Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 991 din 18 noiembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 18 noiembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1125 din 23 noiembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.145/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum expres Brăila-Galaţi“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Brăila-Galaţi“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Brăila-Galaţi“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Brăila şi localitatea Vădeni, judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Brăila şi localitatea Vădeni, judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Brăila-Galaţi“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Brăila şi localitatea Vădeni, judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, sunt în cuantum de 5.140 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 18 noiembrie 2020.
    Nr. 991.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Drum Expres Brăila-Galaţi“, aflate pe raza municipiului Brăila şi localitatea Vădeni,
    judeţul Brăila, respectiv pe raza municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, proprietarii
    sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────┬───────────────┬─────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │ │ │ │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│Suprafaţa de │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/│Tarla│Parcelă│Categoria de │/ │/ nr. │Nr. CF│totală │expropriat - │expropriat│conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă │Intravilan│topo/nr. │ │(mp) │construcţii │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │(mp/ml) │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Lukoil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Brăila │Brăila│România - │23 │218/1 │Curţi-construcţii│Intravilan│95158 │95158 │7836 │- │61 │11.895,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Soroli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Brăila │Brăila│Cola - S.A. │22 │1 LOT 4│Curţi-construcţii│Intravilan│94984 │94984 │23381 │- │60 │11.700,00 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│3 │Brăila │Brăila│Municipiul │22 │211/1 │Arabil │Intravilan│95722 │- │12057 │- │1.964 │151.915,40 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│4 │Brăila │Brăila│Municipiul │15 │169/2 │Arabil │Intravilan│95724 │- │4117 │- │478 │36.973,30 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Brăila │Brăila│S.C. Nador Com │15 │166/1/3│Arabil │Intravilan│95108 │95108 │1993 │- │126 │9.746,10 │
│ │ │ │- S.R.L. Brăila│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│6 │Brăila │Brăila│Cojanu Gheorghe│15 │166/1/2│Arabil │Intravilan│95093 │95093 │108 │- │94 │7.270,90 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│7 │Brăila │Brăila│Verdet Moise │16 │173/1 │Arabil │Intravilan│95101 │95101 │1726 │- │577 │44.630,95 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│8 │Brăila │Brăila│Dumitru Petra │16 │173/2 │Arabil │Intravilan│95121 │95121 │5405 │- │1.050 │81.217,50 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│9 │Brăila │Brăila│Zarimba Rodica,│16 │173/3 │Arabil │Intravilan│95110 │95110 │9675 │- │994 │76.885,90 │
│ │ │ │Costea Cristian│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│10 │Brăila │Brăila│Costea Ştefan │16 │173/5 │Arabil │Intravilan│95086 │95086 │3661 │- │1.483 │114.710,05 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Costia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Brăila │Brăila│Vangheliţa, │16 │173/6 │Arabil │Intravilan│95118 │95118 │8126 │- │1.257 │97.228,95 │
│ │ │ │Costia Marius, │ │LOT 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Costia Nicoleta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│12 │Brăila │Brăila│Municipiul │16 │173/8 │Arabil │Intravilan│95767 │- │4179 │- │169 │13.072,15 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Brăila │Brăila│S.C. Confmetal │- │LOT 1/1│Curţi-construcţii│Intravilan│95111 │95111 │15754 │- │360 │70.200,00 │
│13 ├───────┼──────┤- S.R.L. Brăila├─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Brăila │Brăila│ │- │LOT 1/1│- │Intravilan│- │- │- │împrejmuire-22│- │6.795,36 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│14 │Brăila │Brăila│Municipiul │22 │211/2 │Arabil │Intravilan│95723 │- │573 │- │506 │39.139,10 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│15 │Brăila │Brăila│Municipiul │15 │169/1 │Arabil │Intravilan│95729 │- │962 │- │133 │10.287,55 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│16 │Brăila │Brăila│Danketer Impex │- │LOT 1 │Curţi-construcţii│Intravilan│1195 │72130 │2826 │- │151 │29.445,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│17 │Brăila │Brăila│Capbun Neculai │11 │17; 18 │Arabil │Intravilan│95102 │95102 │8 │- │8 │618,80 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│18 │Brăila │Brăila│Municipiul │11 │138/2 │Arabil │Intravilan│95765 │- │926 │- │709 │54.841,15 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│19 │Brăila │Brăila│Municipiul │12 │141/1 │Arabil │Intravilan│- │- │65000 │- │20.011 │1.547.850,85│
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│20 │Brăila │Brăila│Municipiul │12 │141/2 │Arabil │Intravilan│95741 │- │18312 │- │3.731 │288.592,85 │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│21 │Brăila │Vădeni│Proprietar │6 │15 │Pădure │Extravilan│- │- │14436 │- │14.436 │28.150,20 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│22 │Brăila │Vădeni│Proprietar │26 │110 │Curţi-construcţii│Extravilan│- │- │524 │- │524 │613,08 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│23 │Brăila │Vădeni│Proprietar │26 │111 │Arabil │Extravilan│- │- │892 │- │892 │3.014,96 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│24 │Brăila │Vădeni│Proprietar │39 │188 │Arabil │Extravilan│- │- │7182 │- │7.182 │24.275,16 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Valsan Cristina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eugenia, Valsan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Brăila │Vădeni│Elisabeta, │128 │2/1 │Arabil │Extravilan│70921 │- │18400 │- │1.039 │3.511,82 │
│ │ │ │El-Nakoury │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ancuţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Sterian Alin │ │2/2; 2/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Brăila │Vădeni│Gabriel │128 │3; 2/4;│Arabil │Extravilan│75014 │75014 │79600 │- │3.982 │13.459,16 │
│ │ │ │ │ │2/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Surdu Georgian │ │2/6; 2/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Brăila │Vădeni│Gabriel, Surdu │128 │7; 2/8 │Arabil │Extravilan│75013 │75013 │82359 │- │3.826 │12.931,88 │
│ │ │ │Raluca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│28 │Brăila │Vădeni│Gore Gheorghe, │128 │2/9 │Arabil │Extravilan│70941 │70941 │16575 │- │759 │2.565,42 │
│ │ │ │Gore Zoiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│29 │Brăila │Vădeni│Gore Gheorghe, │128 │2/10 │Arabil │Extravilan│70922 │70922 │35100 │- │1.596 │5.394,48 │
│ │ │ │Gore Zoiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciuclaru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │Brăila │Vădeni│Stanuta, Coada │128 │2/10/1 │Arabil │Extravilan│70923 │70923 │15000 │- │677 │2.288,26 │
│ │ │ │Neculai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│31 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/11 │Arabil │Extravilan│70924 │70924 │15000 │- │675 │2.281,50 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│32 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/12 │Arabil │Extravilan│70925 │70925 │15000 │- │672 │2.271,36 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│33 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/13 │Arabil │Extravilan│70926 │70926 │15000 │- │669 │2.261,22 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│34 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/14 │Arabil │Extravilan│70927 │70927 │60000 │- │2.647 │8.946,86 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│35 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/15 │Arabil │Extravilan│70928 │70928 │2000 │- │87 │294,06 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│36 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu │128 │2/16 │Arabil │Extravilan│70929 │70929 │32500 │- │1.414 │4.779,32 │
│ │ │ │C.Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│37 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/17 │Arabil │Extravilan│70930 │70930 │25000 │- │1.078 │3.643,64 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│38 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/18 │Arabil │Extravilan│70931 │70931 │8000 │- │343 │1.159,34 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│39 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu C. │128 │2/19 │Arabil │Extravilan│70920 │70920 │6500 │- │278 │939,64 │
│ │ │ │Ionuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │128 │2/20 │Arabil │Extravilan│70933 │70933 │13783 │- │573 │1.936,74 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│41 │Brăila │Vădeni│Negulescu Ion │128 │2/21 │Arabil │Extravilan│70934 │- │7500 │- │319 │1.078,22 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│42 │Brăila │Vădeni│Popescu │128 │2/22 │Arabil │Extravilan│70935 │- │6900 │- │293 │990,34 │
│ │ │ │Neculina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │136 │4/3 │Arabil │Extravilan│70975 │70975 │32000 │- │912 │3.082,56 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│44 │Brăila │Vădeni│Calu Stelian │136 │4/4 │Arabil │Extravilan│71122 │71122 │44000 │- │1.827 │6.175,26 │
│ │ │ │Ştefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│45 │Brăila │Vădeni│Ciocianu │136 │4/5 │Arabil │Extravilan│70976 │70976 │32500 │- │1.334 │4.508,92 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Gavrila P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudora, Frone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │Brăila │Vădeni│Mircea, Frone │136 │4/6 │Arabil │Extravilan│70977 │- │36750 │- │1.494 │5.049,72 │
│ │ │ │Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Radu Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciulea Fanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Smochina Coman │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stana, Smochina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eugen, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │Brăila │Vădeni│Forrai Lenuţa, │136 │4/7 │Arabil │Extravilan│70978 │70978 │17500 │- │707 │2.389,66 │
│ │ │ │Bontaş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei-Vlad, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bontaş Ramona │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │136 │4/8 │Arabil │Extravilan│70979 │70979 │10000 │- │402 │1.358,76 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│49 │Brăila │Vădeni│TSB Agriland - │136 │4/9 │Arabil │Extravilan│70980 │70980 │15000 │- │603 │2.038,14 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│50 │Brăila │Vădeni│Frigioiu Ion │136 │4/10 │Arabil │Extravilan│70981 │- │13800 │- │554 │1.872,52 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │136 │4/11 │Arabil │Extravilan│70982 │70982 │9200 │- │369 │1.247,22 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Schneider │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52 │Brăila │Vădeni│Constanţa │136 │4/12 │Arabil │Extravilan│70983 │70983 │20000 │- │802 │2.710,76 │
│ │ │ │Marilena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│53 │Brăila │Vădeni│Chirale │136 │4/13 │Arabil │Extravilan│71126 │71126 │20000 │- │802 │2.710,76 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│54 │Brăila │Vădeni│Stumer Claudiu,│136 │4/14 │Arabil │Extravilan│70984 │- │12500 │- │501 │1.693,38 │
│ │ │ │Stumer Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │136 │4/15 │Arabil │Extravilan│70985 │70985 │15000 │- │601 │2.031,38 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │136 │4/16 │Arabil │Extravilan│70986 │70986 │65000 │- │2.608 │8.815,04 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ion Valeria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │Brăila │Vădeni│Bontaş Ramona, │136 │4/17 │Arabil │Extravilan│70987 │70987 │100000 │- │4.007 │13.543,66 │
│ │ │ │Bontaş Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│58 │Brăila │Vădeni│S.C. Agri Delta│173 │11/2 │Arabil │Extravilan│71813 │71813 │265000 │- │15.532 │52.498,16 │
│ │ │ │Serv - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│59 │Brăila │Vădeni│Popa Gavrilă │173 │11/1 │Arabil │Extravilan│4710 │74313 │120000 │- │7.462 │25.221,56 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│60 │Brăila │Vădeni│Căşuneanu Ionuţ│204 │144/ │Arabil │Extravilan│70244 │70244 │225200 │- │10.041 │33.938,58 │
│ │ │ │ │ │2-144/7│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│61 │Brăila │Vădeni│Ianuli Costa │205 │147/6 │Arabil │Extravilan│70524 │70524 │2500 │- │59 │199,42 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Goşman Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │Brăila │Vădeni│Popa Mariana, │205 │147/14 │Arabil │Extravilan│76159 │76159 │2210 │- │853 │2.883,14 │
│ │ │ │Răduţă Anişoara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Bontaş Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Brăila │Vădeni│Bontaş Andrei │205 │147/24 │Arabil │Extravilan│75486 │75486 │2382 │- │1.044 │3.528,72 │
│ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│64 │Brăila │Vădeni│Petrescu Maria │205 │147/23 │Arabil │Extravilan│- │- │3350 │- │1.707 │5.769,66 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│65 │Brăila │Vădeni│Mociu D. Vasile│205 │147/7 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │725 │2.450,50 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│66 │Brăila │Vădeni│Becea S. Stavre│205 │147/8 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │767 │2.592,46 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│67 │Brăila │Vădeni│Nitescu Ghe. │205 │147/10 │Arabil │Extravilan│- │- │4800 │- │1.574 │5.320,12 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│68 │Brăila │Vădeni│Stilu D. │205 │147/12 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │891 │3.011,58 │
│ │ │ │Vanghelie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│69 │Brăila │Vădeni│Babu Gheorghe │205 │147/13 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │924 │3.123,12 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│70 │Brăila │Vădeni│Chesru M. Lina,│205 │147/15 │Arabil │Extravilan│- │- │2700 │- │1.074 │3.630,12 │
│ │ │ │Apostol M. Lina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│71 │Brăila │Vădeni│Gosman T. Petre│205 │147/16 │Arabil │Extravilan│4718 │- │7668 │- │3.399 │11.488,62 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│72 │Brăila │Vădeni│Novischi Gr. │205 │147/17 │Arabil │Extravilan│- │- │2400 │- │1.437 │4.857,06 │
│ │ │ │Vladimir │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│73 │Brăila │Vădeni│Pricopie M. │205 │147/18 │Arabil │Extravilan│- │- │8800 │- │8.689 │29.368,82 │
│ │ │ │Octavian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│74 │Brăila │Vădeni│Popa Eugen │205 │147/19 │Arabil │Extravilan│- │- │6500 │- │6.450 │21.801,00 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│75 │Brăila │Vădeni│Tudorache I. │205 │147/20 │Arabil │Extravilan│- │- │1700 │- │1.687 │5.702,06 │
│ │ │ │Sterian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│76 │Brăila │Vădeni│Cozaciuc N. Ion│205 │147/21 │Arabil │Extravilan│- │- │2400 │- │2.382 │8.051,16 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│77 │Brăila │Vădeni│Stoian N. │205 │147/22 │Arabil │Extravilan│- │- │4700 │- │4.542 │15.351,96 │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│78 │Brăila │Vădeni│Mila G. Spiru │205 │147/26 │Arabil │Extravilan│- │- │2400 │- │876 │2.960,88 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│79 │Brăila │Vădeni│Suti V. Spiru │205 │147/27 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │845 │2.856,10 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│80 │Brăila │Vădeni│Giambazi V. │205 │147/28 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │787 │2.660,06 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│81 │Brăila │Vădeni│Spau D. Maria │205 │147/29 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │732 │2.474,16 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│82 │Brăila │Vădeni│Sunda P. │205 │147/30 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │685 │2.315,30 │
│ │ │ │Vanghelie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│83 │Brăila │Vădeni│Sunda I. Sofia │205 │147/31 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │640 │2.163,20 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│84 │Brăila │Vădeni│Popescu V. │205 │147/32 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │597 │2.017,86 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│85 │Brăila │Vădeni│Zechiu Vasila │205 │147/33 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │560 │1.892,80 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│86 │Brăila │Vădeni│Fati I. Marica │205 │147/34 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │523 │1.767,74 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│87 │Brăila │Vădeni│Zechiu D. │205 │147/35 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │489 │1.652,82 │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│88 │Brăila │Vădeni│Fati Iulian, │205 │147/36 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │115 │388,70 │
│ │ │ │Fati Stela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│89 │Brăila │Vădeni│Zamfir Neagu │205 │10 │Arabil │Extravilan│- │- │5000 │- │999 │3.376,62 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │Brăila │Vădeni│Marioara, │202 │9 │Arabil │Extravilan│75320 │75320 │5000 │- │996 │3.366,48 │
│ │ │ │Andrei Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│91 │Brăila │Vădeni│Raileanu │202 │8 │Arabil │Extravilan│4159 │73952 │4800 │- │939 │3.173,82 │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Lupaşcu M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florin, Lupaşcu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │N. Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │Brăila │Vădeni│Lupaşcu M. Dan,│202 │7 │Arabil │Extravilan│- │- │70000 │- │11.320 │38.261,60 │
│ │ │ │Baraboi Aneta, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lupaşcu M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Drăghici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │Brăila │Vădeni│Marcela, Orzan │202 │6 │Arabil │Extravilan│- │- │85000 │- │6.628 │22.402,64 │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│94 │Brăila │Vădeni│Penes Dumitru │202 │5 LOT 1│Arabil │Extravilan│70526 │70526 │31667 │- │5.049 │17.065,62 │
│ │ │ │Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│95 │Brăila │Vădeni│Vasile Marinel │202 │4 │Arabil │Extravilan│76276 │76276 │50000 │- │2.617 │8.845,46 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│96 │Brăila │Vădeni│Iscu Vasile │202 │3 LOT 1│Arabil │Extravilan│76081 │76081 │25000 │- │1.273 │4.302,74 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│97 │Brăila │Vădeni│S.C. Lanul │202 │3 LOT 2│Arabil │Extravilan│76082 │76082 │25000 │- │1.245 │4.208,10 │
│ │ │ │Auriu - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│98 │Brăila │Vădeni│Iorga │201 │2 LOT 1│Arabil │Extravilan│73925 │73925 │23068 │- │1.718 │5.806,84 │
│ │ │ │Chiriachiţa │IAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│99 │Brăila │Vădeni│Broasca Marcel │201 │2 LOT 2│Arabil │Extravilan│73926 │73926 │23068 │- │1.706 │5.766,28 │
│ │ │ │ │IAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│100 │Brăila │Vădeni│Romano Ioana │202 │1 │Arabil │Extravilan│70159 │- │19000 │- │864 │2.920,32 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│101 │Brăila │Vădeni│S.C. Contecoman│201 │1 │Arabil │Extravilan│70813 │70813 │25311 │- │1.530 │5.171,40 │
│ │ │ │Serv - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│102 │Brăila │Vădeni│S.C. Contecoman│201 │2 │Arabil │Extravilan│75836 │75836 │30316 │- │1.701 │5.749,38 │
│ │ │ │Serv - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│103 │Brăila │Vădeni│Zugravu Elena │201 │3 │Arabil │Extravilan│- │- │25000 │- │1.421 │4.802,98 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Chivu Mădălina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │Brăila │Vădeni│Mariana, Chivu │201 │10 │Arabil │Extravilan│74933 │74933 │25000 │- │1.358 │4.590,04 │
│ │ │ │Iulian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│105 │Brăila │Vădeni│S.C. Galmopan -│200 │1 │Arabil │Extravilan│71148 │71148 │20000 │- │1.078 │3.643,64 │
│ │ │ │S.A. Galaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│106 │Brăila │Vădeni│Stoian Marcel │200 │2 │Arabil │Extravilan│- │- │20000 │- │1.039 │3.511,82 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│107 │Brăila │Vădeni│Andrei Marioara│200 │3 │Arabil │Extravilan│3917 │75337 │20000 │- │1.031 │3.484,78 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│108 │Brăila │Vădeni│Soare Aurica │200 │4 │Arabil │Extravilan│- │- │15000 │- │770 │2.602,60 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│109 │Brăila │Vădeni│Soare Ioan │200 │5 │Arabil │Extravilan│- │- │15000 │- │767 │2.592,46 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Drăgan Liviu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │Brăila │Vădeni│Marian, Drăgan │200 │6 │Arabil │Extravilan│74567 │74567 │25000 │- │1.272 │4.299,36 │
│ │ │ │Daniel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│111 │Brăila │Vădeni│Lungu Ion │200 │7 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.541 │5.208,58 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│112 │Brăila │Vădeni│Rotaru Pompiliu│200 │8 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.601 │5.411,38 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│113 │Brăila │Vădeni│Neacşu │200 │9 │Arabil │Extravilan│- │- │25000 │- │1.411 │4.769,18 │
│ │ │ │Lăcrimioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│114 │Brăila │Vădeni│S.C. Contecoman│200 │10 │Arabil │Extravilan│4592 │74292 │25000 │- │1.494 │5.049,72 │
│ │ │ │Serv - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│115 │Brăila │Vădeni│S.C. Contecoman│200 │11 │Arabil │Extravilan│2060 │74293 │24000 │- │1.523 │5.147,74 │
│ │ │ │Serv - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│116 │Brăila │Vădeni│Drăgan Gicu │200 │12 │Arabil │Extravilan│- │- │25000 │- │1.724 │5.827,12 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│117 │Brăila │Vădeni│Dragăn Ligia │200 │13 │Arabil │Extravilan│- │- │25000 │- │1.843 │6.229,34 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Dascălu Aurel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│118 │Brăila │Vădeni│Dascălu │200 │14 │Arabil │Extravilan│73093 │73093 │25000 │- │1.968 │6.651,84 │
│ │ │ │Eleonora Lidia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│119 │Brăila │Vădeni│Anghel Costică,│200 │15 LOT │Arabil │Extravilan│76652 │76652 │19947 │- │1.777 │6.006,26 │
│ │ │ │Anghel Ioana │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│120 │Brăila │Vădeni│Dumitrache │200 │16 │Arabil │Extravilan│76659 │76659 │23486 │- │2.404 │8.125,52 │
│ │ │ │Paraschiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│121 │Brăila │Vădeni│Tănase Viorel, │200 │17 LOT │Arabil │Extravilan│76666 │76666 │12957 │- │1.518 │5.130,84 │
│ │ │ │Tănase Mariaora│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│122 │Brăila │Vădeni│Gazdaru Daniel │200 │18 LOT │Arabil │Extravilan│76658 │76658 │8136 │- │1.034 │3.494,92 │
│ │ │ │Cornel │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│123 │Brăila │Vădeni│Scarlet Raul │200 │2/1 │Arabil │Extravilan│76733 │76733 │4229 │- │558 │1.886,04 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│124 │Brăila │Vădeni│S.C.Lanul Auriu│200 │2/2 │Arabil │Extravilan│76636 │76636 │26065 │- │4.105 │13.874,90 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Cazangiu Teodor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │Brăila │Vădeni│Cezar, Cazanciu│200 │1 │Arabil │Extravilan│76644 │76644 │8697 │- │861 │2.910,18 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│126 │Brăila │Vădeni│Proprietar │129 │889 │Arabil │Extravilan│- │- │2599 │- │2.599 │8.784,62 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│127 │Brăila │Vădeni│Proprietar │174 │1165 │Arabil │Extravilan│- │- │19550 │- │19.523 │65.987,74 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│128 │Brăila │Vădeni│Proprietar │176 │14/7 │Arabil │Extravilan│- │- │14992 │- │14.477 │48.932,26 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│129 │Brăila │Vădeni│Zugravu Irimia │201 │4 │Arabil │Extravilan│- │- │25000 │- │1.420 │4.799,60 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│130 │Brăila │Vădeni│Bondoc Maria │201 │5 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.706 │5.766,28 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│131 │Brăila │Vădeni│Popescu Nicolae│201 │6 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.698 │5.739,24 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│132 │Brăila │Vădeni│Trifan Coman │201 │7 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.684 │5.691,92 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│133 │Brăila │Vădeni│Tablet Neculai │201 │8 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.667 │5.634,46 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│134 │Brăila │Vădeni│Grozea Eugen │201 │9 │Arabil │Extravilan│- │- │30000 │- │1.648 │5.570,24 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│135 │Brăila │Vădeni│Broasca Grigore│205 │147/9 │Arabil │Extravilan│- │- │1700 │- │535 │1.808,30 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│136 │Brăila │Vădeni│Ianuli Dumitru │205 │147/11 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │861 │2.910,18 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│137 │Brăila │Vădeni│Căpăţână Ion │205 │147/25 │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │993 │3.356,34 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1344/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1344/3;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu David, │ │1344/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│138 │Galaţi │Galaţi│Neagu Gianina │196 │37; │Arabil │Intravilan│125528 │125528│27540 │- │5.956 │451.253,48 │
│ │ │ │ │ │1344/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │38; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1344/39│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │LOT 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1344/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1344/3;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1344/ │ │ │ │ │ │împrejmuire - │ │ │
│ │ │ │ │196 │37; │- │Intravilan│- │- │- │45 │- │28.372,50 │
│ │ │ │ │ │1344/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │38; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1344/39│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │LOT 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│139 │Galaţi │Galaţi│Neagu David, │196 │1344/39│Arabil │Extravilan│119542 │119542│92 │- │19 │29,99 │
│ │ │ │Neagu Gianina │ │LOT 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │196 │1344/36│Arabil │Extravilan│156 │111725│4987 │- │1.800 │2.841,17 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie │ │ │
│140 │Galaţi │Galaţi│Crăciun Iulian │196 │1344/36│- │Extravilan│- │- │- │administrativ-│- │64.778,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │socială - 57 │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │196 │1344/36│- │Extravilan│- │- │- │împrejmuire - │- │43.693,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │77 │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│141 │Galaţi │Galaţi│Drăghici │196 │1344/34│Arabil │Extravilan│106437 │106437│4981 │- │48 │106,07 │
│ │ │ │Corneliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Galaţi│Stratia │196 │1344/35│Arabil │Extravilan│- │- │5000 │- │361 │797,74 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│142 │Galaţi ├──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Galaţi│ │196 │1344/35│- │Extravilan│- │- │- │împrejmuire - │- │11.916,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21 │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Deaconescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │Galaţi │Galaţi│Vasile-Daniel, │196 │33 │Arabil │Extravilan│20592 │110023│1881 │- │23 │50,83 │
│ │ │ │Deaconescu Nela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Deaconescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │Galaţi │Galaţi│Vasile-Daniel, │196 │33 │Arabil │Extravilan│20558 │110007│1232 │- │23 │50,83 │
│ │ │ │Deaconescu Nela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│145 │Galaţi │Galaţi│S.C. Mariancar │196 │1344/32│Curţi-construcţii│Intravilan│20283 │101764│2213 │- │66 │8.334,10 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │LOT 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Iulicris │ │1344/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │Galaţi │Galaţi│Recycling - │196 │17; │Arabil │Intravilan│129822 │129822│9987 │- │56 │4.242,81 │
│ │ │ │S.R.L. │ │1344/16│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│147 │Galaţi │Galaţi│Proprietar │196 │1344 │Arabil │Extravilan│- │- │47 │- │47 │74,19 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│148 │Galaţi │Galaţi│S.C. Nicomrom -│189/1│1373/6 │Arabil │Extravilan│8355 │106381│10000 │- │42 │92,81 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│149 │Galaţi │Galaţi│S.C. Constemp │189/1│1373/5 │Arabil │Extravilan│8356 │109620│7800 │- │204 │450,8 │
│ │ │ │2005 - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Dynamic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│150 │Galaţi │Galaţi│Selling Group -│189/1│1313/1 │Arabil │Extravilan│8865 │101823│10002 │- │221 │488,37 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Palihovici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valerian, │196 │1344/4 │Arabil │Intravilan│122835 │122835│25000 │- │4.823 │365.412,28 │
│ │ │ │Petrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│151 │Galaţi │Galaţi│Iraida, Chiriac├─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Minodora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Palihovici │196 │1344/4 │- │Intravilan│- │- │- │împrejmuire - │- │6.241,95 │
│ │ │ │Vladimir │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│152 │Galaţi │Galaţi│Tudor Tanţa │196 │1344/5 │Arabil │Extravilan│- │- │21500 │- │4.141 │9.150,78 │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Popescu Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Drăgan Mihăiţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorel, Drăgan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │Galaţi │Galaţi│Camelia, │196 │1344/6 │Arabil │Intravilan│128726 │128726│13211 │- │4.840 │366.700,28 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rodica, Micu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bianca, Bildea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Monica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│154 │Galaţi │Galaţi│Proprietar │197/1│1351 │Neproductiv │Extravilan│- │- │119 │- │119 │262,97 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│155 │Galaţi │Galaţi│SNTFM - CFR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│122059 │122059│68288 │- │1.460 │184.360,33 │
│ │ │ │Marfă - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│156 │Galaţi │Galaţi│Proprietar │210 │1399 │Neproductiv │Extravilan│- │- │2803 │- │2.803 │4.424,33 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│157 │Galaţi │Galaţi│Proprietar │213 │1415/1 │Pădure │Extravilan│- │- │7872 │- │7.872 │19.880,61 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────┴───────────────┴─────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL = │329.912 │5.139.626,40│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele/prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016