilor de editori, nici VISARTA ori asociaţiile de editori nu au formulat vreo cerere de participare ca terţi în cauzã, astfel încât prezenta hotãrâre arbitralã nici nu le profitã, nici nu îi pãgubeşte. Pe cale de consecinţã şi în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat sã îşi întemeieze apãrarea pe acest raţionament.
    9. Excepţia prematuritãţii cererii de arbitraj, raportatã la faptul cã nu doar PERGAM, ci şi COPYRO reprezintã opera ştiinţificã, iar pânã la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor ştiinţifice între cele douã organisme de gestiune colectivã prezentul arbitraj nu se poate realiza, este neîntemeiatã şi completul arbitral o respinge cu motivarea cã la dosarul cauzei se aflã suficiente înscrisuri care sã ofere criterii pentru aprecierea reprezentativitãţii fiecãruia dintre cele douã organisme de gestiune colectivã. Nu poate fi ignoratã Decizia directorului general al ORDA nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivã Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, act ce recunoaşte caracterul reprezentativ al PERGAM, prin aceea cã îl desemneazã drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu.
    Pe fondul cauzei:
    Cu privire la primul capãt de cerere, prin care PERGAM solicitã 95% din remuneraţia compensatorie pentru copia privatã, urmând ca 5% a fi repartizaţi cãtre COPYRO, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate.
    Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultã cã ponderea operelor ştiinţifice editate în România este net superioarã operelor literare.
    De asemenea, din probele administrate rezultã cã opera ştiinţificã face obiectul copiei private într-o proporţie covârşitoare în raport cu opera literarã, care reprezintã excepţia.
    Susţinerea COPYRO în sensul cã definirea operelor ştiinţifice ca fiind acele opere editate de cãtre edituri acreditate C.N.S.I.S. nu poate fi reţinutã, deoarece adaugã la lege. Art. 7 lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu face o asemenea definire ori distincţie. Oricum, C.N.S.I.S. are un rol pur consultativ, iar nu obligatoriu.
    Cu privire la cel de al doilea capãt de cerere, prin care PERGAM pretinde a fi stabilitã remuneraţia cuvenitã titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu, considerând cã se cuvine o cotã de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate.
    Proporţia operei ştiinţifice transmise prin cablu este cu mult mai mare decât a operei literare, aceasta din urmã fiind retransmisã prin adaptare, dramatizare, ecranizare, recitare etc., fãcând obiect şi al drepturilor conexe.
    De asemenea, tot în susţinerea capãtului al doilea al cererii, Completul arbitral apreciazã cã în speţã sunt incidente dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în sensul cã dreptul de retransmitere prin cablu, ca şi copia privatã, se gestioneazã colectiv, în mod obligatoriu, numai prin intermediul organismelor de gestiune colectivã.
    Cu privire la cel de al treilea capãt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM acordã o cotã de 10% în favoarea colectorului unic COPYRO pentru remuneraţiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privatã, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate.
    Completul arbitral apreciazã ca admisibilã cota de 10%, fiind îndestulãtoare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneraţiilor, asigurând o desfãşurare optimã a activitãţii de colectare.
    Cu privire la cel de al patrulea capãt al cererii arbitrale, prin care PERGAM considerã cã i se cuvine o cotã de 10% în calitate de colector unic pentru remuneraţiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privatã, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate.
    Completul arbitral apreciazã cã o cotã de 10% este justificatã pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneraţiilor, asigurând buna desfãşurare a activitãţii de colectare.
    Cu privire la capãtul al cincilea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicitã cuantumul remuneraţiilor cuvenite din copia privatã pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010, Completul considerã solicitarea ca fiind temeinicã şi legalã şi o admite, aceastã împrejurare rezultând din dispoziţiile art. 129^1 din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Cu privire la capãtul al şaselea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicitã cuantumul remuneraţiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010, Completul considerã solicitarea ca fiind temeinicã şi legalã şi o admite, aceastã împrejurare rezultând din dispoziţiile art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Cu privire la cel de al şaptelea capãt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicitã obligarea COPYRO la plata cheltuielilor ocazionate de arbitraj, Completul apreciazã cã cererea este netemeinicã şi o va respinge.
    Completul apreciazã cã procedura arbitrajului este una specialã, prevãzutã de Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceasta presupune stabilirea modului de acordare a remuneraţiilor pe baza procedurii prealabile a negocierii pãrţilor, iar în cazul în care acestea nu ajung la o înţelegere, în conformitate cu prevederile art. 131^1, se declanşeazã procedura arbitralã.
    Mai mult decât atât, art. 131^1 alin. 6 stabileşte în mod imperativ obligativitatea pãrţilor la achitarea în mod egal a onorariilor, iar caracterul legal al împãrţirii cheltuielilor de judecatã excedeazã competenţei de soluţionare a completului arbitral.

                 Pentru aceste motive
                 COMPLETUL DE ARBITRAJ
                      hotãrãşte:

    Respinge în tot excepţiile invocate de cãtre COPYRO.
    Admite în parte cererea de arbitraj formulatã de cãtre PERGAM, în sensul cã:
    - stabileşte o proporţie de 95% în favoarea PERGAM şi 5% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţia cuvenitã titularilor de drepturi pentru copia privatã;
    - stabileşte o proporţie de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţia cuvenitã titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu;
    - stabileşte o proporţie de 10% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privatã;
    - stabileşte o proporţie de 10% în favoarea PERGAM cu privire la remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu;
    - obligã COPYRO la plata cãtre PERGAM a remuneraţiilor cuvenite din copia privatã pentru perioada 2007-2010;
    - obligã COPYRO la plata cãtre PERGAM a remuneraţiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru perioada 2007-2010;
    - respinge capãtul de cerere privind obligarea COPYRO la plata cheltuielilor de judecatã ca nefondat.
    Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Completul de arbitraj:
          Duţescu Georgeta Felicia - preşedinte
              Gozia Dan Cristian - arbitru
              David Alice Mihaela - arbitru
                    Niţu Ion - arbitru
                Ştiolicã Florin - arbitru


            Încheiere de şedinţã din 26 august 2011

    Completul arbitral este compus din:
    Duţescu Georgeta - preşedinte
    Gozia Dan Cristian - arbitru
    David Alice Mihaela - arbitru
    Florin Ştiolicã - arbitru
    Ion Niţu - arbitru

    Pe rol se aflã soluţionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM în contradictoriu cu COPYRO, având drept obiect stabilirea repartizãrii remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privatã între organismele de gestiune colectivã PERGAM şi COPYRO.
    La apelul nominal rãspund: PERGAM, reprezentatã de directorul general, dna Ana-Maria Marinescu, şi directorul executiv, dl Gheorghe Romiţan, şi COPYRO, reprezentatã de administratorul general, dna Rodica Guiu şi de dl avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti.
    Procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Completul ia act de faptul cã pãrţile au depus în termenul indicat prin încheierea din 16 august 2011 înscrisurile de care înţeleg sã se foloseascã şi au precizat în scris excepţiile invocate.
    Se pune în discuţia pãrţilor admisibilitatea probei cu expertiza contabilã, probã solicitatã de cãtre COPYRO la termenul din 16 august 2011 şi a cãrei dezbatere contradictorie a fost prorogatã dupã administrarea probei cu înscrisuri.
    COPYRO, prin reprezentant, aratã cã solicitã proba cu expertiza contabilã, care sã aibã drept obiectiv evidenţierea distinctã pe anii 2009 şi 2010 a operelor ştiinţifice din totalul operelor scrise editate în aceastã perioadã şi, de asemenea, stabilirea volumului de opere ştiinţifice în raport cu celelalte opere scrise radiodifuzate şi retransmise prin cablu.
    PERGAM solicitã respingerea probei solicitate, considerând cã aceastã probã este una nerelevantã.
    Completul urmeazã sã respingã cererea vizând efectuarea unei expertize contabile, apreciind-o ca inutilã soluţionãrii cauzei. În condiţiile în care la dosar existã suficiente înscrisuri care sã demonstreze ponderea operei ştiinţifice în raport cu celelalte genuri de opere scrise, o atare expertizã este lipsitã de utilitate.
    COPYRO invocã o nouã excepţie, excepţia prematuritãţii cererii de arbitraj.
    Se apreciazã de reprezentanţii COPYRO cã ambele organisme de gestiune colectivã reprezintã opera ştiinţificã, iar pânã la partajarea pe criterii de reprezentativitate a domeniului operelor ştiinţifice prezentul arbitraj nu se poate realiza.
    PERGAM solicitã respingerea acestei excepţii ca nefondate.
    Arbitrii dispun unirea cu fondul a acestei excepţii.
    PERGAM depune la dosar înscrisul intitulat "Schema de repartizare a remuneraţiei compensatorii...".
    În replicã, COPYRO solicitã amânarea cauzei pentru un nou termen pentru a formula apãrãri în legãturã cu acest înscris.
    Faţã de poziţia COPYRO, PERGAM, prin reprezentanţii legali, declarã cã nu înţelege sã mai foloseascã înscrisul produs.
    Completul ia act de declaraţia PERGAM, sens în care va înlãtura înscrisul "Schema de repartizare a remuneraţiei compensatorii..." din cadrul materialului probator.
    COPYRO invocã nulitatea absolutã a cererii de arbitraj a PERGAM, afirmând cã PERGAM a depus douã cereri de arbitraj (nr. SGCA 54 din 12 aprilie 2011 şi SGCA 86 din 19 mai 2011), aspect care considerã cã ar fi trebuit sesizat de cãtre completul de arbitraj, şi în acelaşi timp susţine cã prezentul complet nu este învestit sã soluţioneze cele 7 capete de cerere formulate de cãtre PERGAM prin adresa înregistratã la SGCA cu nr. 86 din 19 mai 2011.
    În replicã, PERGAM afirmã cã este vorba de o simplã cerere referitoare la iniţierea arbitrajului. Totodatã menţioneazã faptul cã regulamentul nu precizeazã modalitatea de depunere a cererii de iniţiere.
    COPYRO considerã cã, şi în lipsa unor prevederi referitoare la acest aspect, modalitatea este cea instituitã de Codul de procedurã civilã, invocând nulitatea cererii de arbitraj iniţiate de cãtre PERGAM.
    În ceea ce priveşte cererea COPYRO privind constatarea nulitãţii absolute a cererii de arbitraj, arbitrii, vãzând dispoziţiile art. 114 şi 132 din Codul de procedurã civilã şi art. 131^2 din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmeazã a o respinge pentru urmãtoarele considerente:
    Nulitatea invocatã de cãtre COPYRO este relativã, şi nu absolutã. Aceasta reiese din sancţiunea prevãzutã de art. 114 din Codul de procedurã civilã pentru neregularitatea cererii de chemare în judecatã, respectiv sancţiunea suspendãrii judecãţii pânã la înlãturarea neregularitãţilor actului de învestire a instanţei.
    De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 132, la prima zi de înfãţişare instanţa poate acorda un termen pentru întregirea ori modificarea cererii de chemare în judecatã. Or, potrivit dispoziţiilor art. 134 din Codul de procedurã civilã, prima zi de înfãţişare este aceea în care pãrţile, legal citate, pot pune concluzii.
    În prezenta cauzã arbitralã primul termen la care pãrţile au putut pune concluzii a coincis cu termenul din data de 16 august 2011, datã la care completul arbitral a fost legal constituit.
    Nu în ultimul rând, dispoziţiile art. 131^2 din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu impun un caracter formal pentru cererea adresatã Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) privind iniţierea arbitrajului. Or, dacã legiuitorul ar fi vizat ca, încã din faza iniţierii procedurii arbitrajului, fazã premergãtoare judecãţii în arbitraj propriu-zise, cererea sã întruneascã anumite condiţii de formã, ar fi şi descris în textul legii forma pe care trebuie sã o îmbrace actul adresat ORDA, aşa cum, pentru exemplificare, a dispus legiuitorul prin menţiunile cu caracter formal şi imperativ prevãzute de art. 720^1 din Codul de procedurã civilã - concilierea prealabilã în materie comercialã. Potrivit dispoziţiilor citate ORDA poate fi solicitat pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de cãtre arbitri, legea limitându-se la aceastã sintagma: "poate fi solicitat".
    Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, completul acordã cuvântul pe fondul cauzei:
    PERGAM, prin reprezentant, solicitã respingerea excepţiilor invocate şi admiterea cererii de arbitraj astfel cum a fost formulatã.
    Totodatã, solicitã obligarea COPYRO la plata integralã a cheltuielilor ocazionate de arbitraj.
    COPYRO solicitã admiterea excepţiilor formulate de aceasta prin reprezentant, iar pe fondul cauzei solicitã limitarea obiectului arbitrajului doar la perioada 20 august 2009-2010.
    De asemenea, aratã cã cererea PERGAM referitoare la procentul de 95% este nefondatã, atât timp cât reprezentativitatea este de 1/10 în favoarea COPYRO. Se mai precizeazã ca opera ştiinţificã nu poate constitui ca reprezentare mai mult de 10%, de unde rezultã cã, practic, obiectul litigiului este acest procent de 10%.
    Ambele pãrţi solicitã completului de arbitri amânarea pronunţãrii în vederea depunerii de concluzii scrise.

    Faţã de acestea, completul arbitral

                          DISPUNE:

    Respinge proba cu expertizã contabilã ca neutilã cauzei.
    Respinge excepţia ridicatã de cãtre COPYRO privind constatarea nulitãţii absolute a cererii de arbitraj formulate de PERGAM.
    Uneşte cu fondul excepţia prematuritãţii cererii de arbitraj.
    Amânã pronunţarea pânã la data de 30 august 2011.
    Pune în vedere pãrţilor ca pânã la data de 29 august 2011 sã depunã la secretariatul Corpului de arbitri concluziile scrise.

                         Arbitri
                   Gozia Dan Cristian
                  David Alice Mihaela
                   Duţescu Georgeta
                   Ştiolicã Florin
                       Niţu Ion

                     --------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice