Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA din 30 martie 2023  în Cauza State şi alţii împotriva României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA din 30 martie 2023 în Cauza State şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 102 din 5 februarie 2024
    (Cererea nr. 36.127/19 şi alte 7 cereri - a se vedea lista anexată)
    Strasbourg
    Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.
    În Cauza State şi alţii împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: Tim Eicke, preşedinte, Branko Lubarda, Ana Maria Guerra Martins, judecători, şi Viktoriya Maradudina, grefier adjunct interimar de secţie,
    după ce a deliberat în camera de consiliu, la 9 martie 2023,
    pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României şi introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia“) la datele indicate în tabelul anexat.
    2. Cererile au fost comunicate Guvernului României („Guvernul“).
    ÎN FAPT
    3. Lista reclamanţilor şi detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.
    4. Reclamanţii s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne.
    ÎN DREPT
    I. Cu privire la conexarea cererilor
    5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră necesar să conexeze examinarea acestora în vederea pronunţării unei singure hotărâri.

    II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1
    6. Reclamanţii s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne pronunţate în favoarea lor. Aceştia au invocat, în mod expres sau în esenţă, art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1.
    7. Curtea reiterează că executarea unei hotărâri pronunţate de orice instanţă trebuie considerată ca o parte integrantă din „proces“, în sensul art. 6. De asemenea, Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor definitive interne (a se vedea Hornsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, Culegere de hotărâri şi decizii 1997-II).
    8. În Cauza principală Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu împotriva României, nr. 2.699/03 şi 43.597/07, 7 ianuarie 2014, Curtea a constatat deja o încălcare în privinţa unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză, atunci când statul era debitor.
    9. În continuare, Curtea observă că hotărârile interne din prezentele cereri obligau diferite autorităţi publice să plătească reclamanţilor diferite sume de bani sau le obligau să întreprindă alte acţiuni specifice (a se vedea tabelul anexat pentru detalii ale dispoziţiilor instanţelor). Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie „bunuri“ în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1.
    10. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea şi fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudenţa sa în materie, Curtea consideră că, în prezenta cauză, autorităţile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa în totalitate şi în timp util deciziile pronunţate în favoarea reclamanţilor.
    11. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile şi indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1.

    III. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Convenţiei
    12. În Cererea nr. 36.127/19 reclamantul s-a plâns şi în temeiul art. 13 din Convenţie de lipsa unei căi de atac efective, care să permită depunerea unei cereri privind orice întârziere în executarea hotărârii interne definitive.
    13. Curtea constată că acest capăt de cerere este legat de cele examinate mai sus şi trebuie aşadar să fie, de asemenea, declarat admisibil.
    14. Date fiind constatările sale privind încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea supra, pct. 10 şi 11), Curtea consideră că nu era necesar să examineze separat acest capăt de cerere (a se vedea Mihăescu împotriva României, nr. 5.060/02, pct. 47, 2 noiembrie 2006).

    IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
    15. Art. 41 din Convenţie prevede:
    "Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

    16. Având în vedere documentele pe care le are la dispoziţie şi jurisprudenţa sa (a se vedea, în special, Fundaţia de Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior), Curtea consideră rezonabil să acorde sumele menţionate în tabelul anexat.
    17. În continuare, Curtea observă că hotărârile interne definitive din cererile nr. 50.088/20 şi nr. 52.089/21 au fost executate în întregime. Totuşi, statul pârât are o obligaţie restantă să pună în executare hotărârile menţionate în tabelul anexat care rămân în întregime sau parţial neexecutate.

    PENTRU ACESTE MOTIVE,
    În unanimitate,
    CURTEA:
    1. decide să conexeze cererile;
    2. declară cererile admisibile;
    3. hotărăşte că aceste cereri indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne, conform informaţiilor din tabelul anexat;
    4. hotărăşte că nu este necesar să examineze separat capătul de cerere întemeiat pe art. 13 din Convenţie;
    5. hotărăşte că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de 3 luni, executarea în totalitate a deciziilor interne menţionate în tabelul anexat, cu excepţia hotărârii din cererile nr. 50.088/20 şi nr. 52.089/21 care a fost executată în întregime;
    6. hotărăşte:
    (a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;
    (b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale.

    Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 30 martie 2023, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.


                    PREŞEDINTE
                    TIM EICKE
                    Grefier adjunct interimar,
                    Viktoriya Maradudina

    ANEXA 1

    LISTA
    cererilor în care s-a invocat încălcarea
    art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1
    (neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne)

┌───┬────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Data │ │Suma │
│ │ │ │ │ │ │încheierii │ │acordată │
│ │ │ │ │ │ │perioadei │ │pentru │
│ │ │Numele │ │ │Data │de │ │prejudiciul│
│ │Cererea nr. │reclamantului │Numele │Decizia │începerii │neexecutare│Dispoziţia │moral şi │
│Nr.│Data │Anul naşterii/ │reprezentantului│internă │perioadei │Durata │naţională │pentru │
│ │introducerii│înregistrării │şi locul │relevantă │de │procedurii │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │neexecutare│de punere │ │de judecată│
│ │ │ │ │ │ │în │ │per │
│ │ │ │ │ │ │executare │ │reclamant │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(în euro)^1│
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizia de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │impunere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiscală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Autorităţii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Administrarea│ │
│ │36.127/19 │ │ │Judecătoria│17 │Pendinte │Activelor │ │
│1. │26 iunie │Alina-Maria │ │Deva, │octombrie │Peste 9 ani│Statului ca │6.000 │
│ │2019 │State 1979 │ │22.06.2009 │2013 │şi 2 luni │aceasta să │ │
│ │ │ │ │ │ │şi 18 zile │plătească │ │
│ │ │ │ │ │ │ │reclamantei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suma de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │290.209 RON │ │
│ │ │ │ │ │ │ │plus dobânda;│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9.879/221/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2012 │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Dispoziţie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva IPJ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Galaţi să │ │
│ │ │ │ │ │ │ │restituie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │reclamantului│ │
│ │43.662/19 │ │ │Judecătoria│ │Pendinte │4.081,7 kg de│ │
│2. │2 august │Roman Pînzari │Constandache │Galaţi, │30 ianuarie│Peste 9 ani│usturoi sau │6.000 │
│ │2019 │1978 │Viorel Galaţi │6.02.2012 │2013 │şi 11 luni │să îi │ │
│ │ │ │ │ │ │şi 5 zile │plătească │ │
│ │ │ │ │ │ │ │banii din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │vânzarea lor;│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.823/233/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizie de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │impunere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiscală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva │ │
│ │ │ │ │ │ │ │comisiei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │locale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │„Comana de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Jos“, │ │
│ │7.873/20 │ │ │Judecătoria│ │Pendinte │responsabilă │ │
│3. │28 ianuarie │Carmen-Rodica │ │Rupea, │3 iunie │Peste 6 ani│pentru │6.000 │
│ │2020 │Grusea 1974 │ │3.06.2016 │2016 │şi 7 luni │aplicarea │ │
│ │ │ │ │ │ │şi 1 zi │legilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │ │ │restituirea, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de a plăti │ │
│ │ │ │ │ │ │ │reclamantei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suma de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │813.000 RON; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │149/293/2016 │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizie de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │impunere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiscală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva │ │
│ │ │ │ │ │ │Pendinte │prefectului │ │
│ │18.349/20 │Margareta Bîzu │Nicolau Andrei │Tribunalul │16 ianuarie│Peste 3 ani│judeţului │ │
│4. │10 aprilie │1954 │Bucureşti │Ilfov, │2019 │şi 11 luni │Ilfov de a │3.500 │
│ │2020 │ │ │11.05.2017 │ │şi 21 zile │plăti │ │
│ │ │ │ │ │ │ │reclamantei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suma de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │54.800 RON; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.520/93/2015│ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizii de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │impunere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiscală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva │ │
│ │ │Adriana Caplan │ │ │ │ │Parchetului │ │
│ │ │1973 │ │ │ │Pendinte │de pe lângă │ │
│ │ │Mărgărit-Răzvan│ │Tribunalul │21 │Peste 15 │Tribunalul │ │
│ │39.624/20 │Austrianu 1971 │ │Argeş, │septembrie │ani şi 3 │Piteşti şi │ │
│ │26 august │Aurelia │ │21.09.2007 │2007 │luni şi 20 │Curtea de │ │
│5. │2020 │Hristache 1960 │ │Tribunalul │12 │zile │Apel Piteşti │6.000 │
│ │(5 │Remus-Ion │ │Argeş, │decembrie │Pendinte │de a plăti │ │
│ │reclamanţi) │Lobodan 1977 │ │21.09.2007 │2007 │Peste 15 │reclamanţilor│ │
│ │ │Pompiliu │ │ │ │ani şi 29 │ajustările │ │
│ │ │Ştefănescu 1962│ │ │ │zile │salariale; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │dosarele nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1.100/109/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2007 şi nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.893/109/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2007 │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │10 iunie │Decizie de │ │
│ │50.088/20 │ │Popescu │Tribunalul │28 │2021 Peste │impunere │ │
│6. │30 octombrie│FILL I COM - │Nicoleta-Tatiana│Constanţa, │noiembrie │8 ani şi 6 │fiscală │6.000 │
│ │2020 │S.R.L. 1992 │Bucureşti │8.06.2012 │2012 │luni şi 14 │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │zile │10.023/118/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2011 │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizie de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │impunere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiscală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │împotriva │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Autorităţii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │Pendinte │Administrarea│ │
│ │1.927/21 │COMCM - S.A. │Veriotti Maria │Tribunalul │25 iunie │Peste 8 ani│Activelor │ │
│7. │28 decembrie│1991 │Constanţa │Bucureşti, │2014 │şi 6 luni │Statului ca │6.000 │
│ │2020 │ │ │3.07.2013 │ │şi 13 zile │aceasta să │ │
│ │ │ │ │ │ │ │plătească │ │
│ │ │ │ │ │ │ │reclamantei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suma de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │14.151.370,67│ │
│ │ │ │ │ │ │ │RON; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │30.995/3/2011│ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │10 iunie │Decizie de │ │
│ │52.089/21 │ERDAN │Popescu │Tribunalul │28 │2021 Peste │impunere │ │
│8. │30 │IMPORTEXPORT - │Nicoleta-Tatiana│Constanţa, │noiembrie │8 ani şi 6 │fiscală │6.000 │
│ │septembrie │S.R.L. 1992 │Bucureşti │8.06.2012 │2012 │luni şi 14 │Dosarul nr. │ │
│ │2021 │ │ │ │ │zile │10.023/118/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2011 │ │
└───┴────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘

    ^1 Plus orice sumă ce poate fi datorată reclamanţilor.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016