Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 897 din 22 octombrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 897 din 22 octombrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290; 128+390-131+700; 131+800-132+390" de pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1023 din 3 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.252/2016 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi“, anexa nr. 3 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290; 128+390-131+700; 131+800-132+390,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290; 128+390-131+700; 131+800-132+390“ de pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*^).
    *^) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290; 128+390-131+700; 131+800-132+390“ de pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea din judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea din judeţul Călăraşi, în cuantum de 445.536 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Gelu Puiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 22 octombrie 2020.
    Nr. 897.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate
    pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌───────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă: │
├───────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
└───────────────────────────────────────┘

    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290; 128+390-131+700; 131+800-132+390“

┌────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea justă│
│ │ │ │Numele şi │ │ │Număr │ │ │ │a │
│ │ │ │prenumele │Categoria │Nr. │parcelă │ │Poziţia │Suprafaţa │despăgubirilor│
│Nr. │Judeţul │Unitatea │proprietarului/ │de │cadastral/ │în │Tarla/ │faţă │de │terenului, │
│crt.│ │administrativ-teritorială │deţinătorului │folosinţă │Nr. carte │planul │Parcelă│de │expropriat│conform │
│ │ │ │terenului │ │funciară │de │ │localitate│(mp) │Legii nr. 255/│
│ │ │ │ │ │ │situaţie│ │ │ │2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 116+070-116+148, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Vasile Mihai │ │ │ │T 114/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Costin, │A-Arabil │23191 │1 │4, P8 │extravilan│2.650 │3.492,60 lei │
│ │ │ │Vasile Marinela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │2.650 │3.492,60 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 118+212-118+526, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Benga Vasilica, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Gurau Janeta │A-Arabil │362 │1 │T 167/ │extravilan│9.380 │12.362,48 lei │
│ │ │ │Petronela, Opris │ │ │ │1,P1 │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │9.380 │12.362,48 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 118+528-119+343, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │S.C. Ilya Agro - │ │ │ │T 167/2│ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │S.R.L. │A-Arabil │22112 │1 │/1, P7/│extravilan│638 │840,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. Ilya Agro - │ │ │ │T 167/2│ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │S.R.L. │A-Arabil │22141 │2 │/1, P7/│extravilan│9.480 │12.494,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 167/2│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Selea Stan │A-Arabil │250 │4 │/1, P7/│extravilan│42 │55,35 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Budileanu │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │Dio-Cezar, │ │ │5 │ │ │46 │60,63 lei │
│ │ │ │Balanescu Lidia, │ │ │ │T 167/ │ │ │ │
├────┤CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Budileanu Elena, │A-Arabil │213/5/2 ├────────┤2, P12 │extravilan├──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Budileanu │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │Octavian Tiberiu │ │ │7 │ │ │13.696 │18.050,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │23.902 │31.501,93 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 119+477-119+600, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Carpen N. │A-Arabil │182/1, 182 │1 │T 166/1│extravilan│2.520 │3.321,26 lei │
│ │ │ │Nicolae │ │/2, 182/3 │ │P1 │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │2.520 │3.321,26 lei │
├────┴────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 119+700-120+628, UAT Perişoru, Judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Carpen N. Nicolae │A-Arabil │182/1, 182/ │1 │T 166/│extravilan │2.388 │3.147,29 lei │
│ │ │ │ │ │2, 182/3 │ │1, P 1│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Carpen N. Gheorghe│A-Arabil │371 │2 │T 166/│extravilan │3.453 │4.550,92 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 2│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Soare Alexandra │A-Arabil │246 │3 │T 166/│extravilan │1.810 │2.385,51 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 3│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │ │ │Linea Emil, │ │ │4 │T 166/│ │1.160 │1.528,84 lei │
├────┤CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Albu Stefania, │A-Arabil │240 ├──┤1, P 4│extravilan ├─────────┼──────────────┤
│5 │ │ │Nanu Ana │ │ │6 │ │ │1.706 │2.248,44 lei │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Radu Argentina, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tache Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Ploieşteanu │A-Arabil │185 │7 │T 166/│extravilan │6.111 │8.054,07 lei │
│ │ │ │Afroda, │ │ │ │1, P 5│ │ │ │
│ │ │ │Tache Iustin, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tache Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Petculescu Vasile │A-Arabil │286 │8 │T 166/│extravilan │7.498 │9.882,08 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 6│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Rosu Mircea, │ │ │ │T 166/│ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Rosu Dragoş, │A-Arabil │20299 │9 │1, P 7│extravilan │3.881 │5.115,01 lei │
│ │ │ │Rosu Loredana │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Negruvodă Pavel │A-Arabil │205/3 │10│T 166/│extravilan │116 │152,88 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 7│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │28.123 │37.065,04 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 120+636-120+970, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Negruvodă Pavel │A-Arabil │205/3 │1 │T 166/│extravilan │3.232 │4.259,65 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Ipate Nicolae │A-Arabil │268 │2 │T 166/│extravilan │1.335 │1.759,48 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Bucur │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Corneliu-Ilie, │ │ │ │T 166/│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Bucur Gheorghe, │A-Arabil │193 │3 │1, P9 │extravilan │3.165 │4.171,35 lei │
│ │ │ │Bucur │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru-Marian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stănescu Adrian, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Stănescu │A-Arabil │233 │4 │T 166/│extravilan │2.388 │3.147,29 lei │
│ │ │ │Laurenţia, │ │ │ │1, P10│ │ │ │
│ │ │ │Stănescu Dorina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │10.120 │13.337,77 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 120+979-121+990, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │Stănescu Adrian, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Stănescu │A-Arabil │233 │1 │T 166/│extravilan │3.642 │4.800,02 lei │
│ │ │ │Laurenţia, │ │ │ │1, P10│ │ │ │
│ │ │ │Stănescu Dorina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │dispoziţia │A-Arabil │- │2 │T 166/│extravilan │299 │394,07 lei │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │1, P11│ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Universitatea de │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │ştiinţe agronomice│A-Arabil │21743 │4 │T 154,│extravilan │25.563 │33.691,07 lei │
│ │ │ │şi medicină │ │ │ │P646/1│ │ │ │
│ │ │ │veterinară │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │29.504 │38.885,16 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 122+078-122+270, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Moraru Gheorghe, │A-Arabil │22828 │1 │T 155,│extravilan │1.226 │1.615,82 lei │
│ │ │ │Moraru Olga │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Bica Marin │A-Arabil │23449 │2 │T 155,│extravilan │1.297 │1.709,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Moraru Gheorghe, │A-Arabil │23448 │3 │T 155,│extravilan │1.943 │2.560,80 lei │
│ │ │ │Moraru Olga │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Moraru Gheorghe, │A-Arabil │23411 │4 │T 155,│extravilan │1.390 │1.831,97 lei │
│ │ │ │Moraru Olga │ │ │ │P3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Ilie Alexandru │A-Arabil │21930 │5 │T 155,│extravilan │104 │137,07 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │5.960 │7.855,06 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 122+390-122+439, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Moraru Gheorghe, │A-Arabil │22816 │1 │T 155,│extravilan │824 │1.086,00 lei │
│ │ │ │Moraru Olga │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Moraru Gheorghe, │A-Arabil │22815 │2 │T 155,│extravilan │796 │1.049,10 lei │
│ │ │ │Moraru Olga │ │ │ │P6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Luncasu V. Ion │A-Arabil │348 │3 │T 155,│extravilan │80 │105,44 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P7 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │1.700 │2.240,54 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 122+448-122+944, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Stanciu Gheorghe │A-Arabil │355 │1 │T 155 │extravilan │20 │26,36 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Luncasu V. Ion │A-Arabil │347 │2 │T 155 │extravilan │348 │458,65 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stoica Ioan, │ │ │ │T 155 │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Stoica Mihaela │A-Arabil │20240 │3 │P 8 │extravilan │15.321 │20.192,50 lei │
│ │ │ │Adina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Georgescu Mihaela │A-Arabil │23576 │4 │T 155 │extravilan │201 │264,91 lei │
│ │ │ │Gina │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │15.890 │20.942,42 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 123+025-123+216, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Calineanu Petra │A-Arabil │265 │1 │T 159/│extravilan │5.850 │7.710,08 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2 P 1 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │5.850 │7.710,08 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 123+232-124+049, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Bugheci Doina │A-Arabil │227 │1 │T 158/│extravilan │24.690 │32.540,48 lei │
│ │ │ │Constanta │ │ │ │1, P3 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │24.690 │32.540,48 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 124+056-124+387, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Bugheci Doina │A-Arabil │227 │1 │T 158/│extravilan │7.927 │10.447,49 lei │
│ │ │ │Constanta │ │ │ │1, P3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Vladu Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pandea Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Marin Viorica, │A-Arabil │199 │2 │T 158/│extravilan │1.439 │1.896,55 lei │
│ │ │ │Pandea Elena, │ │ │ │1, P2 │ │ │ │
│ │ │ │Berciu Constanţa, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pandea Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │PERIŞORU │Pandea Maria │A-Arabil │202 │3 │T 158/│extravilan │404 │532,46 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P1 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │9.770 │12.876,50 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT PERIŞORU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │170.059 │224.131,32 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 124+392 -124+726, UAT Ştefan Cel Mare, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ŞTEFAN │ │ │ │ │T 34/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │CEL MARE │Stinga Anica │A │- │1 │2, P │extravilan │5.989 │6.274,14 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │ŞTEFAN │dispoziţia │A │- │2 │T 34/2│extravilan │4.252 │4.454,44 lei │
│ │ │CEL MARE │Comisiei locale de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │10.241 │10.728,58 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │10.241 │10.728,58 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 124+740-125+539, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ilie Nicu │A-Arabil │791 │1 │T34/1,│extravilan │9.336 │9.780,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │dispoziţia │A-Arabil │- │2 │T34/1,│extravilan │213 │223,14 lei │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │P1/1 │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Coicea Gheorghe │A-Arabil │797 │5 │T34/2,│extravilan │945 │989,99 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Simedrea Gheorghe │A-Arabil │- │6 │T33, │extravilan │5 │5,24 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P19 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Şerban Ion, Şerban│ │ │ │ │ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Nicolae, Şerban │A-Arabil │- │7 │T33, │extravilan │105 │110,00 lei │
│ │ │ │Stan, Şerban │ │ │ │P18 │ │ │ │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Societatea │ │ │ │T33, │ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │AGROFULVIA - │A-Arabil │24595 │8 │P17 │extravilan │409 │428,47 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dane Maria, Gaina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Natalia, Iancu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru, │ │ │ │T33, │ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Olteanu Floarea, │A-Arabil │- │9 │P16 │extravilan │440 │460,95 lei │
│ │ │ │Oprea Mioara, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu Calina, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Toader Zinca │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33, │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │24258 │10│P15 │extravilan │967 │1.013,04 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33, │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │24256 │11│P14 │extravilan │506 │530,09 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iorga Tudor, Barbu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marioara, Iorga │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudor, Iorga │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Nastaca, Necula │A-Arabil │24878 │12│T33, │extravilan │579 │606,57 lei │
│ │ │ │Liliana, Vlad │ │ │ │P13 │ │ │ │
│ │ │ │Mariana, Bratianu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Adriana, Raicu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Apolozan Elena │A-Arabil │- │13│T33, │extravilan │255 │267,14 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P12 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Apolozan Elena, │A-Arabil │- │14│T33, │extravilan │1.293 │1.354,56 lei │
│ │ │ │Chirchiboi Tudor │ │ │ │P11 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33, │ │ │ │
│13 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │21462 │15│P10/1 │extravilan │242 │253,52 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33, │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │21367 │16│P10/2 │extravilan │242 │253,52 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33, │ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │21464 │17│P10/3 │extravilan │241 │252,47 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Panait Chiva, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Panait Constantin,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Panait Dumitru, │ │ │ │T33, │ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Panait Ion, Panait│A-Arabil │- │18│P10 │extravilan │959 │1.004,66 lei │
│ │ │ │Maria, Panait │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rada, Panait │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudora │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iancu Stana, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Moraru Marin, │A-Arabil │587 │19│T33, │extravilan │455 │476,66 lei │
│ │ │ │Moraru Niculina, │ │ │ │P9 │ │ │ │
│ │ │ │Popescu Gica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Saghin Constantin │A-Arabil │- │20│T33, │extravilan │456 │477,71 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. AGROSERV │A-Arabil │24498 │21│T33, │extravilan │1.062 │1.112,56 lei │
│ │ │ │BORCEA - S.R.L. │ │ │ │P7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iancu Aurel, Iancu│ │ │ │T33, │ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Constantin, Iancu │A-Arabil │696 │22│P6 │extravilan │353 │369,81 lei │
│ │ │ │Neculai │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Iancu Stana │A-Arabil │441 │23│T33, │extravilan │694 │727,04 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea Lenuţa, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chirea Stan, │ │ │ │T33, │ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Chirea Gheorghe, │A-Arabil │- │24│P4 │extravilan │438 │458,85 lei │
│ │ │ │Chirea Niculina, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petcu Victoria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│23 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Apolozan Gheorghe │A-Arabil │576 │25│T33, │extravilan │1.021 │1.069,61 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│24 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Barbu Gheorghe │A-Arabil │508 │26│T33, │extravilan │635 │665,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Barbu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Barbu Marian, │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Barbu Nicolae, │A-Arabil │423 │27│T33, │extravilan │508 │532,19 lei │
│ │ │ │Barbu Zaharia, │ │ │ │P1 │ │ │ │
│ │ │ │Barbu Petre, Barbu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │22.359 │23.423,52 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 125+544-126+386, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Neidentificat │A-Arabil │- │1 │T33/1 │extravilan │675 │707,14 lei │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Societatea │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │AGROSERV BORCEA - │A-Arabil │24968 │2 │P17 │extravilan │1.598 │1.674,08 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Borcea Ion │A-Arabil │631 │3 │T33/1,│extravilan │782 │819,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P16 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Iancu Nicolae │A-Arabil │839 │4 │T33/1,│extravilan │1.181 │1.237,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P15 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │23114 │5 │P14 │extravilan │1.307 │1.369,23 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │23750 │6 │P13 │extravilan │417 │436,85 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Gutu Silvia, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Postole Maria, │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Turlui Tudor, │A-Arabil │23751 │7 │P13 │extravilan │1.695 │1.775,70 lei │
│ │ │ │Bolea Lorica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Dumitru Gheorghe, │A-Arabil │360 │8 │P12 │extravilan │2.855 │2.990,93 lei │
│ │ │ │Dumitru Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Leon │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Vasile Eugen, │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Vasile Gheorghe, │A-Arabil │- │9 │P11 │extravilan │1.000 │1.047,61 lei │
│ │ │ │Vasile Vasile │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Necula Mihaica │A-Arabil │627 │10│T33/1,│extravilan │1.964 │2.057,51 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Bratu Dobre, Bratu│ │ │ │ │ │ │ │
│11 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ionita, │A-Arabil │408 │11│T33/1,│extravilan │740 │775,23 lei │
│ │ │ │Ilie Maria, Iordan│ │ │ │P9 │ │ │ │
│ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Iancu Ion │A-Arabil │693 │12│T33/1,│extravilan │430 │450,47 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│13 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │20696 │13│P7 │extravilan │871 │912,47 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │23121 │14│P6 │extravilan │1.023 │1.071,71 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ene Maria, Ionescu│ │ │ │T33/1,│ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Elena, Mitea │A-Arabil │438 │15│P5 │extravilan │2.693 │2.821,22 lei │
│ │ │ │Lucreţia │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ene Ionel, Ene │A-Arabil │618 │16│T33/1,│extravilan │1.789 │1.874,18 lei │
│ │ │ │Stanca │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Cocoru Marin, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Cocoru Neculai, │A-Arabil │930 │17│T33/1,│extravilan │294 │308,00 lei │
│ │ │ │Stroe Sanda, │ │ │ │P3 │ │ │ │
│ │ │ │Vasile Costica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Vasile Elena │A-Arabil │429, 426 │18│T33/1,│extravilan │1.759 │1.842,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Manole Nicolae │A-Arabil │315 │19│T33/1,│extravilan │300 │314,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│20 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Manole Nicolae │A-Arabil │484 │21│T 33/ │extravilan │1.490 │1.560,94 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P14│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │24.863 │26.046,76 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 126+440-126+630, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │Alecu Mariana, │ │ │ │T 33/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Enache Onelia, │A-Arabil │312 │1 │2, P13│extravilan │3.903 │4.088,83 lei │
│ │ │ │Gogea Floarea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │COMERCIALA APOLLO │A-Arabil │24519 │2 │T 33/ │extravilan │940 │984,75 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - │ │ │ │2, P12│ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dumitru Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Neagu Gheorghe, │A-Arabil │- │3 │T 33/ │extravilan │707 │740,66 lei │
│ │ │ │Neagu Ion, Neagu │ │ │ │2, P11│ │ │ │
│ │ │ │Tache │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │5.550 │5.814,24 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 126+730-127+762, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │Marica Florica, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedelcu Constanta,│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Dinu Elena, │A-Arabil │20680 │1 │T 33/ │extravilan │3.255 │3.409,97 lei │
│ │ │ │Toader Gila, │ │ │ │2, P10│ │ │ │
│ │ │ │Alexandru Nicolae,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petrescu Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │T 33/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │dispoziţia │A-Arabil │- │2 │2, P10│extravilan │472 │494,47 lei │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │/1 │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 1/4,│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │23113 │4 │P11 │extravilan │878 │919,80 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Fronescu Niculina,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacob Elena, Iacob│ │ │ │T 1/4,│ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ion, │A-Arabil │640 │5 │P10 │extravilan │3.216 │3.369,12 lei │
│ │ │ │Iacob Sanda, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacob Tudorache │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Tiganus Neculai │A-Arabil │381 │6 │T 1/4,│extravilan │1.058 │1.108,37 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P9 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Tiganus Ion │A-Arabil │372 │7 │T 1/4,│extravilan │668 │699,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │David Daniel │A-Arabil │21263 │8 │T 1/4,│extravilan │2.337 │2.448,27 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stefan Marina, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tache Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Tache Gheorghe, │A-Arabil │596 │9 │T 1/4,│extravilan │1.493 │1.564,08 lei │
│ │ │ │Tache Ioana, │ │ │ │P6 │ │ │ │
│ │ │ │Tache Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ursu Ion │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │SOCIETATEA │A-Arabil │24678 │10│T 1/4,│extravilan │1.528 │1.600,75 lei │
│ │ │ │CRISMETAL - S.R.L.│ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. SOHNER │A-Arabil │24679 │11│T 1/4,│extravilan │67 │70,19 lei │
│ │ │ │PLASTIC - S.R.L. │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Sotir Petre │A-Arabil │306 │12│T 1/4,│extravilan │1.627 │1.704,46 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Sotir Vasile │A-Arabil │300 │13│T 1/4,│extravilan │2.979 │3.120,83 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Magadas Maria │A-Arabil │300 │14│T 1/4,│extravilan │2.301 │2.410,55 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Magadas Tanase, │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Magadas Ion, │A-Arabil │333 │15│T 1/4,│extravilan │4.592 │4.810,63 lei │
│ │ │ │Stoian Maria, │ │ │ │P1 │ │ │ │
│ │ │ │Magadas Ion │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │dispoziţia │A-Arabil │516 │16│T 1/4,│extravilan │2.585 │2.708,07 lei │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │P1/1 │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │29.056 │30.439,36 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 127+788-127+810, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │Magadas Tănase, │ │ │ │T 1/3,│ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Magadas Ion, │A-Arabil │- │2 │P20 │extravilan │1.039 │1.088,47 lei │
│ │ │ │Stoian Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 1/3,│ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │22308 │3 │P19 │extravilan │673 │705,04 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │1.712 │1.793,51 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 127+820 -128+032, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │ │ │ │1 │ │ │15 │15,71 lei │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┤Manea Nicolae │A-Arabil │923 ├──┤T1, P2│extravilan ├─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │ │ │ │3 │ │ │1.339 │1.402,75 lei │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Manea Neculai │A-Arabil │926/2 │4 │T1, P1│extravilan │4.732 │4.957,29 lei │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Manea Neculai │A-Arabil │927 │6 │T1, P1│extravilan │45 │47,14 lei │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │6.131 │6.422,89 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 128+093-128+290, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Stan Tudor │A-Arabil │730 │1 │T 24/ │extravilan │4.319 │4.524,63 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P33│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Moroianu Maria, │ │ │ │T 24/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Moroianu Vasile │A-Arabil │22524 │2 │1, P33│extravilan │1.591 │1.666,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │5.910 │6.191,38 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 128+390-128+827, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Panait Ion │A-Arabil │- │1 │T 24/ │extravilan │13.250 │13.880,84 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P31│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.250 │13.880,84 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 128+840-129+283, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │22843 │1 │3, P43│extravilan │11.248 │11.783,53 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - │A-Arabil │22850 │2 │3, P43│extravilan │2.052 │2.149,70 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.300 │13.933,23 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 129+289-129+728, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │ │ │Constandache │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │(Costandache) │A-Arabil │23056 │1 │/2/2, │extravilan │1.523 │1.595,51 lei │
│ │ │ │Tudorache │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │23152 │2 │/2/2, │extravilan │639 │669,42 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │P2 Lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Constandache Dan │A-Arabil │23153 │3 │/2/2, │extravilan │475 │497,62 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 Lot│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Aurelia-Cora, │A-Arabil │884 │4 │/2/2, │extravilan │798 │835,99 lei │
│ │ │ │Anoaica Despina, │ │ │ │P3 │ │ │ │
│ │ │ │Arionescu Orania │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Stoian Ion │A-Arabil │464 │5 │/2/2, │extravilan │185 │193,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stoian Ion, Stoian │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Gheorghe, Stoian │A-Arabil │848 │6 │/2/2, │extravilan │356 │372,95 lei │
│ │ │ │Nita │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - S.R.L. │A-Arabil │21671 │7 │/2/2, │extravilan │494 │517,52 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA GREEN │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │TREE - S.R.L. │A-Arabil │24378 │8 │/2/2, │extravilan │315 │330,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Iancu Dobre │A-Arabil │455 │9 │/2/2, │extravilan │315 │330,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. AGROSERV │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│10 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │BORCEA - S.R.L. │A-Arabil │24504 │10│/2/2, │extravilan │157 │164,47 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P9 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iancu Tudor, Iancu │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│11 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Marin, Iancu Stoiana│A-Arabil │715 │11│/2/2, │extravilan │668 │699,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - S.R.L. │A-Arabil │23197 │12│/2/2, │extravilan │510 │534,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P11 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│13 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - S.R.L. │A-Arabil │22913 │13│/2/2, │extravilan │342 │358,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P12 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - S.R.L. │A-Arabil │23057 │14│/2/2, │extravilan │1.188 │1.244,56 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Turlui T. Tudorache │A-Arabil │20496 │15│/2/2, │extravilan │700 │733,33 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P14 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Banu Ion │A-Arabil │327 │16│/2/2, │extravilan │425 │445,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P16 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Petre Gheorghe │A-Arabil │369 │17│/2/2, │extravilan │679 │711,33 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P16 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│18 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Petre A. Constantin │A-Arabil │916 │18│/2/2, │extravilan │905 │948,09 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P17 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dontu Tudora, │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│19 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Steflea Floarea, │A-Arabil │881 │19│/2/2, │extravilan │490 │513,33 lei │
│ │ │ │Marin Ion │ │ │ │P18 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ionita Constantin, │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ionita Maria │A-Arabil │24281 │20│/2/2, │extravilan │592 │620,19 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P19 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│21 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Dumitru Nicolae │A-Arabil │452 │21│/2/2, │extravilan │949 │994,18 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P20 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. APOLLO │ │ │ │T 24/3│ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │PROPERTIES - S.R.L. │A-Arabil │23116 │22│/2/2, │extravilan │455 │476,66 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P21 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.160 │13.786,55 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 129+738-130+172, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Cretu Maria │A-Arabil │393/3 │1 │T 24/ │extravilan │12.810 │13.419,90 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4, P17│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │12.810 │13.419,90 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 130+185-130+629, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├────┬─────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │21771 │1 │T 23/1│extravilan │770 │806,66 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │/2, P1│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Ursu Ion, Ursu │A-Arabil │21295 │2 │T 23/1│extravilan │463 │485,04 lei │
│ │ │ │George │ │ │ │/2, P2│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │21653 │3 │T 23/1│extravilan │456 │477,71 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │/2, P3│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Jeca Pauna │A-Arabil │833 │4 │T 23/1│extravilan │1.611 │1.687,70 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/2, P4│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Gheorghe Vasile │A-Arabil │348 │5 │T 23/1│extravilan │562 │588,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/2, P5│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Popescu Maria │A-Arabil │709 │6 │T 23/1│extravilan │589 │617,04 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/2, P6│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iosif Ion, Iosif │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Maria, │A-Arabil │522 │7 │/2, P7│extravilan │486 │509,14 lei │
│ │ │ │Iosif Marin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│8 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Frangu Gheorghe │A-Arabil │345 │8 │T 23/1│extravilan │374 │391,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/2, P8│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Frangu Floarea, │A-Arabil │872 │9 │T 23/1│extravilan │371 │388,66 lei │
│ │ │ │Leustean Stefan │ │ │ │/2, P9│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Sima Maria, Tanase │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│10 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Floarea, Tanase │A-Arabil │417 │10│/2, │extravilan │373 │390,76 lei │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │P10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ivan Ionel, Ivan │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│11 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Mioara │A-Arabil │22630 │11│/2, │extravilan │370 │387,62 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P11 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Mitea Marina │A-Arabil │1095/2 │12│/2, │extravilan │276 │289,14 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P12 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. AGROSERV │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│13 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │BORCEA - S.R.L. │A-Arabil │24291 │13│/2, │extravilan │459 │480,85 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Sima Dobre-Ion │A-Arabil │366 │14│/2, │extravilan │383 │401,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P14 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Catrinescu Petre, │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Catrinescu Gheorghe │A-Arabil │890 │15│/2, │extravilan │311 │325,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P15 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │Teren la dispoziţia │ │ │ │T 23/1│ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Comisiei locale de │A-Arabil │502 │16│/2, │extravilan │54 │56,57 lei │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │P16 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│17 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Iordan Ion │A-Arabil │667 │17│T 23, │extravilan │5.392 │5.648,72 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──┴──────┴────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.300 │13.933,22 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Tronsonul 130+637-131+072, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │21589 │1 │T 22,│extravilan │8.692 │9.105,83 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │P26 │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Vasile Sanda, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Vasile Marioara, │A-Arabil │670 │2 │T 22,│extravilan │4.418 │4.628,34 lei │
│ │ │ │Vasile Marian, │ │ │ │P27 │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru Stelian │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │13.110 │13.734,17 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┤
│Tronsonul 131+098-131+442, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │20801 │1 │T 19,│extravilan │3.817 │3.998,73 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │P40 │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Mitu Paula │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │T 19,│ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Bucur Maria, Radu │A-Arabil │23182 │2 │P39 │extravilan │3.123 │3.271,69 lei │
│ │ │ │Olga, Bucur Ionel, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Mitica │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Avram George, Ilie │ │ │ │T 19,│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Constanta, Mitu │A-Arabil │489 │3 │P38 │extravilan │2.014 │2.109,89 lei │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Avram George, Ilie │ │ │ │T 19,│ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Constanta, Mitu │A-Arabil │490 │4 │P38 │extravilan │1.896 │1.986,27 lei │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │10.850 │11.366,58 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┤
│Tronsonul 131+500-131+565, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Catrinescu Maria │A-Arabil │781 │1 │T 15,│extravilan │2.070 │2.168,55 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P21 │ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │2.070 │2.168,55 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┤
│Tronsonul 131+573-131+700, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Catrinescu Maria │A-Arabil │781 │1 │T 15,│extravilan │2.495 │2.613,79 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P21 │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Catrinescu Ion │A-Arabil │809 │2 │T 15,│extravilan │1.265 │1.325,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P22 │ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │3.760 │3.939,02 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┤
│Tronsonul 131+800-131+943, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Catrinescu Ion │A-Arabil │809 │1 │T 15,│extravilan │1.491 │1.561,99 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │22 │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Tudorache Stoiana │A-Arabil │21277 │2 │T 15,│extravilan │2.699 │2.827,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │23 │ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │4.190 │4.389,49 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┤
│Tronsonul 132+166-132+390, UAT Borcea, judeţul Călăraşi │
├──┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────┬────────────────┬───────┬────────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Sotir Lazar │A-Arabil │- │1 │T 5/ │extravilan │71 │74,38 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P1│ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Panait Radu │A-Arabil │- │2 │T 5/ │extravilan │1.015 │1.063,33 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P2│ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Teren la dispoziţia │ │ │ │T 5/ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Comisiei locale de │A-Arabil │- │3 │1, P3│extravilan │1.173 │1.228,85 lei │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │S.C. APOLLO │A-Arabil │20774 │4 │T 5/ │extravilan │842 │882,09 lei │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L. │ │ │ │1, P4│ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────┼────────────────┼───────┼────────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI │BORCEA │Teodorescu Ion │A-Arabil │- │5 │T 5/ │extravilan │2.619 │2.743,69 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P5│ │ │ │
├──┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────┴────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL │5.720 │5.992,34 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL UAT BORCEA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │201.101│210.675,55 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┤
│TOTAL GENERAL │381.401│445.535,45 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┘

    NOTĂ:
    Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Teren la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016