Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 903 din 28 septembrie 2023  privind aprobarea actualizării valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice  a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,  ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum şi aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 903 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea actualizării valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum şi aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 889 din 3 octombrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Se aprobă închirierea unor spaţii temporar disponibile din imobilul cu nr. MF 35249, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Scopul închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) este desfăşurarea de activităţi de birou din categoria cercetare-dezvoltare în fizică şi domenii conexe şi/sau activităţi-suport aferente acestora, cu impact tehnologic şi socioeconomic, cu excepţia activităţilor de finanţare proiecte din cadrul planurilor naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare.
    (3) Spaţiile prevăzute la alin. (1) se închiriază cu prioritate unităţilor/instituţiilor care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi care au profil apropiat domeniului de activitate al Institutului de Fizică Atomică, în vederea realizării de activităţi complementare, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 3
    (1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 2 se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Se împuterniceşte Institutul de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în calitate de administrator al bunului imobil, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 2.
    (3) Contractul de închiriere se încheie de către Institutul de Fizică Atomică pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, prin act adiţional, cu acordul părţilor.
    (4) O cotă-parte de 50% din chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la alin. (3), rămâne la dispoziţia Institutului de Fizică Atomică, pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi pentru dezvoltare, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.
    (5) Preţurile minime lunare pentru închirierea spaţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 4
    Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Bogdan-Gruia Ivan
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 28 septembrie 2023.
    Nr. 903.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea
    Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării,
    Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

┌────────────────────┬────────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de credite│ │Ministerul │
│(ministere sau │43516588│Cercetării, │
│autorităţi ale │ │Inovării şi │
│administraţiei │ │Digitalizării│
│publice centrale) │ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────────┤
│2. Ordonator │ │Institutul de│
│secundar de credite │12542528│Fizică │
│ │ │Atomică │
├────────────────────┼────────┼─────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼────────┼─────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│care funcţionează în│ │ │
│baza Ordonanţei │ │ │
│Guvernului nr. 57/ │ │ │
│2002 privind │ │ │
│cercetarea │ │ │
│ştiinţifică şi │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│tehnologică, │ │ │
│aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin │ │ │
│Legea nr. 324/2003, │ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, şi, după│ │ │
│caz, societăţi │ │ │
│comerciale cu │ │ │
│capital majoritar de│ │ │
│stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────┴────────┴─────────────┘┌──────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │Datele de identificare │Anul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dobândirii│ │ │ │ │
│Nr. │Codul │ ├─────────────┬───────────┤/ │Valoarea │Baza │Situaţia │Tipul │
│inv. │de │Denumirea │Descrierea │ │dării │de inventar │legală │juridică │bunului│
│MF │clasificare│ │tehnică │Adresa │în │(lei) │ │ │ │
│ │ │ │(pe scurt) │ │folosinţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │Regim de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înălţime - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ds+P+9E+10ETh│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(nr. niveluri│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │13) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită la│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sol - 602 mp │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşurată -│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │7.906 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compusă din: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │demisol - 609│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parter - 594 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 1 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 2 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │Oraşul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 3-605 │Măgurele, │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Clădire │mp, │Strada │ │ │Guvernului│În │ │
│35249 │8.29.06 │administrativ-socială│etaj 3 │Atomiştilor│1972 │8.486.275,22│nr. 1.608/│administrare│Imobil │
│ │ │ │mezanin - 605│nr. 407, │ │ │2008 │ │ │
│ │ │ │mp, │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 4 - 605 │Ilfov │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 5 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 6 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 7 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 8 - 605 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 9 - 629 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etaj 10 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnic - 629 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. cadastral│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │68088-C1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF 68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţul Ilfov│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │Suprafaţă - │Oraşul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │729 mp, │Măgurele, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. cadastral│Strada │ │ │Hotărârea │ │ │
│164125│8.29.08 │Teren intravilan │68088 │Atomiştilor│2008 │1.440.188,14│Guvernului│În │Imobil │
│ │ │ │CF 68088 a │nr. 407, │ │ │nr. 1.608/│administrare│ │
│ │ │ │localităţii │judeţul │ │ │2008 │ │ │
│ │ │ │Măgurele, │Ilfov │ │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţul Ilfov│ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┼────────────┴──────────┴────────────┴───────┤
│TOTAL: │9.926.463,36 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor spaţii temporar disponibile aparţinând domeniului public al statului
    şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea
    Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care se închiriază

┌────┬─────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Persoana │Adresa │ │Valoarea │Destinaţia │Destinaţia │Perioada │Preţul │Preţul │
│Nr. │ │Codul │juridică ce │bunului │Caracteristici│de │actuală a │pentru care │pentru care│minim al │minim al │
│crt.│Nr. MF │de │administrează│imobil/ │tehnice │inventar │bunului imobil│se închiriază│se acordă │închirierii│închirierii│
│ │ │clasificaţie│bunul imobil/│spaţiului │ │(lei) │/spaţiului │bunul imobil/│închirierea│(lei) │(euro) │
│ │ │ │spaţiul │ │ │ │ │spaţiul │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 18, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 12,5 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │parterul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│13.511,85│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 2, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,3 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.428,94│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 3, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │35,4 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│38.265,57│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 4, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │17,5 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.916,59│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 5, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │35,8 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│38.697,95│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 6, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │16,7 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.051,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 7, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│29.077,51│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 8, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │16,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.268,03│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 9, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│29.077,51│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Măgurele, │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institutul de│Strada │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│1. │35249 │8.29.06 │Fizică │Atomiştilor├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │(parţial)│ │Atomică CUI │nr. 407, │- camera 10, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │12542528 │judeţul │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ilfov │de 18,3 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│19.781,35│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 11, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 17,3 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.700,4 │Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 12, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 16,7 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.051,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 13, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 63,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 1 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│68.315,93│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 2, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 3, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,8 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.969,41│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 4, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(hol), în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6,5 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │Spaţiu │Spaţiu │ │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│7.026,164│administrativ │administrativ│4 ani │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 6, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┬┴─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 7, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,7 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.861,32│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 8, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 9, în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │17,1 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.484,21│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 10, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 62,0 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│67.018,79│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 11 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(hol), în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │Spaţiu │Spaţiu │ │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│9.620,439│administrativ│administrativ │4 ani │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 12, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 13, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 26,80 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.969,41│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 14, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 26,1 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.212,75│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 15 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(hol), în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8,6 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 2 al │ │Spaţiu │Spaţiu │ │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│9.296,155│administrativ│administrativ │4 ani │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 12, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 35,3 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 7 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│38.157,47│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 13, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 26,2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 7 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│28.320,84│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 15, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 16,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 7 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.268,03│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 16, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 17,3 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 7 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.700,4 │Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- camera 17, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 16,9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │situată la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etajul 7 al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii având│18.268,03│Spaţiu birou │Spaţiu birou │4 ani │24,73 lei/ │5 euro/mp/ │
│ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │ │mp/lună │lună │
│ │ │ │ │ │68088-C1, CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │68088 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │localităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Măgurele, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016