Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 septembrie 2023  pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă  ale acestui sistem în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile  de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 septembrie 2023 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale acestui sistem în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 855 din 22 septembrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. o) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se constituie Comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective:
    a) monitorizarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024;
    b) identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi a măsurilor operative privind stocurile de combustibil;
    c) informarea Guvernului, ori de câte ori situaţia o impune, asupra măsurilor prevăzute la lit. b), precum şi a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.

    (2) Măsurile aprobate prin prezenta hotărâre sunt de competenţa autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul energiei, prevăzute în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.

    ART. 2
    (1) Comandamentul energetic de iarnă se constituie din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor statului competente în domeniul energiei, precum şi ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Instituţiile şi autorităţile statului competente în domeniul energiei, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) desemnează în cadrul Comandamentului energetic de iarnă un număr de maximum 2 reprezentanţi fiecare.

    ART. 3
    Componenţa nominală a Comandamentului energetic de iarnă se stabileşte prin ordin al ministrului energiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Se aprobă Analiza estimativă şi măsurile privind funcţionarea în bune condiţii a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, potrivit anexei nr. 2.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul energiei,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 20 septembrie 2023.
    Nr. 877.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comandamentului energetic de iarnă
    1. Ministerul Energiei
    2. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
    3. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    4. Administraţia Naţională „Apele Române“
    5. Operatorii de transport şi sistem:
    - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
    – Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş

    6. Operatori economici din sectorul energiei şi al gazelor naturale:
    - Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A.
    – Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A.
    – Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.
    – Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
    – Societatea Electrocentrale Bucureşti - S.A.
    – Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A.
    – Societatea OMV Petrom - S.A.
    – Societatea Distribuţie Energie Electrică România - S.A.
    – Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.
    – Societatea Distribuţie Oltenia - S.A.
    – Societatea Delgaz Grid - S.A.
    – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti - S.R.L.
    – Societatea E-ON Gaz România
    – Societatea E-ON Gaz Furnizare - S.A.
    – Societatea Engie - S.A.
    – Distrigaz Sud Reţele - S.R.L.
    – Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A.


    ANEXA 2

    ANALIZA ESTIMATIVĂ ŞI MĂSURILE
    privind funcţionarea în bune condiţii a Sistemului electroenergetic
    naţional în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024
    Prezentul document are ca obiective principale evaluarea consumului intern de energie electrică şi termică în cogenerare al ţării în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.
    La elaborarea acestui document au fost avute în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, unde sunt stabilite principiile de funcţionare a pieţelor de energie electrică.
    Evidenţiem principiul statuat la lit. (n) a art. 3 din regulamentul menţionat, conform căruia: „(n) normele pieţei permit intrarea şi ieşirea întreprinderilor producătoare de energie electrică şi a întreprinderilor de stocare a energiei şi a întreprinderilor furnizoare de energie electrică pe baza evaluării efectuate de întreprinderile respective cu privire la viabilitatea economică şi financiară a operaţiunilor lor“.
    De asemenea, au fost avute în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, conform cărora: „(3) Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate în cadrul pieţei interne de energie electrică în ceea ce priveşte intrarea pe piaţă, funcţionarea pieţei şi ieşirea de pe piaţă, fără a aduce atingere competenţelor rezervate statelor membre în relaţiile cu ţări terţe.“, precum şi ale art. 23 alin. (12) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: „(12) Participarea la oricare piaţă de energie electrică este voluntară pentru participanţii la piaţă.“
    A. Estimarea balanţei producţie-consum de energie electrică şi termică în cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024
    A1. Estimarea consumului brut de energie
    Temperaturile medii lunare realizate în perioada noiembrie 2022-martie 2023 au fost mai ridicate decât mediile lunare multianuale în tot intervalul. Cea mai mare abatere faţă de temperatura medie multianuală s-a înregistrat în luna ianuarie (mai cald cu 5,1 °C), iar cea mai mică în luna februarie (mai cald cu 0,9 °C).
    În tabelul nr. 1 evidenţiem valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii ani în lunile de iarnă prin raportare la norma climatologică standard.
    Tabelul nr. 1 - Valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii ani în lunile de iarnă şi norma climatologică standard

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│[°C] │
├─────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Norma│Luna │2016│2017│2018│2019│2020│2021│2022│2023│
├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3,8 │Noiembrie│3,5 │5 │4,7 │8,7 │4,2 │5,7 │4,6 │- │
├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│– 0,8│Decembrie│– 2 │1,5 │– │2,3 │2,9 │1,1 │0 │- │
│ │ │ │ │0,8 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│– 1,9│Ianuarie │– │– 6 │0 │– │– │– │– │3,2 │
│ │ │2,3 │ │ │2,1 │0,7 │0,1 │0,8 │ │
├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│– 0,2│Februarie│4,7 │0,5 │– │1,5 │2,9 │1,4 │2,1 │0,7 │
│ │ │ │ │0,7 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4,1 │Martie │3,5 │6,9 │2,4 │6,4 │2,6 │4,2 │2,0 │5,5 │
└─────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    La nivelul anului 2023, din cauza preţului ridicat al energiei electrice, a evoluţiei mai lente a economiei, precum şi a producţiei de energie electrică realizată la nivelul prosumatorilor, prin utilizarea panourilor fotovoltaice - producţie care însă este încă dificil de înregistrat, consumul brut de energie electrică măsurat a înregistrat în prima jumătate a anului 2023 o scădere de peste 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
    La data de 31 mai 2023, puterea instalată în panourile fotovoltaice ale prosumatorilor era de 867 MW. Pe fondul interesului crescut manifestat pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi programele derulate de Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru iarna 2023-2024 s-a estimat punerea în funcţiune a unor capacităţi având o putere instalată de cca 1.500 MW în astfel de instalaţii de producere a energiei electrice. Pentru producţia aferentă acestora, care se scade din consumul estimat la nivel naţional, pe perioada de iarnă s-a considerat un grad de încărcare similar cu al centralelor electrice fotovoltaice pentru care există sisteme de măsură.
    Evoluţia consumului brut de energie electrică din ultimii ani, precum şi informaţii privind valorile de consum înregistrate în perioada de iarnă 2022-2023 sunt prezentate în tabelele nr. 2 şi 3 de mai jos:
    Tabelul nr. 2 - Valorile consumului intern brut de energie electrică realizate în ultimii ani în lunile de iarnă [GWh]

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Luna/Anul│2015│2016│2017│2018│2019│2020│2021│2022│2023│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Ianuarie │5551│5630│5896│5671│5819│5593│5625│5536│4893│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Februarie│4979│4971│5177│5313│5178│5141│5189│4858│4582│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Martie │5176│5135│5204│5769│5266│5093│5551│5243│4751│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Noiembrie│5019│5258│5277│5340│5091│5237│5142│4621│- │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Decembrie│5242│5638│5502│5733│5391│5528│5576│4880│- │
└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    Tabelul nr. 3 - Valorile consumului, producţiei la vârf şi temperaturile realizate în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023

┌───────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│Luna │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│ │2022 │2022 │2023 │2023 │2023 │
├─────────────┬─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Consumul │ │ │ │ │ │ │
│intern brut │[GWh]│4621 │4880 │4893 │4582 │4751 │
│de energie │ │ │ │ │ │ │
│electrică │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Vârful maxim │[MW] │7848 │8250 │8285 │8354 │7776 │
│de consum │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Temperatura │ │ │ │ │ │ │
│medie lunară │[°C] │6,4 │2,3 │3,2 │0,7 │5,5 │
│realizată │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Temperatura │ │ │ │ │ │ │
│medie lunară │[°C] │3,8 │– 0,8 │– 1,9 │– 0,2 │4,1 │
│multianuală │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Abaterea faţă│ │ │ │ │ │ │
│norma │[°C] │2,6 │3,1 │5,1 │0,9 │1,4 │
│climatologică│ │ │ │ │ │ │
│standard │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Vârful maxim │[MW] │8388 │8410 │9924 │9691 │8658 │
│de producţie │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘    Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al ţării aferent perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, Dispecerul energetic naţional, denumit în continuare DEN, a considerat un scenariu mediu, cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale şi un scenariu pesimist, cu temperaturi medii lunare mai scăzute cu până la 2 °C faţă de cele multianuale.
    În scenariul mediu, pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2023-martie 2024, în ipoteza unor temperaturi similare celor multianuale, s-a aplicat o corecţie pozitivă cu temperatura între 2% şi 7% pentru fiecare lună, luând ca referinţă perioada similară din iarna 2022-2023 în care temperatura medie a sezonului a fost cu aproape 2,5 °C peste cea multianuală. S-a mai ţinut cont de faptul că o parte din sărbătorile legale (25 decembrie 2023, 1 ianuarie 2024) nu se mai suprapun cu zilele de duminică, rezultând un număr mai mic de zile lucrătoare în perioada de iarnă. De asemenea, s-a luat în considerare şi faptul că anul 2024 va avea 366 de zile; fiind bisect, luna februarie va avea 29 de zile. Din valorile obţinute s-au scăzut cca 50-100 GWh reprezentând producţia estimată pentru prosumatori în luna respectivă. În aceste condiţii, consumul intern brut prognozat în scenariul mediu pentru intervalul 1.11.2023-31.03.2024 este de 24.400 GWh, cu cca 2,8% mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în iarna anterioară.
    În scenariul pesimist s-a făcut o analiză similară, considerând pentru fiecare lună temperaturi medii mai scăzute cu 1-2 °C decât cele multianuale, ceea ce determină un consum lunar cu până la 150 GWh mai mare decât în scenariul mediu. Consumul intern brut prognozat în acest scenariu pentru intervalul 1.11.2023-31.03.2024 este de 25.150 GWh, cu cca 6% mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în sezonul de iarnă precedent.
    Pentru aceeaşi perioadă, respectiv noiembrie 2023-martie 2024, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, denumită în continuare CNSP, a prognozat un consum mediu de 23.590 GWh, respectiv cu 0,6% mai mic faţă de valorile înregistrate în perioada similară a anului precedent.
    Ţinând cont de aceste ipoteze, prognozele de consum sunt prezentate în tabelul nr. 4 de mai jos:
    Tabelul nr. 4 - Consumul intern de energie electrică - valori estimate - medii lunare [GWh]

┌───────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│Luna │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│ │2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │
├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Prognoză │ │ │ │ │ │
│DEN │4.750 │5.000 │5.200 │4.700 │4.750 │
│Scenariu │ │ │ │ │ │
│mediu │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Prognoză │ │ │ │ │ │
│DEN │4.900 │5.150 │5.350 │4.850 │4.900 │
│Scenariu │ │ │ │ │ │
│pesimist │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Prognoză │4.560 │4.795 │4.895 │4.625 │4.715 │
│CNSP │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Realizat │ │ │ │ │ │
│noiembrie │4.621 │4.880 │4.893 │4.582 │4.751 │
│2022-martie│ │ │ │ │ │
│2023 │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘    Având în vederea evoluţia consumului de energie electrică din ultimele perioade de iarnă, dar şi a faptului că estimările meteorologice de lungă durată au un grad ridicat de incertitudine, balanţa producţie-consum va conţine ambele scenarii analizate de DEN, respectiv scenariul mediu, în care consumul intern brut prognozat pentru intervalul 1.11.2023-31.03.2024 este de 24.400 GWh, cu cca 2,8% mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în iarna anterioară, precum şi scenariul pesimist în care a fost prognozată o creştere a consumului la valoarea de 25.150 GWh, cu cca 6% mai mare decât consumul înregistrat în iarna 2022-2023.

    A2. Estimarea producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare
    În cadrul balanţei de energie estimate pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 au fost incluşi producătorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile, precum şi o parte dintre producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aferenţi unităţilor administrativ-teritoriale, consideraţi relevanţi de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. În vederea estimării producţiei, au fost avute în vedere unităţile de producţie existente, cele puse în funcţiune în cursul anului 2023 (231 MW, în principal pe bază de producţie din surse regenerabile), precum şi grupurile scoase din funcţiune în anul 2023 (2 grupuri de 330 MW ale Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.).
    Producţiile estimate şi comunicate de producătorii clasici de energie electrică şi de energie electrică şi termică în cogenerare s-au bazat pe estimările din cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în anul 2023, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate.
    Pentru energia regenerabilă s-au estimat producţii de energie similare cu cele din sezonul anterior în centralele eoliene şi în cele care funcţionează pe biomasă, producţii mai mari cu până la 50% în cele fotovoltaice, ţinând cont de puterile noi instalate în acest tip de centrale, şi, respectiv, mai mici în centralele hidroelectrice, corespunzătoare unui sezon secetos.
    Aşa cum am menţionat anterior, la nivelul prosumatorilor se estimează existenţa unei puteri instalate de circa 1.500 MW în perioada de iarnă, pentru producţia aferentă acestora considerându-se un grad de încărcare similar cu al centralelor electrice fotovoltaice de puteri mari.

    A3. Soldul de schimb de energie electrică
    Referitor la soldul de import/export (tabelul nr. 5), faţă de sezonul de iarnă anterior, în contextul unui consum estimat mai mare, DEN a considerat un sold de import pentru fiecare lună, pornind şi de la evoluţia schimburilor transfrontaliere din anii anteriori. În acest sens, valorile lunare ale soldului de import au fost estimate la 100 GWh (un total de 500 GWh) în scenariul moderat şi 250 GWh în cel pesimist (un total de cca 1.250 GWh).
    Totodată, CNSP a estimat, pentru perioada noiembrie 2023-martie 2024, un sold total de export de 465 GWh, cu menţiunea că aceste estimări sunt supuse unor riscuri privind evoluţia contextului geopolitic actual şi a condiţiilor climatice, având valabilitate limitată în timp.
    Tabelul nr. 5 - Valorile soldului de schimb export-import („+“ import; „–“ export)

┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┐
│Sold │[UM] │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Cumulat│
│estimare│[GWh] │2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │ │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │s. mediu│100 │100 │100 │100 │100 │500 │
│DEN ├────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │s. │250 │250 │250 │250 │250 │1.250 │
│ │pesimist│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┤
│CNSP │ │60 │– 55 │– 250 │– 140 │– 80 │– 465 │
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┘


    Deşi soldul de schimb, ca valori medii lunare, rezultat din balanţa producţie-consum (tabelul nr. 6) indică un import pe primele trei luni în scenariul pesimist, respectiv export pe toată perioada în scenariul moderat, acest lucru nu se va regăsi pe toate intervalele de tranzacţionare. Faţă de cel prognozat, nivelul soldului de schimb va varia în funcţie de condiţiile unui preţ mai mic/mare din exterior faţă de preţul energiei produse în ţară, de condiţiile climatice înregistrate la nivel regional, precum şi de existenţa unei lipse crescute/excedent de oferte de vânzare a energiei electrice la nivel naţional.

    A4. Balanţa producţie internă-consum intern - soldul de schimb de energie electrică
    Tabelul nr. 6 - Balanţa producţie-consum de energie electrică

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Producţia şi consumul brut de energie electrică Prognoza │
│Producţia şi │valorilor medii lunare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 │
│consumul brut de│martie 2024 │
│energie ├───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│electrică │UM │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Cumulat │
│ │ │2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │ │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Total producţie │mii│4.814,629│5.064,928│5.202,088│4.950,757│5.332,911│25.365,312│
│S.E.N. │MWh│ │ │ │ │ │ │
│prognozată ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │6.686,984│6.807,699│6.992,053│7.113,156│7.167,891│6.953,210 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii│788,471 │821,771 │795,143 │747,098 │745,651 │3.898,134 │
│Cărbune* │MWh│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.095,099│1.104,531│1.068,741│1.073,417│1.002,219│1.068,567 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii│1.287,358│1.415,045│1.400,577│1.285,739│1.340,393│6.750,378 │
│Hidrocarburi* │MWh│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.787,997│1.901,942│1.882,496│1.847,325│1.801,603│1.850,433 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii│910,800 │947,112 │946,368 │883,920 │942,867 │4.631,067 │
│Nuclear │MWh│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.265,000│1.273,000│1.272,000│1.270,000│1.267,294│1.269,481 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Surse │mii│1.828,000│1.881,000│2.060,000│2.034,000│2.304,000│10.107,000│
│regenerabile, │MWh│ │ │ │ │ │ │
│din care ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │2.538,889│2.528,226│2.768,817│2.922,414│3.096,774│2.770,559 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii│1.038,000│1.166,000│1.045,000│1.044,000│1.444,000│5.737,000 │
│în centrale │MWh│ │ │ │ │ │ │
│hidroelectrice**├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.441,667│1.567,204│1.404,570│1.500,000│1.940,860│1.572,643 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Total eoliene, │mii│790,000 │715,000 │1.015,000│990,000 │860,000 │4.370,000 │
│fotovoltaice, │MWh│ │ │ │ │ │ │
│biomasă, ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│respectiv │MW │1.097,222│961,022 │1.364,247│1.422,414│1.155,914│1.197,917 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii│550,000 │600,000 │900,000 │800,000 │600,000 │3.450,000 │
│în centrale │MWh│ │ │ │ │ │ │
│eoliene ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │763,889 │806,452 │1.209,677│1.149,425│806,452 │945,724 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│în centrale │mii│200,000 │75,000 │75,000 │150,000 │220,000 │720,000 │
│fotovoltaice, │MWh│ │ │ │ │ │ │
│inclusiv ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│prosumatori │MW │277,778 │100,806 │100,806 │215,517 │295,699 │197,368 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii│40,000 │40,000 │40,000 │40,000 │40,000 │200,000 │
│în centrale pe │MWh│ │ │ │ │ │ │
│biomasă ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │55,556 │53,763 │53,763 │57,471 │53,763 │54,825 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Consum brut ţară│mii│4.750,000│5.000,000│5.200,000│4.700,000│4.750,000│24.400,000│
│scenariul │MWh│ │ │ │ │ │ │
│moderat ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │6.597,222│6.720,430│6.989,247│6.752,874│6.384,409│6.688,596 │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Consum brut ţară│mii│4.900,000│5.150,000│5.350,000│4.850,000│4.900,000│25.150,000│
│scenariul │MWh│ │ │ │ │ │ │
│pesimist ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │6.805,556│6.922,043│7.190,860│6.968,391│6.586,022│6.894,189 │
├────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │
├────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Acoperire consum│mii│ │ │ │ │ │ │
│din producţia │MWh│64,629 │64,928 │2,088 │250,757 │582,911 │965,312 │
│internă │ │ │ │ │ │ │ │
│scenariul ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│moderat │MW │89,762 │87,269 │2,806 │360,282 │783,482 │264,614 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Acoperire consum│mii│ │ │ │ │ │ │
│din producţia │MWh│-85,371 │-85,072 │-147,912 │100,757 │432,911 │215,312 │
│internă*** │ │ │ │ │ │ │ │
│scenariul ├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│pesimist │MW │-118,571 │-114,344 │-198,807 │144,765 │581,869 │59,022 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

      * Include valori estimate pentru CET UAT Iaşi.
     ** Valorile includ şi producţia aferentă autoproducătorilor, precum şi a centralelor deţinute de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A. de la Porţile de Fier I şi II. În funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice, valorile pot suferi modificări.
    *** Valorile cu minus reprezintă practic necesarul de import, medie lunară.

    Analizând valorile estimative medii lunare şi având în vedere evoluţia producţiei interne de energie electrică din iernile anterioare, se constată că închiderea balanţei producţie-consum va fi direct influenţată de producţiile din surse regenerabile şi că, în condiţii meteorologice deosebite (viscol, secetă pedologică, temperaturi extrem de reci etc.), vor exista perioade de neacoperire a vârfurilor de consum de energie electrică din producţia internă. În acelaşi timp, spre deosebire de perioadele anterioare analizate, din cauza scăderii accentuate a consumului, dacă această tendinţă se va menţine, valorile de import şi potenţialele perioade de neacoperire a vârfurilor de consum ar putea fi mai reduse decât cele estimate în anii anteriori.

    A5. Producţia de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie termică în cogenerare
    În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic pentru populaţie, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 6,25 mil. Gcal. Estimările sunt făcute în ipoteza că centralele în cogenerare vor avea posibilitatea de a-şi asigura combustibilul necesar pentru producerea de energie electrică şi termică (în principal gaze naturale).
    Tabelul nr. 7 - Prognoza producţiei de energie termică pentru a fi livrată în principalele centrale termoelectrice şi termice

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Producţia│1 noiembrie 2023-31 martie 2024 │
│de ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│energie │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │
│termică │2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│[mii │990,249 │1.376,292│1.388,994│1.242,382│1.192,062│
│Gcal] │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    A6. Estimarea balanţei stocurilor de combustibili şi volumele de apă din principalele acumulări energetice pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024
    A6.1. Combustibili
    Având în vedere stocurile necesar a fi constituite de producători, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, de 25,4 TWh şi, respectiv, 6,25 mil. Gcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt estimate după cum urmează în tabelul următor:
    Tabelul nr. 8 - Estimarea privind achiziţia şi consumul de combustibili în principalele centrale termoelectrice

┌─────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Achiziţia şi │ │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │ │
│consumul de │U.M.│2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │Cumulat │
│combustibili*│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Achiziţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Cărbune │mii │1.523,200│1.427,871│1.285,266│1.252,407│1.354,074│6.876,986│
│ │tone│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Gaze │mil.│310,284 │342,747 │346,818 │311,024 │323,141 │1.634,015│
│ │mc │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Păcură │mii │0,000 │0,000 │0,000 │0,000 │0,000 │0,000 │
│ │tone│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Biomasă │mii │6,500 │6,500 │6,500 │6,500 │6,500 │32,500 │
│ │tcc │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Consum de │ │ │ │ │ │ │ │
│combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Cărbune │mii │1.479,703│1.543,795│1.496,743│1.408,595│1.367,398│7.296,234│
│ │tone│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Gaze │mil.│330,193 │383,433 │386,662 │345,366 │354,507 │1.799,319│
│ │mc │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Păcură │mii │0,442 │0,222 │0,424 │0,196 │0,424 │1,708 │
│ │tone│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Biomasă │mii │6,400 │6,600 │6,600 │6,300 │6,600 │32,500 │
│ │tcc │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    * Nu sunt cuprinse datele aferente centralelor termoelectrice aferente autoproducătorilor.


    A6.2. Volumul de apă din principalele lacuri de amenajare
    În baza prognozei meteorologice elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie şi a prognozei hidrologice realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române“, denumită în continuare ANAR, în calitate de administrator al apelor din domeniul public al statului, a elaborat Prognoza valorilor minimale ale stocurilor de apă din principalele lacuri de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024. Analizând estimările ANAR şi ţinând cont de faptul că prognozele elaborate pe o perioadă lungă de timp sunt caracterizate printr-un grad relativ redus de realizare/corectitudine, rezervele de apă din principalele lacuri de amenajare au fost estimate luând în considerare asigurarea în mod continuu a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale, precum şi necesarul resursei hidro în balanţa producţie-consum de energie electrică. În tabelul următor sunt prezentate volumele minimale de apă, corespunzătoare sfârşitului de lună, în principalele acumulări energetice.
    Tabelul nr. 9 - Rezervele de apă corespunzătoare sfârşitului de lună

┌───────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Perioada │ │Noiembrie │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie 2024│
│ │ │2023 │2023 │2024 │2024 │ │
├───────────┼──────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┤
│Acumulări │V_NNR │V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│
│energetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Bazin │mil. │mil. │ │mil. │ │mil. │ │mil. │ │mil. │ │
│hidrografic│mc │mc │% │mc │% │mc │% │mc │% │mc │% │
│(B.H.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Vidraru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │462,2 │315 │68 │306 │66 │287 │62 │262 │57 │240 │52 │
│Argeş) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Izvorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Muntelui │1.122 │590 │52 │490 │43 │390 │34 │290 │26 │227 │20 │
│(B.H. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bistriţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Vidra (B.H.│340,3 │191 │56 │190 │55 │183 │53 │150 │44 │90 │26 │
│Lotru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Fântânele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │195,45│129 │66 │103 │52 │102 │52 │92 │47 │80 │41 │
│Someş) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Drăgan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │111,95│68 │61 │54 │48 │54 │48 │52 │46 │46 │41 │
│Crişul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Repede) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Oaşa (B.H. │123,14│74 │60 │55 │45 │53 │43 │52 │42 │48 │39 │
│Sebeş) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Valea lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Iovan (B.H.│122,12│81 │66 │70 │57 │66 │54 │57 │47 │49 │40 │
│Cerna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Gura Apelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. Râul │194,02│60 │31 │50 │25 │40 │20 │30 │15 │20 │10 │
│Mare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Siriu (B.H.│76,42 │56 │73 │54 │71 │54 │71 │53 │70 │53 │70 │
│Buzău) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Poiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mărului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │94,06 │65 │69 │48 │51 │46 │49 │39 │41 │31 │33 │
│Bistra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mărului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Pecineagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │60,3 │28 │46 │28 │46 │28 │46 │28 │46 │28 │46 │
│Dâmboviţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Râuşor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(B.H. │52,34 │36 │69 │33 │63 │33 │63 │32 │61 │30 │57 │
│Târgului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┘

    V_NNR = volumul brut corespunzător nivelului normal de retenţie.
    c.u. = coeficient de umplere corespunzător volumelor brute.    A.7. Stocuri
    Tabelul nr. 10 - Stocurile estimate a fi constituite până la 1 noiembrie 2023

┌─────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│ │UM │Estimat │Realizat │
│ │ │1.11.2023│1.11.2022│
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Cărbune │mii │1.171 │857 │
│ │tone│ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Păcură │mii │7,551 │10,2 │
│ │tone│ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Gaze naturale│mld.│3,10 │2,96 │
│înmagazinate*│mc │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Rezerva de │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│echivalentă │mii │1.817 │2.119 │
│în │MWh │ │ │
│principalele │ │ │ │
│lacuri │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────────┴─────────┘

    * Obligaţia de stocare este de 2,85 mld. mc, respectiv 90% din capacitatea de stocare.

    Tabelul nr. 11 - Estimarea evoluţiei stocurilor de combustibil la sfârşitul fiecărei luni

┌────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Stoc de │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie │
│combustibili│2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │
│[mii tone] │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Cărbune │1.238,982│1.112,137│863,795 │657,400 │599,401│
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Păcură │6,801 │6,500 │7,076 │7,100 │6,476 │
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Biomasă │10,100 │10,000 │9,900 │10,100 │10,000 │
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Grad de │ │ │ │ │ │
│umplere │ │ │ │ │ │
│depozite │93 │78 │58 │38 │33 │
│înmagazinare│ │ │ │ │ │
│gaze │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘


    Tabelul nr. 12 - Valorile minime ale energiei echivalente şi gradul de umplere în marile lacuri de acumulare la sfârşitul fiecărei luni

┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│Estimat │Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│Energie │2023 │2023 │2023 │2024 │2024 │2024 │
│echivalentă├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│[mii MWh] │1.817 │1.615 │1.382 │1.231 │990 │715 │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│coeficient │ │ │ │ │ │ │
│de umplere*│59 │52 │44 │38 │30 │22 │
│[%] │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘

    * Corespunzător volumelor utile.

    Operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul stocurilor de apă, astfel încât să asigure în lacurile de acumulare, la sfârşitul fiecărei luni, o rezervă de energie mai mare sau cel puţin egală cu cea din tabelul nr. 12.
    Prin exploatarea centralelor hidroelectrice, operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale va urmări ca valorile volumelor de apă din amenajările hidroenergetice să se încadreze în programele de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ce vor fi elaborate lunar de către ANAR şi reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale.
    În cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă, se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, în urma unor analize efectuate cu toţi factorii implicaţi.


    B. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor operatorilor economici în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024
    Balanţa de energie electrică (producţie-consum), producţia de energie termică produsă în cogenerare, achiziţiile şi stocurile de combustibili, precum şi volumele de apă din marile amenajări hidroenergetice reprezintă elemente ale unui scenariu orientativ care va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, de modificările climatice înregistrate, precum şi în funcţie de programele lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară modificarea prezentei anexe.
    Pentru a se asigura un nivel de certitudine suficient de ridicat în acoperirea curbei de sarcină a SEN, chiar şi la apariţia unor situaţii-limită conform scenariilor evaluate de DEN, operatorul de transport şi de sistem consideră necesară îndeplinirea unor măsuri şi acţiuni de pregătire şi monitorizare a funcţionării SEN, după cum urmează:
    1. asigurarea din timp, la nivelul tuturor producătorilor de energie electrică, a cantităţilor de resurse energetice primare care să asigure alimentarea cu energie electrică a consumului, precum şi a rezervelor necesare acoperirii dezechilibrelor generate de subcontractarea pe pieţele de energie electrică, de ieşirile accidentale din funcţiune ale grupurilor energetice, disfuncţionalităţile generate de condiţiile meteorologice deosebite, creşteri ale consumului peste valorile estimate etc., respectiv pentru alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova, dacă situaţia energetică din zonă o va impune;
    2. realizarea unui stoc de combustibil de siguranţă în centralele cu funcţionare pe cărbune. În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat;
    3. asigurarea unei rezerve energetice minime în lacurile aferente centralelor hidroelectrice;
    4. menţinerea coordonării şi colaborării instituţionale între toate entităţile implicate în asigurarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional şi în realizarea stocurilor de siguranţă (autorităţile guvernamentale, operatori de reţele electrice şi de gaze naturale, producători etc.);
    5. asigurarea alimentării cu gaze naturale a centralelor cu funcţionare pe gaze chiar în situaţii cu condiţii meteorologice extreme (ger);
    6. realizarea unui stoc de gaze naturale înmagazinate în depozite, într-un volum de cel puţin 90% din capacitatea de înmagazinare.
    Neasigurarea precedentelor două măsuri poate avea un impact semnificativ din următoarele puncte de vedere:
    a) tehnic - prin reducerea cantităţii de gaze naturale extrase zilnic din depozite, care poate conduce la degradarea parametrilor de funcţionare ai reţelei naţionale de transport a gazelor naturale, cu riscul de a indisponibiliza producţia de energie a unor mari producători care deţin centrale electrice care funcţionează pe gaze naturale, respectiv OMV Petrom - S.A. (CECC Brazi - 830 MW), S.N.G.N. Romgaz (CTE Iernut - 200 MW) şi Electrocentrale Bucureşti - S.A. (CET-uri însumând 580 MW);
    b) comercial - generat de vulnerabilitatea faţă de importurile de gaze naturale, în special în cazul unei crize regionale de energie;


    7. respectarea programului de realizare a stocurilor de cărbune, de gaze naturale şi de apă până la intrarea în sezonul de iarnă 2023-2024;
    8. realizarea programului de mentenanţă în centralele electrice pentru asigurarea unei disponibilităţi cât mai crescute, astfel încât la apariţia unei disfuncţionalităţi/indisponibilităţi la grupurile energetice aflate în funcţiune aceasta să poată fi înlocuită/substituită de grupuri energetice aflate în rezervă;
    9. disponibilizarea şi realizarea lucrărilor de mentenanţă la grupurile energetice în vederea funcţionării în perioada sezonului de iarnă a TA5 - 105 MW şi TA6 - 105 MW CET Brazi şi TA1 - 50 MW CET Arad;
    10. asigurarea funcţionării sistemelor centralizate de termoficare (atât a celor bazate pe grupuri de cogenerare, cât şi a celor cu instalaţii termice de ardere) din punctul de vedere al mentenanţei şi al asigurării cu combustibil, pentru reducerea consumului de resurse energetice la nivelul unităţilor administrative şi pentru a se evita creşterea consumului de energie electrică şi de gaze naturale, în urma substituirii energiei termice cu cea electrică sau cu gazele naturale;
    11. prevederea de măsuri tehnice şi organizatorice la nivel de operatori, în colaborare cu autorităţile locale, pentru asigurarea exploatării infrastructurii de transport terestru pe perioada iernii în condiţii cât mai apropiate de cele normale, în mod special pe durata perioadelor meteorologice dificile/extreme (transport cărbune pe calea ferată, acces la mine, la sonde şi la staţii de gaze naturale, la depozite de gaze, la linii electrice aeriene, la centrale electrice regenerabile);
    12. creşterea volumului de energie electrică contractată pe termen mediu şi lung pentru alimentarea consumatorilor, pentru reducerea volumului cantităţilor de energie electrică cumpărate în piaţă pentru ziua următoare;
    13. realizarea programului de mentenanţă în reţeaua electrică de transport şi în reţeaua electrică de distribuţie pentru evitarea indisponibilizării centralelor electrice sau reducerii disponibilităţii centralelor electrice din cauza unor indisponibilităţi ale reţelelor electrice, respectiv de maximizare a capacităţii transfrontaliere la import de energie electrică;
    14. trecerea de la soluţii constructive provizorii la soluţii definitive (de bază) în cazul reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, eventual cu întăriri şi îmbunătăţiri constructive, acolo unde este cazul, pentru reducerea riscului de apariţie a unor incidente şi de afectare a consumatorilor şi a producătorilor de energie electrică;
    15. asigurarea de echipe de mentenanţă şi de intervenţie pentru toate entităţile din sistemele de energie electrică şi de gaze naturale pentru remedierea disfuncţionalităţilor şi asigurarea unui nivel de disponibilitate cât mai ridicat pentru infrastructurile proprii;
    16. realizarea unui stoc suficient de materiale şi componente pentru remedierea/înlocuirea defecţiunilor care apar în instalaţiile energetice, astfel încât timpul de remediere să fie cât mai mic;
    17. asigurarea accesului rapid la instalaţiile energetice al echipelor de intervenţie prin Comandamentul pentru situaţii de urgenţă, constituit la nivelul prefecturilor;
    18. asigurarea de grupuri Diesel pentru alimentarea consumatorilor sensibili, a agregatelor instalaţiilor energetice pentru evitarea întreruperii alimentării extracţiei de gaze naturale, de ţiţei, de transport al combustibililor prin conducte, a serviciilor interne ale centralelor electrice;
    19. în situaţii de criză energetică regională sau europeană, scoaterea din conservare şi utilizarea grupului TA7 Turceni prin activarea prevederii art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. activarea măsurilor din Planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, în situaţia apariţiei unor situaţii de criză în aprovizionarea cu gaze naturale.
    În contextul energetic european actual sunt obligatorii mobilizarea tuturor resurselor energetice disponibile, pregătirea şi aprobarea unui program de iarnă în domeniul energetic pentru iarna 2023-2024, respectiv colaborarea şi coordonarea tuturor entităţilor din sectorul energetic, dar şi a celor care asigură suport.    C. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional
    În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite sau în situaţiile în care apar defecţiuni, accidente sau avarii în instalaţii, operatorul de transport şi sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari vor informa fără întârziere concedentul în legătură cu apariţia sau iminenţa unor situaţii de natură să facă imposibilă alimentarea cu energie electrică în zonele afectate. De asemenea, aceste informaţii vor fi transmise concomitent şi Direcţiei generale management operaţional, respectiv Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a Sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale al centralelor termoelectrice şi al centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi/sau gaz furnal, având obligaţia de a constitui/contracta stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.

    D. Finanţarea programului de iarnă Achiziţie combustibili
    Tabelul nr. 13 - Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, pentru achiziţia de combustibili

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Surse │
│ │proprii, │
│Operatori economici │credite │
│ │interne, │
│ │subvenţii │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Producători de energie │ │
│electrică şi producători │6,5 mld. │
│de energie electrică şi │lei │
│termică în cogenerare │ │
└──────────────────────────┴───────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016