Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 96 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 90 din 1 februarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaţionale pentru perioada de programare 2021-2027,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 16 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este autoritatea pentru: lucrări publice, construcţii, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, reformă în administraţia publică, funcţie publică, fiscalitate locală, proceduri fiscale locale, finanţe publice locale, atestarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile/rambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate, precum şi formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică."

    2. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:
    "j) de organism contabil şi responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru programele Interreg, în perioada de programare 2021-2027."

    3. La articolul 4, alineatele (1), (4) şi (5) se abrogă.
    4. La articolul 4, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte funcţiile de autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, organism contabil, organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, precum şi sistem de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români pentru programele Interreg, astfel:
    a) autoritatea de management pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria;
    b) autoritatea de management pentru Programul Interreg VIA România-Ungaria;
    c) autoritatea de management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia;
    d) autoritatea de management pentru Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Ucraina;
    e) autoritatea de management pentru Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova;
    f) autoritatea de management şi autoritate naţională pentru Programul (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre;
    g) organism contabil şi organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria, Programul Interreg VI-A România-Ungaria, Programul Interreg IPA România-Serbia, Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Ucraina, Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova, Programul (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre;
    h) autoritate naţională pentru Programul pentru Regiunea Dunării (Danube Region Programme);
    i) autoritate naţională pentru Programul Interreg Europe;
    j) autoritate naţională pentru Programul Interreg URBACT IV;
    k) autoritate naţională pentru Programul Interreg INTERACT IV 2021-2027;
    l) autoritate naţională pentru Programul (Interreg VI-A) NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina;
    m) autoritate naţională pentru Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Ucraina;
    n) autoritate naţională pentru Programul (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova;
    o) autoritate naţională pentru orice alt program Interreg în care participă beneficiari din România în perioada 2021-2027;
    p) punct naţional de contact aferent Programului pentru Regiunea Dunării (Danube Region Programme), punct naţional URBACT aferent Programului Interreg URBACT IV, punct naţional de contact aferent Programului Interreg Europe, persoană naţională de contact aferentă Programului Interreg INTERACT IV 2021-2027;
    q) sistem naţional de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului (Interreg VI-A) NEXT România-Ucraina, Programului (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova, Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre, Programului (Interreg VI-A) NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, Programului pentru Regiunea Dunării (Danube Region Programme), Programului Interreg Europe, Programului Interreg URBACT IV.
    ..........................................
(6) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rolul de operator de program pentru următoarele arii de concentrare tematică, astfel cum rezultă din Acordulcadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022:
    a) Eficienţă energetică şi energie regenerabilă pentru Programul pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă;
    b) Transport public pentru Programul de îmbunătăţire a accesului în reţeaua de metrou Bucureşti."

    5. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene coordonează Programul de finanţare «Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile» - FAED şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare «Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile», aprobată prin Legea nr. 51/2022."

    6. La articolul 5, punctele 24), 26), 27), 40), 69), 71)-74), 79), 84), subpunctul (ii) de la punctul 85), punctele 86), 102)-105), 107) şi 108) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "24) îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, cu modificările şi completările ulterioare;
    ....................................................
26) participă la dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul programelor pe care le gestionează potrivit art. 4, precum şi pentru perioada post 2027;
27) realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor pe care le gestionează potrivit art. 4, precum şi pentru perioada post 2027;
    ......................................................
40) emite ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi a fondurilor europene aferente perioadei 2021-2027, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4;
    ...................................................
69) programează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare acordate României de Uniunea Europeană, în domeniile de competenţă ale ministerului, inclusiv pentru perioada 2021-2027 şi post 2027;
    ...................................................
71) contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională;
72) avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;
73) coordonează şi/sau realizează procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin programele finanţate în cadrul FEDR-CTE/ Interreg, ENI-CBC/NDICI şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2027;
74) coordonează şi/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planificare pentru programele finanţate în cadrul FEDR-CTE/Interreg, ENI-CBC/NDICI şi IPA-CBC, inclusiv pentru perioada post 2027;
    .....................................................
79) coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistenţă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Cooperare transfrontalieră, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE/Interreg, ENPICBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;
    ....................................................
84) exercită activităţi de audit intern şi control la nivelul programelor pentru care îndeplineşte rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct naţional/persoană naţională de contact, coordonator de reforme şi/sau investiţii, precum şi activităţi de audit intern conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    ......................................................
(ii) instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din programele pe care le gestionează potrivit art. 4, precum şi pentru perioada post 2027, în condiţiile prevăzute de lege;
    .................................................
86) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022;
    ...................................................
102) cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor pe care le gestionează potrivit art. 4, precum şi pentru perioada post 2027;
103) cooperează, după caz, cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate;
104) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare, inclusiv pentru aplicarea dispoziţiilor regulamentelor europene în materie, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4;
105) primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020, precum şi pentru Programele Interreg aferente perioadei 2021-2027, pentru care are rol de organism contabil şi organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană;
    ..................................................
107) îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 la nivelul structurii proprii;
108) contribuie la elaborarea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementări europene aplicabile programelor pe care le gestionează potrivit art. 4, precum şi pentru perioada post 2027;"

    7. La articolul 5, punctul 25) se abrogă.
    8. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de 715, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora."

    9. La articolul 11, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv.
    ....................................................
    (5) Pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile/rambursabile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate înfiinţa structuri încadrate cu personal suplimentar, peste numărul maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2018.
    (6) Structura organizatorică, numărul de posturi, precum şi încadrarea şi salarizarea personalului aferent structurilor înfiinţate potrivit alin. (5) se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei."

    10. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.
    11. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 96.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 477/2020)
    ORGANIGRAMA
    Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016