Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 919 din 13 iulie 2022  privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului  şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, respectiv aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 13 iulie 2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, respectiv aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 746 din 25 iulie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. art. 288 alin. (1), art. 297 şi 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilelor înregistrate la M.F. cu nr. 105124 şi 28430, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Se aprobă închirierea unor părţi din imobilele cu nr. M.F. 105124 şi 28430, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în scopul desfăşurării activităţilor specifice serviciilor de comisionar în vamă prevăzute de partea VI capitolul I din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a activităţilor de comercializare a rovinietelor stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Închirierea părţilor din imobilele prevăzute la art. 3 se face prin licitaţie publică, în condiţiile dispoziţiilor art. 334 şi ale următoarelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contractul de închiriere se încheie pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată, cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru o perioadă de 3 ani. Prelungirea poate fi solicitată de chiriaş cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării contractului.
    (3) Preţul minim al închirierii este de 154,30 lei/mp/lună.
    (4) Sumele obţinute din închiriere se virează integral la bugetul de stat.

    ART. 5
    Se împuterniceşte Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în calitate de administrator al părţilor de imobile prevăzute la art. 3, să organizeze procedura de licitaţie publică.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 13 iulie 2022.
    Nr. 919.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial
    al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

┌──────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Valoarea │
│Nr. │Codul │Denumirea │Adresa │juridică care│de inventar │
│M.F. │de │imobilului│imobilului│administrează│actualizată │
│ │clasificaţie│ │ │imobilul │(lei) │
│ │ │ │ │(CUI) │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │
│ │ │ │ │Interne - │ │
│ │ │ │ │Inspectoratul│ │
│105124│8.19.01 │49-443 │Judeţul │Teritorial │13.956.351,32│
│ │ │ │Satu Mare │al Poliţiei │ │
│ │ │ │ │de Frontieră │ │
│ │ │ │ │Sighetu │ │
│ │ │ │ │Marmaţiei │ │
│ │ │ │ │CUI 4296406 │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │
│ │ │ │ │Interne - │ │
│ │ │ │ │Inspectoratul│ │
│28430 │8.19.01 │49-511 │Judeţul │Teritorial │23.917.751,36│
│ │ │ │Satu Mare │al Poliţiei │ │
│ │ │ │ │de Frontieră │ │
│ │ │ │ │Sighetu │ │
│ │ │ │ │Marmaţiei │ │
│ │ │ │ │CUI 4296406 │ │
└──────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţilor de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial
    al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, care se închiriază

┌──────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │Elementele-cadru│
│ │ │ │ │tehnică │Persoana │de descriere │
│ │ │ │ │a imobilului, │juridică │tehnică a părţii│
│Nr. │Codul │Denumirea │Adresa │nr. carte │în │din imobil │
│M.F. │de │imobilului│imobilului│funciară/nr. │administrarea│care se │
│ │clasificaţie│ │ │cadastral, │căreia │închiriază/ │
│ │ │ │ │valoarea de │se află │Valoarea părţii │
│ │ │ │ │inventar │imobilul/CUI │de imobil care │
│ │ │ │ │actualizată a │ │se închiriază │
│ │ │ │ │imobilului │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │4 loturi de │
│ │ │ │ │ │ │teren a câte 15 │
│ │ │ │ │ │ │mp fiecare, │
│ │ │ │ │ │ │localizate în │
│ │ │ │ │ │ │partea │
│ │ │ │ │ │ │de N-E a │
│ │ │ │ │Teren în │ │imobilului │
│ │ │ │ │suprafaţă de │Ministerul │înscris │
│ │ │ │ │10.531 mp │Afacerilor │în CF nr. │
│ │ │ │ │Construcţie C1 │Interne - │104016, │
│ │ │ │ │în suprafaţă de │Inspectoratul│la intrarea în │
│105124│8.19.01 │49-443 │Judeţul │904 mp │Teritorial al│punctul de │
│ │ │ │Satu Mare │CF nr. 104016 │Poliţiei de │trecere dinspre │
│ │ │ │ │Valoarea de │Frontieră │Ucraina, la o │
│ │ │ │ │inventar │Sighetu │distanţă │
│ │ │ │ │actualizată │Marmaţiei │cuprinsă între │
│ │ │ │ │13.956.351,32 │CUI 4296406 │30-45 m de zona │
│ │ │ │ │lei │ │de control la │
│ │ │ │ │ │ │frontieră │
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │ │actualizată a │
│ │ │ │ │ │ │părţii de imobil│
│ │ │ │ │ │ │133,2 lei │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │
│ │ │ │ │35.965 mp │ │ │
│ │ │ │ │6 construcţii │ │ │
│ │ │ │ │(C1-C6) │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 103126 │ │ │
│ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │
│ │ │ │ │6.869 mp │ │ │
│ │ │ │ │1 construcţie │ │1 lot de teren │
│ │ │ │ │(C1) │ │în suprafaţă │
│ │ │ │ │CF nr. 103127 │ │de 5,5 mp, │
│ │ │ │ │Teren în │Ministerul │localizat în │
│ │ │ │ │suprafaţă de 802│Afacerilor │partea centrală │
│ │ │ │ │mp │Interne - │a imobilului │
│ │ │ │ │1 construcţie │Inspectoratul│înscris │
│ │ │ │Judeţul │(C1) │Teritorial al│în CF nr. │
│28430 │8.19.01 │49-511 │Satu Mare │CF nr. 103128 │Poliţiei de │103126, pe banda│
│ │ │ │ │Teren în │Frontieră │nr. 3 de ieşire │
│ │ │ │ │suprafaţă de │Sighetu │din România spre│
│ │ │ │ │3.482 mp │Marmaţiei │Ungaria │
│ │ │ │ │3 construcţii │CUI 4296406 │Valoarea de │
│ │ │ │ │(C1-C3) │ │inventar │
│ │ │ │ │CF nr. 103129 │ │actualizată a │
│ │ │ │ │Teren în │ │părţii de imobil│
│ │ │ │ │suprafaţă de │ │103,84 lei │
│ │ │ │ │2.364 mp │ │ │
│ │ │ │ │1 construcţie │ │ │
│ │ │ │ │(C1) │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 103130 │ │ │
│ │ │ │ │Valoarea de │ │ │
│ │ │ │ │inventar │ │ │
│ │ │ │ │actualizată │ │ │
│ │ │ │ │23.917.751,36 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
└──────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016